Advertentie

Oprecht zijn


Oprecht zijn

 Wees uzelf nabij.
Wees oprecht in uw denken over.

Oprecht zijn is een staat van zijn
u zélf toe-eigenen in wederkerigheid
van bevoelde waarheid,
gedachtepatronen en uiterlijke vormgeving.

Wie oprecht handelt,
zo zal gelukzaligheid zijn pad doen oplichten.
Want oprecht zijn nodigt uit
tot ontmoeting met waarachtig leven
in warmte, liefde en genegenheid.

Verstop u daarom niet langer
achter een masker van onwaarheid,
miskenning of hoogmoedigheid.

Opdat ware trouw aan uw bestaansrecht
zich openbaart en u gezaghebbend
van zich doet spreken.

Zo, recht uzelf in uw hartsverbonden oprechtheid,
opdat uw voorbeeld zich doet vermenigvuldigen.

 x

hondje