Advertentie

Verlichting


Verlichting

Weet dat u in staat bent
verlichting aan te brengen
in uw verworvenheden.

Want zie, u bént van het Licht
en opgaande náár het eeuwige Licht
van verbondenheid en vergankelijkheid.

Besef dat het uw wilsbesluit was en is
om uw aardegang te vervolmaken.

In alles wat tot uw heden is aangeraakt in u
mag u beseffen dat u uw leringen ter hand heeft genomen
om uw eigen licht te doen aanschouwen.

Geef uzelf daarom uw eigen bevestiging
om als zo uw eigenheid en uw vervolg
kracht bij te zetten.

Laat evenzo al wat was in het Licht opgaan
in de tijd die voor u ligt.

Opdat u zichzelf bevrijdt
uit liefde voor het geschonkene
en tegen het perspectief van uw eeuwigheidsbestemming.

Doe dit uit liefde voor uzelf en uw omgeving.