Advertentie

‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. Illuminati-insider klapt uit de school!


Zou de financiële ineenstorting onderdeel kunnen zijn van de Illuminati-agenda? Hoewel de financiële crisis ons veel kansen biedt om nieuwe keuzes te maken, is het altijd goed om te kijken of de machtselite voordeel heeft bij deze crash en of het zelfs onderdeel is van hun hoofddoel: één wereldregering.

Sinds enige tijd ben ik zeer onder de indruk van Svali. Deze Amerikaanse vrouw is binnen de Illuminati geboren, maar zij wist op 38-jarige leeftijd te ‘ontsnappen’. Momenteel komt er geen nieuws van haar kant en is zij ondergedoken, maar vorig jaar oktober schreef ze nog een stuk over de werkelijke reden van de economische crisis.

x

x

Het meerjarenplan van de machtselite

x

Svali:  ‘De financiële ineenstorting is gepland.’

2009 © Tessa Koop voor WantToKnow.nl/be

x

Een tijd lang dacht men dat Svali dood was, omdat er geen enkel teken van leven meer van haar werd vernomen. Maar gelukkig: Svali leeft nog! Ze leeft ergens veilig ondergedoken. WantToKnow-oprichter Fred Burks wees mij op informatie over deze fascinerende vrouw. Ze heeft een eigen weblog waarop ze heeft geschreven over haar leven binnen de Illuminati. Haar verhaal is ongelooflijk en ik kom er nog zeker op terug, maar voor nu wil ik het even houden bij haar visie op de economische crisis en het meerjarenplan van de machtselite.

Ik zie steeds meer de verbanden van dit soort kreten ‘Holbrooke waarschuwt voor aanslagen in Amsterdam’ of van een paar weken geleden: ‘Amsterdam ontsnapt aan grootschalige aanslag’ en wat Svali vertelt in haar blog over de economische crisis, wat in principe een voorbode is van iets groters. Een fragment:

‘Het einddoel is niets minder dan de wereld regeren’

‘Elke groep heeft een doel en de illuminatie vormen daarop geen uitzondering. Het is NIET hun uiteindelijke doel om zoveel mogelijk geld in hun bezit krijgen, maar geld  is wel een manier om het einddoel te verwezenlijken. Dit einddoel is niets minder dan de hele wereld te regeren. De Illuminati hebben een plan klaarliggen, dat veel lijkt op de  vijf- en tienjarenplannen van de Sovjet Unie destijds. Dit is wat de Illuminati geloven en wat ze hun volgelingen leren als ‘religie’.’

De Illuminati hebben een plan klaarliggen, dat veel lijkt op de vijf- en tienjarenplannen van de Sovjet Unie destijds.

Dit is wat de Illuminati geloven en wat ze hun volgelingen leren als ‘religie’.’

De voorbereiding…
Net zoals ieder ander doel, moeten er eerst specifieke stappen ondernomen worden en zaken worden klaar gezet, zodat het uiteindelijke doel verwezenlijkt kan worden. De Illuminatie hebben de VS verdeeld in kleinere regio’s die vallen onder zeven hoofd-geografische regio’s. En iedere regio heeft ‘zenuwcentra’ of machtsbases voor regionale activiteiten. Iedere regio heeft locaties met daarin militaire compounds en bases, die zijn verborgen in afgelegen, geïsoleerde gebieden of op uitgestrekte enorme privé-landerijen.

Geplande ineenstortingen, allereerst: de financiële crisis
Deze bases worden ononderbroken gebruikt om generaties binnen de Illuminatie te onderwijzen en te trainen in militaire technieken: gewone ‘hand-tot-hand’-gevechten, massacontrole, gebruik van allerlei wapens en alle andere aspecten van militaire oorlogvoering. Waarom? Omdat de Illuminatie geloven dat onze overheid – zoals we die kennen, net zoals de overheden elders in de wereld – zijn gedoemd om in te storten. Dit zijn echter door de Illuminatie geplande ineenstortingen. Deze zullen zich op de volgende manieren voordoen:

Algehele paniek wereldwijd
‘De Illuminati hebben allereerst de financiële ineenstorting van de wereldeconomie op de agenda staan, waarbij de grote depressie uit de jaren ’30 op een picknick zal lijken. Deze crisis gaat zich voordoen door grote banken en andere financiële instellingen wereldwijd te laten manipuleren, door met aandelen en rentekoersen te manipuleren.

De meeste mensen zitten via bankkredieten en creditcardschulden, vast aan de federale regering,. De overheden zullen alle schulden onmiddellijk terugroepen, waarbij de meeste mensen niet in staat zullen zijn om deze schulden af te lossen en zullen daarom bankroet worden verklaard. Aangezien de Illuminati er sterk in geloven mensen onder controle te houden via financiële kanalen zal dit wereldwijd en tegelijkertijd voor grote algehele paniek zorgen.’

‘De Illuminati hebben allereerst de financiële ineenstorting van de wereldeconomie op de agenda staan, waarbij de grote depressie uit de jaren ’30 op een picknick zal lijken.’

Machtsovername, regio voor regio
Vervolgens zal er – regio voor regio – een militaire machtsovername plaatsvinden, terwijl de overheid de noodtoestand uitroept en de staat van beleg afkondigt Er zal in de meeste steden totale paniek uitbreken en chaos en totale anarchie heersen. En op deze manier zal de overheid het vervolgens nodig achten om de in paniek geraakte burgers te controleren. Getrainde militaire leiders en de mensen onder hun leiding zullen wapens en groepscontrole technieken gebruiken om deze nieuwe controle-status af te dwingen. Uitgetreden Illuminati-leden onder 36 jaar blijken keer op keer een gedegen militaire opleiding te hebben gehad.

Natuurlijk zullen mensen die niet tot de Illuminati behoren weerstand bieden, maar de Illuminatie-leden zijn hierop getraind en worden er nog steeds voor getraind, waaruit blijkt dat ze wel degelijk rekening houden met deze weerstand. Ze trainen hun leden in man-tegen-man-gevechten, massacontrole en indien noodzakelijk zullen ze er niet voor terug deinsen om hele groepen te doden. De Illuminatie trainen hun mensen in het verwachten van elke mogelijke weerstand die denkbaar is als reactie op hun overname.

illuminati2Meevechten & Mind-Control
Veel slachtoffers van mind-control zullen met tevoren ingebrachte, gebrainwashte codes worden geactiveerd om mee te vechten met de Illuminati. Deze codes zijn bedoeld om een een volledig nieuw, Illuminati-loyaal presentatie systeem te introduceren. Gebroken codes die d.m.v. traumatische programmering zijn ingebracht, zullen worden gebruikt om een ‘niet-loyaal’-gedrag te elimineren.

In elk district zullen militaire bases opgezet worden. (Maar eigenlijk zijn deze er al, alleen zijn ze nog volledig aan het zicht ontrokken.) De komende paar jaren zullen ze bovengronds komen en onthuld worden. Elk district zal een regionale basis hebben, met een per regio aansprakelijke leider. Deze hiërarchie van overheersing komt dicht in de buurt van de huidige bedekte hiërarchie van Illuminati.

1% van de Amerikaanse bevolking: Illuminati
Toen ik ongeveer 5 jaar geleden de Illuminati verliet, maakte naar schatting 1% van de Amerikaanse bevolking deel uit van de Illuminati, had er bepaalde sympathie voor of was een Mind-Control slachtoffer (wat in hun ogen bruikbare mensen zijn). Hoewel dit misschien heel weinig lijkt, moet je je eens voorstellen dat 1% van de Amerikanen een expertise-training heeft gehad in het gebruik van wapentuig, groepscontrolel, gedrags- en psychische technieken, volledig bewapend is en gelinkt is aan paramilitairen groeperingen. En daarbij zijn deze mensen volledig gemotiveerd, volledig toegewijd aan hun taak.

De Illuminati zijn ervan overtuigd dat ze met gemak de overige 99% van de populatie aankunnen, omdat het overgrote deel hiervan niet of heel slecht getraind is.

En ze vertrouwen er ook op dat het ‘verrassingselement’ hen zal helpen tijdens de overname.

De Illuminati zijn ervan overtuigd dat ze met gemak de overige 99% van de populatie aan kunnen, omdat het overgrote deel hiervan niet getraind is, of heel slecht getraind. Zelfs het lokale leger zal het moeten ontgelden, want de Illuminati zullen lokale celgroepen hebben met intensief getrainde leiders. Ze vertrouwen er ook op dat het ‘verrassingselement’ hen zal helpen tijdens de overname. Veel van de hoogste leiders binnen de Illuminati-milities zijn hoge officieren geweest binnen het Amerikaanse leger en weten vanuit die ervaring welke technieken het beste werken om een regio of district over te nemen.

In hun ogen zijn we ‘Domme makke schapen’
Na de militaire overname, zal het merendeel van de populatie de kans krijgen om of mee te werken aan de ‘Illuminati-zaak’ of om het af te wijzen. (Met als mogelijke straffen: gevangenschap, marteling, of zelfs mogelijk de dood). Deze mensen geloven er heilig in dat de ‘intelligente’ of verlichte Illuminati zijn geboren om over de wereld te heersen.

Ze zijn arrogant en beschouwen het merendeel van de populatie als ‘domme en makke schapen’, die eenvoudig te manipuleren zijn als hen sterk leiderschap wordt geboden, financiële hulp wordt geboden in een onstabiele wereldeconomie. Hun volslagen meedogenloosheid in combinatie met hun vermogen om deze agenda in te voeren, mag onder geen beding worden tegengewerkt.

Deze mensen geloven er heilig in dat de ‘intelligente’ of verlichte Illuminati zijn geboren om over de wereld te heersen.

Ze zijn arrogant en beschouwen het merendeel van de populatie als ‘domme en makke schapen’

De ‘verlossers’ van onze wereldeconomie
De illuminati bankpresidenten, zoals bijvoorbeeld de Rothschilds, de Vanderbilts, de Rockefellers, de Carnegies en de Mellons, zullen zichzelf bekend maken en de wereldbevolking aanbieden de in de afgrond stortende wereldeconomie te ‘redden’. Er zal een nieuw geldsysteem worden opgezet, dat is gebaseerd op het huidige internationale geldsysteem, en de Centrale Bank hiervan zal gevestigd wordt tussen Cairo (Egypte) en Brussel (België). Een ware ‘één-wereldeconomie’, die de één-wereldregering in het zadel zal tillen, zal dan realiteit zijn geworden…

Er staat meer op de Illuminati-agenda, maar dit is de basis; dit is de agenda waar de machtselite echt in geloven, waar ze op studeren en waar ze getraind worden. Ze zijn bereid hun leven te geven aan deze zaak, zodat de volgende generatie deze agenda kan voortzetten; ze geloven dit het erfgoed is van hun kinderen. Er is mij verteld dat mijn kinderen getuige zouden worden van deze overname, ‘ergens in de 21ste eeuw’…

* * * 

Einde fragment

* * *

bilderberg1

Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ ?

Om het verhaal van Svali nog meer kracht bij te zetten en aan te geven dat er ook in onze media duidelijk signalen zijn dat onze overheid ons voorbereid op Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ , lees dan mijn gelijknamige artikel. Ik zal de belangrijkste punten eruit lichten. Natuurlijk willen we allemaal mondiale financiële stabiliteit.

Volgens onze politieke leiders premier Jan Peter Balkenende en Wouter Bos (Minister van Financiën) is dit de beste oplossing: ‘Mondiale financiële stabiliteit is alleen mogelijk als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) grotere bevoegdheid krijgt. Zo kan het IMF veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit.’ Punt is dat de machtselite de bestaande structuren – zoals de VN waar het IMF en de Wereldbank onder vallen – zelf heeft opgericht..!

fear is a prisonOp haar blog zegt Svali daar het volgende over:
De VN zijn begin van de vorige eeuw opgezet om één van de grootste klifs te omzeilen, die ’n één-wereldregering kan tegenkomen, wanneer de Illuminatie een militaire overheersing en dictatorschap willen vestigen. Haar agenda? Het wordt opgezet als een schaduwuitvoering, of een voorloper van de Hoogste Wereld Raad, die elke natie zal vertegenwoordigen. De VN streeft hierbij officieel vrede na en wil militaire en vredesmissies onder haar vlag brengen.

Maar in werkelijkheid blijkt dat wanneer de VN deze rol krijgt toegewezen, de individuele slagkracht van afzonderlijke naties ernstig wordt verzwakt, wat hen ertoe brengt dat zij steeds meer gaan leunen op externe organisaties, zoals de VN. Hierdoor zullen zij steeds minder in staat zijn om zelfstandig weerstand te bieden als de coupe zal plaatsvinden.

Snap je nu waarom ik het verband leg met de uitspraak van Holbrooke? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het lijkt erop alsof we  worden voorbereid en bang gemaakt. ‘Voorbereid’ zodat we straks klaar zijn om nieuwe plannen van de overheid te accepteren om bijvoorbeeld nog strenger op te treden tegen ’terroristen’ ten koste van onze privacy.  ‘Bang gemaakt’ omdat angst altijd de manier is om mensen onder de duim te krijgen. Het maakt ons ‘slaafs’, omdat we ons overgeven. Tenminste: als wij daarrvoor kiezen. Het is belangrijk je te herinneren dat duistere krachten geen macht over je hebben, tenzij je hun de macht geeft.

Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.
Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.

Onze koningin en de 57ste Bilderberg Conferentie
Wat ik mooi vind aan het verhaal van Svali is dat ze ook vertelt op haar blog dat steeds meer mensen binnen de Illuminati naar het licht groeien, maar dat ze niet durven te ontsnappen. Ze hebben namelijk de macht om je alles, maar dan ook ALLES te ontnemen: gezin, geld, je complete identiteit…

Maar het feit dat er ook van binnenuit chaos ontstaat, dat is toch ergens hoopgevend? Maar laten we intussen kritisch kijken naar de wereld om ons heen en onszelf vragen blijven stellen. Want waarom staat koningin Beatrix bijvoorbeeld op de gastenlijst van de 57ste Bilderberg Conferentie, die in mei in het griekse Athene wordt gehouden?

De Bilderberggroep is simpelweg een geheim genootschap en belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheimen genootschappen genomen.

Wat ik mooi vind aan het verhaal van Svali is dat ze ook vertelt op haar blog dat steeds meer mensen binnen de Illuminati naar het licht groeien, maar dat ze niet durven te ontsnappen!

Of ze uiteindelijk slagen dat is een ander verhaal
Het is absoluut niet mijn bedoeling om je bang te maken. Dat wil Svali ook niet, zei zegt: “Of ze uiteindelijk echt zullen slagen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik hoop dat mensen zich gaan realiseren wat er aan de hand is en dat ze er wat aan gaan doen. Maar maak allereerst de start door je ogen hiervoor te openen.

We hebben het hier over mensen die schat hemeltje rijk zijn (ps: Het geschatte vermogen van de 300 rijkste families bedraagt: 1.000.000.000.000 dollar ofwel: duizend miljard dollar), het zal dus niet gemakkelijk zijn om hen te stoppen. Maar jullie moeten je realiseren hoeveel macht jullie hebben! Ik geloof in de kracht van het gebed. Dankzij mijn geloof in God ben ik nu veilig.”

Dat mag in haar positie inderdaad een godswonder heten…

67 gedachten over “‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. Illuminati-insider klapt uit de school!

 1. Ik ben het eens met Diederick. Ik ben zelf wakker (bewust) en zie het als mij. taak hiervoor ook anderen de kans te geven om wakker te worden. Zoals Diederick zegt richting 2012 zal alles duidelijk worden. Er gaan heel veel dingen veranderen en het is je eigen keuze waar je voor kiest. De New World Order of terwijl de Illuminatie en hun onzuivere intenties bestaan wel degelijk. Maar hun en alles is hier voor een reden. Door al deze chaos worden mensen namelijk wakker geschud.

  Voor mensen die wat voelen bij wat ik hier zeg kunnen kijken op de hyves van StrengthWithin.
  http://strengthwithin2012.hyves.nl/

 2. Ja mensen, het einde nadert…
  Zoals eerder genoemd is, het is waar dat Beatrix is één van de 127 leden van de Bilderberggroep. Wat jij van haar ziet is een lieve oma gezicht, maar onder die gezicht schuilt een wolf. Het is ook een feit dat alleen miljardairs worden toegelaten tot een lidmatschaap van Bilderberggroep.
  Mijn mening over zogenoemde crisis is: mensen worden slaven als er niets op korte termijn gedaan wordt ! Kijk alleen maar naar je rekeningen die ieder jaar hoger en hoger worden (brandstofprijzen). Beetje raar is dit, maar wij hebben altijd gehoord dat olie is bijna op (dus prijzen omhoog gooien), maar als jij ziet hoeveel olie nog in de aarde zit. Kleine voorbeeld: incident in de golf van Mexico. Er komt dagelijks 800 duizend ton olie in het water. Dit doet je denken dat het iets niet klopt.
  Mens (wij) is en blijft slaaf tot die eens gaat opstaan en macht in zijn hand neemt van die corrupte stelletje criminelen (Illuminatie aka vrij metselaars) die denken dat ze alles mogen.
  Hieronder heb ik een paar interessante youtube links waar goed uitgelegd wordt over de stand van zaken, kijk het en stuur naar iedereen die kent.

  Alex Jones – Endgame
  http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho

  Alex Jones – The Obama Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

 3. Ik lees dat het kapitaal van 300 rijkste familie,s,1.000.000.000.000 is,in de huidige geldwaarden.
  Maar in de periode,dat de N.W.O.eraan komt en het geld niets meer waard is,of gaat veranderen,dan is hun geld toch ook niets meer waard,of kunnen ze er niets meer mee doen?

 4. zelf ben ik allang wakker en geaboneerd op Alex Jones via you tube ,er zijn echter heel veel momenten dat ik zou willen dat ik niet wakker was ,het willen delen van deze wetenschap ,het willen wakker schudden van mijn omgeving ,maakt dat ik mij vaak moe,gefrustreerd en enorm eenzaam voel.
  Men kan of wil het eenvoudig niet geloven.De een lacht maar wat ,de ander luistert beleefd maat ziet je overduidelijk niet voor vol aan en een grote groep wil her er niet eens over hebben.

 5. Stel dat de Illu’s hun grote wens om een grote wereldorde te realiseren is gedaan, wat dan ? Is het uiterste geluk voor hen dan bereikt ?
  Benieuwd.

 6. Wat Svali met de mensheid deelt kan ik volkomen onderschrijven.
  Hierbij wil ik meteen opmerken dat er niet zoiets bestaat als “het verlaten van de illuminatie”
  Het feit dat zij nog niet is gestorven, vermoord door een Delta killer heeft daarmee te maken dat haar berichtgeving enige zin heeft voor hun programma, of dat haar bekend makingen niet gevaarlijk zijn.
  Haar werkelijke informatie zit diep van binnen opgesloten en is voor haar op dit moment niet toegankelijkheid.

  Ook en vooral in Nederland zijn er ook talloze personen gestationeerd die zelf geen idee hebben wie ze zijn.
  Ze vormen een expert leger van hoog opgeleide en militair getrainde personen.
  Hierop zijn de films zoals Born Identidy op gebaseerd, welke voor deze personen als een trigger werkt wanneer deze bekenen wordt.
  Ik voorspel dat in de komende paar jaar dit NWO systeem opengeklapt gaat worden. Niet voor niets is de krijgsmacht de laatste jaren afgebouwd, de militairen slacht getraint, de uitrusting ver onder de maat, geen partij voor de perfect opgeleide guerilla opgeleide eenmans cellen.
  Ook de politiek is lamgelegd en gecorumpteerd, het OM is in zich zelf verdeelt, en de personen die nog leiding kunnen geven zijn al ingelijft bij de NWO.

  Waarom denkt u bijvoorbeeld dat het communicatiesysteem C2000 zo slecht werkt, waarom wordt de politie telkens opnieuw georganiseerd? wist u dat de gemiddelde agent niet schieten kan?

  In elke stad en dorp zijn deze Delta killers gestationeerd, klaar en onbewust wachtend op een commando en orders via bijvoorbeeld een smartphone.
  Vluchten kan niet meer.

 7. Allereerst wil ik u en svali bedanken voor alle informatie, daarbij zijn er voor mij nog altijd vragen blijven staan. 1 vraag in het bijzonder is voor mij belangrijk!
  Is het waar dat de gevallen engelen/demonen zich voordoen als aliens en dat ze bepaalde machtsposities hebben verkregen, dat de illuminati hun dus ook gehoorzaamd? Ik hoop echt dat u mij hierbij kunt helpen met meer info of een antwoord. Mvg bram

  1. De zgn. aliens zijn gevallen engelen die in hun broek doen van de schrik als men over Jezus spreekt …

   Zoals het in de dagen van Noach was zo zal het zijn op het einde der tijden : landing van “buitenaardsen” …landing van een redder (anti-Christ) vermoed ik. Verplichte aanbidding en aanvaarding van “iets” (merkteken) in de rechterhand of voorhoofd op straffe des doods in Jerusalem in de herbouwde tempel door Sir Rotschild …

  2. Ik denk dat je niet de vergissing moet maken , om alle aliens als gevallen engelen te betitelen. Zoals ook niet alle gevallen engelen zich voordoen als aliens . Het schijnt wel te gebeuren, maar is m.i. geen excuus om te generaliseren. Toevallig was hierover een artikel op beforeits news met foto’s van een rillingfactor 10 , echter dit artikel was binnen no time verwijdert. Ik heb het op een stickje kunnen bewaren, en de inhoud is eigenlijk kort samen gevat , een waarschuwing dat een invasie ( redding) door aliens aanstaande is en moet worden gezien als een valse zet om zoveel mogelijk mensen de duistere kant toe te laten komen. In het artikel is ook sprake van gevallen engelen die zich dus voordoen als aliens die ons komen redden, echter het is meer oogsten wat ze voorhebben.

  3. Conan 61.2

   De verlosser is Putin, hij bevind zich regelmatig in Griekenland in de oudste Kerk op een hoge rots gebouwd ver voor Christus, daar krijgt hij zijn instructisch en zijn wijze besluiten meegedeelt, de gevallen Engelen, zijn de zionisten, die bijvoorbeeld de Oekraïne in handen hebben, met Kiev het oudste Christelijke gebied, na dat Byzantium door het kwaad was omgebracht, Obama is een anti Christ, en anti Humain, je we gaan opnieuw naar een eind tijd toe, ben er niet gerust op !

  4. volgens Preston James wordt Putin geruggesteund door lange blonde exo Nordics die zeker niet van Kabaal olie-garchen houden, zou mooi zijn toch, als ze maar niet met die monotone fantasieloze bombastische pokke muziek aankomen zetten, welke dj denkt Serious dat we dit mooi zouden vinden, over smaak valt niet te twisten maar wel te bekvechten, misschien typerend voor het westen van het land, in het oosten hebben ‘we’ een andere dance evolutie achter de rug, ieder z’n heug en meug;

   https://soundcloud.com/geert-huinink/geert-huinink-the-journey-with-barbara-marciniak/s-K8SNt

   http://www.woorden.org/woord/geruggesteund

   enjoy de donkere black backbeat, daar krijg ik nou kippenvel van;

   Crooklyn Clan – Ladyz / Where The Ladies At
   https://www.youtube.com/watch?v=sfUMosKoYy8

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/02/secret-space-war-xiii-alien-partners-tell-putin-dont-worry-weve-got-your-back/

 8. Eerst hebben we nog de oorlogen van Ezechiël hfdst. 38 én 39, daarna zal Israël zonder versterkingen lange tijd in vrede leven, nadien is er de opname van de Gemeente (voor de 3e W.O. ??).

  Alvorens de bezeten beesten de wereld kunnen onvernemen zal ik al lang een héééél lange grijze baard hebben !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.