Advertentie

Evolutie van Bewustzijn Aanvaarden.


Hoewel het niet onze gewoonte is of wordt om hier veel channelingen te gaan plaatsen, zijn er regelmatig doorgevingen die ons raken en die we tóch graag met je delen. Veel van de hectiek die in deze tijden plaatsvindt, wordt in channelingen besproken en het is dan ook vaak bijzonder leerzaam, je eigen gevoelens omtrent deze ontwikkelingen te ’toetsen’, tegen het licht van deze boodschappen te houden.

Frank Hoogerbeets
Frank Hoogerbeets

Natuurlijk geldt zoals met alles: voel je eigen waarheid. Onze persoonlijke relatie met Frank Hoogerbeets, waarvan we hier al diverse stukken plaatsten op WantToKnow,  is van dien aard dat wij een speciaal plekje houden voor zijn doorgevingen. En de onderstaande boodschap is daar opnieuw een waardevolle bijdrage aan.

Heb je niets met channelingen, laat het gewoon gebeuren. Je ertegen afzetten heeft niet veel zin; ze zijn er tóch.. Beoordeel zaken op hun inhoud of zoals ze dat zo mooi zeggen: je moet de boodschapper niet beoordelen op de boodschap die hij brengt..!

Dit citaat komt uit onderstaande channeling: Het is de aard van jullie wereld waarvoor werd besloten dat de vrije wil zou regeren.” Opnieuw wordt ons verteld dat WIJ degenen zijn die het mogen en kunnen doen. ‘Moeten’ is daarbij dus niet van toepassing. Het doet me denken aan die machtige HOPI-channeling, waarbij die slotzin naar voren komt: “We are the ones we are waiting for”

In deze channeling komen ook graancirkels en UFO’s ter sprake; een waardevolle bijdrage aan de discussie hier op WantToKnow. Een ‘normale’ kijk op deze zaken, passend in een groter verband,  zou ik willen zeggen. Plezier!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Evolutie van Bewustzijn Aanvaarden

Aartsengel Uriël via Frank Hoogerbeets

6 Juni 2009  © Frank Hoogerbeets / Ditrianum (website)

Geliefde zielen op de planeet Aarde. Er is een gespannen situatie op jullie planeet die wordt veroorzaakt door een scheiding van zielen – diegenen die willen evolueren naar hun volgende niveaus van bewustzijn en diegenen die willen blijven in hun huidige, beperkende staat van zijn. Deze scheiding is onvermijdelijk, aangezien de voortgang van het leven voor de planeet Aarde door moet gaan en door zál gaan, die de welwillende zielen naar hun volgende niveau van evolutie zal leiden en de onwilligen zal overplaatsen naar hun gepaste nieuwe omgeving.

Weet dat dit NIET een straf is voor hen omdat zij zelf kiezen voor deze volgende fase van herhaalde evolutie. Zij doen dit uit eigen beweging en hun keuze is goedgekeurd op de hoogste niveaus van de Spirituele Hiërarchie van jullie universum. Begrijp dat dit een noodzakelijke stap is in de huidige evolutionaire staat van jullie planeet. Hoe dan ook, de zielen op het pad van verlichting moeten de voorbeelden zijn voor diegenen die nog steeds in de duisternis verkeren van hun beperkende gedachtepatronen.

Wat de reden van hun keuze ook is, het dient te worden geaccepteerd en beantwoord met onvoorwaardelijke liefde van de zielen die het pad van ascensie hebben verkozen.

Eeuwen lang zijn er krachten geweest op jullie planeet wier primaire doel het was om elke vooruitgang van bewustzijn tegen te werken. Deze krachten zijn nog steeds aan het werk en het is belangrijk dat jullie begrijpen dat al jullie hoofdmedia worden beheerst en gemanipuleerd door deze krachten.

Als voorbeeld zouden wij het fenomeen willen noemen van wat jullie “graancirkels” noemen. Heb je je ooit afgevraagd waarom fenomenen in jullie wereld die miljoenen in beroering zouden kunnen brengen, niet op jullie nieuwsnetwerken worden getoond?

12 Augustus 2001, de meest fascinerende graancirkel tot dan toe wordt ontdekt bij Milk Hill in Wiltshire. 300 meter doorsnede en 409 cirkels en cirkeltjes.
12 Augustus 2001, de meest fascinerende graancirkel tot dan toe wordt ontdekt bij Milk Hill in Wiltshire. 300 meter doorsnede en 409 cirkels en cirkeltjes in absolute symetrie. Mensenwerk??

De Lichtwezens die deze prachtige formaties creëren in jullie graanvelden functioneren op een hoog intelligent niveau van bewustzijn, en de geometrische patronen die zij voor jullie neerleggen zijn bedoeld om jullie geest te prikkelen en om deuren te helpen openen naar nieuwe niveaus van denken en begrijpen. De krachten van beperkend bewustzijn zijn zich heel goed hiervan bewust en zij proberen alles te doen wat zij kunnen om de massa onwetend te houden omtrent deze fenomenen.

Verschijningen van Ufo’s

Verschijningen van Ufo’s, hoewel wij deze term niet waarderen vanwege zijn beperkende bijbetekenis, worden ook uit jullie dagelijkse nieuws op de televisie, de radio en in de kranten gehouden. Het maakt deel uit van hun programma. Jarenlang hebben welwillende buitenaardse beschavingen geprobeerd om de sluiers van onwetendheid die jullie planeet omringen te doorbreken.

Het is de intentie en bedoeling van deze beschavingen om de mensheid en de planeet Aarde te helpen transcenderen naar hogere niveaus van bestaan, om uiteindelijk opnieuw een deel te worden van de Kosmische Familie van Licht. Ja, zo hoog is de inzet, en als jullie je bewust zijn van het belang van de situatie, dan zullen jullie als bewuste leden van de Ordes van het Licht niet aarzelen noch wankelen om de boodschap van Godsbewustzijn jullie wereld in te sturen, en een voorbeeld te zijn voor diegenen die nog steeds in verwarring zijn en wier harten nog niet sterk genoeg zijn om de beslissende keuze te maken.

Een Goddelijke Blauwdruk

Er bestaat een Goddelijke Blauwdruk voor alles wat ooit is geschapen of zal worden geschapen in het universum, en heilige geometrie is het beste middel als taal om dit duidelijk te maken. Vanaf heel jonge leeftijd is dit medium door wie wij deze communicatie sturen, geïnteresseerd in de mathematische structuur van jullie zonnestelsel waarvan jullie planeet Aarde een vitaal deel is.

Dit mathematische patroon is inderdaad de Goddelijke Blauwdruk voor dat Grote Lichtlichaam waarvan jullie deel uitmaken en waarvan jullie Zon het Hartcentrum is. Zijn felle Licht geeft blijk van zijn hoge niveau van bewustzijn en ieder van jullie, welwillend of niet, houdt van zijn Licht, Warmte en Vriendelijkheid. Jullie Zon, als een vertegenwoordiger van de Grote Centrale Zon en als een manifestatie van Godsbewustzijn, stuurt Zijn Liefde en Licht altijd onvoorwaardelijk naar ieder van jullie, niet één ziel uitgezonderd!

Jullie wetenschappers zijn zich bewust van deze blauwdruk van jullie zonnestelsel sinds zijn ontdekking in jullie 18e eeuw door verlichte zielen wier missie het was om kennis van grotere waarheden naar jullie wereld te brengen. Maar deze waarheden werden grotendeels niet gehoord, en de meeste wetenschappers in jullie gemeenschap der wetenschappen kozen ervoor om dit feit te negeren omdat zij het ongemakkelijk vonden om de onloochenbare waarheid onder ogen te zien dat er vormen van creatief intelligent bewustzijn bestaan in jullie universum die de niveaus van het huidige menselijke bewustzijn ver te boven gaan.

Welwillende zielen zullen dit feit accepteren vanuit hun hartcentrum als zijnde de hoogste waarheid van het bestaan. Echter, diegenen onder jullie die niet zijn geïnteresseerd in spirituele groei en het verheffen van het menselijke bewustzijn, zullen deze waarheden afwijzen, omdat zij deze waarheden op dit moment niet willen opnemen in hun zelf opgelegde beperkende manier van denken.

Zij zullen beslist verkondigen en volhouden dat deze hogere waarheden een willekeurige samenloop van omstandigheden zijn tijdens de vormingsstadia van jullie Melkweg, zodat het bestaan van deze fenomenen uitsluitend is gebaseerd op toeval. Wij kunnen jullie verzekeren dat niets in de schepping toeval is; alles in het bestaan heeft een betekenis en een bedoeling, zelfs een enkel haar op je hoofd of een grasspriet in je tuin!

Een paar jaar geleden zijn er enkele nieuwe planeten ontdekt in de buitenste regio’s van jullie zonnestelsel. Eén van hen in het bijzonder is van groot belang, degene die jullie wetenschap de naam ‘Eris’ heeft gegeven. In jullie deel van de Melkweg, zoals met elke planeet, is deze planeet de heerser van één der twaalf kosmische energievelden, genaamd Tweelingen. Anders dan wordt verteld in het verhaal van jullie mythologie, is ‘Eris’ niet een god van oorlog en conflict. Zijn kwaliteit brengt ofwel meesterschap van het Zelf, ofwel een verdere afdaling in de dichtheid, afhankelijk van hoe zijn energie wordt aangewend. Tweelingen is direct verbonden met het getal 11, het getal van meesterschap, de energietrilling van jullie huidige jaar 2009. Onder de invloed van de energie van dit getal 11 en van Tweelingen zal de wereld twee gezichten zien: één van vooruitgang, verruiming en bevrijding, en de andere van stagnatie, samentrekking en beperking.

urielWaarheden zijn in alle eeuwen uitgesproken, en er is nog nooit een tijd geweest in de hele geschiedenis van jullie planeet waarin de waarheid omtrent jullie bestaan op zo’n grote schaal aan jullie wordt getoond; ieder van jullie heeft de gelegenheid gehad om deze waarheden te omarmen als deel van jullie werkelijkheid. Ieder van jullie heeft de gelegenheid gehad om zijn niveau van kennis, wijsheid en bewustzijn te verruimen. Laat het bekend zijn dat er geen verdere waarschuwing zal zijn, want iedere ziel als een student van het leven, moet zijn eigen keuze maken zonder de directe aanwezigheid en leiding van een meester!

Het is de aard van jullie wereld waarvoor werd besloten dat de vrije wil zou regeren. Dat is nog steeds zo vanuit de wetenschap dat iedere ziel, geprikkeld door zijn ingeboren verlangen naar spirituele groei, uiteindelijk zal terugkeren naar het Licht en harmonie binnenin. Jullie weg is er werkelijk een van meesterschap en wij bewonderen jullie geest en kracht. Wij zullen altijd bij jullie zijn, ook al is onze aanwezigheid niet altijd even duidelijk. Ik stuur mijn onvoorwaardelijke Liefde naar ieder van jullie!

Aartsengel Uriël

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opmerking van Frank Hoogerbeets:

De energie van deze transmissie was zeer krachtig, zowel met zachtheid als met strengheid. Ik bespeur zowel glorie voor de mensheid alsook een waarschuwing voor enkelen dat de tijd voor een ego-gedreven maatschappij snel ten einde zal komen.

Het is waar dat ik sinds mijn kindheid grote interesse heb voor de wiskundige patronen van ons zonnestelsel, die mij ook op het pad hebben gebracht van getallenleer en heilige geometrie. Je kunt mijn artikelen over dit onderwerp lezen die ik ook op de website heb staan, omdat ik geloof dat deze kennis enorm zal bijdragen aan ons begrip van de wereld en het universum waarin wij leven.

Sommige mensen zeggen dat dit de tijd der tijden is. Ik weet niet of dat zo is, maar ik weet wel dat dit de tijden zijn die de ziel van een mens op de proef stellen!”

Copyright © 2009 Frank Hoogerbeets Ditrianum.org (HIER)

Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid, inclusief deze copyrightvermelding.

13 gedachten over “Evolutie van Bewustzijn Aanvaarden.

 1. Een channeling. Leuk!!!

  Was het kanaal wel goed afgestemd? Was ’tie zuiver? Is de antenne wel gecalibreerd?

  Dacht dat jullie met goed gedocumenteerde, verifieerbare informatie die aan bronnen ten grondslag ligt zouden komen.

  Dan toch maar liever mijn eigen channelings doen (die ik altijd lekker voor mijzelf houd)

 2. Mooie channeling.

  Alhoewel ik wel moet zeggen dat het moeilijk is dat ik wel de weg kies van Ascentie,en terug wil naar Het Licht, en mijn omgeving zich tegenvecht of deze kans laat voorbij gaan.
  Het is ”vervelend” om alweer bevestigd te krijgen dat zij dus achterblijven en ik hun later weer terug ga zien.
  Het accepteren van dit is eveneens lastig maar dat is de weg dat ik kies in deze tijd.

  Bedankt.

 3. Lichtrebel, zo voel ik het ook. En, dan is het toch fijn om nu ( voor mij de eerste keer……) te lezen dat je wel een voorbeeld wordt. Moeilijk is het zeker. Ondertussen heb ik ook ervaren dat sommige mensen het ook echt niet willen weten en er bewust voor kiezen om niet verder te kijken dan hoe ze de wereld (via media etc) voorschoteld krijgen. En dat laat ik dan ook los. Al blijf ik wel open staan voor whoever…….just in case.X

 4. Bedankt Droppie….
  Heel versterkend en erg herkenbaar.

  Eigenlijk weet je dat je los moet laten. Maar, dan komt dat stemmetje naar boven….X Wat Bill zei was ook een eyeopener.

 5. Hee willing,

  Vind het knap dat je het los kan laten, ik heb daar regelmatig nog best moeite mee ( om eerlijk te wezen).

  Ongeacht wat we zeggen of doen, men houdt inderdaad liever hun blinddoek om en liever als een robot door et leven te gaan!(in mijn inzicht dan)

  @Droppie ;
  Ook bedankt voor die interview zal em eens bekijken !!!!

 6. Frank: “Sommige mensen zeggen dat dit de tijd der tijden is. Ik weet niet of dat zo is, maar ik weet wel dat dit de tijden zijn die de ziel van een mens op de proef stellen!”

  Dit IS de tijd der tijden. Het is een groot voorrecht voor ons als ziel om dit te mogen meemaken.Wees dankbaar voor dit voorrecht.

 7. @Lichtrebel…. Blijf er ook moeite mee hebben. Dan praat ik gewoon even met mezelf. En, wat ook helpt is om je hand op je hart streek te leggen( liefst blote borst..) en gewoon te vragen waar je moeite mee hebt. Heel simpel. dan krijg je een gevoel van…( hoe ik het moet verwoorden weet ik niet precies…) Steun, onvoorwaardelijke liefde en het besef niet alleen te zijn. BV Ik werd heen en weer geslingerd tussen mijn mening en de mening van anderen over hoe ik mijn kind opvoed. Ik dank, ze weten ook gewoon vanalles en misschien dit en doe ik dat verkeerd.. Ik ging rustig zitten hand op mijn hart en vroeg mijn vraag.. je onderbewuste voel je dan, die geeft ‘antwoord’. Denk ik.. Het wordt je ook soms zo moeilijk gemaakt om bij jezelf te blijven. Have a great dayXXX

 8. Hé Wiling, dat is een mooi advies…ik ga dat ook eens proberen als ik weer eens helemaal de weg kwijt ben…..en dat ben ik zó snel hé.

  Wat wil je, wat hoor je te doen, wat is haalbaar, waar ben je bang voor (veel te veel *grin*) waarom durf je niet, hoe doet een ander dat, mijn ego wil ook gestreeld, afijn…..DE WEG KWIJT GERAAKT..en weer effe opzoeken en verder gaan.

  thx voor de tip

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.