Advertentie

De media zijn onze en jou grote vijand geworden..!


x

x

De media zijn onze grote vijand..

2018 © Harriet Algra
x

Harriet Algra

Nog steeds zijn er veel te weinig mensen die beseffen dat de media onze grootste vijand zijn. Zij bepalen wat de massa voorgeschoteld krijgen. Die wereldmedia zijn vandaag de dag in handen van deze 6 grote multimedia giganten die 90% van het wereldnieuws bepalen en werkzaam zijn in ruim 200 landen. (HIER) In 1983 was dit in de VS nog verdeeld over maar liefst 50 bedrijven. In Nederland hebben De Persgroep, TMG en het Belgische Mediahuis/Concentra samen 90% van de Nederlandse dagbladmarkt in handen.

Het medialandschap was vroeger heel overzichtelijk. Het bestond uit een Content Company (bedrijf dat een verhaal maakt, inhoud verzorgt, die mensen met elkaar verbindt), studio’s, gemaakte materialen, tv-programma’s en films. Deze werden vervolgens verkocht aan de distributeurs van betaaltelevisie, die het op hun beurt doorverkochten aan de consument.

Tegenwoordig gaan journalisten niet langer op onderzoek omdat allen datgene wordt geplaatst wat goedgekeurd is door de mediagiganten als Netflix AT&T Google, Amazon en Apple. Reuters is hier ook weer een onderdeel van. (HIER) Het was de bedoeling dat onder het presidentschap van Hillary Clinton de laatste voorbereidingen voltooid zouden kunnen worden om de zg. ‘Agenda 21’ van de Nieuwe Wereld Orde in gang te kunnen zetten.

Deze ‘Agenda 21’ het ‘Duurzame Ontwikkelings’plan dat volgens het VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773) streeft naar ‘het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.’..!! Dat betekent voor Nederland dat er minstens 14 miljoen burgers zouden moeten gaan verdwijnen…! Maar waar niet op was gerekend, was de macht van de patriotten, militairen en veteranen die gezamenlijk in 2016 Trump hielpen de nieuwe president van de VS te worden. Samen willen ze de frauduleuze en criminele praktijken van de Deep State (CIA, FBI en departement van Justitie) een halt toeroepen.

En ja, dat is bekend als het ‘Q’-fenomeen.
Jarenlang hebben deze organisaties hun macht wereldwijd misbruikt om mensen op een dwaalspoor te brengen om zo hun misdaden waaronder de opiumsmokkel en kinderhandel verborgen te kunnen houden. Een belangrijke methode om mensen af te leiden en bezig te houden is mensenrassen, religies, geloofsovertuigingen, culturele achtergronden etc. tegen elkaar op te zetten is. Door de mensen dagelijks nepnieuws voor te schotelen blijven ze onbewust van wat zich achter de schermen werkelijk aan het afspelen is.

Leugens worden op leugens gestapeld om de waarheid verborgen te houden. In 2017 gaf president Trump in een twitter-bericht (afbeelding) aan dat het nepnieuws niet zijn vijand was maar de vijand van het gehele Amerikaanse volk. Zo werd CNN op 28augustus jl. op heterdaad betrapt op een regelrechte leugen waarin ze president Trump in een wanhopige poging probeerden te beschuldigen van crimineel gedrag.

Het stuk werd onmiddellijk door andere kranten overgenomen en verspreide zich als een lopend vuurtje. De journalistieke leugens van CNN en onderzoeksjournalist Carl Bernstein zijn zo overduidelijk en verontrustend dat de bekende Amerikaanse journalist, advocaat en auteur Glenn Greenwald (The Guardian), een vernietigend stuk heeft gepubliceerd over het grove journalistieke wangedrag dat nu routine lijkt te zijn bij CNN en andere Trump hatende mediakanalen. Ondanks het feit dat de leugen is ontmaskerd weigert CNN in tegenstelling tot de andere kanalen haar oorspronkelijke verhaal in te trekken. (HIER)

En dat onze NOS er ook wat van kan, werd duidelijk toen Janneke Monshouwer, een oud NOS-medewerkster, haar boek uitbracht met de titel ‘Ander nieuws; Wat het journaal niet uitzond’. (HIER) Dat de censuur op de sociale media een feit is kan niet langer ontkend worden. De grote media giganten als Facebook, Google en Youtube werken samen om de vrije media de mond te snoeren. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat Trump in het Witte Huis zit en of je hem steunt of niet, het kan niet zo zijn dat een democratisch gekozen president door de media wordt gewipt.

George Soros, de intrigant achter veel schermen, in gesprek met onlangs overleden John McCain

Maarr.. Censuur is van oorsprong on-Amerikaans..!
Maar toch zijn er mensen die alleen de reguliere media volgen die tegenwoordig denken dat de ‘andere’ kant totaal ongelijk heeft en niet mag worden toegestaan. Om het platvorm verbod van de Sociale Media te bereiken dat al weken gaande is, is speciale invloed nodig. Volgens een uitgelekt document dat 49 pagina’s telt, blijkt deze speciale invloed afkomstig te zijn van niemand minder dan George Soros, ‘s werelds rijkste liberale politieke onruststoker. Het is al langer bekend dat Soros via zijn immense persoonlijke rijkdom fundamentele invloed uitoefent op het niveau van veel politieke strijdbewegingen overal ter wereld. (HIER)

In oktober 2017 begon de Amerikaanse inlichtingendienst onder de naam ‘Q’ berichten naar buiten te brengen om het grote publiek stapje voor stapje op de hoogte te kunnen brengen van de immense misdaden van de ‘Deepstate’. Voor het eerst werden we op de hoogte gebracht van de misdaden die plaatsvonden tijdens het ‘Obama’ tijdperk.

Ook werd ons stapje voor stapje getoond hoe we onze vrijheid weer terug kunnen winnen. Op 31 juli jl. negeerde president Trump de corrupte media volledig en gaf tijdens een rally voor de tussentijdse verkiezingen in november a.s. podium aan de Supporters. Q kon hierdoor niet langer ontkend worden door de media wat hen verplichtte hier melding van te maken.

Wereldwijd werden vervolgens negatieve berichten over Q verspreid om te voorkomen dat het grote publiek achter de waarheid zou komen. Het werd een ‘gestoorde samenzwering cultus’ genoemd. De aanhangers van Q zouden een gevaar voor de samenleving betekenen. De echte WAARHEID wordt praktisch volledig verzwegen. Op een schaal van 1-10 bevinden we ons momenteel op 1,5 en dat is alleen omdat Q en Donald Trump op het toneel zijn verschenen. Voor die tijd werd de waarheid volledig verdoezeld.

Het beetje dat momenteel zichtbaar wordt toont de alomvattende corruptie, geheimhouding en manipulatie van elke regering over de hele wereld. Daarnaast de harteloze minachting voor de mensheid en het menselijk leven die momenteel op deze planeet plaatsvindt. Ongeacht wat je denkt te weten, wat verborgen wordt gehouden, is nog veel groter.

X
De ogen wagenwijd gesloten…

De film Eyes Wide Shut, de psychologische thriller en erotische film van Stanley Kubrick, was niet de originele film. Kubrick heeft in zijn film geprobeerd een tip van de sluier op te lichten. Dit werd niet toegestaan door de filmstudio. Die heeft 24 minuten uit de film geknipt. Enkele dagen later overleed Kubrick op mysterieuze wijze. Wat stond er op het verwijderde stuk? Wat gebeurt er echt op de gemaskerde feesten die in de film belicht worden?

We zijn op een dwaalspoor gebracht, gebruikt en misbruikt op manieren die nauwelijks te bevatten zijn. Zou dit bekend worden bij het grote publiek dan is het hek van de dam en zullen er heel wat personen eindigen aan de hoogste boom die er beschikbaar is. Iedereen die zijn ziel verkoopt in ruil voor macht en/of geld is medeplichtig. Je vindt ze in alle lagen van de maatschappij.

Vanaf 1950 toen de uitloop van de kerk op gang begon te komen is MIND CONTROL bewust ingezet door de Amerikaanse inlichtingendiensten (CIA, NRO, FBI en zelfs de NSA) om de waarheid verborgen te houden. Elk land op deze hele planeet neemt deel aan MIND CONTROL. Je komt het overal tegen, in de media; de werkplek; scholen; universiteiten; binnen instellingen en bedrijven …; in films en op televisie … het is overal. Het controlecentrum voor al deze MIND CONTROL …, zijn de Geheime Genootschappen die achter het VATICAAN staan.

X
John F. Kennedy wist dit, wilde er een eind aan maken en werd vermoord.

De Mockingbird Media is eenvoudigweg een van de meer dan honderd geheime programma’s en andere geavanceerde hulpmiddelen (die momenteel worden gebruikt), om de percepties van iedereen op aarde te beheersen, te verwarren en letterlijk te CONTROLEREN! Het was een vermeend grootschalig project van de CIA dat in de jaren vijftig begon en waarin Amerikaanse journalisten werden gerekruteerd in een propaganda-netwerk. De gerekruteerde journalisten werden op een loonlijst gezet door de CIA en opgedragen valse verhalen te schrijven die de mening van het inlichtingenbureau bevorderden.

Studenten, culturele organisaties en tijdschriften werden naar verluidt gefinancierd als fronten voor deze operatie. Hieruit ontstonden nieuwe gereedschappen ontwikkeld voor MIND CONTROL, gebaseerd op geavanceerde uitzendtechnologie. In iedere persoon op deze aardbol zijn implantaten geplaatst of geïnjecteerd met behulp van artsen (denk aan vaccinaties en bevolkingsonderzoeken) en tandartsen die hier zelf vaak niet eens bewust van zijn.

Waarom vergoed je ziektekosten verzekering alleen je rekening als je iedere 6 maanden even je gebit laat controleren? Onze tanden en kiezen hebben een enorm zelfhelend vermogen. Op het moment dat de tandarts gaat boren wordt de schade onherstelbaar voor het zelfhelend vermogen en wordt je afhankelijk gemaakt van hun ingrepen. Ga dus alleen maar naar een tandarts als het echt nodig is. Die implantaten veroorzaken gedachten die niet je eigen zijn. Zij vormen ook vaak de basis van iedere channeling of van een ander fenomeen waar mensen de ‘stem van God’ denken door te krijgen..!

Het hacken van de vrije gedachten is de grootste misdaad tegen de mens omdat hiermee het recht op ‘Vrije wil’ is geschonden. Hoe gemakkelijk onze gedachten kunnen worden gehackt wordt duidelijk als je de afleveringen van MINDF*CK bekijkt, het programma met onverklaarbare illusies met inzicht in de achterliggende psychologische principes als afleiding, non-verbale communicatie en beïnvloeding van het onderbewustzijn.

De echte strijd die momenteel plaatsvindt, is de oorlog tussen ‘God’ die vertegenwoordigd wordt door president Trump en Q, en het ‘Satanisme’ dat vertegenwoordigd wordt het Vaticaan en de Deepstate. Waarom denk je dat Satanisme en Luciferianisme zo dicht bij de voorgrond zijn gekomen dat zelfs de gewone man het zien kan? De Agentschappen die zich met deze Mind Control bezig hielden hadden geen idee wat de ware bedoeling van hun ‘bazen’ achter de schermen waren.

Zij beginnen nu langzamerhand wakker te worden en kiezen steeds vaker opnieuw de zijde van mens. De NSA bijv. werkt nu TEGEN alle andere instanties (CIA – FBI en vele anderen) omdat ze zich gerealiseerd hebben dat ze gedupeerd en gebruikt zijn. Een van de middelen die door de Deepstate werd ingezet om alles en iedereen te kunnen controleren was: ‘Time Travel’. Daarbij is ‘Tijdreizen’: ‘het concept van beweging tussen bepaalde punten in de tijd, analoog aan beweging tussen verschillende punten in de ruimte. Door een object of een persoon, meestal met behulp van een hypothetisch apparaat dat bekend staat als een tijdmachine.’

Het boek van HG Wells is dus niet zomaar ‘uit de lucht gegrepen’..

Tijdreizen is een algemeen erkend concept in filosofie en fictie. Het idee van een tijdmachine werd gepopulariseerd door de roman The Time Machine uit 1895 van H. G. Wells en ‘Quantum Access’ (Data Integratie en informatie-uitwisseling verkregen uit de SMART-technologie). Vooral de laatste stond complete en totale controle toe in de afgelopen 60 jaar. We leven momenteel eigenlijk in een soort gevangenis van tijdsreizigers waar degenen die toegang hebben tot deze specifieke geavanceerde technologie het roer in handen hebben en de mensheid in onwetendheid vastgeketend houden. (HIER op YouTube en HIER)

Donald Trump (en degenen die hem steunen) hebben eveneens toegang tot ‘Time Travel’ en ‘Quantum Access’  wat hen in staat stelde de verkiezingen te winnen. Wat we in de publieke arena zien is slechts een klein deel van een gigantische oorlog die zich afspeelt in allerlei verschillende tijdslijnen. Beide kanten zetten Quantum Access technologieën en Time Travel in om te proberen de overhand te krijgen!

De CENSUUR van de vrije media door Google, Facebook en Youtube is het gevolg van de totaal onverwachtse overwinning van Donald Trump, dat ze niet aan hebben zien komen. TRUMP is op dit moment aan de winnende hand omdat zijn groep het presidentschap in handen heeft! HIER

De Deepstate die sinds de moord op JFK in 1963 aan de macht was in de VS, was verblind geraakt door zijn eigen macht. Hun arrogantie had dusdanige proporties aan genomen dat ze nooit aan de mogelijkheid gedacht hadden, dat ze deze verkiezingen zouden kunnen verliezen. Hierdoor hadden ze niet in de gaten dat Trump met zijn team inmiddels ook toegang hadden verkregen tot het tijdreizen waarover zij dachten de volledige controle te hebben..!

Beetje bij beetje beginnen we via Q informatie te krijgen over de geheime ruimte programma’s. Kijk naar het verhaal hierover van Jonathan Slater

Het grote publiek mag dan geen besef hebben hoe diep dit konijnenhol gaat, Q laat in zijn berichtgeving steeds meer kruimeltjes vallen waaruit blijkt dat het niet alleen bezig is de VS te bevrijden maar de hele wereld. HIER  Wat we zien uitrollen in de VS en over de hele wereld is exact hetzelfde scenario van wat zich net voor de 2de Wereldoorlog afspeelde. Er zijn zoveel parallellen en overeenkomsten die niet langer kunnen worden genegeerd. Kijk eens naar dit toeval…

Er is geen verschil tussen toen en nu, want het zijn de ZELFDE groepen en families die de touwtjes in handen hebben. Dit keer gaan ze niet achter de JODEN aan maar ze zijn van plan de blanke mens te vernietigen! Het beleid in Zuid Afrika is hier een duidelijk voorbeeld van. Als de slapende massa’s niet snel wakker worden en hun hoofden uit het zand halen … is een wereldwijde genocide van gigantische proporties op blanke mensen binnen een paar jaar een feit.

Harriet Algra

September 2018
www.totalhealthfoundation.org

6 gedachten over “De media zijn onze en jou grote vijand geworden..!

 1. https://www.nu.nl/media/5602445/vakbond-nvj-wil-journalisten-beter-beschermd-worden-racisme.html
  Geweld of agressie is natuurlijk niet goed te keuren maar wel te begrijpen wanneer MSM journalisten niet willen luisteren naar verzoeken om onpartijdig nieuws te brengen inplaats van alleen maar nieuws te brengen wat in het straatje van de politiek past of andere belanghebbenden.
  Veel mensen lezen hun nieuws op alternatieve sites en mogelijk hebben velen boeken gelezen van bv Udo Ulfkotte of Janneke Monshouwer en wete daardoor dat veel MSM journalisten mogelijk nogal beinvloed worden waardoor hun nieuws niet meer serieus te nemen is.
  Opvallend daarbij is dat de MSM journalisten geen of weinig aandacht besteden aan toch wel belangrijke zaken zoals bv op alternatieve sites wel te lezen is,daardoor krijgt men al vlug het idee dat ze iets verborgen willen houden omdat het niet strookt met politieke of andere belangen van hun mogelijke broodheren.Een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld:
  1.UMTS en straling van 5-G en natuurlijk de daarbij behorende handel in vergunning en veiligheidsonderzoek.
  2.VS-rechtszaak gewonnen tegen overheid en vaccinatie-industrie.
  De MSM blijft in het eerste geval oorverdovend stil en via reclames blijven ze gewoon apparaten die van deze straling gebruik maken promoten waardoor veel mensen zullen denken dat geld belangrijker is dan de gezondheid van mensen.
  Wanneer je constant vaccinatie promoot ongeacht de gezondheidsrisico’s dan is het natuurlijk ook goed te begrijpen dat er door de MSM geen informatie naar buiten gebracht wordt wat het tegendeel BEWIJST,vandaar dat het ook hier oorverdovend stil blijft over de gewonnen rechtszaak in de VS.
  De vraag is natuurlijk moet dan bescherming geboden worden aan journalisten die de boel besodemieteren en daardoor zelf agressie en dergelijke op hun hals halen?
  Hoe lang denken zij die werkwijze nog vol te kunnen houden?
  Mijn mening is dan ook dat wanneer zij eerlijk waarheidsgetrouw nieuws zouden brengen waarbij geen onderwerp verzwegen wordt zij mogelijk van die agressie tegen hen af zullen zijn.
  Nu heeft de MSM het vertrouwen van het publiek beschadigd en dat zullen ze eerst moeten herstellen anders ben ik bang dat hun probleem alleen maar groter zal worden.

 2. In Nederland lijk het erop dat de “leiders/bestuurders” het gezonde verstand hebben verloren en alles moet wijken voor nieuwe ontwikkelingen die meestal geld voor grote bedrijven opleveren of dienen om het eigen volk onder de duim te houden.Zelfs onze veiligheid is niet gegarandeerd en zelfs informatie wat eventuele “vijanden” in de kaart kan spelen wordt nu gewoon openbaar bloot gegeven.Is dat niet de staatsveiligheid in gevaar brengen ?
  https://nos.nl/artikel/2264322-afluisterpark-nederlandse-veiligheidsdiensten-verhuist-naar-buitenland.html
  Afluister apparatuur zal verdwijnen uit het Friese Burum en naar het buitenland verhuizen.
  (Kwestie van volgen en ook een eventuele “vijand” weet waar we/ze worden afgeluisterd).
  Ook weet men nu dat 5 G deze apparatuur kan verstoren (ook wel makkelijk natuurlijk).
  Het is niet mogelijk om de 3,5 GHz frequentie te delen (ook wel makkelijk om te weten).
  Wat wanneer de relatie met het betreffende land verslechterd? Hoe zit het met de privacy van ons? Hoe weten we of dat land te vertrouwen is en geen verkeerde informatie verstrekt?
  5G zou nodig zijn voor bv sneller internet (die smoes werd ook door internet providers gebruikt om goed werkende modums te vervangen door wifi apparaten terwijl daar mogelijk niet eens om gevraagd werd door internet gebruikers).Net zoals die slimme meter die door onze strot werd geduwd waarbij ook nog gelogen werd dat op afstand uitlezen door de monteur uitgeschakeld kon worden wat niet gebeurde.Aflezen kunnen ze wel alleen is het een administratieve blokkering en dus hebben ze toch gegevens van iedereen.(gaat gewoon door of dat het de gewoonste zaak van de wereld is).
  Een afluisterpark moet dus wijken voor 5G omdat dat nodig is voor de besturing van bv robots en apparatuur in huis (terwijl de meeste mensen niet eens een robot in huis hebben).
  Ook zou het nodig zijn voor zelfrijdende auto’s (ook die hebben we nog niet maar zal mogelijk wanneer die er wel komen veel mensen hun baan = inkomsten kosten).
  Gisteren was minister Nieuwenhuizen nogal trots op de proef met een zelfrijdende trein wat in de toekomst eveneens mensen hun baan kan kosten. Hoe vangt de Nederlandse staat deze mensen op want geld voor het eigen volk uitgeven is bijna hetzelfde als vloeken in de kerk en uitkeringen zijn meer om te overleven waarbij levensvreugde niet telt.
  https://nos.nl/artikel/2264248-geslaagde-eerste-test-met-zelfrijdende-trein.html
  Banken hebben toegegeven dat digitalisering verantwoordelijk is voor veel ontslagen mensen in hun sector en dat lijkt bijna overal steeds meer het geval te zijn terwijl de overheid geen maatregelen neemt om mensen van een fatsoenlijk inkomen te voorzien indien zij hier slachtoffer van worden,integendeel mensen worden juist gekort wanneer ze geen ander werk kunnen vinden in deze periode dat er steeds minder werk is ook al zeggen bepaalde instanties het tegenover gestelde.Maar goed zo wordt ook volgehouden door Koolmees dat de meeste mensen er volgend jaar op vooruit gaan financieel terwijl een blinde vink kan zien dat het tegenovergestelde gaat gebeuren omdat alles duurder wordt en verschillende verplichte uitgaven nemen ze gewoon niet mee in hun berekeningen zoals gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen.(Waardoor denkt Koolmees dat het komt dat 300.000 werkende mensen niet meer kunnen rondkomen,of dat steeds meer mensen bij voedselbanken belanden en alles vaak afgenomen wordt waar zij eerder voor gewerkt hebben?).
  Telkens hoor je het gaat goed met de economie= grote bedrijven maar behoor je daar niet bij en val je in een lagere inkomens groep dan tel je alleen maar om financieel uitgekleed te worden.Afluisterparken moeten dus wijken voor 5G,Salafisten die van binnenuit een gevaar kunnen zijn daar doen ze niets aan ivm geloosovertuigingen,Marakesh Migratie Pact zet de deur wagenwijd open en men weet niet wie er binnen kunnen komen en met welke bedoelingen,wat ze wel doen is het eigen volk die al eeuwen samenleven bespioneren terwijl dat nooit een probleem is geweest en natuurlijk wetswijzigingen en verboden en verplichtingen doorvoeren.
  Mensen moeten nu zelfs opletten wat ze doen wanneer er een vrouw voorbij loopt want voor je het weet bega je een strafbaar feit,maar ook bestaat de kans dat er nu minder relaties komen omdat mensen angst hebben om een vrouw te benaderen.Knettergek zijn ze in Nederland.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.