Advertentie

Eer de moeders


Eer de moeders

Moederschap is een gift
aan het voortbestaan
en de verankering van nieuw leven.

Zie daarom de moeders in de wereld
als ware zij het eeuwige licht
wat nimmer gedoofd mag worden.

Bezie hen als opperste wezens
van licht en liefde,
voortbrengend wat tot zuiverheid mag uitgroeien.

Versta zo uw eigen moederschap
als deel van de voortgang,
als in vrijheid gegeven
en in vrijheid ontvangen.

Zij die het moederschap ontberen,
weet dat ook zij nieuw leven in zich dragen
vanuit de geest in hun doen en laten.

Besef zo dat een ieder licht toevoegt
ook de vaders en mannen.

Echter beschouw de vrouw
als moeder en zuster immer hoogstaand
in de nieuwe geboorte van verandering.

Voeg hen toe in al de werken
in gelijkwaardigheid van zijnskracht.

Want het licht dient te worden doorgegeven
in zuiverheid van haar potentie.

moeder kind