Advertentie

Het H1N1-virus is al meer dan 30 jaar oud!


Het onderstaande artikel is geschreven door Ellen, één van de Verontruste Moeders, die energiek, vanaf haar Franse woonadres, het proces van voorlichting begeleid. Daarnaast ‘achter de schermen’ veel werk doet voor Desiré Röver en Anneke Bleeker.

Het artikel is een overdenking die bijzonder de moeite waard is te lezen, zeker in het kader van alle onregelmatigheden die we tot op heden voor onze kiezen hebben gekregen, in het hele overheidsvaccinatie-programma. Vooral de starre houding van de overheid inzake haar beleid, maakt dat het aan de burgers zelf is om zich, in hun keuzeproces, volledig te informeren.

Het onderzoekswerk van Ellen en Teuni Kuiper heeft geleid tot een bijzonder opzienbarende conclusie. Eigenlijk een onvermijdelijke: Het H1N1-griepvirus is niet nieuw, maar nog steeds hetzelfde als 30 jaar geleden.. Lees hieronder het hele verhaal.

Wanneer gaan burgers weer meer om zich heen kijken; bewuster worden van de bizarre invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op ons gezondheidsstelsel. De tentakels van deze industrie hebben ertoe geleid, dat er wantrouwen optreedt bij u en mij. En terecht! De door de overheid zelf toegegeven onvolledige berichtgeving omtrent vaccinaties, draagt hier in ernstige mate toe bij!

Het onderstaande artikel zal daar helaas niets aan af doen. Dat dit niet ten koste gaat van uw waarheidsvinding, zal ook duidelijk zijn. Het woord is aan Ellen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Als het nu eens waar is dat het H1N1-virus al geruime tijd bestaat…

Een overpeinzing

Mijn nuchtere Amsterdamse oma zei toendertijd al: “Lieverdje, as ligt in de kachel”. Die as in de kachel laten liggen lag niet in mijn lijn, nog steeds wil ik met die pook rondpoeren om te ontdekken wat er àchter de dingen zit, het begrijpen waarom de dingen zo zijn als ze lijken te zijn, het niet kunnen/willen accepteren als er blijkbaar iets anders achter zit dan gedacht..

Dit als introductie op mijn zoektocht naar het eventueel al langer bestaan van het H1N1-virus. Noem het een inval? Een gevoel? Met veel kabaal werd er dit jaar een totaal nieuw virus aangekondigd, H1N1, nog nooit eerder in de geschiedenis vertoond en ik hoef hier niet in te gaan op de hele griephype die de ronde doet en het hele land in verwarring brengt door de ongebreidelde politieke besluiten die van links naar rechts zwalken.

Mij ging het om wat anders: àls het nu eens zo zou zijn dat het H1N1-virus helemaal niet zo nieuw is maar al jàren elk jaar weer terug komt in de vorm van een seizoensgriep. En àls het nu eens zo zou blijken te zijn dat die zogenaamde Mexicaanse griep een doodgewone ordinaire jaarlijkse griep is, die ze even lekker hebben opgeklopt om hem tot pandemie te kunnen uitroepen met al het geldelijk gewin voor de farmaceuten en consorten van dien..!

Via de toegang tot de bijsluiters van de farmafabrikanten zien we, dat de vaccins in die jaren al waren gebaseerd op het H1N1-virus  Een nieuw virus? Nee dus.

Internet gaf mij de antwoorden na urenlang googlen in verschillende landen (UK, Amerika, Canada, Duitsland…) en tot mijn verbazing konden we zelfs tot 1999 teruggaan en via de toegankelijke bijsluiters van de farmafabrikanten zien dat de vaccins in die jaren al waren gebaseerd op het H1N1-virus. Een nieuw virus? Nee dus.

Voor die tijd heb ik geen documenten kunnen traceren, dit wil echter niets zeggen, omdat het waarschijnlijk geen nut had voor de producenten dit op het net te zetten. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit gearchiveerde documenten die niet op internet ciruleren.

Grappig in dit verband is ook dat gisteren mijn oog viel op een artikel van de homeopatische vereniging in Frankrijk, waarin een connectie wordt gelegd met het bestaan van het H1N1-virus  ten tijde van de Spaanse griep uit 1918. Een groep mexicaanse!! homeopaten hebben indirect en toevallig de symptomen uit die jaren kunnen linken aan de huidige A-griep. Volgens hen zijn de remedies Gelsemium en Bryonia die toen en nu positief reageren op de symptomen, exact dezelfde! KIJK HIER naar deze link.

Microscopische opname van een griepvirus.
Microscopische opname van een griepvirus.

Na deze zoektocht heb ik dit alles op papier gezet en Teuni Kuiper gevraagd wat haar gedachten waren. Ze ging hierin enthousiast mee en dook er gelijk in. Ik geef het woord even aan haar, omdat Teuni met haar academische wetenschappelijke achtergrond, die dit veel beter kan uitleggen dan ikzelf dat kan.

Teuni Kuiper: “Ook wij waren aanvankelijk met stomheid geslagen toen we dit ontdekten. Volgens Jim van Steenbergen van het RIVM gaat het bij A/H1N1 dan ook om een volledig nieuwe griep waaraan nog niemand is blootgesteld geweest.

Wat heel opvallend is, is dat in een artikel in de NEJM (New England Journal of Medicine) werd uitgelegd, dat deze griep een zeer nauwe verwantschap vertoont met de griep uit 1918/1919 en die uit 1976. En in alledrie de gevallen gaat het doodgewoon om die A/H1N1 waaraan we zulke nare herinneringen bewaren aan het eind van WOI. Toen velen stierven omdat door de uitputting van de oorlog de immuunsystemen sterk waren verzwakt. Maar dat artikel zul je niet geciteerd horen worden door het RIVM.

Hecht geen geloof aan de beweringen dat deze zogenaamde nieuwe A/H1N1 door de mens is samengesteld uit verschillende virussen die samen een dodelijke bom moesten gaan vormen. Kolder!

De kans is naar mijn mening heel groot dat er gewoon in 1976 gebruik gemaakt is van monsters die nog waren bewaard van slachtoffers van 1918. Met andere woorden: sinds 1976 waart dus ook die A/H1N1 uit 1918 rond!! En nooit gingen de mensen daar massaal meer aan dood… Maar wat is er dan wel aan de hand?
Opnieuw ontspon zich een boos plannetje in de breinen van een bepaalde elite. Misschien kunnen we beter zeggen dat het  gewoon een voortzetting van dat 1976-plan is. Deze keer wilden men kennelijk eens kijken wat bepaalde adjuvantia en antigenen in een bepaalde doses zouden teweegbrengen..

Dus wat werd er gedaan? Ze hebben gewoon de te verwachten seizoensgriep – waarin al jaren die A/H1N1 voorkomt – tot een te verwachten vreselijke pandemie gebombardeerd. Veel tamtam en al fase 6 uitroepen voor er eigenlijk ook maar iets afwijkends van andere jaren te zien was. De leugens deden via het mediacircus hun werk en iederen trapte erin. Maar wel gingen die leugens steeds meer inconsistenties vertonen, zoals gebruikelijk bij leugens die door zeer velen moeten worden nagesproken.

 

 

 

Hoe harder de overheid schreeuwt dat er een nieuwe griep op komst is, des te wantrouwiger wordt het volk.
Hoe harder de overheid schreeuwt dat er een nieuwe griep op komst is, des te wantrouwiger wordt het volk.

Niemand – ook wij aanvankelijk niet – kwam op het idee om zich af te vragen of die H1N1 al niet na 1976 gewoon was blijven circuleren en dus ook voorkwam in de jaarlijkse griepprik.

Het meest voor de hand liggende wordt vaak over het hoofd gezien. Maar in dit geval werd daar dit ook ijverig gestimuleerd, want we werden afgeleid en onze aandacht werd gefocussed op een waarheid, die niets minder is dan een doortrapte leugen.
De elite beschikt over een netwerk dat misinformatie verstrekt, misinformatie die vervolgens gretig wordt opgepikt omdat die strookt met datgene waar de mens de laatste eeuw al bang voor is geworden.
En als je dan je onderbuikangst denkt bewaarheid te zien, verlies je elke vorm van kritisch analytisch denken en gaat je er in mee.  Vergeet ook niet dat dit hele gedoe tevens een experiment is om te peilen wat de psychologische reacties zijn van de mensheid op allerlei moedwillig gezaaide angsten. Deze onderzoeksdata hebben ze nodig voor het opzetten van en volgende en meer serieuze campagne. Ga ervan uit dat dit dus pas een pré-experiment is.

De informatie van een aantal misinformanten, die ik hier niet met name wil noemen, dient ervoor om te zorgen dat niemand zich meer verdiept in de doodgewone seizoensgriepvaccins. We willen geloven dat die nieuwe Mexicaanse griep immers door de mens zelf in elkaar geknutseld is en daarom volkomen origineel !

Het hele plan is zo ontzettend simpel dat niemand gelooft dat het zo simpel kan zijn. En dat is ook de kracht ervan. We zoeken het allemaal veel te ingewikkeld en zien daarom het meest voor de hand liggende gewoon NIET!. Vanuit mijn opleiding in psychologie kijk ik dus automatisch altijd eerst naar de bekende psychismen achter de dingen en ga dan pas verder denken.

We hadden eerder al opgemerkt dat er in deze en de twee voorbije jaren werd gevaccineerd met H1N1, maar omdat ik in beslag werd genomen door andere spannende dingen ging het grotendeels aan me voorbij. Stom, maar ook weer zo’n menselijk psychisme.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.
De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie. (klik foto voor zijn site)

Toen kwam Fernand Haesbrouck, een militante Belgische apotheker met de zelfde observatie. Dat wil zeggen: hij had op de site van het NIVEL gezien hoe in de twee voorbije winters werd geprikt met H1N1 en zijn mond klapte open. Pas toen ik zijn berichtgeving hieromtrent las, werd ik wakker en besprak het met anderen, die hier al mee bezig waren…! Onze eerste stap was om uit te vinden hoe lang dit verhaal al aan de gang is; wij vermoedden dat dit al duurt vanaf 1976.

In ieder geval is het hele verhaal weer actief sinds minimaal 1999. Maar helaas is diepere informatie niet meer boven tafel te krijgen. Het NIVEL (gerelateerd aan RIVM) zegt openlijk dat er al tweemaal (2007-2008 en 2008-2009) H1N1 wordt geprikt. Jim Steenbergen – betaald door het RIVM – spreekt over een volkomen nieuw virus. Hieruit blijkt onmiddellijk dat hij niet leest in vakbladen zoals de NEJM die iets heel anders schrijven.

Wat betreft de betrouwbaarheid van het RIVM inzake dus ook betreffende hun predicatie van ‘een volkomen nieuw virus’ – nog het volgende:

Geloof me,  als ik zeg dat A/H1N1 altijd A/H1N1 is. Dat er ook nog plaatsnamen achter die verschillende stammen staan, komt omdat ze voor vaccins virusmonsters nemen om verder te kweken. En die worden natuurlijk ergens vandaan gehaald. Dus de ene keer nemen ze een monster uit Californie en de andere keer ergens anders vandaan. Vaak nemen ze er twee omdat er altijd wel een heel kleine mutatie kan voorkomen en zo kom je weer ‘een beetje gemiddeld’ uit.

En doordat misinformanten en hun consorten – ofwel de elite – dat verhaal over dat in elkaar geknutselde virus de wereld in brachten, dook iedere criticus daar meteen bovenop en had niemand -door deze afleidingsmanouvre – meer in de gaten dat alles gewoongebakken lucht was, alles met het doel een grootschalig experiment op te zetten met meerdere experimentele groepen plus een ongeprikte controlegroep. Met het oude virus.

Wees ervan overtuigd dat de elite alles kan manipuleren en in scène kan zetten met zeer authentieke ‘bewijzen’. Heel eenvoudig, omdat ze alles beheerst, dus ook de officiele instanties. Ik ben opgegroeid met verhalen over het verzet en hoe de moffen valselijke inlichtingendiensten hadden opgezet, waar je als verzetstrijder kon intuinen, met alle gevolgen van dien. Ik ben erfelijke belast en ook nog vanaf mijn jeugd opgeleid in deze materie.

Neem maar van me aan dat we gevonden hebben wat we hebben gevonden! Niets meer, maar zeker niets minder!.

Maar……..niet in die zin dat het is ontworpen en gesynthetiseerd door de mens. Neen, de mens heeft het bestaande H1N1 genomen en – uit economische overwegingen – er zodanig mee geknutseld dat het nu van zichzelf al afgezwakt is en er dus geen dure stoffen meer nodig zijn om het te inactiveren.

Bovendien is er zodanig aan de genen gesleuteld dat dat H1N1-virus zich ook wat sneller kan delen in de vaccinfabriek, zodat ze sneller een behoorlijke hoeveelheid virusantigenen kunnen produceren.

Er is dus ook geknutseld aan het bestaande H1N1 – hetgeen door concurrenten ook al was gedaan – om economischer te kunnen produceren.
Zie je nou wel dat dat H1N1 echt door de mens gemaakt is.

Op gewone virussen die in de natuur voorkomen kun je geen patent aanvragen!

Nee, dat patent heeft betrekking op een door de mens slechts bewerkt virus.
En dat kan dan weer wel.

Er is dus ook geknutseld aan het bestaande H1N1 – hetgeen door concurrenten ook al was gedaan – om economischer te kunnen produceren.

Zie je nou wel dat dat H1N1 echt door de mens gemaakt is, want op gewone virussen die in de natuur voorkomen kun je normaal gesproken geen patent aanvragen!
Nee, dat patent heeft betrekking op een door de mens slechts bewerkt virus. En dat kan dan weer wel.

Maar ‘de gewone man’ weet echt geen wijs in 60 bladzijden vol met opsommingen van nucleotiden-volgorden en is daarom dus simpel te bedonderen. En dus zoekt hij wat hij denkt te vinden, en vindt zijn geloof bevestigd.. Hij slikt het dus voor zoete koek en stuurt het nog rond ook.
Dat is ook één van de redenen dat weinigen zullen geloven wat wij uitvonden.”

Résumé van mijn spitwerk op het net:

Uit de productgegevens van o.a. Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur MSD, Solvay Pharma en Glaxo SmithKline blijkt duidelijk dat de vaccins voor de jaarlijkse seizoensgriep al sinds 1999! afgeleid zijn van het H1N1-virus.

En als we nog dieper spitten zien we zelfs dat voor bijvoorbeeld het seizoen 2002-2003 (6-7 jaar geleden!) het griepvaccin van GSK (Alpha.Rix) en Sanofi (Addigrip) een vrijwel identieke samenstelling heeft als de huidige A(H1N1) pandemiegriepvaccins, inclusief Thiomersal, Formaldehyde, Polysorbate 80 en zelfs Squaleen MF59.
Daarbij nog eens in ongeveer gelijke doseringen als de momenteel toegevoegde adjuvans Zie HIER..

Nog even herhalen: al tenminste sinds 1999 is er dus sprake van H1N1!

Hieruit kunnen we concluderen dat het “normale” jaarlijks beschikbare seizoensgriepvaccin al geruime tijd gebaseerd is op dezelfde ingrediënten, waardoor degenen die zich altijd al met het seizoensvaccin laten vaccineren, dit jaar dus 3x met min of meer dezelfde shots geprikt zullen worden. (Er wordt geadviseerd eerst het H1N1 vaccin te geven. Minimaal 1 week nadien de seizoensgriep en 3 weken na de eerste H1N1 vaccinatie de tweede. Zo kan de totale griepvaccinatie in 3 weken afgerond worden http://www.huisartsvandaag.nl/content/view/16372/1/).

Als we ons nog even concentreren op het griepvaccin Fluzone van Sanofi, zien we dat de beschikbare gegevens op internet teruggaan tot het seizoen 1993-1994 Zie HIER, een datasheet uit dit jaar is niet beschikbaar op het net, wel algemene informatie voor de zorgverleners. In 1980 is er door de FDA een licentie voor dit middel uitgegeven, inhoud blijkbaar niet openbaar. Opvallend is dat er zo te zien voor griepvaccins géén patent wordt uitgereikt (wel aangevraagd, “patent pending”, waarschijnlijk voor de goede orde), maar door de FDA onder licentie vrijgegeven.

Ook interessant in dit verband is het feit dat Sanofi in 2001 een partnership is aangegaan met de WHO, zie deze link HIER.

Bronvermelding:

Alis-france.com HIER

CTVIA.org PDF-HIER

Fluzone.com HIER

DavyJonesLocker HIER

Daily Med. Gov. HIER

Xandernieuws.nl HIER

Business.com (Sanofi en WHO) HIER

Science Direct. com HIER

72 gedachten over “Het H1N1-virus is al meer dan 30 jaar oud!

 1. @ Gait,

  Dat is het met chemo ook. Blijft het zo, wordt de tumor groter maar dan met bijwerkingen, moeheid, lusteloosheid, ziekzijn. Mijn vriendin is een en al leven, je zult het niet geloven, maar het is zo. Zij gaat voor kwaliteit niet voor kwantiteit. Dit is al meegenomen en ze geniet en leeft volop. Ze heeft haar wikkeldoek al klaar om in te liggen als ze sterft, ook daar is ze mee bezig. Maar nu leeft ze nog, zonder pijn, zonder lijden. En de dood aanvaard ze als die komt. Het is dubbel op, leven en dood zijn twee kanten van een medaille. Ze horen bij elkaar en om te leven dien je de dood te accepteren en andersom. Ze blijft onder controle en de reguliere artsen werken mee en daar zijn we zeer dankbaar voor. Ze komen niet met feiten, of dat het niet kan. Ze steunen haar en zijn benieuwd hoe het verder met haar gaan. Dat is pas samenwerking en zo kan het ook. Dat is waar we naar toe moeten.

 2. riet
  ik vind het een mooie reactie van je .
  en samen werken voor de gene die dat wil klinkt heel positief.

  maar hier is van samen werken geen sprake riet.
  hier word keihard de reguliere zorg afgedaan als kwakzalverij bv door dhr consemulder.
  en dat is zorgelijk riet.

 3. @ fred
  nee fred, ik ben niet de moeder van marcel, gewoon begaan met mensen die zich zorgen maken. Ook met Gait, die zegt bezorgt te zijn om zijn kinderen. Voor de rest doe je niet veel anders als gait. Wat een per5soonlijke aanvallen. Ik had hier op de site wel emotioneel intelligentere mensen verwacht.

  @ Gait
  Huisarts die ervoor geleerd heeft? Wat dan, studies die betaald zijn door de pharmaceutische industrie en dus al die kennis aannemen als waarheid?
  En van de pharmaceutische industrie weten we toch dat zij niet te vertrouwen zijn omdat het allemaal om geld gaat.
  Dat is nog niet zo lang geleden uitvoerig op t.v. geweest.
  Er is nu een vaccin in de maak voor rookverslaving, welke volgt daarop? Hoe blind kun je zijn.

 4. @ allen stom van me om me zo op de kast te laten jagen en dan ook nog zelf lelijk te worden .sorry sorry ,ik ben een echt mens en dan glipt er wel eens eentje even tussen door .Heb me even tot rust gebracht .en daar ben ik weer de reden dat ik niet de ouderlijke macht heb is gewoon omdat ik als vriend van de familie als donor heb gediend en me zeer wel vader voel maar geen erkenningsprocedure heb gedaan daar mijn zoon in een ander gezin met vader (goede vriend van mij)en moeder ( goede vriendin van mij) opgroeid .hij weet wel dat ik ook zijn vader ben en is gelukkig met 2 vaders.En sorry gait dat ik je een scheet noemde .Dat verlaagd mij en was niet nodig ,echter ik vind het wel heel onbetamelijk wat voor reacties jij hier op mensen geeft .Dat zou wel een beetje inteligenter en vooral met meer respect kunnen liefdevolle groet marcel

 5. @gait als jij gaten ziet in verhalen dien je in mijn optiek te vragen of daar ook een invulling voor is en na te gaan of het wel echt een gat is ,dat doe je niet je veroordeeld en stelt niet aan de kaak .Dat roept weerstand op en dan komt jouw boodschap totaal niet meer tot zijn recht .Dat kan toch niet jouw bedoeling zijn

 6. @ riet bedankt voor je vriendelijke woorden ,en helaas het kind gaat dus toch geprikt worden heb alles geprobeerd maar ik kan niet dwingen .liefdevolle groet marcel

 7. Marcel
  in dit stukje heb ik aangegeven dat door antigene shift en antigene drift een influenza virus verandert en dat het bovenstaande verhaal niet klopt , ik heb daarop snedige reacties gehad van bv guido, tja de toon word een keer gezet marcel , ik ben op deze site al voor alles uitgemaakt tot nsb er aan toe, en dat geeft geen pas.

  een paarstukjes hier boven wilde riet nog samen werken met de reguliere zorg 2 stukjes later brand ze die weer af , ook als zo liefde vol !!

  Influenza is een seizoensgebonden epidemische ziekte, die in gebieden met een gematigd klimaat, tijdens de koudere maanden de kop opsteekt. In tropische en subtropische landen, komen infecties gedurende het hele jaar voor, met 1 of 2 keer per jaar een piek. Soms, met onregelmatige tussenpozen, is er een wereldwijde uitbraak, een grieppandemie. Analyse van het historisch bewijs, toont aan dat de pandemieën optreden met tussenpozen van zo’n 10-40 jaar.[4] Bij mensen wordt griep veroorzaakt door de influenza type A en B virussen. Daarnaast zijn er nog type C virussen, maar die veroorzaken een soort verkoudheid, voornamelijk bij kinderen. Type A veroorzaakt de meeste ziekte en sterfte. Influenza virussen worden ingedeeld op basis van een tweetal eiwitten aan hun oppervlak: hemagglutinine (HA of H) en neuraminidase (NA). Een zestiental HA-subtypen en negen NA-subtypen is bekend bij vogels. Bij mensen gaat het om 3 verschillende HAs en 2 NAs: HA1,2 en 3 en NA1 en 2. Voor griep bij mensen is vooral het HA eiwit van belang. Het HA zorgt ervoor dat het virus de cellen van geïnfecteerde personen kan binnendringen. De combinatie van het specifieke HA en NA geeft naam aan het subtype van het virus, bijvoorbeeld H1N1, H16N3 etc. [4][5]
  De HA en NA eiwitten veranderen voortdurend. Dit is het gevolg van de onbetrouwbaarheid van RNA polymerases, de zogenaamde “antigenic drift”. Hierdoor verandert de aminozuurvolgorde van de HA en NA eiwitten, de functie van de eiwitten blijft onveranderd. Na het doormaken van een griep bouwt men afweer op tegen het betreffende subtype, maar door het continu veranderende virus, is de opgebouwde immuniteit niet in staat de gevolgen van een infectie compleet teniet te doen. Een volgende infectie met dat subtype zal minder ernstig verlopen, en maakt het mogelijk om met slechts 1 dosis te vaccineren. Bij personen zonder de opgebouwde afweer, met name kinderen, en in geval van een pandemie zal de griep heftiger zijn, en zijn meestal 2 doses van het vaccin nodig. De veranderingen in het virus zijn er de tevens de oorzaak van dat jaarlijks nieuwe vaccins tegen het virus moeten worden ontwikkeld. [4][6]

 8. Helaas is niet elke huisarts een gepassioneerd idealist.Er zijn er vele die het zien als een goede broodwinning of een hoge maatschappelijke positie .Verder denk ik dat als je in dit land veel kan onthouden je makkelijk huisarts kan worden ik geloof niet dat je er veel zelf voor moet nadenken .Verder is natuurlijk de invloed van de farma erg groot ,en als ik bij een huisarts kom denk ik vaak ïs hij nou zijn hyphotheek aan het binnen halen of serieus bezig met mijn gezondheid.Van uit dat standpunt kom ik dus ook vrijwel nooit meer bij een huisarts .Kan zelf hechten en wondbehandeling toepassen .En als het moet doe ik dat dus gewoon zelf .( zal niet voor het eerst zijn ).Ook mijn dochter wil liever dat ik hulp bied dan de huisarts, en als ik daartoe in staat ben zal ik die hulp ook geven .Tot zover het hoofdstuk huisartsen ,fijn dat ze er zijn maar als ik ze eenmaal per 19 jaar zie vind ik dat meer dan genoeg.

 9. @gait het zou je sieren als je een excuus voor je gedrag zou geven .Je legt de verantwoording voor de vorm van je eigen reacties buiten jezelf .En als vader zou jij toch ook een vorm van empathie kunnen (moeten) hebben voor andere vaders maar helaas .En ik zou harder reacties uitlokken ?Die mis ik toch even als ik een üpdate över de toestand van mijn zoontje geef?Ik zou zeggen verklaar je nader

 10. @ Marcel
  ik kom voor mij zelf nooit bij de huisarts, ben nog steeds kern gezond.
  het lijkt me logisch dat de invloed van de farma groot is zij ontwikkelen de medicatie en zij kunnen als enige uitleggen hoe het werkt.

  in de garage is de invloed van de autofabrikant ook heel groot.

  en ja een arts verdiend misschien veel maar daar moet hij regelmatig dag en nacht voor klaar staan.

 11. @gait jammer nou geef ik je toch een schot voor open doel en nog weet je hem te missen .het ga je goed man ,veel geluk en liefde in je leven .liefdevolle groet marcel

 12. Ik heb zojuist een ‘Take 5’ op de homepeejg gezet. Voor iedereen hier. Volgens ‘Pipi’ is dit het beste meducijn.. LACHEN!!!

  Doe eens ff niet zo serieus jongens..
  Maar nu ff serieus..: Gait jij mag kiezen.. Wat wil je zijn, ik bedoel in het écht…
  Het blauwe vogeltje.. (nou, vogeltTJE..), dus helemaal alleen, of… 1 Van die ‘Kale meelopers’.. ??
  (Nou.., ik zou het wel weten… (Als ik jou was natuurlijk))

  (en sorry: ik weet écht niet welke kleur auto’s er onderdoor rijden..!)

 13. @ guidje
  ik ben nog steeds een mannetje
  ik zou dat staand plassen voor niet en niemand willen inruilen het zee vissen trouwens ook niet !!

  en inderdaad pippie had dat meducijn toch nodig tegen spoenk ?

 14. @ Gait

  Tja Gait, een mens moet ook slapen om weer eens te herstellen van de dag.
  Ik ben echt niet van plan om jou uit te leggen wat ik bedoel met samenwerking tussen regulier en alternatief.
  Dat is verspilling van energie. Die energie gebruik ik liever om die samenwerking tot stand te brengen met diegenen die een opener blik en een warmer hart hebben.
  Dus slaap lekker Gait en eens kijken of er nog wat zinnigs komt van jou om op te reageren. Het feit dat je nooit bij de huisarts komt zegt mij genoeg. Je bent geen ervaringsdeskundige met medicijnen en doktoren en wees daar maar blij om. Je bent nu nog gezond zoals je zegt. Waarschijnlijk juist om die reden.

 15. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat die “Gait” een persoon is die maar wat graag aandacht krijgt en zijn visie aan een ieder wil opdringen. Alleen al bij dit onderwerp komt er 31 maal een reactie van Gait!!! Komt op mij over als een roep op aandacht. En ik moet helaas concluderen dat het werkt. Deze site is er een naar mijn oordeel van visie buiten de MSM. Als je je daarin niet herkent dan kijk je naar sites van bv een RIVM. Het feit dat je,ondanks dat je alles op deze site bekritiseerd, uren verslijt voor het plaatsen van reacties geeft wel een beeld van ‘Gait”. AANDACHT AANDACHT GEHOORD WILLEN WORDEN

 16. tja frank
  het is een schande die Gait hij toont onwaarheden in dit stuk aan, heel vervelen ! kan hij dat niet ergens anders gaan doen ?

  kunnen we hem niet bannen het is gewoon ronduit vervelend als hij onze fantasie belletjes door prikt heel vervelend wat dan worden we gedwongen om naar de echte wereld te kijken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.