Advertentie

Een geheime wereldregering is het zeker niet


Originele link: Historicus schreef boek over de geheime Bilderberg-conferenties

Door: Bart Funnekotter
Bron: NRC Handelsblad, zaterdag 12 mei 2007, pagina 2

De CIA financierde de oprichting van de Bilderberg-conferentie, concludeert historicus Gerard Aalders in een boek over de geheime bijeenkomsten van wereldleiders.

Het is elk jaar weer voer voor complotdenkers. Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de Bilderberg-conferentie? Sinds 1954 komen kopstukken uit de mondiale politiek en de zakenwereld bijeen om met inachtneming van de strengste geheimhouding van gedachten te wisselen over de toestand in de wereld. David Rockefeller, Henry Kissinger, Rupert Murdoch, Helmut Kohl, het is maar een kleine greep uit de lijst van honderden notabelen die ooit te gast waren op een of meer van de besloten bijeenkomsten.

In zijn nieuwe boek De Bilderberg-conferenties. Organisatie en werkwijze van een geheim trans-Atlantisch netwerk tracht historicus Gerard Aalders te ontrafelen waarover de Bilderbergers nu eigenlijk praten. Zijn speciale aandacht heeft het Nederlandse koningshuis, omdat prins Bernhard de conferenties voorzat totdat hij door de Lockheed-affaire in 1976 gedwongen werd af te treden. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander zijn trouwe bezoekers van de conferenties.

U schrijft dat de CIA de oprichting van de Bilderberg-conferentie heeft gefinancierd. Wist de prins dat?

Dat valt niet te bewijzen, maar als hij het geweten heeft, zal hij er geen bezwaar tegen hebben gehad. De CIA spande Bernhard voor zijn karretje. Hij moest dienen als het boegbeeld van de bijeenkomsten. Met zijn grote netwerk kon hij ervoor zorgen dat de politieke en zakelijke elites een uitnodiging tot deelname zouden accepteren. Bernhard vond het prachtig om bij de conferenties aanwezig te zijn. Hij zwolg in zijn contacten met de groten der aarde.

Vanwaar de financiële betrokkenheid van de CIA bij de Bilderberg-conferenties?

De Amerikanen zagen de conferentie als wapen in de Koude Oorlog. Er mochten ook alleen mensen uit West-Europa en de VS aan deelnemen. Voor Amerikaanse politici was het handig om op één plek te kunnen spreken met diverse Europese beleidsmakers, in plaats van alle hoofdsteden af te moeten reizen. Wat dat betreft is de conferentie een voorloper geweest van verdere Europese integratie.

Werd er ook daadwerkelijk beleid gemaakt tijdens de bijeenkomsten, buiten de controle van de diverse nationale parlementen om?

Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat we bijna niets weten van wat er de afgelopen halve eeuw besproken is op de conferenties. Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de conferenties géén invloed hadden op de politieke besluitvorming. Er wordt geen knop omgezet die alle Bilderberg-discussies uit de gedachten bant. Bilderbergers hechten ook grote waarde aan de contacten in de wandelgangen, dus in het informele circuit. Een geheime wereldregering, zoals in sommige boeken beweerd wordt, is de conferentie echter zeker niet.

Is de informele invloed van Bilderbergers ook in Nederland merkbaar?

Drie Bilderbergers – Beatrix, Wijffels en Verhagen – hebben aan de wieg gestaan van Balkenende IV. Dat bewijst weliswaar niets, maar toont wel aan dat Bilderbergers op cruciale plekken te vinden zijn. De organisatoren van de conferentie hebben trouwens vaak bewezen oog te hebben voor aanstormend politiek talent. Bilderberger Bert Koenders bijvoorbeeld maakt nu deel uit van het kabinet en Bill Clinton werd al uitgenodigd toen hij nog maar gouverneur van Arkansas was.