Advertentie

Samengaan..


Samengaan

U mens bent geschapen
als deelgenoot van de mensheid.
Samengaan vanuit uw eigen mens-zijn met de ander
is dan ook een zuiver natuureigen aangelegenheid.

Waarom dan eigenheid te beschouwen
als ware u enkel aanwezig
voor het eigen belang?
Waarom de ander minder
of meer te achten dan uzelf?

Sta uzelf toe in het voorbeeld te staan
voor het samengaan en samenvallen
met een ieder als gelijken.

Besef dat uw aardse beweging in het nu
de kans aanreikt om voorbij alle tijden
u anders te richten.

Volsta daarom niet meer in enkel uw gedachten
of wensen voor gelijkheid en broederschap
daartoe te richten of te ontkennen.

Maar help uzelf en zo de ander,
om de ander waarlijk te ontmoeten
in het samen op weg gaan
naar waarachtige gemeenschapszin
in het voorbij treden van de grenzen
welke onnatuurlijk zijn getrokken.

Want u bent deel van het geheel,
gelijk de ander dat is.

x

Zwanen together forever
Zwanen together forever