Advertentie

Jouw bewogen hart wordt gevraagd..!


heart hands

x

x

Jouw bewogen Hart wordt gevraagd

2015 © Berry Vincenta (deze uitvoering WantToKnow.nl)

x

Berry Vincenta- Ketelaar, spiritueel coach, channel en kunstenares
Berry Vincenta- Ketelaar, spiritueel coach, channel en kunstenares

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, het wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u. De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd.

En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien. Vele zielen offeren zich in deze tijd om zichtbaar, collectief zichtbaar te maken wat daar leeft in heel veel groepen mensen, in hun onderbewustzijn. Wat zich nu in het dagbewustzijn, in het leven van alle dag laat zien in alle verschrikkingen die uw bewustzijn moeten aanschouwen.

En toch is het iets wat bij deze tijd hoort; vanuit menselijk oogpunt gezien vaak onbegrijpelijk, maar het vibreert mee op de evolutiestroom van nu, van datgene wat vanuit oude geschiedenisdraden nog niet is doorleefd tot op de bodem, nog niet is getransformeerd, nog niet tot eenheid is gekomen, zal het juist doordat de onderstroom is aangeraakt door de hogere frequenties zichtbaar worden, en ook daardoor worden geleefd.

Groepen mensen voelen innerlijk de drang vanuit die oude draden in zichzelf die zo nieuw leven krijgen door vergiftigde beelden vanuit hun eigen brein te blijven volgen, voelen nu de drang om controle te willen hebben over het aardse leven. Maar deze energie die is ontstaan vanuit een hele oude geschiedenis, vanuit onverwerktheid, vanuit pijn, diepe diepe pijn; pijn uiteindelijk om zichzelf, pijn zichzelf verloren te zijn.

Scheuring, scheuring in het bewustzijn,
hart corazonscheuring ook in het samenzijn met de ander, scheuring vooral in het Zelf. En daar waar de mens innerlijk zijn bewustzijn laat scheuren, zal daar altijd een wond in het hart zijn geslagen. En zal die mens op zoek gaan naar heling, heling en genezing om zich heen, en zal zich aan gaan sluiten bij mensen die hem of haar horen, begrijpen, kunnen volgen. En vanuit die energie worden er groepen gevormd, die juist vanuit die oude bedrading, die oude energie, die oude geschiedenisherinneringen datgene in de wereld neerzetten wat nu zo zichtbaar is.

En wat voor velen van u zo diep reikt onder uw huid, het is onder uw huid gekropen. Ga het na in u zelf, want daarin wordt ook uw eigen innerlijke veiligheid aangetast. U voelt dat er daardoor iets verschuift in uw eigen persoonlijke leven. En ook daarin is het een soort van wake-up-call voor uw eigen bewustzijn. Want hoe staat u in dat leven? Waar bent u vanuit uzelf in dat leven? En wat betekent dan uw veiligheid in dat leven? Juist ook daarin vraagt het van u allen een bepaalde stap te maken in dat bewustzijn, om te begrijpen dat al het oude, wat ik al eerder aan u heb voorgelegd, zal verdwijnen.

Jaren geleden heb ik al aangegeven dat geen steen op andere zal blijven, maar dat er steeds verschuivingen zullen zijn en veranderingen zullen optreden. Vaak ook juist veranderingen niet niet gewenst zijn in het leven van de mens van alledag. En toch is dit een pure noodzaak, omdat juist die veranderingen een nieuwe vorm zoeken. Maar daar waar de basis nog vervuild is door oude geschiedenisherinneringen en trillingen, zal daarin werkzaamheid moeten zijn, want juist die werkbaarheid en werkzaamheid vanuit het menselijk bewustzijn zal daarin het veld, het onderbewuste veld, gaan schonen.

Het is niet alleen die groep waar ik nu over spreek wat zo onder uw huid is gekropen. Want als u kijkt vanuit de eenheid in uzelf, dan ziet u ook dat juist die mensen die u allemaal zo spiegelen ook iets laten zien over het zelf. Want ieder mens heeft met de ander te maken en geen één mens kan zichzelf zien zonder de ander. Juist daarin dient het veel meer dan datgene wat alleen in pijn onder de huid van de mens is gekropen.

Het dient een veel groter en hoger doel, omdat er juist in die situatie die nu is ontstaan veel mensen op zichzelf worden terug geworpen, veel mensen innerlijk een soort van oproepende kracht ervaren, waarin er gehandeld moet worden. Alleen dan speelt de angst de hoofdrol.

……..in aanwezigheid vanuit uzelf, in deze tijd is een enorme bijdrage aan dat wat nu zo speelt…..

De angst en onmacht..
De angst, de onmacht, en vooral ook het laten krimpen van de eigen kracht, vanuit de essentie in uzelf maakt dat u zichzelf daardoor verkleint. De verkleining van uzelf maakt dat het voedsel dan steeds zal worden gehaald uit die grote angstvelden die gecreëerd zijn en die de mens zo veel en zo diep hebben gemanipuleerd. Wanneer u begrijpt dat u uw eigen kracht op die manier ontkracht, dan begrijpt u ook dat u terug zult moeten keren naar dat zelf.

heart ivoryEn dat zelfbeeld opnieuw bij dient te stellen in het heden, niet in dat wat geweest is, ook niet in dat wat komt. Maar  in de aanwezigheid van deze tijd, in aanwezigheid vanuit uzelf, in deze tijd is een enorme bijdrage aan dat wat nu zo speelt.  De eigen pijn wordt daarin steeds aangeraakt. Ook deze pijnen kennen hun eigen oude geschiedenisdraden. Ook dat wordt u in principe aangereikt. Weet dat dit dus ook een hele positieve bijdrage kan zijn, die iets zegt over wat er wereldwijd aan de hand is.

De wereld is bezig met transformatie.
De wereld is bezig in transformatie te komen. En wanneer de wereld in transformatie wil komen, wordt de werkzaamheid van ieder mens daarin verlangd. De eigen transformatie in het eigen leven goed te bezien en te zien wat daar speelt en wat daar in heelheid dient te worden gebracht. Niet alleen de blik naar buiten te blijven houden, maar vooral ook via de binnenwereld in uzelf opnieuw naar buiten te willen kijken. Dat maakt dat uw binnenwereld daardoor zo zichtbaar wordt voor uw omgeving, dat u ook in die spiegel kunt kijken van uzelf.

Datgene wat ik u nu aangeef is iets wat u diep in uzelf kunt gaan overwegen, maar ook voor uzelf als opdracht aan kunt gaan nemen. Want daarin helpt u zichzelf los te koppelen van datgene wat u steeds beknelt in de manipulerende energie van de angst. Juist deze angst is een energieveld die een ondermijnende werking heeft in dat wat er kosmisch op dit moment als een soort van noodzaak geldt. Deze manipulerende energieën vragen een enorme sterke tegenbeweging te willen maken.

En hoe doet u dat, als mens..?
Ik hoor u denken. Hoe doe ik dat zelf in mijn dagelijkse leven. Hoe ontdoe ik mij van iedere vorm van indoctrinatie en manipulatie, waarin ik het gevoel heb dat ik daar niet onder uit zou kunnen als ik daar niet in mee beweeg. Niets minder is waar. U heeft altijd een keuze in het leven te maken. En al is deze keuze iets wat tegenovergesteld is wat het collectief aan mensen om u heen als keuze kiest, dan nog is het uw keuze, gemaakt vanuit uw krachtveld. Niet een keuze gemaakt vanuit angst.

Heart Connection aDat maakt dat u dan ook iets anders toevoegt aan het veld in het leven zelf. Het maakt dat u daarin dan ook een eigen belangrijke rol speelt, een rol die steeds duidelijker voor uzelf zal gaan worden. Een rol die ook maakt dat u zichzelf innerlijk ook voelt groeien in dat wat u kiest, al staat het haaks op de wereld om u heen. Dan voelt u dat u vanuit die manipulerende energie terugkeert naar de kracht in uzelf van verandering.

Want wat wil er veranderen. Ieder mens wil verandering. Welk soort verandering verlangt u dan in dit leven, en wat is uw bijdrage aan die verandering. Bent u dan bereid om helemaal los te komen van datgene wat oude veiligheid in zichzelf draagt. Bent u bereid om in een soort vernieuwde vrijheid in het leven te staan en te weten dat u, wanneer u in vertrouwen met uw eigen kracht, in vertrouwen volgens de bedoeling van dat leven, gaat staan voor wie u bent, dat u dan ook bijdraagt aan die verandering.

Want iedere verandering vraagt moed van een mens, en vraagt  niet een mens die zich mee laat voeren door angst. Angst is een schaduwkant, angst is daar waar liefde en licht ontbreekt. Angst is datgene wat op vele fronten wordt opgeroepen. En wanneer ik met u spreek over transformatie, die zo noodzakelijk is door een enorme kosmische druk die momenteel zo voelbaar is, dan ziet u ook dat  deze transformatie zich op vele lagen afspeelt.

Veel mensen ervaren heel veel diepe zaken op dit moment, veel mensen moeten veel in hun leven aan willen gaan,  omdat alles samen lijkt te komen. Alles wordt samen geduwd tot één pressiepunt waar vanuit heel veel mensen het gevoel hebben dat hun oude leven verdwijnt. Door allerlei werksituaties, maar ook door ziekte, door alles wat er wereldwijd om u heen gebeurt, maar ook wat er in uw eigen familie gebeurt. Ook daarin ziet u de verschillende veranderingen, de verschuivingen, mensen veranderen. Mensen hun eigen waarneming verandert. U verandert.

……al datgene wat vanuit de wereld u zo raakt als een schok in uw bewustzijn binnenkomt…….

En omdat er vanuit die nieuwe energie impulsen ,die zo diep in het bewustzijn aan het doordringen zijn, u ook stoffelijk en op emotioneel bewustzijn veranderen, voelt u ook dat al datgene wat vanuit de wereld u zo raakt als een schok in uw bewustzijn binnenkomt. Doordat u een verfijnde waarneming aan het creëren bent, zal al datgene wat nu zo naar u toekomt in een soort van uitvergrote vorm op uw bewustzijn worden geprojecteerd.

heart source connetionSchokeffecten…!
Vandaar dat er zoveel schokeffecten zijn die mensen momenteel innerlijk helemaal verwarren. En  in deze verwarring ligt tegelijkertijd de mogelijkheid om weer tot een evenwicht te komen. Een evenwicht in het zelf. Om te zien wie u bent en waar u staat en vanuit welke kracht u leeft, iedere dag opnieuw. Op welke wijze u werkelijk uw eigen intenties voedt. Vanuit welk deel in uzelf voedt u het leven. Bent u bereid om helemaal los te komen uit oude overtuigingen, bent u bereid om los te komen uit oude beelden die op dit moment in dit leven geen toegevoegde waarde meer kennen aan dat wat transformatie heet, dat wat getransformeerd wil worden.

Wanneer Kerst wordt gevierd, vanuit het bewustzijn dat Licht is geboren, dat er geboorte was van Meester Jezus, vanuit het Licht tonend in de mens, ieder mens, dan weet u ook dat  deze Lichtdrager een lichtdrager is die vooral liefde propagandeerde, geen haat, maar liefde.

Liefde is datgene waar het steeds opnieuw om gaat, ook in uw leven. Liefde, niet meer van de oude orde, liefde vanuit een hele nieuwe orde, vanuit eenheidsbewustzijn. Een hele hoge eenheidsliefde die weet dat alles wat er op dit moment gaande is een hele diepe ombuiging kent. En die niets anders kan doen dan alleen maar uitgewerkt te worden tot op de wortel van het onderbewustzijn, waardoor er werkelijk een schone basis kan ontstaan.

U bent ook een lichtdrager…
Alles wat mensen momenteel treft, treft mensen vooral in hun onzekerheid, treft mensen in hun onveiligheid. Treft mensen in heel oud verdriet, steeds opnieuw weer terug te moeten keren naar iets waar eigenlijk vanuit het bewustzijn, het dagbewustzijn van nu, niet direct voor gekozen zou worden. En toch is het een noodzaak want steeds wordt u terug verwezen naar een punt van overdenking, een punt van overdenking waar u staat vanuit dat Licht, wat ook geboren is in uzelf.

Cosmic-HeartU bent ook een lichtdrager. Vanuit dit licht waar u steeds, iedere kersttijd opnieuw, op gewezen wordt, vanuit dat punt van licht, ieder jaar opnieuw op uw voeten staat. Kijk dan steeds waar u nu staat. Waar bent u nu. En bent u aangekomen op die plek in uw leven waar uw hart innerlijk altijd van droomde. Bent u daar waar u wilt zijn. Of zijn daar andere bedoelingen. Bent u bereid vanuit de moed, voorbij de angst, de ander de hand te reiken, het hart te reiken. Bent u bereid werkelijk een stap te maken in deze tijd.

Wij vragen dit aan u, omdat er zoveel niet-verbinding is, door angst waarin mensen zo uit verbinding zijn gegaan, waarin mensen zo terug geworpen zijn op zichzelf. Maar daardoor uiteindelijk zo afgesneden zijn van het contact met de wereld, vragen wij u steeds goed te kijken naar uw eigen innerlijke verbondenheid.

Hoe verbindt u zich, waar ligt uw contact met de wereld. Ben u bereid zichzelf volkomen te tonen, durft u zichzelf in het gezicht te zien. Maar durft u ook te zien, de ander, dan zal daar, werkelijk vanuit het licht wat u bent,een nieuwe energie op gang worden geholpen, ook  in deze tijd. Want vergeet u niet, dat  daar waar lichtkracht gedragen door onvoorwaardelijkheid vanuit uw liefde werkelijk in de wereld wordt gezet, zal dat een ondersteunende functie hebben voor al datgene wat nu met zoveel pijn, geweld wordt uitgewerkt. Daarin zult u dan bijdragen om  dit proces op een liefdevolle manier te ondersteunen.

Collectieve angst..
Kijk ook overweeg in uzelf, wanneer u kijkt naar al dat geweld in uw wereld, wanneer u kijkt naar al datgene wat daar plaatsvindt hoe uw eigen innerlijke reactie is. Sta daar bij stil. Vraag uzelf af of daar iets anders mogelijk is dan datgene wat u toch niet van uzelf als positief ervaart. Kijk dan of daar een andere mogelijkheid is. En als u die mogelijkheid heeft gevonden bent u dan bereid om dit ook werkelijk in de wereld  te zetten.

change-heartWant datgene wat nu zoveel vraagt van zoveel mensen, vraagt ook om mensen met bewustzijn, vraagt mensen die weten wat bewustzijn in zich draagt. Wat weet wat de mogelijkheden zijn, die weet wat er gedaan moet worden. Die een bewuste keuze maakt, vanuit dat bewustzijn in deze tijd er te willen zijn. En zich niet meer te verschuilen achter allerlei zaken die illusies creëren, steeds opnieuw. Want alles waar mensen zich momenteel massaal achter verbergen zegt alles over de collectieve angst, vanuit verwarring, niet te weten hoe te handelen.

Wij geven u een aanwijzing, wij geven u een aanwijzing hoe ook u allen, vanuit uw eigen persoonlijke leven hier zeer zeker uw eigen stempel op kunt zetten. Dan zult u niet meer vanuit die machteloosheid alles uitvergroot in uw verfijnde waarneming ontvangen. Maar zult u weten dat het geen pas geeft om alleen vanuit emotionele geladenheid het veld, wat zoveel pijn en verdriet draagt, nogmaals uit te vergroten.

Maar daar bovenuit te kijken, te zien wat de beweging daarachter is, en wat de bedoeling is van al datgene wat daar plaatsvindt. Wat moet de wereld zien, wat moet de wereld collectief zien, ook van zichzelf. Want al datgene wat bij anderen plaatsvindt, vindt in ieder mens plaats. Vanwege de beweging van eenheid.

Die collectieve verbondenheid, maakt ook dat mensen vanuit die angst die wel zo opgewekt wordt, willen weg kijken. En zich verbergen in allerlei technologie die niets meer te maken heeft met op gevoelsniveau verbonden te zijn met de ander. Vanuit een werkelijke aandacht de ander te zien. Te zien in het hart, te zien in de ziel, te zien in de totaliteit. En niet alleen datgene in de ander te willen blijven zien wat de eigen behoefte is. Dan maakt deze energie een enorme kentering door en zal daardoor een heel diep spoor gaan brengen in datgene wat zich nu aan het transformeren is.Deze krachtvelden zullen zich dan samenvoegen, samenvoegen voor die transformatie.

Collectieve afspraken op Zielniveau..
Maar weest u dan ook bereid om de transformatie in uw eigen leven nu plaats te laten vinden. Zonder voorwaarden, maar volkomen in overgave aan het leven nu. Wetend nu, vanuit uw bewustzijn, dat er geen andere weg is dan deze weg die nu collectief gegaan wil worden. Waarin collectief afspraken zijn geweest. U allen heeft op zielniveau collectieve afspraken gemaakt hier in deze tijd van evolutie samen te komen. Dat stelt u ook op een plaats van verantwoordelijkheid, dat stelt u op een plaats van grote verantwoordelijkheid.

Maar ook op een plaats van blijheid. Van innerlijke blijheid te weten dat daar een weg is te gaan die niet is afgesloten door datgene wat u innerlijk zo raakt. Maar die zich juist openbaart aan uw hart. Waarin u in de gezamenlijkheid kunt bouwen aan datgene wat al vaker aan u is medegedeeld. Aan die nieuwe wereld. Maar deze nieuwe wereld heeft een nieuwe basis nodig. En nogmaals, de hogere frequenties die nu zo werkzaam zijn, zullen het allerdiepste opdiepen uit het onderbewustzijn, collectief, van ieder mens.

´Alchemy of the Heart´ (© Jhadten Jewall)
´Alchemy of the Heart´ © Jhadten Jewall

Weest u daar niet bang voor, maar ontvang dat in liefde van uw eigen hart. Omarm dat vanuit bewustzijn. Stuur het niet weg op basis van afkeuring of afwijzing. Maar omarm datgene wat u nog niet als heel hebt kunnen ervaren. Dan maakt u het heel. Als u bereid bent ook vanuit de bodem van uzelf te willen gaan, vanuit de liefde voor het leven, vanuit de liefde voor het collectieve leven. Want datgene wat u doet aan u, doet u ook aan de ander en voor de ander. Voorbij al die velden van angst te willen gaan, maakt dat het veld vrij komt van datgene wat kracht betekent.

Er is al zo vaak gesproken over kracht, zo vaak is er gesproken met u over allerlei soorten kracht. Maar deze kracht zal een hele andere intentie in zich dragen. Het zal een kracht zijn die een heel breed veld van bewustzijn zal bedienen, energetisch gesproken. Het zal een kracht zijn die juist, doordat er zoveel verandert mensen ook prepareert op die verandering. In zichzelf, maar daardoor ook in het eigen leven, wetend dat de mogelijkheden zichtbaar worden als de kracht wordt gevoeld.

Dat de mogelijkheden zichtbaar worden als er voorbij de angst van verlies wordt gegaan. Dat die mogelijkheden werkelijk een vorm kunnen krijgen, wanneer daar de kracht van het zelf aan wordt gekoppeld. Wanneer u vertrouwt op deze energieën die momenteel zo werkzaam en zo functioneel zijn voor het collectieve leven, voor het totale leven, dan begrijpt u ook dat hetgeen wat in een afgescheidenheid nu leeft, waarin mensen worden uitgesloten op basis van hun leven, van hun levensovertuigingen, van hun andere manier van in het leven staan. Zelfs mensen die de grootste gruweldaden op dit moment  in het leven laten zien.

Liefde zal het veld van vernietiging breken..
Dan zullen ook deze mensen, deze zielen, deze energieën weer ingesloten raken in een veld van liefde. En daar waar het weer ingesloten kan raken in het veld van liefde, zal het het veld van vernietiging doen breken. Het zal het werkelijk doen breken door eenheidsliefde. Juist doordat daardoor een enorme transformatie op gang zal komen. Mensen zullen dan tot bezinning komen. Het zal mondjesmaat zijn, maar mensen zullen tot bezinning komen. Ze zullen zien zichzelf. Ze zullen zichzelf uiteindelijk werkelijk in het gezicht van de ander gaan tegenkomen. Het bewustzijn daarover zal veranderen. En ook dit zal als een sneeuwbal het effect gaan krijgen.

De eindeloze hartpoort
De eindeloze hartpoort

Maar het vraagt dus uw werkzaamheid daarin, uw medewerkzaamheid daarin. Het vraagt ook van u de moed te willen hebben voorbij alle oude negatieve overtuigingen te willen stappen en in het veld van die eenheidsliefde te gaan. Juist daarin koppelt u uw hart aan deze wereld van nu, die alweer een andere is dan het vorige jaar dat wij hier bij elkaar waren. Want het leven verandert snel. Sneller dan uw stoffelijke lichaam kan volgen.

Geest verandert snel, uw ziel ziet wat er gebeurt, want zij weet wat er moet gebeuren en zij draagt uw mens-zijn ieder moment in dit leven. En zal daarin ook steeds u de weg blijven wijzen. Maar aan u is het steeds de keuze om de juiste keuze te willen blijven maken voor het collectief en niet alleen voor het Zelf.

Voorbij de velden die tegenhouden, de velden die manipuleren …
Wanneer u steeds vanuit het wij gezien kan blijven worden, dat het Wij-bewustzijn het allerhoogste doel dient te gaan dienen, dan zal daarin niets anders kunnen worden geconcludeerd dan dat u zichzelf volkomen vanuit die geestelijke verantwoordelijkheid in het leven neerzet en zichtbaar maakt. Werkelijk de verandering ook een verandering laat zijn doordat u bereid bent datgene te veranderen waar uw hart naar uitgaat. Voorbij de velden die tegenhouden, de velden die manipuleren, de velden die doen verkrimpen en verkleinen.

In de eigen kracht opnieuw het leven te hervinden, te herbezielen in het leven van nu, voorbij alle gruwel wat u ziet op uw netvlies iedere dag opnieuw helpt vanuit de liefde te transformeren. Niet alleen uw eigen beeldvorming, maar ook uw bewustzijn. U zult steeds dieper begrijpen, steeds dieper overtuigd raken van de noodzaak van deze tijd. En u zult ook steeds dieper in die eenheid de zachtheid van uw liefde kunnen voelen. Voor al die mensen die zo hun eigen spoor bijster zijn geraakt op basis van liefdeloosheid, op basis van het zichzelf volkomen verloren te zijn in de verscheurdheid van hun bewustzijn.

Neem dus, alstublieft, uw plek in, datgene wat u doet, doet u in samenwerking met ons. Wij, vanuit deze kant hebben ook uw werkzaamheid daarin nodig. En vanuit die samenwerking zult u voelen dat u gedragen wordt. Ga dus voorbij datgene u niet meer wilt en wees daarin innerlijk volkomen in contact met uzelf en uw eigen kracht. Uw kracht die zo breed uit zal stromen, die mensen zal inspireren, die mensen wakker schudt. Want  datgene wat wakker geschud zal worden, wordt wakker geschud op basis van uw Zielelicht.

Leg uw Zielelicht aan hun voeten….
zodat ook zij de mogelijkheid zullen zien dat er iets anders te kiezen is. Dat er iets anders werkelijk mogelijk is. En dat er vanuit die mogelijkheid een bereidheid is om opnieuw terug te keren in het leven van eenheid, in het leven van gezamenlijkheid. Niet meer in afgescheidenheid. Dan zult u daarin werkelijk ook uw deel zodanig neerzetten dat u weet dat u nooit meer machteloos bent, dat er altijd een keuze is. Een keuze gemaakt vanuit liefde. Liefde gebracht door diegene die geboren werd in deze tijd, die het Licht liet zien. Het Licht, steeds ondoofbaar, het Licht wat nooit zal doven, nooit in geen enkel leven zal doven. Want het menselijk leven is een tijdelijk leven, het Licht is voor eeuwig. Mijn zegen.

Deze muziek ging over bevrijd mij. Bevrijd mij van datgene wat niet meer in mijn leven een plaats zou hoeven hebben. Bevrijd mij vanuit mijn eigen oude draden. En juist vanuit bevrijding zal ik de ruimte in het leven zien.

Ik ga nu met u een overweging doen die ik deze week al aan gereikt heb gekregen. En ik wil u meenemen in het volgende: Denk aan iemand waarvan u veel houdt, denk daar heel sterk aan. Wat wilt u geven aan diegene? Wat wilt u ten hoogste geven aan diegene? En wanneer dat duidelijk is, geef datgene dan nu aan een denkbeeldige ongekende vijand van uw leven. In oprechtheid, echte oprechtheid, hartverbonden. Kunt u dat?

En weet dat op deze manier dit een effectieve transformatie te weeg brengt, gedaan door u. Weet een steen door u in het water gegooid verandert de stroom voor eeuwig. Mijn zegen.

* * *

20 gedachten over “Jouw bewogen hart wordt gevraagd..!

 1. Het lezen van deze tekst is weer prachtig, heel herkenbaar en steeds weer nieuw! De energie van Liefde was tijdens het ontstaan van deze lezing -daarmee bedoel ik de concrete doorgave op 21 december 2014 aan een grote groep mensen- heel sterk voelbaar.
  Ik voelde dat Berry en al de aanwezigen een veld creëerden, waarin diepe gevoelens mijn emoties omwoelden om het vertrouwen in het Plan achter de wereldprocessen enorm te verstevigen.
  De laatste oefening die Berry ons aanreikt is heel bemoedigend en een gigantische hulp om via je eigen zijn, mee te werken aan de grote zuivering van de aarde.Je creëert ruimte in jezelf en transformeert gelijktijdig het collectieve veld tot een eenheidsveld, de voorwaarde waarin Liefde alles kan genezen en transmuteren tot een vreugdevol bestaan voor iedereen in alle sferen! Dank je wel, Berry.

 2. Ik heb even in grote lijnen de boodschap gelezen. Deze komt zo puur en helder over. Het vraagt om aandacht en uitwerken van wat er staat. Ik wil dit nog doen., maar bedank u vast voor deze boodschap.

 3. Hartelijk dank voor deze prachtige, liefdevolle woorden. Of ik de overweging kan volbrengen? Ja, dat kan ik maar soms vergeet ik dat en val terug in vibratie en ontstaat boosheid en/of angst. Dit zet mij weer op het juiste spoor naar spirituele groei. Het spoor dat ik al meer dan 65 jaar volg.

 4. Wow, Dank voor alle betrokkenen voor deze boodschap…

  Alweer een bevesting, voelt als nog meer motivatie en inspiratie…
  Precies wat ik al tijden voel, al 5 maanden inzichtelijk maak en voor nu genoeg aanleiding om hiermee naar buiten te treden… mede gezien 2015 begonnen is … een 8 jaar (een jaar van oneindige overvloed en versnelde manifestatie. 2015 zal voor de wereld gaan om macht en geld. In essentie zal het gaan om de (im)balans in de wereld, in hoeverre de 8 rechtop zal blijven staan…

  2015 zal een jaar zijn van significante doorbraken in bewustzijn voor menig ontwaakte (Zelf-Meesterschap en Embodied Consciousness!), maar ook een jaar van toenemende afgescheidenheid cq. disbalans tussen het oude en het nieuwe bewustzijn op deze planeet.

  En voor mij, als numerologische 22, is 2015 ook een persoonlijk 22-jaar (master-builder; brings devotion to the well-being of others and the goodness of humanity. The year provides opportunities for laying foundations for things of lasting value, likely on a grand scale. It is a year for large-scale accomplishments to benefit humanity as a whole.) Een jaar waar alles mogelijk is. Mijn jaar, zo voelt het! Een jaar van ConsciousCreation – Believe2C
  Ik voel zo’n innerlijke ‘drang’ om dit uit te dragen…

  Quote: “Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u. “
  Ik voel me aangesproken bij “u”. En mijns inziens geldt dit voor, voel ik, bijna alle lezers hier. Ik zie mijzelf en jullie allemaal als Consciousness Pioneers http://www.consciousnesspioneers.nl/home/
  Ik voel me nog steeds Pionier. Sterker ik ben het nog steeds en velen met mij en ieder volgens zijn eigen pad. Maar deze boodschap komt niet bij iedereen binnen, hoeft ook niet. Maar het is aan ons (CP) om het begrijpelijk te maken. 2015 de tijd van en voor verandering is NU!
  Quote: “……..in aanwezigheid vanuit uzelf, in deze tijd is een enorme bijdrage aan dat wat nu zo speelt…..”
  Actie is gevraagd! Van ‘ons bewusten’ (zonder mij afgescheiden te voelen) En dat inzicht kreeg ik afgelopen Augustus. Maar nu eerst even mijn achtergrond, hoe ik hier toe gekomen ben..

  Na in 2012 een Pionier in de politiek te zijn geweest tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen met de SOPN (mede-initiator, mede-woordvoerder, kandidaatnr. 3) werd ik bewust dat dit niet de juiste weg was, niet mijn pad in ieder geval. In deze wereld van dualiteit is het onmogelijk via de politiek de politiek te ‘ondermijnen’, ook niet met liefde. Na 2,5 jaar echt ‘inner work’ en daarnaast onderzoek in zowel het mystieke (LOA, channels, ‘knowingness’) als het wetenschappelijke veld (quantum physica, epigenetics, neuroplasticity) tot/met ‘Holographic Universe’/Black Holes’ principe) heb ik vele eindjes met elkaar kunnen verbinden.
  http://www.lifebydesign.nl/home/ / zie ook about Me (new me / old me

  (We leven m.i. in ons eigen universum (YOU-niverse), onze eigen realiteit, hologram; in de illusie ,maar we ervaren het uiteraard als werkelijk ..dat is ons leven. We voelen ons afgescheiden maar zijn uiteindelijk allen één (all is one, one is all). Vanuit die weten-schap en dan bedoel ik innerlijk weten (‘knowingness’) en wijsheid (’wisdom) leef ik mijn leven.
  Je eigen realiteit bewust ‘creëren’, door jou gewenste ‘plaatje’ (paralelle realiteit) te kiezen (tig-duizend x per seconde.) door op defrequentie van je authentiek Zelf te blijven. Zo weinig mogelijk massa-bewustzijn ‘binnen te laten’ (reguliere media, maar ook alternatieve media) , geen TV kijken en geen nieuws volgen (gemodificeerde meningen), je brein niet verder laten vervuilen, wat vanaf mijn geboorte plaatsvond, los maken van je identiteit, leven vanuit je essentie, bewustworden van al je gedachten (waarvan ca. 80% niet eens van mij is), je (valse) overtuigingen, je gedrag, je gewoontes, je karakter maar ook je verwachtingen. En schoonmaken als het naar boven komt (niet gaan graven), heling is er al door er bewust van te zijn, maar vooral ‘Laat het toe’ en ‘laat het zijn’.. volledige overgave aan al wat is .… Echte gelukzaligheid is gewoon een innerlijk gevoel vanuit de emotie, En daar hebben we wel invloed op! Wat jij gelooft is jouw waarheid… BTW dit is slechts mijn waarheid.
  Bewuste Creatie (ConsciousCreation) is voor mij Believe2C …believing is seeing

  2015 zal een actief jaar zijn, waar ik naar buiten zal treden, veel platforms zal benaderen en zoek naar Co-Creators want ~ The world needs Standards more than anything else now ~ en ~ by being a Standard, it has the true potential to change this planet ~, dus niet op de gebruikelijke manier maar ‘Change from inside out’ .. in ‘Be the Change’ … 2C the change in the World.
  Terug naar de channel;

  Quote: “Groepen mensen voelen innerlijk de drang vanuit die oude draden in zichzelf die zo nieuw leven krijgen door vergiftigde beelden vanuit hun eigen brein te blijven volgen,…” Velen doen het vanuit de oude bedrading, staande op de barricaden, demonstreren vóór, Anonymous, Occupy, zelfs WTK volgen!… (maar blijft wel een platform van ‘bewuste ‘mensen)
  Quote: “…een soort van wake up call voor uw eigen bewustzijn. Want hoe staat u in dat leven? Waar bent u vanuit uzelf in dat leven?..”. Het is in (jouw erkenning van) een wereld van dualiteit, slechts voeding voor gener zijde ( je wederhelft).
  Quote: “Juist ook daarin vraagt het van u allen een bepaalde stap te maken in dat bewustzijn, om te begrijpen dat al het oude, wat ik al eerder aan u heb voorgelegd, zal verdwijnen.”
  In hoeverre laat jij je beinvloeden? Of kun je vasthouden aan hetgeen Berry Vincenta hier uitdraagt.
  Werkbaarheid… vanuit bewustzijn.. schoning van het onderbewuste veld… Bewuste creatie (ConsciousCreation) en door het uitstralen van deze energie (te zijn, écht bewust leven) … brengt het veranderingen aan binnen het massa-bewustzijn.

  Mijns inziens de enige manier .. ‘Be the Change’ ; door Bewuste creatie, een persoonlijke erkenning, van jou naar jeZELF , dat jij the change bent. Volle verantwoordelijkheid nemen voor Jouw eigen creaties en voor Alle dingen die er in JOUW Leven zijn. Weten dat alle zaken in het NU zijn , zoals ze zijn en voortkomen vanuit Liefde.
  Quote: “Bent u bereid om in een soort vernieuwde vrijheid in het leven te staan en te weten dat u, wanneer u in vertrouwen met uw eigen kracht, in vertrouwen volgens de bedoeling van dat leven, gaat staan voor wie u bent, dat u dan ook bijdraagt aan die verandering….”
  Je kunt namelijk niemand anders veranderen, alleen jezelf en wat je zaait is wat je oogst. Je kunt niemand ‘bewust maken’ of ‘wakker maken’ Je kunt wel anderen inspireren! Door het voorbeeld te zijn, door ze te laten inzien. Maar hoe bereik je deze mensen? Ik heb daar zo mijn ideeen over, die ik graag wil ventileren hier …
  (Guido?).

  Wat kunnen doen en door wie en hoe?
  Wakker! Bewust! (dat is voor mij, metaforisch, één oog open), zogenaamd ‘bewust’ in het leven staan, spiritueel zijn… en daar, voor sommigen, 20 jaar blijven hangen. Anderen helen alvorens jezelf te helen. Het verkopen van een spirituele workshop is m.i. niet anders dan het verkopen van een auto.
  (PS: aan de andere kant heeft dat pad mij ook daar gebracht waar ik nu sta, haha open deur)
  Voor mij is het End of New Age. Het is nu tijd om te leven (Time to Live is Now) zoals het bedoeld was ; collectieve afspraak!
  Quote: “Als u bereid bent ook vanuit de bodem van uzelf te willen gaan, vanuit de liefde voor het leven, vanuit de liefde voor het collectieve leven.”
  Tijd voor actie vanuit ‘ons bewusten’, maar dan wel beginnen bij jezelf met bewuste creatie (ConsciousCreation). Vanuit BewustZIJN leven, vanuit je Essentie, dan gaan metaforisch beide ogen open en ben je echt wakker dan doorzie je het. ‘Doorzien’ is mijn definitie van verlichting. Gewoon hier op aarde… En dan ervaar je pas echt het plezier van (het) Leven. (Er is leven buiten de ‘hypnose’ – oprecht, het echte Leven leven!

  Quote: “Want wanneer de wereld in transformatie wil komen, wordt de werkzaamheid van ieder mens daarin verlangd. De eigen transformatie in het eigen leven goed te bezien en te zien wat daar speelt en wat daar in heelheid dient te worden gebracht. Niet alleen de blik naar buiten te blijven houden, maar vooral ook via de binnenwereld in uzelf opnieuw naar buiten te willen kijken. Dat maakt dat uw binnenwereld daardoor zo zichtbaar wordt voor uw omgeving, dat u ook in die spiegel kunt kijken van uzelf.”

  “Maar weest u dan ook bereid om de transformatie in uw eigen leven nu plaats te laten vinden. Zonder voorwaarden, maar volkomen in overgave aan het leven nu. Wetend nu, vanuit uw bewustzijn, dat er geen andere weg is dan deze weg die nu collectief gegaan wil worden.”

  “Dat stelt u ook op een plaats van verantwoordelijkheid, dat stelt u op een plaats van grote verantwoordelijkheid.”

  “Maar deze kracht zal een hele andere intentie in zich dragen. Het zal een kracht zijn die een heel breed veld van bewustzijn zal bedienen, energetisch gesproken.” Einde quote.

  Bewustzijn is de basis van alle realiteit en energie. Heden ten dage, tijdens ons vlijtig leven, is ons bewustzijn erg beperkt. Deze beperkingen zijn onnatuurlijk, en leiden tot angst en bezorgdheid en depressie en nemen veel plezier weg uit ons leven.

  Ik heb m.i. een simple en begrijpelijke verklaring over de totstandkoming van onze (valse) overtuigingen en hoe deze voor mij en anderen, voor lange lange tijd gewerkt hebben.
  Ik begrijp nu waarom het verstand gecreëerd was en hoe het min of meer werkt. Hoe we ons hiermee zijn gaan identificeren. Waarom de norm in Atlantis zo is opgezet, wel van belang en ook om opgevolgd te worden. Maar ik weet nu hoe deze te overstijgen.
  We zijn BewustZIJN/consciousness (Eén maar toch ALL-Eén en ervaren het als Alleen)
  Ik dacht eerst dat de ‘matrix’ een erg sterk en onoverwinnelijk systeem scheen, maar nu weet ik dat ik het heb gecreëerd en energetisch ook heb onderhouden. En als dat zo mocht zijn dan kan ik ook de beslissing nemen om het te wijzigen in mijn leven. Bovendien snap ik dat het eigenlijk heel simpel is. Dat ik het vooheen als heel moeilijk ervoer, was slechts een onderbewust geinstalleerd programma (valse overtuiging). En om in computer termen te blijven, ik kan ook nog altijd de Delete button gebruiken.

  Voor mij is het antwoord Bewuste Creatie (ConsciousCreation)… en is voor mij Believe 2C, simpel uit te leggen als …believing is seeing

  Voorlopig ff dit 😉

  Hartegroet,
  Geert

  PS: M.b.t. Channels, is mijn mening, dat dit, momenteel op aarde, de(mijn) enige leidraad is (en kan zijn) voor ons als Consciousness Pioneers, aangezien er nog te weinig meesters ‘bovengronds’ werken (maar ook zeer begrijpelijk en zelfs heel verstandig). Eenieder van ons CP’s voelt wel, heeft zijn innerlijk weten (‘the knowingness’ en bezit ook de wijsheid (niet kennis maar ‘wisdom’) welk pad te volgen.

  Welke meesters staan op in 2015! Wakker zijn is niet genoeg.

  1. Hi, quote: “je brein niet verder laten vervuilen”.
   Juist ja. 🙂

   meesters, blijf gerust allen zitten, be your own master! 😉 <3 !

  2. GeertV,
   We zijn allemaal meesters.
   Zolang de meester buiten ons zelf gevonden moet worden is er geen hoop, slechts inspiratie, ook waardevol, maar die moet weer naar binnen keren.
   Dus meesters die op moeten staan, zijn niet de specialen met hun taak, maar een iedereen…

  3. Geert, Dat innerlijke weten staat voor velen nog in de kinderschoenen. Het is een voorrecht geweest voor mij om mijn ziele-naam te mogen ontvangen van Berry. Deze is uniek omdat, zoals ieder woord, het een specifieke serie is van geluiden die alleen aan jou toebehoren. Niemand anders draagt jouw naam want niemand heeft jouw specifieke giften. We zijn allen zo uniek en daarom zo nodig om heel te worden. Je eeuwige ziel is energetisch verbonden met alles dat bestaat. Niet alleen met de mensen in je omgeving, maar met de hele aarde en daarbuiten. Ik heb de uniekheid getest van deze naam, hoe menselijk, en er is op het www geen resultaat te vinden. Ik blijf me iedere dag verwonderen en leren.
   Hartegroet Odette

  4. Dank je Sun, Anna11, Odette
   Ja, be your own master… maar dat is het ook, juist! Earth is geen kinderspeelplaats, maar een Masterclass (waar we zelf onze ‘lessen’ nemen/leren) en we slagen allemaal uiteindelijk! (let wel, begrijp me niet verkeerd… Masterclass….dit in verhouding tot andere universa)
   We hebben allemaal ingeschreven voor deze masterclass, Nu. Waar de wereld vol in transformatie is. Maar deze periode 2015-2016 komen er nog grotere veranderingen… Waar we met de oren gaan klappen..

   Maar er komen voorbeelden, ‘standards’ waar anderen zich aan op kunnen trekken. Uit de boodschap van Berry blijkt dat hier ook weer duidelijk, zie mijn aangehaalde quotes… En dat is m.i. ‘Be the change’ en inspireer anderen (veranderen kan niet..). Ik hoop daar hier ook over te kunnen uitwijden. Ik heb zo wat ideeen mbt een bijdrage leveren zonder echt iets te doen (aan de ander), en toch je eigen master te zijn.
   Ach er is geen goed of slecht..slechts ervaringen.

   We hoeven eigenlijk niets te doen, want het gaat zoals het gaat… Maar ‘een bijdrage leveren’ dan gaat het ook zoals het gaat… en het is een keuze…Volg je hart en be your own master.
   “Do or Do not. There is no try.” en “All is well”

   @Odette, ja dat is de ‘opdracht’ …heel worden of thuiskomen.. Eigenlijk zijn we het al, maar hoe willen we het hier op aarde ervaren… Het maakt niet uit, als een clown, timmerman of advocaat..of een leraar.. In dit leven of de komende 100 jaar , op deze aarde of op de nieuwe Aardes. Voor mij is het NU in dit leven. Ik ervaar deze illusie als mens en als ‘werkelijk’ en want to ’teach’ by example.. nu ik hier toch ben… 😉

 5. lieve Berry fijn dat je op mijn levenspad bent gekomen.
  Ik heb Na de Drentse week alleen maar bij geleerd,en juist door alles wat er gebeurd in de wereld en dicht bij om me heen,dat kunnen plaatsen,wat jij zo mooi verwoord.Ook om me heen de troost kunnen geven,Dat niet voor niets gebeurd.
  Inderdaad weg met de angst en je hart volgen,leren vergeven,niet altijd makkelijk.Maar zo wel verder te kunnen.

  geweldig om dit weer te hebben mogen lezen van je,heel veel dankxxxleny

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.