Advertentie

Vertrouwen..


Vertrouwen

In u is vertrouwen gelegd,
ook al bent u soms
niet in staat
uzelf tot het vertrouwen te wenden.

Hét vertrouwen in u, is u gegeven
als bewijs
van uw eigen vermogen,
om uzelf te kunnen aanschouwen.

Vertrouw uzelf de liefde toe, die u in u draagt.
Vertrouw op de steun die in u werkt.
Vertrouw op de ordening
die u de werkelijkheid laat zien.

Want de werkelijkheid
vertegenwoordigt de stappen
die u tot overgave tracht te brengen.

Ga in vertrouwen de toekomst tegemoet.
Help uzelf daarbij, door in deze waarheid
van trouw aan uzelf, waarlijk te staan.

Want al wat u van hieruit doet,
maakt dat u meer zult ontvangen.
Al wat u doorleeft, zal u rechten.
En in al wat u zo zult verstaan,
verankert zich uw vertrouwen.

Wees daarom bovenal vertrouwensvol
in uw eigenheid. Want daarin ligt de luister
tot uw eigen besef van zijn.