Advertentie

Aanwezig zijn in Liefde en Licht


 

 

Transformatie door Lichtwerkers

Het aanwezig zijn in Liefde en Licht in het leven van de mens.
x

© augustus – 2011, doorgeving via Berry Vincenta.

x

.

Geboorte en dood.
Twee ogenschijnlijk uit elkaar lopende lijnen maar steeds gebundeld vanuit hetzelfde. Want daar waar de mens bereid is te sterven zal iets nieuws geboren kunnen worden. Daar waar geboorte werkelijk doorgang vindt zal de mens in staat zijn een stuk bewustzijn opnieuw te gaan kennen.

Geboorte en dood. Afscheid nemen en welkom heten. Afscheid nemen is een heel belangrijk gegeven. Want het is het afscheid nemen van dat wat reeds gekend is en het is het welkom heten van dát wat gekend wil worden in u.

Wanneer de mens ziet dat er een collectief heimwee is ontstaan naar de geboorte van Jezus, dat daardoor steeds de afwezigheid van Licht in de mens voelbaar is geweest en dat ook voelbaar is geweest dat lijden is ontstaan door de afwezigheid van Liefde en toch is dát wat de boodschap is.

Het aanwezig zijn in Liefde en Licht in het leven van de mens. Wanneer de mens weer begrijpt dat deze twee pijlers in het leven zelf het leven maken, is daar nooit meer de afwezigheid maar is daar altijd de aanwezigheid in deze twee stromen van bestaan. Maar het bestaansrecht van de mens is opgeslokt door het leven van iedere dag, van ieder jaar, van iedere eeuw.

De mens heeft moeten leren en de mens heeft getracht via lijden te leren wat de boodschap was. Want het lijden is vertaald op basis van kruisiging en de mens heeft de vertaling plaats laten vinden in een eigen kruisiging in het leven. En nu, op het punt van NU in groei en evolutie van de mensheid is dat hetgene waar afscheid van genomen kan worden.

Afscheid nemen van het lijden, welkom heten het Weten, volgend de roep van de Ziel, de roep van het hart en daar waar de roep van het hart erkend en gehoord wil worden zal de mens andere stappen in het leven kunnen zetten, zal de mens anders gaan zien en zal de mens anders ervaren.

Een grote collectieve groep op uw aarde is een groep mensen die het Licht reeds heeft erkend. Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen zijn heeft ontmoet. En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie worden uitgenodigd hun collectieve daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van Licht en Liefde. Want het is uw aarde die dit nodig heeft en het is uw aarde die deze mensen uitnodigt datgene werkelijk in de vorm te brengen wat de boodschap was, de boodschap van verspreiding van Liefde, de boodschap van verspreiding van Licht.

Niet als een verhaal maar als een werkelijk daadkrachtig gegeven in het leven van alledag. De mens die dít begrepen heeft is de mens die dit leeft, is de mens die dit bewustzijn zodanig in zichzelf verankerd heeft dat deze mens ‘Weet’ en ‘Is’ en daardoor verspreid en verspreid en verspreid. De mens die dit heeft ontdekt en die dit werkelijk heeft geintegreerd in het leven is de mens die aanraakt.

Is de mens die zo diep aanraakt dat daardoor het collectief onderbewustzijn van uw mensheid werkelijk tot een transformatie zal kunnen komen, tot heling zal kunnen komen. Want heling is hetgene wat uw aarde nodig heeft, heling op vele manieren in vele facetten. Heling kan alleen plaatsvinden daar waar gezien wordt waar wonden zijn, daar waar gezien wordt waar Liefde werkelijk ingezet kan worden.

Liefde onvoorwaardelijk, niet met voorwaarden.

Liefde gevend, uitdelend en verbindend. Want verbinding in het leven is het verbinden aan het leven zelf. Daar waar de mens zich niet verbind aan het leven zal er geen leven mogelijk zijn. Verbinding vanuit het hart is wat van de mensheid gevraagd wordt.

Verbinding zodanig vanuit het heldere Bewustzijn en het helder durven weten van de verantwoordelijkheid als drager van het Licht. Als drager van deze grote kracht van liefde die steeds datgene bijeenhoudt wat schepping mogelijk maakt. Zie hierin uw eigen kracht. Zie hierin uw eigen grote scheppende energie en zie hierin ook dat daardoor alle onmacht wat is ingeklemd in het lijden van de mens losgelaten kan worden.

Dat daarin de kracht van u allen zodanig gebruikt kan worden dat er daardoor een werkelijke transformatie zal ontstaan.

Onmacht, twijfel hoort bij dat wat u was. Nú op dit punt wordt u uitgenodigd de mogelijkheid aan te nemen uw kracht werkelijk neer te zetten. Uw kracht zodanig naar buiten te laten stromen dat daardoor grote groepen mensen werkelijk zullen transformeren. Vanuit een onbewuste stroom vaak maar dit is niet belangrijk voor u om te weten. Wanneer u alleen maar vanuit uw hart verbind en aanwezig bent in uw eigen leven en de noden ziet van uzelf, de verlangens ziet van uw eigen Ziel en de roep durft te horen van uw diepste kern is dat wat u in uw leven neer kunt zetten.

.

Wanneer u werkelijk aandacht heeft voor dat wat u van binnen gevraagd wordt is de aandacht ook gericht op wat de wereld van u vraagt. Weet dat u allen werkers van Het Licht bent en dat daarin een grote verantwoordelijkheid schuilt voor uw eigen gedachten, handelen en spreken en dat daarin van u wordt gevraagd werkelijk aandachtig naar uzelf te kijken en vanuit die aandacht naar de wereld te kijken.

Verbindend, verbindend, verbindend. Kijk steeds naar wat er nodig is want dat wat er nodig is dat zult u werkelijk kunnen slechten. Deze noden vanuit de Liefde in uw hart, vanuit het gezamenlijke punt van aandacht vanuit het Licht en niet meer kijkend vanuit de duisternis.

Daar waar duisternis is, is de afwezigheid van uw Licht.

Daar waar eenzaamheid is, is de afwezigheid van Liefde in uw hart.

Want steeds zal daar ook de Kosmische verbinding zijn, zal daar steeds de aanreiking zijn van hulp, zal daar steeds worden gewacht op de roep en de vraag van u. Aanspraak makend op hulp, aanspraak makend op een gezamenlijk werkveld, aanspraak makend en verantwoordelijkheid willen dragen voor dat wat u bereid bent te willen gaan doen. U allen wordt uitgenodigd uw werk te gaan doen.

Voor het komende jaar en de komende jaren zullen u en grote groepen mensen met u, werkelijk zeer bitter nodig zijn.  Deze wereld zal steeds meer appèl doen op uw bewustzijn.

Zo wees u bewust van uw Bewustzijn. Wees bewust in het Zijn.

Vanuit de Liefde, vanuit het Licht en vanuit de geboorte in uzelf wanneer u werkelijk durft te sterven vanuit het oude ik en durft toe te treden in het nieuwe stuk bewustzijn ­ in uw hart. Laat los de angst, laat los de faalangst maar weet wanneer u in dit punt van kracht gaat staan werkelijk in uw leven zult doen waarvoor u kwam. En wanneer u dit bereid bent te doen zult u werkelijk opnieuw geboren worden.

Mijn zegen.

x
*  *  *

15 gedachten over “Aanwezig zijn in Liefde en Licht

 1. Ik kan hier alleen wat praktisch aan toevoegen.
  We staan bij elke gedachte en/of daad voor de keuze:
  Kies ik vanuit “angst” of “liefde”.

  Het helpt om jezelf bij elke inademing een mantra eigen te maken:
  “Ik hou van mijzelf”

  1. Echte liefde OMVAT m.i de angst: erkent deze en kijkt waar deze op gericht is. Dan kun je daar dapper op doorgaan en je angst overwinnen. Angst is dan een natuurlijke bondgenoot. Het wordt anders als je angst niet wil. Dan wordt het je vijand en omdat je er niet mee om kan gaan een steeds slechtere raadgever.

   Neppe ‘new-age’ maakt er ontkenning van angst van.
   Ontkenning van de natuurlijke emotie. Update van de oude religie-programmering.
   Voor boosheid geldt hetzelfde: mag ook niet van religie en wordt evenzeer verketterd in ‘new-age’. Terwijl het met integriteit te maken heeft van het bewustzijn van je grenzen.

 2. Schitterend artikel, helemaal goed.
  Verander jezelf dan verandert de wereld, alleen al door andere zienswijze.
  Dat wat is, wat niet te benoemen is, diep in onszelf, ons werkelijke zijn.

  Licht, liefde, acceptatie maar ook de daadkracht om te doen naar eervol geweten, wat gedaan moet worden. Geniet van het leven en los de ellende op. Kijk niet vanuit problemen maar zoek naar oplossingen. We gaan het doen, één voor allen en allen voor één.

 3. Goh, ik had altijd gedacht dat vooral dat gedeelte welke gaat over ‘licht’, dat hier iets heel anders mee bedoeld wordt.

  Zie je ze ook weleens vliegen? Van die stipjes die plotseling stilhangen en dan weer net zo snel verdwijnen om vervolgens weer ergens ander te voorschijn te komen? En dan ineens zie je er twee en dan drie… Afijn, vreemde lichten in de lucht houdt de mens al eeuwen bezig. Onze voorvaderen vertellen erover alszijnde Engelen, vliegmachine’s, God noem maar op. Niet alleen over mensachtige wezens dus… Zo zijn er beschrijvingen van ‘fenomenen’ waarbij een heleboel licht te zien was. De grond die plotseling bewoog en de lucht zich vulden met stof. Met een gebulder van duizenden donderslagen en ga zo maar door. Zo worden vliegmachine’s al duizenden jaren op vele verschillende manier beschrijvingen… Tja, wat zouden het nu daadwerkelijk zijn? De zogenaamde Engelen, die in de bijbel beschreven worden door onze voorvaderen, die zijn wel duidelijk. Daarvan kun je met een heleboel zekerheid stellen dat het buitenaardse wezens zijn. Maar ook bestaat de mogelijkheid dat onze voorvaderen niet alleen maar buitenaardse wezens hebben ontmoet. Is het misschien vreemd om te denken dat er ooit eens een beschaving de Aarde verlaten heeft? Die vervolgens zijn teruggekeerd en ons hebben aangetroffen? Niet dat zij ons hebben gecreëerd… Ik bedoel, hoeveel fantasie kun je erop loslaten voordat je van het pad raakt waardoor niets meer ‘behoorlijk’ klinkt. Wie enkele schrijfseltjes op dit blog gelezen heeft over fantasie, die beseft misschien ook dat zoiets absoluut niet bestaat, afijn! En wanneer je gaat ‘stoeien’ met de overleveringen die komt hele vreemde fenomenen tegen waarvan je is wijsgemaakt dat het fantasie zou zijn van onze voorvaderen… Nou, ze waren niet dom die mensen, laat dat duidelijk zijn! Tegenwoordig zijn we een beetje dom. Nee, eerder arrogant welke voorkomt uit dommigheid. Je kunt ontkennen dat miljoenen mensen UFO’s hebben gezien, maar is dat niet een beetje ‘sneu’?

  Engelen, velen mensen vertellen dat ze bestaan. Mensen die in nood verkeerden tijdens rampen, vastzaten en er geen redding in de buurt was. Op het randje van het leven zouden ze zijn bezocht door mensachtigen in witte gewaden! In al die gevallen kun je zeker spreken van Engelen, nadien verdwenen ze net zo plotseling als dat ze verschenen. Scottie beam me up! Tja, leugens, waanideeën of een werkelijkheid die maar enkele mensen mogen ontmoeten? Hoe geromantiseerd wil je het hebben? Mij is duidelijk geworden dat er heel veel meer is tussen hemel en aarde. Vooral hetgeen beschreven staat in de overleveringen is daar al het bewijs van! Maar dan nog, wanneer je ze letterlijk ziet vliegen betekent het meestal dat je kierewiet verklaard bent. Maar dan zie je ze echt vliegen! Wow, zoals miljoenen mensen over de hele wereld verspreidt. Ja, dan zie je ze echt vliegen maar niet als het spreekwoordelijke ‘vliegen’… Ik bedoel, net als UFO’s zijn Engelen ook van alle tijd. Ik bedoel zij verplaatsen zich vast, net als God, ook in een vliegmachine. Al dan niet van hoogontwikkelde technieken voorzien(natuurlijk!)… die vele mensen als een wonder ervaren. De hele gebeurtenis op zich is ergens een wonder wanneer je niet weet wat je ontmoet hebt! Je gaat je misschien zomaar vergissen door te stellen dat je een Engel ontmoet hebt terwijl het in de kern een buitenaards wezen is! Je kunt je zomaar vergissen door allerlei technieken aan te duiden als ‘God’… Niet begrijpend wat ze zagen maar wel ‘voelden’ dat er iets heel bijzonders gaande was, hebben onze voorvaderen met hun bekende referentiekaders, hun belevenissen beschreven. En dat zijn in sommige gevallen wensgedachten die menigeen heeft met betrekking tot disclosure tegenwoordig. Onze voorvaderen hebben het allemaal allang beleefd! En daar sta je dan als mens anno 2011. Te staren naar een paar lampjes in de lucht zonder te beseffen misschien hoeveel het met jouw leven verweven is!

  Religie is een grote boosdoener in de hele (UFO)-wereld. Althans, dat is mijn mening erover. Ik bedenk me daarbij dat het de kerk is die vreemde verhalen gepresenteerd heeft. M.a.w. op zich is het verhaal van de kerk maar het verhaal van de kerk, althans voor mij! Namelijk, de kerk vertelt iets heel anders dan de karakters die beschreven staan in de bijbel. Zo kun je keer op keer lezen dat Engelen opstijgen op zuilen van rook en vuur, ervaren door onze voorvaderen. Dat God neerdaalt vanuit de hemel, wat ook met veel rook en vuur en gedonder gepaard ging. Sterker nog, bij Henoch hemelvaart vielen er doden, doordat de nieuwsgierige toegestroomden te dichtbij de uitlaatpijpen van de vliegmachine bevonden. Niet dat God er spijt van had… Ik bedoel, afijn de Engelen die mensen tijdens rampen bijstaan, lieten tijdens de hemelvaart van Henoch verstek gaan… Niet dat ik er iets mee zeggen wil, wel dat er een heleboel vreemde zaken gaande zijn omtrent ‘Engelen’ en de kijk van de mens erop. Vooral de hedendaagse mens die amper weet wat er in de bijbel beschreven staat, zal nooit de link leggen met het hedendaagse UFOfenomeen. En de gelovige is dusdanig geïndoctrineerd dat die nooit door z’n geestelijke plafond zal breken! In beide gevallen zullen ze nooit ‘het licht’ zien. En blijft het bij verbazingen wanneer er plotseling lichten verschijnen in de lucht. Of hemel zo je wilt. Want die hemel dat is natuurlijk gewoon de ruimte… Maar er wordt nog een ‘hemel’ beschreven. Eentje waar ook mensen waren alleen kon je in die hemel ook sterven. Dus ‘De Hemel’ zal er vast niet mee bedoeld worden want daar ga je heen als je al dood bent! Zou die andere ‘hemel’ niet gewoon een ruimteschip zijn geweest die uit de hemel neerdaalden met wezens die later tot Goden gemaakt zijn? Ik namelijk zeg van wel. Maar wie ben ik? Tja, ooit zag ik het ‘lichtje’ branden en ben ik puntjes gaan verbinden. Maar ik zag ‘Het Licht’ toch anders schijnen!

  Bedenk dus goed. Wanneer je ‘het licht’ wilt zien dan weet je nu wat ermee bedoeld wordt. En je kunt dit hele verhaaltje natuurlijk als fantasie zien… Nou, nee… zelfs niet tot op zekere hoogte. En wanneer je zover bent zal je begrijpen dat ‘het licht zien’ zomaar ‘de’ ontwaking betekent. Niet door het wazige verhaal waarmee de kerk haar schaapjes hoedt. Maar door een UFO die zich aan je openbaart. Het zal je tevens gaan opvallen dat wanneer je je verdiept in het UFOfenomeen er een grote dosis poëzie nodig is om in te zien dat de kerk op een ‘betoverende’ manier invulling heeft gegeven aan alle technische details die gepaard gaat met het UFOfenomeen. Niet dat je er veel moeite voor hoeft te doen, wie een begin gevonden heeft zal snel ontdekken dat buitenaards leven lang en breed aanwezig is in onze dagelijkse levens! Maar helaas is het gebeurd dat we dat zijn gaan zien als fantasie… Nee, het is ons aangeleerd dat het fantasie is! Totdat je een UFO van dichtbij ziet, zoals ik gezien hebt, dan ga je ernstig twijfelen. Niet aan jezelf maar aan hetgeen je altijd vertelt is wat fantasie zou zijn! Die uitleg klopt gewoonweg niet. Zeker niet wanneer op Youtube ook nog eens de nodige tienduizenden filmpjes over buitenaardse vliegmachine gepost worden… Maar goed, die lichten worden hoogstwaarschijnlijk ook bestuurt. Nu ga ik even aannemen dat niet alle objecten die waargenomen worden inzittenden herbergen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er eerst ‘probes’ gestuurd worden. Zoiets kun je namelijk ook lezen in het scheppingsverhaal. Daarin stuurt ‘God’ een machine naar de aarde om die te verkennen… De zogenaamde ‘geest’ die over de wateren gaat. En die wateren, daarmee wordt uiteraard de ruimte bedoeld! Wanneer je niet beter weet zal je nooit bedenken dat die geest een techniekje betreft. De kerk denkt er iets ‘heiligs’ van maar zelfs dat woordje is een synoniem voor techniek. Die kerk met haar eigen woorden toch! Misschien zal je begrijpen dat de mensheid op de religieuze wijze nooit het licht zal zien. Ik bedoel, ze staart de verkeerde kant op! Ze staart naar Engelen met het besef dat het een wonder is… een aangepraat besef. Wanneer je je realiseert dat ‘zoiets’ geen wonder is maar moeren en bouten, met als bestuurder een alien… Zou het schrikken zijn? Of gewoon een gehallucineerde fantasie, of is die nu dubbel op?

  met vriendelijke groet,
  Jeroen Pleket http://www.jeejee1970.blogspot.com

  1. Volgens mij verander je een waarneming van de ene religie naar een andere religie en gaat er van uit dat die waar is. Ik zou zeggen, het zou kunnen.
   Zelf heb ik wel eens engelen van helder wit licht waargenomen maar volgens mij was het meer een trance staat waarin ik verkeerde.

   Het ene licht is niet het andere licht, al zou het zomaar eens kunnen dat ze toch dezelfde oorsprong hebben. Wanneer alles in je bewustzijn ineens oplicht, je omgeving lichter lijkt, je lichter voelt, een soort stille vrede in je opkomende en je hebt een gevoel van liefde die je eigenlijk alleen nog vanuit de baarmoeder kent, dan ervaar je het licht wat hier bedoelt wordt.

   Of er dan wel of geen ufo’s of engelen mogen bestaan, heeft hier niets mee te maken volgens mij hoor. Al zijn het misschien wel boodschappers uit deze bron of ze kennen op z’n minst dit fenomeen, anders zijn ze ver achtergesteld op de mens, waar al duizenden jaren beschrijvingen zijn van verlichte personen in de maatschappij hier op Aarde.

 4. Als ik kijk wat een aandacht History Channel krijgt met zijn Ancient Aliens, mag ik wel veronderstellen dat er heel veel mensen bezig zijn met hun zoektocht naar hun verleden. Erich von Daniken werd pak ‘m beet 25 jaar geleden nog bijna tot de brandstapel veroordeelt met zijn meesterwerk, Chariots of the Gods, of Waren de Goden Kosmonauten? maar inmiddels heeft ie heel wat bereikt en losgemaakt.

  In vrijwel alle oude geschriften van diverse religies hebben ze het inderdaad over het neerdalen van hun Goden in vuurwagens, donderend geraas, vuurstaarten etc. en wat te denken van de oude grotschilderingen met afbeeldingen van vliegtuigen, raketten, astronauten.

  Daarnaast staat het vast dat er op de Maan en Mars restanten van oude beschavingen zijn ontdekt en heeft Operation Dawn, het bezoeken van onze asteroidengordel en dan met name Vesta al de nodige spectaculaire plaatjes opgeleverd, oftewel, vol geometrie en symetrische lijnen. Hiermij lijkt bevestigd dat de mythe van Maldek ook wellicht tot waarheid komt… Nu alleen Atlantis nog en het plaatje binnen ons zonnestelsel is dan eindelijk compleet gemaakt.

  Of er nu een echt “goddelijk” plan achter zit of dat we simpelweg restanten zijn van een oude veel verder ontwikkelde beschaving die gevlucht is, ons achterlatende en in staat zijn/waren om ons te bezoeken, te observeren en indien nodig te helpen in tijden van echte nood, mogen we wellicht de komende maanden vaststellen als alle oude profetieen in één grote climax samen komen/vallen en object Elenin haar ware betekenis onthuld.

 5. Het Licht zien, het innerlijk licht dat is de scheppende kracht van de ziel.
  Onvoorwaardelijk en vanuit een natuurlijke vreugde en vrijheid.
  Het innerlijk licht is verantwoordelijk zijn voor je gedachten, je woorden en daden.
  Dan komt er een stroom op gang die niet vanuit het ego bepaalt wordt.
  Het is een stille krachtige stroom. Alles gaat dan gemakkelijker zonder forceren.
  Bewust en met aandacht in het NU zijn en letten op de signalen die het lichaam
  je geeft. Een bewuste ademhaling kan hierbij ondersteunend zijn.
  Wanneer er blokkades in het lichaam zijn is dat vaak gebonden aan oude gedachten-
  patronen en emoties.
  Wanneer hiernaar gekeken wordt en er verandering in gebracht wordt kan er weer
  doorstroming komen van LICHT.
  De een ziet werkelijk licht, de ander voelt een prettige ontspannen warmte en vrede
  in het hartgebied. De warrige gedachtenstroom is dan tot rust gekomen.
  De schoonheid van de natuur, de lach van een kind, een mooi muziekstuk, poëzie vanuit
  het hart, een welgemeende handdruk enz. allemaal lichtstralen op aarde. Het kan zo simpel zijn.

  1. @Johanna

   En dan als je alle verwondingen hebt geheeld, staat het ego met lege handen, heeft niets meer om op terug te vallen.
   Dan verdwijnt het verleden, de toekomst en is er een oprecht NU, tijdloosheid zonder angst (= ego).

   Dan ga je richting van zijnde het muziek instrument richting de dirigent.
   Om uiteindelijk de componist van het leven te zijn.

   (met dank aan Bert Janssen: Sophia’s Ei)

  1. 😉 tsja kweenie. ik viel achterover bij het woord nog 17 maanden…neeeh

  2. Werd even ontoepasselijk, sorry. Zoveel gelul op een site, zoveel nonsens en dan zeggen dat je verlicht bent. Het kan gewoon NIET erger. Jammer dat het zogenaamde goede soms nog slechter is als het kwaad.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.