Advertentie

In EU-parlement: “Trudeau misdadiger!”…


x
x

In EU-parlement: ‘Trudeau misdadiger!’

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Tijdens de afgelopen 3 (EU-, NATO- en G7-) topbijeenkomsten, werd de bijeenkomst in het Europese parlement, waar de Canadese premier Trudeau te gast was, plotseling in een ander daglicht gezet, dan men wellicht verwachtte.. Dit zag je dus weer NIET op het nieuws. De ongelooflijke redevoeringen, die Trudeau beschimpten, om zijn handelwijze bij het neerslaan van de truckersopstanden, enkele weken geleden. Justin Trudeau zou in het EU-parlement een toespraak houden over -let wel!- ‘de bedreiging van de democratie waarmee het Westen momenteel wordt geconfronteerd’. Tja, je moet maar durven!

Het idee dat zo’n leider met overduidelijke fascistische trekjes, een toespraak houdt over de bedreiging van de democratie, nadat hij een van de meest krankzinnige autoritaire nachtmerries in decennia voor het Westen heeft ingeluid, zou lachwekkend zijn als je het van te voren fictief zou bedenken. Maar dit was gewoon ‘IN YOUR FACE’ van Trudeau. Helaas was het echter geen fictief verhaal en zoals uit de reacties van andere EU-parlementsleden blijkt, is zijn aanwezigheid gelukkig niet onopgemerkt gebleven.

Na Trudeau’s lippendienst aan de ‘democratie’ in zijn speech in Brussel op woensdag, – die hij gaf aan een grotendeels lege zaal!– riepen verschillende Europarlementariërs hem toe vanuit de zaal, hem daarbij beschuldigend van het schenden van de mensenrechten bij de behandeling van het Freedom Convoy protest in Ottawa vorige maand en ook over de maatregelen rondom Covid-19 in het algemeen.

Kijk hier hoe Klaus Schwab in dit vraaggesprek mensen als Justin Trudeau op de bok tilt, als voorbeeld van de getalenteerde Young WEF-leaders, die helpen bij het uitrollen van zijn WEF-agenda, die vooral ‘wereldleiderschap’ in het vizier heeft. Bekend fenomeen voor mensen die de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kennen..!!

Het Duitse EU-parlementslid Christine Anderson nam tijdens de zitting van het EU-parlement, waar Trudeau aanwezig was, de gelegenheid te baat, Trudeau even haarfijn uit te leggen, wat zijn optreden in het EU-parlement als basis had:

“Op basis van artikel 195 wil ik erop wijzen dat het gepast zou zijn geweest als de heer Trudeau, premier van Canada, dit Huis had toegesproken, volgens artikel 144. Een artikel, dat speciaal bedoeld was om te debatteren over de schendingen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, waarvan bij de heer Trudeau duidelijk sprake is.”

Anderson beschuldigde Trudeau ervan dat hij zijn bewondering voor de Chinese dictatuur openlijk ventileert en ze beschuldigde Trudeau van het met voeten treden van “grondrechten door zijn eigen burgers te vervolgen en te criminaliseren als terroristen, alleen maar omdat ze zich durven te verzetten tegen zijn perverse concept van democratie.” Dát Trudeau China bewondert, dat bleek overduidelijk uit de nu beruchte toespraak prees Trudeau de Chinese dictatuur voor hun ‘groene’ initiatief en sprak hij over de voordelen van tirannie – waarna hij applaus kreeg van zijn kudde.

En Christine Anderson was niet de enige met haar minachting voor de uitermate vreemde Trudeau. Kijk in dat kader weer eens naar de foto’s die gemaakt werden, tijdens zijn plotselinge bezoek aan Mark Rutte afgelopen jaar. Het toneelstuk met de mondkapjes en hun beider achtergrond in relatie tot het WEF/Klaus Schwab van beide ‘heren’, maakt dit in onze ogen tot een creepy toneelstuk!

In een andere EU-toespraak -naast die van Christine Anderson die online viraal is gegaan, heeft het Kroatische parlementslid Mislav Kolakusic de leider van Canada gehekeld, door te verklaren:

“Er zijn mensen onder ons die deze fundamentele waarden met voeten treden, ik verwijs naar de bejaarde inheemse Canadese vrouw die door politiepaarden werd vertrapt in de buurt van Parliament Hill in Ottawa. Voor velen van ons zijn fundamentele mensenrechten waarvoor miljoenen burgers in Europa en de wereld hun leven hebben gegeven.

We hebben gezien hoe jullie vrouwen vertrappen met paarden, hoe jullie bankrekeningen van alleenstaande ouders blokkeren, zodat ze niet eens het onderwijs en de medicijnen van hun kinderen kunnen betalen, en ze geen nutsvoorzieningen, hypotheken voor hun huizen kunnen betalen. Voor u mogen dit liberale methodes zijn, voor veel burgers van de wereld is het een dictatuur van de ergste soort.

Om onze rechten en de rechten van onze kinderen, die we in de loop der eeuwen hebben verworven, te verdedigen, zijn velen van ons, waaronder ikzelf, bereid onze vrijheid en ons eigen leven op het spel te zetten.

Kolakusic zei dat Canada ooit een symbool was van de moderne wereld, maar de afgelopen maanden een ‘symbool van schendingen van burgerrechten’ is geworden onder Trudeau’s ‘quasi-liberale laars’.  Volgens Kolakusic kunnen de verenigde burgers van de wereld ‘een regime stoppen, dat de vrijheid van burgers wil vernietigen, hetzij door bommen of schadelijke farmaceutische producten.’

Een ander lid van het Europees Parlement, Cristian Terhes uit Roemenië, die zelfs weigerde de toespraak bij te wonen om Trudeau’s aanwezigheid in het EU-parelement, gaf een eigen verklaring uit, waarin ze de Canadese premier afblaast omdat hij het lef heeft te proberen

“Poetin vanuit het Europees Parlement lessen in democratie te geven, terwijl u met paardenhoeven uw eigen burgers vertrapt die eisen dat hun grondrechten worden gerespecteerd. Het verschil tussen democratie en tirannie wordt niet bepaald door de geografische locatie van politieke leiders, maar door de waarden die zij uitdragen.”

Hoe het invoeren van de ‘permanente noodwet’ door Trudeau volledige mislukte!
Met het in stemming brengen van de ‘Emer­gency Measurement Act’ wilden Trudeau en de minister van finan­ciën Chrystia Freeland de tijdelijke noodwet een per­manent karakter geven om verregaande controle over de Canadese burgers te verkrijgen. Deze langdurig ongebruikte noodwet werd van stal gehaald en in stemming gebracht, om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te doorbreken. Maar enige uren voor de stemming trok Trudeau plotseling het wetsvoorstel in. Afgezien van de sterk gevoerde op­positie en de verwachting dat de senaat om die reden zou tegenstemmen, bestond er nog een meer verhulde reden.

Deze noodwet zou een aantal onverwachte en onbedoelde neveneffecten voortbrengen die nadelig zouden kun­nen werken voor de Canadese bankensector..! Trudeau en Freeland ‘zijn beiden als Young Global Leaders nauw ver­bonden met het WEF van Klaus Schwab. Door de nood­wet in stemming te brengen, maakte dit regeringsduo inzichtelijk dat de bankensector een voorname rol speelt bij de ontwikkeling van een digitale identiteit van Cana­dese burgers. De systemen en platformen van de banken gaan daar­voor als basis fungeren.

Dit proces gaat in nauwe sa­menwerking met de Canadese autoriteiten en het WEF. Door dit verleende inzicht brak het regeringsduo een ongeschreven financiële code tot geheimhouding, die kenmerkend en noodzakelijk is voor de bankensector. Deze sector is gebaseerd op vertrouwen en dat werd on­dermijnd door de beoogde stemming. Het verlies van ver­trouwen werd als snel zichtbaar na de aankondiging van de noodwet-plannen. Vrijwel direct ontstond een kapitaalvlucht naar Amerikaanse banken en het ging tevens gepaard met geldopnames die dreigden uit te lopen op een mas­sale bankrun.

Tja, toen was de enige mogelijkheid om de wet in te trekken, als acute schadebeperking. Trudeau en Freeland lieten met het wetsvoorstel zien hoe eenvoudig het is voor de autoriteiten om beslag te leggen op bankrekeningen, creditcards, pensioenuitke­ringen, verzekeringen, hypotheken, leningen; allemaal zonder enig rechterlijk proces. Het onbedoelde gevolg was dat het een duidelijk en direct referentiepunt zou zijn met betrekking tot de enorme vergroting van macht aan
de kant van de overheid, wanneer Canadezen eenmaal een digitale identiteit toegewezen zouden krijgen.

De landelijke overheden, die hun instructies krijgen van transnationale corporaties en het WEF, zijn zo ver­knocht geraakt aan hun behoefte de corona-schijnpande­mie als middel te gebruiken voor de uitvoering van al­ lerlei plannen, dat ze het simpelweg niet kunnen laten er gebruik (of beter gezegd: misbruik) van te blijven maken. Zonder corona is er geen injectiedwang. Daarmee geen QR-code. Daarmee geen registratie en controle van men­selijk gedrag. Daarmee geen voltooiing van de missie om iedereen van een digitale identiteit te voorzien, compleet met een sociaal krediet volgsysteem.

Nu werd het scannen van QR-codes nog vergoelijkt vanwege het indammen van vermeend besmettings­gevaar, uitgevoerd door een vriendelijke medewerker die je al dan niet toegang verleende tot de plek die je wilt bezoeken. De techniek zal zich snel ontwikkelen en spoedig automatiseren. Een algoritme bepaalt dan of een persoon toegang krijgt tot een product, dienst of dienstverlener, zoals winkels en horeca.

Met de smart­phone op zak geef je de autoriteiten constante updates over je locatie, status en afgenomen diensten. Gaat er iets ‘fout’, wat dat dan op dat moment ook is, dan kun je gestopt worden, zonder enige nuance voor menselijk­heid, in een zielloos digitaal tijdperk. Binair; goed of slecht, burger of dissident. Gemicro-managed en effici­ënt benaderd met een barcode, zoals een pakket in een distributiecentrum. Geen boostershot gehaald? Sorry, dan worden je bankrekeningen geblokkeerd tot­ dat je dat hebt gedaan. Wil je vlees kopen bij de slager? Dat gaat niet, want je hebt al te veel CO, verbruikt deze maand. Wil je eten in een restaurant? Niet voordat je de olie van de huurauto hebt ververst.

Canadees minister van finan­ciën Chrystia Freeland legt het allemaal uit en Trudeau op de achtergrond.

De mogelijkheden lijken zich grenzeloos aan de toekomstige dictatuur aan te dienen. Het laatste onbedoelde bijeffect van het beleid van Trudeau en Freeland is dus de transparantie van het feit dat we langzamerhand afstevenen op een digitale gevan­genis met daarin een grote rol van de bankensector. Het belang van het behoud van contant geld wordt in ieder geval steeds duidelijker. Het zonder toezicht van de au­toriteiten transacties kunnen verrichten, onderling met elkaar handelen en misschien, heel misschien, soms on­gezien genieten van de geneugten des levens.

VACCINATIEDWANG en – VRIJHEIDSBEPERKINGEN!
Dat Trudeau niet deugt, blijkt ook uit het maar áánhouden van de vaccinatie-politiek in Canada.Overal waar mogelijk, lijken mensen hun vrijheid in te moeten leveren voor vaccinatieplicht en zg. ‘covid-regulering’. En deze blijven maar aanhouden. Nu het einde nog niet in zicht is van de federale COVID-19-vaccinatieplicht, om in Canada aan boord van een commerciële vlucht of trein te mogen gaan, is er nu een rechtszaak aangespannen tegen de regering Trudeau om opheffing van de beperking te eisen.

Trucker Freedom Convoy Protests Pm Justin Trudeau S ...Shaun Rickard, een Brits staatsburger die al 30 jaar als permanent ingezetene in Canada woont, is eigenaar van een aannemersbedrijf. Hij is ook niet ingeënt tegen COVID-19. Rickard en een andere man, Karl Harrison, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de reisbeperkingen van de regering die gericht zijn tegen ongevaccineerde Canadezen. Rickard claimt dat de beperkingen hem verhinderen zijn familie in Engeland te bezoeken, waaronder zijn vader die aan Alzheimer lijdt.

Nadat hij een Twitter-account en een GoFundMe-campagne had opgezet om de verplichte COVID-vaccins ongedaan te maken, slaagde Rickard erin duizenden volgers te werven en meer dan US$ 22.000 in te zamelen bij supporters. Hij werd vervolgens vrolijk van Twitter verbannen en ook het donatie-platform ‘GoFundMe’  had hem verwijderd. In beide gevallen zonder enige toelichting en de verwijzing naar lege formuleringen in de ‘algemene voorwaarden’ van beide platforms.

De conclusie over het handel en wandel van Trudeau, doorklinkend vooral in de speeches van de 3 boven aangehaalde Europarlementsleden lijkt volledig terecht. Justin Trudeau is een heel enge man, die een dubbele agenda heeft en daarbij vooral de agenda van Klaus Schab’s World Economic Forum uit aan het rollen is..!!

* * *

1 gedachte over “In EU-parlement: “Trudeau misdadiger!”…

  1. Deze man Trudeau is ook een van die figuren die net zoals Rutte en Kaag als eerste achter de tralies geplaats moeten worden als we de gelegenheid krijgen bij wat ons nog te wachten staat
    Moeten oppassen dat ze tegen die tijd ons niet ontglippen Dus scherp blijven volgen hun doen en laten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.