Advertentie

Reclame orgaandonatie is misleidend..!!


ben-jij-al-orgaandonor

x

x

‘Burgers onjuist voorgelicht over orgaandonatie’

2016 © WantToKnow.nl/be

x

De overheid licht burgers onjuist en onvolledig in over orgaandonatie bij hersendode patiënten. Dat stelt de Reclame Code Commissie. Het ministerie van VWS moet de campagnesite aanpassen. De commissie kreeg een klacht over ‘misleidende’ informatie op Orgaandonatie.nu, de site die bedoeld is voor de werving en registratie van donoren. Critici zeggen dat ten onrechte wordt gesteld dat orgaandonatie na ‘overlijden’ plaatsvindt, terwijl het lichaam nog kunstmatig functioneert als het de operatiekamer in gaat voor het verwijderen van de organen.

Onduidelijke berichtgeving moet anders…!

Het uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor verkoopkanaal)
Het uitgebreide boek dat Ger Lodewick schreef over orgaandonatie en -transplantatie. (klik voor verkoopkanaal)

Het ministerie moet op de site duidelijker vertellen wat er met een hersendode donor gebeurt. Die informatie is ‘essentieel voor de beslissing of men zich als donor zal laten registreren’, aldus de commissie. “In zoverre schaadt de uiting het vertrouwen dat de burger moet kunnen hebben in de juistheid en volledigheid van een reclame-uiting van de overheid.”  Artsen zijn verplicht ingrijpende onderzoeken te doen voor een patiënt hersendood wordt verklaard. Daarna blijft een patiënt aan de beademing tot hij naar de operatiekamer gaat. Bij vaststelling van de hersendood is de patiënt juridisch gezien overleden.

“We kunnen het lichaam wel kunstmatig langer aan de gang houden, maar de hersenen zijn onherstelbaar kapot”, stelt neuroloog-intensivist Michaël Kuiper. VWS gaat in beroep tegen de uitspraak, zegt een woordvoerster. “Vanaf de site is een link beschikbaar naar de Nederlandse Transplantatiestichting waar uitgebreide informatie te vinden is over de medische procedure.”

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet de campagnesite nu aanpassen en duidelijker vertellen wat er met een hersendode donor gebeurt. “De burger moet vertrouwen kunnen hebben in de juistheid en volledigheid van een reclame-uiting van de overheid”, aldus de commissie.

Een voorbeeld van volstrekt eenzijdige belichting van orgaandonatie..
Het reclamespotje staat Anjo van de Mortel helder voor de geest, zo meld ze aan het AD. De olympische roeivrouwen, die elkaar al roeiend een iPad doorgeven, waarop ze zich tussen de slagen door ‘even’ registreren als orgaandonor.  ‘Ze trainen hard voor olympisch goud in Londen, maar ze kunnen ook nog makkelijk orgaandonor worden. Heb je ook een paar minuten om donor te worden?….‘ Wat een lichtzinnigheid over je eigen lichaam en organen..! Anjo van de Mortel stoort zich heftig aan de lichtzinnigheid in peperdure overheidscampagnes om meer orgaandonoren te werven. “De overheid geeft geen goede en eerlijke voorlichting. Die belicht slechts één kant van het verhaal. De meeste mensen weten niet precies waar ze ‘ja’ tegen zeggen.”

Zelf ondervond ze dat aan den lijve, toen haar man Boris in 2009 een hersenbloeding kreeg. Met haar jarenlange ervaring als operatieassistente, was ze zelfs een paar keer betrokken geweest bij een orgaanuitname. “Maar mijn kennis bleef beperkt tot de technische aspecten binnen de operatiekamer. Wat daarbuiten gebeurt, wist ik niet. Maar voor mijn gevoel klopte er iets fundamenteel niet, maar ik wist niet wat!” Een ding wist ze zéker: ze bleef altijd een heel naar gevoel houden, bij de uitname-operaties..!

Ze wilden me van de intensive care weg loodsen, ‘om me de beelden te besparen’. Dat wilde ik niet

Anjo van de Mortel

Boris, haar man, werkte in hetzelfde ziekenhuis als geestelijk verzorger. Hij begeleidde families van patiënten bij orgaandonatie, en vroeg of ze toestemming wilden geven. “Hij beheerste hij als geen ander en hij deed dat met veel warmte, rust en geduld.”  En juist met elkaar, door hun werk én zijn verhoogde gezondheidsrisico – Boris had 2 beroertes achter de rug – spraken ze regelmatig over het sterfproces en orgaandonatie. Dat betekende niet dat hij zelf als orgaandonor geregistreerd stond. Hij wilde de keus aan zijn familie overlaten.

Zo simpel als het lijkt is het dus niet..!
Zo simpel als het lijkt is het dus niet..!

En ja, die vraag kwam ineens voor Anjo van de Mortel, op de dag van een nieuwe hersenbloeding, waarna haar werd verteld door een arts, dat na de MRI-scan de situatie ‘hopeloos’ was. Of we al hadden nagedacht over orgaandonatie. “En toen was er nog niet eens een hersenscan, een EEG, gemaakt.”  Dit is volgens het ‘hersendoodprotocol’ een van de onderzoeken die artsen moéten uitvoeren om hersendood vast te stellen. Eerst worden reflexen getest, daarna wordt met elektroden gekeken of er hersenactiviteit is (EEG).

Dan volgt als laatste een zg. apneutest, waarbij het lichaam 10 minuten wordt losgekoppeld van de beademing. Dit om te te kijken of de patiënt nog zelfstandig gaat ademen. Dit zijn natuurlijk ingrijpende onderzoeken, die een regelrechte aanslag vormen op het lichaam van de patiënt (mogelijk nog in leven!) en geen prettig beeld zijn voor de familie. In eerste instantie gaf Van de Mortel toen geen toestemming voor donatie, maar kort daarna veranderde ze haar besluit. Waarom weet ze eigenlijk nog steeds niet goed. Uit de EEG’s daarna bleek dat haar man nog hersenactiviteit vertoonde. Pas bij de vierde EEG was de uitkomst ‘vlak’.

Dan volgen de laatste onderzoeken, waar ze Anjo niet bij wilden hebben. “Ze wilden me wegloodsen van de intensive care om me de beelden te besparen. Dat wilde ik niet, want ik wilde bij Boris, mijn man zijn.” Anjo wist dat diens dood onvermijdelijk was, maar ze wilde dat hij waardig zou mogen sterven. “Mijn man wilde niet als een kasplantje in leven gehouden worden. Voor ons was het ook niet vol te houden. Zo’n proces is slopend en de impact is enorm.’

Zo zijn er veel, heel veel voorbeelden, die artsen, ALLE ARTSEN toch met beide benen op de grond zouden moeten doen landen! We raden je aan, in dit kader dit mensonterende relaas (HIER) te lezen van een familielid van een ‘orgaandonor’.

Actiegroepen vóór openheid

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen. Veel meer met 'de ogen van Liefde' naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)
Cardioloog dr. Pim van Lommel is één van de wetenschappelijk opgeleide medici die het proces van orgaandonatie en -transplantatie een ONMENSELIJK proces vinden..

Kunstenares Annet Wood verdiepte zich in de materie en stelde een zwartboek op dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ze is duidelijk in haar relaas:

“In campagnes wordt alleen aandacht besteed aan de ontvanger van de organen, de zieke patiënt. Nergens wordt beschreven hoe de donor de laatste uren doorbrengt. Bovendien blijft hersendood een discussiepunt. Wereldwijd zijn voorbeelden van foute en te snelle diagnoses, mensen die ontwaakten uit ‘hersendood’ en gezond verder leven, en zwangere vrouwen die ondanks de hersendood toch een gezond kind baarden…!!”

Sommige artsen in het buitenland bestrijden dat hersendood een onomkeerbaar proces is. Het is in 1968 geformuleerd om juridisch in te dekken dat een patiënt in dat geval ook ‘dood’ is. Hoewel de hersenen geen activiteit vertonen, functioneert het lichaam nog wel. Een hersendode patiënt urineert bijvoorbeeld nog. Dat roept de vraag op in hoeverre een hersendode patiënt nog kan voelen. Zeker tijdens de uitname van organen, waarbij als laatste het kloppende hart wordt verwijderd. De patiënt krijgt wel spierverslappers, maar wordt niet onder narcose gebracht.”

Anjo van de Mortel liet zich na het overlijden van haar man uitschrijven uit het donorregister. Ze heeft een naar gevoel overgehouden aan het sterfproces van haar man. “Bij hersendood wordt gesproken over postmortale orgaandonatie. Maar het lichaam is nog in leven. Artsen moeten uitleggen dat je afscheid neemt van een warm lichaam en dat je niet bij zijn daadwerkelijke sterven kunt zijn.”  Onlangs liet ze zich, na 34 jaar als operatieassistente, omscholen en begeleidt nu, als verpleegkundige, terminale patiënten bij het sterfproces. Ze heeft niet meer meegewerkt aan orgaanuitnames, want in gedachten ziet ze haar eigen man op de operatietafel liggen. “Nu zie ik hoe mooi dat proces kan zijn. Het is het laatste wat je kunt doen, iemand bijstaan die zijn laatste adem uitblaast. Dat ik zelf niet bij het sterfproces van mijn man kon zijn, doet zeer.”

frank-wassenberg-orgaandonatie-stemmingNu wettelijk geregeld..?
De Tweede Kamer stemde dinsdag over het voorstel van D66 voor een actief donorregistratiesysteem. Feitelijk gebeurde dit ook niet, maar werd door afwezigheid van het Tweede Kamerlid Wassenberg, NIET afgekeurd. Een wereld van verschil als je praat over een gevoelig onderwerp als orgaandonatie en -transplantatie. Het is dan ook bijzonder hoe blij Pia Dijkstra was met deze pyrus-overwinning.Bovendien is er uiterst weinig aandacht voor de ‘autonomie’ van het menselijke lichaam. Elk mens heeft immers het ONVERVREEMBARE RECHT op zelfbeschikking en zou je -in onze ogen- niet een lichaam kunnen ontvreemden van mensen, waarop zij dit alleen maar ongedaan kunnen maken, door het lichaam weer op te eisen..! Een volstrekt krankzinnige 180 graden kering van de juridische werkelijkheid..!! We citeren uit de grondwet en -uitleg:

Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam – Hoofdinhoud

x

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,

recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

x

 1. Toelichting

In dit artikel staat het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, welke medische handelen worden verricht en welke medicijnen worden ingenomen.

Beperkingen zijn alleen mogelijk als dit wettelijk is geregeld. Die staan bijvoorbeeld in de Politiewet 1993. Zo mag de politie een bloedproef van iemand verlangen of iemand fouilleren.

 1. In eenvoudig Nederlands

Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. In de wet kunnen uitzonderingen staan. In de wet kan ook staan dat iemand anders uitzonderingen kan maken.

Dit artikel hoort bij artikel 10 (Recht op privacy). Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. De overheid mag niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Ook anderen mogen niets met je lichaam doen, als je dat niet wilt. Niemand mag je bijvoorbeeld pijn doen. Ook mag niemand je medicijnen geven, als je dat niet wilt. Zelfs medische keuring, of het knippen van je haren mag niet, als je daarvoor geen toestemming geeft.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) i staat dat een dokter je niet mag behandelen zonder je toestemming. In deze wet staat ook dat de dokter alles in begrijpelijke taal uit moet leggen, zowel mondeling als schriftelijk. Er zijn daarop wel uitzonderingen. De uitzonderingen staan in de wet. De politie mag bijvoorbeeld wel controleren of je iets in je zakken hebt wat niet mag (fouilleren). Dat mag alleen als ze denken dat je iets hebt gedaan wat strafbaar is. En de politie mag ook je bloed onderzoeken, als ze denken dat je dronken in je auto hebt gereden.

 1. In de visie van Kortmann  Nederland respecteert en waarborgt de menselijke waardigheid.
 1. Literatuur (wetenschappelijk) Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, Het recht op persoonlijke vrijheid, blz 387 t/m 428.
 1. Internationale context De European Commission for Democracy through Law i van de Raad van Europa i – ook bekend als de Venice Commission – onderhoudt een database die de constituties en belangrijke constitutionele jurisprudentie van een groot aantal landen via een zeer gedetailleerde systematische index toegankelijk maakt. Klik hier om deze systematische index te openen, ga naar de gewenste onderwerpcode en klik op Précis voor relevante jurisprudentie of op Const. voor relevante constituties.
 1. Ontwikkeling artikel
  1798 Artikel 36: Afschaffing pijnbank  De pijnbank wordt afgeschaft door de gantsche Republiek.
  1801 Artikel 9: Nuttelooze strengheid verboden by bewaring en behandeling van Gevangenen By de bewaring en behandeling van Gevangenen wordt alle nuttelooze strengheid verboden; alle middelen van geweld, om dezelven tot bekentenis te brengen, zyn afgeschaft.
  1983 Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
  1987art 11,
  1995art 11,
  1999art 11,
  2000: art 11,
  2002: art 11,
  2005: art 11,
  2006: art 11,
  2008: art 11

 

* * *

67 gedachten over “Reclame orgaandonatie is misleidend..!!

 1. Deze Hype is een valse vlag, om het circuit van criminele menselijke orgaan handel uit het nieuws te houden, waar blijven al de verdwenen mensen, vooral kinderen, ja juist voor de rijken onder ons, alles is te koop, zelfs Chirurgen die dit werk doen, deze Nederlandse Wet is volkomen tegen het leven gericht, en wat gebeurd er onze liefdevolle volks vertegenwoordigers stemmen voor, het verwijderen van organen uit het lichaam van een nog niet overleden mede mens, het toont aan wat ons te wachten staat, ik zou zeggen tijd voor op de barrikade.

  En over misleidende voorlichting, op deze site, word je aangeboden de keuze tussen Clinton en een ander satans kind te maken, maar er worden vragen gesteld die niets met het onderwerp uitstaande hebben, beetje vreemd op een site als WTK waarheids zoeker.

  Vriendelijke groet Jenne

 2. Oproep aan een ieder!
  Bespreek dit onderwerp met zoveel mogelijk mensen , en wijs op de realiteit van het uitnameproces. De keuze die een ieder maakt is altijd goed voor de persoon zelf maar mag nooit worden opgedrongen aan de rest.

 3. Voor iedereen die nu denkt:” Waar , wat en hoe?” is hieronder nog eens de link naar de orgaandonor registratie waar u zelf kunt kiezen om ja of nee te zeggen.

  https://orgaandonatie.nu/

  Gezien het gegeven dat men dode lichaamsdelen niet ( meer) kan transplanteren, m.a.w. er wordt dus in een levend menselijk lichaam gesneden ZONDER verdoving, zal voor iedereen de keuze duidelijk moeten zijn.
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  m.vr.gr. Quasimodo

  1. Ik kan me voorstellen dat mensen moeite kunnen hebben met door geven of zij donor willen worden of niet (bv omdat ze niet goed met de computer weten om te gaan of misschien helemaal geen computer hebben).
   Hoe moeten deze mensen dan doorgeven wat zij willen?
   Opvallend is dat wel gezegd wordt dat je zelf moet aangeven of je donor wilt worden of niet maar waarom geven ze dan ook niet gelijk een adres waar men bv per brief de keuze kan aangeven?
   Ook het door de overheid opdringen om veel zaken af te handelen via de computer is weer zo,n voorbeeld waarbij men totaal geen rekening houd met mensen die daar niet goed mee weten om te gaan maar ook hier geldt weer dat door alles via de computer te verplichten kan de overheid mensen ontslaan wat weer geld oplevert.

  2. Aan Arnold,
   en ieder ander die het interesseert.
   Ik heb mijn donor registratie direct laten vastleggen ( deze week ) n.a.v. deze waanzin die onze regering zonder met de ogen te knipperen aan het volk wil “verkopen”.
   Ik krijg bericht met de post terug en een antwoordenvelop, DAAR zal een postadres op MOETEN staan, en zodra ik DAT heb, plaats ik het hier in de kolom voor iedereen die het lezen/ en of doorgeven wil aan iedereen die zonder computer of zonder computervaardigheden door het leven gaat.
   M.vr.gr. Quasimodo

  3. quasimodo.
   Dank je wel dat je dit wilt doen.
   Misschien dat sommigen het overbodig vinden maar omdat dit zo belangrijk is mag niemand door welke reden dan ook de plank misslaan waardoor hij/zij donor wordt zonder het bij wijze van spreken zelf te weten.

  4. Wakkere Henkie.
   Verwijderen van donorregistratie is misschien niet verstandig want moest er iets met je gebeuren en zijn er geen gegevens bekend of je wel of niet donor bent dan kunnen ze volgens de nieuwe wet misschien toch organen verwijderen omdat je niets hebt laten weten.

 4. Es kann nichts geschehen, ohne das dies zwischen allen Beteiligten volle Zustimmung auf Seelenebene erfahren hat.
  M.a.w. Het moet op zielsniveau toestemming van beide partijen zijn…
  http://seeleninsel.blogspot.nl/2014/03/channeling-marz-april-2014.html

  Hat sich eine Seele entschieden ins Licht zu gehen und dies vielleicht durch das Versagen eines Organs und findet sich dann im Krankenhaus wieder mit einem neuen Organ was nicht seines ist, was geschieht dann?
  Die Medizin erhebt sich über die Seele. Mensch trägt ein fremdes Organ in seinem Körper und damit die feinstofflichen Informationen der Spenderseele in sich trägt. Dies führt unweigerlich zu Problemen, nicht nur zu Abstoßungsreaktionen, sondern vor allem zu seelischen Veränderungen. Beachtet:
  In jeder Zelle eures Körpers sind alle Informationen über euer Sein gespeichert, Gewohnheiten, Gedanken, Emotionen. Gebt ihr einen Teil des Körpers ab, ob Hirntod oder lebendig, so sollte dies sowohl Spender als auch Empfänger bewusst sein. Der Spender kann seine Seelenenergie aus dem Organ zurückziehen und der Empfänger kann es mit seiner eigenen Energie beseelen. Geschieht das Zurückziehen der Energie nicht, dann sind Spender und Empfänger sehr stark verbunden miteinander und dies beeinflusst auch die Seele im Jenseits, weder Spender noch Empfänger sind frei.
  Es ist eine Frage des Bewusstseins und der Absicht. Es macht einen Unterschied, ob ihr ein Organ aus Pflicht- oder Schuldgefühl, aus dem Bedürfnis weiterzuleben im anderen oder aus allumfassender Liebe spendet.

  1. Ach mijn beste Odette, in dit tijdperk kan er geen sprake meer van Seele zijn. Het is geld dat de dienst uit maakt, er is nog steeds een grote illegale menselijke organen handel gaande, vooral richting USA. Je kunt er prachtige verhalen aan ophangen, maar de realiteit is, je lichaam fungeerd als een mooie chemische fabriek waar onderdelen in vervangen kunnen worden.
   Plinius schrijft dit in 7 voor het begin van onze moderne jaartelling, voor je geboorte is er niets, en na je overlijden is er ook niets. Dus leef met volle teugen binnen en met je intuïtie, en verzorg je Seele, want hij is ten nauwste betrokken bij je doen en laten. Vriendelijke groet Jenne

  2. Ik respecteer je antwoord Jenne, maar daar verschillen wij in. Geeft niks hoor, mag zijn. We blijven onze geest koesteren, maar ik ook nog eens mijn ziel, Groet Odette

  3. Odette, Wat is het verschil SVP, Seele, Ziel, Geest, Esprit, L’Ame, etc. Natuurlijk zijn er kleine nuances in het gebruik van, maar het zijn overlappende woorden, die bij hun inzet aangeven wat bedoeld wordt. Denk je dat ik geen Ziel heb, zo als elke goede wijnfles, mijn intuïtie krijgt zijn instructisch via via uit de ziel die de kern vormd van mijn geest, hier moet je het toch wel mee eens zijn.
   Vriendelijke groet Jenne

  4. Waarom in het Duits Odette, mooie taal trouwens, maar niet zo oud Frankisch als ons Nederlands, lees het nog wel eens, heb veel boeken van mijn moeder, die was opgeleid in de Duitse taal, is een beetje uit de mode, jammer veel grote schrijfers, dichters en filosofen.

   gr. Jenne

  5. De ziel is onsterfelijk, altijd weer terugkomend voor nieuwe ervaringen, reïncarnatie, terugkomend in het vlees die de geest (het bewustzijn) krijgt bij de geboorte overlappend van de ziele herinnering, die in de meeste gevallen na een bepaalde tijd vervaagt ter bescherming voor in het verleden opgedane ervaringen. Zo is elk leven een nieuwe bladzijde of zelfs boek aan opgedane ervaringen.
   In die toestand heerst de geest in het algemeen tot het einde van het leven om daarna ‘de geest te geven’ aan de ziel met nieuw vergaarde kennis. Soms kan je uit die ervaringen tappen met de gedachte, hoe weet ik dit? Dat zijn de Akasha records waar wij allen van kunnen leren. Alle ziele groepen bij elkaar krijg je de uitdrukking, “Wij zijn allen één” , wat ook zo is daar we allemaal uit de zelfde Bron stammen. Ik hoop dat het niet al te tegenstrijdig is met jouw inzicht, maar deze is van mij.
   Vriendelijke groet, Odette

  6. Odette, Zo als over zoveel andere aannames en beweringen, heb ik sterk mijn twijfels. Er is geen enkel bewijs aan te Voeren, alleen dat ooit iemand dit bedacht heeft, is gaan uitdragen, en beschrijven ! Je leest het goed, ik beweer niet het tegendeel, en ontken ook niets, alleen ik als geboren twijfelaar, en denker, en dan mijn intuïtie zegt nee, for the moment. Vriendelijke groet Jenne

  7. Jenne, misschien vind je het interessant om eens wat te lezen over de
   ‘Pyramid Texts’ Hier een klein stukje;
   The Saqqara Pyramid Texts are filled with advanced knowledge about the Tunnel of Near Death Experiences, which only just began to be rediscovered scientifically in the 20th century from the black-out experiences of healthy young Air Force pilots subjected to high g-forces in a giant centrifuge. This NDE knowledge also resurfaces in the 44th ‘Spell’ of the “Book of the Dead” but it is still mostly lost to the world, because of some of the biggest blunders in Egyptology. These last involve the two words re and tjepehet along with the expression ikhem sek.
   If an Ancient Egyptian were alive today, he would grieve, from his point of view, for a whole world which is doomed to die a second time after physical death in a ‘purgatory’ of total personality destruction and death, instead of an immortality of high identity and memory. And all because of not knowing about “The Tunnel Opening or ‘Spell’ for not dying a second time in the realm of the dead.”
   http://www.pyramidtexts.com/article3.htm

  8. In de dode mans vally teksten ben ik niet geintereseerd, weet dat de dood nooit ver af is, maar hou me bezig met het leven nu, er is zoveel schoonheid te genieten, in mijn dagelijkse bestaan dat er voor de dood geen tijd beschikbaar is, ben er ook nooit echt in geintereseerd geweest, en ik geef graag toe het vooruit zicht te verafschuwen bij het denken niet meer te kunnen leven, met mijn geliefden en vrienden.

   Na het lezen van Plinius, is mijn overtuiging versterkt, wij leven nu, en moeten dat met volle teugen genieten, er is geen enkel bewijs, dan aannames en beweringen van ?, dat er werkelijk réincarnatie bestaat, dus het niet sterven van de ziel, moet zeggen soms te twijfelen, bij het voelen van de L’ame van een plaats een beleefde plek, een opject van een bepaalde persoon, misschien een speciale belevenis van mijn intuïtie, ach wat zijn we nou eigenlijk heel veel water en een flinke slok sentiment.

   Groet Jenne

  9. Je eert de Dogon met duizenden jaren kennis (die ik ook zeer waardeer)en dit gooi je de vuilnisbak in? Je verbaast mij Jenne, dead men’s valley? Het staat niet daar, maar in de Sakkara pyramiden…

  10. Beste Odette, ben niet zo’n Egyptoloog aanhanger, veel wat de Egyptenaren wordt toegeschreven, komt van her en der, dit is al lang aan de gang, alles wordt overwoekerd met wat de Egyptologen vinden wat moet prefeleren. Hun doden cultus, ja wat, de priesters hadden dit nodig om in het zadel te blijven, de Fharaos waren 4 en 5 graads inteelt, en dit werkt niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk, het werden wat wonderlijke beetje byzondere mensen.
   Waar wij mee werken met vele volkeren zijn hun door Archeologen opgegraven overblijfselen, van waar uit dan de ideéen worden gedistaleerd van hoe het was, of liever hoe het zou kunnen zijn geweest ?! De geschriften, kleitabletten, hyro wandschilderingen etc; geven een beter beeld.
   Persoonlijk vind ik het hele doden gedoe vreselijk over donne, denk dat de mensen niet zo anders leefden en ook denken als wij nu. Het wordt ons keer op keer weer voorgeschoteld, in allerlei vormen, en tijdperken. En er is er nog nooit één terug gekeerd, geen Egyptenaar en ook geen Nederlander, dus, het blijven my’thes, hyphotesus zo je wilt. groet jenne

  11. Ja, dat denk jij 🙂 Maar goed Jenne, alles heeft zijn bedoeling, ook deze teksten zijn hieroglyphen voor alle duidelijkheid.

  12. Odette,

   Schrijf jij dan niet wat jij denkt, en voor de duidelijkheid Hiërogliefe’n zijn beeldschrift tekens, niet teksten dus.

   Ik begrijp je redenatie niet helemaal, wat je wilt mee delen,
   ik kan het opzoeken, maar ben niet zo geintereseerd in alles wat met de dood en wat daar na komt te maken heeft.

   Vr groet Jenne

  13. Jenne, ik zie al je postings op een bijzondere manier tegemoet.
   Jij zit in een levensfase die dichter bij de dood is dan menig poster hier zich kan voorstellen.
   Eigenlijk ben ik zeer benieuwd hoe jij dat ziet, maar uit bovengenoemde reactie, maar ook eerdere reacties, doet het je kennelijk niets.
   Ik snap dat niet iig, ik heb het idee dat hoe dichter je bij het levenseinde komt, des te meer je er over te zeggen hebt.
   Ik ben mijn leven lang al bezig met de dood als wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan, elk moment kan de laatste zijn.
   Ik ben de dood als thema nooit uit de weg gegaan omdat het onvervreemdbaar verenigd is met leven.
   Is dit ontkenning, of heb je het op een andere manier geintergreerd?
   Ben wel benieuwd hoe een ieder zijn/haar eigen dood bij leven onder ogen kan zien namelijk, het is namelijk de enige zekerheid die je hebt 😉
   Onze cultuur heeft niets met dood en doet net alsof het niet bestaat, ik vind dit eigenlijk redelijk waanzinnig…

  14. Goedemorgen Jenne, Als je het goed hebt gelezen? weet je dat dit vertalingen zijn van hieroglyphen, naar de ons bekende taal, teksten uit de pyramide van Sakkara en niet uit de koningsvallei.
   En natuurlijk schrijf ik wat ik denk, ervaar en beleef, anders zou de hele communicatie op menselijk gebied nutteloos zijn. De reactie van Anna is duidend over dit onderwerp waar ik achter sta. Het bewuste en geestelijke leven is te complex om na de dood slechts een steen met je naam (of niet) als herinnering te mogen zijn? Het is mooi om te filosoferen maar ook je ervaringen te mogen delen. Er is naar mijn optiek en beleving veel, veel meer Jenne…

  15. Odette, Anna,
   De Egyptenaren stopten alle organen in verschillende potten, zo ver over organen ! De dood, ja daar houd ik me absoluut niet mee bezig, denk dat ik voortleef in mijn kinderen, kleinkinderen, en zo voort. Heb het druk met leven, zo dat er voor de dood geen plaats blijft !
   Eind van de week ga ik naar een bijeenkomst in Léon Espagne, waar we het over interessante onderwerpen gaan hebben, ze komen van verre !
   Ja het spijt me, maar met de dood kan ik jullie niet helpen, daar in tegen wel met het leven, liefde vriendschap leidraden in het denken, de twijfel op zich, het praten met de dieren, het zeilen op zee !
   Vriendelijke groet Jenne

  1. Er staat geschreven dat een niet-kloppend hart gereanimeerd kan worden en daarna getransplanteerd.
   Dat is dus niet meer een niet-kloppend hart.
   Er wordt ook niet vermeld hoe succesvol die operaties waren op de lange termijn.

 5. Er is niks mis met het verwerven van organen. Maar het wordt anders als een arts gaat beslissen welke organen nodig zijn op welk moment en voor wie? Het kan niet zo zijn omdat jij in coma ligt zonder te weten hoe of wat, dat een arts kan bepalen op grond van een bonus, jouw leven te laten voor een ander. Nu gun ik een ander best een leven, met mijn organen, als ik geen vooruitzichten meer heb, maar het moet niet zo zijn dat een arts dat gaat bepalen.

  1. Weet wel Dree, dat je een levend vitaal orgaan krijgt waarna de donor sterft. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.

 6. Ik werk op een OK in nederland ! Ik weet dat de mensen die hun organen willen geven alleen maar spierverslappers krijgen geen narcose dus….. heb ik mij 2 jaar geleden na 30 jaar donor te zijn geweest afgemeld !! Dit is mensonwaardig ! Overigens die 101 jarige Rotschild heeft zijn zevende hart transplantatie ondergaan ! Zou dat ook voor ons arme mensje het geval zijn ? Denk het niet !!!!Als je kan betalen OK anders ja jammer dan ! Ik wil geen orgaan en geef geen orgaan ! Daar ben ik na vele jaren pas achtergekomen helaas ! Je gaat als het je tijd is en als je het kan rekken zoals bovenstaande kapitalist dan is het ook niet goed want geld maakt je leven niet !

  1. Je gaat als het je tijd is en als je het kan rekken zoals bovenstaande kapitalist dan is het ook niet goed want geld maakt je leven niet !

   De mensen die de talmoed naleven, streven onsterfelijkheid na.

  2. Juist, zo’n Gojim hartje is nooit weg, de kneep zit hem in het geld, zo als bij alles, geld is macht is corruptie, er bestaat ook corruptie van de geest the mind.
   Dit onderwerp is the gecompliseerd om te laten uitvoeren door simpelen van geest, en dat kunnen helaas ook Doktoren zijn. Maar we zitten op een hele vreemde weg, de Euthanasie pil, het buiten het lichaam laten groeien van een Embrio, en organen stelen. Ben je een gelovig Christen ? misschien, dit liever als het met de voeten treden van het leven, de ethiek van het mens zijn, het heilig
   maar eens gegeven leven.
   groet Jenne

  3. Alleen spierverslappers en geen narcose, dus eigenlijk is het belangrijkste dat de donor niet meer kan protesteren.

 7. Ik heb ook al gelezen dat je je “NEE” ieder jaar weer moet doorgeven. Is dit zo? Want dan moet ik dat in m’n agenda zetten. Bijv. op m’n verjaardag? Of nieuwjaar? Stel dat ik het vergeet……

  1. VERGEET HET MIKKIE!! Het ” feest ” gaat n i e t door voor de SPIN PIA die een goede d o n o r zou zijn voor de nos.. en zo kunnen we de hele trilogie alvast vooraf invullen, vakken vullen zoals de bij de appie en de jumbo
   Het gaat nergens meer om in deze wereld als we zelf niet ingrijpen en opkomen tegen de reptielen die ons de wet voorlezen vanuit hun koudbloedige organen met hun gesis en gekronkel!
   WEG MET DIT HELE KABINET

   Op 1 ( nou 2 dan) na!!

  2. Indien de Senaat deze wet goedkeurt, dan heb je vanaf 1 januari tot en met 10 februari jaarlijks de gelegenheid om je nee te bevestigen. Dit kan dan via internet of schriftelijk ( mijn voorkeur is schriftelijk, omdat je dan ook een document voor de familie in bezit hebt.)

  3. Blijft nog steeds mijn vraag, WAAR is de bron van dit verhaal.
   Is dit onnodig onrust stoken????

   Indien de bewering juist is, dan vraag ik me ernstig af hoe het zit met bijvoorbeeld dementerenden of mensen die anders niet in staat zijn hun nee te bevestigen. Bijvoorbeeld ‘wilsonbekwamen’, mensen die niet zo goed met een computer om kunnen gaan, dyslectici, analfabeten, ‘gekken’, daklozen, asielzoekers… Zijn zij vogelvrij????
   En hoe is het met kinderen, zijn die per definitie onbeschermd tegen de hebberigheid en egoïsme van sommige lieden????

  4. “Indien de Senaat deze wet goedkeurt, dan heb je vanaf 1 januari tot en met 10 februari jaarlijks de gelegenheid om je nee te bevestigen.

   Uh… Jaarlijks iedere keer opnieuw bevestigen, ben ik nergens tegen gekomen, maar misschien word ik ook langzaam dementerend/gek whatever ….

  5. Oh, ben jij een aardappel prakkerd met een kuilje jus, Guido.
   Bah, zeker ook hagelslag en pindakaas mee op vakantie :p

 8. “En dan is het september en tijd voor de oogst”.
  Je zou maar een bijzondere bloedgroep hebben, of een gouwe hartje? Zit je mooi met de gebakken lever… Fijn van ex-staats-tv, propaganda-oplezeres, Pia van D666, dat ze de ilegale orgaanhandel zo’n dekmantel kan geven.

 9. Ik wilde weten wat de Reclame Code Commissie precies onvolledig en misleidend vond, maar kon dat nergens vinden. Klopt, het is nog geheim!
  Gevraagd naar de tekst kreeg ik dit als antwoord:
  “Het klopt dat u de tekst van de beslissing van de Reclame Code Commissie over genoemde zaak niet kunt vinden, omdat de zaak nog loopt.
  De beroepstermijn is nog niet verstreken en de Stichting Reclame Code publiceert de beslissingen van de RCC en het College van Beroep nadat een eventueel beroep is afgehandeld.
  Wanneer dat zal zijn, kan ik u niet precies vertellen. Ik adviseer u daarom onze website te volgen of u te registreren voor onze RSS als u direct op de hoogte wilt zijn van beslissingen.”

  1. Bedankt, had ik inmiddels al gedaan. Binnen drie weken krijg ik een brief om te bevestigen en maak hiervan een kopie voor de familie. Aardig dat je mensen hierop attent maakt, dat is ook een vorm “open mind” en wakker zijn.

 10. @Guido
  Wellicht heb je er goede redenen voor, maar ik vind het echt heel jammer, dat ik dit soort zeer belangrijke artikelen, niet op mijn tijdlijn op Facebook kan delen. Als dat kon, dan lazen vele malen meer mensen ( ook de niet “complotgekkies en aluhoedjes)dit soort belangrijke info.

  1. Bovenaan het artikel staat toch een recommend knop..?
   En je kunt altijd de url van elk artikel op je eigen tijdlijn zetten..!! Al geprobeerd..?

 11. Goed artikel, zal het meerdere mensen laten lezen.Lees het boek van Eben Alexander “Na dit leven” maar eens, die was ook hersendood!
  Ieder moet voor zichzelf uitmaken of hij donor wil worden maar juiste en eerlijke voorlichting is wel belangrijk.
  Ik was ook donor totdat ik meer erover ging lezen en het bovenstaande boek las. Nu ben ik GEEN donor.
  Overigens kan je alleen donor zijn als je in het ziekenhuis overlijdt.

  Aanvulling op mijn reactie: Ik ben officieel geregistreerd als GEEN donor.

 12. Hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2012Z22373&dossier=33506 kun je het oorspronkelijk wetsvoorstel (Wetsvoorstel 33506) nalezen, de stemmingen, de wijzigingen, verslagen en begeleidende brief.

  Nu aan jou de eer beste math om even aan te wijzen waar o waar, er staat dat je ieder jaar opnieuw je ‘nee’ moet bevestigen.
  Het hele gedrocht is al erg genoeg en met loze paniekzaaierij plaats je jezelf onnodig in het hokje van dom complottertje 👿

  1. Kijk dan op de site orgaandonor-registratie.
   Want als ik iedere keer opnieuw alles moet uitleggen en bevestigen waar ik mijn informatie vandaan haal , daar heb ik geen zin meer in. Als die soeplul van het Nos journaal van een briefje de “juiste informatie” voorleest, vraag je hem dan ook naar zijn bron??? ( een goede journalist geeft zijn bronnen nooit weer. citaat Johan Derksen). En ik ben niet zo arrogant om mensen van dom uit te maken. Mensen zijn vaak verkeerd onderwezen en door jouw vertrouwde informanten verkeerd geinformeerd.

  2. Dit zogeheten mandated choice-systeem heeft belangrijke voordelen. Zo is in principe van 100 procent van de bevolking binnen vijf jaar het donatiestandpunt geregistreerd. De vraag zal bovendien elke vijf jaar terugkeren, wat leidt tot een actuele wens van iedereen. Mede daardoor zal het frequent een gespreksonderwerp zijn binnen gezinnen en onderwijs, temeer omdat niet iedereen op hetzelfde moment met de donatievraag zal worden geconfronteerd.
   https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/verplicht-de-registratie-van-donorwensen.htm
   Of het geheel actueel is weet ik niet zeker, maar het is een begin…

  3. Beste math, ook op de door jou aangehaalde site is niets te vinden. -beledigingen verwijderd- met je gezever over niet aan te halen bronnen.
   Thanks Odette voor je link. Het artikel is uit 2014, misschien is de daar vermelde vijf jaarlijkse herbevestiging iets dat nog officieel voorgesteld moet gaan worden.

 13. Update!!!
  Dit zal heel veel ouders erg veel verdriet gaan doen, en waakzaam maken t.o.v. behandelingen van hun kinderen die door omstandigheden in een ziekenhuis belanden. Ik wilde mijn zoon zichzelf laten melden voor een hardgrondig “NEE ” bij de donorregistratie. Hij is elf jaar oud en oud genoeg om te begrijpen waar dit over gaat, hij kan echter nog niet over zichzelf beslissen omdat hij nog geen TWAALF is. Tot die leeftijd ben je dus in Nederland “vogelvrij” en een weerloos slachtoffer voor deze naar hartenlust oogstende “Orgaanboeren” Ouders wees hierop alert!! Een gewaarschuwd mens telt hierbij voor twee.

  Voorts had ik beloofd met een adres te komen zodra ik dat heb, maar ambtelijke molens werken ook bij de donorregistratie tergend langzaam en dus ben ik toch eens gaan informeren via e mail, wanneer ik het formulier via de post kon verwachten, ze stellen immers dat, je na aanmelding, BINNEN DRIE WEKEN het ondertekende formulier moet terugsturen, maar wat nu als je dat formulier niet ontvangt binnen drie weken?
  “Wat nou gezongen?” verzuchtte de koster toen de kerk in brand stond.
  Op mijn dringende oproep kreeg ik onderstaande mail retour.

  Indien u zich op de website registreert zonder DigiD dan kan het tot 3 weken duren voor u de papieren ontvangt. Deze kunt u met uw handtekening terugsturen. Voor ons is het onmogelijk om dit proces te versnellen. Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
  Met vriendelijke groet,
  Jessica Scheiing-van Vliet
  Nederlandse Transplantatie Stichting / Publieksinformatiecentrum Donorvoorlichting
  Telefoon 0900 8212166 E-mail vragen@transplantatiestichting.nl Website http://www.transplantatiestichting.nl

  Nu heb ik dus wel een telefoonnummer, maar nog steeds geen postadres. Ook enigszins vreemd dat men daar zo geheimzinnig over doet, of zijn ze bang dat de brievenbus straks te klein blijkt te zijn als dit postadres bekend wordt? Wie het wel heeft, nodig ik uit om het hier op de site te vermelden. Mocht ik dus in de komende weken alsnog achter een postadres komen, dan laat ik dat zeer zeker nog even weten.
  Met vriendelijke groeten
  Quasimodo

 14. Zoals beloofd!!
  Het adres waar je jouw keus vast kunt laten leggen is:

  DONORREGISTER
  ANTWOORDNUMMER 4044
  6400VC HEERLEN

  dit zal hoogstwaarschijnlijk alleen kunnen/mogen op het door deze instantie uitgegeven formulier dat je dus dan eerst op dat adres kunt aanvragen.
  Dit alles voor mensen in uw omgeving zonder computer of computervaardigheden.

  Voor alle mensen die via de computer willen registreren hier nogmaals het internet adres.

  https://orgaandonatie.nu/

  Met vriendelijke groeten
  Quasimodo

 15. Ik stel het volgende voor: uiteraard mag iedereen zelf beslissen om orgaandonor te worden. Aan de keuze om geen donor te willen zijn, is automatisch de consequentie verbonden dat je ook geen orgaan krijgt. Voor spijtoptanten, die opeens wel donor willen worden als ze ZELF een orgaan nodig hebben, geldt de regel dat je niet meer in aanmerking kunt komen voor een orgaan dat je al nodig had toen je je aanmeldde. Je kunt immers ook geen brandverzekering meer afsluiten, als je huis in de brand staat?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.