Advertentie

2012 een hype..?


Gerrit Gielen

De gastcolumn van deze keer is geschreven door Gerrit Gielen. Hij werd geboren in Tilburg, in 1956. Gerrit was -net als veel van zijn generatiegenoten- een van de Nieuwe Tijds-kinderen die als eerste golf ná de oorlog op Aarde geboren werden. Hij was als kind dromerig en introvert en leefde graag in zijn fantasiewereld.

Gerrit’s vader, die was opgegroeid op een boerderij, hield veel van de natuur en de bossen en had grote belangstelling voor astronomie. Hij vertelde prachtige verhalen en had een sterk-spirituele inslag en veel gevoel voor humor.

Gerrit hoorde van zijn vader de eerste gedachten áchter reïncarnatie. Hij voelde zijn vader als kind sterk aan en begreep hem als hij alleen wilde zijn. Als kind bad hij vaak voor genezing van zijn vader die ook slechte periodes had, met depressies en angstaanvallen. Zo ontwikkelde Gerrit al vroeg een belangstelling voor psychische problemen en groeide zijn intuïtieve gaven.

Mede onder invloed van zijn vader begon Gerrit rond zijn twaalfde levensjaar met het lezen van allerlei esoterische boeken, zoals de boeken van Gijsbert van der Zeeuw, Jozef Rulof en later de boeken van Alice Bailey en Jane Roberts.

Gerrit Gielen en Pamela Kribbe

Zijn moeder zorgde voor de nodige ‘aarding’, door Gerrit vooral nuchterheid, rationaliteit en een talent voor wiskunde bij te brengen. In de loop van het leven ontdekte Gerrit dat  het vooral deze Hollandse nuchterheid is, die buitengewoon waardevol is als je je gaat bezighouden met alternatieve zaken.

Naast een deeltijdbaan als informaticus, hield hij zich bezig met astrologie, kaartleggen, hypnose, filosofie en wetenschap.  De jaren gingen voorbij, het internet kwam en hij besloot een website te maken. Daarop plaatste hij allerlei teksten van hemzelf.

Artikelen over tijd, ruimte en zijn visie op het leven. Gerrit vertelt over die tijd: “Toen ik mijn site op het internet plaatste, had ik een beetje het gevoel alsof ik een fles met een briefje in de zee gooide.” En zoals het zo vaak gaat met flessepost.. de fles werd gevonden. En door wie.. Gerrit ontving dit mailtje:

“Ik las op Internet uw tekst over karma en tijd en vond het erg boeiend en helder verwoord. Vooral het idee van vele levens die ‘gelijktijdig’ plaatsvinden (bezien vanuit de tijdloze overziel) intrigeert mij.”

Ik was niet langer alleen: Pamela Kribbe was in mijn leven gekomen. In april 2001 gingen we samenwonen en in 2002 werd ons dochtertje Laura geboren. Daarna begonnen wij met onze spirituele praktijk Aurelia.
Van Pamela plaatsten we al eerder 3 artikelen hier op WantToKnow.nl, die ook van een prachtige diepgang getuigen. (Kijk HIER, HIER en HIER voor deze artikelen)

X

* * * * * * *

2012 een hype..?
X

© Gerrit Gielen 2008  gerrit-gielen.nl

X

Wij leven tijden van verandering; de economisch-financiële crisis en de klimaatveranderingen zijn hier voorbeelden van. Al deze veranderingen zijn fases op de weg naar de nieuwe Aarde. Nieuwe systemen en organisaties die in harmonie met de Aarde en de natuur zijn nemen de plaats in van oude, onechte, en op het ego gebaseerde structuren; deze brokkelen af en verdwijnen. Geleidelijk aan wordt de Nieuwe Aarde geboren.

Enkele opmerkingen over deze veranderingen:

* Alle uiterlijke veranderingen zijn een afspiegeling van innerlijke veranderingen. Het tempo waarin deze innerlijke veranderingen zullen gaan plaatsvinden is niet te voorspellen. Daarom zijn voorspellingen waarin concrete data genoemd worden nooit betrouwbaar. Het algemene schema is dit: positieve veranderingen op het uiterlijke vlak vinden plaats als de mens meegaat met de innerlijke stroom van groei, negatieve dingen (rampen) vinden plaats als de mensheid zich verzet tegen innerlijke verandering. Dit laatste is echter veel minder het geval dan algemeen gedacht wordt. Innerlijke veranderingen vinden in snel tempo plaats. Vergelijk jezelf bijvoorbeeld eens met je ouders, en vergelijk je ouders met je grootouders en zie de verandering. Zie hoe de mensen vrijer, minder hard en toleranter zijn geworden.

Vrijwel overal op aarde heeft vooruitgang plaatsgevonden op het gebied van mensenrechten en zorg voor de zwakkeren in onze samenleving.

Neem een willekeurige plaats op aarde, en kijk hoe vrouwen gewaardeerd worden, kijk naar de manier waarop kinderen behandeld worden en kijk naar de rechten van arbeiders. Ga dan een eeuw terug in de tijd en kijk naar dezelfde dingen. Welke plaats je ook kiest, je zult vrijwel altijd een enorme verbetering zien.

Onze blauwe planeet, een juweel. Wat gaan we ervan maken? Aarde IS 'De Hemel'?

* Er is een groeiende groep mensen die zich verbonden voelt met de nieuwe Aarde. Ze stralen geloof in het leven en vertrouwen uit. Ze hebben een kalmerende en helende invloed op de rest van de mensheid. Toen de financiële crisis begon, had er een ramp kunnen gebeuren als iedereen zijn geld van de bank had proberen te halen. Het systeem zou dan in elkaar gestort zijn.
Dankzij de rust die deze groep van mensen uitstraalde, brak er geen grote paniek uit en kon een ramp vermeden worden. En de invloed van deze groep mensen neemt toe. Hun vertrouwen in het leven en hun verbinding met de Aarde en de kosmos zal de mensheid blijven helpen op weg naar de nieuwe Aarde. Ook zullen in de toekomst -mede dankzij hen- rampen voorkomen worden.

* Moeder Aarde – Gaia – en de kosmische wezens die de mensheid begeleiden, verlangen naar verandering. Ze zien uit naar de nieuwe Aarde, waarop de mensheid bewust en in harmonie met de natuur leeft. Ze doen er echter alles aan om rampen en leed te vermijden en staan steeds klaar met hun hulp.

* De mensheid moet het zélf doen. Er zal geen kosmische interventie plaatsvinden. Verwacht daarom geen ET’s of Christus om ons te redden. Dit is nodig: alleen de stap die je zelf zet leidt tot werkelijke verandering in je bewustzijn.

* De klimaatveranderingen. Deze zijn er niet om de mensheid te straffen of te vernietigen. Ze helpen de mensen om bewust te worden van de levende aarde. Ze dwingen de mensheid ook tot internationale samenwerking en verhogen zo het bewustzijn van eenheid.

Moeder Aarde – Gaia – wil graag de mensheid helpen en haar dragen. De hele levende natuur verlangt naar harmonie met de mensheid.

Wat we de komende decennia kunnen verwachten

Zoals gezegd, exacte toekomstvoorspellingen zijn niet mogelijk. Het is echter te verwachten dat de groei van het menselijk bewustzijn die we de afgelopen eeuwen gezien hebben, zich zal voortzetten. Dit betekent dat mensen een sterker eenheidsbewustzijn zullen krijgen: een sterker bewustzijn van de innerlijke band van alle mensen, een beter inzicht in de plaats van de mensheid in het universum en zijn geschiedenis, en ook – het belangrijkste – meer zelfkennis.

Die groei zal een aantal logische gevolgen hebben.

* Wereldvrede

We leven nu in een tijd waarin de dualiteit heel sterk beleefd wordt. Haat en afkeer bestaan niet langer onder de oppervlakte maar worden uitgesproken, en vaak wordt er naar gehandeld. Oorlog en geweld zijn het gevolg.

Gevoelens die lang betiteld werden als ‘onderbuikgevoelens’ komen naar boven. Het is goed dat deze gevoelens doorleefd worden; dit moet gebeuren voor de volgende fase bereikt kan worden: de fase van eenheid.

Er is hier sprake een schijnbare paradox. Eenheid kan pas bereikt worden als mensen innerlijk in contact komen met hun ziel. Op het niveau van de ziel is er immers eenheid, harmonie en liefde. Zielen hebben onderling geen ruzie, ze zijn zich helemaal bewust van hun eigen unieke plaats in het universum. De weg van de persoonlijkheid naar de ziel loopt echter via het individualisme. In het begin leidt dit tot een chaos die we een beetje kunnen vergelijken met de puberteit.

Mensen die individualistisch beginnen te handelden, (in plaats van zich te richten naar van boven opgelegde normen) volgen vaak niet hun hogere impulsen maar hun lagere emoties. Dit is een fase, een noodzakelijk leerproces waarin je moet leren luisteren naar jezelf, moet leren ontdekken wie je werkelijk bent, wat je diepste inspiratie is. Dit is de tijd waarin we nu leven.

We zien overal het individualisme toenemen, de meningen uiteen waaieren. Iedereen lijkt maar wat te roepen en egoïstisch te handelen. Toch is dit het begin van de weg naar de ziel, de weg naar harmonie. Eenheid wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zullen zijn, het wil zeggen dat we ons bewust zijn van onze eigen unieke plaats in één harmonisch geheel.

Mensen zullen zich dan in de eerste plaats bewust zijn van hun innerlijke eenheid, in de tweede plaats van hun verschillen. Oorlogen en geweld zullen er dan niet meer zijn. De Verenigde Naties zullen uitgroeien tot één wereld-staat.

De opkomst van de moderne communicatie middelen, met name het internet, is een teken dat mensen zich innerlijk aan het verbinden zijn. Ze zijn zich bewust aan het worden van hun innerlijke eenheid, maar juist in die fase duiken er veel weerstanden op. De grootste uitbarstingen van geweld – de eerste en tweede wereldoorlog – hebben echter al plaats gevonden.
Nu zijn mensen zich vaak nog in de eerste plaats bewust van hun anders zijn, waardoor de ander als een bedreiging wordt ervaren. Maar deze focus is snel aan het verschuiven. In de toekomst zullen mensen zich in de eerste plaats bewust zijn van dat wat ze gemeenschappelijk hebben. Dit zal tot vrede leiden.

We hebben in Nederland de afgelopen 50 jaar het einde van de verzuiling gezien, op mondiaal niveau is nu hetzelfde aan het gebeuren.

* Erkenning van een leven na de dood.

Steeds meer mensen zullen contact kunnen maken met overledenen. Dit zullen in eerste instantie vooral vrouwen zijn. Als gevolg hiervan zal er langzaamaan een wijdverspreid inzicht ontstaan in het leven na de dood. De grens tussen dood en leven die we nu zo dramatisch ervaren gaat verdwijnen. Angst voor de dood gaat plaatsmaken voor vertrouwen.

De emancipatie van de vrouw, die maakt dat het vrouwelijke en het intuïtieve serieuzer wordt genomen, zal hierbij helpen. Geleidelijk aan zal ook de wetenschap zich meer openen voor de vrouwelijke energie en het bestaan van paranormale verschijnselen en het leven na de dood erkennen.

Atheïsme en op angst gebaseerde dogmatische geloven zullen verdwijnen. Aan het einde van deze eeuw zullen ze nauwelijks nog bestaan.

* Atlantis

Archeologen zullen in toenemende mate artefacten vinden uit de tijd van Atlantis. Steeds meer harde bewijzen zullen boven water komen tot het bestaan van deze cultuur niet langer ontkend kan worden.

De enorme '8 - 8 - 2008-Lemniscaat-graancirkel', die in Wiltshire (UK) verscheen. Een teken aan de wand? HET teken van oneindigheid. Hoe groot moeten de graancirkels worden, willen ze de 'pers' halen? Om ook dáár stil te getuigen van de aanwezigheid van de kosmische verbinding van de mens. Kijk naar de verhouding van de mensen in deze cirkel tot het geheel..!!

Dit zal natuurlijk een heel andere kijk op de wereldgeschiedenis tot gevolg hebben. Daarnaast zal het ook leiden tot reflectie op de huidige cultuur. Men zal zich bewust worden van wat er fout ging in de Atlantische cultuur: misbruik van de Natuur, minachting van bepaalde groepen mensen. Dit inzicht zal helpen herhaling van deze fouten te voorkomen.

* Buitenaardse beschavingen

Wij zijn niet alleen in de kosmos. In de komende decennia zal dit vermoeden van velen een weten worden. Er zullen onbetwistbare waarnemingen van Ufo’s gedaan worden en ook zullen andere signalen van buitenaardse beschavingen worden opgepikt. Dit alles zal de eenwording van de mensheid versnellen.

Op langere termijn zullen daadwerkelijke contacten gaan plaatsvinden.

2012?

Het jaar 2012 zal net als alle komende jaren een onderdeel zijn van het bijzondere veranderingsproces waarin we nu zitten. Het heeft echter geen speciale betekenis, het is een stapje op de weg. Mensen die hele bijzondere en spectaculaire dingen verwachten in dat jaar zullen teleurgesteld worden.

Wat ik in 2012 verwacht te doen? Lekker op mijn bank kijken naar de Olympische spelen in London.

Het ga u goed!

Gerrit Gielen, april 2010

© Gerrit Gielen 2010

14 gedachten over “2012 een hype..?

 1. Leuk he! dit soort verhalen. Ze spreken elkaar zo vaak tegen. Vaak worden ze ook nog op de zelfde website geplaatst. Deze meneer zegt dat er geen grote interventie van buitenaardsen komt. Andere mensen van hetzelfde kaliber zeggen juist wel dat er een masale landing komt. Weliswaar niet met negatieve bedoelingen of zo, maar toch.
  We zullen wel zien.

  1. Tis ter discussie gesteld hoeveel gewicht je in zet weegschaal, dat niet iedereen van het zelfde kaliber of gewicht is zul je wel met me eens zijn denk ik.

 2. We zitten in een uithoek van het heelal, in een buitenplaats van de melkwegstelsel dus de kans dat wij stuiten op buitenaardse beschavingen, zo die er zijn, is nihil.
  We zullen nooit te weten komen of er nog meer leven is in het heelal.

 3. Gerrit Gielen heeft ook al gezien dat in het jaar 21-12-2012 alleen maar een yodfiguur (astrologische stand) van Saturnus-pluto naar Jupiter wijst.
  Deze astrologische stand kan ik ook niet echt spectaculair noemen en zie daarom ook geen aanleiding in doemscenario’s.
  Ga gewoon kijken naar de Olympische Spelen in dat jaar en gewoon positief blijven denken.

 4. Ik ben toch minder optimistisch. De veranderingen op Aarde kennen eerder een negatieve spiraal. De wereldbevolking is overbevolkt en er ontstaat een tekort aan water, voedsel en energiebronnen. De armoede neemt wereldwijd alleen maar toe alsmede onoplosbare conflicten. Steeds meer ‘schurkenstaten’ eigenen zich een atoomwapenprogramma toe waardoor de kans op een nucleaire holocaust groeit. Financieële als politieke systemen kelderen en samenlevingen worden grimmiger en onpersoonlijker. Ik noem dit alles geen positieve verandering. Daarom noem ik het onwaarschijnlijk dat binnen anderhalf jaar mensen ineens het licht zullen zien. En zelfs al zou dit gebeuren, het verandert bestaande problemen allerminst.

  Veranderingen kosten nog decennia, misschien wel enkele eeuwen. Evenmin geloof ik in buitenaardse interventie. Het ufo-fenomeen bestaat nu zo’n ruim zestig jaar en nog nooit is er een spatje bewijs voor hun aanwezigheid gelevert, laat staan dat ze ooit hun hulp hebben aangeboden. Graancircels noem ik nu niet bepaald een constructieve bijdrage aan de wereld, slechts voor de lokale inwoners die met al die bezochte croppies hun boterham verdienen.

  Maar ik vraag me af wat de reacties zijn voor veel 2012-believers indien de wereld als vanouds doordraait. Alle literatuur en aanverwante commercie kan dan in de prullebak worden gegooit. Ik denk dat de schok na de gebruikelijke ontkenning juist bij die mensen het hardste aankomt.

  1. De 2012 happening vindt IN ons plaats, naar mijn idee. De graancirkels vormen daarop wel degelijk een belangrijke bijdrage. Om maar eens een fenomeen te noemen.. De (graancirkel) vorm(en) genereert energie, deze specifieke energie voedt het (nieuwe!!) wereldgrid en helpt helen. Vele sterrenvolken volgen dit opzienbarende proces van heling in de materie. Kijk eens naar de aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, etc. Moeder Aarde heeft het er knap zwaar mee. Kraakt en piept in haar voegen. Op weg naar ascentie, een hogere trilling. Doe gewoon lekker mee, makkelijk zat, geen left-brain thinking, maar gewoon voelen en voeden..!

   De fysieke manifestatie in de wereld is het resultaat van de/onze spirituele/energetische projectie..!
   De Maya-kalender stopt. Wat betekent dat.. Dat een bepaald tijds-aspect stopt. Het tijdsgevoel verdwijnt.. IN ONS.. Dan stopt dus ook die specifieke kalender, tijd meten heeft dan geen zin meer. Tijdloos Zijn blijft over. Fysieke manifestatie daarvan zal ons verbazen.

  2. Maar je spreekt dan over een onvrijwillige evolutiesprong. Vanuit een staat van onwetendheid naar…..ja naar wat?

   Ik geniet van de pracht van graancircels. (ongeacht ze nu wel of niet door mensen zijn gemaakt) Het kijken naar geometrische vormen genereert op onbewust niveau bepaalde reacties die binnen het waakbewustzijn tot uiting kunnen komen. Maar graancircels lossen niet de actuele problematiek op.

   Ik vermoed juist een toename van rampen omdat de natuur simpelweg haar evenwicht probeert te herstellen. Dat kan door aardbevingen, overstromingen, droogte en/of ziektes. Dit zal de huidige populatie mensen flink uitdunnen. Ik weet dat dit nogal kil en koud klinkt maar logisch beredeneert zijn dit soort (klimaats)veranderingen al vaker voorgekomen.

   Tijd is de vierde dimensie en we weten dat tijd niet constant is maar verschillend verloopt binnen de krommingen van de ruimte. Zelfs boven onze atmosfeer verloopt de tijd niet hetzelfde als aan de grond. (al is het verschil miniem) Een bestaanswerkelijkheid zonder tijd betekent tevens een werkelijkheid zonder ruimte. Want ruimte en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er bestaat maar één bekend aspect waar ruimte en tijd ophouden te bestaan en dat is binnen de eigen wetten van een zwart gat. Dus goed beschouwd zou dit kunnen betekenen dat zo’n dergelijke voorspelling zou kunnen duiden op het opslokken door een zwart gat. Zou de aarde in 2012 ten prooi vallen aan een zwart gat? Beetje vergezocht, maar ik speculeer nu eventjes uit de losse pols. Met de huidige experimenten in de deeltjesversneller waar mini-zwarte gaten worden gegenereerd komt zo’n voorspelling akelig dicht bij.

 5. Gerrit stelt: “De mensheid moet het zélf doen. Er zal geen kosmische interventie plaatsvinden. Verwacht daarom geen ET’s of Christus om ons te redden. Dit is nodig: alleen de stap die je zelf zet leidt tot werkelijke verandering in je bewustzijn”.

  Hmm, heerlijk zo’n benadering , ik zou er nog van willen maken , ik ZELF moet het doen en als ik daar voor kies komt die bewustzijnsverandering vanZELF. Toch sluit ik niets uit , wellicht ontvouwt het kosmisch plan zich op een manier zoals Gerrit zegt dat de “Angst voor de dood gaat plaatsmaken voor vertrouwen”. Veel rottigheid en verheerlijking van het EGO heeft ook te maken met angst voor de dood. Het moet allemaal in dit leven gebeuren, gebruik van ellebogen en andere onfrisse intenties zijn daarbij kennelijk toegestaan…

  Als we gaan begrijpen dat alles vergankelijk is en alles in beweging is dan verliest het EGO de vaste grond onder zijn voeten en kunnen we vanuit eenheid opnieuw elkaar leren kennen.

  Ik mijmer nog even door en stel dat we dan ook eindelijk eens kunnen ophouden met te beweren dat allerlei aarbevingen en vulkaanuitbarstingen nu eenmaal bij het ontvouwende veranderingsproces hoort, er is allemaal niets verhevens aan….Waarom eerst zuur en dan zoet terwijl alles continu in beweging is? Wellicht wordt het daarna weer zuur en ook weer zoet, etc.

 6. Als ik een artike lees waarbij mensen de toekomst gaan voorspellen, positief of negatief, met het IS zo, of het IS niet zo, dan haak ik toch een beetje af.

  Wat ik wel 100% eens ben is dat wij als mensheid zelf veel veel veel meer zouden kunnen doen om de positieve bewegingen te versnellen.

 7. Ja, in eerste instantie was ik dankbaar dat weer iemand het Licht gezien had. Maar er is meer in de wereld aan de hand en ik vind dat de sussende woorden: van mensen ga toch rustig slapen, bij mij wel het struisvogelgevoel oproept.
  Helaas er is meer aan de hand. De strijd is in volle gang, de honderden ondergrondse steden die er al zijn zouden geen betekenis hebben? De duizenden UFO’s die de Illuminatie al hebben gebouwd betekenen niets. Een overgang naar de 5e dimensie roept geen vragen op? Ga rustig TV kijken!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.