Advertentie

Crisis: winst of verlies..?


Ook de economische crisis is een aanleiding voor zwaarmoedigheid, die weer geestelijk kwetsbaarheid tot gevolg heeft.
Ook de economische crisis kan aanleiding geven voor zwaarmoedigheid, met geestelijke kwetsbaarheid tot gevolg. Winst of verlies..?

x

Crisis: winst of verlies..?

2013 ©  Berry Vincenta (via innerlijke weg ontvangen)

x

Berry Vincenta
Berry Vincenta

Wanneer de mens werkelijk naar crisis kijkt, dan zou die tot de conclusie komen dat het een woord is die iets oproept in een mens van angst, die iets oproept van iets los te moeten laten wat dierbaar is geworden. Crisis is ontstaan op basis van allerlei structuren  van angst en mach,is wrijving tussen 2 delen… Door crisis op angstbasis ook opnieuw te vertalen, betekent dit voor een mens verlies. Verlies van energie, verlies van het juiste zicht op zichzelf, verlies van dat wat zijn innerlijke kracht in zich draagt. Want crisis zoals u deze  heden ten dage kent, is niets anders dan een enorme bewustzijnssprong….

Een bewustzijnssprong die u allen uiteindelijk heeft gerealiseerd. U heeft allen naar dit punt toegewerkt, alleen in de stoffelijke vormgeving en in de manieren waarop het tot u komt, zal het eerst uw menselijke persoonlijkheid raken. En daar, waar een mens in zijn menselijke persoonlijkheid wordt geraakt op zijn oude veiligheden zal er altijd angst en zal er altijd strijd ontstaan. Er zal altijd weerstand zijn ten opzichte van loslaten. En juist dit is waar het in wezen over gaat.

Er zijn oude leervelden in het menselijke collectieve bewustzijn die losgelaten moeten gaan worden,  omdat ze naar een punt zijn gebracht, waar ze hun dienst hebben bewezen. Waarin tot het uiterste is geleerd en geleefd en ervaren. En  daarin dient de mens, en vooral de bewuste mens, zichzelf daarvan te overtuigen dat dit alles wat nu plaatsvindt, te maken heeft met bewustwording over een nieuw veld in uw eigen bewustzijn.

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.
Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is. Een chaos hier, in je wereld, is een teken voor jou. Betrek je de crisis ook op jezelf..?

Ik zal het u uitleggen: Wanneer u dieper in  uzelf durft te begrijpen dat wat er momenteel in uw eigen omgeving en wereld speelt, u uitnodigt om stappen te maken die u anders wellicht nooit gemaakt zou hebben, dan begrijpt u dat hier een veel grotere bedoeling achter zit. Het is een veel grotere kosmische bedoeling om de mens van nu in een nieuwe bewegingsspiraal te zetten, want de wereld is in deze nieuwe tijd, die net begonnen is, aan een grote verandering onderhevig.

Doordat er zoveel verandert op allerlei lagen in dat ene grote veld van bewustzijn, gebeurt daar ook op stoffelijk niveau in alle zichtbaarheid hetzelfde. Het wordt zichtbaar gemaakt wat er speelt en waar u deel aan hebt en waar u zich niet van af kunt wenden. Ook niet vanuit angst, ook niet vanuit verdriet, ook niet vanuit pijn. Maar u  wordt daarin uitgenodigd werkelijk te zien de mogelijkheden van uw Zelf. Nieuwe mogelijkheden die  door dit veld, wat zo wakker is gemaakt, aan u worden aangereikt.

Een nieuwe samenleving, nieuw samenzijn en nieuwe saamhorigheid.
Het is voor u allen een hele grote kans om een enorme stap in uw eigen Zijns-veld te maken. En met Zijns-veld bedoel ik uw eigen diepste essentiële kracht zodanig opnieuw te leren ontmoeten dat u weet dat u niet als een slachtoffer, als een schaap naar de slachtbank wordt geleid, maar dat u een kracht in u draagt die nieuwe mogelijkheden aanboort en aan zal gaan boren om medewerker te zijn aan een nieuwe samenleving, aan een nieuw samenzijn, aan een nieuwe saamhorigheid. Waarin voorbij het individu wordt gekeken, waarin er voorbij het individuele belang wordt gegaan, maar waarin er weer vanuit groepsbelang gaat worden ervaren. Daarin, in de gebundelde krachten van de individuele mogelijkheden, daar ligt het nieuwe werkveld voor u allen klaar.

Wanneer u zich laat kleineren door allerlei angst die de wereld op u afstuurt, dan zult u zich steeds laten verkleinen, verkleinen in de kracht die u bent, verkleinen in degene die u vanuit uw eigen authenticiteit bent, u zult zichzelf uiteindelijk laten maken tot iets wat u niet bent. Als u hier de diepte van begrijpt, dan zult u ook voelen in uw eigen hart dat het tijd is om te staan, dat het tijd is om op te staan midden in dat wat u als crisis ervaart. Te weten dat het woord crisis vanuit de oude trilling alle oude energieën in uzelf aan angst heeft opgewekt…maar dat u nu het bewustzijn draagt dit te keren, dit te transformeren en  te weten dat al datgene waarvan u nu innerlijk en uiterlijk het gevoel heeft dat u iets wordt ontnomen, er juist zoveel wordt aangeboden.

US bankcrisisWant datgene wat u in de stof letterlijk wordt ontnomen vraagt van u vertrouwen terug te laten keren in uw eigen mogelijkheden, in uw eigen creatieve kracht, in uw eigen essentiële vermogen om zaken in uw eigen leven te veranderen, los te laten de afhankelijkheden aan allerlei energieën om u heen. Zodanig het eigen verantwoordelijkheidsbesef vanuit het hart neer te zetten, dat u weet dat het tijd is voor deze nieuwe beweging. Wanneer een mens in een nieuwe beweging aarzelend zijn eerste voetstappen zal zetten, zal dit niet direct vanuit een veiligheidsprincipe plaats vinden.

Ook daar is tijd voor nodig, tijd om te wennen aan allerlei nieuwe situaties, ook om te wennen om vanuit een eigen nieuwe stap op een andere plek in het leven te durven gaan staan, mogelijkheden aan te boren die wellicht altijd hebben gesluimerd, maar die nooit op zo’n manier als nu wakker zijn geschud in het bewustzijn en vragen om bezield te worden. Want een nieuw stuk bezieling is dat wat gevraagd wordt vanuit uw bewustzijn, bezielend in uw eigen leven staan en daardoor met andere ogen naar de maatschappij te kunnen gaan kijken. Niet meer met ogen die alleen halve glazen ervaren, maar ogen die de volheid van het bestaan en het leven kunnen gaan voelen en ook zien.

En ook weten dat de kracht die dan innerlijk individueel in u allemaal is aangeboord, tegen wil en dank vanuit uw menselijke persoonlijkheid gezien, niets anders is dan een stap die vanuit uw ziel gezet wilde worden in uw leven. U bent niet voor niets in deze tijd op deze aarde op deze plek, en uw ziel heeft deze plek gekozen om juist deze nieuwe leervelden in uzelf werkelijk ook te gaan willen ervaren. Vanuit een hele diepe liefde, liefde voor het leven, liefde voor uw leven en vooral ook liefde voor het totale Leven.

Want wanneer de mens zich zijn leven laat ontnemen doordat stoffelijke zaken de hoofdzaak zijn gaan spelen, dan begrijpt u dat u naast het pad zou staan. U kunt alleen maar in het midden van uw eigen weg uzelf erkennen en opnieuw gaan ontmoeten, vanuit dát wat u wezenlijk bent, niét wat de maatschappij dacht dat u was. En wanneer u zich omkeert naar uzelf zult u die enorme schoonheid, maar ook de kracht van de verandering gaan zien. U heeft  in uw eigen hart de kracht om te veranderen, dat wat nu in een schijnbare negatieve spiraal zich in uw maatschappij aan het ontvouwen is.

Van Bank naar Bang-crisis..?
Van Bank naar Bang-crisis..?

Al deze zaken hebben met u allen te maken. Er is niet één mens die dit veroorzaakt, het gebeurt in een collectiviteit waar een ieder deel aan heeft, en waar een ieder zijn aandeel in heeft geleverd. Er is nu iets wat tot op de spits is gedreven en wat uiteindelijk tot een uitbarsting gaat komen, maar wat dan vraagt om een nieuwe bodem. Een bodem van u allen die stevig zal zijn, die zo stevig zal zijn dat u allen de veerkracht voelt om het op te vangen. Dat u  de veerkracht voelt om datgene wat zal breken, weer opnieuw vanuit een hele nieuwe visie, vanuit een hele nieuwe kijk op deze maatschappij, op de samenleving maar ook vanuit uw bewustzijn u zo verbonden te voelen vanuit die collectiviteit, dat  vanuit die vernieuwing er opnieuw opgebouwd gaat worden. Steen voor steen zal afgebroken worden maar er zal iets nieuws uit tevoorschijn komen. En datgene wat daaruit tevoorschijn komt, de kwaliteit die het draagt, hangt af van het bewustzijn waaraan het zich kan koppelen.

Niet meer in een slapend bewustzijn de overheden uw leven laten bepalen..
Wanneer uw bewustzijn zich nu al paraat stelt en gaat begrijpen wat zich in de diepte  afspeelt, welke velden zich aan het opschonen zijn, welke nieuwe energiedraden er op dit moment geweven worden, maar ook waarin deze hele aarde naar een volkomen nieuwe bewustzijnsfrequentie gaat, dán zult u weten dat u  iets in handen heeft waar u deel aan kunt nemen vanuit een helder bewustzijn. Niet meer in een slapend bewustzijn de overheden uw leven laten bepalen, maar zelf stappen te nemen en soms ook op voorhand al stappen te nemen die u anders nooit gedaan zou hebben, wanneer u in een  koestering van oude veiligheden was blijven leunen op dat wat zich steeds opnieuw herhaalde.

einstein energy realityDeze herhaling is een herhaling die werkelijk tot zijn eindpunt is gekomen, het heeft zijn dienst 2-zijdig bewezen. Het heeft u geleerd en gegeven wat nodig was om aan te groeien, maar in deze fase komt daarbij , wat ik net heb uitgesproken, een nieuwe energiegolf. Deze nieuwe energie duwt tegen het oude en het oude zal niets anders kunnen dan breken. Het is inmiddels tot in een bepaald punt geduwd en het zal uiteindelijk oplossen..

Maar maak u daar niet bezorgd over, begrijp ten diepste, begrijp ten volste , dat u daar werkelijk deel aan hebt. Vanuit een positieve kracht, niet vanuit een negatieve afbraak, maar vanuit een enorme positieve opbouw die uiteindelijk ervoor zal zorgen dat daardoor, ook op de plek waar u  leeft, er wordt bijgedragen aan een nieuwe hemel op een nieuwe aarde. Daarin klinkt het vaak als iets wat heel ver weg is, als iets wat ver bij u vandaan is, wat volkomen haaks staat op  wat u in uw eigen leven, in uw maatschappij ervaart. En toch, altijd is alles daarin verbonden met elkaar, altijd maakt u daar deel van uit, altijd is uw bewustzijn op al die velden verbonden.

U bent zich dit niet altijd bewust, maar wanneer u zich daar vanuit de stilte in uw hart wat vaker op af zou stemmen, dan zou u weten en voelen dat juist daarin, vanuit die stilte, vanuit die gebieden schouwen en kijken en observeren, vanuit die energielagen , u opnieuw de kracht in uzelf kunt voeden. Die kracht is nodig om te zien, om werkelijk met open hart, met open hart en open ogen in het leven te staan. Het leven te omarmen, niet weg te duwen op basis van dat wat niet meer kan en niet meer hoeft te zijn in het leven, maar te accepteren vanuit het diepste diepte van uzelf . Zodanig te accepteren dat u werkelijk de bereidheid hebt om los te laten dat wat niet meer  in het leven zou kunnen plaatsvinden.

Niet vanuit verdriet, niet vanuit vasthoudendheid, niet vanuit onzekerheid, maar vanuit een diep innerlijk overtuigd weten, vanuit uw eigen innerlijke wijsheid dat deze weg een collectieve weg is die gezamenlijk gekozen is op zielsniveau. Die nu niets anders kan doen dan gezamenlijk gelopen kan worden, waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid draagt, niemand zich nog om kan keren en terug kan lopen. Want wanneer de mens die weet terug zou lopen naar het oude, zou het oude des te pijnlijker zichtbaar zijn en zou vervreemding van zichzelf op kunnen wekken.

Daarom vraagt het uw hart te verbinden met dat wat zich om wil keren … zodat alle kleinheid die u in uzelf heeft gevoeld, alle verkramptheid die u in uw eigen essentie waarschijnlijk heeft waargenomen, los zal schudden uit uw systeem en uzelf   te realiseren dat dit een tijdelijke zaak is geweest waarin u  onderhevig was aan de overdruk van de overheden. Waarin u nu kunt kiezen.

Een dwergvinvis in een vrolijke bui!
Het zal als een kring in het water werkelijk zijn weg gaan vinden. U bent degene die de steen gooit, dus de creator van deze beweging…!

U kwam in dit leven in deze tijd om het verschil te maken
Wanneer u wenst vrij te zijn, maak u dan los uit dat waar u niet deel aan wilt zijn, dan zult u ook gaan ervaren dat er innerlijk steeds meer zicht komt op dat wat individueel voor u de juiste weg daarin is. En steun elkaar daarin, want door er met elkaar over te spreken, niet vanuit het verlies, maar  door hoop,  de mogelijkheden ziende vanuit innerlijk weten in uw hart wat er altijd al  was..

Dát er een nieuwe weg komt, een weg die gelopen wordt, ook door uzelf en dat deze weg niet alleen maar door de voorlopers in de tijd voor u wordt voorgelopen, maar dat u zelf daarin stappen gaat maken en ook het  voorbeeld zult kunnen zijn voor de wereld waarin u leeft, daarin anderen  het perspectief in het leven terug te geven, maar ook de ander te spiegelen aan de eigen kracht in het zelf.

En te weten dat niets deze kracht kan verstoren, dat niets op deze aarde deze kracht kan ondermijnen zo u dat allemaal niet toestaat. Maar wanneer u als mens uw eigen kracht laat verkwanselen door anderen zult u steeds in de kleinheid van uw eigen beeldvorming zijn en zal het beeld over uzelf niet bijgesteld kunnen worden.Stel bij dat wat u wezenlijk bent en waar u voor kwam.
U kwam in dit leven in deze tijd om het verschil te maken, u kwam in deze tijd om  zo’n verschil te maken dat u gaat begrijpen, stap voor stap, wat de weg van u vraagt, en daarin zult u zo’n belangrijke functie gaan vertegenwoordigen. Het zal als een kring in het water werkelijk zijn weg gaan vinden. U bent degene die de steen gooit, dus de creator van deze beweging…

Laat deze kringen zich dan ook steeds verder verspreiden en laat zien waar het wezenlijk om gaat; in collectiviteit met elkaar een nieuwe wereld te bouwen, een nieuwe samenleving te bouwen, elkaar te respecteren, elkaar wezenlijk te zien. Niet alleen op basis van uiterlijkheden, niet alleen op basis van menselijke persoonlijkheden, of menselijke karaktervormingen, maar elkaar te ontmoeten op zielsniveau. Elkaar wezenlijk zodanig te zien dat vanuit die kracht er een nieuwe bodem wordt gecreëerd waarin deze nieuwe wereld zich op kan gaan bouwen.

canyon water streamHet vraagt creativiteit, het vraagt een heel diep creatief vermogen, waarin ieder wezenlijk én werkelijk zijn eigen steentje bij zal gaan dragen. Ieder met zijn eigen inspiratie, ieder met zijn eigen intuïtie, ieder met zijn eigen vertrouwen terug gevend aan het leven. En wanneer het vertrouwen weer terug stroomt naar de bron van het leven, zal de bron van het leven een zo grote stroom laten voelen dat iedere angst zal wijken. Iedere angst zal werkelijk achter u liggen, en daarin zit een heel groot evenwichtspunt en  dit evenwichtspunt is waar de wereld, uw maatschappij op afstevent. Wanneer er evenwicht gezocht wordt is daar eerst  altijd een enorme grote onevenwichtigheid.

Crisis
Wanneer u het woord crisis hoort zal de trilling van het woord crisis uiteindelijk een andere trilling gaan vertegenwoordigen, wanneer u uw bewustzijn er aan koppelt, vanuit nu. Crisis in de maatschappij, maar ook crisis in een mensenleven zijn veelal verschillende zaken en toch ook weer niet. Een crisis in een mensenleven vraagt ook altijd om vernieuwing. Wanneer er in een persoonlijk leven een crisis ontstaat en alles samenkomt, is er ook altijd een breekpunt, wordt daar altijd iets nieuws geboren, omdat het oude los moest gelaten worden, ook daarin zit een hele nieuwe weg besloten.

Wanneer u dit dus een grotere rol gaat geven en dit collectief maakt, dan ziet u daarin wat het belang is om wezenlijk naar het oude te kijken en u zelf ook in alle eerlijkheid af te vragen wat er nog werkelijk ten diepste, ook in uw bestaan,  gelukkig maakt  in uw  leven.
Wanneer u daar naar kijkt en uzelf, alleen maar uzelf, daarop duidelijk gaat antwoorden, dan weet u ook dat er wellicht zaken zijn die helemaal niet zoveel energie zullen vragen om los gekoppeld te worden uit het bestaan van nu. Om daardoor ruimte te maken, ruimte in u zelf om te zien wat u daarvoor in de plaats gaat stellen.

Daarin uw eigen diepste zelf te willen volgen is een enorme omslag en de bewustzijnssprong is een sprong die zo van groot belang gaat zijn, die daardoor uiteindelijk alles wat het verleden dan zal zijn, ook helemaal terug zal dringen.  U zult gezamenlijk op een punt komen , waarin  u  innerlijk niet anders weet dan dat u al in de nieuwe samenleving een plek hebt verworven, daar deel aan hebt genomen en u een van de bouwers bent geweest.

U bent een van de bouwers van deze nieuwe samenstelling in deze maatschappij. En dat vraagt dat alles onder de loep wordt genomen, alle waarde die alles in deze wereld heeft onder de loep wordt genomen. Want wat is waarde, wat is waarde in een buitenwereld, wat betekent waardevol in de stoffelijke wereld, wat betekent waardevol in de zielewereld. Daar zijn heel veel verschillende energiedraden mee verbonden.

Het waardeloos voelen van mensen maakt dat mensen hun eigen herinnering aan hun essentie aan het kwijtraken zijn. Daar waar mensen terug worden gezet, tot iets worden gereduceerd tot iets wat ze niet zijn, zullen ze niet de waarde van zichzelf kunnen kennen. Wanneer de spiegel van de wereld weer collectief in een zielewaarde wordt gezet, dan zal ook degene die dit nog niet kan ervaren in deze spiegel gaan kijken en zich ook innerlijk realiseren dat ook hij of zij deze enorme waarde in zich draagt.

Want ieder mens, iedere ziel, iedere essentie is van de grootste waarde, is van de grootste waarde vanuit het licht van dit bewustzijn, is van de grootste waarde voor het collectieve licht van dit grote bewustzijn. U allen bent daarin zeer, zeer waardevol. Dus wanneer u uzelf op die manier opnieuw zult gaan erkennen en gaan herkennen, zult u ook uw eigen waardebepaling onder de loep dient te nemen. Kijk dan ook in het leven van alledag, wat is werkelijk en wezenlijk waardevol voor u en wat wilt u al ontkoppelen uit uw leven, uit uw systeem. Daarin kunt u al gaan experimenteren met uzelf en met uw leven. Dan maakt u ruimte om vanuit zielsniveau al datgene wat zo waardevol is om aan te leren, om van te leren, te gaan begrijpen vanuit uw bewustzijn, op die plaatsen terug te zetten.

Bewustzijn en creatie
Bewustzijn en creatie

Waardoor u van binnenuit naar buiten zult stromen en uw binnenwereld zichtbaar durft te maken aan die buitenwereld. De waarde ervan gaat ervaren hoe het is als uw hart zich werkelijk wil verbinden met de wereld. Zonder angst , zonder terughoudendheid, maar steeds wetend van de waarde van het zelf, uzelf te presenteren en ook op die manier de waarde in de ogen van de ander te zien. Steeds opnieuw de ziel van de ander in de ogen te ontmoeten en te weten dat dát hetgeen is wat de wezens met elkaar verbindt.

De verbondenheid van die energiedraden maakt ook dat mensen herkennen, elkaar herkennen, de kracht herkennen in elkaar. Niet alleen in elkaar, maar door de ander ook van zichzelf. Zie hier de waarde en het belang van u, wanneer u uw eigen kracht zodanig laat ontwaken dat u dat uit laat stralen en stromen uit uw ogen, uit uw hart en de ander zult raken met dat wat u op die manier verbindt.

U zult de anderen kunnen helpen hun eigen diepste essentie opnieuw te laten ontwaken en te  laten weten; angst heeft geen zin en zet mij weer terug in een kleinbeeld waar ik niet ben, waar ik niet bezield ben .  . Nu ben ik de weg terug aan het gaan, de omstandigheden dwingen mij daar ook toe… Ik wil zien,   ervaren en  werkelijk ontmoeten mijn diepste essentie die ik ben.. ik weet van mijn waarde, ik weet waar ik voor kan staan.  Op die manier bouw ik aan een nieuwe voedingsbodem waarop deze nieuwe maatschappij een nieuwe plaats zal vinden.

Een bodem zonder angst, maar een bodem die vooral te maken heeft met een heel diep verbonden zijn met elkaar, wederzijds respect, liefdevol contact van hart tot hart. Steeds opnieuw elkaar te zien in totaliteit en niet meer in een afgescheidenheid. Eenheid zal daarin de doelstelling zijn. Werkelijk zodanig in eenheid met elkaar te zijn dat iedere vorm van angst werkelijk verdwenen is. Daarvoor in de plaats zal er alleen maar bewustzijn zijn.

Bewustzijn in alle confronterende helderheid… Bewustzijn over wie u bent, bewustzijn over waartoe u in staat bent en de waarde van uw eigenheid  te koppelen aan de waarde van de ander in een gelijkwaardigheid, in die wederkerigheid in een enorm veld van bewustzijn. Dit bewustzijn zal u helpen deze bewustzijnssprong zo duidelijk, met een enorme vreugde toe te laten. Zonder enige terughoudendheid en te weten waarvan ik nu in mijn menselijke persoonlijkheid denk dat het verloren gaat, mij de allergrootste rijkdom levert voor mijn  Ziel. Daar waar ik voor kwam, dat is de mogelijkheid die deze tijd mij biedt.

think_love_be_loveHet bewustzijnsveld van Nederland
Bundel uw eigen kracht met de ander, bundel uw eigen energie met de wereld om u heen. Vanuit die bundeling zal er zoveel nieuw ontstaan dat deze energie in alle lagen van het bewustzijnsveld van Nederland zijn werking zal hebben. Niet een mens alleen kan dit, dit kan alleen in een bundeling in  het krachtveld van samenzijn, zo verbonden  dat vanuit dat eenheidsbewustzijn er dan  een enorm veld van vermogen zal ontstaan die golft door alle bewustzijnslagen heen. Die een ieder, bewust of onbewust, zal raken, zal meenemen, zal inspireren. Maar vooral ook zal zich steeds dieper de essentie in zichzelf laten voelen waar het om gaat.

Het gaat om liefde in het leven, om in die eenheid van het hart in gezamenlijkheid de ander zodanig tegemoet te treden, dat de liefde daarin ook de angst doet wijken voor wat zo’n enorme wolkbreuk in uw maatschappij is.  Deze  belangrijke stappen kunnen gezet worden door u die zich hiervan diep bewust is.

Deze evolutie en deze nieuwe tijd loopt zijn tijd vooruit …
U allen heeft de keuze en de keuze ligt aan uw voeten. Het zal op een bepaald moment geen werkelijke keuze meer kunnen zijn,  omdat deze evolutie en deze nieuwe tijd zijn tijd vooruit loopt. Omdat de duwkracht van deze nieuwe energie werkelijk in deze spiraal zijn eigen pad volgt, en alles wat daarmee te maken heeft kan niet anders dan mee te stromen in dat wat de bedoeling is.

Hou uzelf dus daarin niet te klein, maar weet dat u daar ook deel aan heeft. En datgene wat nu soms zo in versneldheid in uw leven plaats vindt, dit zijn bedoeling kent vanuit die versnelde energie vanuit evolutie. Geef u over aan deze energie, zonder enige terughoudendheid, en vertrouw op dat wat daarin steeds gegeven wordt, een enorm cordon van Licht wat  om u heen ligt, wat steeds opnieuw u zal ondersteunen en u zal inspireren om  datgene te doen wat goed is voor u individueel, maar ook wat goed is voor het  collectieve groepsbelang. Vanuit dit groepsbelang zult u allen daarin uw eigen steentje bijdragen.

Laat dus los, wat u niet meer wilt, wat zich vast heeft gezet als spanningsbogen op uw leven, wat zich vast heeft gezet als spanningen in uw lichaam. Geef uzelf opnieuw de ruimte en de vrijheid van uw eigen ziel terug. Daarin zult u voelen dat u  in staat bent zich om te keren en keuzes te maken, keuzes die wezenlijk vanuit uw hart plaatsvinden. Een keuze die u maakt kan alleen maar uw keuze zijn, want het is altijd uw eigen vrije wil. Vanuit uw keuze zal de weg zich voor u uitrollen. En de weg die gekozen wordt zal de weg zijn die u als mens, verbonden met uw Ziel, dan zult willen gaan. Wees wijs, en kies dat wat verbonden is aan uw hart.

Licht wens ik U!

4 gedachten over “Crisis: winst of verlies..?

  1. Er is niks mooiers en geen schonere manifestatie, dan de aard van ons zijn. Een wezen is als een diamant, ze heeft vele facetten, de kern is Goddelijk, vanuit de kern ontstaan ideeën, dat is onze kracht.Gebundeld staan wij klaar de wayseekers, om de zwakkeren in deze wereld te beschermen.Het licht is voelbaar en schijnt tot diep in de aardbol en komt van ver uit het universum,I call it love, and you?

    1. Ik noem het licht, dat is wat het is!
      En alle dieren, bij de insecten zijn er enkele die ik graag plat sla, wel eens van de Aouta’s gehoord, kleine minuscule spinnetjes zitten in het gras, blijven aan je plakken klimmen omhoog naar de warme plekjes en dan begint het te jeuken, niet echt leuke diertjes!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.