Advertentie

Verwoorden


Verwoorden

Woorden, wat gezegd wordt,
is niet immer vervuld van waarheid.
Bevoel dan ook uw eigen kracht van verbondenheid
met dat wat u aanziet of behoort te beluisteren.

Neem vooreerst afstand van het gesprokene
of de beelden die u ziet.
Beluister in de stilte van uw eigen bedding,
in uw gevoelswaarde,
wat u zélf raakt
en in uw weten alzo doet opstaan.

Want het is juist uw bevoelde zijns- en zienswijze
die geopenbaard dient te worden
om verschillen te ervaren
en anders te reageren.

Deze weg van verwoorden te gaan,
wat in ú leeft, in úw bevoelde waarheid,
zet bij aan nieuwe waarheden
die gevormd mogen worden.

Zo, vertrouw uzelf
in uw eigen gewaarzijn meer en meer,
opdat u uitreikender wordt
wat uw geesteszijn te zeggen heeft.

 * * *