Advertentie

Overgave aan de Liefde: het aftellen is begonnen..!


“Learn to speak up when you see injustice, remember that by keeping quiet you are giving permission for it to continue and so you are complicit in it. Find your voice, speak your truth, feel the Love that is released as you remove fear and anxiety from your lives. You will succeed, Truth will set you free, this is your time.”

(vert.)

“Leer je mond open te doen wanneer je onrechtvaardigheid ziet. Onthoud dat door te zwijgen, je eigenlijk toestemming geeft aan het onrecht om voort te duren, waardoor je eigenlijk een handlanger wordt van het onrecht.. Vind de juiste toon, spreek jullie waarheid, voel de Liefde die vrijkomt als angst en opwinding loskomen uit jullie levens. Jullie zúllen slagen, de Waarheid zál je vrijmaken, dít is jullie tijd”

* * *

x

Overgave aan de Vlammende Macht van Liefde: Het Aftellen Is Begonnen!

The Messages from God through Yael and Doug Powell

At Circle of Light – 30 Januari 2011 – Vertaling: J.C. de Haan

x

Geliefden, er is een vlam die binnenin jullie brand. Het is de kern van jullie wezen. Het is de macht van jullie hart. Het is jullie deel van de explosie dat de Schepping is. Het is dynamisch, onweerstaanbaar en het slingert jullie in de meest volmaakte ervaring van alles dat het leven is.

Het grote orgastische Moment van de Schepping, geliefden, is levend in de kern van je wezen. Het is pure, glorieuze levendigheid. Het pulseert en rimpelt en flikkert en explodeert en het brengt naar jou het vermogen je volledig in het leven te begeven – het geeft niet waar, overal, door de kracht van jouw concentratie. Het is onmogelijk om deze magnifieke levendigheid dat jou het gevoel brengt van het medescheppende hart van God te beschrijven. Het is als van het hebben van atomische energie dat doelbewust tot ontploffing wordt gebracht in de kern van wie je waarlijk bent.

.

Deze vlam maakt van iedere ademhaling pure extase en brengt naar jou het vermogen om tot deze macht van het leven toe te treden met het vuur dat in ieder aspect van de Schepping brandt, dat ik Mijzelf kan ervaren in de uitbreidende extase dat jouw leven waarlijk is. Het is de spiraal van de Schepping naar buiten ontspruitend. Het is echte bekrachtiging dat een pakhuis met zich meedraagt van zo’n energie dat met één zwaai je een kosmos kunt scheppen erin kunt duiken en het kunt ervaren.

Er is veel dat alleen het hart kan begrijpen, en dat begrip is een directe verbintenis. Het is niet gefilterd door het verstand of zelfs ervaren als bewustzijn. Het wordt ondergedompeld in de pure explosie van God. Het is dit krachtige en glorieuze leven dat is wat de mensheid op zovele manieren zoekt, want door je te concentreren buiten jezelf, via de conditionering van het ego verstand, wendt jij je aandacht af van het vuur dat binnenin jou is. En dus vergeet je om de volledige ervaring van het leven te zijn, dat de Echte levendigheid van het hart van God jouw erfenis is. Het is je bestemming en het is de manier waarop het bedoelt is dat jij het leven in ieder moment tegemoet treedt.

Dit vuur, deze levendigheid, is aanwezig in het hart van jou, brandend in de kern van jouw wezen, stralend in z’n uitgaande puls – verbluffend, geliefden, in z’n schoonheid. Zo, geliefden, mag ik jullie nu assisteren bij het je naar binnen te keren, om het in leven te zijn te ervaren, en om dit leven, deze machtige, explosieve kracht dat de kracht is van de Schepping, jouw wezen te laten bekrachtigen – laat dit jou tonen wat het betekend om te leven en laat het voor jou iedere conditionering, iedere acceptatie van minder dan volmaakte vreugde verbrijzelen en jouw bestemming is dat van de orgastische levendigheid.

Zelfs de dingen die je in de wereld kunt vinden die jou een moment van deze ervaring kunnen brengen komen hoofdzakelijk naar je toe omdat zij jou compleet in het heden verschuiven, in het Nu Moment. Zij openen jou tot een voorproefje van wat het leven werkelijk is. Maar deze dingen die in het rijk van de tijd worden ervaren kunnen niet ondersteund worden en kunnen nauwelijks volledig worden ervaren.

Wanneer je op het hart bent afgestemd en je de doorgang opent, dan kan het vuur van jouw leven jouw volledig tot ontbranding doen laten komen en maakt het Nu Moment volmaakt krachtig, onbeschrijflijk heerlijk. Het wordt bekrachtigd door Liefde, Liefde welke zoveel aspecten heeft dat het niet voldoende is het alleen op één manier te zien. Om deze vlam van het leven aan te raken is door jouw hart echt te ervaren voor wat het is.

De meesten van jullie neigen ernaar over Liefde te denken als zacht, als jouw opvullend met de herinnering van goedheid en van jouw ongeconditioneerde acceptatie. Dit is een deel ervan en het is glorieus. Ah, maar er is zoveel meer. Als de wereld dit punt van verandering aanzet en jij jouw vermogen om terug te komen naar het Nu en om het hart van Liefde te zijn begint terug te winnen, zal je ontdekken, geliefden, dat er zoveel meer is, zoveel meer om van te houden dan dat jij je ooit voorgesteld hebt.

Omdat deze verandering, dat een-in-geboorte* op Aarde is zal dit de bekrachtiging en concentratie van God vereisen, het zijn jullie harten in de volheid van hun bestemming dat deze verschuiving kan bekrachtigen en het moeiteloos bekrachtigen, als je dit vuur van het leven toestaat jou te consumeren. Ja, dat is wat ik zei. Als je het vuur toestaat jou op te branden, om het vuur van transformatieve Liefde te worden….om van je ego alles dat afval is af te nemen en het te verlaten als een kristallijnen vergaarbak van God, de plaats waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten.    *(Engelse Tekst = a-born-ing)

Jullie hebben tot dusver de modderige wateren van de dualiteit ervaren, en dus is het ego verstand gevuld met tegenstrijdige beelden, zich in jouw bewustzijn ontvouwend als een stroom van het onderbewuste dat doorgaat jou gefocust te houden buiten jezelf, oude herhalende patronen uitvoerend.

"In plaats daarvan ben je een opslagplaats voor de vlammende Wil van perfecte Liefde om te doorleven en om volledig in de beelden van de wereld uitgedrukt te worden."

Maar wanneer het vuur van het ontwaakte hart toegestaan wordt te branden, gevierd is in z’n intensiteit, ervaren is als je verbinding met het Moment van de Schepping dat in één grote explosie de alfa en de omega is, de totaliteit van het leven zelf – wanneer het vuur klaar is, is de dualiteit een concept en niet langer een ervaring die je hebt. In plaats daarvan ben je een opslagplaats voor de vlammende Wil van perfecte Liefde om te doorleven en om volledig in de beelden van de wereld uitgedrukt te worden.

Jullie reiken zo vaak naar een ervaring van de waarheid van jullie zelf en van onze verbinding dat omvat wordt door het gelimiteerde zicht van het ego verstand en dus gefilterd is in jouw ervaring. Maar als je ‘Ja’ zegt tegen het vuur binnenin jou, dan zullen alle lagen van de sluier verbranden.

Elke subcreatie van het ego verstand dat misschien opgebouwd is over eonen van tijd, om de taal van het lineaire denken te gebruiken….dit alles wordt verteerd door de macht van de Liefde zelf, de terugwinning van alles dat je bent in de meest grote overgave tot de meest krachtige Liefde dat in leven is in de kern van jouw wezen.

Het is tijd voor een nieuwe ervaring van Liefde, en dus, tijd voor een ervaring van Liefdes macht. Het is tijd jullie zelf toe te staan om overspoeld te worden door het geheel van wat Liefde is. Het zal moed vergen het binnen te laten maar ik beloof jullie, wat er voor jullie overblijft is het puurste, helderste, hoogste resonantie van Liefde dat in je bewustzijn een kristallijnen helderheid zal brengen welke de Wil van Liefde kan bewegen en bij welke je echt de wereld kunt zien in al z’n onbeschrijfelijke en onbegrensde schoonheid en al z’n ontwakende macht, geliefden.

De Aarde haarzelf is een wezen van grote bestemming, zoals jullie al weten. Zij wacht om elk laatste spoor van de ego droom te zuiveren als de vlammen van Liefde worden toegestaan hier te branden, en branden zullen zij! Als jij jouw ego hebt opgeofferd en je hart hebt geopend, zal je bemerken dat je verheugd zult zijn wanneer je het branden voelt, want je zult de prachtige energie van het leven herkennen.

Je zult je herinneren hoe het voelt om echt in leven te zijn als een kosmisch wezen. Je zult omarmt worden door het geheel als de kern van het hologram dat je toestaat je overal op te concentreren om het moment van de Schepping te brengen, te dragen, om de uitbreiding van Ware Liefde te bekrachtigen, om jou in steeds meer ontwaking te schudden. Iedere elektron van je wezen zingt “Ja,” en er is geen scheiding tussen jouw leven en het leven dat Ik Ben. Er is niets dat je weghoudt van het zijn van “in-bewust-zijn” van het hart van de Schepping, vanaf het moment dat het leven naar voren komt in z’n vlammende explosie.

De gevoelige Liefde zal altijd in jou zijn. Je ontvankelijkheid tot jouw Ware identiteit komt wanneer je de wassing van Liefde toestaat om jou voortdurend te informeren van wat het echt betekend om beide/en te zijn….om dat te zijn die het geheel leeft. Dit is de tijd waarover gesproken wordt in Openbaring, de tijd dat de wereld wordt verteerd door vlammen. Het is een oorzaak voor een grootse viering. Het is een tijd van ontbranding en de terugkeer naar de ervaring van echte Liefde.

Denk aan alle manieren dat het ego verstand je verleidt heeft – jou eerst de ene en daarna de andere kant opsturend, jou een klein beetje de smaak van levendigheid gevend, terwijl tezelfdertijd, het vaak vernietiging in zijn kielzog achterlaat als jij je buiten jezelf haast om deze beweging van de macht van Liefde te ervaren. Het is de levendigheid waar misschien een glimp van gezien kan worden door het raam van het Nu Moment, glurend in ego’s wereld of het nu komt van het beklimmen van bergen, of uit een vliegtuig springen of steeds maar weer verliefd worden.

In werkelijkheid, is het slechts een kleine glimp van wat in jou in leven is, reeds aanwezig, reeds explosief, en jou reeds de Ware macht van het leven, van vreugde en van de eenheid van God brengt. De holografische aard van de Werkelijkheid betekend dat ieder deel het geheel bevat, en ook in iedere andere levensstroom in leven is, beschikbaar door jouw hart. Wanneer jij in resonantie met het Moment van de Schepping bent, dan erken je de Werkelijkheid van God, de Werkelijkheid van de prachtige aard van het leven, het geschenk van het vuur in de kern van alle wezens welke jou altijd terugbrengt naar het middelpunt van de gehele Schepping, van Alles Dat Is, deze perfecte verbinding van Liefde.

En dus is er niets dat jou buiten jezelf trekt zoekend naar een ervaring van wat het betekend om in leven te zijn, omdat zoveel leven in de kern van jouw wezen pulseert dat je van deze bron kunt drinken en je het toestaat jou van brandstof te voorzien, om jouw ontsteking te zijn als de raket van het doel van Liefde nu wordt gelanceerd, vooruit snellend in jouw onthullende bestemming als het volledige gemachtigde hart van God.

"Ik heb tegen jullie gezegd dat de verschuiving naar het hart het vermogen brengt om jullie huizen te verlichten, om jullie brandstof te creëren, maar het is zoveel, zo heel veel meer in leven dan dit. Het staat iedere expressie toe van alles dat je bent, iedere ervaring van mede-schepping om te worden ontstoken en bekrachtigd van binnenuit, van de levenskracht dat het Moment van de Schepping is."

Ik heb tegen jullie gezegd dat de verschuiving naar het hart het vermogen brengt om jullie huizen te verlichten, om jullie brandstof te creëren, maar het is zoveel, zo heel veel meer in leven dan dit. Het staat iedere expressie toe van alles dat je bent, iedere ervaring van mede-schepping om te worden ontstoken en bekrachtigd van binnenuit, van de levenskracht dat het Moment van de Schepping is.

Jullie, geliefden, zijn niet alleen dit vuur maar jullie zijn ook de vuur verzorgers. Jullie zijn het hart van de Schepping, de kern van het hologram. In jullie is “in-bewust-zijnde” de ontwaking van God en Alles Dat Ik Ben, Alles Waar Ik van Hou. Alles dat van jou is geeft leven door het hart, het hart van de Schepping dat jij bent.

Als jij je uitrekt en je opent tot deze ervaring, ga je het veld binnen dat Ik genoemd heb “beide/en,” je wordt volledig geconsumeerd. Jij bent het vuur. Jij bent het Moment van de Schepping zelf en jij bent Mijn hart, getuige van de ontwaking van de macht van Liefde. Jij bent dat wat het hart is van God Ik Ben, bevestigend dat het goed is, dat het meer is, steeds meer van de levendigheid van Liefde.

Zo, alsjeblieft, geliefden, zoek niet langer buiten jezelf uitkijkend naar een ervaring van levendigheid, of leven. Kom terug in de Echte in staat stelling. Vind de levendigheid dat regelrecht in jullie harten is en zo diepgaand ieder venster, dat het ego verstand je zou kunnen toestaan, overtreft. Het is de directe verbinding. Het is de raket brandstof, volledig ontstoken. Het toestaand te zijn wat zal vergen om de wereld naar Huis terug te brengen en ook naar z’n ware aard, opvlammend als een zon, verbonden met de gehele kosmos, compleet beschikbaar tot Alles Dat Is als een leiding van de voeding van de Schepping zelf.

Het is de brandende Liefde van Alles Dat Is in z’n vermogen om het orgastische vuur te zijn, de ketel, het laboratorium dat de Schepping is, de vraag beantwoordend: “kan er meer van deze Liefde zijn?” Zo, laat het vuur dat binnenin je brandt nu aan de beurt zijn. Voel jezelf uitbreiden in een nieuwe ervaring van wat Liefde is. Laat mij de machtige zijde van de Ware Liefde dat binnenin leeft aan jullie zien en dus verbindt aan Alles Dat Is. Het aftellen is begonnen, geliefden!

 

8 gedachten over “Overgave aan de Liefde: het aftellen is begonnen..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.