Advertentie

Kwik is giftig; niet als conserveermiddel in vaccins..?


Aanstaande maandag is het de bedoeling dat jonge kinderen de griepprik gaan halen. De heer Ab Klink heeft -op voorspraak van de gezondheidsraad- besloten -in al zijn wijsheid- dat de schade die toegebracht wordt aan deze kinderen, juist door het geven van de vaccins met daarin de lichaamsvreemde adjuvants (toevoegingen), verwaarloosbaar is.

Maar meneer Klink, is het niet zo dat we gewoon met een mega-experiment bezig zijn?
Net als bij de mobiele telefonie, waar ook dit wereldwijde experiment gaande is, lijkt nu dezelfde test-opzet bij vaccinaties, nota bene bij onze jongste kinderen, te worden gebruikt. De wereld op zijn kop!! Want is het niet heel simpel zo, dat een produkt bewezen ONGEVAARLIJK dient te zijn. Uit het onderstaande artikel, vertaling uit het boek van Gary Null, blijkt duidelijk de vraagtekens waarmee ook de medische wereld rondloopt rondom het gebruik van thimerosal in (griep)vaccins!

Waar blijven de studies meneer Klink van BEWEZEN ONSCHADELIJKHEID van het thimerosal-conserveermiddel in vaccins. Dát is toch niet zo’n vreemde vraag…? Prof. Dr. Simone Buitendijk, kindergezondheidsprofessor, noemt kwik een ‘lichaamseigen’ stof… Is het niet verstandig dat zij die uitspraak -gedaan in het TV-programma ‘NETWERK’ netjes terugneemt?! Was dit een foutje van de professor of een bewuste manipulatie van de publieke opinie..?

Hier op WantToKnow kunt u 2 andere artikelen lezen, één van de hand van R0bert Kennedy jr., en een van de hand van ‘onze’ John Consemulder. Zij laten zich in ieder geval onomwonden uit over kwik in vaccins..

Wij wensen u wijsheid bij uw beslissing om uw jonge kind te laten inenten voor een griep, waarvan niet alleen de oorsrpong nog volledig onduidelijk is, het vaccin nog niet bewezen heeft effectief te zijn, maar waarvan vooral de inhoud van de vaccins NIET BEWEZEN is onschadelijk te zijn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Thimerosal (Ethylkwik)

Thimerosal, het ethylkwik conserveermiddel dat algemeen wordt aangetroffen in vaccins, is misschien het meest controversiële ingrediënt. Hoewel thimerosal is verwijderd of zeer verminderd uit de meeste vaccins, blijft het een belangrijk ingrdiënt in griepvaccins. Het farmaceutische bedrijf Eli Lily testte thimerosal al in 1930 en gaf het een schone reputatie van veiligheid, zelfs toen was gebleken, uit eigen trials laten zien dat deze hoogste toxische vorm van kwik ernstige neurlogische schade had veroorzaakt en zelfs sterfte in zowel dieren als mensen.

Tijdens dat decennium had een concurrerende vaccinproducent, Pitman-Moore, ook toxicologische studies gevoerd, maar met honden, omtrent thimerosal en concludeerde dat het conserveeriddel ” onbevredigend was als serum bedoeld voor gebruik op honden.” “Op 18 juni 2009 wist Eli Lily tientallen jaren lang van thimerosal gevaren”, Tijdens de Tweede wereldoorlog was het vereist dat dat vaccins met thimerosal een etiket kregen met ‘vergif’ erop en later in 1972 ontdekte Eli Lily zelf dat thimerosal in doses van honderd keer zwakker dan in een typisch vaccin toendertijd “toxisch was voor weefselcellen.” Desalnietemin bleeft de geneesmiddelproducent de illusie promoten dat thimerosal veilig was en zeer geschikt als een vaccinconserveermiddel.

Gary Null bookGezondheidsbeambten en vaccinproducenten heben tot op de dag van vandaag geweten van de lange historie van onderzoek dat thimerosal bevestigt als een toxisch vergif ongeschikt voor aflevering aan mensen.

Een voormalige toonaangevende vaccinontwikkelaar voor Merck had zijn firma eens gewaarschuwd voor de gevaren van het toedienen van met kwik verrijkte vaccins aan pasgeborenen en zuigelingen en verklaarde dat de industrie heel goed weet dat er ‘niet-toxische alternatieven’ zijn die even effectief waren en gebruikt konden worden om thimerosal te vervangen.

Dr. Hugh Fudenburg, een toonaangevende immunoloog en oprichtend directeur van Neuro Immuno therapeutic Research Foundation, is een van de meest geciteerde immunogenetici van onze tijd, met meer dan 850 artikelen in peer-reviewed publicaties. Na jaren van immunologische studie ontdekte hij dat bij personen die vijf opeenvolgende griepvaccinaties hadden gehad tussen 1970 en 1980, de kansen om de ziekte van Alzheimer te verwerven tien keer of 1000% hoger waren dan diegenen die slechts één of twee vaccinaties kregen tijdens diezelfde periode. “Griepvaccinaties en de ziekte van Alzheimer.” (128)

De dramatisch stijging van autisme begon pas, toen de enorme hausse vaccinaties op gang kwam
De dramatisch stijging van autisme begon pas, toen de enorme hausse vaccinaties op gang kwam

Er bestaat volop onafhankelijk wetenschap-pelijk bewijs dat laat zien dat sporen van kwik een speciale zenuwschade veroorzaken die doet denken aan die vaak wordt aangetroffen bij piënten met Alzheimer. De University of Calgary Medical School identificeerde een abnormale zenuwvorming, bekend als neurofibrillaire kluwens, hetgeen een van de twee primaire diagnostische markers is voor het verifiëren van Alzeheimer, in aan kwik blootgestelde monsters.

Ander onderzoek laat zien dat kwik ook één veroorzakend midel is voor de vorming van de andere Alzheimer marker ‘amyloïde plaque’. Dr. Lorscheider van de International Academy of Oral Medicine and technology heeft een film geproduceerd die laat zien hoe de invoering van kwik in een levend organisme deze twee crucuale markers voor Alzheimer zal teweegbrengen. Zie HIER.
De nationaal vermaarde toxicoloog Dr. Boyd Haley aan de University of Kentucky heeft verklaard: “zeven van de karakteristieke markers waar we naar zoeken om de ziekte van Alzheimer te onderscheiden kunnen geproduceerd worden in normale hersenweefsels, of kweken van neuronen, door de toevoeging van extreem lage kwikniveau’s”. (Neuroreport. 2001. 12(4)L 733-737)

Zelfs een conservatievere groep onderzoekers aan The Macfarlane Burnet Institute for Medical research and Public Health in Australië, werd gedwongen te concluderen dat “er een toegenomen gevoeligheid bestaat van de foetale hersenen voor kwik of het nu ethyl- of methylkwik is.

Ongetwijfeld willen ouders hun kinderen beschermen tegen ondermijnende en levensbedreigende viral infecties en veel ouders bewaren daarom vertrouwen in de bescherming die vaccinatiebeweringen bieden. Eén aspect van vaccinatie echter dat aanzienlijke controverse heeft gevoed is het gebruik van thimersosal (dat per gewicht ongeveer 50% ethylkwik is) als conserveermiddel. Deze stof zat vele tientallen jeren in vaccins alvorens de Amerikaanse Public Health service en de American Academy of Pediatrics in 1999 een verklaring uitgaven die aandrong op de verwijdering ervan. (129)
Hoewel de PHS-instanties en AAp zeiden dat deze stap genomen was als een voorzorgsmaatregel – niet omdat kwik in vaccins schade had veroorzaakt – blijft het feit dat naarmate meer vaccins verplicht werden gesteld voor kinderen, het cumulatieve niveau van kwik waaraan sommige zuigelingen werden blootgesteld d.m.v. vaccinatie dat wat als veilig werd geacht door een federale richtlijn overtrof. (130,131)

Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de 'wijze' waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.
De voorvechter voor Verantwoordelijkheid, Integriteit en Transparantie: Robert Kennedy jr. in één -veelzeggend- plaatje. Niet tegen vaccins, maar tegen de 'wijze' waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.

Thimerosal, of ethylkwik, is een door mensen gemaakt neurotoxin en tot 1999 werd er eenvoudig aangenomen dat het hetzelfde toxicologische profiel had als methylkwik. Sindsdien is er ontdekt dat de toxische verschillen tussen deze twee kwikverbindingen cruciaal zijn. Zelfs een conservatievere groep onderzoekers aan The Macfarlane Burnet Institute for Medical research and Public Health in Australië, werd gedwongen te concluderen dat “er een toegenomen gevoeligheid bestaat van de foetale hersenen voor kwik of het nu ethyl- of methylkwik is. Hoewel er geen bewijs is dat het standpunt ondersteunt, is het tenminste theoretisch mogelijk dat premature zuigelingen met zeer laag geboortegewicht risico kunnen lopen van thiomersal bevattende vaccins.” (132)

Op 9 juli 1999 gaf de American Academy of Pediatrics (AAp) een verklaring uit die aandrong op de verwijdering van het kwikbevattende conserveermiddel thimerosal uit vaccins. (133) Thimerosal is sindsdien verwijderd uit of verminderd tot sporen in alle vaccins die routinematig aan kinderen in de leeftijd van 6 en jonger worden gegeven, schrijft de FDA.

De enige uitzondering voor deze leeftijdsgroep is het influenzavaccin, waarvoor een beperkte voorraad van een conserveermiddelvrije versie beschikbaar was in 2006. (134) (Sporen van thimerosal kunnen achterblijven in sommige aan kinderen gegeven vaccins omdat het gebruik wordt bij het productieproces, niet van haar gebruik als een conserveermiddel). Met de nieuwe vaccins (behalve influenza), is de maximale cumulatieve hoeveelheid ethylkwik waar een zuigeling aan zou worden blootgesteld in de eeste zes levensmaanden d.m.v. routinevaccinaties nu <3 mcg. Deze blootstelling is naar beneden van tevoren een maximum van 187,5 mcg. (135)

De reden achter deze sterke aanbeveling voor de verwijdering van thimerosal is een toenemende zorg over het risico om de zich ontwikkelende hersenen van zuigelingen bloot te stellen aan kwik. Hoewel de voorzorg zeker wordt verwelkomd, dienen we ons af te vragen waarom zo’n gevaarlijk, bekend neurotoxin in vacins in de eerste plaats werd toegestaan. Reeds in het begin van de jaren dertig werd, tezamen met thimerosal’s gewaagde gevaren voor de menselijke gezondheid, haar effectiviteit als antimicrobiëel conserveermiddel in twijfel getrokken door de wetenschappelijke gemeenschap.

Tijdens hoorzittingen van het Congres in juni 2002 dreef congressman Dan Burton gezondheidsbeambten van de overheid in het nauw omtrent de veiligheid van kwik in vaccins. Hij bracht aan het licht dat thimerosal in vaccins gebruikt is sinds 1929 en dat in al die tijd er slechts een studie bekend was die verricht was omtrent thimerosal’s veiligheid. Die ene test was verricht door thimerosal’s uitvinder Eli Lily en veel van de testresultaten werden achtergehouden vanwege de hangende goedkeuring van een vaccin door Lily dat thimerosal gebruikt. (136)

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn
Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn

Blootstelling aan kwik is in verband gebracht met zenuwcel degeneratie (137), nadelinge gedragseffecten (138) en verminderde hersenontwikkeling (139). Het is ook in verband gebracht met degeneratieve chronische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. Het zich ontwikkelende foetale zenuwstelse is het meest gevoelig voor haar toxische effecten en men heeft laten zien dat prenatale blootstelling aan hoge doses kwik mentale retardatie en hersenverlamming veroorzaakt. (140)

Het middelpunt van de discussie over het gebruik van kwik in vaccins is of deze stof heeft bijgedragen aan een toegenomen incidentie van autisme in de VS. Een analyse van VAERS ontdekte dat kwikblootstelling van thimerosal-bevattende vaccins (TCV’s) een significante risicofaktor was voor neurologische ontwikkelingsziekten (ND’s). (141)
Ander onderzoek, zoals besproken door David Kirby in Evidence of Harm, heeft een verband gesuggereerd tussen kwik in het lichaam en autisme. (142,143,144,145) Een aantal bevolkingsstudies heeft echter ontdekt dat er geen verband is tussen TCV’s en de incidentie van autisme spectrum ziekten. (146,147,148) Het Institute of Medicine stelde in een 2004 rapport vast dat “de grote hoeveelheid epidemiologisch bewijs verwerping steunt van een causaal verband” tussen TCV’s en autisme en tussen het BMR-vaccin in het bijzonder en autisme. (149)

Bezorgdheid over de veiligheid van kwik in vacins gaan door.

In 2006 nam de staat Washington een wet aan die het gebruik verbood van thimerosal in vaccins die aan jonge kinderen en zwangere vrouwen worden gegeven. Deze wet maakte Washington de zevende staat – na Iowa, Californië, Delaware, Illinois, Missouri en New York – die het gebruik van kwik in vaccins beperkte. Meer dan een dozijn andere staten hebben gelijksoortige wetgevind ingevoerd. (150)

Een blijvende zorg is het gebruik van thimerosal in vaccins die gegeven kunnen worden aan kinderen in de leeftijd van 7 en oude (zoals zommige griep- en tetanus-difterie vaccins) en aan volwassenen die bejaard zijn of immuungecompromitteerd. De CDC beval in 2004 aan dat kinderen van 6-23 maanden oud het griepvaccin ieder jaar krijgen en in 2003 keurde het “het eerste levend verzwakte influenzavaccin met een licentie voor 5-49 jarige personen” goed. (151)
Echter in het 2004-2005 griepseizoen nog waren twee soorten influenzavaccins nog steeds op de markt: sommigen bevatten thimerosal als een conserveermiddel en sommigen waren conserveermiddel-vrij. De CDC zei dat de hoeveelheid conserveermiddel-vrij griepvaccin zou blijven toenenen naarmate de capaciteiten van producenten toenamen. (152) Men vraagt zich echter af hoeveel kinderen nog steeds lijden aan de effecten van kwik-toxische injecties van vroegere seizoenen…

De FDA op haar beurt zegt dat met de maximale cumulatieve blootstelling aan kwik voor kinderen onder 6 maanden verminderd tot minder dan 3 mcg “een kind een thimerosal-bevattend influenzavaccin zou kunnen krijgen op de leeftijd van 6 en 7 maanden”. De FDA redeneert dat de maximale blootstelling door routine vaccinaties 28 mcg zou zijn, hetgeen “goed onder de door de EPA berekende blootstellingsrichtlijn voor methylkwik van 65 microgram voor een kind in de 5de percentiel lichaamsgewicht gedurende de eerste 6 levensmaanden”. (153)

11. ADJUVANTS, CONSERVEERMIDDELEN EN REAGENTIA

27 gedachten over “Kwik is giftig; niet als conserveermiddel in vaccins..?

  1. En maar blijven prikken.
   Alleen vergeten jullie,dat jullie totaal geen weerstand hebben tegen griep en wat dan ook.

 1. Worden alle vaccins wel gefabriceerd met toevoeging van
  kwik. In water zijn verschillende mineralen aanwezig.
  Momenteel worden hevige debatten gevoerd binnen de tandartsenpratijken om met kwiktandvullingen definitief te weren.

 2. Wordt kwik en kwikverbinding hier nu niet heel erg door elkaar gehaald? Dat kan nml. nogal een verschil uitmaken, probeer maar eens een stukje natrium op te eten (Zou ik niet doen.)en weg te spoelen met wat chloor. (Zou ik ook niet doen.) Terwijl je elke dag wel een combi van natrium en chloor op je aardappels gooit.

 3. Thiomersal (ook thimerosal) is een biocide.
  Een volgens de bestrijdingsmiddelenwet niet toegestaan goedje.
  Alles wat thiomersal bevat moet als chemisch afval vernietigd worden, ook dus de vaccins.
  Het is verboden producten te verhandelen die thiomersal bevatten.
  De Overheid begaat een misdaat door vaccins met thiomersal toe te staan, te hanteren.

 4. @René Brioul. Als dat zo is, waarom dienen we geen klacht in tegen de overheid en de fabrikanten van de vaccins? Of nog beter. Waarom hebben we dat alsnog niet gedaan? Schieten wij hier tekort? Of is er al een klacht ingediend?
  Of zouden we dat dan niet beter zo snel mogelijk doen.

 5. *blink*
  Oh, dus het is om ons alleen maar langer houdbaar te maken..!!! Zeg dat dan gelijk joh… Kunnen ze ons ook op sterk water zetten, eventueel? Dan kunnen we het volgende Millenium nog meemaken 🙂 Net zoals de vaccins die dan ook nog niet hun halveringstijd hebben bereikt; om het nog een paar jaartjes te rekken. Houdt mijn b00b-job het ook zo lang uit, trouwens?…sigh, Maar met andere conserveringsmiddelen is de houdbaarheid van het vaccin ook te garanderen, dus waarom doen ze dat dan niet eigenlijk?
  Ben ik nou zo lost?…

 6. Het probleem is niet dat de autoriteiten niet weten dat kwik zeer giftig is (ook in lage hoeveelheden), maar dat thimerosal in de vaccins een zeer effectief antibacterieel middel is. Men heeft zich al die jaren meer zorgen gemaakt over eventuele rechtszaken in verband met bacteriële besmetting van vaccins, dan het vele aantoonbare bewijs van ernstige gevaren voor de volksgezondheid!

 7. Rasecht,
  Door kwik uit amalgaam vergiftigd ben ik mijn eerste web-site begonnen. Waardoor ik tevends op kwik in vaccin’s stuitte. Dr. Boyd Haley was een van de eerste onderzoekers die ik tregenkwam. Zelf getroffen door kwikvergiftiging door amalgaam, is hij dit verder gaan onderzoeken en doet dat nu al heel erg lang.

  In de meeste Europese landen is amalgaam inmiddels verboden en zover ik nu weet, was de bedoeling dat dat vanaf 2010 in Nederland verboden gaan worden.

  Punt is: dat ethyl,- of methyl-kwik niet in het menselijk lichaam thuishoort. Na plutonium is kwik de zwaarste gifige stof op aarde. Het kan en is nooit een mens-eigen stof geweest en zal het nooit worden. Afgezien van Dr, Haley zijn er talloze onderzoeken gedaan naar autisme, Alzheimer, neurologische aandoeningen en vooral ook diverse ander klachten die niet geanalyseerd kunnen worden door artsen en specialisten.

  Dat vertel ik, als ervarings-deskundige, na vele, zeer vele onderzoeken en heel erg lang ziek te zijn geweest en eindigde in een rolstoel.

  Nu gaat het goed met mij, heb geen rolstoel meer nodig, maar vele kwik vergiftigden door amalgaam zijn een stuk slechter af: ME is een veel voorkomende ziekte hierdoor. Ik heb slechts CVS en LGS overgehouden aan mijn kwikvergiftiging.

  In Amerika is het verplicht om in wachtkamers van de tandarts aan te geven, dat daar nog met amalgaam gewerkt wordt.

  Weet, dat het uitgeboorde amalgaam afgevoerd wordt als zwaar giftif afval. Dus : buiten jouw lichaam is het zwaar giftig afval, in jouw lichaam niet ?

  Kwik is door welke verbinding dan ook, NOOIT een lichaams-eigen stof en een gevaar !!

 8. Alvast maar even (vooral ook aan de zwangere vrouwen en jonge kinderen!!!- uit mijn nieuwe artikel over ‘De kwik, kwek en kwakzalverij’):

  Een studie toonde aan dat de nakomelingen van ratten die tijdens zwangerschap blootgesteld werden aan kwik, vaker leden aan toevallen. Zwangere vrouwen en hun baby’s dienen ten alle tijden beschermd te worden tegen kwik (vele studies bevestigen dit)! Kinderen zijn gevoeliger voor de schade van kwik, omdat het brein zich na geboorte blijft doorontwikkelen (bij een leeftijd van 4 jaar is het brein van een kind nog maar 80 % ontwikkeld!) En er zit een lange vertraging tussen toxiciteit en gemanifesteerde symptomen (problemen met hogere hersenfuncties zien we bijvoorbeeld pas als het kind volwassen is en voortplantingsproblemen pas bij pubertijd)!

  Kwik wordt aantoonbaar ook via de moedermelk doorgegeven, met name in het geval van amalgaam in de vullingen in het gebit van de moeder. Kwik is ook in staat om spierslapheid en oververmoeidheid te bewerkstelligen. Kwik beschadigt ook het immuunsysteem. Net als bij het inspuiten van squaleen kan kwik auto-immuniteit veroorzaken! Kwik kan ook schade aan chromosomen toebrengen en genetische veranderingen zijn sterk gerelateerd aan het ontstaan van kanker! Kwik is in staat om bijna elk enzym en informatiedragend molecuul in het lichaam te beschadigen, inclusief het DNA in al onze cellen.

  ‘Risicogroepen’ nieuwe griep lopen juist gevaar door vaccinatie!

  Juist ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor al deze gevolgen van kwik! Bij jonge kinderen en baby’s is kwik (en het teveel aan glutamaat omdat kwik de heropname van glutamaat tegenhoudt) verantwoordelijk voor schade aan het maken van de vele verbindingen op het juiste moment tussen de neuronen van het zich ontwikkelende brein. Dit kan leiden tot mildere vormen van schade zoals leer- en gedragsproblemen, maar het kan ook leiden tot autisme en cerebrale problemen. Het aminozuur glutamaat is als neurotransmitter (een ‘boodschapper’ voor hersencellen, neuronen) ook verantwoordelijk voor de excitatie (stimulerende prikkeling) van bepaalde zenuwcellen die zorgen voor de communicatie tussen neuronen. Een teveel aan glutamaat (door kwik ontstaan) kan dus zorgen voor een overmaat aan communicatie en een ‘hondsdol’ worden van het brein. Tot overmaat van ramp, kan een teveel aan glutamaat ook het hormonale systeem ernstig verstoren, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de voortplanting en vruchtbaarheid en ook hypothyroidisme (verminderde schildklierwerking) kan ontstaan.

  Kwik verstoort de ontwikkeling van uw kind!

  Kwik is ook verantwoordelijk voor de verstoring van de kalium verdeling binnen de cel, wat van essentieel belang is voor het ontwikkelingsproces en het functioneren van de zenuwcellen. De zenuwcellen raken zo ‘in de war’ en verliezen het vermogen van natuurlijke sturing en ontwikkeling van het brein. Het is aangetoond dat zelfs een minieme hoeveelheid kwik in staat is om dit proces te verstoren! De natuurlijke ontwikkeling en organisatie van de hersenen wordt door kwik verstoord, omdat het in staat is de chemicaliën te vergiftigen die nodig zijn om de zenuwcellen aan te sturen om zich richting hun bestemde locatie voort te bewegen. De ontwikkeling van de hersenen wordt door kwik verstoord, vooral bij het ongeboren kind en bij baby’s dus!

 9. Amalgaam (kwik) in vullingen: zeer gevaarlijk!

  Kwik lekt aantoonbaar uit vullingen (en boren maakt de situatie nog erger, maar verwijderen ook voor minimaal een maand na verwijdering) (zie Dr Alfred Stock, Dr Gay en Dr Carl Svare en Zander!) Een deel wordt uitgescheiden, maar we weten dat 80 % wordt opgenomen in het lichaam en zich verzamelt in het centrale zenuwstelsel (studies tonen aan dat kwikniveaus in het brein tot drie maal hoger liggen bij mensen met amalgaamvullingen)! Onderzoek toont aan dat het kwik terechtkomt in kauwgom, maar ook in het kaakbot. Verder toont een andere studie aan dat de hoeveelheid kwik die vrij komt uit de vullingen, rechtstreeks in verband staat met het aantal vullingen met amalgaam die een persoon heeft laten plaatsen in het gebit. En kwikdampen lekken dus wel degelijk uit vullingen, ook al is het ‘gebonden’ met andere metalen.

  De WHO geeft toe dat er geen dosering is van kwik waarbij het als veilig kan worden beschouwd!

 10. Samengevat: we hebben gezien dat kwik (zelfs in kleine hoeveelheden) in staat is om meerdere functies van neuronen te beïnvloeden: membraan transport, kalium regulering, energie productie, controle van neurotransmitters, vrije radicalen productie, toxiciteit, functies van enzymen, DNA stabiliteit en herstel en antioxidatieve bescherming!

  Dus als u een oproep heeft gekregen via de ‘Grip op Griep’ propaganda, probeert u dan eerst ook eens ‘Grip op Kwik’ te krijgen, voordat u naar uw plaatselijke sporthal wandelt…

 11. Altijd al de amalgaanvullingen willen laten weghalen. Maar het probleem is dat er bij het weghalen ook veel kwik vrijkomt. Enige oplossing tanden met de vulling in zijn geheel eruithalen???

 12. @NancyDP:
  Ene Ing Ad van Rooij uit St Oedenrode zal dat alsnog uiterlijk 23 november a.s. doen. (Om in ieder geval vaccinatie van kinderen te voorkomen)
  Tot die tijd probeert hij nog steeds verantwoordelijke bestuurders en politici tot inkeer te brengen.

 13. Nancy: belangrijk is dat je je lichaam laat ontstoren met een homeopathische verdunning van kwik. Zodat het lichaam langzaam, MAAR ZEKER, het kwik kan verwerken. Anders mail je me even buiten de site om; ik weet iemand die dat al jaren doet. (ook bij mij gebeurd!)
  Maar in principe kan iedere homeopaat dit.

  1. Nou,vergeet dat maar rustig,want kwik laat zich niet verwijderen uit je lichaam.
   Dat is juist het beroerde van die vuiligheid.

 14. Misschien een interessant experiment: in 1993 verzamelde de psycholoog Tony Lawrence van de universiteit Edingburgh de resultaten van 685.000 buitenzintuiglijke waarnemingen van 4500 personen, verkregen over een periode van vijftig jaar. Het werden ‘schaap-geiten experimenten genoemd…

  Lawrence publiceerde zijn analyse en toonde aan dat degenen die ergens in geloofden (schapen), veel beter waren in buitenzintuiglijke waarnemingen dan degene die er niet in geloofden (geiten)…Tja, geloof en overtuiging is een machtig iets…

  Het positieve nieuws is dat de collectieve placebo die het nieuws blijft leveren, aan potentie verliest en een beetje ‘over datum’ begint te raken. Het nieuwe ‘geloof’ is de bewezen overtuiging dat de overheid en instanties belast met vaccinatie politiek inderdaad een andere agenda hebben naast volksgezondheid. Het ‘volk’ wil weer ene heel glas aan gezondheid, niet een half glas met onwaarheden. Dit inzicht (en het bewijs van de propaganda die de media ons elke dag levert)versterken deze overtuiging. En dan gebeurt er iets bijzonders: de ‘schapen’ worden zelf ‘wolven’ en komen op voor hun zelfbeschikkingsrecht, vrijheid van meningsuiting en de verantwoordelijkheid en het geboorterecht dat gezondheid heet.

 15. In 2004 is kwik in Nederland min of meer stilzwijgend uit de vaccins tegen de seizoensgriep gehaald. In het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen heeft het sinds de invoering ervan in de jaren 60 nooit gezeten.

  Het werd in 2004 uit de griepvaccins gehaald omdat men het lichaam niet onnodig bloot wil stellen aan kwik.

  De hoevelheid kwik zou verwaarloosbaar zijn in de vaccins, en minder zijn dan wat men binnen krijgt met het eten van vis.

  Toch vind ik dat het niet in de vaccins thuishoort. Foei overheid, want er bestaan ook vaccins zonder dit thiomersal.

  Nu hebben ouders die een kind hebben dat tot de risicogroep behoort vrijwel geen keus. Want mocht hun kind de griep krijgen, dan staat vast dat dit zeer ernstige gevolgen kan hebben. Dit vind ik weer iets waar de tegenstanders van vaccinatie te weinig bij stil staan. Maar naar mijn mening hoort Thiomersal niet meer thuis in vaccins.

 16. Ik weet niet of er al zoiets bestaat als een verwaarloosbare hoeveelheid kwik.Ik ben nog geen enkel onderzoek tegen gekomen waarbij men spreekt over een verwaarloosbare hoeveelheid kwik.En dat het in vis zit weet ik ook maar dat op zich is al een schande .Er wordt niet voor niets gesuggereerd dat het teveel eten van vis tot kwikvergiftiging kan leiden of in ieder geval ernstige gezondheidsklachten kan geven ( meer dan 2 maal per week vis eten is teveel)Reden daarvoor is dat het kwik grotendeels wordt opgeslagen in het brein .

  1. En kwik slaat ook op(in hoge mate)in de vetten van de mens.
   Zolang je normaal blijft doen,gaat het wel,maar owee als je gaat lijnen,dan ga je je vetreserve,s aanspreken,en dan komen die kwikverbindingen vrij.

 17. Kan je zien dat er ook Proffessoren om te kopen zijn,die zeggen gewoon dat kwik een lichaams eigen stof is.
  Dan ga er wel van uit dat die meneer en zijn gehele familie ook deze vacinaties tot zich nemen.
  Maar je hoef geen proffessor te zijn om te weten dat Kwik natuurlijk niet gezond is voor mens en dier.
  Degene die het tegendeel beweren moeten levenslang worden opgesloten,en als dat ooit gaat gebeuren heb ik ook nog wel een hele lange lijst van mensen die misdadig zijn geweest of nog zijn tegen de mensheid,en ik zal niet de enige zijn heb ik het vermoeden.
  Maar deze figuren denken dat als ze komen te overlijden dat niemand ze meer kan straffen,dat is een grove misvatting gelukkig.
  Want God zegt ;Mij komen de wraken toe.
  En ik zegt,Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.