Advertentie

Geloven


Geloven

Geloven is voorbij de beperkte kennis van uw weten te treden.
Waarachtig geloven is het betreden
van het zichtbaar onzichtbare.

Weet echter dat geloven meer inhoudt
dan wat u kunt bevroeden.
Want zie, waar uw kennis en weten ontbreekt,
zo zal geloof u dichterbij brengen
naar wat werkelijk mogelijk is
en het hoegenaamd onbereikbare bereikbaar worden.

Want zie, alles is reeds gekend
en alles is reeds gehoord,
opdat u zich zal richten naar het goede
vanuit het eigen ge-weten,
wat samenvalt met uw verbondenheid met het licht,
welke met uw eigenheid in de Geest samenvalt
en samenwerkt om zo in alles u allen voor te gaan.

Zo, geloof niet in uw eigen beperking en beelden,
opdat zó u uzelf blijft misverstaan.
Bezie uw goddelijke voorgangers tegen dit licht.