Advertentie

In stilte gaan


In stilte gaan

 Begeef u telkens weer in de stilte.
Juist vanwege al wat tot u komt.

Besef dat zonder uw innerlijke afstemming te raadplegen,
u zichzelf ondermijnt.
Want in de stilte hervindt zich uw zielsbeleven
tot de druk of ongewenstheid van wat gaande is.

Herroep dan ook uw ritme van de dag
opdat de stilte een waarachtig deel mag zijn
in uw dagelijkse gang.

In de stilte ervaart u wat bovenstaande is, aan wat is.
In de stilte herroept zich uw verhouden tot.
En in de stilte wordt u gewaar welke vervolgstappen
en gedragingen van u doen leiden,
naar wat van u verwacht mag worden.

En dit al te verzégelen
en de liefde als ijkpunt te nemen
in al uw gedragingen.