Advertentie

Nieuwsanalyse Tessa: Mondiale Financiële Stabiliteit?


In deze eerste WTK-nieuwsanalyse neem ik dit artikel uit NRC Handelsblad onder de loep. Het is geschreven door Bos en Balkenende (B&B) en gaat over de kredietcrisis. Natuurlijk moeten we anders tegen bankieren gaan aankijken, maar ik betwijfel of hun conclusie de juiste is. Oordeel zelf!

Ik lees het dagelijks nieuws anders sinds ik mij verdiep in de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Wat voor mij echt een ontdekking was, is dat in het nieuws de zogenaamde ‘verborgen agenda’ keer op keer wordt bevestigd. Alleen je moet wel tussen de regels door kunnen lezen en de ogenschijnlijke losse eindjes aan elkaar knopen.

Vraag jij je ook wel eens af hoe lang we hier in Nederland nog in luxe en welvaart kunnen leven? Ben je  bezorgd over de toenemende (verborgen) armoede in Nederland of vrees je voor je eigen baan? Hoe dan ook, hebben we allemaal baat bij mondiale financiële stabiliteit. Volgens onze politiekleiders premier Jan Peter Balkenende en Wouter Bos (Minister van Financiën) is dit de beste oplossing: ‘Mondiale financiële stabiliteit is alleen mogelijk als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) grotere bevoegdheid krijgt. Zo kan het IMF veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit.’

Nieuw financieel systeem >nieuwe manier van denken

Tot voor kort zou ik ook niet op of omkijken van zo een artikel in de krant. Voor mij persoonlijk geldt dat het me allemaal nooit zoveel zei: ‘Goh wat deed het IMF ook-al-weer?!’ Nu gaan er bij mij allerlei alarmbellen rinkelen bij zo een bericht en wil ik met anderen delen hoe ik er tegenaan kijk. Mijn conclusie luidt namelijk: ‘Een nieuw financieel systeem kan voor jou, mij en de rest van de wereld geen succes worden binnen de structuren van de huidige machtselite. Deze club mensen is al eeuwenlang belust op macht en geld ten koste van de aarde en alles wat erop leeft. Het gaat erom dat we met elkaar kiezen voor overvloed voor ons allemaal, dat vraagt om een nieuwe manier van denken, praten en vooral doen!’ Maar hoe doen we dat? Allereerst door onszelf te informeren: kennis is immers macht.

Bankiers hebben de macht

AIs je kennis over het huidige geldsysteem ontoereikend is, dan kun je eerst dit artikel lezen. Hier komt het in het kort op neer: ‘De meeste mensen denken nog steeds, dat geld door de staat gemaakt wordt. De meeste regeringen hebben echter weinig of niets te zeggen over de geldvoorziening in hun land. Die macht is overgenomen door de banken.’ Neem bijvoorbeeld de FED: the Federal Reserve. Zoals de naam doet vermoeden is dit een staatsbank, maar sinds de Federal Reserve Act van 1913 mag alleen de Amerikaanse centrale bank dollars creëren. ‘Zelfs de Amerikaanse regering moet geld bij hen lenen om de begrotingstekorten te financieren,’ schrijft Willem Middelkoop in zijn boek ‘Als de dollar valt’. De banken verdienen miljarden aan leningen, waarover hoge rentes worden berekend. Zij hebben feitelijk de macht!

Bankiers krabben nu wel even achter hun oren. Ze zien hun imperium als sneeuw voor de zon verdampen. Kon de waarde van geld vroeger nog worden afgemeten aan de hoeveelheid goud in de kluis, nu is het in feite niet meer dan een virtueel getal of een stukje papier. Dus er wordt paniekvoetbal gespeeld, ook in Nederland. Zo pomt het kabinet geld in de economie, worden banken overgenomen en naarstig gezocht naar doekjes tegen het bloeden om de crisis af te wenden of in ieder geval te verlichten. Maar bovenal wordt gekeken hoe zo snel mogelijk de macht in de ‘juiste handen’ kan blijven.

De volgende fragmenten uit het artikel wil ik hier bespreken:

Fragment 1:
In tijden van crisis telt elke minuut. Daarom moet de kloof (…) worden gedicht. (…) Een mondiale agenda is een mooi idee, maar binnen Europa moeten we ook nog het nodige werk verzetten. Het toezicht in Europa is versnipperd en de recente gecoördineerde actie van de Europese regeringen is voor een groot deel toe te schrijven aan sterk individueel leiderschap. Het is zaak dat Europa nu snel koers zet naar een geïntegreerd Europees stelsel van zorgvuldig toezicht en crisismanagement.’

Fragment 2:
‘Er is niet alleen behoefte aan nationale en Europese stelsels en regelingen. Mondiale financiële stabiliteit is alleen te bereiken door middel van internationale vormen van toezicht. Omdat wij niet geloven in extra bureaucratie, sluiten we liever aan bij de kracht van de bestaande internationale instellingen. Hiervoor komt het IMF uiteraard in aanmerking, maar met een ruimer mandaat en grotere bevoegdheden.’

Ode aan gedegen onderzoeksjournalisten!

Neem deze informatie goed in je op. De steekwoorden heb ik vetgedrukt. Dan neem ik je nu even mee in de wereld van zogenaamde ‘complottheorieën’. Veel mensen wuiven deze theorieën weg als onzin, maar daarmee doe je in mijn ogen een paar zeer gedegen onderzoeksjournalisten tekort. Ik noem onze eigen Robin de Ruiter, David Icke (UK), Jim Marrs en Jordan Maxwell (beiden VS). Gezien de situatie in de wereld vind ik het tijd om serieus te kijken naar andere theoriën, dan die uit de geschiedenisboeken of die we krijgen voorgeschoteld via media en politiek. Als ik mezelf namelijk beperk tot deze traditionele bronnen, word ik niet veel wijzer. Er blijven nog zoveel vragen open, die gek genoeg veel beter worden beantwoord als ik zelf op onderzoek uitga.

Rode draad in alle boeken van hierboven genoemde schrijvers:

1. Er zijn invloedrijke en machtige families (‘de illuminati’).
2. Belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheime genootschappen genomen.
3. Het ultieme doel is één wereldregering, één wereldleger, één wereldeconomie.
4. De mensheid zal wereldwijd worden onderdrukt en gemanipuleerd.

Machtselite en hun verborgen agenda

Het geschatte vermogen van de 300 rijkste families bedraagt: 1000.000.000.000 dollar (duizend miljard dollar). Daarmee alleen al kun je de armoede van een land met 25 miljoen inwoners oplossen (bron 1). Bekende namen die passen bij dit artikel zijn de Rockefellers en de Rothschilds. Beiden families zijn bekend van de JP Morgan Chase Bank, ook wel ‘The Rothschilds/Rockefellers Bank’ genoemd. In maart kocht deze megabank nog de in nood geraakte Amerikaanse zakenbank Bear Stearns. Rockefeller heeft nauwe banden met de Wereldbank. Zijn – toen nog- Chase Bank bracht drie Wereldbank-presidenten voort.

Bovengenoemde onderzoekers zijn unaniem tot de ontdekking gekomen dat veel van deze steenrijke mensen de motoren zijn achter onze huidige internationale structuren. Denk aan de Verenigde Naties (VN), waar het IMF en de Wereldbank deel van uitmaken. Alledrie zijn ze vlak na de WO11 opgericht. Over het IMF heeft Rockefeller in 1998 nog een artikel geschreven in de Wall Street Journal, daarin schrijft hij: ‘In een geglobaliseerde economie heeft iedereen het IMF nodig. (…) We hoeven maar naar de ’20’er en ’30’er jaren te kijken hoe het leven eruit zag zonder het IMF. (…) Zonder het IMF kunnen er geen goede leningen worden afgesloten aan landen. (..) Het IMF is de kredietunie van soevereine staten.’

Rockefeller heeft helemaal gelijk. Echter, de drijvende kracht achter globalisering is het kapitalisme dat in gang is gezet door de machtselite. Op deze manier hebben ze hun eigen instanties onmisbaar gemaakt.

De VN als nieuwe wereldregering?

De club mannen die achter de oprichting van de VN zit heet The Council on Foreign Relations (CFR), een soort grootvader van de moderne Amerikaanse geheime genootschappen. Het doel van de CFR is globalisering: één wereldmarkt, één wereldregering. Ik denk dat het artikel te lang wordt als ik hier nu te diep op inga. Daarom zou je bijvoorbeeld op deze website kunnen kijken voor meer achtergrondinformatie. Of misschien hecht je meer waarde aan de woorden van een Nobelprijswinnaar. In dit geval de Hollandse econoom Jan Tinbergen. Op 24 december 1993 zei hij in De Telegraaf over de VN: “Ik ben geen profeet, maar ik zie in de VN de nieuwe wereldregering. Nu kunnen ze nog niet een echte vuist maken, maar in de toekomst zal dat zeker veranderen…” (bron: 2)

“Ik ben geen profeet, maar ik zie in de VN de nieuwe wereldregering. Nu kunnen ze nog niet een echte vuist maken, maar in de toekomst zal dat zeker veranderen…”

Doelen van IMF, Wereldbank en VN

Deze toekomst – zoals Tinbergen die schetst – is nu. Getuige dit artikel van B&B waarin wordt gesproken over een ‘mondiale agenda’, waarbij het IMF zal veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit. Misschien denk je: ‘Nou en? Stel dat het zo is, wat maakt het uit?’ Nou je hoeft maar naar de wereld om je heen te kijken dat je van het IMF geen mondiale financiële stabiliteit hoeft te verwachten. Of dat de Wereldbank in staat zal zijn om de wereldarmoede te verminderen. Of dat de VN haar beloftes nakomt aangaande haar hoofddoelen: het stimuleren en waarborgen van mondiale veiligheid, mensenrechten en wereldeconomie. Daarbij: eind 2007 telde de VN 192 lidstaten. De wereld telt 193 officieel erkende landen. Dus bijna de hele wereld is lid van de VN.

Ken Watkins, lid van het ‘Oxford Committee for Famine Relief’ de hulporganisatie van Oxfam Novib), keert zich heel duidelijk tegen het IMF en de Wereldbank: “Zij bestrijden armoede niet, zij scheppen juist armoede.” (bron: 3)

Europa, op weg naar één wereldregering?

Laten we met deze achtergrondinformatie nu eens naar het eerste fragment kijken. In tijden van crisis telt inderdaad iedere minuut, maar ‘haastige spoed is zelden goed’. Onze reactie (‘Ahhh de economie stort in, daar gaan mijn centen, mijn toekomst, mijn zekerheid!) maakt ons kwetsbaar voor maatregelen waar we achteraf spijt van kunnen hebben. Terwijl we nu juist de kans hebben een andere weg in te slaan. Lees daarvoor b.v. het interview met ‘Lifehacker’ Martijn Aslander.

Veel mensen zeggen: ‘Nu blijkt wel hoe belangrijk Europa is.’ Er zijn immers veel problemen die je niet per land kunt oplossen, zo ook de kredietcrisis. Ik beweer ook niet dat we niet moeten samenwerken. Ik vraag me alleen af met wie we moeten samenwerken en of het ten goede komt aan iedereen in de wereld. Stel dat bijvoorbeeld iemand als ex Wereldbank-man Paul Wolfowitz wordt aangedragen als nieuw hoofd IMF? Brrr.

Bij Europa bekruipt mij het gevoel dat ik als burger steeds minder in te brengen heb en individuele vrijheid te grabbel wordt gelegd. Denk b.v aan de geplande Europese grondwet (Nederland zei NEE), die nu voor het gemak in een nieuw jasje is gestoken (‘Verdrag van Lissabon’) en een voldongen feit is. Maar ja, als je bedenkt dat één wereldregering het doel zou kunnen zijn, dan snap je dat de grondwet er ‘links om of rechtsom’ toch doorheen gedrukt moest worden. Waarom moet ik nu – tijdens de kredietcrisis – Balkenende en Bos op hun blauwe ogen geloven dat ze het beste met mij voor hebben?

Daarmee zeg ik overigens niet dat deze mannen schuldbewust de boel voor de gek houden. Hoewel ik me natuurlijk wel afvraag wat onze premier in juni 2008 deed bij de jaarlijkse Bilderberg Conferentie, dit keer gehouden in Westfields Marriott in Chantilly, Virginia (VS). Ook de SP heeft hier vragen over gesteld. Op deze website trof ik ook deze foto aan van Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve (FED). Ongetwijfeld zal tijdens deze (hermetisch afgesloten) geheime bijeenkomst de ‘mondiale financiële stabiliteit’ ter tafel zijn gekomen.

Bilderberg & CO

Het lijkt er sterk op dat de Bilderberg-groep een Europese versie is van de CFR. Zoals ik net al aangaf, worden belangrijke beslissingen (volgens diverse onderzoeksjournalisten) vaak binnen geheime genootschappen genomen. WTK.info geeft veel informatie over de Bilderberggroep, een geheim transatlantisch (Amerika en Europa) netwerk dat is opgericht in 1954 in Nederland. De Europese eenwording heeft altijd hoog op de agenda gestaan. Mmmm hoe zou dat toch kunnen?

Initiatiefnemers zijn o.a. David Rockefeller, (ah daar hebben we hem weer!) die zijn fortuin ook verdiende met olieconcern Exxon Mobile en onze eigen Prins Bernard! Wist jij dat hij voormalig nazieofficier is geweest? Nu vertegenwoordigt dochter koningin Beatrix het koningshuis binnen de Bilderberggroep. Ik vraag me af waarom de media daar niet wat meer aandacht aan besteden. Genodigden zijn ondermeer machtige politici, bankiers (b.v. de Wereldbank en de Europese Centrale Bank), captains of industry, mediamagnaten en royalty’s.

Hoeveel invloed hebben privé-netwerken van de rijken en machtigen der aarde op huidige regeringsbeleid en internationale (handels)betrekkingen? Lees bv dit artikel of deze, beiden van BBC News. In één artikel staat: ‘Alle presidenten van de Europese Commissie van de laatste tijd, hebben een Bilderberg-conferentie bijgewoond voordat ze werden benoemd.’ Hetzelfde geldt voor president Clinton en de voormalig Britse premier Blair, die trouwens nu adviseur is bij JP Morgan Chase. Opvallend zijn ook de vele bestuursfuncties die Amerikaanse Bilderbergers bekleden binnen de CFR. Het ziet ernaar uit dat ogenschijnlijk op zichzelf staande genootschappen, wereldwijd onderling met elkaar verbonden zijn.

‘Connecting the dots!’

Met deze achtergrondinformatie hoop ik dat je anders tegen dit artikel ben gaan aankijken. Tijdens het schrijven ben ik echt van de ene verbazing in de andere gevallen. Al ‘googelend’ kom ik overal dezelfde namen tegen (Blair, Wolfowitz, Rockefeller, CFR, Bilderberg, Wereldbank, IMF, etc.) en vallen de puzzelstukjes steeds meer in elkaar. Dan wil ik het wel van de daken schreeuwen wat er allemaal aan de hand is! Het frappante is dat bijvoorbeeld een kwaliteitskrant als NRC Handelblad van veel zaken verslag doet, alleen worden er geen verbanden gelegd. David Icke zegt niet voor niets: ‘Connecting the dots!’ Oftewel: verbind de losse eindjes met elkaar en je ziet het grotere geheel, de verborgen agenda.

Je denkt misschien nog na over het vierde punt van ‘de rode draad’, die de onderzoeksjournalisten hebben ontdekt. In feite is de onderdrukking en manipulatie van de mensheid nu al gaande. WTK staat er bol van! Maar je ziet ook dat de waarheid steeds meer aan het licht komt. Ik zie om me heen dat mensen uit zoveel netwerken de handen ineen slaan om anderen bewust te maken. Inernet speelt daarbij een cruciale rol. Als jij je ook verantwoordelijk voelt om deze informatie te verspreiden, stuur dit artikel dan door aan je vrienden (zie rechtsbovenaan). Om contact op te nemen met jouw politieke vertegenwoordigers, klik hier. Voor media, klik hier. Houd daarbij je focus op wat je wilt bereiken, want waar jij je aandacht op richt groeit. In mijn ogen heeft het geen zin om aan te trappen tegen het huidige systeem. We kunnen onze aandacht beter richten op positieve verandering. Bijvoorbeeld deze nieuwe politieke partij?

Met elkaar kunnen we bouwen een een mooie toekomst voor ons allemaal.

Geraadpleegde bronnen:

Bron 1: uit het boek Worden Wij Wakker, door Marcel Messing (pag. 71)
Bron 2 en 3: uit het boek De 13 Satanische Bloedlijnen, door Robin de Ruiter (pag. 31 en 35)