Advertentie

Ontvouwen


Ontvouwen

Lieve mens,laat uw toekomst zich ontvouwen
langs de weg der geleidelijkheid.

Besef dat u deels verantwoordelijk bent
en deels in overgave
van wat tot u komt.

De juiste verhouding daartoe te vinden,
staat gelijk aan de gift
die u alzo mag ontvangen.

Niet alles wat u ziet, vindt en ervaart,
is de waarheid voor u en over u.

Dit beseffende, vraagt aan u
om waarlijk uw eigen voelen
en weten te gebruiken bij iedere stap
die u wenst te maken.

Waarbij de overgave en de genietenswaardigheid
voorop mogen staan.

Want zie, ondanks en dankzij wat u treft,
leeft u niet voor niets
en niet alleen in bekommernis.

Zo, bescherm uzelf tegen de onmacht
en aanraakbaarheid van tegenspoed.
Laat uzelf op met het weten
dat zich alles anders doet ontvouwen
dan u zélf alleen kan bevroeden.

Sta uzelf daarom toe
uw overgavebereidheid kracht bij te zetten,
opdat het Ontvouwen haar werk kan verrichten.

* * *