Advertentie

Geworden


Geworden

 

Zie wie u geworden bent.
Zie niet meer om,
want uw geworden zijn
wil verder reizen.

Uw geworden zijn, is in staat
nieuwe wegen te bewandelen.

Want zie al wat was, heeft u overleefd
en al wat u nastond
huist in het verleden.

Laat deze in de tijd u gegeven rusten
en in vergankelijkheid treden.
Opdat zó uw huidig bestaan
zich kan voegen met uw ware vervolg.

Weet dat zó het licht zal veranderen in en om u.
Weet ook dat ware verbondenheid met uw ziel u vraagt,
uw geworden in oprecht positieve zin te bezien.

Opdat u zó meer gewaar zal worden
en andere velden van openbaren u toe zullen vallen.
Want uw ontwikkeling is vragende hiertoe.

x

Setting-Goals-for-Personal-Development