Advertentie

Eerste Kamer, stem tégen Wet Orgaandonatie..!!


Hoe goed bedoeld het mogelijk ook is, D’66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel in onze ogen feitelijk belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het terug moeten claimen wat al van jou IS..?? Daarom:

x

Eerste Kamer, stem tégen Wet Orgaandonatie..!!
x

Senatoren, stem die donordwang

van Pia Dijkstra wég!

2018 ©  Patrick van Schie | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Eind deze maand wordt het wetsontwerp actieve donorregistratie (ADR) plenair in de Eerste Kamer behandeld. Dit initiatiefontwerp van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra regelt dat wie geen keuze maakt om de organen al dan niet voor transplantatie ter beschikking te stellen, voortaan geacht wordt geen bezwaar tegen donatie van zijn of haar organen te hebben. Het betreft een fundamentele kwestie: gaan wij zelf over ons eigen lichaam, zoals grondwetsartikel 11 waarborgt, of is ons lichaam in beginsel van de staat? De liberale benadering tegenover de communistische van D66.

 De burger kan en móet
van Pia Dijkstra een keuze maken
en dus blijft het voorstel een vorm van dwang

Valse pretenties
Dat D66 in deze kwestie blijk geeft van haar anti-liberale en anti-rechtsstatelijke inborst is nog wel het minste bezwaar. Die partij heeft wel meer valse pretenties, zoals dat zij democratisch zou zijn terwijl zij juist druk bezig is de bestuurders af te schermen van wat er onder kiezers leeft. Bij ADR staat nog veel meer op het spel dan de ware aard van een politieke partij: kunnen burgers rekenen op bescherming van wat wezenlijk van hen is, hun eigen lichaam? Of kan een sociaal grondrecht, zoals het artikel dat de overheid zich dient in te spannen burgers goede zorg te verlenen, worden misbruikt om een klassiek grondrecht te ondermijnen?

Britta van Beers

Rechtstheoretica Britta van Beers zei in een door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst: ‘dat een donatie per definitie niet kan worden afgedwongen zonder het giftkarakter aan de donatie te ontnemen. Nog belangrijker is dat de morele vrijheid van de gift in het recht ook wordt beschermd door het grondrecht op lichamelijke integriteit. Immers, dit grondrecht veronderstelt (…) een vrijwillig gegeven toestemming. Binnen een ADR-systeem staat deze grondwettelijke vrijheid van de gift onder druk.’

Pia Dijkstra werpt tegen dat iedere burger nog altijd kan kiezen de eigen organen niet ter beschikking te stellen. De burger dient ‘slechts’ een keuze te maken, maar kan kiezen wat hij wil. Maar, zo maakte Van Beers duidelijk: ‘een dergelijke keuzeplicht is nog altijd een vorm van dwang’.

Morele afweging
In dezelfde deskundigenbijeenkomst prees ethicus Govert den Hartogh het wetsvoorstel aan als een vorm van nudging. Alles wat je doet, betoogde hij, is de burger voorhouden wat de beste keuze is: namelijk zijn of haar organen ter beschikking te stellen. De burger behoudt de mogelijkheid iets anders te kiezen. Maar dat het niet aan een overheid is te bepalen of het ‘beter’ is om voor orgaandonatie te kiezen en dat indien er echt sprake wil zijn van een morele afweging door elke burger, die zonder druk dient te geschieden, ontgaat deze ethicus kennelijk.

Elke burger mag vinden dat iemand er beter aan doet voor orgaandonatie te kiezen, maar de overheid dient zich hier helemaal niet in te mengen. En burgers die voor orgaandonatie zijn mogen de overheid niet misbruiken om anderen hún voorkeur op te dringen.

Een andere ethicus, Theo Boer, kwam in de deskundigenbijeenkomst op voor het recht van burgers om geen keuze te maken. Sommige mensen kunnen niet kiezen omdat zij het onderwerp te ingewikkeld vinden, anderen lopen liever met een grote boog om de dood heen. Dat laatste kun je kortzichtig vinden, maar het staat iedereen vrij. Boer stelt: ‘Tegen deze mensen zegt de samenleving volgens deze [ADR-]wet: als u niet nadenkt, is uw lichaam na uw dood van ons. Juist omdat autonomie bij ons zo’n voorname plaats inneemt, is het onbegrijpelijk dat wij als liberale democratie op dit punt mensen een beslissing in de mond leggen.’

Pia Dijkstra gaat zelfs nog verder.
Zij bestaat het om te beweren dat wie geen keuze maakt, voortaan ‘zelf’ heeft gekozen voor orgaandonatie. De keuze van het collectief is bij Dijkstra wat het individu eigenlijk zelf heeft gewild, ook al heeft hij daar geen enkele blijk van gegeven. Dit is de retoriek van de ‘volkswil’ die boven individuele rechten gaat, meestal gebruikt door een totalitaire staat. Zulke retoriek mag ons vrije burgers niet verblinden, en hopelijk zal zij ook de Eerste Kamerleden niet op een verkeerd spoor zetten.

De Eerste Kamer heeft bestaansrecht mede met het oog op het extra zorgvuldig toetsen hoe een wetsvoorstel zich verhoudt tot de Grondwet. Er kan geen twijfel over bestaan: ADR walst over het recht op de onschendbaarheid van het eigen lichaam heen (art. 11 Gw). Het is te hopen dat een meerderheid in de Eerste Kamer dit klassieke burgerrecht hooghoudt en dat zij dus Pia Dijkstra’s ADR-wetsvoorstel zal wegstemmen.

* * *

(Dit artikel van de hand van Patrick van Schie verscheen eerder in TROUW. Van Schie is historicus en directeur van de Teldersstichting, de liberale denktank van Nederland gelieerd aan de VVD. Hij schreef deze column op persoonlijke titel en wij citeren deze -in het belang van de discussie over donordonatie en -transplantatie- hier op de site.)

10 gedachten over “Eerste Kamer, stem tégen Wet Orgaandonatie..!!

 1. Dus wanneer iemand al een tijd in coma ligt en daarom niet actief een keuze kan maken, en intussen is die horrorwet erdoor gedrukt vanwege de financiële belangen, ga je de bietenberg op.
  En stel ik heb mijn organen beloofd aan een bepaald persoon of personen uit een mij bekende kring, dan gaat de overheid bepalen dat deze toch naar anderen gaan.
  Leven we in een dictatuur of niet?

 2. Er is nog een ander weinig gekend aspect van deze orgaandonaties. Als men zich niet uitdrukkelijk heeft verzet tegen de afstand van organen, biedt dit de mogelijk om op een discrete manier sporen van een misdaad te doen verdwijnen, ik denk hier aan het gebruik van giftstoffen die achterblijven in bepaalde organen, en nog kunnen opgespoord worden na de dood. De veiligste oplossing voor dergelijke misdaden is echter de crematie, waarbij dan ook alle sporen definitief worden uitgewist. Wanneer dit niet mogelijk is, om welke reden dan ook, biedt het verwijderen van bepaalde organen al een oplossing. Afgezien hiervan is er ook een “zwarte markt” in organen, niet alleen van overledenen, maar ook van organen die bij levenden worden verwijderd.. die het nadien niet “overleven”. Ik zie dan ook achter de op het eerste zicht goedbedoelde intentie, dan ook een verborgen agenda, zoals bij veel van die goed bedoelde initiatieven.

  1. Volgens mij zijn kinderen geen bezit en hebben noch ouders, noch staat over ‘donatie’ van hun organen te beslissen.

 3. Gisteren hoorde ik op TV een uitspraak van een voetbal kenner en ondanks dat ikzelf niet veel met voetbal heb ben ik het wel eens met de uitspraak dat Nederland volledig de weg kwijt is.
  Dit had te maken met een gemaakte grap vorige week vrijdag over transgenders en naar aanleiding van die grap was in de media veel ophef ontstaan en zelfs de politiek reageerde.
  Later gisteravond was bij een uitzending van Umberto Than een transgender aan het woord en zelfs deze persoon begreep de grap wel en zag er verder ook niet veel verkeerds in,waar deze transgender zich wel zorgen over maakte was de bemoeienis van de politiek.
  Belangrijke zaken worden door de politiek NIET serieus genomen laat staan dat ze er iets aan doen als voorbeeld denk ik dan aan armoede in Nederland wat steeds meer voorkomt en waar de politiek weinig tot niets aan doet en zo zijn er wel meer zaken.
  Wat doet de politiek wel?
  1.Wetswijzigingen en mensen dwingen wat ten koste gaat van rechten en vrijheden van elk individu.De Donorwet is natuurlijk het ULTIME voorbeeld.
  2.Ab Osterhaus wil nu dat leraren tegen de griep gevaccineerd worden.
  https://www.nieuwskoerier.nl/news/246869-viroloog-ab-osterhaus-pleit-voor-griepprik-docenten
  3.Naar aanleiding van eerder genoemde grap lijkt de politiek zich meer druk te maken om sensationele en rage achtige gebeurtenissen want dat doet het goed in de MSM.
  Zo hebben ze eerst de rokers hun sigaretje ontnomen,ook willen ze iets doen aan te dik zijn,vandaag las ik dat ze preventief willen optreden tegen alcohol gebruik kortom wat ze moeten doen doen ze niet maar mensen koeieneren door zich met allerlei persoonlijke dingen te bemoeien waar ze zelfs wetswijzigingen voor doorvoeren is aan de orde van de dag.
  Ook wordt er naar mijn mening geen land bestuurd maar gewoon bedrijfsvoering waarbij alles kapot wordt gemaakt ten voordele van die ene groep rijken die alles naar hun hand willen zetten.

  1. Nog een toevoeging over alcohol gebruik.
   Protocollen van Sion.
   Protocol 23 (indoctrinatie van respect).
   4.De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden en als misdaad tegen de mensheid gestraft worden,omdat de mens onder de invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.
   (Misschien dat sommige mensen denken dat het allemaal onzin is maar kijk eens om u heen en vergelijk mogelijk dat u dan toch anders tegen de dingen aan zult kijken.)

 4. Wordt het niet eens tijd om het ‘plakkaat van Verlatinhe’ van 26 juli 1581 weer eens uit de kast te halen?
  Een decreet uit die tijd welke aangaf dat de Nederlanden van destijds de wens hadden om het Spaanse gezag af te zweren. In 1588 is het tot de uiteindelijke republiek gekomen.
  Je kent het volkslied relaas wel van de Spaanse klote koning die altijd werd geerd en dat ‘ick’ van Dietschen bloede is.
  Ik zie het wangedrag van wat zich de volksvertegenwoordiging wenst te noemen met hetzelfde dictatoriale gedrag als de Spaanse overheerser uit de tijd van zestiende eeuw.
  Het was natuurlijk vanwege de reformatie en het gebrek aan godsdienstvrijheid waardoor de onenigheid in belangrijke mate ontstond.
  Nu zie ik dat een bepaald groeiend deel van de bevolking het betuttelen van een zelfbenoemde regering, niet meer ziet zitten. Want wat is nog democratie en hoe eerlijk worden de stemmen geteld ? Gewoon collectief het vertrouwen opzeggen! Of is dat weer een stap te ver voor het dociele volkje?

 5. Verschrikkelijk, dat de wet toch is aangenomen! Voelt duister.
  Een praktisch punt: er worden in ziekenhuizen erg veel fouten gemaakt. Wat als iemand geen partner en/of kinderen (meer) heeft, of als kinderen te ver weg wonen om de vinger aan de pols te kunnen houden? Hoe zeker is een geregistreerd ‘nee’?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.