Advertentie

Het grootste geheim


Bill Ryan en Kerry Cassidy zijn de oprichters van ‘PROJECT CAMELOT’. Wanneer je nog nooit op deze website bent geweest, neem er eens een kijkje; je zult verbaasd staan over de ongelooflijk hoeveelheid informatie die zij in de afgelopen paar jaren hebben verzameld. Het onderstaande interview dat zij beiden hadden met Jack Simpson, een pseudoniem, plaatsen we hieronder, omdat we verbaasd zijn over de ongelooflijke doorkijkjes die het verhaal geeft, naar ruimere perspectieven op onze Aardse evolutie.

Een verhaal dat binnenkort een opvolging zal krijgen, als we Bill en Kerry mogen geloven, door een uitgebreid interview met deze Jack Simpson. Veel meer intro hoeven we hier niet kwijt, omdat het verhaal zich vanzelf vormt. We zijn benieuwd naar je reactie, schroom niet om deze onder het artikel weer achter te laten.

Wil je overigens meer weten over de achtergrond van Bill en Kerry, klik dan even HIER voor een uitgebreide biografie van hen beiden of kijk dan naar dit ruim één uur durende interview van Arjan Bos met hen.

XX

~~~~~~

Het grootste geheim

XX

Op onze terugreis vanuit Sydney naar Europa na de 2008 NEXUS Conferentie in Australië hebben we een stop gemaakt in Thailand om een goede vriend te bezoeken, die op het eiland Koh Samui woont. Samui staat bekend als een kruispunt van internationale reizigers en is tevens de plaats waar zich een aantal emigranten van allerlei nationaliteiten heeft gevestigd.

Daar hadden we groot geluk om Jake Simpson [een overeengekomen pseudoniem] te ontmoeten. We hebben met hem een paar dagen doorgebracht en leerden hem en zijn familie goed kennen. Zijn verhaal, dat we in groot detail hebben aangehoord, was een van de meest belangrijke en interessante verhalen die we ooit hebben vernomen.

Kerry Cassidy & Bill Ryan tijdens een vraag- en antwoordsessie, na een van hun vele, vele optredens. (Hier in Equador)

Geen van de vele lange conversaties die we met hem hadden werden vastgelegd, maar we hopen binnenkort een audiointerview met Jake op te nemen. De volgende beknopte samenvatting werd gemaakt na terugkomst in de VS en is door Jake zelf gecontroleerd.

Om een aantal redenen, die hierna duidelijk worden, waren we aanvankelijk onzeker of we dit überhaupt moesten vrijgeven. Na lang te hebben nagedacht en met Jake te hebben beraadslaagd hebben we besloten deze informatie beschikbaar te stellen. Aangenomen dat het waar is – en wij geloven dat het waar is – kan het nauwelijks van grotere betekenis zijn. Het sluit aan bij al het andere, dat we weten. En we zouden willen, dat het niet het geval was.

Veel van hetgeen volgt is amper te geloven, dus dit kan de beste verdediging zijn. Degenen die ervoor kiezen deze informatie helemaal niet aan te nemen, kunnen zich ontspannen – een beetje maar en niet te lang – in de wetenschap dat hiervan op dit moment niets kan worden bewezen. Tegen degenen wier taak het is om deze informatie in de gaten te houden kunnen we zeggen, dat we over geen enkele documentatie in welke vorm dan ook beschikken. We zijn echter verheugd om Jake als een goede vriend te beschouwen. Wij zijn er volstrekt zeker van, dat hij is, die hij zegt te zijn, en we hebben met een aantal mensen gesproken die hem vele jaren hebben gekend.

In de volgende rapportage worden de exacte, geschreven citaten van Jake zelf als ingesprongen schuine tekst weergegeven, zoals in deze alinea te zien is.

Versterkte vermogens

Jake Simpson zat in een ‘specialistenveld’ [zijn voorkeursterm] dat werkte voor een bevriend land van de VS. Een van zijn eerste trainingen, waarover hij nog steeds beschikt, gaf een versterking te zien van zijn vermogen om geschreven informatie in zich op te nemen. Het is ongelofelijk, dat hij een leessnelheid bereikt, die ligt tussen 80.000 en 100.000 woorden per minuut. Als examenstof kreeg hij een exemplaar van George Orwells Animal Farm en had drie minuten de tijd om het te lezen, voordat hij over ieder detail examen moest doen. Hij haalde een score van 90%. Dit was voldoende om te slagen, maar was niet de hoogste score… een andere student behaalde 100%.

Jake is tot vandaag de dag een zeer bekwaam helderziende. Hij is in staat het AI [kunstmatig intelligente] informatieverzamelsysteem waar te nemen, zodra het op zijn persoon staat gericht en maakte af en toe gebruik van exacte momenten, waarin hij ons iets vertelde. Dit merkten we keer op keer op. Terwijl het voor ons allemaal op hetzelfde leek, vertelde Jake ons soms dat het veilig was om te spreken, terwijl het op andere momenten niet veilig was om iets te zeggen. We hebben er een tijdje over gedaan om te begrijpen wat hier aan de hand was.

Hieronder kun je er meer over lezen. We zijn deze informatie nergens anders in de literatuur of op het internet tegen gekomen, we hebben ook niet gehoord dat andere getuigen het vermeldden. Maar ik [Bill] had een ervaring, die me rechtstreeks liet zien, dat dit inderdaad heel echt is.

Toenadering tot Project Camelot

Jake had het volgende bij wijze van introductie geschreven:

“Voorheen heb ik vele jaren voor diverse betrokken partijen in abstracte gebieden van de nationale veiligheid gewerkt. Ik ben erg onder de indruk van het commentaar van een aantal van jullie geïnterviewden. Ga door met dit geweldige werk.”

De locatie van het eiland Koh Samui, waar Kerry en David de bijzondere Jack Simpson ontmoetten.

Jake had Project Camelot benaderd, nadat ons werk door een vriend onder zijn aandacht was gebracht. Aanvankelijk was hij er niet van overtuigd dat we ‘echt’ waren. Zijn relaties echter stelden hem in staat om de nodige achtergrondcontroles uit te voeren en hij vertelde ons dat het snel duidelijk werd dat we de test hadden doorstaan.

Hij vertelde ons dat hij alles over ons wist, maar dat we “niets te vrezen hadden”. Iedereen die ooit had geprobeerd iets te doen, zoals hetgeen wij deden, waren blijkbaar vermoord. Hij vertelde ons dat hij al onze video’s had gezien, dat hij bewonderde wat we deden, en dat we een grote dosis moed hadden. Hij verzekerde ons, dat een hoeveelheid van het materiaal, dat we hadden gerapporteerd, heel dicht bij de waarheid zat en dat we zijn respect verdienden.

Jake is een van de velen in militaire inlichtingenkringen, die zich schaart onder de ‘withoeden’. Zo idealistisch als hij was, maakte hij op jonge leeftijd een keuze voor zijn carrière; hij wilde voor de mensheid werken en een rol spelen bij de verbetering van Planeet Aarde. Ondanks zijn ontdekking van de ware, verwarrende complexiteit van de wereld waarin hij was beland, behield hij zijn idealisme en zijn baan… en besloot vele jaren later om Project Camelot te benaderen met een deel van hetgeen hij nu weet.

Hij vertelde ons, dat we veel juiste puzzelstukken bij elkaar hadden en dat het verder duidelijk was, dat we op een integere manier te werk gingen en dat we niet probeerden een inbreuk te maken op de wettelijke, nationale veiligheid. Hij benadrukte dat we door een aantal ‘withoeden’, die ons in de gaten houden, in de smaak vallen, ondanks dat we op een aantal uiteenlopende ‘screenlijsten’ staan vermeld.

Jake maakte ons duidelijk, dat we veilig zouden blijven, zo lang we onze informatie algemeen houden en niet proberen om iets te gaan bewijzen (met documentatie of op andere manieren). Hij benadrukte, dat het van groot belang is, dat we niet te gedetaileerd ingaan op bepaalde gevoelige kwesties en goed moeten uitkijken om nooit beslag te leggen op welke onomstotelijke documentatie ook.

Geclassificeerde technologie en het geheime ruimteprogramma

Jake benadrukte, dat de huidige staat van geclassificeerde technologie ongeveer 10.000 [tienduizend] jaar vóór ligt op de technologie van de publieke sector – en dat deze zich versnelt met 1.000 jaar per kalenderjaar ten opzichte van technologie in de publieke sector.  Dit wekte onze belangstelling.

Jake vertrok geen spier, toen we tijdreizen en de basis op Mars te berde brachten en de geavanceerde vloot voertuigen, waarover we gehoord hadden van Henry Deacon die daar in dienst is geweest. Jake vertelde ons dat bepaalde geavanceerde voertuigen zich in vijf seconden van de geostationaire baan (35.680 km) naar de hoogte van een boom kunnen bewegen. (Uitgerekend is dat 25,6 miljoen kilometer per uur – hoewel Jake duidelijk maakte, dat het voertuig zich in feite niet door de ruimte beweegt in de algemene zin van het woord… en dat het ook nooit gezien zal worden, tenzij dit de bedoeling is.) Sommige voertuigen zijn “van binnen groter dan van buiten”.

Zijn ze naar de buitenste gebieden van het zonnestelsel geweest? Ja. Voorbij ons zonnestelsel? Ja. Zijn sommige voertuigen superluminaal (i.e. in staat sneller dan het licht te reizen)? Ja. Zijn sommige voertuigen heel groot? Ja. Toen waren we niet langer verrast door Jake’s antwoorden. De betekenis van het superluminale voertuig zou worden benadrukt in een volgend gesprek.

Het menselijk ras had al vóór de Tweede Wereldoorlog contact met buitenaardsen. Jake vertelde ons, dat het heel waarschijnlijk is, dat de hartaanval van Eisenhower in 1955 tenminste deels te maken heeft gehad met zijn stress over bepaalde informatie die hij had gekregen van buitenaardsen, die hij korte tijd eerder persoonlijk had ontmoet (na verscheidene voorafgaande, inleidende ontmoetingen met oudere authoriteiten uit het leger.

Om kort te gaan, Jake vertelde ons, dat de buitenaardse bezoekers uit verscheidene rassen, planetaire stelsels, en tijden afkomstig zijn en dat het menselijk DNA “vergelijkbaar is” met honderden verschillende rassen. Van al deze buitenaardse rassen kan op betekenisvolle wijze worden gezegd, dat ze “menselijk of mensachtig zijn”.

AI bewaking en toegang tot kennis

Het AI [kunstmatig intelligente] bewakingssysteem, vertelde Jake ons, is letterlijk “niet van deze wereld”. Het werkt hyperdimensioneel en is gebaseerd op een zeer geavanceerd quantum computingmodel, dat in principe door ons is ontwikkeld, maar dat is gebaseerd op verkregen buitenaardse technologie. Dit systeem is zo vergevorderd, dat de buitenaardsen zelf niet blij zijn, dat wij erover beschikken.

Het geeft niet alleen toegang tot hetgeen een willekeurig persoon zegt, of zelfs denkt – indien hij een doelwit voor onderzoek vormt – het kan ook de tijd zelf overstijgen en daarbij toegang krijgen tot gedachten en woorden van historische figuren. Of dit systeem in de toekomst kan kijken – de film Minority Report door Tom Cruise gebaseerd op een verhaal van de vermaarde auteur Philip K. Dick schiet ons te binnen – hebben we niet gevraagd.

Tom Cruise in zijn rol in ‘Minority Report’.

Jakes gedrag, waarbij hij gevoelig was voor dit apparaat (als apparaat het juiste woord is) – en wachtte op de juiste ‘opening’ waarin hij de gelegenheid had ons bepaalde dingen te vertellen – werd door ons niet goed begrepen, totdat ik (Bill Ryan) de volgende ervaring had.

Tijdens de laatste nacht dat we samen waren en na een barbecue rond 2 uur ’s nachts nog buiten zaten, besloot Jake me een paar dingen te vertellen, die hij eerder niet had onthuld, met of zonder bewaking. Toen hij begon te spreken kreeg hij onmiddellijk problemen, alsof hij zich door een barrière moest heenwerken. Tegelijkertijd merkte ik, dat ik in slaap werd gebracht en kon mijn ogen amper open houden. We kregen beiden in de gaten wat er gebeurde en wisselden er met elkaar opmerkingen over uit.

Jake dwong zichzelf te blijven spreken en ik zorgde ervoor, dat ik bleef luisteren dwars door de betovering van een overweldigende bedwelming heen. Deze episode duurde een half uur of misschien langer. We werden in werkelijke tijd met kracht weerhouden van een poging om op effectieve wijze te kunnen communiceren als rechtstreekse en onmiddellijke reactie op onze intenties.

Het is van groot belang te begrijpen, dat dit niets te maken had met electromagnetica, verborgen microfoons, gerichte straling, of dergelijke zaken. Mijn eigen herkenningspunt van hetgeen gebeurde was een soort negatieve radionics (die ook hyperdimensioneel werkt, maar dan als een positieve genezingsmethode).

Op het eind sloten we onze conversatie af, maar we waren behoorlijk moe. De volgende ochtend kon ik me eenvoudig niets herinneren van hetgeen Jake me had verteld – en dat kan ik nog steeds niet. Toen ik hem weer ontmoette en hem vertelde dat ik geen woord van ons gesprek kon herinneren behalve de vreemde effecten die we beiden hadden ervaren, antwoordde hij droogjes:

“Misschien is dat juist wel goed.”

Het grootste geheim

Het internationale netwerk van diepe ondergrondse bases, bevestigde Jake, werd kort na het eind van de Tweede Wereldoorlog in een onafgebroken programma opgebouwd en heeft triljoenen dollars gekost. De kwestie hier was, dat de militaire leiding door buitenaardse contacten te weten was gekomen, dat de mogelijkheid bestond voor een potentiële catastrofe met een gigantische omvang, die vroeg in de 21ste eeuw zou plaats vinden. Deze informatie is zeker bekend geweest bij Eisenhower, zei Jake, (en kan deels hebben bijgedragen aan zijn hartaanval) en het is heel goed mogelijk, dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog al bekend was.

Precies zoals we in ons belangrijke overzichtsartikel, The Big Picture, hebben beschreven betreft dit probleem potentieel omvangrijke veranderingen van de Aarde, die in extremis onze civilisatie zouden kunnen bedreigen. De situatie is uitgebreid onderzocht en geëvalueerd en men is tot de conclusie gekomen, dat het publiek dit niet mag weten.

Jake beschreef de dreiging – figuurlijk – als een golf die onze kant uitkomt. Het is onduidelijk of deze ‘golf’ een produkt is uit een gebied in de ruimte en dat ons zonnestelsel binnenkomt – of dat het een gevolg is van een dichte nadering van een groot onheilspellend hemellichaam, of zelfs een combinatie van twee of drie gelijktijdige situaties, of andere ongebruikelijke, aanstaande kosmologische gebeurtenissen. Maar toen ik vroeg hoe dit allemaal bekend is geworden, kwam het antwoord, dat het superluminale voertuig erop uit is gestuurd om goed rond te kijken en inmiddels met de informatie is terug gekeerd.

Jake benadrukte, dat HET NIET BEKEND IS welke de gevolgen van deze situatie kunnen zijn, of wat het tijdstip is, waarop dit kan plaats vinden. De militairen bereiden zich voor op de slechtste scenario’s en daarin zijn ze het beste. Lezers die bekend zijn met ons werk zullen het verband zien met het rapport van de Noorse Politicus en ook de informatie van Dan Burisch die samenvalt met het rapport over Timeline 1, variant 83 [T1v83].

Van bijzonder belang is de tegenstrijdigheid met de T1v83-informatie, waarover Dan ons vertelde, namelijk dat in de tweede helft van 2007 een hoog geclassificeerd project van tijdonderzoek (bij gebrek aan een betere omschrijving) een aantal mogelijkheden van alternatieve, toekomstige tijdlijnen had geanalyseerd en had geconcludeerd, dat variant 83 – de meest waarschijnlijke van de velen die waren onderzocht – had aangetoond, dat de catastrofe van ‘Tijdlijn 2’ was afgewend en dat, hoewel de civilisatie niet werd bedreigd, de eerstvolgende paar jaar grote problemen met zich zouden meebrengen. Hiertoe behoorden nucleaire uitwisselingen over een langere periode wegens een globaal conflict onder een regering, waarin Hilary Clinton tot President van de VS was gekozen.

Sinds die informatie werd onderzocht – een jaar geleden, toen dit artikel werd geschreven – is heel duidelijk geworden, dat de tijdlijnvariant is ‘verbroken’ en dat we nu over een andere, niet in kaart gebrachte tijdlijn denderen. In de woorden van Dan aan ons een paar maanden geleden, “Alle weddenschappen zijn gemaakt” – en toen we deze zin van Dan aan Jake voorlegden, antwoordde hij: “Dat is waar. Ik kan het daar helemaal niet mee oneens zijn.”

“Australië, werd ons verteld, is de ‘Ark van de Wereld’ en werd vele jaren eerder voor die functie aangewezen.”

De informatie van Jake is, dat het nooit zeker is geweest, of de catastrofe is afgewend geworden, en hij bevestigde, dat de regeringen van veel Eerste Wereldlanden doorgaan met het maken van gedetaileerde en uitgebreide voorbereidingen. Australië, werd ons verteld, is de “Ark van de Wereld” en werd vele jaren eerder voor die functie aangewezen.

Jake bevestigde dat hij persoonlijk een paar geclassificeerde kaarten had gezien van toekomstige kunstlijnen, die ernstig waren gewijzigd. Hij bevestigde tevens de mogelijkheid van een zeer geavanceerd hogesnelheidssysteem als een soort pendeldienst, dat vele plaatsen onder de Stille Oceaan met elkaar verbond, zoals de VS en Australië.

Dit is een langdurig maar altijd onbevestigd gebleven gerucht binnen de UFO-gemeenschap, dat een semi-mythologische status heeft gekregen sinds de onthutsende rapporten van John Lear en William Cooper op het eind van de jaren ’80. Jake vertelde ons, dat: “…de acceleratie je gedurende een hele lange tijd in je stoel geperst houdt.” Dit is allemaal eerder gebeurd

Een van de meest verbijsterende flarden informatie, die Jake onthulde, was dat op bepaalde lokaties de bouwkundig ingenieurs van ondergrondse bases op faciliteiten zijn gestoten, die veel ouder waren en daar al duizenden jaren aanwezig zijn – kennelijk gebouwd ten behoeve van een identiek defensief doel. Dit allemaal, vertelde Jake ons, was eerder ook gebeurd: catastrofale gebeurtenissen zijn cyclisch.

Op basis van hetgeen is geleerd van oudere faciliteiten, die door een voorgaande aardse cultuur zijn aangelegd, is op bepaalde lokaties de beslissing genomen om de diepte van de nieuwe faciliteiten te vergroten tot 30.000 voet [9.000 meter].

De grote, geclassificeerde bibliotheken in de wereld, in het Vaticaan en elders, bevatten allemaal gedetaileerde gegevens over de destructie van voorgaande civilisaties. De mythe van de Zondvloed, die door vele antropologen is beschreven, komt voor in tientallen verschillende culturen uit de hele wereld. Dit wordt allgemaal beschreven in ons artikel The Big Picture.

De bedreiging van heimelijke virussen

Deze catastrofale gebeurtenissen, vertelde Jake ons, zullen niet in 2012 gebeuren, maar verscheidene jaren later, ofschoon de data niet precies bekend zijn. Toen we de datum van 2017 van Bob Dean (Bob Dean’s date of 2017) aan hem voorlegden (in de context van de komst van Nibiru), was Jakes antwoord, dat dat het tijdstip benadert, voor zover hij weet.

Wat dichterbij is, zei Jake, is de dreiging van een opzettelijke verspreiding van virussen gevolgd door,

“…de verborgen effecten van spontane uitbarstingen van nieuwe generaties opportunistische bacteriën, zoals Necrotizing Fasciitis en meer geavanceerde versies van gouden staphylococci, die de wereldbevolking verder zullen reduceren na een reeks inleidende, eerstelijns rampen die wereldwijd gaan plaats vinden.”

Dit zou een wereldwijde ineenstoring van de infrastructuur tot gevolg hebben, het zou chaos veroorzaken en het zou gemakkelijker worden om de bevolking onder controle te houden.

Jake voorspelde dat het heel goed mogelijk is, dat ergens voor het eind van 2009 – of mogelijk vroeg in 2010 – er een plotselinge en snelle escalatie gaat ontstaan van internationaal gerapporteerde uitbraken van extreem gevaarlijke virussen (hetzij door de mens gemaakt of anderszins).

Hij benadrukte dat aankondigingen van een pandemie plotseling de kop kunnen opsteken en ‘in enkele uren tijd’ uit het niets kunnen komen, en dat het slim zou zijn om daarop te zijn voorbereid: hij benadrukte dat bepaalde landen snel in quarantaine worden gedaan, of zelf in quarantaine gaan, hetgeen grote gevolgen heeft voor het internationale reisverkeer en de haven- en luchthavencontroles.

Microscopische opname van een virus

Gekoppeld aan deze uitbraken bestaat er een reële kans op voedseltekorten. Wat zelfs nog belangrijker is, er is een grote kans dat er tekorten komen van kwaliteitsvoedsel, dat alle nodige niveau’s van actieve en opneembare vitaminen en mineralen van de noodzakelijke soorten in de juiste en proportionele hoeveelheden bevat, waarmee het menselijk lichaam zich adequaat kan voeden.

Deze tekorten en het gebrek aan een aantal fundamentele substanties uit verscheidene voedselsoorten verzwakt het immuunsysteem van de mensen, zodat het immuunsysteem niet langer in optima forma functioneert, terwijl mensen worden blootgesteld aan deze nieuwe kwaadaardige ziekten. Dit stelt letterlijk honderden miljoenen mensen bloot aan ziektekiemen vanaf 2011-2012 en daarna.

Technologische toegang tot andere dimensies

Tenslotte vertelde Jake ons over onderzoek dat technologie had ontsloten rond de toegang tot andere dimensionale staten van het bestaan. Uit deze andere realiteiten blijkt soms, dat ze hier op Aarde en in ieder ander deel van dit universum heel kort en spontaan kunnen manifesteren, heel af en toe en heel natuurlijk. In hele speciale omstandigheden kunnen ze zich spontaan manifesteren niet alleen in dit hele universum, maar inderdaad in alternatief universele realiteiten.

Er wordt een geweldige hoeveelheid onderzoeksgeld besteed aan dit buitengewoon obscure deel van een breed spectrum aan bijzondere toegangsprogramma’s uit ’s werelds toelaatbare budgetten ten behoeve van deze soort programma’s. Deze fondsen worden bestuurd en gekanaliseerd vanuit ieder denkbaar gebied van de meerderheid van de landen in de wereld via een verbazingwekkend arsenaal aan abstracte instrumentaria en publieke financieringsprojecten.

Het onderzoek, dat bij dit onderwerp betrokken is, heeft de hoogste prioriteit bij de machtige wereldelite. Dit is de reden waarom er slechts zeer selectieve inzichten zijn op enkele van de grootste wetenschappelijke programma’s, die zich op dit moment in de hele wereld afspelen.

De geografische lokatie (in drie dimensies) is in bepaalde speciale gevallen absoluut van kritisch belang. Jake schreef,

Dat mysterieuze bolletje, dat ‘Aarde’ heet, is ook ons ruimteschip, waarmee we -samen met ons zonnestelsel en de rest van onze melkweg- met bizarre snelheden het heelal doorkruisen.

De specifieke rotatie van de Aarde is ook van belang alsmede de relatie tot de zon en andere planetaire lichamen binnen ons zonnestelsel – vooral de grotere. In de loop van een jaar worden er op subtiele wijze heel veel gelokaliseerde effecten waargenomen in relatie tot de specifieke lokatie van andere gelokaliseerde hemellichamen, die zich binnen en buiten de heliosfeer bevinden, behalve onze zon.

Op een ruimere schaal is de positie van ons zonnestelsel in relatie tot onze melkweg ook van vitaal belang. In Jakes woorden:

“De positie van onze melkweg, de snelheid en de richting in verhouding tot verscheidene nabijgelegen melkwegstelsels zijn ook van belang. Behalve dit is er een idee van een technologie, die niet alleen leidt tot absoluut universeel reizen en een kapitalisatie van de geweldige macht, die het met zich meebrengt, maar voorziet tevens in het vermogen om zich dimensioneel te bewegen of te reizen.”

Jake legde uit, dat deze kennis van essentieel belang is voor de volgende fase in de ontwikkeling van de ‘Aardemens’…

“…als wij, Aardse mensen, zelfs worden bevrijd van dit bepaalde deel van het bestaan en de universele / multiversele beperkingen.”

Jake stelde, dat er, zoals in ieder aspect van de geschiedenis van de mensheid, hier op Aarde, zowel supporters als uitvreters en uitgesproken vijanden zijn geweest…

“…zowel op Aarde als niet van de Aarde. Er is na al deze eons tijd niet veel veranderd. Het spel is grotendeels hetzelfde gebleven met allemaal dezelfde motieven en bondgenoodschappen.”

Het geluk van sommigen, dat ten koste gaat van velen, lijkt altijd uit te wijzen de hoogste prijs te zijn samen met het verlies van het Individu en het Eeuwige Grote Zelf/ Ziel/ Spirit, vooral wanneer het individu alles, wat heilig is voor de voortgang van het bestaan van ons ras, in de uitverkoop gooit.  Jake legde uit, dat bepaalde motieven van deze machtselite bestond uit:

“…een levensvatbaar en duurzaam niveau van een zwaar gemanicuurde en sterk gereduceerde bevolking met de pretentie om eerst de planeet te moeten redden en vervolgens de grote meerderheid van alle andere verschillende levenssoorten hier op Aarde te moeten redden.”

Jake vertelde ons dat hem het volgende was uitgelegd:

“Je zult eerst een paar eieren moeten breken om echt een grote maaltijd te maken. De Vernietiger der Werelden [sic] brengt de belofte met zich mee van een geheel vernieuwde, schone en vruchtbare groei voor weer een volgende nieuwe richting in de evolutie van de Aardemens. Voorns blijven altijd voorns. Er moet iemand zijn die ze onder controle houdt.”

Dit citaat deed ons denken aan Henry Deacon’s reported briefing waarin hem werd opgedragen The Report From Iron Mountain te lezen, en hem werd gezegd, “Er zijn wolven en er zijn schapen, en wij zijn de wolven.” Jake zei, dat wat hem was verteld, uitermate verontrustend voor hem is en benadrukte hoe hij in onenigheid leefde,

“…met de belangrijkste agenda van een aanzienlijk element van de absolute machtselite.”

Jakes sterke, persoonlijke ethiek en moraal heeft hem er altijd van weerhouden de grote voordelen te ontvangen, zoals hij zei, waarvan hij wist dat hij ze had kunnen krijgen. Hij vertelde ons dat hij:

“…gelukkig [is] om obscuur te blijven, terwijl hij nog steeds een bijdrage kan leveren, wanneer het geschikt is, om de mensheid op een betekenisvolle en positieve manier bij te staan.”

We kregen de indruk, dat de machtselite Jake goeddeels met rust heeft gelaten. Het was voor ons duidelijk, dat hij over intieme kennis van hun cultuur beschikt en weet hoe hij de veiligheid van zichzelf en zijn familie moet verzekeren.

We sluiten hier af met de eigen woorden van deze opmerkelijke man:

Dit doet een zelfs nog machtiger, buitenaardse groep of gezelschap vermoeden, waarmee ik een zeer bijzondere relatie heb en die – waar mogelijk – een zeer discrete helpende hand biedt.

We hopen, dat we een stemvervormend audiointerview met Jake mogen hebben. Hoewel dit is besproken, is het nog niet geregeld en is er nog niet in toegestemd. We zullen zo snel als we kunnen meer informatie posten.  We danken onze vriend hier voor zijn moed bij het beschikbaar stellen van zijn opmerkelijke getuigenis. Kerry en ik zijn er zo zeker van als we kunnen zijn, dat deze man zowel goed geïnformeerd is en beschikt over de grootste integriteit.

Bill Ryan en Kerry Cassidy

PROJECT CAMELOT

8 januari 2009

95 gedachten over “Het grootste geheim

 1. @allen, misschien belangrijk. Heeft iemand deze clip van de NCRV wel eens goed bekeken? Bekijk het clipje in groot beeld en kijk naar de ogen……………. en zie de realtie tot de laatste zin: “ik geloof in

  mensenhttp://www.ncrv.nl/overdencrv”

 2. Dit is al langer bekend en is allemaal op angst gebaseerd, en vanuit een visie die niet verder kan kijken dan het al, een ding vergeten wij, vanuit het ego kan je niet verder kijken,
  Alle mensen en ook zij die denken voor god te kunnen spelen hebben een ding over het hoofd gezien, Christus zelf, deze keer is het licht aan zet en zal alles anders zijn.
  Mensen focus je op het Licht en niet op het Donker.
  Liefde overwint alles ook in deze donkere dagen.

 3. @ray, heb je het filmpje bekeken? Neem, wanneer je geïnteresseerd bent even de moeite en luister ook goed wat er gezegd wordt: ik ben net als jij niet alleen……… Het is een promofilm van de NCRV, die ons mogelijk ergens op voorbereid.

 4. citaat;Je zult eerst een paar eieren moeten breken om echt een grote maaltijd te maken. De Vernietiger der Werelden [sic] brengt de belofte met zich mee van een geheel vernieuwde, schone en vruchtbare groei voor weer een volgende nieuwe richting in de evolutie van de Aardemens. Voorns blijven altijd voorns. Er moet iemand zijn die ze onder controle houdt.”

  Yeah right!? We zijn geen dummies meer!Daar ligt onze macht, We moeten alleen ons geboorterecht opeisen! Zodat geen enkele vernietiger ons nog in zijn macht krijgt!
  Het Al wat helemaal niet kunstmatig is, maar gecreëerd door onze wijze voorouders(daarom zijn ET’s er niet blij mee, er ligt liefde en gevoel in) is voor iedereen toegankelijk!!
  RE-CONNECTION!!!!!
  Het is zo simpel, we moeten alleen door de chaos, die kunstmatig gecreëerd is rond de waarheid, kunnen kijken.

  (the big picture)Zou het roswell incident misschien ook nog anders bekeken kunnen worden? Kwamen zij uit het verleden om ons de ogen te openen voor de weg die voor en achter ons ligt?
  Back to the future!

 5. @Jerry, wel mijn zoontje zag het direct, zonder er ook maar enigzins iets van af te weten. In mijn optiek zegt dat dus iets over jouw geconcentreerde blik. Kijk naar de pupillen, het is niet bij iedereen zichtbaar. Hij is niet rond maar langwerpig en met de begeleidende tekst is dit in mijn optiek een boodschap. Dat is echter wel mijn visie en dat hoeft niet die van jou te zijn og misschien wil jij die boodschap wel helemaal niet uitdragen:-) Het zegt overigens ook niets over goed of fout want misschien is de boodschap wel dat wij allen hier leven en dat al eeuwen lang. Graag zou ik de kritische blik van @Guido willen en zijn mening.

 6. Mooi gesproken Lianne! Mensen kijken mij iets te vaak naar de boodschapper en te weinig naar de boodschap. Bill Ryan en Carry Cassidy volg ik al een tijdje met veel bewondering, alleen lijkt het net alsof ze blijven hangen in een vast concept de laatste tijd, conspiracy. Maar jah, een maand geleden stond ik daar ook nog met één been in.
  Synchroniciteit? Het lijkt wel alsof steeds meer klokjes gelijk gaan lopen.

 7. @ Kritisch; deze spot is gemaakt met een zogenaamde ‘ringlight’. Om de hele ronde lens van de camera zit een ringvormige lamp die zorgt voor een mooi egaal licht en oneffenheidjes van de huid onzichtbaar maakt. Een zeer beproefde truuc die naar mijn idee uit de modewereld stamt. Er wordt veel gebruik van gemaakt bij videoclips, modeshoots, etc.
  Bijkomend effect is dat die ring terugkomt in de de ogen van mensen, waardoor het lijkt of die ogen veel meer gaan ‘spreken’ terwijl je gewoon de spiegeling van de ringlight in de pupil terugziet. That’s it. Hoef je echt niets achter te zoeken. Het is maar wat je Wilt zien of horen.
  Deze spot is een ‘station ident’ van de NCRV: ‘wij zijn niet alleen’ kun je rustig betrekken op de C in deze letters: Christelijk. Dus er wordt hoogstwaarschijnlijk god mee bedoeld.

 8. In het stuk wordt vergeten dat datgene wat wij ‘ik’ noemen in die zin niet bestaat omdat het tijdelijk is. Datgene wat eeuwig en altijd aanwezig is zijn de tendensen die ervoor zorgden dat dat ik hier en nu aanwezig is. Het gaat in het stuk alleen maar over goeden en kwaden en dat is een beperkte dualistische kijk die niets van doen heeft met het geheel en de info die daar te vinden is als jij je patronen hebt herkent die je in de dualiteit houden. Misschien wat kort en abstract dit wat ik hier zeg, maar voor de goede verstaander ….

 9. @Egbert en @Jerry, dan hoeven we het nooit meer te hebben over reptilians en hun ogen. Dat geldt dan ook voor de zogenaamde bekende sterren die daaraan gelinkt worden. Thanks, in één keer klaar voor mij.

  Overigens heb je een naam niet zomaar, je hebt je naam gekregen met een reden.

 10. Interessant, maar dat gebazel over virussen slaat nergens op. Ook het plaatje met als onderschrift: “Microscopische opname van een virus.” is HELEMAAL EN SUPERVOLSLAGEN ONZIN DIE IK HIER NIET VAKER HOOP TE ZIEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ten eerste: Met een microscoop kun je geen virussen zien. Met een electronen microskoop wel. Dat brengt ons op het..

  Ten tweede: Electronen Microskoop foto’s zijn monochroom, per defenitie.

  Ten derde: En nu wordt het spannend! ER IS OP HET INTERNET NIET ÉÉN FOTO VAN EEN VIRUS TE VINDEN!!!!!

  Dus iedereen die over virussen spreekt in relatie met mensen, slaat de plank volkomen mis en moet dus verdacht worden van of onwetendheid, of desinformatie.

  Ik heb dit al een paar keer geschreven, maar blijkbaar is het zo fijn om te geloven dat er in laboratoria virussen gemaakt worden die ons dan zogenaamd aan gaan vallen, dat dit niet doordringt in het bewustzijn.

  Bewijs:
  -Google naar virussen bij Google plaatjes.
  -alles in kleur valt af
  -alles wat niet lijkt op de modellen valt af
  -alles met verschillende grootte valt af (virussen hebben geen stofwisseling en zijn dus per definitie altijd even groot).

  En kijk wat je overhoudt…..

  Er zijn wel phagen. Dat zijn virussen voor bacteriën. Dat is de contra-expertise zullen we maar zeggen. Dus….

  Ga naar wikipedia en dan naar bacteriofaag, vergelijk foto en model. Precies een leek kan het herkennen. Een 1 op 1 match.

  Ga naar http://www.virusmyth.com en zoek naar de bijdragen van Dr. Lanka.

  Als je al (LET OP! DAAR STAAT: ALS JE AL) een virus in een hoger wezen dan een eencellige vindt, dan heeft dat virus geen betekenis voor dat hogere wezen. Tenminste niet direct (indirect is een andere zaak). Virussen zijn communicatiemiddelen. Er zit DNA of RNA in en het is de manier om dat onder soortgenoten te verspreiden. Daarom zijn virussen dan ook soortspecifiek. Waarom zou een wezen dat een gastheer nodig heeft voor zijn voortplanting soort-specificiteit gebruiken? Dat maakt toch uitsluitend de gastheer populatie kleiner? Dus de overlevingskans… Gebruik het machtigste wapen van het universum, je verstand!

  Kijk maar eens naar de malaria parasiet. Die eet ijzer en is er niet in geïnteresseerd van welk beest dat ijzer komt. Dus ook niet van wie of wat dat bloed is.

  Groet,

  Dzyan
  Die hier wel een beetje moedeloos van wordt, onderhand 😉

 11. @kritisch: inderdaad zie je af en toe een persoon met duidelijk (langwerpige verticale) “reptielenpupillen”. Ik kan ze niet ontkennen en ze zijn zeer duidelijk (zonder schaduw) te zien. Maar nu een vraagje: heeft iemand van de bezoekers op deze site wel eens mensen ontmoet met dit soort ogen? Ik nier, maar zal extra gaan opletten alhoewel ik altijd heel erg goed naar ogen kijk.

 12. Wat een verhaal.

  Vooral niet te ver spitten in de waarheid, anders worden jullie vermoord. Zo kan ik het ook.

  Beetje theorieën de wereld in brengen zonder duidelijke verklaringen. Wat heeft het voor zin?

  Het enige wat er is, is het NU, nu leven we, niet straks of gisteren. Ik ben altijd erg benieuwd geweest naar buitenaards leven e.d. Heb er nog nooit iets werkelijks van mogen zien.

  Ik leef nu en maak er een mooi feestje van daar ik niet veel tijd krijg om te genieten van het leven.
  Nu moeten we genieten van het leven, nu is de tijd om veranderingen aan te brengen waar je wilt.

  Nu is de tijd om jezelf te zijn, niet straks.

  Of de pleuris nu wel of niet uitbreekt, maakt NU ook niets uit. We zullen vanzelf reageren op de veranderingen die misschien komen. Laat je niet gek maken.

  Wees gevoelig en alert, wees liefdevol voor het leven op zich, meer kun je niet doen.

 13. Dualiteit optima forma. Angst trekt je het donker in weg van het licht, tijd om na te denken wat hier wordt gezegd. Wat zou hier het nut van zijn? Dit verhaal houdt je in de greep van het aardse 3D, o jee stel je voor als je alles verliest. Je huis onder zeeniveau, verlies van je baan je auto. Allemaal zaken waar je bang van kunt worden en laten we eelijk zijn wie is dat niet, 3D beredeneerd? Maar wat nu als je onsterfelijk bent en reeds 1000 levens geleefd hebt hier of op andere planeten, wat doet dit verhaal er dan toe? Je huis ben je al in een leventje of honderd een keer verloren en heb je ook weer honderd keer opnieuw opgebouwd. Je hebt je levenspartner reeds honderden keer verloren in je vorige levens en zij jou om dat jou tijd eerder was. Vergankelijkheid en dualiteit zijn afgeleiden van de kosmische wetten, die subject zijn van de lessen die we hier op aarde hebben te leren, naast oa verwerken van al het karma dat we mogen meezeulen uit die vorige levens. Al die afhankelijkheden, die zekerheden, één ding is zeker ze verdwijnen en komen weer terug gelijk Job want we zijn allen onderdeel van het grote rytmische bewegen. Je kunt niets verliezen of winnen je hebt het AL, je bent het AL. Breek vrij uit de ketens van angst door het bij je naar binnen laten zuigen van het effect van dit soort conspiracy verhalen, je hebt ze nodig om te ontwaken, om te ontdekken waar de of jouw levenslessen over gaan, maar meer ook niet.

 14. Wat een geweldig verslag uit de koker van Project Camelot. Het kan alsmaar gekker en gekker. Denk ik net dat ik het een betje in de smiezen heb, gaan we weer een versnelling hoger. Ben erg benieuwd naar een video of geluidsopname van de beste man. Toch voel ik van binnen dat dit geen science fiction is maar realiteit.

  Deze info is goed om te weten om het perspectief te verbreden, maar persoonlijk kan ik er niets mee. Ik focus mij daarom op het licht, de god die ik ben en de Galactische federatie.

 15. Overigens worden er ook heel veel ‘softboxen’ gebruikt voor interviews en fotoshoots. Hebben hetzelfde effect als de ringlight: mooi zacht diffuus licht. Zijn meestal rechthoekig van vorm, wat dus resulteerd in rechthoekige spiegeling(horizontaal of vertikaal) in de ogen van mensen. Lijken ze nog meer ‘reptilian’;).

 16. Nou dat ziet er allemaal dan weer fraai uit voor de mens.De boodschap in dit artikel is er toch weer een van angst en onmacht. Toch wordt er naar mijn idee een heel belangrijk aspect vergeten en dat is dat de mens door de vibratie verhoging aan het veranderen is.
  Nog even en dan komen we in de zevende nacht van de universele onderwereld de mens zal dan binnen een heel kort tijdsbestek transformeren van een 3d in een 5d mens met dit bewustzijn is de mens volledig in staat om zijn plaats op aarde en het universum te bepalen. Op dit moment staan we aan de vooravond van de geboorte van een nieuwe mens.
  Nog even, we zitten in het geboortekanaal dit is pijnlijk verwarrend maar gaat weer voorbij
  Onderschat niet dat als wij weer bewust verbonden zijn met de bron welk een vermogens zich ontluiken, liefde voor iedereen het is me wel een reis

  Hier nog wat links wat de wetenschap aan het ontdekken is hoe het zonnestelsel aan het veranderen is en ons dna, er ontstaan zelfs wormholes in ons dna waardoor wij nieuwe informatie opvangen uit het universum.

  http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=267%3Aons-dna-verandert&Itemid=69

  http://www.luisprada.com/Protected/russian_dna_discoveries.htm

 17. oke ik snap het helemaal als ik tenminste vanuit de schepper kijk, en die zegt loslaaaaaaaaaten en het komt allemaal goed, want dat gaat al miljarden……….goed
  Het is slecht 15 cm verstand dat alles wil beredeneren en zo niet ziet wat er werkelijk aan de hand is.
  De hele buiten wereld waar iedereen nu tegenaan kijkt is een weerspiegeling van ons innerlijk, dus is het heel makkelijk te herscheppen, maar dan moet je wel positief zijn en je richten op het Licht en de rest loslaten.

  keep it simpel

 18. @Kritisch ehm kerel, je zit er wel een beetje naast met je ogen in dat filmpje, ik heb een prachtig groot 27 inch beeldscherm met zoom functie (Imac) en je zit duidelijk de reflectie van een camera in de ogen.. Kijk maar goed op 0:34 sec bij die Aziatische vrouw.. Het zijn lampen en niks anders.

  En zeg nou zelf, is het niet een beetje te ver gezocht?
  Het is een normale NCRV reclame waar in niet wordt verteld, met een geheime onderliggende boodschap, dat wij niet alleen zijn,oh.. en dan ook nog eens door Reptillians? Com’n son..

 19. Als de wereld er zo uitziet als die twee verkondigen dan haak ik af,dan leef ik mijn leventje wel en zie wel wat het word.
  Ik dacht net een beetje te begrijpen hoe de complotten in elkaar steken en dan krijg je dit.
  Het wijkt ook af van wat er in het algemeen op internet word geschreven daarom hecht ik er niet veel geloof aan.
  Als het mogelijk is dat ook onze gedachten zo gemanipuleerd kunnen worden dan kunnen we er weinig tegen beginnen.

 20. @Peter

  Eén foutje, Kritisch is geen kerel. Dacht het ook maar is dus niet zo.

  Verder is het aan te raden om je gevoel na te streven, niet teveel te geloven want er gaan nogal wat verhalen de ronde.

 21. Het is waar, het is waar!!!! Dit is de laatste post die ik ooit zal doen. Ze weten dat ik dit aan het posten ben 🙁 Vaarwel lieve mensen! Houd hoop en raak niet in paniek.. ik hoor ze aan de deur… ik heb geen tijd meer.. snhddv …

 22. Eisenhower zijn overlijden is nu opeens deel van het grote geheim… De teletubbies ook! Ze moeten onze kinderen voorbereiden op buitenaardsen en het communiceren met deze individuen. Let op de baby in de zon!!!! Dat is niet zomaar :p Napoleon!

 23. Nu eerst flink wat tegengas voor de hardleerse bewust onnozel geschoolde onwetenden.

  Enige zeer recente stevige uitspraken van de secretaris generaal van defensie himself.

  Het wordt hoog tijd dat burgers gaan begrijpen naar wat voor duivelse levensgevaarlijke militaire projecten hun zuur verdiende belasting centjes gaan.

  De volgende pittige uitspraken in dit artikel zijn van Secretary of Defense William S. Cohen:

  “some countries have been trying to construct something like an Ebola Virus”

  “some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races”

  “others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops.”

  “Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.”

  “So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations.”

  http://strictlyhonest.com/defense-man-made-earthquakes/

 24. Ja kerel, hahahahahahahahaha Bijna echt..

  Maar dat filmpje van de NCRV vind ik vreemd vinden, met name bij de laatste 2 dames. Maar misschien heeft het inderdaad te maken met het materiaal waarmee men filmt:-) Ach, het zal allemaal wel, ik wil mij gewoon ook niet meer zo druk maken over van alles en nog wat. Soms is het ook goed de dingen maar over je heen te laten komen i.p.v. tril en beef reacties te veroorzaken:-)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.