Advertentie

Vermoeidheid


Vermoeidheid

In en om u is veel gaande.
De gevoelswaarde te ontdekken
van al wat tot u komt,
maakt vermoeidheid in u los
daar waar u grip wilt krijgen
op wat u te doen staat
of wenst te veroorzaken.

Besef echter dat voorbij uw kennen en inzet
een totale wereldverandering gaande is
en alzo veel voorbij uw denken, voelen
en weten geschiedt.

Deze algehele verandering is nodig
om uw mensheid als het ware te ‘resetten’,
opdat herkenning van het ware eigene
en het gemeenschappelijke belang plaats zal vinden .

Want zie, u allen bent op weg
om door alles heen uzelf zowel in de stof
als in uw ware geestelijke besef
te manifesteren vanuit de liefde waartoe u behoort.

Laat daarom uw vermoeidheid een teken zijn van
én ongemak én herstel van uw beeld en weten
van uw eigen deelgenootschap van de wereld,
uw wereld in verandering.
Wees ermee in liefde en betrokkenheid

Zó zult u zichzelf hervinden
en uw eigen vernieuwing gestalte geven
voorbij de onderdrukking van uw vermoeide geraaktheid.

* * *