Advertentie

De grootste menselijk revolutie is aan de gang..!


x

De grootste menselijk revolutie!

Astroloog Salvador Russo

© vertaling Guido Jonkers – WantToKnow.nl/be

x

De grootste revolutie in de menselijke historie begon op 11 Maart 2011, toen de planeet Uranus het sterrenbeeld Ram binnenschoof. Dit is het toppunt in de menselijke historie, dat de geschiedenis in zal gaan als de ‘revolutie van bewustzijn’.

Salvadore Russo is intuitief astroloog

Anders dan oude revoluties, zal deze revolutie plaatsvinden in de harten en denkwerelden van de mannen, vrouwen en kinderen, die de planeet Aarde bewonen. Wat op het punt staat zich te ontvouwen, is niets minder dan de meest briljante periode, van niet alleen onze levens, maar van alle levens, en deze periode is onlangs begonnen..!

Het eerste schot’ dat zal klinken in de revolutie, zal een metafysisch schot zijn, dat afgevuurd zal zijn, vanuit een goddelijk ontwakende kwantumpoort, in het hart van het melkweg-sterrenstelsel. Deze kwantumpoort zal krachtige, hoger-dimensionale energie loslaten, die een directe evolutie van het bewustzijn in spiritualiteit doet ontwaken. Het zal een kwantumsprong zijn in de gedachtewerelden, zoals deze nog nooit waargenomen is in de geschiedenis van de Aarde.

Naarmate we dichter de 2012-horizon bereiken in onze universum-reis, zal dit spectaculaire kosmische spektakel gaan dienen als een cruciale stap in de ascentie van de mens en het accepteren van levende realiteiten van een hogere dimensionale orde. Deze galactische poort, die zich binnenkort gaat openen, is vergelijkbaar met het concept van de ‘wormholes’, met dien verstande, dat deze poort zal gaan dienen als een kanaal van energie van een hoger octaaf, die zijn oorsprong vindt in de 8e dimensie. Deze dimensie is de dimensie van eenheidsbewustzijn, of nog simpeler gezegd: het Godsbewustzijn. Deze energie is de essentie van de gebeurtenissen die spoedig zullen gaan plaatsvinden. Dit Godsbewustzijn zal spoedig gaan bloeien binnen in ons allemaal.

.

Dit nieuwe niveau van bewustzijn, dat zijn Goddelijke oorsprong, is natuurlijk universeel van aard. En als zodanig, zal het het fundament vormen voor het accepteren van buitenaards leven, hetgeen ons brengt bij een essentieel aspect van wat het opkomende Uranus-aspect behelst: het álgeméén accepteren van buitenaards leven.

De mensheid als gehéél zal zich binnenkort zeer bewust worden, dat buitenaards leven niet alleen bestáát, maar dat dat buitenaards leven, het leven op Aarde al een behoorlijke tijd beïnvloedt..! Alleen al dit aspect van de Uranus-beweging, is al genoeg om een directe, globale paradigma-verschuiving te bewerkstelligen; en dat is ook precies wat er zal gaan gebeuren: een directe paradigma-verschuiving!

Algehele acceptatie van buitenaards leven zal natuurlijk oude paradigma’s van het verleden verbrijzelen én een nieuwe manier van denken én voelen in onze lichamen creëren. We zullen niet langer meer, de kunstmatig in stand gehouden status quo, waarin we al zo lang vastzitten, accepteren. Exotisch nieuwe technologieën zullen in het publieke domein terechtkomen, alsof een science fiction film bewaarheid wordt.

Vrije energie-technologieën zullen hiervan een belangrijk onderdeel vormen, evenals revolutionaire ontdekkingen op het gebied van medicijnen, landbouw, communicatie, computerwetenschappen, de optische en electro-magnetische industrie en de kennis van de aarde. Deze technologie zal voor altijd onze levens transformeren en de manier waarop we met elkaar omgaan.

De komende technologie-explosie en innovatie zal tevens het humanitarisme een enorme zet geven, op een manier, die de wereld nog nooit heeft gezien. Een enorme, globale beweging zal op gang komen, om armoede uit te roeien, om landen in hun glorie te herstellen, en –last but not least- de eco-systemen op Aarde te helen. Honderden miljoenen gepassioneerde, altruïstische, gelijkgestemde zielen, zullen zich met elkaar verbinden, samenwerken en projecten tot een succes maken, die voorheen nooit enige vrucht afgeworpen zouden hebben. Stel je voor: slapende neuronen in het menselijk brein die plotseling tot leven komen, zich met elkaar verbinden en oplichten, totdat het hele bewustzijn verlicht is, licht uitzendt… Dát is de weg die onze beschaving zal opgaan.

Ik dien er overigens ook voor te waarschuwen, dat deze astrologische beweging, ook het beginsignaal is, van het grootste aantal politieke en economische omwentelingen, die de wereld ooit gekend heeft. Als een revolutionaire geest de globe verlicht, zullen we wijdverspreide instabiliteit zien, die zich op verschillende manieren zal manifesteren. De ontwaakte maatschappij zal beginnen met een omwenteling, op een dusdanig massale wijze, dat ‘het systeem’ absoluut lamgelegd zal worden. Oude, leidende landen zullen overspoelt worden met vreedzame protesten, sit-ins, en demonstraties, terwijl Derde Wereldlanden zullen uitbarsten in een soort oorlogsgeweld. Wereldwijd zullen de corrupte overheids-agenda’s piepend tot stilstand worden komen, vooral door de wil van het volk!

De verlichting van onze Aarde begint in the Mind.

Binnen de eerste vijf jaar van deze omwenteling, zullen mensen beginnen te ontwaken, men zal begrijpen dat negatieve buitenaardse elementen, zich diep in onze menselijke maatschappij hebben geworteld, en een vernietigende rol hebben gespeeld in onze evolutie als beschaving.

Dit begrip zal een verenigde, krijgshaftige houding doen ontstaan, bij de wereldbevolking, en deze houding zal op haar beurt weer de grote, belangrijke drijvende factor worden in de komende revolutie. Begrijp heel goed alsjeblieft, dat de huidige krachtsverdeling op Aarde is gebaseerd op het ‘regeren vanuit de schaduw’…! De tijd van heerschappij van deze schaduwregering is verlopen, door een Goddelijk gebod en de perfecte timing met de kosmische orde.

Het ingrijpen werd gedaan en zal blijvend worden gedaan, door middel van strategische aanvallen, die met chirurgische precisie, uiteindelijk zullen leiden tot hun ondergang. Deze slag zal het meest intens zijn, gedurende de zomer van 2012, wanneer de planeet Uranus vierkant staat met Pluto. In de winter van 2012, zal het duidelijk worden, dat de mensheid zich bevrijd heeft. Eindelijk. Na duizenden jaren van manipulatie. Ná 21 december 2012, zal uiteindelijk de Gouden Eeuw aanbreken voor de mensheid, precies zoals het in de beroemde profetieën is voorspeld.

Een aspect in astrologie dat ik absoluut schitterend vindt, is dat wanneer gebeurtenissen plaatsvinden op een wereldwijd of macro-kosmisch niveau, deze óók plaatsvinden op een persoonlijk, micro-kosmisch niveau, in exacte synchroniciteit. De opkomende Uranus-transitie is daarin niet anders, en dus zullen wij allemaal binnenkort onze eigen, persoonlijk revoluties beleven, weliswaar op ieders persoonlijk wijze, maar volledig volgens het Goddelijk plan, voor elk van ons.. Dit is nu precies waar de heilige wetenschap van de astrologie zo briljant kan verlichten; het kan de bron identificeren, maar ook de komende revolutie in onze levens, met een verbijsterende accuraatheid.

Op cultureel niveau, zullen mensen openlijk de diepere occulte wetenschappen omarmen en verder onderzoeken. Deze wetenschappen zijn immers geworteld in de hogere dimensies van het bestaan. Mensen zullen zich realiseren dat er een hogere, perfecte orde is in de Schepping. In tijden van grote veranderingen, zal er een grotere behoefte bij mensen komen aan begrip op het diepste niveau, over wat hun rol precies is, in deze perfecte symphony, waarin zij door de komende veranderingen mogen navigeren en daarin het hoogste resultaat mogen manifesteren.

De beste manier om persoonlijke zekerheid en overvloed te creëren, tijdens de komende omwentelingen, zal liggen in het identificeren, accepteren en op juiste wijze uiten van ieders persoonlijke, revolutionaire energieën.

Deze persoonlijke revolutie, die zich voor menigeen zal manifesteren als de ontwikkeling van buitengewone geschenken, van zelfs Bijbels-spirituele en metafysische omvang, zal een antwoord vormen voor al onze huidige problemen, die wij ook in de toekomst niet denken te kunnen oplossen.

Het is aan ieder van ons, om zich totaal over te geven aan de komende omwentelingen, teneinde ons eigen lot te manifesteren in de wereldwijde revolutie. Zij die ten prooi vallen aan angst, en niet aan deze omwentelingen wensen deel te nemen, zullen dit doen vanuit hun eigen nood. Maar zij die de omwentelingen omhelzen, zullen als een raket worden gelanceerd naar succes en voortvarendheid. Vooralsnog lijkt dit een erg angstige gedachte om mee bezig te zijn, hetgeen me ook bij het belang brengt van Uranus, die het archetype van de krijger manifesteert, wanneer hij in het sterrenbeeld Ram staat.

In de astrologie, is het afstemmen op archetypische energieën, een uitermate belangrijk concept, om zaken te begrijpen en te integreren. In simpele termen gesproken, dient men mee te vibreren met de waarden van een sterrenbeeld, om de beste uitkomst te krijgen van de kosmische beweging of constellatie. Met Uranus in Ram, zijn we in staat om het magnifieke in onze levens te manifesteren, door het uiten en cultiveren van moed, vertrouwen, dapperheid, onafhankelijkheid en vernieuwing op die gebieden in onze levens (en geboortekaarten) waar de Ram-energie geplaatst is. Dit is de tijd, dat de krijger in ons allen geboren wordt, maar het is ook aan ons, om te beslissen, wat we gaan doen met deze nieuwe energieën.

.

Wanneer deze heftige, Uranische energie door het collectieve bewustzijn raast, zullen de menselijke waarden zich ogenblikkelijk veranderen en verheffen. De behoefte aan het triviale (omstredene), zal worden getransformeerd naar een uitreiken naar spirituele en meta-fysische talenten.

Het materialisme zal worden vervangen voor het spirituele. De zogenoemde beroemdheden van vandaag, zullen vervagen in obscuriteit, wanneer een nieuwe golf van beroemdheden, die hun kracht baseren op spirituele ontwikkeling en humanitaire passie, gekatapuliseerd wordt voor het voetlicht. Zij zullen de heldinnen en helden zijn van de Nieuwe Tijd, die voor onze ogen zal worden geboren..!

Na intens-persoonlijke veranderingen de afgelopen jaren, ben ik tot begrip gekomen, en accepteer ik mijn rol in de komende revolutie. Als intuïtief-astroloog kan ik werken met de ‘taal van de hemel’, en kan ik de belangrijkste informatie teruggeven aan mijn broeders en zusters, die zich kunnen afstemmen op de Kosmische Orde en er hun voordeel uit halen. Mijn visie voor de toekomst is een goud-briljante, en het is mijn innige wens, dat ik jullie allemaal deze visie kan bijbrengen, via mijn geschriften en mijn spirituele adviezen, die gebaseerd zijn op de astrologie.

Nu we onszelf op een ongehoord snelle wijze de aanstaande kwantum-explosie in onze levens zien naderen, wil ik jullie deze woorden tot besluit aanbieden, ze komen uit het evangelie van Johannes (16:33):

“Over deze zaken heb ik met jullie gesproken, dat in jullie in mij vrede mogen hebben. In de wereld zult ge beproevingen ondervinden, maar wees opgewekt; ik heb deze wereld reeds geslecht”.

40 gedachten over “De grootste menselijk revolutie is aan de gang..!

  1. Graag zou ik horen van anderen behalve jou wat ze vinden van die theorie. mij klinkt het plausibel in de oren.

   Guido, wat denk jij erover?

   Groet,

   Nexus

 1. Een prima artikel en het zoveelste in de rij van bevestigingen dat er een fantastische koers werd uitgezet voor en door ieder die er deel van wil uitmaken.
  Een ding echter voelt niet goed. Nieuwe helden! Ik heb al helemaal niets met oude helden en sterren (bekende Nederlanders en zo) en zogenaamde leiders, die voorbeelden voor ons allen zouden moeten zijn. Moeten er nieuwe helden komen, of nemen we met z’n allen samen het heft in handen, ieder volkomen gelijk? Ik hoop toch echt het laatste. Als het goed is zullen we buitengewone mogelijkheden tot onze beschikking krijgen. Voor allemaal, door allemaal……

  1. Dat van die Nieuwe Helden en Sterren dat klopt juist zo heel erg, voor mij dan, ze zijn zelfs hier op Wtk aanwezig, dat is het mooie, wat kan mij zo’n soapster of sporter nog schelen, al die flinterdunne showbizz, het gaat nu om echte mensen draaien die anders nooit op het scherm zouden komen, zelfs niet bij man bijt hond, echte mensen daar is meestal geen belangstelling voor geweest..

  2. Hyper, ik ben het met je eens. Het gaat niet om verafgoden, naar mijn idee, maar om het kijken naar voorbeelden. Nu zijn de helden juist helden omdat ze het gemaakt hebben.. In materiële zin. Maar de nieuwe helden zullen van binnenuit stralen, in plaats vanuit RTL-Boulevard, Privé of Story..!

 2. geweldig om te lezen ik ben er al een tijd mee bezig om te ontdekken wat zich er allemaal afspeeld tussen hemel en aarde ik ben als reikimaster bezig met energie en met mensen ik zie en voel de kracht toe nemen als ik bezig ben met behandelen maar ook het voelen neemt toe mijn hartcenterum gloeid mijn kruin staat op springen mijn benen voelen als boomstammen en ik stijg op uit mij zelf en keer op keer is het anders
  ik voel mij vereerd om dit allemaal te mogen voelen en beleven en ik hoop dat een ieder dat mag ervaren
  het geen ik net gelezen heb maakt mij blij
  een vriendelijke groet van mij els

  1. En het prachtige is Els, dat juist dóór dit zo intens en liefdevol te beleven, je weer bijdraagt tot nóg intensere activaties..! Energy flows, where the attention goes!

 3. ja guidoj. het is heerlijk om het te doen en ik hoop van harte dat er meer zijn die het met de zelfde intensie doen voor de wereld en voor elkaar in licht en liefde en in harmonie liefs en een vriendelijke groet …els

 4. Ja, een schitterend bericht voor ons allen, waarbij ik alleen kan reageren met een gedicht wat ik vorig jaar oktober maakte:

  Een Paradijs op Aarde creëren
  daar willen we allemaal aan meewerken toch?
  we twijfelen of het zou kunnen, want
  dit denkbeeld staat ver van ons af.
  We kijken steeds naar het verleden
  en roepen dan het oude programma weer op
  terwijl het nieuwe al is ontworpen
  we hoeven alleen nog maar de keus te maken.

  Oude angsten geen kans meer geven
  Omarm het kwaad en maak het klein
  meer licht en ruimte in jezelf, schept
  licht en ruimte in het hele Universum
  om zo de ontsluiering van het prachtige
  Nieuwe bewustzijn mogelijk te maken.

  Alleen wij kunnen de ondergang van de
  Aarde en alles wat er leeft keren.

  Laat het verleden rusten en de toekomst
  komt vanzelf.

  Het Heden, het NU vraagt onze aandacht

  Liefdevolle aandacht veranderd ons paradigma
  en neemt ons mee naar een andere werkelijkheid.

  Alice

 5. Gachte Guido
  met veel plezier en aandacht heb ik jou artikel gelezen zoals ook het commentaar, iedereen heeft natuurlijk van uit zijn jeugd een eigen ingang, helaas worden wij altijd weer geconfronteerd met zaken die men niet kan zien en vele mensen zeggen het nu al te voelen en daar heb ik persoonlijk een probleem daar ik al jaren astro doe en al de boeken lees ,die er maar zijn en nu met het internet niets meer verstopt kan worden als zodanig zie ik het internet als de eerste form van kennis en bevrijding.Helaas hoe ik het ook probeer kan ik niet in zo een gevoel komen als omschreven hoe graag ik ook wil. misschien probeer ik te hard ik ben nu bijna 73 jaar en sta voor alles open weet ook dat wij absoluut niet alleen op deze planeet en de kosmos zijn maar zoals Gurdjieff al schreef rond 1920 zijn wij geïndoctrineerd en daar is moeilijk uit te komen ,vooral zoals de wereld zich nu presenteert, dus hoop ik met mijn gehele hart dat inderdaad deze URANUS stand zijn werk gaat doen (ik heb Uranus in mijn horex in het huis 11 staan in de stier) zon in tweeling ook in 11 ) misschien heeft een van de lezers een tip voor mij
  Ik lees elke dag/week WANT TO KNOW EN IK ZELf WANT TO KNOW
  WILLEM
  7-6-1938

 6. Een prachtig artikel. Zo voelt het ook voor mij. Het is werkelijk een mooie tijd om nu te leven. Als je eenmaal leert je hart te openen, betreed je je magisch universum. Dan ontdekt je dat je oneindig veel meer Licht bent dan een fysiek lichaam. En ‘buitenaardsen’ zijn niets anders dan een ‘andere wij’. Energievormen van licht, niet gehinderd door tijd en ruimte. Zoals wij dat ook steeds meer zullen ervaren. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de moed vinden om de weg van het Hart te gaan. Je wordt beproefd en met al je angsten geconfronteerd, maar als je deze eenmaal transformeert gaat er letterlijk een nieuwe wereld voor je open.

  Liefs Tessa

 7. Als we in staat zijn ons hart werkelijk te openen kan er alleen maar licht en liefde zijn. Ik wens ons allen dat toe dan is het niet meer IK dan is het Wij. Want we zijn allen een en dat kunnen we dan weer voelen.Liefs voor allen. Deva

 8. interessant artikel! maar waar ik mee zit is dat er wereldwijd te weinig mensen zijn die zich hiermee bezighouden. in artikel:Het is aan ieder van ons, om zich totaal over te geven aan de komende omwentelingen, teneinde ons eigen lot te manifesteren in de wereldwijde revolutie. Zij die ten prooi vallen aan angst, en niet aan deze omwentelingen wensen deel te nemen, zullen dit doen vanuit hun eigen nood.

  wat gaat er met hun gebeuren??? ikzelf zou hieruit denken dat ze dood gaan?? of achter blijven op aarde met alle problemen?? ik weet het niet. weet iemand hier meer over?

  ik geloof namelijk in 2012 als einde voor de mensheid (grotendeels) maar dat komt omdat je daar helemaal gek mee gegooid word op het internet. heb meer van dit soort artikelen gelezen en vind het moeilijk om die bewustzijn te ontdekken. ik sta overal voor open met info en als iemand mij op een andere gedachte kan brengen GRAAG want dit is mooier om over na te denken dan over de dood!

  bedankt

  gr

  1. Om hierin een ander raad te geven is moeilijk. Mijns inziens staat de mensheid voor een bewustzijnsverandering en niemand gaat verloren. Alleen moet iedereen z’n eigen mysterie oplossen, dat jij de mensen die je lief zijn niet wil verliezen is logisch. Maar is tevens niet meer aan de orde in dit nieuwe paradigma, want pijn (hoort bij verlies) is gekoppeld aan het oude programma wat dan immers is vervangen.
   Iedereen komt uit waar hij moet/wil zijn: bij de Bron. De ėėn wat sneller dan de ander, daar komt bij dat wij kijken vanuit onze aardse begrippen, omdat het mysterie niet voor te stellen is.
   Dreamer, heb geduld en vertrouwen, geef je over en laat los, ga mee op de stroom van het leven, probeer vooral het positieve aandacht te geven. Aandacht is een vorm van Liefde.
   En de DOOD bestaat in mijn beleving niet, denk aan de rups en de vlinder, het is een transformatie.
   Ik wens je engelenvleugels in je droom en verbeelding.

   Hartegroet Alice

 9. De wereld is een droom, een droom die wij gezamelijk maken. Uiteindelijk gaat de wereld voorbij aan ons, wij zijn zoveel groter dan de wereld die in ons opkomt. Het is maar een spelletje zou ik bijna zeggen. Jammer dat velen het zo gemeen spelen, ook jammer dat zoveel zich er door laten onderdrukken. Het is jouw leven, het is je gegeven.

 10. Mooi positief verwoord over de komende tijd. In grote lijnen kan ik me hier in vinden.
  Maar er kwam ineens een beeld in mij op, hoe gaat het dan met de mensen die hier niet van op de hoogte zjn, niet kunnen lezen en schrijven.Het is toch niet iets voor de geletterde mensen alleen. Gelukkig aan het eind van het stuk staat de oplossing: Over deze zaken heb ik met jullie gesproken, dat jullie in mij vrede mogen hebben. In de wereld zult ge beproevingen ondervinden, maar wees opgewekt; ik heb deze wereld reeds geslecht”.

  1. Allereerst praten we altijd over ‘dimensie’ Pascal. Daarnaast wordt aan het begin van een zin in het Nederlands, altijd een hoofdletter gebruikt. Het feit dat je je beledigingen in uiterst zwak Nederlands neerschrijft, zegt al genoeg..
   Tevens zou ik je het advies willen geven, je angst niet op ‘jullie’ te projecteren; de typering ‘jullie’ raakt meestal kant noch wal. Daarenboven doet je geloof in het onstoffelijke, of ‘de geest’ zoals jij het pleegt te noemen, helemaal niet ter zake, wanneer je zo onduidelijk ‘jullie’ een lesje probeert te leren.

 11. met gg IK VIND HET EEN MOOI MAAR GEVAARLIJK GESCHREVEN STUK
  mooi en gevaarlijk ook gezien de reactie s hier als ik het stuk lees en dan de reactie s zie dan heb ik het gevoel dat men denkt dat ze zelf niets hoeven te doen
  je hebt geweldadige revolutie s fluwelen revolutie s en dit zal dan ongeveer een bankhang zweverige droom revolutie zijn . of laat iemand anders het maar doen
  gr gerrit galbak

 12. ik weet dat niemand zich zorgen hoeft maken. Zelfs mensen die leven vanuit een goede intentie en niets weten over artikelen zoals op deze site kiezen de juiste richting. Het gaat natuurlijk ook om je goede intentie in daden om te vormen. U kunt natuurlijk heel veel opsteken om erover te lezen. Bijvoorbeeld ik noem maar iets simpels: je gaat elke zondag netjes naar de kerk, maar als in het verkeer zit en je wordt benadeeld dan scheldt je de andere helemaal verrot. Zeggen en doen is voor velen ook voor mijzelf een wereld van verschil. Maar je daden tonen hoe je echt jezelf kan zijn. Foutjes maken is menselijk. Maar durven we elkaar daarna nog echt recht in de ogen te kijken? Verschillende meningen andere zienswijzen , so what even goede vrienden is mijn devies. En pin ook mensen niet vast op wat ze u zeggen. Het zijn momentopnames die u ervaart. Ook uw gevoelens en denken zijn toch met de loop der jaren veranderd en bijgesteld? Gun een ander en vooral uzelf veel ruimte dan is toenadering naar elkaar toe altijd mogelijk.
  Want wat de kwantumsprong(mechanica) ons leert: Er is meer ruimte(ether) dan materie. En waarom maken dan juist geen gebruik van die geboden ruimte? Ik groet u.

 13. Inderdaad we zijn vol onderweg naar ons doel, zelf merk ik dat de kracht der creatie steeds sterker wordt tot een hoogte dat zo,n beetje alles zich manifesteerd als ik erop focus.

  Zijn er mensen met soort gelijke ervaringen? afgelopen week waren we naar de sterren hemel aanhet kijken toen wij een snel bewegend object zag bewegen tussen de sterren en dit was geen satteliet. Hij vloog overons heen, er gebeurde niks, enkele seconde nadat ik om een teken had gevraag komt van een anderkant met mega snelheid een gelijk ogend object het verminderd vaart geeft een flits en verdwijnt. wauw wauw wauw. En der is nig zoveel meer aan ervaringen.

  1. Hoi Shar,

   Ik heb een paar dagen geleden hetzefde over zien komen, omstreeks ’s avonds om 23:00, 3 dagen op een rij, helder geel licht op een paar honderd meter hoogte, ik woon in de Franse Ardennen, het object ging van west naar oost.

   Groet,
   Zjoz.

  2. Mijn vriend en ik lagen het weekend van 12/13 augustus ’s avonds in de tuin ook naar de hemel te kijken en hadden dezelfde ervaringen !

  3. Yep, t zelfde( waarschijnlijk dan…) hier gezien, zelfde weekeind. Eerst een groot helder licht als van een helicopter met zoeklicht, langzamer dan een vliegtuig en geluidloos daarna ineens omhoog weg schietend.( vorig jaar ook al eens gezien) Niet lang daarna een satelietachtig iets maar sneller en toen het recht boven ons was werd het een seconde ofzo ineens fel licht als of het op ons scheen. Ongeveer een half uur later drie lichten naast elkaar, af en toe stilstaand en ineens weg.

 14. mensen alsjeblieft zeg. die stand van die planeten geloof ik allemaal wel, en buitenaards leven geloof ik ook in want waarom zouden wij de enige zijn. en inderdaad spiritualiteit begint commercieel aantrekkelijk ( en dus bekend ) te worden. En dan begint de schrijver van dit stuk ook nog eens over evangelies en dat soort idiote godsdienstige onzin! ( wel echt heel mooi en goed geschreven, al ben ik het niet met de inhoud eens! )

  als de schrijver van dit stuk echt iets van het helal wist, weet hij ook dat geloof allemaal verzinsels van de mens zelf is!

  hou eens op met dat zweverige gedoe en accepteer nou maar dat we in een materialistische wereld leven.

  maar goed ieder z’n ding, alleen stoor ik me gewoon vaak aan dit soort onwaarheden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.