Advertentie

Stuur Licht en Liefde!


Een dringende boodschap, die de wereld in wil, gedeeld wil worden:
x

Stuur Licht en Liefde!

2012 © Petra Maartense

x

Petra Maartense

Stuur Licht en Liefde naar elke situatie die pijnlijk is, die moeilijk te begrijpen is, naar mensen die het moeilijk hebben, naar situaties waar je bang voor bent of je zorgen over maakt. Stuur Licht en Liefde naar die delen van de wereld, waar strijd, oorlog, ellende, onderdrukking, armoede of rampen zijn. Stuur Licht en Liefde naar Moeder Aarde, haar prachtige natuur, die het zwaar te verduren heeft, naar bedreigde diersoorten, bossen, vervuilde meren en bossen. Maar vergeet niet ook jezelf en je naasten, je eigen situatie, je relaties, je verleden en je angsten in het licht te zetten. Maak er een gewoonte van vanuit je hart te kijken, met ogen van Liefde, naar alles wat je waarneemt.

Helpt dat? Ja, dat hélpt! Het is het beste wat we op elk moment kunnen doen. Alles is een eenheid en wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, is daarom niet los te zien van onszelf. Als wij ergens iets zien wat naar onze maatstaven ‘niet deugt’ wijzen wij iets af zonder te beseffen dat alles een geheel is, waar wij onderdeel van zijn. We plaatsen het buiten onszelf en zien het als ‘afgescheiden’. Het gaat er zeker niet om dat we ons overal schuldig over moeten voelen, maar door situaties buiten onszelf te veroordelen of anderen te beschuldigen, vergroten we de conflicten en verergeren we de problemen. Ons mede-verantwoordelijk gedragen en voelen voor elkaar, voor de wereld, voor het milieu betekent: positieve energie sturen, licht en liefde, focussen op oplossingen, bijdragen aan verlichting.

Een interessant aspect van ‘de Eenheid’ is dat wat ver weg lijkt, buiten ons, van een ander, helemaal niet los gezien kan worden van onszelf, want ook in ons aanwezig is. Kun je je ontzettend opwinden over onrecht en onderdrukking in de wereld? In hoeverre zit je zelf nog gevangen in machtsstructuren, voel je je onmachtig en overheerst? Het vergt lef om in de spiegels te kijken, die het leven je biedt. Maar als je ernaar kijkt zonder enig oordeel, gewoon waarneemt, dan ga je ontdekken dat het nuttig is de pijn of de boosheid in jezelf te helen, voor je tekeer gaat tegen of over anderen.
Het is bijvoorbeeld heel nuttig om te ontdekken hoe je zelf – vanuit angst – bepaalde zaken en misschien ook mensen onder controle probeert te houden, probeert te beheersen, geen ruimte en vrijheid geeft. Niks staat los van elkaar. Alles wat in jezelf geheeld wordt, heeft ook effect op het grotere geheel. Vandaar de uitdaging om ons zoveel mogelijk te richten op Licht en Liefde, om te leven vanuit ons hart.

Hoe doe je dat, licht en liefde sturen? Dat kan op verschillende manieren. Zoek de methode, die voor jou het beste werkt, waar je jezelf het lekkerste bij voelt. Je kunt er – meditatief – voor gaan zitten en het je inbeelden hoe er licht stroomt. Je kunt het bedenken. Je kunt het vormgeven, zoals het voor jou het makkelijkst is. Het gaat puur om de intentie, niet zozeer om de vorm of de ‘kunstjes’ eromheen. Veel mensen bidden, dat is een waardevolle en krachtige methode. Hoe je het ook aanpakt, in wezen verbind je je met het Al, je hogere Zelf, het Goddelijke.

Je vraagt aan het Goddelijke, de bron, de kosmos of aan de engelen of zij hun liefde, kracht en hulp willen sturen naar een bepaalde situatie en het gebeurt. Let wel: De uitkomst is nooit aan ons. Wees niet resultaat-belust! Vertrouw. Het doet altijd goed, het kan geen kwaad. Maar wat ‘de weg’ is of wat ‘de uitkomst’ moet zijn, daar gaan wij mensen niet over. Er is een grotere kracht werkzaam. Via onze intentie kunnen we daar richting aan geven.

Zo werkt het ook met healing. We vragen verlichting voor pijn, herstel van het evenwicht – in het lichaam bijvoorbeeld, we vragen genezing van oud zeer, emotionele verwondingen. We kunnen om inzichten vragen, om hulp vragen en we kunnen vragen om mensen en situaties in het licht te zetten. Het is onze intentie die telt en ons vertrouwen, dat het kracht geeft. Licht en Liefde sturen, healing, bidden, mediteren, intenties, het is allemaal samenwerking met ‘de Divine’, de Goddelijke kracht. De Goddelijke kracht in onszelf, in samenwerking met het geheel. Daar gaat het allemaal om, op die manier herontdekken we het Goddelijke in onszelf en kunnen we instrument zijn van deze energie: Licht en Liefde.

Wij worden allemaal uitgenodigd lichtwerkers te zijn, licht te brengen op aarde. Wij kunnen en mogen allemaal een kanaal zijn voor deze helende energiestroom. Hoe meer hoe beter! Dat is natuurlijk niet voor iedereen even gemakkelijk, zeker niet voor mensen die in een zeer vijandige omgeving verkeren, die ernstig beschadigd zijn en daardoor vol pijn en strijd zitten. Innerlijke vrede en harmonie is voor iedereen uiteindelijk bereikbaar, mits je het toestaat en er expliciet om vraagt!

We kunnen iedereen een warm hart toedragen, zelfs onze grootste vijanden. Onder meer door onszelf te helen, door te verzachten en door ons eigen hart te helen en open te stellen. Vertrouw je op de kracht van het Licht en de Liefde, op het Goddelijke, dan kan er alleen maar verbetering optreden in de situatie. Voor jezelf en voor de ander.

Hoe kun je je hart helen?
Vraag het! Vraag hulp en het zal komen. Verzacht. Verzacht ook in je gedachten, laat je boosheid en verdriet er zijn, het mag er zijn, maar het hoeft niet te blijven. Laat het er zijn en laat het los. Er zijn vele methoden voor, vraag of dat op jouw pad komt wat jou zal helpen. Vraag genezing voor jezelf. Als je de intentie hebt om vanuit je (geheelde) hart te leven, stroomt alles naar je toe om je daarin te versterken. Hoe meer je ‘in het licht’ kunt blijven, vanuit je hart aanwezig bent, hoe makkelijker en sneller het gaat. We hoeven geen heilige te zijn, we hoeven niet alles zelf te doen, erkennen dat iets moeilijk is of pijn doet en vragen om verlichting is geen schande. Dat is precies het inzicht dat je nodig hebt om het leven optimaal te leven en uiteindelijk in vrede en vreugde te leven.

Een voorbeeld: Stel je bent verbitterd, want je voelt je benadeeld. Je voelt tekort. Tekort aan liefde, tekort aan financiën, tekort aan waardering, tekort aan aandacht. Omschrijf wat je voelt en erken het. Erken het zonder meteen te handelen of te oordelen. Zie het. En ga dan vragen om hulp, om inzichten, geef het bij wijze van spreken uit handen aan ‘de Divine’, het Goddelijke of dat wat voor jou persoonlijk ‘het hogere’ is. Dat kan je eigen ziel zijn, je hogere zelf, dat kunnen engelen zijn, het kan de kosmos zijn, het kan God zijn, Jezus, Maria… Het is allemaal goed!

Als je de eerste tekenen begint te herkennen van de hulp die op je pad komt, zal je vertrouwen vanzelf groeien. Dit is in feite ‘het geheim’, jouw persoonlijke relatie met het Goddelijke, de Divine. Je kunt het je voorstellen als je (onzichtbare) beste vriend, die altijd aan je zijde is en jou alleen maar wil helpen. Het is aan ons om daarvoor open te staan. Vergeet daarbij vooral alle religieuze ballast, die je in je leven kunt hebben opgelopen, laat alle regeltjes van de kerk buiten beschouwing, creëer gewoon je eigen vorm van ‘Divine’, dat wat voor jou het beste werkt!

Hoe sterker onze verbondenheid met de ‘Divine’ is, hoe meer we in onszelf ‘opruimen’, hoe krachtiger onze energie zal zijn, onze intentie. Ons Licht en onze Liefde.
Nog een voorbeeld: Je hebt een probleem met iemand en je wilt dat graag oplossen, maar je bent heel boos of heel verdrietig. Dus Licht en Liefde sturen is een beetje teveel gevraagd. Op dat moment kan je ‘de Divine’ vragen deze persoon in het Goddelijke licht te zetten, om Liefde en Licht te sturen naar de situatie. Je zult er zelf baat bij hebben en die andere persoon ook. Altijd!

‘Don’t be attached’ ofwel: klamp je niet vast aan een probleem of aan een situatie of aan je boosheid en je oordeel erover. Juist het vasthouden, het vastzitten in bepaalde gedachtenpatronen en het per sé willen of een bepaalde uitkomst nastreven, maakt Goddelijke interventie moeilijk, zo niet onmogelijk. Je zult los moeten laten voordat het zichzelf kan gaan regelen.

Healing Waters (Whizzardproject.com – Wilka Zelders/Jhadten Jewall)

Dat is geen onverschilligheid, je hoeft je ook niet schuldig te voelen omdat je juist het gevoel hebt dat je wel iets ‘moet’ doen, nee, het is wijsheid. Wijsheid en vertrouwen. Geef het ruimte, laat het los. Vraag elk moment wat je maar wilt vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn om je aandacht op andere zaken te richten of dat je geholpen wordt met loslaten. Alles wat het hogere in jouzelf (en in de ander!) dient, zal je goed doen en zal altijd snel ondersteund worden. Maar het is aan jezelf om die keuze te maken en het te vragen!

Zo zijn we bij allerlei persoonlijke situaties uitgekomen, terwijl er zoveel ellende op de wereld is te transformeren. Op een van mijn vorige artikelen barstte iemand in woede uit dat wij als mens verantwoordelijk waren voor uitbuiting, armoede, ongelijkheid, dat er juist heel veel moest gebeuren en wij toch niet zomaar op onze lauweren konden rusten. We moesten iets doen! In feite roept deze persoon (en hij is natuurlijk niet de enige) om nog meer strijd, strijd tegen al het onrecht. Maar wat doe je met strijd? Niks anders dan de tegenstellingen bevestigen, benadrukken, vergroten en het negatieve steeds negatiever maken en dus ook sterk aanwezig laten zijn. Je voedt het in feite met je kracht en de energie van je boosheid en frustratie. Richt de aandacht op positieve ontwikkelingen, op de lichtpuntjes, op de oplossingen, weet dat uiteindelijk alles zich naar het licht toe beweegt.

Alles is energie. Alle aandacht die je ergens op richt is energie. Dat kan positieve energie zijn, die het donker wat lichter maakt en dat kan zware negatieve energie zijn en al lijk je met je strijd nog zoveel gelijk te hebben, je doet exact hetzelfde: strijden. Dat is geen Eenheid creëren, dat is de strijd in stand houden. Kijk eens eerlijk naar je eigen gevoel van machteloosheid en frustratie. Waar komen die gevoelens vandaan? Wat in jou mag er nog geheeld worden? Wat in jou leeft nog in pijn? Waarom heb je zo’n behoefte aan strijd? Waarom plaats je het buiten jezelf?

Velen van ons weten niet dat en hoe je alles ‘van binnenuit’ kunt oplossen. Door het in te zien, allereerst. Door het te erkennen, te voelen en door het los te laten. Door van jezelf te houden, door Goddelijke hulp te vragen. Door jezelf niet te verzetten tegen dat wat Liefde en Licht is. Ik weet het, dat is makkelijk gezegd. Iedereen zal voor zichzelf die weg moeten vinden.

Maar je bereidheid is wat telt. Als je bereid bent ernaar te kijken en de wens hebt vrede en vreugde in jezelf te bereiken, dan strekt het pad zich voor je uit dat leidt naar een leven in harmonie, gezondheid, vreugde. Licht en Liefde. Je kunt het voor jezelf ook vragen en aanwezig laten zijn. In wezen zijn wij namelijk Licht en Liefde. Iedereen, vergeet dat niet!

Daarom is het ook van belang het beste in de ander te zien en daarmee te stimuleren. Voed een ander (en jezelf) niet in het slachtofferschap, in afhankelijkheid. Je hoeft daar niet in mee te gaan. Wijs een ander liever op z’n eigen kracht en mogelijkheden. Want iedereen heeft die kracht in zich en kan de keuze maken te leven in vreugde in plaats van in lijden. Het lijden doen we onszelf aan, totdat we het zien en begrijpen. De makkelijkste weg is voor jezelf een beslissing nemen, de keuze maken: Ik wil leven in Licht en Liefde, in Vreugde. Ik wil zijn wie ik werkelijk ben!

Wij kunnen een verschil maken.
Door uit de verharding – al die scherpe veroordelingen – te stappen, en te verzachten. Verzachten (ook van je gedachten) is de weg naar het hart. Als je voor jezelf op moet komen, wat natuurlijk ook erg belangrijk is, doe het dan met liefde voor jezelf en met mildheid naar anderen. Vraag er hulp bij als dat je moeilijk valt. Probeer vanuit je hart te leven en je eigen pijn los te laten.

Reageer niet vanuit woede en pijn. Laat die eerst los en reageer daarna vanuit vertrouwen. Vanuit het vertrouwen dat je gesteund wordt en dat er altijd oplossingen zijn. Dan pas wordt alles makkelijker; het zal een gewoonte worden. Je gaat meer en meer vanuit je hart leven. Vanuit je hart zul je automatisch Licht en Liefde uitstralen, alles zal makkelijker zijn, je hoeft niet meer te vechten.

Blijf zelf in het Licht. Stel het je voor hoe je het licht om je heen hebt of roept, hoe de helende energie je hart instroomt, weet dat je hart jouw verbinding is met het Goddelijke. Stel je open voor die verbinding. En hou jezelf gehuld in de Liefde en het Licht. Vermijd zoveel mogelijk te vervallen in negativiteit, in oordelen, in boze woorden en gedachten. Er is al genoeg ellende en vervuiling op deze wereld. Laten we het niet erger maken. Laten we gezamenlijk het netwerk van Licht en Liefde dat er is versterken en blijven aanvullen. Licht en Liefde sturen is altijd goed. In de eerste plaats voor jezelf!

 Love and Light,

Petra Maartense

 

Happy View

Bijgevoegd een meditatie voor Syrië (geleid door Inge De Smedt) maar niet alleen voor Syrië, zoals je zult horen in de begeleidende tekst. Voor alle donkere plekken op de wereld. Het tweede deel is een vervolg op deze meditatie, we stellen een aantal vragen aan ‘de lichtwezens’ over het sturen van licht en de betekenis ervan voor onszelf.

Meditatie op YouTube: stuur Licht naar Syrië
x x
PS.: Op zaterdagmiddag 18 augustus organiseren we een Lichtmeditatie & healingsbijeenkomst in het Panbos, tussen De Bilt en Bosch en Duin. Wil je er ook bij zijn? Mail ons dan – happy.view@xs4all.nl – voor meer informatie! We zien je graag! Van harte welkom,

35 gedachten over “Stuur Licht en Liefde!

 1. Petra, wat heb je dit mooi en duidelijk verwoordt, het sluit volledig aan bij mijn “waarheid”. Het was voor mij ook een verrassing dat hier onderaan de site naar een gedicht van mij wordt verwezen “Liefde wil stromen” dat er idd. goed bij past. Net zo als dit eerdere gedicht wat ik in verbondenheid maakte:

  Een Paradijs op aarde creëren
  daar willen we allemaal aan meewerken toch?
  We twijfelen of het zou kunnen, want
  dit denkbeeld staat ver van ons af
  en roepen dan het oude programma weer op
  terwijl het nieuwe al is ontworpen
  we hoeven alleen nog maar de keus te maken.

  Oude angsten geen kans meer geven
  omarm het kwaad en maak het klein.
  Meer Licht en Ruimte in jezelf, schept
  Licht en Ruimte in het hele Universum
  om zo de ontsluiering van het prachtige
  Nieuwe Bewustzijn mogelijk te maken.

  Alleen wij kunnen de ondergang van de
  Aarde en alles wat er leeft keren.

  Laat het verleden rusten, de toekomst komt vanzelf.

  Het Heden, het NU vraagt onze aandacht
  Liefdevolle aandacht veranderd ons paradigma

  en neemt ons mee naar een Andere werkelijkheid.

  Hartegroet Alice

 2. In febr. 2011 las ik in een artikel van “Children of the Sun” in het heel kort weergegeven het volgende:
  Wij weten dat het niet juist is anderen te beoordelen, maar zodra wij iets menen waar te nemen dat afwijkt van het meest heilige en perfecte zelf dat een ander IS, is het een vorm van oordelen.
  Het Universum reageert nauwgezet op hetgeen je uitzend, en het geeft niet alleen gevolg aan onze helingbrengende intenties, maar het reageert eveneens op onze redenen die de aanleiding vormen voor het willen sturen van Liefde en Licht. Het Universum ziet dus ook dat wij geloven dat iets als onwel wordt beschouwd. Dan reageert het ook op onze overtuiging over die mens of situatie, zodat het Universum helende energie stuurt, maar onze “diagnose” verergert het nu juist.
  Is dit nog te volgen?
  Stuur je energie liever niet naar iets specifieks, maar de hele wereld over. Dan komt het gegarandeerd en altijd door de aantrekkingskracht, terecht op die plekken die liefdesenergie en harmonie nodig hebben en WILLEN ONTVANGEN.
  Zelf heb ik eens helende energie naar een naast familielid gestuurd. Prompt ging die in de weerstand tegen mij. Ik had nl mijn projectie op die mens afgestuurd, en dat slurpte diens energie op. Precies zoals in bovengenoemd art. indertijd beschreven stond. Sindsdien heb ik het niet meer op die manier gedaan.
  Veel liefs van Myriam D.

  1. @Myriam: mijns inziens is het beter ons helemaal niet met anderen bezig te houden, we hebben genoeg aan onszelf te sleutelen. Als je “licht” naar iemand stuurt, roep je tegenkrachten op, dit komt omdat we zelf nog niet VOLMAAKT LICHT bezitten en er een mee zijn; wij kunnen geen licht vanuit ons onvolmaakt zelf sturen, daarom zijn wij daartoe m.i. ook niet gemachtigd. Het is ook een valkuil! Het is ego. Het enige wat wij kunnen doen is, dat als het vlak voor je op je pad komt om iemand een reikende hand etc. te bieden, we dat dan ook doen, ongeacht wie het ook is, als is het je “vijand”. Humanisme is menselijkerwijs gesproken geboden (zelfs verplicht in mijn optiek), maar ook dit werkt niet zielebevrijdend, het is nog steeds ego, positief ego maar toch. Toch gebeurt dit namelijk meestal niet. Dan komt de wet van antipathie en sympathie om de hoek kijken, dan zijn er veel vijven en zessen om de dingen te laten of niet te doen. Vaak is er onverschilligheid voor de dingen die vlak voor onze neus gebeurt.
   Het Universum weet dat wij niet anders kunnen dan onze bewustzijnsstaat ons toestaat; het is dan onze levensstaat. We mogen vallen en weer opstaan; er is begrip.
   Als wij wakker of wakkerder zijn dan de mensen die nog slapen of dommelen, wordt van ons wel mededogen en begrip verlangt en de problemen die wij tegen komen anders oplossen dan de meesten dat zouden doen. Niet met de middelen die doorgaans gebruikt worden, maar vanuit hoger perspectief. Dat is ook een zeker lijden, maar dan van de ziel: toekijken/ondergaan en weten wat je medemens moet ondergaan en tegelijk je eigen pad volgen.
   Nee, mijns inziens moeten wij van anderen afblijven, het Universum gaat ook met hen een weg en zij bewandelen een andere weg dan wij maar komen uiteindelijk op hetzelfde PUNT uit. Groet van mij

  2. Ik denk dat dat precies de bedoeling is. Liefde sturen over de hele wereld zonder onderscheid te maken.
   Of iemand nu eenzaam is of midden in een oorlogs-conflict. Of iemand nu de vijand van zijn medemens is of juist de mens die alles doet om te helpen. We kunnen ons niet meer veroorloven nog onderscheid te maken omdat we niet eens weten waar we achter kunnen staan en wie onze “vijanden” zijn. Als we niemand uitsluiten maar de hele wereldbevolking en misschien ook wel er buiten, dezelfde liefde toesturen krijgt in ieder geval ieder wat hij of zij kan gebruiken. Echte liefde kun je niet misbruiken dus alles komt goed terecht. Ik zet mijn zender niet meer uit. Behalve op momenten dat ik het zelf even niet meer zie.

  3. Ik zit me altijd af te vragen hoe dat nou moet ; licht sturen , en evenzo liefde sturen . Liefde kan je ervaren , maar sturen ? Is het dan nog wel liefde ? Over licht begin ik helemaal maar niet . Gelukkig hebben ze het nog niet over iemand tijd sturen .

  4. licht stuur je van pc naar pc
   tenminste als je over glasvezelnetwerk beschikt
   liefde moet je aannemen voor zoetekoek of men positief op je reageert

  5. @incognito,

   Gelukkig ben jij veel meer dan je pc, en misschien moeilijk te geloven maar met een veel groter bereik, en i.v.m Mr. Emoto; bedenk dat water er altijd al was, in verschillende vormen, er zijn oneindig veel vormen ook van Liefde, maar de liefde die wij liefde noemen is vaak misbruikt zowel het woord als de intentie.
   Hartegroet Alice

 3. Kijk maar eens wat intentie van Liefde bij water doet zie het werk van Dr Emoto
  Hij fotografeert watermoleculen , bij de intentie van Liefde ontstaan er prachtige harmonische structuren. Bij de intentie van haat chaotische structuren. Ook wij bestaan voor meer dan 70 % uit water veel he.

  http://www.google.nl/search?client=safari&rls=en&q=dr+emoto&oe=UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=nl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=r4khUJKMI62p0AXO8IEw&biw=1920&bih=1025&sei=sokhUJmwIaaH0AXk_4CoAw

  1. water???
   ik fotografeer liever iets anders
   mijn vriend in bad
   of bier molucuultjes

   van dr. emotie heb ik nog nooit gehoord wie is dat?

  2. Lees maar Incognito;
   Dr. Masaru Emoto is geboren in Yokohama, in Japan, in juli 1943. Hij is afgestudeerd aan de vakgroep Humanities and Sciences van de universiteit van Yokohama, met als specialisatie internationale betrekkingen. In 1986 richtte hij in Tokio de IHM Corporation op. In oktober 1992 ontving hij van de Open International University een graad als doctor in de alternatieve geneeskunde. Vervolgens maakte hij in de Verenigde Staten kennis met het concept van microclusterwater en Magnetische Resonantie Analyse (MRA-technologie). De ontdekkingsreis naar de mysteries van water was begonnen.
   http://www.menssana.nu/pages/nl/het-centrum/onze-ideologie/masaru-emoto-geneeskracht-van-water.php

  3. Ik heb een boek (alweer?) van Emoto, mooie foto’s en uitleg.
   Tuurlijk werkt het zo. In de jaren 70 deden studenten hier al proeven over. De ene plant werd de hemel in geprezen en de andere vervloekt. Resultaten zijn duidelijk.

  4. Achterlijke zombie als ik zou zich afvragen hoe je werkelijk liefde kan sturen naar de ene plant en haat naar de andere plant . Is die haat dan gemeend of gefaked , en hetzelfde met die liefde . Hoe kan je die sturen ?
   Moet je daar schyzofreen voor zijn om liefde naar de ene plant te sturen en haat naar de andere ? Hoe kan je een plant haten ?
   Hebben we het hier niet gewoon over een metafysica expiriment waarbij de observer de uitkomst bepaalt ?
   Wannabee believers in wiffywaffy feelgood science kunnen overal hun bewijs uit halen .

  5. Cozmic, je kan beter jezelf weer verdiepen in die onnozele filmpjes van je, houden wij ons met dit soort onderwerpen bezig.

  6. Fijngevoeligheid en trillingsfrequenties, bestaat dat niet in de Reiki wereld? Zal wel niet. Je kan wel een mens genezen met je handen maar planten beter of minder laten groeien, dat bestaat niet. Tjonge Cozmic, je lult maar naar je mening op dit moment of niet? Wel geloven in 4d energieën die jou naar beneden kunnen halen (of omhoog) maar dit bestaat niet? Ik word nog eens gek op deze site…

  7. Martijn , ik heb jouw tweede hands advies niet nodig .
   Als een direkte vraag te kort door de bocht is , hoeveel kronkels zijn er nodig ?

  8. Voor mij invullen is een overbodige weldaad , Reiki , haha .
   De vraag was hoe je liefde kunt sturen naar iets wat je niet lief hebt en haat naar iets wat je niet haat .

  9. het gegeven is wel dat intentie is aangetoond maar daar wordt snel aan voorbij gegaan over water

  10. Dat wat je niet lief hebt en ook niet haat, dat gaat z’n gang zonder jouw inmenging. Net als alles er is zonder jouw inmenging en ook vergaat zonder jouw inmenging. Alleen tussentijds kun je dingen tot stand brengen. GVD. Moet ik dat die ouwe lui gaan uitleggen die hier al vele jaren langer zijn dan ik? Wie ben ik?

  1. Helaas komt het liefde, licht, genezing, beterschap gestuur helemaal niet aan bij de juiste mensen, anders was het anders Martijn 😉

  2. Het is een lastig ding Monika, het is geven en nemen. Hiertussen kan van alles misgaan. Je kan liefde en geluk de ether insturen maar wie kan het ontvangen? Wie gelooft er überhaupt in? Als je negativiteit de lucht in stuurt komt het ineens wel aan. Dat is meestal het probleem van de mens. In de verkeerde frequentie zitten. Het probleem ligt hem dus veelal aan de ontvanger en niet aan de zender.

 4. Hartelijk dank voor alle respons. En nog meer dank aan allen die Licht en Liefde sturen, zijn, ontvangen en delen. Het gaat om de intentie. En hoe meer je zelf vanuit je hart aanwezig bent, hoe meer dat als vanzelf Liefde en Licht verspreidt. Het gaat ook om de gewoonte, het merken hoeveel het scheelt als je vanuit je hart aanwezig bent en naar de wereld kijkt.
  Maar voor wie dat (nog) niet zo voelt en ervaart of herkent, wil ik graag dit nog even toevoegen: Ook je woorden en gedachten zijn kracht, energie. Ook dat heeft Emoto (inderdaad!) aangetoond door proeven uit te voeren met opgeschreven teksten. Dus: Ook al voel je en beleef je het misschien nog niet zo, het is wel zinvol om je positief en liefdevol te uiten en ook om jezelf op andere gedachten te brengen als je geplaagd wordt door negatieve en conflictueuze gedachten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk je gedachten te keren door te beginnen met: het zou fijn zijn als…
  Dan nog dit: Wat je uitzendt, komt bij je terug in veelvoud. Wees dus voorzichtig en bewust van wat je uitzendt. Tenminste… als je in harmonie wilt leven… 😉
  Liefde, dankbaarheid en vreugde hebben de hoogste frequenties, ze brengen ons het geluk waar we naar zoeken en lossen lagere frequenties ‘vanzelf’ op…. Je zult je beter voelen, altijd, als je je hier op richt. Maar…. alles valt of staat bij de eigen vrije wil, je moet er dus wel voor kiezen! Zie ook het artikel De gouden sleutel, elders op deze site!

  Love and Light to all of you,
  Petra

 5. Goedemorgen,

  Deze pagina is heel mooi beschreven, weet nu weer hoe ik licht en liefde kan sturen aan diegene die dat nodig hebben en aan mezelf.

  Dank u wel en ook de Divine!!!

  Geniet van de dag!

  Groetjes,
  Jeanet

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.