Advertentie

Verman u


Verman u


Vele zaken houden u bezig.
Vele omstandigheden
en gedragingen van anderen
doen u aan.

Weet dat u bovenstaand daaraan gevraagd wordt,
uw liefde in te zetten,
zowel in uw gedachtegang
als wel in het uiten van uw geraaktheden.

Door uzelf in uw innerlijkheid te ontmoeten,
zult u zichzelf weder herkennen
als rechtschapen mens en geest
die anderszins opgewassen is
tegen alle ‘kwaad’ en onrecht.

Help uzelf door telkens weer
uw innerlijke gerijptheid op te zoeken,
opdat u zich bekrachtigd in de liefde
als tegenwicht voor dat al.

Zo verman u en laat u niet misleiden.
Want zo zult u niet mis te verstaan zijn
in uw bewegen.