Advertentie

Ontmoeten


Ontmoeten

De wereld vraagt u
om in ontmoeting te treden.

U zélf in de ander te ontmoeten
is een uitdaging en zegen tegelijkertijd.

Wees niet bevreesd uzelf alzo te geven.
Want juist in de ontmoeting met de ander
zult u gewaar worden wat het is
om in liefde te geraken.

Door de uitwisseling en het waarachtig delen
wat uw ziel te zeggen heeft,
zo versmelt de wederzijdsheid
tot een nieuw licht.

Weet dat u allen lichtdragers van naturen bent,
ook in de donkerte van uw dagen.
Breng dan ook uzelf in ontmoeting,
niet omwille van het moeten,
maar het mogen verbinden
van uw eigenheid tot de ander.

Zó zal er vrede rusten in uw harten.
Zó zal verbonden worden
wat geheeld dient te worden,
wereldwijd.

colorful business meeting