Advertentie

Het H1N1-virus is al meer dan 30 jaar oud!


Het onderstaande artikel is geschreven door Ellen, één van de Verontruste Moeders, die energiek, vanaf haar Franse woonadres, het proces van voorlichting begeleid. Daarnaast ‘achter de schermen’ veel werk doet voor Desiré Röver en Anneke Bleeker.

Het artikel is een overdenking die bijzonder de moeite waard is te lezen, zeker in het kader van alle onregelmatigheden die we tot op heden voor onze kiezen hebben gekregen, in het hele overheidsvaccinatie-programma. Vooral de starre houding van de overheid inzake haar beleid, maakt dat het aan de burgers zelf is om zich, in hun keuzeproces, volledig te informeren.

Het onderzoekswerk van Ellen en Teuni Kuiper heeft geleid tot een bijzonder opzienbarende conclusie. Eigenlijk een onvermijdelijke: Het H1N1-griepvirus is niet nieuw, maar nog steeds hetzelfde als 30 jaar geleden.. Lees hieronder het hele verhaal.

Wanneer gaan burgers weer meer om zich heen kijken; bewuster worden van de bizarre invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op ons gezondheidsstelsel. De tentakels van deze industrie hebben ertoe geleid, dat er wantrouwen optreedt bij u en mij. En terecht! De door de overheid zelf toegegeven onvolledige berichtgeving omtrent vaccinaties, draagt hier in ernstige mate toe bij!

Het onderstaande artikel zal daar helaas niets aan af doen. Dat dit niet ten koste gaat van uw waarheidsvinding, zal ook duidelijk zijn. Het woord is aan Ellen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Als het nu eens waar is dat het H1N1-virus al geruime tijd bestaat…

Een overpeinzing

Mijn nuchtere Amsterdamse oma zei toendertijd al: “Lieverdje, as ligt in de kachel”. Die as in de kachel laten liggen lag niet in mijn lijn, nog steeds wil ik met die pook rondpoeren om te ontdekken wat er àchter de dingen zit, het begrijpen waarom de dingen zo zijn als ze lijken te zijn, het niet kunnen/willen accepteren als er blijkbaar iets anders achter zit dan gedacht..

Dit als introductie op mijn zoektocht naar het eventueel al langer bestaan van het H1N1-virus. Noem het een inval? Een gevoel? Met veel kabaal werd er dit jaar een totaal nieuw virus aangekondigd, H1N1, nog nooit eerder in de geschiedenis vertoond en ik hoef hier niet in te gaan op de hele griephype die de ronde doet en het hele land in verwarring brengt door de ongebreidelde politieke besluiten die van links naar rechts zwalken.

Mij ging het om wat anders: àls het nu eens zo zou zijn dat het H1N1-virus helemaal niet zo nieuw is maar al jàren elk jaar weer terug komt in de vorm van een seizoensgriep. En àls het nu eens zo zou blijken te zijn dat die zogenaamde Mexicaanse griep een doodgewone ordinaire jaarlijkse griep is, die ze even lekker hebben opgeklopt om hem tot pandemie te kunnen uitroepen met al het geldelijk gewin voor de farmaceuten en consorten van dien..!

Via de toegang tot de bijsluiters van de farmafabrikanten zien we, dat de vaccins in die jaren al waren gebaseerd op het H1N1-virus  Een nieuw virus? Nee dus.

Internet gaf mij de antwoorden na urenlang googlen in verschillende landen (UK, Amerika, Canada, Duitsland…) en tot mijn verbazing konden we zelfs tot 1999 teruggaan en via de toegankelijke bijsluiters van de farmafabrikanten zien dat de vaccins in die jaren al waren gebaseerd op het H1N1-virus. Een nieuw virus? Nee dus.

Voor die tijd heb ik geen documenten kunnen traceren, dit wil echter niets zeggen, omdat het waarschijnlijk geen nut had voor de producenten dit op het net te zetten. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit gearchiveerde documenten die niet op internet ciruleren.

Grappig in dit verband is ook dat gisteren mijn oog viel op een artikel van de homeopatische vereniging in Frankrijk, waarin een connectie wordt gelegd met het bestaan van het H1N1-virus  ten tijde van de Spaanse griep uit 1918. Een groep mexicaanse!! homeopaten hebben indirect en toevallig de symptomen uit die jaren kunnen linken aan de huidige A-griep. Volgens hen zijn de remedies Gelsemium en Bryonia die toen en nu positief reageren op de symptomen, exact dezelfde! KIJK HIER naar deze link.

Microscopische opname van een griepvirus.
Microscopische opname van een griepvirus.

Na deze zoektocht heb ik dit alles op papier gezet en Teuni Kuiper gevraagd wat haar gedachten waren. Ze ging hierin enthousiast mee en dook er gelijk in. Ik geef het woord even aan haar, omdat Teuni met haar academische wetenschappelijke achtergrond, die dit veel beter kan uitleggen dan ikzelf dat kan.

Teuni Kuiper: “Ook wij waren aanvankelijk met stomheid geslagen toen we dit ontdekten. Volgens Jim van Steenbergen van het RIVM gaat het bij A/H1N1 dan ook om een volledig nieuwe griep waaraan nog niemand is blootgesteld geweest.

Wat heel opvallend is, is dat in een artikel in de NEJM (New England Journal of Medicine) werd uitgelegd, dat deze griep een zeer nauwe verwantschap vertoont met de griep uit 1918/1919 en die uit 1976. En in alledrie de gevallen gaat het doodgewoon om die A/H1N1 waaraan we zulke nare herinneringen bewaren aan het eind van WOI. Toen velen stierven omdat door de uitputting van de oorlog de immuunsystemen sterk waren verzwakt. Maar dat artikel zul je niet geciteerd horen worden door het RIVM.

Hecht geen geloof aan de beweringen dat deze zogenaamde nieuwe A/H1N1 door de mens is samengesteld uit verschillende virussen die samen een dodelijke bom moesten gaan vormen. Kolder!

De kans is naar mijn mening heel groot dat er gewoon in 1976 gebruik gemaakt is van monsters die nog waren bewaard van slachtoffers van 1918. Met andere woorden: sinds 1976 waart dus ook die A/H1N1 uit 1918 rond!! En nooit gingen de mensen daar massaal meer aan dood… Maar wat is er dan wel aan de hand?
Opnieuw ontspon zich een boos plannetje in de breinen van een bepaalde elite. Misschien kunnen we beter zeggen dat het  gewoon een voortzetting van dat 1976-plan is. Deze keer wilden men kennelijk eens kijken wat bepaalde adjuvantia en antigenen in een bepaalde doses zouden teweegbrengen..

Dus wat werd er gedaan? Ze hebben gewoon de te verwachten seizoensgriep – waarin al jaren die A/H1N1 voorkomt – tot een te verwachten vreselijke pandemie gebombardeerd. Veel tamtam en al fase 6 uitroepen voor er eigenlijk ook maar iets afwijkends van andere jaren te zien was. De leugens deden via het mediacircus hun werk en iederen trapte erin. Maar wel gingen die leugens steeds meer inconsistenties vertonen, zoals gebruikelijk bij leugens die door zeer velen moeten worden nagesproken.

 

 

 

Hoe harder de overheid schreeuwt dat er een nieuwe griep op komst is, des te wantrouwiger wordt het volk.
Hoe harder de overheid schreeuwt dat er een nieuwe griep op komst is, des te wantrouwiger wordt het volk.

Niemand – ook wij aanvankelijk niet – kwam op het idee om zich af te vragen of die H1N1 al niet na 1976 gewoon was blijven circuleren en dus ook voorkwam in de jaarlijkse griepprik.

Het meest voor de hand liggende wordt vaak over het hoofd gezien. Maar in dit geval werd daar dit ook ijverig gestimuleerd, want we werden afgeleid en onze aandacht werd gefocussed op een waarheid, die niets minder is dan een doortrapte leugen.
De elite beschikt over een netwerk dat misinformatie verstrekt, misinformatie die vervolgens gretig wordt opgepikt omdat die strookt met datgene waar de mens de laatste eeuw al bang voor is geworden.
En als je dan je onderbuikangst denkt bewaarheid te zien, verlies je elke vorm van kritisch analytisch denken en gaat je er in mee.  Vergeet ook niet dat dit hele gedoe tevens een experiment is om te peilen wat de psychologische reacties zijn van de mensheid op allerlei moedwillig gezaaide angsten. Deze onderzoeksdata hebben ze nodig voor het opzetten van en volgende en meer serieuze campagne. Ga ervan uit dat dit dus pas een pré-experiment is.

De informatie van een aantal misinformanten, die ik hier niet met name wil noemen, dient ervoor om te zorgen dat niemand zich meer verdiept in de doodgewone seizoensgriepvaccins. We willen geloven dat die nieuwe Mexicaanse griep immers door de mens zelf in elkaar geknutseld is en daarom volkomen origineel !

Het hele plan is zo ontzettend simpel dat niemand gelooft dat het zo simpel kan zijn. En dat is ook de kracht ervan. We zoeken het allemaal veel te ingewikkeld en zien daarom het meest voor de hand liggende gewoon NIET!. Vanuit mijn opleiding in psychologie kijk ik dus automatisch altijd eerst naar de bekende psychismen achter de dingen en ga dan pas verder denken.

We hadden eerder al opgemerkt dat er in deze en de twee voorbije jaren werd gevaccineerd met H1N1, maar omdat ik in beslag werd genomen door andere spannende dingen ging het grotendeels aan me voorbij. Stom, maar ook weer zo’n menselijk psychisme.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.
De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie. (klik foto voor zijn site)

Toen kwam Fernand Haesbrouck, een militante Belgische apotheker met de zelfde observatie. Dat wil zeggen: hij had op de site van het NIVEL gezien hoe in de twee voorbije winters werd geprikt met H1N1 en zijn mond klapte open. Pas toen ik zijn berichtgeving hieromtrent las, werd ik wakker en besprak het met anderen, die hier al mee bezig waren…! Onze eerste stap was om uit te vinden hoe lang dit verhaal al aan de gang is; wij vermoedden dat dit al duurt vanaf 1976.

In ieder geval is het hele verhaal weer actief sinds minimaal 1999. Maar helaas is diepere informatie niet meer boven tafel te krijgen. Het NIVEL (gerelateerd aan RIVM) zegt openlijk dat er al tweemaal (2007-2008 en 2008-2009) H1N1 wordt geprikt. Jim Steenbergen – betaald door het RIVM – spreekt over een volkomen nieuw virus. Hieruit blijkt onmiddellijk dat hij niet leest in vakbladen zoals de NEJM die iets heel anders schrijven.

Wat betreft de betrouwbaarheid van het RIVM inzake dus ook betreffende hun predicatie van ‘een volkomen nieuw virus’ – nog het volgende:

Geloof me,  als ik zeg dat A/H1N1 altijd A/H1N1 is. Dat er ook nog plaatsnamen achter die verschillende stammen staan, komt omdat ze voor vaccins virusmonsters nemen om verder te kweken. En die worden natuurlijk ergens vandaan gehaald. Dus de ene keer nemen ze een monster uit Californie en de andere keer ergens anders vandaan. Vaak nemen ze er twee omdat er altijd wel een heel kleine mutatie kan voorkomen en zo kom je weer ‘een beetje gemiddeld’ uit.

En doordat misinformanten en hun consorten – ofwel de elite – dat verhaal over dat in elkaar geknutselde virus de wereld in brachten, dook iedere criticus daar meteen bovenop en had niemand -door deze afleidingsmanouvre – meer in de gaten dat alles gewoongebakken lucht was, alles met het doel een grootschalig experiment op te zetten met meerdere experimentele groepen plus een ongeprikte controlegroep. Met het oude virus.

Wees ervan overtuigd dat de elite alles kan manipuleren en in scène kan zetten met zeer authentieke ‘bewijzen’. Heel eenvoudig, omdat ze alles beheerst, dus ook de officiele instanties. Ik ben opgegroeid met verhalen over het verzet en hoe de moffen valselijke inlichtingendiensten hadden opgezet, waar je als verzetstrijder kon intuinen, met alle gevolgen van dien. Ik ben erfelijke belast en ook nog vanaf mijn jeugd opgeleid in deze materie.

Neem maar van me aan dat we gevonden hebben wat we hebben gevonden! Niets meer, maar zeker niets minder!.

Maar……..niet in die zin dat het is ontworpen en gesynthetiseerd door de mens. Neen, de mens heeft het bestaande H1N1 genomen en – uit economische overwegingen – er zodanig mee geknutseld dat het nu van zichzelf al afgezwakt is en er dus geen dure stoffen meer nodig zijn om het te inactiveren.

Bovendien is er zodanig aan de genen gesleuteld dat dat H1N1-virus zich ook wat sneller kan delen in de vaccinfabriek, zodat ze sneller een behoorlijke hoeveelheid virusantigenen kunnen produceren.

Er is dus ook geknutseld aan het bestaande H1N1 – hetgeen door concurrenten ook al was gedaan – om economischer te kunnen produceren.
Zie je nou wel dat dat H1N1 echt door de mens gemaakt is.

Op gewone virussen die in de natuur voorkomen kun je geen patent aanvragen!

Nee, dat patent heeft betrekking op een door de mens slechts bewerkt virus.
En dat kan dan weer wel.

Er is dus ook geknutseld aan het bestaande H1N1 – hetgeen door concurrenten ook al was gedaan – om economischer te kunnen produceren.

Zie je nou wel dat dat H1N1 echt door de mens gemaakt is, want op gewone virussen die in de natuur voorkomen kun je normaal gesproken geen patent aanvragen!
Nee, dat patent heeft betrekking op een door de mens slechts bewerkt virus. En dat kan dan weer wel.

Maar ‘de gewone man’ weet echt geen wijs in 60 bladzijden vol met opsommingen van nucleotiden-volgorden en is daarom dus simpel te bedonderen. En dus zoekt hij wat hij denkt te vinden, en vindt zijn geloof bevestigd.. Hij slikt het dus voor zoete koek en stuurt het nog rond ook.
Dat is ook één van de redenen dat weinigen zullen geloven wat wij uitvonden.”

Résumé van mijn spitwerk op het net:

Uit de productgegevens van o.a. Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur MSD, Solvay Pharma en Glaxo SmithKline blijkt duidelijk dat de vaccins voor de jaarlijkse seizoensgriep al sinds 1999! afgeleid zijn van het H1N1-virus.

En als we nog dieper spitten zien we zelfs dat voor bijvoorbeeld het seizoen 2002-2003 (6-7 jaar geleden!) het griepvaccin van GSK (Alpha.Rix) en Sanofi (Addigrip) een vrijwel identieke samenstelling heeft als de huidige A(H1N1) pandemiegriepvaccins, inclusief Thiomersal, Formaldehyde, Polysorbate 80 en zelfs Squaleen MF59.
Daarbij nog eens in ongeveer gelijke doseringen als de momenteel toegevoegde adjuvans Zie HIER..

Nog even herhalen: al tenminste sinds 1999 is er dus sprake van H1N1!

Hieruit kunnen we concluderen dat het “normale” jaarlijks beschikbare seizoensgriepvaccin al geruime tijd gebaseerd is op dezelfde ingrediënten, waardoor degenen die zich altijd al met het seizoensvaccin laten vaccineren, dit jaar dus 3x met min of meer dezelfde shots geprikt zullen worden. (Er wordt geadviseerd eerst het H1N1 vaccin te geven. Minimaal 1 week nadien de seizoensgriep en 3 weken na de eerste H1N1 vaccinatie de tweede. Zo kan de totale griepvaccinatie in 3 weken afgerond worden http://www.huisartsvandaag.nl/content/view/16372/1/).

Als we ons nog even concentreren op het griepvaccin Fluzone van Sanofi, zien we dat de beschikbare gegevens op internet teruggaan tot het seizoen 1993-1994 Zie HIER, een datasheet uit dit jaar is niet beschikbaar op het net, wel algemene informatie voor de zorgverleners. In 1980 is er door de FDA een licentie voor dit middel uitgegeven, inhoud blijkbaar niet openbaar. Opvallend is dat er zo te zien voor griepvaccins géén patent wordt uitgereikt (wel aangevraagd, “patent pending”, waarschijnlijk voor de goede orde), maar door de FDA onder licentie vrijgegeven.

Ook interessant in dit verband is het feit dat Sanofi in 2001 een partnership is aangegaan met de WHO, zie deze link HIER.

Bronvermelding:

Alis-france.com HIER

CTVIA.org PDF-HIER

Fluzone.com HIER

DavyJonesLocker HIER

Daily Med. Gov. HIER

Xandernieuws.nl HIER

Business.com (Sanofi en WHO) HIER

Science Direct. com HIER

Advertentie

ON NL Banner

72 gedachten over “Het H1N1-virus is al meer dan 30 jaar oud!

 1. In de aanvulling van het manuscript “De verborgen gevaren van vaccinaties” van Teuni Kuiper, heeft zij net nog een verse publicatie opgenomen uit de NEJM die aantoont dat er bij de pandemische H1N1-variant sprake is van een behoorlijke mate van kruis-immuniteit met eerdere varianten van deze H1N1.
  Dus als eerder doorgemaakt of tegen gevaccineerd, dan bestaat er al een behoorlijke mate van immuniteit voor., vooral bij ouderen, maar ook bij jongeren.
  Dat kan niet als het gaat om een volkomen nieuw virus, zoals die Steembergen zei.

  Dat betekent dus ook dat de ‘antigene drift’, ofwel mutatie van RNA (het is een RNA-virus), waar Gait in zijn reactie over sprak in het geval van A/H1N1 slechts gering is.
  Hoewel die H1N1 ieder jaar wel weer een heel klein beetje gemuteerd kan zijn, is er nog steeds geen sprake van een volkomen nieuw virus, maar hebben we nog steeds te maken met dezelfde A/H1N1 uit 1976 die weliswaar intussen ook een dikke dertig jaar ouder is geworden, maar nog steeds goed herkenbaar voor wie hem al eens eerder ontmoette.

  Waar we nu mee te maken hebben is eigenlijk gewoon de te verwachten seizoensgriep, in de vorm van weer een heel klein beetje gemuteerde H1N1.

  Kreeg vandaag nog een beschrijving van een vaccin waarin ook weer werd gesteld dat het H1N1-virus na zijn ontdekking in Mexico – nu 8 maanden later – nog steeds niet is gemuteerd. Het is dus een virus met een zeer lage genetische drift. Reden waarom nog steeds wordt gewerkt met dezelfde virusstam als die in maart werd geselecteerd.

 2. Dit maakt het allemaal des te belangrijker dat we er achter komen wat er in Oekraine en Noord-Oost Polen aan de hand is en over een paar dagen in Engeland (Derby) volgens Jane B.

  DE WHO zegt rare dingen: in Oekraine is het gewoon H1N1, het vaccin zal werken, (neem dus het vaccin). Terwijl de argressiviteit enorm is. Wat gebeurt hier?

 3. @ ellen
  je bent leuk op weg meid maar heb je ook nog van antigene shift gehoord ? denk het niet he , en daar zit nu net het probleem deze nieuwe h1n1 variant is ontstaan uit 3 subtypen varkens, vogel en humane influenza. de combinatie van die 3 maakten deze nieuwe h1n1 variant die dus dusdanig nieuw is dat de meeste mensen hier nog geen weerstand voor hebben opgebouwd.

  het zelfde dus wat er gebeurt is in 1918/1919. (ook een h1n1 variant door antigene shift.)

  daarna zal deze nieuwe h1n1 variant door antigene drift steeds een klein beetje veranderen , dit duur wel een stuk langer dan bij antigene shift.

  een influenza virus heeft geen controlemechanisme om genetische veranderingen tegen te gaan bij het kopiëren van zich zelf. vandaar dat het virus dus langzaam maar zeker verandert.

 4. Maar dan hebben we het toch over hetzelfde virus Gait..??!!
  Er wordt nu gedaan of het virus compleet nieuw is, heel agressief etc.
  Die weerstand voor deze variant is er dus WEL, dát is de essentie van het verhaal. H1N1 blijft H1N1, juist door die langzame ‘antigene shift’..!

  Overigens: Als je hier op de site kijkt bij het transcript van Coutinho bij Pauw & Witteman, dan zijn het zelfs 4 (re-)combinanten.. We gaan niet deze autoriteit tegenspreken hè?
  En zelfs Coutinho vraagt zich af hoe dit mogelijk is in ‘de vrije natuur’. Wat is jouw visie daarop, nu we toch zo heerlijk aan het beppen zijn..

  (Misschien is er een lab dat ‘de vrije natuur’ heet..?? hahahaha)

 5. @ guidje

  1 antigene drift verloopt over het algemeen langzaam door dat het virus zich kopieert en de mogelijke fouten in die kopie niet opmerkt.
  2 ik heb aangehaald dat deze h1n1 variant uit vogel, varkens en humane griep bestaat (een combinatie) ik heb niet aangegeven uit hoeveel virus stammen minimaal 3 in dit geval.

  lezen guidje lezen

 6. Waarom doe je nou zo neerbuigend ‘Gaitje’, noem je naam eens man! VROUW? Ik weet het niet. Wees gewoon Amsterdams, gewoon JEZELF!!
  Het woord minimaal staat nergens in je verhaal en daarom schreef ik dat nog maar eens op.. Had je het woord ‘minimaal’ gewoon gebruikt, dan had ik niet gereageerd.. (Enne.. Heb ik nou ‘gewonnen’..?)
  Je loopt de zaak te verdraaien Gait, gewoon vertellen wat er gebeurt dame!
  Je gaat ook niet in op mijn opmerking dat JUIST door die trage kopie VAN HETZELFDE VIRUS (dus NIET nieuw!!) mensen helemaal niet extra gevaccineerd zouden hoeven worden. De cijfers geven ons gelijk (HEBBEN WE DAN WEEEEER GEWONNEN??) dat SLECHTS 0,00002 % van de mensen sterft aan deze griep. MINDER DAN AAN DE NORMALE SEIZOENSGRIEP!
  Waar zijn we mee bezig..?
  En dat is de conclusie zo’n beetje na 2 maanden van die Pleuris-griep!

 7. @ Guido

  1 ik neem aan dat je intelligent genoeg bent om de te weten dat als een influenza variant bestaat uit bv vogels en varkensgriep dat hij uit minimaal 2 stammen moet bestaan.

  2 is het een wedstrijd guidje ? ik probeer alleen onjuistheden aan te tonen.

  3 ik ga heel duidelijk in op jou verhaal , door uit te leggen dat het een nieuw virus is ontstaan door antigene shift (de combinatie van meerdere influenza virussen ).

  4 de wereldwijde mortaliteit wordt geschat op 0,71%. In Nederland is dit 0,11% ,dit gaat dus over de besmette gevallen .

  5 tot nu minder dan de seizoensgriep maar we zijn nog niet op de piek die word verwacht zo rond de kerst en oud en nieuw.

  en trouwens zo als ik al vaker heb gezegd
  ik ben een man werk in de zorg ben getrouwd en heb 2 kinderen beide zijn al gevaccineerd.
  dat is al meer informatie dan ik van jou heb guidje ik mag niet eens weten in wat voor een auto jij rijd !

  en je hebt mijn mail adres gaitonbekend@gmail.com

 8. Aanvullende info van Teuni Kuiper:

  In het huidige seizoensvaccin zit (Novartis, GSK en Sanofi):
  A/Brisbane/59/2007, IVR-148 (H1N1)
  A/Uruguay/716/2007, NYMC X-175C (H3N2) (an A/Brisbane/10/2007-like virus)
  B/Brisbane/60/2008

  Vorig jaar zat er in de mix:
  A/Brisbane/59/2007
  A/Brisbane/10/2007 (H3N2)
  B/Florid/4/2006

  Om 2 geheel of bijna geheel identieke virusstammen in het volgende seizoen weer te gebruiken wijst er op dat de antigene drift van deze griepvirussen niet bepaald sterk is. Wat ook verklaart dat er een redelijke kruisresistentie bestaat waardoor men minder snel ziek wordt en in het geval dat men wel ziek wordt – in normale omstandigheden met een normaal werkend immuunsysteem – ook minder ernstig ziek wordt. Hierdoor lijkt het of een griepvirus milder is. De Mexicaanse griep zou volgens de berichten lijken op een mild verlopende seizoensgriep. De te verwachten seizoensgriep is echter nog niet gesignaleerd. Zou het dus toch zo kunnen zijn dat de al op voorhand geplande mix voor dit seizoen niet helemaal goed gegokt is geweest en dat er een iets nieuwere mutatie opdook die tot pandemisch werd gebombardeerd?
  Het is het klassieke verhaal zoals door het RIVM zelf verspreid dat eens in de zoveel jaar het virus iets meer muteert dan voorzien, waardoor de griepprik ook wat minder effectief is. (Zoals ik eerder ontdekte houden die iets grotere mutaties verband met de wisselende zonneactiviteit.)

  Het kan zo zijn dat men bij het ontwerp voor deze winters seizoensprik gewoon weer uitging van de zeer geringe antigene drift van het griepvirus, maar dat er toch een iets grotere mutatie zich voordeed, waarvan men toen maar een monster gebruikte voor de pandemische prik, terwijl men de al geplande seizoensgriepprik gewoon ten uitvoer bracht omdat die toch al in de pipeline zat. Zo raakte men die seizoensprik toch ook nog kwijt, terwijl er meteen nog een kaskraker achteraan kon komen.

  Alle seizoensgriepprikken toch nog verkocht, veel extra vaccins voor de gemuteerde seizoensgriep (tot pandemisch uitgeroepen) plus de mogelijkheid tot het doen van de nodige veldproeven!

  Normaal zou zijn geweest als die iets gemuteerde virusstam die in maart opdook in Mexico gewoon was opgenomen in de komende seizoensgriepvaccins.

  Die verwachte seizoensgriep zal er volgens mij wel niet meer van komen.

 9. n het huidige seizoensvaccin zit (Novartis, GSK en Sanofi):
  A/Brisbane/59/2007, IVR-148 (H1N1)
  zelfde
  A/Uruguay/716/2007, NYMC X-175C (H3N2) (an A/Brisbane/10/2007-like virus)
  nieuw ten opzichte van vorig jaar
  B/Brisbane/60/2008
  nieuw ten opzichte van vorig jaar

  Vorig jaar zat er in de mix:
  A/Brisbane/59/2007
  A/Brisbane/10/2007 (H3N2)
  B/Florid/4/2006

  conclusie 66,66 anders.

 10. ggd noordoost groningen weet te melden dat na het hebben gehad van de mexicaanse griep je toch gewoon gevaccineerd moet worden ( als risico groeper).Argument hiervoor is dat volgens de ggd er 2 varianten van de mexicaanse griep rondgaan ,een milde vorm en een heel agressieve .Voor mij is dat helemaal nieuw en nog steeds geen reden om mij te laten prikken .Ik leefde ook in de veronderstelling dat het overleven van een mexgriep resulteerde in een imuniteit voor deze griep .De GGD noordoost groningen weet het schijnbaar beter .Liefdevolle groet marcel

 11. Na de reguliere griepinjektie is mijn jongste zoon zwaar ziek geworden (Griepachtige verschijnselen gedurende 8dgn)3 weken later kreeg hij opnieuw griep (nu al 8 dgn ) in combinatie met roodvonk .Volgens de hisarts was dat gezien de klachten de mexicaansegriep .Vandaag gebeld met GGD en te horen gekregen dat hij maandag gewoon dient te worden gevaccineerd vanwege genoemde argumentatie ( volgens mij gewoon gelul )

 12. Ik kan dan ook wel zeggen dat als ik de ouderlijke macht had gehad hij voor helemaal nix werdt gevaccineerd net als mijn dochter( waarover ik wel de ouderlijke macht heb

 13. Nee gait als ik smoesjes wil verkopen dan toch niet over de rug van mijn kinderen .en ik vind het nogal misselijk om gelijk als het jou niet past iemand neer te zetten als leugenaar .Ik denk dan ook dat jij niet deugt voor je beroep en dan is er nog zo iets als zo de waard is vertrouwd hij zijn gasten !!!!!

 14. als iets jou niet gelijk duidelijk is kan je om verduidelijking vragen en niet gelijk gaan lopen oordelen doe je dat ook naar aanleiding van ziektegeschiedenissen gegeven door familieleden van bewoners?En waarom bekijk jij het niet eens van mijn kant ?zodra je dat doet voel ik ook de ruimte om het weer eens van jouw kant te bekijken .Tot nu toe ben jij erg negatief en veroordelend geweest .Dus verander de wereld en begin bij jezelf

 15. O gait de “huisarts “wist te melden dat vanwege de klachten (maagkrampen ,overgeven ,hoofdpijn ,diaree )het hoogst waarschijnlijk ging om de mexgriep .en ja ik heb de bijwerkingen gemeld
  en nee ik kan het niet stoppen dat ie toch gevaccineerd wordt .

 16. die ziekte geschiedenissen krijg ik dan via de huis arts en of vorige instelling , enz niet van, maar via familie is een groot verschil. familie heeft nog als eens een gekleurde kijk op de ziekte geschiedenis en daarom houd een arts ook een dossier bij. heel fijn heel feitelijk.

 17. fijne huisarts het verschil is nl alleen aan te tonen via lab anders is en blijft het een gok. aangezien hij 3 weken geleden ?? de vaccinatie tegen de seisoensgriep heeft gehad is het wel het meest waarschijnlijk dat het de mex griep is, maar nogmaals het kan alleen bevestigt worden via een kweek.

 18. 2 keer griep in een maand ,geeft mijnsinziens weer dat het hele imuunsysteem van het kereltje ondermijnt is en jij als zorgmens zou de zelfde conclusie kunnen trekken .En als ik boos klink klopt dat wel ik kom niet aan jouw kinderen en respecteer je keuze die je ten aanzien van hen gemaakt hebt .Jij zet mij weg als leugennaar die over de rug van een 4 jaar oud zoontje zijn punt wil maken middels een leugenachtig verhaaltje .Dat vind ik zeer verwerpelijk.Verder zou je naar aanleiding van mijn verhaal jou advies de huisarts te consulteren omdat die je een wetenschappelijk en gedegen advies kan geven ,enigzins kunnen nuanceren Dag gait

 19. dank u marcel
  ik heb je nergens leugenaar genoemd, dat jij dat zo voelt geeft te denken.
  ik heb wel mijn twijfels over de betrouwbaarheid van je verhaal. om dat je verhaal typische gaten bevat zoals de huisarts die zegt dat het de mexgriep is aan de hand van de symptomen, dat is op zijn minst typisch.
  de naam van ggd noordoost groningen.
  de combinatie van aandoeningen enz

 20. dag gait ga maar terug naar je eigen bekrompen hoekje en denk maar dat je de waarheid in pacht hebt .ik heb met je te doen dit was tevens de laatste reaktie op jou je bent vanaf nu een hinderlijke scheet

 21. dank u marcel.
  ik prijs de moeder van het kind dat zij de kinderen laat vaccineren. veiligheid voor alles , je kind zal zeker in een risico groep vallen dus daar moet je voorzichtig mee omgaan.

 22. @ gait
  wat een misselijkmakende reactie van jou, het is ongelooflijk dat je zo reageert op een man die gewoon heel
  bezorgd is om zijn zoontje en zich machteloos voelt omdat hij niet in kan grijpen. Een nuchtere harteloze reacties.
  Weet je nog dat ik het over mijn vriendin had die longkanker heeft een opgegeven was. Gelukkig heeft de chemo niet aangeslagen en is ze d.m.v. visualisatietechnieken voor kankerpatienten, quantumtouch, intuitief tekenen, homeopathie en de achterliggende problemen aanpakken nu voor de helft genezen en het gaat nog steeds vooruit.
  De longarts die regulier is is gelukkig zo wijs dat ze haar stimuleert om verder te gaan waarmee ze bezig is en stapt van de feitmatige zaken af. Mijn vriendin die nu al dood had moeten zijn leeft meer als ooit.
  Maar dit verhaal zul je ook welafdoen als ongeloofwaardig en misschien heb je hierover ook wel weer feitelijk materiaal.
  Ik heb respect voor beide ouders, zowel marcel als zijn ex, die beiden denken het beste voor hun kinderen te doen en je moet wel
  ongelooflijk weinig emphatisch gevoel hebben om met zulke onzin te komen als een reactie op marcel zorgen.
  Dit moest ik even kwijt

 23. @ riet
  heel mooi voor je vriendin dat het helpt ik hoop ook dat het blijft helpen, en dat meen ik voor de volle 100 %

  wat betreft marcel , hij lokt hardere reacties zelf uit ik ben al een paar maand op deze site aanwezig , en als ik gaten zie in verhalen toon ik ze aan. niks meer niks minder

 24. he gait, je moet niet zo hard zijn tegen die marcel joh !!
  het kan ook anders.
  maar de rechter zal wel een goede reden hebben om hem niet de ouderlijke macht te geven !!
  en riet ben je de moeder van marcel ???

 25. Er zit ééén groot gat in het ‘verhaal’ op deze sait…
  Gait wil gewoon gait zijn, ’n vrouw die doet alsof ie man is, met 2 kinderen. Op een site waar iedereen tegen hem is. Volgens mij ben je gewoon een medisch studente, geniet je van je anonimiteit. 2 Kinderen..? Heerlijk. Maar ik vergeet bijna wat ik wilde zeggen:
  Gait ik vind je onbeschoft tegen Marcel. Maar dat vind ik, trek je er niets van aan hoor.

 26. @ iedereen
  nogmaals ik heb niks tegen alternatieve geneeswijzen als bewezen is dat ze werken. prima heel goed niks aan de hand.
  ik heb er ook absoluut niks op tegen dat mensen midden in de nacht rond een boom hupsen en oerieboerie zingen ook prima.
  met of zonder kleren maakt me allemaal niks uit ,
  maar wat me wel steekt is dat de verhalen die hier vertel worden over de reguliere gezondheidszorg de volksgezondheid schaden. en dat vind ik erg zorgelijk.
  door mensen uit de risico groepen bang te maken voor vaccinatie door onzin verhalen rond te strooien is dat heel erg zorgelijk en zelfs misdadig.

  ik hoop dat klink dit soort mensen juridisch aan pakt liever vandaag dan morgen !!

 27. weet je wat nou zo heeeeel hypocriet is aan je hele verhaal Gait. Je roept dat je in de achterhoek woont, dat doe je niet. Je roept dat je een man bent, dat ben je niet.
  2 kinderen? Wat heeft dat ermee te maken?
  Wat er wel toe doet????
  Waarom je hier bent? En zeg waarom je HIER JEZELF niet wilt zijn. Dát is voor mij de definitie van kwakzalverij. Dank voor de anonieme uitleg!!

  Alle mensen worden door je aangepakt. Jij verwijst naar de huisarts (jeweetwel met die grijze metallic auto) en je doet alsof je de wijsheid in pacht hebt.
  Bewijs, bewijs, bewijs. Voor mij ben je gewoon een fata morgano (jeweetwel die nieuwe FIAT)

  Mensen die constant doorverwijzen naar de huisarts, omdat die stumpert het zou moeten weten. Ojee, het is ook maar een stakker die in het duister tast..!

  Een huisarts
  Een man die in een donkere vliegtuighangar een aansteker vindt, hem niet gebruikt.
  Omdat hij oh zo bang is dat er een soort gas hangt dat hij niet kent, noch ruikt.

  Het zou verboden moeten worden! (Net als autodrop trouwens, met al die files!)
  Gait kom toch eens los meiske.

 28. guido
  ik heb nooit geroepen dat ik in de achterhoek woon
  ik ben een man
  en heb 2 kinderen ik ben dus een echte verontruste vader
  denk je nu echt dat ik me geen zorgen maak om de griep ik heb 2 kinderen in de risicogroep dus laat ik ze vaccineren , maar denk je nu echt dat ik me geen zorgen maak ?
  wand realistisch gezien kan er altijd wat misgaan. maar de griep is voor hen schadelijker dus is het 1 en 1 is 2 guido.

  ik wijs mensen door naar de huis arts om dat de huisarts er voor geleerd heeft daarom niks meer niks minder.

  de gemiddelde trommelaar en tuinfluiter niet guido .

  wat voor auto rijd je ?

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.