Advertentie

Verloren tijd


Verloren tijd

Niets gaat verloren van dat
wat u in uw eigenheid van zijn heeft gebracht.

Weet echter evenzo dat uw tijd kostbaar is.
Verdoe uw tijd dan ook niet
met ongeloofwaardigheden en onbeduidendheid.

Zie uzelf aan als rechtschapen mens,
die zijn tijd te verduren heeft,
ook al zijn uw bekommernissen
hoegenaamd groot en zwaar.

Het is u gegeven om in het verduren
op te staan in uw eigen geestelijke verbondenheid,
in overeenstemming met uw zielsbevestiging op aarde.

Laat u evenzo op met ware ontspanning,
rust en eigen ruimte-invulling,
opdat deze vervullend is
en u de kracht geeft om vooruit te gaan.

Laat zo uw dagen zich vullen,
opdat het goede niet verloren gaat
en het verduren u welgevallig mag zijn,
voorbij de strijd en ongemakken.

Weet dat u meer bent dan de tijd
en de ongemakken u doen vertellen.

Laat  uw eigen rijping
en de tijd u gegeven,
dan ook niet verloren gaan.