Advertentie

Is het vaccin veel gevaarlijker dan de varkensgriep..?!


Er worden hier op WantToKnow heel wat discussies gevoerd als reactie op onze artikelen over de vaccinatie-golf die over ons heen gaat komen. Wat is er nou precies aan de hand? Het idiote is feitelijk dat niemand dat weet.. Maar je kunt dat ook andersom zeggen: Dan is er dus in feite niets aan de hand!

Wat betreft die griep is dat inderdaad het geval, zo blijkt uit onderstaand stuk maar weer eens te meer. Maar waarom al die paniek? Waarom dienen we ons dan allemaal massaal en vrijwillig te laten vaccineren tegen de Mexicaanse varkensgriep? Een griep die gewoon te belachelijk is om over te praten, in verhouding tot de griep die ‘normaal’  over de wereld gaat.

Er speelt dus gewoon iets anders..!

Vaccinaties: een doel op zich?!
Vaccinaties: een doel op zich?!

Maarten van Rossem liet het hier op de site ook al eens weten: “Stop met die onzinnige bangmakerij!” En dát is in feite de kern van het hele verhaal. Door de angst komen we in een stroomversnelling van: “Hoe moet dat nu?”  tot uitspraken als “Nou ik laat me ‘maar’ vaccineren, want baat het niet, dan schaadt het niet”.. Het doel is dus de vaccinatie op zich!!

Nou om dat laatste, daarover gaat het nou juist wél allemaal..! Kan het middel erger zijn dan de kwaal? Ons hoofdartikel van de week heeft eenzelfde strekking als dit artikel. Alleen komt hier een arts aan het woord, die feitelijk weet waar hij het over heeft. Een waardevol artikel om te bespreken met de mensen die er belang bij hebben. IEDEREEN dus!

Stuur het door, draai het uit, maar informeer jezelf. De feiten, de wetenschappelijke feiten, die Dr. Russel Blaylock hier noemt zijn niet mis..! Wetenschappelijke onderzoeken op basis waarvan VEILIGHEID wordt gepretendeert zijn door de pharmaceutische INDUSTRIE zélf uitgevoerd!

Er zijn 2 beweegredenen voor hun keiharde manier van handelen, die overigens plaatsvindt in samenwerking met de  ‘officiële’ wereldinstanties, die niets anders tot doel ZOUDEN MOETEN hebben, dan jouw en mijn gezondheid en welzijn. De 2 beweegredenen:

 • verschrikkelijk veel geld verdienen
 • een of meerdere ‘andere’ doelen (die dan natuurlijk i.s.m. de genoemde instanties dienen plaats te vinden!!!)

Hoe vind jij het dat nu 2 leidende pharmaceutische bedrijven, Novartis en Baxter, de orders zullen krijgen om het pandemie-vaccin te maken..? Terwijl zij beiden een verleden hebben waarin -op zijn zachtst gezegd- frauduleus handelen, een hoofdrol heeft gespeeld. Want wanneer je rotzooit met wetenschappelijk onderzoek, ten koste van mensenlevens, dan is deze kwalificatie toch wel op zijn plaats..? Maar ze gaan waarschijnlijk dit keer goed hun werk doen?

Lees het stuk en stuur het door! Nogmaals, dit is een wetenschappelijk verhaal van een arts die weet waar hij over praat, wanneer het gaat over pharmaceutische stoffen, truucs  en ontwikkelingen. Maar natuurlijk ook als het gaat over de reacties van stoffen op het menselijk lichaam. Geen gezweef, geen samenzweringstheoriën, gewoon strak. Alsjeblieft!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het vaccin kan veel gevaarlijker zijn dan de varkensgriep.

Dr. Russell Blaylock  7 Juli 2009

© Newsmax.com 2009 / © vertaling Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be    Origineel artikel HIER

 

De uitbraak van de Mexicaanse varkensgriep, die begin dit jaar uiteindelijk 4910 Mexicaanse burgers infecteerde, leidde tot 85 doden. Tegen de tijd dat deze griep de VS bereikte, veroorzaakte deze slechts milde gevallen van griep-achtige gevallen.

Dr. Russell Blaylock windt er geen doekjes om in zijn analyse in dit artikel.
Dr. Russell Blaylock windt er geen doekjes om in zijn analyse in dit artikel.

‘Dankzij’ het falen van volksgezondheidsofficials en het intense luchtverkeer, slaagde het virus erin zich wereldwijd te verspreiden. Ondanks de voorspellingen van enorme aantallen doden en het arriveren van de Dag des Oordeels, bleef het virus zich uitten in een relatief milde vorm, iets dat in feite élk jaar gebeurt met griepepidemieën. En wereldwijd staat de teller op dit moment op 311 doden, die voortkwamen uit 70.893 griepgevallen. In de Verenigde Staten hebben hiervan 27.717 gevallen geleid tot 127 doden. Hoewel natuurlijk elke dode te betreuren is, zouden deze cijfers gewoon geen aanleiding dienen te geven voor zulke draconische overheidsmaatregelen.

Het is hierbij handig om je even te vergewissen van het feit dat het CDC (de Centers for Disease Control) in de VS met hulp van de media, ons continue voorhouden dat per jaar 36.000 mensen aan de griep sterven, een cijfer dat gewoon een  leugen blijkt te zijn. Maar in dit geval hebben we het dus over 300+ doden voor de Mexicaanse griep over de hele wereld..!

Het virus blijft een raadsel voor de virologen.

Op 30 April van dit jaar verscheen het tijdschrift ‘NATURE’, waarin een viroloog het had over: “Waar dit virus in hemelsnaam al deze genen vandaan heeft gehaald, begrijpt werkelijk niemand.”

Na een intensieve analyse van dit virus blijkt dat het huidige virus het OORSPRONKELIJKE H1N1-GRIEPVIRUS UIT 1918 in zich draagt, het Aziatische vogelgriepvirus, en maar liefst 2 nieuwe virus-genen (H3N2) uit het gebied dat we omschrijven met Eurasia. Het debat gaat nog steeds door over de vraag hoe een dergelijk virus kan ontstaan BUITEN DE  LABORATORIA, waarmee slechts de conlcusie overblijft, dat het ‘dus’ een genetisch gefabriceerd virus zou zijn.

En vanzelfsprekend staan pharmaceutische industrie, de vaccinsmakers onder hen, klaar om een ‘harde strijd’ te voeren over wie het eerste vaccin kan maken. De 2 grootste concurrenten op dit terrein zijn Baxter Pharmaceutical en NOVARTIS Pharmaceutical. Van deze laatste weten we dat het onlangs het vaccinbedrijf ‘Chiron’ over heeft genomen. Een bedrijf dat vóór deze fusie, behoorlijk wat smetten op haar reputatie had verzameld.. Maar beide bedrijven -Baxter en Novartis- hebben overeenkomsten gesloten met de WHO, de World Health Organisation, om een vaccin te produceren voor/tegen deze pandemie.

Het vaccine van Baxter, genaamd Celvapan, kreeg ongelooflijk snel goedkeuring. Baxter heeft hierbij gebruik gemaakt van een nieuwe technologie (‘Vero-cell-technology’) waarbij gebruik wordt gemaakt van op kweek gezette cellen van de Afrikaanse Groene aap. Het bijzondere heirbij is dat ditzelfde dierlijke celweefsel tevens in staat is een aantal vaccin-verontreinigers te produceren, inclusief het HIV-virus..

De firma Baxter is al in verband gebracht met 2 schandalen, waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. Het eerste van deze 2 gevallen vond plaats toen componenten van hemoglobine (bloedvloeistof) verontreinigd bleken met het HIV-virus en geïnjecteerd waren in 10.000-den mensen, inclusief 1000-den kinderen.. Baxter ging gewoon door met het vrijgeven van dit HIV-verontreinigde vaccin, ondanks dat bekend werd dat deze vervuiling had plaatsgevonden..!

Het tweede geval vond onlangs plaats, toen werd ontdekt dat Baxter een vaccin tegen het wintergriepvirus had vrijgegeven aan maar liefst 18 landen, waarbij dit vaccin verontreinigd bleek met het vogelgriepvirus, hetgeen een wereldpandemie had kunnen veroorzaken. Gelukkig mogen we wel zeggen, ontdekten laboranten in Tjechië deze dodelijke verontreiniging en luidden de bel, vóórdat een wereldwijde ramp zich kon voltrekken.

Ondanks deze 2 dodelijke gebeurtenissen, blijft de WHO volharden in haar overeenkomst met deze firma Baxter om het vaccine te produceren tegen de ‘wereldpandemie’.

En dan is er Novartis, de tweede strijder om ‘de eer’; ook zij hebben een overeenkomst met de WHO voor een pandemie-vaccin. En het lijkt erop alsof Novartis het contract (ook) heeft binnengehaald, omdat hún vaccin bijna gereed is.

Maar wat zo afschrikwekkend is, is dat deze pandemie-vaccins ook ingrediënten in zich dragen, de zg. immuun-hulpstoffen, waarvan

WETENSCHAPPELIJK IS BEWEZEN, DAT DEZE STOFFEN ERNSTIGE NEGATIEVE EFFECTEN HEBBEN OP HET AUTO-IMMUUNSYSTEEM VAN MENSEN.

Maar wat zo afschrikwekkend is, is dat deze pandemie-vaccins ook ingrediënten in zich dragen, de zg. immuun-hulpstoffen, waarvan WETENSCHAPPELIJK IS BEWEZEN, DAT DEZE STOFFEN ERNSTIGE NEGATIEVE EFFECTEN HEBBEN OP HET AUTO-IMMUUNSYSTEEM VAN MENSEN. O.a. blijkt uit deze studies, dat hierdoor ziekten als Rheuma, MS en Lupus ruimte krijgen zich te ontwikkelen in het lichaam.

Het blijkt zelfs dat wetenschappelijk onderzoek bij dieren heeft aangetoond, dat deze ‘hulpstoffen’ in de vaccins dodelijke zijn.. Uit een van deze studies, waarbij deze stof speciaal op 14 cavia’s werd getest, kwam naar voren, dat slechts 1 cavia dit avontuur had overleefd…! En zoals dat gaat bij goede wetenschappelijke studies, bleek bij het opnieuw uitvoeren van deze test, HETZELFDE RESULTAAT!

En waarom deze club met haar dubieuze geschiedenis, inmiddels de dochter is van Novartis, is wel duidelijk.
En waarom deze club met haar dubieuze geschiedenis, inmiddels de dochter is van Novartis, is wel duidelijk.

En wat is dan het dodelijke ingredient? Dit is een stof genaamd ‘squalene’ en dit is een soort olie. Het genoemde bedrijf ‘Chiron’, dat dus onlangs is overgenomen door Baxter, is niet alleen fabrikant van het dodelijke antrax-vaccin, maar maakt ook een vaccin-hulpstof ‘MF-59’, die 2 componenten in zich draagt, waar we ons zorgen over moeten maken. Deze 2 stoffen zijn namelijk ‘Squaline’ en GP120. Uit een aantal studies blijkt keihard dat dit ‘Squaline’ alle bovengenoemde auto-immuunziekten kan veroorzaken..!

Deze hulpstof MF-59 wordt gebruikt in een aantal vaccins. En het blijkt inderdaad dat deze vaccins, inclusief het Tetanus-vaccin en het Difterie-vaccin, dezelfde vaccins zijn, als die worden geassocieerd met de afstotende reacties van het lichaam.

Ik heb een aantal studies bekeken inzake deze vaccin-hulpstof en iets uitgevonden dat behoorlijk interessant is. Uit verschillende studies die waren uitgevoerd op mensen met deze hulpstof MF-59, bleek dat dit een erg veilige toevoeging was.. Maar toen ik nakeek wie deze studies hadden uitgevoerd, kwam ik erachter, dat dit gedaan was door NOVARTIS Pharmaceutical Company en de CHIRON pharmaceutical company, 2 bedrijven die dus onlangs ook zijn gefuseerd.. En ‘natuurlijk’ werden beide onderzoeken uitgebreid gepubliceerd in ‘prestigieuze’ medische tijdschriften.

Wat voor mij natuurlijk ook geen verrassing was, dat ik ook heel veel onderzoeken tegenkwam, die waren uitgevoerd door ONAFHANKELIJKE LABORATORIA en – ONDERZOEKSINSTITUTEN die gewoon keihard aantonen dat MF-59 een gevaarlijke stof is, die auto-immuunziekten veroorzaakt, zoals hierboven o.a. beschreven!

De olie-achtige stof ‘Squaline’ wordt sterk in verband gebracht met het Golf-Oorlog-syndroom. In Augustus 1991, gaf Anthony Principi, de secretaris voor Veteranenzaken toe, dat soldaten die gevaccineerd waren tussen 1990 en 1991 met het genoemde antraxvaccin een verhoogd risico hadden van maar liefst 200% om de dodelijke ziekte ALS (amyotrophic lateral sclerosis) te krijgen. Maar dat was nog maar het begin..

Deze soldaten leden (en lijden) aan een groot aantal slopende en levensverkortende ziekten. Zoals Polyarteritis Nodosa, Multiple Sclerosis (MS), Lupus, Transverse Myelitis (een zenuwziekte, veroorzaakt door een ontsteking aan het ruggenmerg), Endocarditis (ontsteking van het weefsel van de binnenkant van de hartkamers), Optic Neuritis waarbij blindheid voorkomt en tot slot Glomerulonephritis (een soort nierziekte).

Novartis, de fabrikant van dit nieuwe pandemie-vaccin, liet weten dat ze geen trek heeft om dit vaccin gratis ter beschikking te stellen aan arme landen.

Iedereen moet betalen, aldus Novartis.

Omdat dit hoofdbestanddeel van MF-59, ‘Squaline’ hyperimmuun reacties en auto-immuunreacties kan veroorzaken, schuilt het échte gevaar in het activeren van de immuuncellen in de hersenen, de zg. microglia. Het is juist de langdurige prikkeling van deze cellen, die in verband worden gebracht met MS, Alzheimer, Parkinson, ALS en mogelijke vaccin-gerelateerde hersenvliesontsteking. Het blijkt dat de activering van het systematische immuunsysteem van mensen, zoals dat optreedt bij vaccinaties, op een bijzonder snelle mannier de microglia in de hersenen activeert; en deze hersenontstekingen kunnen voor lange tijd aanhouden.

Maar hoe zou een stof als GP120 in de hersenen terecht kunnen komen? (GP120 is naast ‘Squaline’ de andere hulpstof in veel vaccins. Red.) Studies naar andere immuun-toevoegingen, waarbij gebruik werd gemaakt van zg. ‘volgtechnieken’, toonden aan dat ook deze stoffen eenvoudig de hersenen bereiken, nadat een vaccinatie heeft plaatsgevonden. Wat de meeste mensen niet weten, ook de dokters niet die vaccins aanprijzen, is dat de meeste studies die uitgevoerd worden door pharmaceutische bedrijven zélf, de gevaccineerden slechts 1 of 2 weken volgen, terwijl de meeste van de hierboven genoemde reacties pas na maanden of soms zelfs na jaren de kop opsteken..!

Het ligt voor de hand dat deze vaccinfabrikanten miljarden dollars winst gaan opstrijken van deze, door de WHO/overheden-gepromote pandemie. Novartis, de fabrikant van dit nieuwe pandemie-vaccin, liet weten dat ze geen trek heeft om dit vaccin gratis ter beschikking te stellen aan arme landen; iedereen moet betalen, aldus Novartis.

Je moet bedenken, dat wanneer je het vaccin eenmaal in je lijf hebt, je erg weinig kunt doen om jezelf te beschermen, tenminste met conventionele medicijnen. Het betekent dus dat je een leven tegemoet zult gaan van telkens opduikende nieuwe ziekten en een vroege dood.

En bedenk dat er veel veiliger manieren zijn om jezelf te beschermen tegen dit ‘griepvirus’, zoals hoge doses Vitamine D3, selectieve immuunsysteem versterkende supplementen en gezond voedsel.

© 2009 Newsmax. All rights reserved.

42 gedachten over “Is het vaccin veel gevaarlijker dan de varkensgriep..?!

 1. Dit is om helemaal ziek van te worden wat een bedrog en de meeste mensen vallen erin omdat ze zich niet informeren.
  Zo zielig ook mijn collega”s willen zich in laten intenten en ik kan zeggen wat ik wil maar het helpt niet ze zijn bang en denken dat de staat voor hun zorgt ! Hebben ook allemaal een paar maanden geleden weer heel trouw de griepprik genomen omdat ze geloven in de staat en in de “bazen “ik ben er erg verdrietig over. Onze baas tussen aanhalingstekens ging zover dat ze vertelde als je geen griepprik neemt en je gaat ziek worden dan kost het je vrije dagen.
  Heb direct mijn rechtsbijstandverzekering gebeld en die vertelde mij als het niet in je contract staat hoef je niets te doen ik bedoel maar zover gaan mensen !
  groetjes en welterusten pietje

 2. @pietje, ik kan me je frustratie goed voorstellen, ik weet precies wat je bedoelt en hoe mensen op deze berichtgeving reageren. Probeer het je niet teveel aan te trekken, meer dan mensen waarschuwen kan je immers niet doen. Het is aan die mensen zelf om een keuze te maken, probeer de last van een ander niet op je schouders te dragen want dan ga je er aan onderdoor en daarnaast is het ook totaal zinloos.
  De mens heeft vrijheid van keuze gekregen(ik denk dat dat toch wel 1 van de grootste cosmische wetten is) en kiezen voor een ander is niet anders dan degenen die ons in keuzes willen dwingen, zelfs al zijn jouw intensies nog zo goed…
  Ik zelf probeer me steeds meer te richten op mijzelf, wat kan ik aan mijzelf veranderen om positiever te zijn voor zowel mezelf als voor anderen, hoe kan ik af komen van de dogmas die ons van jongs af aan zijn ingegoten.
  En ik begin steeds meer te beseffen dat je anderen niet kan helpen zolang je niet eerst jezelf helpt en volledig in vrede en balans bent met je eigen ik.
  Maar goed, dat is mijn visie.
  Ik wil vooral zeggen, laat je niet lijden door angst en frustratie want dan gooi je de boel innerlijk juist op slot. En laat dat nou precies zijn wat de schaduwregeringen zo graag willen zien.

  Guido en Tessa, ik dank jullie voor al het harde werk wat jullie voor ons doen, het word zeer gewaardeert!

 3. @pietje
  de meeste mensen vallen erin

  Dat weet ik zo net nog niet van liever lede worden toch wel steeds meer mensen wakker.In jouw omgeving dan misschien niet maar wat ik hoor en zie is het weer een ander verhaal en gelukkig maar.Blijven praten en links door sturen naar je familie,vrienden en bekenden.Elk mens wat wakker word is er een.

 4. Heel goed stuk, was er allang van overtuigd dat je het vaccin niet moet nemen! Wat ik niet begrijp is het noemen van squaline als zijnde een stof die auto immuunziektes veroorzaakt.Voor zover ik weet is squaline haaienleverolie. Dit wordt heel veel gebruikt in cosmetische en visolieprodukten. Het staat bekend om zijn vele goede eigenschappen voor de mens? Als dit waar is dan moet er hard gewaarschuwd worden voor squaline want het zit in erg veel produkten.
  Ik heb overgens nog nooit iets negatiefs over squaline gehoord en kan verder ook niets terug vinden over schadelijke eigenschappen. Kan iemand hier meer over vertellen?

 5. @Rosa, we hebben een bevriende club/persoon gevraagd naar het Squaline, temeer omdat ook wij zagen dat het overal op internet als ‘gezond’ wordt verkocht. Maar dan overigens als UITWENDIG te gebruiken spul of INWENDIG via het spijsverteringskanaal. Maar dus NIET via intermusculaire vaccinatie-inspuitingen..
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Squaleen kan worden gehaald uit de lever van haaien en heeft een aantal gezonde eigenschappen als je het opeet.
  Maar wetenschappers hebben er een veel nuttiger toepassing voor
  gevonden, namelijk als adjuvans in vaccins om een sterkere respons van het immuunsysteem op te roepen. Het griezelige van deze hedendaagse Frankensteiners is dat ze zich niets aantrekken van de bijwerkingen en deze gewoon in de doofpot stoppen.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Er komt een artikel hier nu op WantToKnow over dit heftige spul, dat op zijn zachtst gezegd een zeer ernstige bedreiging vormt voor onze gezondheid!

 6. Ok, Bedankt voor de reactie.Ik had al bedacht dat squalene waarschijnlijk niet gezond is bij injecteren. Toch blijft het vreemd, omdat bij inname, bijvoorbeeld capsules (de bekende omega 3 vetzuren) deze ook in je bloed worden opgenomen en daar goed werk doen. Ook blijkt het erg goed te zijn om op je huid te smeren, vochtinbrengend enzo. Het is een erg algemeen gebruikte olie. Ik zou dus graag willen weten of het nu wel of toch niet zo gezond is.
  Wel heel goed dat jullie dit uitzoeken, want volgens mij is dat echt wel belangrijk.

 7. @rosa: heb je het hele artikel gelezen over Squaline? Volgens mij staat daar alles in. Het gaat om de verwoestende werking van dit goedje in de hersenen en op het immuunsysteem. Dus geen gebruik extern of via het spijsverteringskanaal. Daarom is het ook zo gevaarlijk, omdat het zo veilig lijkt voor andere doeleinden.

 8. @Pietje…
  jeetje ze gaan wel erg ver bij jullie op het werk…
  Maar het is net als Weerdenb. schrijft – ook al is het verdomd moeilijk – probeer niet gefrustreerd te raken dat anderen het (nog) niet zo zien. Ik weet het is lastig, maar het is een individueel proces en je kan dat niet forceren. Lekker bij jezelf blijven, straal positiviteit uit en wie weet komen daardoor een paar collega’s wel uit zichzelf naar je toe voor advies of jouw mening. 😉

 9. Het probleem is niet zo zeer dat anderen het niet zien, iedereen moet lekker doen wat hij of zij wilt….maar dat wij straks allemaal verplicht worden om het vaccin te nemen!!!!!!

 10. Ik weet niet meer wat ik geloven moet, en dus wat ik straks moet gaan doen of niet doen. Jullie zullen allemaal zeggen: niet doen, natuurlijk. Maar klopt dit verhaal hierboven wel? Ik weet het effe niet meer, zucht!

 11. Er is genoeg info Karin, ga anders eens naar een voorlichtingsbijeenkomst van Anneke en Désiree. En er staat hier genoeg op de site om je GOED te informeren. Gebruik onze zoekmachine eens.. Bovenaan de homepage. En in de agenda aldaar, zie je de volgende informatie-bijeenkomsten.

 12. Over het artikel…

  In de zaterdagbijlage van de krant stond ook een interessant artikel over een vaccin tegen een griep…

  Dit vaccin had ook een cadeautje…

  De kwaal is lang niet zo erg als het “medicijn”

 13. Hallo lieve mensen,

  Ik ben geen voorstander van vaccinaties. Het is slechts symptoombestrijding. Het afweersysteem verzwakt nog meer.
  Griep ontstaat, als het lichaam uit balans is, door een verhoogd histaminegehalte, dat ontstaat door intolerantie voor de biogene aminen.
  Veel mensen hebben deze aandoening, zonder het te weten. Ziekte komt niet door de lucht, maar komt binnen door de mond.
  Ongezonde voeding, veel dierlijke eiwitten en slechte eet- en leefgewoonten verzwakken het afweersysteem.
  In een gezond lichaam kan zich geen ziekte manifesteren.
  Door gezond en natuurlijk te eten en leven voorkom je aandoeningen als griep. Zet angst om in actie en zorg goed voor lichaam en geest.

  mvrgr
  Didy
  http://www.levendvoedsel.nl

 14. grappig dit. allemaal mensen die denken genoeg verstand van zaken te hebben om een mening uit te dragen aan anderen.
  De anti-vaccinatie helden uit de Nederlandsche bible-belt beroepen zich dan tenminste nog op geloof (iets niet intellectueels, maar irrationeel gevoelsmatigs), als uitleg waarom ze hun kinderen liever dood laten gaan dan inenten.

  Een griepvirus waar flink wat meer mensen aan dood gaan dan een gewoon jaarlijks griepje, een gratis vaccinatie die wordt aangeboden, en dan nog heb je idioten die denken dat het vaccin erger is dan de kwaal.

  Nou, dan vaccineer je je toch lekker niet? Succes met je tamiflu ..

 15. @rico
  Mag ik je even vragen of jij misschien in het bezit bent van inside-information, een statistiek of een overzichtje waaruit blijkt, dat de anti-vaccinatie “helden” (neem aan dat je hier bv Staphorst mee bedoeld) héél verkeerd bezig waren en zijn en dus ongelijk hebben om tegen vaccineren te zijn (zou dit eerder “rationeel gevoelsmatig” noemen)… Ben eigenlijk heel benieuwd naar een beetje bewijs dat deze, in mijn ogen, verstandige mensen, wel of geen gelijk hebben …

 16. WHO Will Be Killing You?
  (WHO) – World Health Organization Facts & Rumors
  http://www.rense.com/general86/whdo.htm

  WHO moves forward in secrecy to accomplish forced vaccination and population agenda
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14475

  Squalene: The Swine Flu Vaccine’s Dirty Little Secret Exposed
  http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2009/07/17/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-Dirty-Little-Secret-Exposed.aspx

  Een beetje cynisch om je veel leesplezier te wensen.

 17. hi Ellen,

  de discussie hier gaat over vaccineren tegen varkensgriep of niet. Omdat [terwijl er helemaal nog geen vaccin is!] sommige mensen nu al stellen dat het vaccin gevaarlijker zou zijn dan de griep gewoon uit zieken. En die zelfde mensen geven wel aan dat dit virus onvoorspelbaar gedraagd. Onvoorspelbaar is reden te meer om vaccinatie te overwegen lijkt mij dan.

  Ik trek een vergelijk met mensen die categorisch tegen vaccineren zijn uit hun geloofsovertuiging. Ik geef aan dat die mensen dan tenminste nog een verhaal hebben [geloof] al geef ik ze ongelijk in dat verhaal. Mensen die angst zaaien tegen een nog te ontwikkelen vaccin, daar heb ik geen goed woord voor over.

  Je vraag om statistieken; misschien is dat wel het punt waar deze discussie over gaat. In de recente geschiedenis hebben we hier in Nederland geen zich snel verspreidende/besmettelijke epidemie meegemaakt. Mensen realiseren zich geloof ik niet wat een grote uitbraak van een levensbedreigende ziekte betekent. Zonder historisch besef lijkt vaccineren misschien niet echt nodig. Hebben diezelfde mensen zich de afgelopen jaren flink in de schulden gestoken en verwijten ze nu de banken dat ze in de geld problemen zijn gekomen, denk ik dan. De krediet crisis werd door sommige historici aan zien komen, er werd al sinds eind jaren ’90 tegen gewaarschuwd.

  Als je statistieken wilt, ga je dan inlezen in wat vroeger difterie, tetanus, polio, pnemokokken, bof, mazelen, rode hond, Kinkhoest (vaccins daartegen zit in het regulier inentingsprogramma) of de spaanse griep deden.

  Ik ben erg benieuwd of de griep komende herfst echt flink los gaat. Ook al gaat er niemand dood, als de helft van Nederland ziek thuis ligt, dan gaat van alles op zn gat..

  Ik wordt binnenkort weer vader. Ik zou een vaccin wel prettig vinden in plaats van een pasgeboren kindje tegen een compleet nieuw griepvirus zien vechten..kom maar op met dat vaccinatieprogramma.

 18. @rico
  Momenteel heb ik geen puf om in te gaan op een welles-nietes dicussie, ik ga er dan ook van uit dat ieder volgens zijn eigen waarheid handelt, wil alleen maar benadrukken dat er zo langzamerhand meer en meer naar boven komt over de nog onbekende én bekende bijwerkingen op lange termijn van het griepvaccin, dus blijf je informeren en denk eens aan al die lichaamsvreemde stoffen die je kindje naar binnen zal krijgen.. Het feit dat je hier in discussie gaat, wil eigenlijk al zeggen (denk ik) dat ook jij ergens je twijfels hebt..

 19. @Ellen dan laat je je volgende kindje toch niet vaccineren, Nu wordt deze nog beschermd door kudde immuniteit vanwege de hoge vaccinatie graad, als maar genoeg mensen denken zoals jij, komt er vanzelf weer eens bv een kinkhoest epidimie, echt klassieke gevallen van kinkhoest doen het altijd goed in dit soort discussies. over lichaamsvreemde stoffen gesproken, weet je wat voor krachtige toxines de kinkhoest bacterie produceren of de difterie bacterie, en wel eens een menigokokken sepsis gezien, waarbij een hoog percentage kinderen binnen 24 uur overlijden terwijl er daarvoor nog niks aan de hand was..! kijk gewoon naar de cijfers pre en post vaccinatie en naar landen met een lage vaccinatie graad. Mischien moet je wetenschappers en de who dankbaar zijn dat variola (pokken) niet meer voorkomt, Dat was overigens het gevaarlijkste vaccin dat er ooit op grote schaal is gebruikt, (er was en is geen alternatief) toch liet heel de wereld zich vaccineren (waardoor het virus geirradiceerd is) Omdat het veel beter is dat het alternatief (google de plaatjes en je weet waarom)..
  Ik geloof dat onnozelheid de nummer 1 epidimie is op dit moment..

 20. Als ik dit allemaal hier lees, dan krijg je zekers je twijffels. Ik behoor tot de risicogroepen, en wat gebeurt er als ik mij niet laat inenten? Ik zou nu niet eens meer durven met al die berichten over het vacin? Bangmakerij?? Zowel het Who en de doktoren die het vacin ontwikkelen en zowel dit artikel vraag ik mij af wie heeft hier gelijk??

 21. Ach nu ik dit lees denk ik weer: en samenzwerings site, beetje links getint, beetje hocus pocus kwakzalverij vage onzin en in homeopatie geloven en daar gaan we weer. Wees blij dat er vaccins worden vervaardigd. Kijkend naar de Spaanse griep 1 eeuw geleden waarvan velen het slachtoffer werden komen we er nu goed af. Ik ben blij dat mensen geld verdienen aan deze materie anders kwam deze medicatie er gewoon niet. Wees blij dat we nu de technologie hebben.

 22. op star-people vind je vandaag een stukje over dr.Sherry Tenpenny die een boek heeft geschreven over vaccinaties
  misschien voor iedereen interessant om in ieder geval dit te lezen.
  deze dr. wil alle vaccinaties afschaffen omdat ze op de eerste plaats onnodig zijn

 23. Er is zolangzamerhand zoveel informatie, dat ik het maar op wat sites heb gezet. Dan heb ik het voor mijzelf bij de hand en anderen hebben er hopelijk ook wat aan.
  http://welvaartsziekten.jouwpagina.nl
  Deze verdient nog geen schoonheidsprijs en bestaat nog niet zo lang. Toch al voldoende om als naslagwerk te dienen.
  Dan heb ik twee internationale community sites, waarop jullie allen zijn uitgenodigd.
  http://the-xocai-chocolate-nibble-club.ning.com
  http://xocaiartofliving.ning.com/

 24. Let op, belangrijk bericht: op mijn website http://www.healingsoundmovement.com staat een nieuw artikel over de ‘varkensgriep pandemie’. Erg belangrijke informatie over de verzwegen kanten van vaccinaties, die ALLEN zeer ineffectief en levensgevaarlijk zijn (en de langetermijn effecten van ALLE vaccinaties zijn onbekend-omdat men ze niet onderzoekt uit angst voor al aangetoonde relaties met diverse ernstige hersenziekten en kanker en auto-immuunziekten!). Zie mijn website bij Artikelen (Dutch) aan de linkerkant. Mij mailen voor het artikel in Word om door te sturen of plaatsen kan ook: info@john-consemulder.com Wil je het leven eren, laat je dan niet vaccineren!

 25. Militaire inzet bij Mexicaanse griep!

  Den Haag – Patiënten die in ons land de Mexicaanse griep krijgen, lopen kans opgevangen te worden in kazernes of militaire hospitalen.

  Bron:Telegraaf

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4587885/__Militaire_inzet_bij_Mexicaanse_griep__.html?p=20,2

  Wat weten de overheden, wat wij niet weten?
  Komt er toch een mutatie van het virus met veel dodelijke slachtoffers?
  Hiermee vindt de militarisering van onze huidige maatschappij plaats.

 26. Dé grote verwarring die uit het verleden is meegenomen: de heftige en besmettelijke ziektes zijn de wereld uit, helemaal dankzij de vaccinaties. FEIT is dat de vaccinaties lichtelijk bijdragen of bijgedragen zouden kunnen hebben. Niemand kan dit meer onderzoeken omdat alle variabelen wijzigen/wijzigden. Vooral de enorm toegenomen hygiëne en veel betere voeding en behuizing zijn essentiële zaken die helpen besmettelijke ziekten geen kans te geven.

 27. Dit hele verhaal, en daarna de reacties, het begint met;

  “Wat is er nou precies aan de hand? Het idiote is feitelijk dat niemand dat weet.. Maar je kunt dat ook andersom zeggen: Dan is er dus in feite niets aan de hand! ”

  Kijk eens naar hoe de wetenschap is geevalueerd, het maakt niet uit waar je begint, van mijn part bij de oermens, en dan bovenstaande “logica” [lees bewijsvoering”

  Dan zakt je broek toch van je kont?

  Ferm.

 28. Ah … Novartis ..
  De lui die de ADHD epidemie wereldwijd ontketend hebben er enorm goed aan (blijven) verdienen !
  Die zitten dus deels achter dit Griep virus vaccin ?!
  Há bereid je dan maar voor want voor mij is het duidelijk dat de “gevaarlijke” griepvirus vaccinatie strategie een blijvertje is.

 29. Hallo allemaal, ik ben Rick en heb een dringende vraag. Ik ben maar 13 jaar oud, maar omdat ik ooit eens een ”pufje” heb gehad bij de doctor voor mijn asmatische brogitus, ben ik ook uitgenodigd voor de griepprik. Ik word eerlijk gezegd heel erg bang door al die verhalen, wat moet ik nu doen? Moet ik de griepprik nemen, of niet?

  -Rick.

 30. Hoi Rick
  Ik heb ook een dochter die 13 jaar is,gelukkig kunnen we goed met elkaar praten.Ik denk dat je er eerst eens met je ouders of verzorgers over moet praten en je bezorgdheid beter ook aan hen kunt uiten.
  Je bent minderjarig Rick,en dus zijn je ouders of verzorgers verantwoordelijk voor jou.
  Ik denk ook Rick dat het verstandig is om op openbare site’s niet je achternaam te vermelden.
  Ik begrijp je dilemma maar mijn mening is dat je beter raad kunt vragen aan iemand die je vertrouwd.

 31. Lastig verhaal, hoor.
  Aan de ene kant denk ik “what the hell!!” Als ze dan virussen maken om ons allemaal ziek te kraijgen, en vervolgens een leuk orikkie verzinnen om ons zg beter te maken,…alleen voor het geld,…(ok, teringleiers!!! dat wel) maar dan MOET dat prikkie maar! Wie wil er nou ziek worden??
  Maar aan de andere kant…Hoe ziek word je nou helemaal van dat griepje? Heb er al een paar het zien krijgen om me heen, en tsja,…het valt reuze mee! Beetje koorts, beetje hoesten, maar niet ergeer dan de gewone griep! En daar gaan toch elk jaar OOK mensen aan dood? (ok, wel mensen die al vele andere kwalen hebben, he)
  En ik wil echt geen zooi mijn gezonde lijf ingespoten krijgen, hoor! Laatstaan een of ander nanochippie. (jaja, dat was weer de laatste rare theotie die er op me losgelaten werd, haha) Het moet toch niet gekker worden!

  Ach, Binnenkort maken ze er weer een goeie film over, Zo verdient Hollywood er ook nog wat miljoenen aan na de WHO!!

 32. Ik ben even helemaal misselijk, ik heb mijn zoontje wel een eerste prik gegeven met heel veel twijfels en als ik dit allemaal lees denk ik, wat heb ik hem aangedaan! Nu ga ik niet voor de tweede prik maar de troep zit al in zijn lijf. Ook dit artikel heeft mij angst aangejaagd, dit ga ik nu heeeeeel snel omzetten aangezien dat een hoop ellende kan aantrekken.
  Toch fijn dat er genoeg mensen zelfstandig onderzoeken en verder denken als klakkeloos alles maar aannemen. En deze informatie delen met anderen.Dank voor alle informatie. Ookal is het allemaal erg verwarrend.
  groet

 33. Hallo lieve mensen,

  Een ziekte ontstaat pas, als het lichaam is verzwakt ofwel ls er sprake is van een verzwakt afweersysteem.
  Wat moeten wij dan doen om ziekten te voorkomen? Juist….gezond eten en leven, zodat het afweersysteem sterk blijft. Vooral voedselintoleranties opsporen.
  Natuurlijke middelen nemen, zoals tarwegrassap en kleipoeder of aloeverasap, om de organen te reinigen van opgehoopte gifstoffen. Plantaardige voeding eten, die biologisch is etc.
  Griep heeft te maken met een verhoogd histaminegehalte, door het eten van veel dierlijke eiwitten en ongezonde voeding en leefgewoonten. Ik ben dus zeker geen voorstander van de griepprik, deze verzwakt het afweersysteem, waardoor andere ziekten zich kunnen openbaren.

  Laat natuurlijke voeding jouw beste medicijn worden.

  Met vriendelijke groeten,

  Didy
  http://www.levendvoedsel.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.