Advertentie

De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties


Welles!  Nietes! Welles! Het lijkt wel een wedstrijd.. Het gaat ‘natuurlijk’ weer over griep, DE griep, en over griepvaccinaties en de gevaren daarvan.  Morgen gaan de vaccinaties beginnen voor kinderen. NIET VERPLICHT natuurlijk, want jij beslist dus zélf over het lot van je kinderen? Welles, nietes? Laat je hen wel of niet vaccineren!? Of zijn er geen gevaren? Van de vaccinaties, of van de griep. Daar gaan we weer… Welles, nietes!

Dan is daar de discussie over kwik, jeweetwel.. Een stof die door Simone Buitendijk, in het programma NETWERK, zelfs een ‘lichaamseigen stof’ werd genoemd. Dus wat heb je dan te vrezen? Niets waarschijnlijk, want het is een lichaamseigen stof..? Toch?
OEPS FOUTJE! Die Simone toch!! Foei.. Volgens haar, was het een lichaamseigen stof, maar ze had het fout… Kwik is geen lichaamseigen stof!! Misschien bedoelde ze dan waarschijnlijk Squaline, een andere discutabele stof in de griepvaccins…?

Welles, Nietes! Daar gaan we weer. Mevrouw Simone maakte gewoon een foutje. Want daar hebben we het toch over. .? Gewoon een foutje.. Simone Buitendijk is gewoon net als jij en ik een mens. Dat kan namelijk. Ook als je professor doctor bent..!  Wist je dat? Ook als je professor doctor bent kun je als mens foutjes maken. Dus..
Prof. Dr. S. Buitendijk maakte een foutje. En dat mag en kan. Want: Kijken we naar de titels van mensen, en plaatsen we ze daarbij meteen op een voetstuk..?
Of – en misschien is dat een veel belangrijkere vraag-, kijken we naar hun titels, zodat wij onze verantwoordelijkheid in HUN schoenen kunnen schuiven..?

Je merkt het al.. Stiekem gaat het hier dus over iets heeel anders..! Niet over de professor, niet over de gevaren van de griep of van de vaccinaties. Maar het gaat over de vraag “Waar vertrouw JIJ als mens, als medemens, als ouder op?”. Geef jij  het vertrouwen uit handen, door blindelings autoriteiten te volgen, of neem je je eigen lot in handen en beslis je vanuit je eigen kompas..? Vanuit het midden; je eigen kracht!

Want het is toch zo, dat jij ELKE keer dat je informatie tot je neemt als mens, in staat bent, opnieuw jouw aannames en veronderstellingen te toetsen? Elke keer weer kritisch zijn en te wegen. Dus: de ene site is de andere niet, en de ene professor is ook de andere niet. En wat dát betekent wist je al lang..! Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en is de ene mens gewoon de andere niet!

We gaan je in het hoofdartikel hieronder weer informeren; dat is onze roeping en dat doen we met liefde. Zo simpel is het. Zeker met de a.s. vaccinaties van kinderen, voelen we deze roeping als nooit tevoren. Het hoofdartikel van deze week gaat over kwik, een van de meest giftige metalen die er zijn op de wereld. En dat is een FEIT. Gaat dat samen met kwetsbare kinderen.. De Gezondheidsraad zegt van wel. Maar velen zeggen van niet. Daar gaan we weer..
Elders hier op de site kun je lezen over Robert Kennedy jr., als mens..! Hij kwam erachter dat kwik puur gif is én dat het als conserveermiddel in vaccinaties zit; onder de naam ‘Thimerosal’. En wat vinden onze autoriteiten hier nou eigenlijk van..?

Hans_Hoogervorst
Hans Hoogervorst nam als minister, in het geval van kwik, geen hand voor de mond. Hij werd bekend van zijn walggebaar, in een andere kwestie. Wat blijkt: Hans is ook gewoon een mens!

Vragen van het Parlement aan de minister.  Het woord is aan de (toenmalige) minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 december 2005 aan de Tweede Kamer:

“In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins. Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

H. Hoogervorst”

Kijk, daar ben je dan minister-mens voor.. Toegeven dat je lichaam, alle lichamen van de burgers in Nederland, belast wordt met kwik, indirect, maar het zo te presenteren alsof het een geschenk is van de minster Zelf. De schat! En van minister Ab Klink mag het er weer in.. Hoe het nou wel zit..? Waarom bepaal je dat zélf niet..?
Ik zou je willen aanraden het onderstaande artikel van John Consemulder te lezen. We raden je aan dat heel kritisch te doen, zoals we je dat altijd aanraden. EN vervolgens… ZELF te beslissen wat waar is en niet waar…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties’

John Consemulder, neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker en auteur.

18-11-2009

John Consemulder
John Consemulder

Minister Klink van Volksgezondheid, Roel Coutinho van het RIVM, virologen zoals Ab Osterhaus van de Gezondheidsraad en nu ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Allemaal namen die garant lijken te staan voor eenzijdige informatie over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties en belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie.

Deze personen en de instanties die zij vertegenwoordigen willen u laten geloven dat er geen schadelijke en/of giftige ingrediënten in de vaccinatie tegen de Mexicaanse H1N1 varkensgriep zouden zitten (zoals het zeer giftige thimerosal, wat volgens safety manager Ad van Rooij van Philips zelfs verboden is, zie mijn overige artikelen en video’s (o.a. te vinden zijn op wanttoknow.nl , despuitblijfteruit.nl, verontrustemoeders.nl en argusoog.org)

Maar zie ook dit artikel op DeepJournal en dit artikel op Zaplog  en  voor wat achtergronden over de studies die deze bovengenoemde ‘experts’ niet noemen!

Hier volgt een korte bundeling feiten over de schadelijke effecten van kwik en thimerosal in vaccinaties   (zoals de griepprik en de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) op basis van vele regulier wetenschappelijke studies, door mij verzameld en vertaald uit het boek ‘Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life’, revised edition, Health Press, Alburquerque, New Mexico, USA, 2006 van neurochirurg Russell L. Blaylock, M.D., voormalig Clinical Assistant Professor aan de University of Mississippi Medical Center. Blaylock schreef eerder al het belangrijke boek ‘Excitotoxins: The Taste That Kills’

thimerosal_cartoon_2In mijn laatste artikel ‘De leugen regeert’ heb ik de vaccinatiepropaganda en ook de ernstig verlammende auto-immuunziekte veroorzakende effecten van ingespoten squaleen al uitvoerig besproken. Maar als u deze regulier wetenschappelijke feiten over het levensgevaarlijke en uiterst giftige kwik in vaccins combineert met de feiten die in dat artikel vermeld staan, zal het u duidelijk worden hoeveel wetenschappelijk bewijs over de schadelijke effecten (en ineffectiviteit) van vaccinaties u onthouden worden!

Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.
Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.

U beslist zelf om wel of geen vaccinatie te nemen, de keuze is vrijwillig en persoonlijk, maar kiest u wel uit de volledige informatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken! Luistert u ook even naar de radiospecial met belangrijke informatie die ik als host voor Argusoog radio onlangs maakte, hier na te luisteren of te downloaden (doorsturen van dit artikel en deze uitzending mag!): HIER Gezien de actualiteit van dit onderwerp volgen de noten nog, maar de referenties naar de studies zijn uiteraard terug te vinden in het belangrijke boek van Blaylock.

Ernstige kwikvergiftiging

Kwikvergiftiging: aantoonbare neurologische schade zoals geheugenverlies, geïrriteerdheid, problemen met concentratie, en schokkende bewegingen (tremors), neurologische ziekten, de dood.

Een geval is bekend van een persoon die amalgaam wilde smelten in een pan (de persoon dacht dat er alleen zilver in zat) De hele familie stierf en de autopsie liet ernstige beschadiging zien van grote delen van de hersenen. Een ander geval leidde tot vier doden en de kwikdampen waren zo ernstig dat het gehele huis afgebroken diende te worden. Dit zijn ernstige gevallen van kwikvergiftiging, maar denk even terug aan de ‘lage toxiciteit’ niveaus van lood, na 20 jaar ook al gebleken ernstig giftig te zijn!

Waar zit het in?

Vaccinaties, medicamenten, gebroken thermometers, verdovingsmiddelen, industrieel afval, besmette vis, en amalgaam in vullingen, met niveaus die aantoonbaar het immuunsysteem, cardiovasculair systeem en het centrale zenuwstelsel (en dus het hele lichaam) kunnen beïnvloeden! Er is op dit moment een enorme hoeveelheid studies die aantonen dat een chronische blootstelling aan lage niveaus van kwik zeer schadelijk is! Er is bewijs voor een relatie met Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten (MS, Parkinson, etc.)

mercury_vaccineVooral het organische methylkwik en ethylkwik is gevaarlijk, in vullingen is de kwikdamp die vrijkomt onzichtbaar maar ook gevaarlijk, ook voor de tandarts en de mensen in de wachtruimte zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken.

Verontreinigde vis eten betekent methylkwik tot je nemen. Maar we krijgen zeven keer zo veel kwik binnen via amalgaamvullingen dan wanneer we vis eten! Kwik en kwikzouten worden in de zee omgezet door micro-organismen. En een soortgelijk proces gebeurt in onze mond wanneer bacteriën in contact komen het kwik in onze amalgaam vullingen!

Deze nieuwe vorm van kwik is juist goed opneembaar in onze ingewanden. Het probleem is dat we niet weten wat het effect is van de opname van zelfs kleine concentraties methylkwik! En juist kleine doseringen kunnen makkelijk worden gemisdiagnosticeerd. Verder weten we nog steeds weinig over de dynamische route van kwik in een levend systeem!

Amalgaam (kwik) in vullingen: zeer gevaarlijk!

Kwik lekt aantoonbaar uit vullingen (en boren maakt de situatie nog erger, maar verwijderen ook voor minimaal een maand na verwijdering) (zie Dr Alfred Stock, Dr Gay en Dr Carl Svare en Zander!) Een deel wordt uitgescheiden, maar we weten dat 80 % wordt opgenomen in het lichaam en zich verzamelt in het centrale zenuwstelsel (studies tonen aan dat kwikniveaus in het brein tot drie maal hoger liggen bij mensen met amalgaamvullingen)!

Grote plakken amalgaan, een metaalsamensmelting van metalen in vooral het hoofdbestanddeel kwik
Grote plakken amalgaan: diverse metalen als poeder opgelost met het hoofdbestanddeel kwik! Rond de 50% van amalgaan bestaat uit kwik.

Onderzoek toont aan dat het kwik terechtkomt in kauwgom, maar ook in het kaakbot. Verder toont een andere studie aan dat de hoeveelheid kwik die vrij komt uit de vullingen, rechtstreeks in verband staat met het aantal vullingen met amalgaam die een persoon heeft laten plaatsen in het gebit. En kwikdampen lekken dus wel degelijk uit vullingen, ook al is het ‘gebonden’ met andere metalen.

De WHO geeft toe dat er geen dosering is van kwik waarbij het als veilig kan worden beschouwd! En vergelijkingen met dierenstudies zijn ook niet altijd betrouwbaar, katten hebben bijvoorbeeld een tienvoudig effectievere weerstand tegen de opname van methylkwik (hetzelfde geldt voor amfetamine)

Waarom is kwik schadelijk?

Net als cadmium en lood, verhoogt kwik dramatisch de vrije radicalen productie binnen de cel en is het verantwoordelijk voor lipide peroxidatie in de celmembraan (het omzetten van onverzadigde vetzuren tot trans-vetzuren) Er is een vaste ‘verdeling’: 48 procent van het kwik gaat naar de mitochondriën, 38 procent naar de kern, 8 procent verzamelt zich in het cytoplasma en 7 procent gaat naar de microsomen.

In de celkern bindt kwik zich aan alle nucleaire basen van het DNA en wordt daardoor mutageen, het wordt in staat cel te veranderen! Kwik kan ook de celmembranen afscherming van de mitochondriën beschadigen, hetgeen tot celdood kan leiden. De mitochondriën leveren de energie aan de cel, en verlies aan energie lijdt tot een hogere gevoeligheid voor toxiciteit, wat weer leidt tot meer vrije radicalen, wat weer in verband staat met een verhoogde vatbaarheid voor het verkrijgen van allerlei ziekten!

Op deze video, die gemaakt is n.a.v. een onderzoek uitgevoerd door de University of Calgary, kun je goed zien hoe verwoestend kwik is op de hersenneuronen.

Als kwik binnen de cel lipide peroxidatie tot stand heeft gebracht, worden er bijkomende vernietigende chemicaliën geproduceerd, die de schade nog verergeren. Daarnaast is door diverse studies aangetoond dat zelfs lage doseringen kwik het beschermende antioxidatieve systeem kan verslechteren. Kwik remt de functie van verschillende antioxidatieve enzymen (zoals bij superoxide dismutase, een essentieel enzym dat zuurstofradicalen in organismen ‘opruimt’)

Kwik remt ook twee andere enzymen (glutathione reductase en glutathione synthetase), die verantwoordelijk zijn voor bescherming tegen de vorming van vrije radicalen. Vrije radicalen kunnen elektronen lostrekken uit andere moleculen en zorgen voor oxidatie van cellen en weefsels in het lichaam (zie het maar als het ‘roesten’ van cellen)

Antioxidanten, vrije radicalen en kwik

Antioxidanten zijn bepaalde vitaminen die de schadelijke effecten van vrije radicalen kunnen neutraliseren. Vele ziekten worden in verband gebracht met verminderde antioxidanten bescherming! (suikerziekte, hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, hartaanvallen en neurodegeneratieve ziekten.) Het centraal zenuwstelsel (en daardoor het hele lichaam) wordt op deze manier weerloos tegen de vrije radicalen die kwik (en de door kwik in gang gezette andere processen!)

Ook is het aangetoond dat de mate van gevoeligheid voor de giftigheid van kwik afhangt van de mate van aanwezige antioxidatieve bescherming in de cellen van de persoon voor de kwik blootstelling! Sommige voedingsstoffen, zoals vitamine C en E, magnesium, zink, alfa-lipoic zuur en het spoorelement selenium (seleen) zijn met name belangrijk: sommige van deze voedingsstoffen kunnen kwik zelfs uit weefsel verwijderen!

Nog meer kwikschade in DNA en brein

Kwik kan ook schade aan cellen berokkenen doordat het zich de proteïne synthese kan verstoren (het produceren van de bouwblokken van cellen wordt dus ontregeld, vooral ook door het kwik wat zich bindt aan het DNA en RNA) Verder bindt kwik zich ook sterk aan speciale chemische bindingen die ‘sulfhydrielgroepen’ worden genoemd, die overal in het lichaam voorkomen. Vele honderden enzymen in het lichaam zijn weer afhankelijk van deze chemische bindingen! Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor onder andere: energie productie, DNA herstel, cellulaire signalering, membraan structuur, proteïne opname en antioxidatieve bescherming!

En dan zijn er nog de risico’s voor onze hersenen. Kwik vergiftiging gaat gepaard met energie productie verlies. In het brein gaat dit verlies gepaard met een toename van glutamaat afgifte, wat weer de vrije radicalen productie verhoogt. Zo wordt de negatieve cyclus van toxiciteit en de giftige uitwerkingen van kwik dus voortgezet. Kwik is dus ook giftig vanwege de secundaire biochemische acties die het op gang zet en de toxiciteit die daardoor ontstaat in het lichaam.

Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval...
Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval…

Het is juist de organische vorm van kwik, methylkwik en ethylkwik, dat eenvoudig (maar traag) de hersenen kan bereiken. We weten dat bepaalde vormen van kwik, zoals methylkwik en fenylkwik, goed opgenomen worden door lipiden (vetten en vetachtige stoffen), wat de hersenen extra gevoelig maakt voor het opstapelen van kwik! Deze vormen van kwik vinden we in …vaccinaties in de vorm van het conserveermiddel thimerosal!

Eenmaal in het brein aangekomen, bindt het zich graag aan proteïne structuren (vooral de celmembraan) waar het de functies van het celmembraan kan verstoren! Kwik wijzigt de ‘vloeibare’ structuur van de celmembraan, waardoor deze stijver wordt en veroorzaakt dat de cel sneller veroudert!

Hersencellen zijn ook afhankelijk van microscopisch kleine buisjes, microtubulen genoemd, welke vanuit de stof tubuline geproduceerd worden door de cel. Kwik gaat een interactie aan met tubuline, waardoor het zich ‘ontrafelt’. Defecten in de constructie van tubuline blijken een grote rol te spelen in Alzheimer.

De hersenen blijken meer kwik op te slaan (vooral in het cerebellum, belangrijk voor coördinatie, controle hogere hersenfuncties, initiatie en planning motorische bewegingen, opslaan nieuwe informatie, het plannen van nieuwe bewegingen en het cerebellum is mogelijk ook betrokken bij geheugen en leren) en vast te houden dan de nieren. De hersenen verzamelen kwik in hoeveelheden die tien keer zo hoog kunnen zijn dan bij plasma het geval is. Dus zelfs lage hoeveelheden kwik zijn gevaarlijk voor het brein.

Kwik kan ook de neurotransmitters in het brein beïnvloeden. Kwik kan aantoonbaar de heropname van dopamine, serotonine en norepinefrine verstoren. In sommige gevallen leidt het niet snel verwijderen van de vrijgegeven neurotransmitter tot het giftig worden van deze neurotransmitter zelf en zelfs tot celdood (zoals we zagen bij glutamaat)! We dienen ons goed te beseffen dat het centraal zenuwstelsel direct en indirect het gehele lichaam beïnvloedt en in contact staat met alle organen! Het centraal zenuwstelsel heeft bi-directionele verbindingen met het immuunsysteem, het endocriene systeem en het maag-darmstelsel.

Kwik voor zwangere vrouwen en jonge kinderen?

Kwik is in staat om in het brein het immuunsysteem te activeren via de microgliacellen. Ook is het in staat om de heropname van glutamaat te vergiftigen en te verstoren!

pregnant zwangerEen studie toonde aan dat de nakomelingen van ratten die tijdens zwangerschap blootgesteld werden aan kwik, vaker leden aan toevallen. Zwangere vrouwen en hun baby’s dienen ten alle tijden beschermd te worden tegen kwik (vele studies bevestigen dit)! Kinderen zijn gevoeliger voor de schade van kwik, omdat het brein zich na geboorte blijft doorontwikkelen (bij een leeftijd van 4 jaar is het brein van een kind nog maar 80 % ontwikkeld!)

En er zit een lange vertraging tussen toxiciteit en gemanifesteerde symptomen (problemen met hogere hersenfuncties zien we bijvoorbeeld pas als het kind volwassen is en voortplantingsproblemen pas bij pubertijd)!

Kwik wordt aantoonbaar ook via de moedermelk doorgegeven, met name in het geval van amalgaam in de vullingen in het gebit van de moeder. Kwik is ook in staat om spierslapheid en oververmoeidheid te bewerkstelligen. Kwik beschadigt ook het immuunsysteem. Net als bij het inspuiten van squaleen kan kwik auto-immuniteit veroorzaken! Kwik kan ook schade aan chromosomen toebrengen en genetische veranderingen zijn sterk gerelateerd aan het ontstaan van kanker!

Kwik is in staat om bijna elk enzym en informatiedragend molecuul in het lichaam te beschadigen, inclusief het DNA in al onze cellen.

‘Risicogroepen’ nieuwe griep lopen juist gevaar door vaccinatie!

Juist ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor al deze gevolgen van kwik!

Bij jonge kinderen en baby’s is kwik (en het teveel aan glutamaat omdat kwik de heropname van glutamaat tegenhoudt) verantwoordelijk voor schade aan het maken van de vele verbindingen op het juiste moment tussen de neuronen van het zich ontwikkelende brein. Dit kan leiden tot mildere vormen van schade zoals leer- en gedragsproblemen, maar het kan ook leiden tot autisme en cerebrale problemen.

Het aminozuur glutamaat is als neurotransmitter (een ‘boodschapper’ voor hersencellen, neuronen) ook verantwoordelijk voor de excitatie (stimulerende prikkeling) van bepaalde zenuwcellen die zorgen voor de communicatie tussen neuronen. Een teveel aan glutamaat (door kwik ontstaan) kan dus zorgen voor een overmaat aan communicatie en een ‘hondsdol’ worden van het brein. Tot overmaat van ramp, kan een teveel aan glutamaat ook het hormonale systeem ernstig verstoren, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de voortplanting en vruchtbaarheid en ook hypothyroidisme (verminderde schildklierwerking) kan ontstaan.

Kwik verstoort de ontwikkeling van uw kind!

Kwik is ook verantwoordelijk voor de verstoring van de kalium verdeling binnen de cel, wat van essentieel belang is voor het ontwikkelingsproces en het functioneren van de zenuwcellen. De zenuwcellen raken zo ‘in de war’ en verliezen het vermogen van natuurlijke sturing en ontwikkeling van het brein. Het is aangetoond dat zelfs een minieme hoeveelheid kwik in staat is om dit proces te verstoren!

De natuurlijke ontwikkeling en organisatie van de hersenen wordt door kwik verstoord, omdat het in staat is de chemicaliën te vergiftigen die nodig zijn om de zenuwcellen aan te sturen om zich richting hun bestemde locatie voort te bewegen. De ontwikkeling van de hersenen wordt door kwik verstoord, vooral bij het ongeboren kind en bij baby’s dus!

Het ‘probleem’ thimerosal

Het probleem is niet dat de autoriteiten niet weten dat kwik zeer giftig is (ook in lage hoeveelheden), maar dat thimerosal in de vaccins een zeer effectief antibacterieel middel is. Men heeft zich al die jaren meer zorgen gemaakt over eventuele rechtszaken in verband met bacteriële besmetting van vaccins, dan het vele aantoonbare bewijs van ernstige gevaren voor de volksgezondheid!

Dit zijn de essentiële vragen!
Dit zijn de essentiële vragen!

In 1999 verschenen er studies die zelfs aantoonden, dat de hoeveelheid kwik in vaccins wel tot 62,5 ug bedroeg, zo’n 100 maal de maximaal toelaatbare hoeveelheid volgens de ‘Federal Environmental Protection Guidelines’ voor kinderen (en het kan nog erger: als het buisje met kwikinhoud niet elke keer opnieuw weer wordt geschud, stapelt het kwik zich op en krijgt het laatste kind een dosering die tot ernstige hersenschade kan leiden)!

Samengevat: we hebben gezien dat kwik (zelfs in kleine hoeveelheden) in staat is om meerdere functies van neuronen te beïnvloeden: membraan transport, kalium regulering, energie productie, controle van neurotransmitters, vrije radicalen productie, toxiciteit, functies van enzymen, DNA stabiliteit en herstel en antioxidatieve bescherming!

Kwik, kwek en kwakzalverij!

De enige vorm van kwik die mogelijk veilig is, is misschien te vinden bij uw plaatselijke KwikFit, maar nergens in het milieu of in uw voeding en al zeker niet in uw lichaam! Genoeg feiten om een toekomstige website www.kwikzalverij.nl mee te verantwoorden? Deze wat ironische getitelde website bestaat nog niet, maar ik hoop dat ook dit artikel duidelijk maakt dat een (griep)vaccinatie in feite een primitief, bot, onwetenschappelijk, ineffectief en vooral potentieel levensgevaarlijk experiment inhoudt.

Een serieus spel met uw immuunsysteem en uw lichaam als inzet. U speelt automatisch mee, of u dit zich nu realiseert of niet en de winst is aantoonbaar minimaal. Vaccinaties zijn vrijwillig en de helft van het verplegend personeel en zorgpersoneel ging u al voor door te weigeren op basis van de feiten die nu boven tafel komen. Laat u eerst goed informeren, voor u zich laat injecteren (juist als u tot de ‘risicogroepen’ behoort)!

En de volgende keer dat iemand u vertelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten door vaccinaties, geef ze dan ook eens de volgende links:

De op ThinkTwice HIER (ook de griepprik staat daar vermeld in relatie tot auto-immuunziekten!)

DEZE, DEZE op ekudos.nl

Think twice indeed…

Met hoopvolle groeten,

Drs. John Consemulder / healingsoundmovement.com HIER

210 gedachten over “De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties

  1. tja ik heb ook amalgaan vullingen en al jaren psygische en lichamelijke klachten , ik had niet gedacht dacht dat mijn tandvullingen er iets mee te maken hadden . maar ik probeer met ontgiften of het minder wordt .mijn kiezen laten trekken vindt ik eng en ik zit dan zonder tanden wat moet ik help .

 1. Net een mailtje gehad van postbus 51 .Ze kunne de door mij gestelde vragen niet beantwoorden en hebben ze door gestuurd naarhet ministerie ,ook kunnen ze me niet binnen 2 werkdagen beantwoorden gezien de complexiteit van de vragen .We wachten geduldig af

 2. @Marcel, ik gister ook een antwoordje van PB 51 gekregen op mijn anderhalve mnd! geleden gestelde vraag of er richtlijnen zijn uitgevaardigd ivm bloeddonors en of die nà vaccinatie bloed mogen geven. Kunnen ze niet beantwoorden en blabla…

 3. Voor iedereen , die wil weten, wat kwik in het lichaam doet, zie mijn ziekte-geschiedenis op http://www.hetgevaarvanamalgaam.Come2me.nl.

  Drie jaar geleden was ik zo ziek, kon niet meer lopen, viel steeds, constant ontstekingen, brandende armen, enz. enz. en eindigde in een rolstoel.

  Zelf “ontdekte” ik, dat het probleem mijn 12 amalgaam-vullingen was, hetgeen bevestigd werd door een orthomoleculair arts, waarna ik onderzoek ben gaan doen naar amalgaam en ik zodoende ook op thimerosal terecht kwam.

  Ik kan bij benadering geen aantallen opgeven , van de mensen , die mij via mijn web-site benaderd hebben en zoveel herkennen.

  Kwik hoort NIET in het menselijk lichaam thuis en kan uitsluitend schade aanrichten, wat het niet zal laten !!!

 4. Ik heb deze week naar een uitzending van discovery channel gekeken over medische
  gevallen die heel zeldzaam zijn ,het ging over een familie met een kind van 2 jaar
  die gingen verhuizen en na twee dagen werdt het kind ziek allerlei onderzoeken werden gedaan en het kind werd met de dag zieker na maanden getobd te hebben ging men het bloed onderzoeken en daar bleek een hoog percentage kwik in te zitten men begon direct om dit kwik uit het lichaam van het kind te krijgen en na een paar dagen ging haar gezondheid weer vooruit ,men heeft het huis toen onderzocht en hier bleek met kwik geknoeid te zijn door de vorige eigenaar dus zo zie je maar dat kwik gewoon zeer gevaarlijk is ,ook al beweerdt het RVIM dat dit niet zo is
  het is gewoon misdadig dat deze troep in vacins verwerkt worden en met welke doelstelling evenals fluoride toevoegingen aan tandpasta dit is ook kankerverwekkende troep .

 5. Veel medicijnen zijn in de juiste dosering levensreddend, en bij overdosering levensbedreigend. Ik heb als kind fluoridetabletjes gehad, een lagere dosis dan op het potje stond. Gevolg, geen enkel gaatje in mijn tanden voor mijn 30ste, verder niks van gemerkt. Ik heb ook alle vaccinaties gehad. Ook niks van gemerkt.

  Mijn kind is ook niet gevaccineerd omdat mijn vrouw het niet wil, maar die hele kwikdiscussie is overtrokken. De situatie is nl is heel anders dan in de vs, thimerosal is hier gewoon verboden als toevoeging in vaccins voor kinderen.
  Daarnaast is de hoeveelheid kwik in die paar vaccins waar het wel in zit lager dan in een blikje tonijn.
  Zie ook: http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1852754.ece/Veel_heibel_over_weinig_kwik

  1. mag ik je van harte feliciteren met zo’n verstandige vrouw?!
   die fluor is niks meer of minder een strijdgas, en dat je nergens wat van gemerkt hebt kan wel eens komen omdat je daar nog niet oud genoeg voor bent.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.