Advertentie

Voldoening


Voldoening

In het doen laat u zien
waartoe u in staat bent.
Voldoening ervaren in het doen
is een ware zegen.

Weet echter dat in vele zaken die u verricht
voldoening uit zal blijven
wanneer u zich niet wezenlijk verbindt
met het gegevene.

Het is dan ook van belang telkens weer
te bezien of en in hoeverre het gegevene
waarlijk door u ontvangen is ook nog in het nu.

Ervaar zo dieperliggende waartoe u
uzélf weet opgeroepen
ook voorbij het hoegenaamde eigen belang
of voorzienend van enkel geldelijke drang
of financiële inkomsten.

Verman u met het weten
dat u voldoening dán kan ervaren
wanneer u liefde ervaart en inzet
in wederzijdsheid van begrip en mogelijkheden.

Verlaat uw inhouden en bekommer uzelf
over uw eigenheid
welke immer het gemeenschappelijke zoekt
en recht wil doen aan wie ú zelf bent.

Uw keuze in deze is úw keuze.