Advertentie

ABP maakt giga-duurzame beweging..


Het is de vraag voor hoeveel miljarden de grote pensioenfondsen, zoals het chique ABP, in derivaten hebben gestopt..! Het ABP heeft inmiddels JPMorgan aangeklaagd iin de VS voor soortgelijke zaken. (klik voor artikel op illustratie)

x

x

30% Van haar beursfondsen gedumpt..!!
x

ABP  in actieplan duurzaam beleggen

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

Het ABP kiest voor een duurzamer beleggingsbeleid omdat een groot deel van de eigen 2,8 mln deelnemers daar waarde aan hecht. In een onderzoek blijkt meer dan de helft van de pensieoendeelnemers vindt, dat hun pensioenfonds duurzamer moet beleggen. Een kwart zei het helemaal niet van belang te vinden. Pensioenfonds ABP wil daarom de factor ‘duurzaamheid’ een prominentere rol laten spelen in haar beleid van aandelenkoop en -beheer. Het pensioenfonds gaat daarom zijn aandelenbezit fundamenteel wijzigen in het kader van een nieuw beleggingsbeleid waarbij . Een rigoureuze stap, waarbij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds vermoedt dat van de huidige 5000 fondsen in de huidige aandelenportefeuille, er rond 2020, nog maar zo’n 3500 over zijn.

Green-MoneyBedrijven die willen dat het ABP als belegger in hun bedrijf blijft, moeten in het nieuwe ABP-investeringsbeleid bewijzen dat ze daadwerkelijke ook werken aan duurzaamheid en aan verbetering van de sociale normen, zoals arbeidsomstandigheden. Het ABP verwacht hierdoor, dat binnen het pakket van € 90 miljard aandelenbeleggingen er zo’n € 30 miljard gaat schuiven, doordat bedrijven niet aan de nieuwe normen kunnen voldoen.

“Hiermee lopen we in de voorhoede”, zei voorzitter Corien Wortmann-Kool van het ABP woensdag 14 oktober jl. in een toelichting. Het ABP is met ruim € 350 miljard beheerd vermogen veruit het grootste pensioenfonds van Nederland. Wortmann hierover: ‘Het is voor een stukje een avontuur, maar wel goed gefundeerd met onderzoek. En het nieuwe investeringsbeleid geldt ook voor obligaties”, aldus de topvrouw van het ABP.

Dummyportefeuille scoort even goed, zo niet beter..!
Het ABP heeft samen met zijn uitvoerder APG ongeveer een jaar gewerkt aan het nieuwe beleggingsbeleid. Er is een proef gedaan met een proef, middels een dummyportefeuille. Daaruit bleek dat de rendementen over de onderzochte afgelopen zeven jaar niet slechter geweest zouden zijn onder het nieuwe beleid, en ook blijkt uit een analyse dat de risico’s ook vergelijkbaar zijn met de reguliere aandelen van niet-duurzame bedrijven en organisaties.. Wortmann: “Het kan en mag niet ten koste gaan van het rendement. Mocht daar in de toekomst toch spanning over zijn, dan zullen we daarover rapporteren.”

Het meest concrete punt in het nieuwe beleid is de aandacht voor CO2-uitstoot. Deze moet binnen de aandelenportefeuille over vijf jaar 25% lager liggen dan nu. Volgend jaar moet de eerste 10% al gerealiseerd zijn. Bedrijven die minder broeikasgas de atmosfeer in jagen, krijgen straks daardoor voorrang.
Verder moeten beleggingen ‘die bijdragen aan een betere en schonere toekomst’ worden verdubbeld naar € 58 miljard. Naar duurzame energie gaat 5x zoveel als nu, namelijk € 5 miljard. Met name de beleggingen in duurzame energie – zoals windmolenparken op zee – worden opgevoerd..

green_money2Opnieuw solliciteren
Los daarvan moeten alle bedrijven die aandelen of obligaties aan het ABP willen verkopen, voldoen aan milieu- en maatschappelijke eisen. Volgens Wortmann moet ‘elke beleggingstitel opnieuw solliciteren voor een plek in onze portefeuille, op basis van de nieuwe criteria’. Ze beklemtoonde dat bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen, niet meteen zijn uitgesloten. Als ze aantonen -qua maatschappelijke doelstellingen- dat ze tot de best presterende 50% van hun sector behoren, moeten ze een plan richting meer duurzaamheid kunnen overleggen. ‘Zo zal bijvoorbeeld een kolenbedrijf de ambitie moeten hebben een rol te gaan spelen in de energietransitie.’

SHELL en Alaska..?
Met de overgebleven beursfondsen gaat het ABP intensiever spreken over het beleid; zo claimt het ABP recent succes te hebben behaald bij Shell, in de zaak van olieboringen in Alaska. Volgens Shell zou er met de omstreden proeven zijn gestopt, omdat er te weinig olie was gevonden, maar volgens ABP-baas Wortmann, heeft de druk van het ABP en andere aandelenhouders een rol heeft gespeeld bij het SHELL-besluit. ‘Wij hebben onze steen bijgedragen. Het is mede door onze invloed gebeurd. Dat smaakt écht naar meer.’

Wil het ABP geloofwaardig overkomen in haar -door zichzelf!- geroemde houding ten opzichte van het megalomane SHELL, zal ze ook het mensenrechten'gedrag' van SHELL in bijv. Nigeria en de rest van Afrika aan moeten pakken..!
Wil het ABP geloofwaardig overkomen in haar -door zichzelf!- geroemde houding ten opzichte van het megalomane SHELL, zal ze ook het mensenrechten’gedrag’ van SHELL in bijv. Nigeria en de rest van Afrika aan moeten pakken..!

Wortmann sluit niet uit dat de beleggingskosten ‘in de aanloop licht hoger zijn’ door de discussies en de analyses. Het ABP denkt echter dat intensievere bemoeienis leidt tot betere financiële resultaten bij bedrijven, en wijst op het voorbeeld van het Californische pensioenfonds CalPers waar dat is gebeurd. Op iets langere termijn worden ook private-equitybeleggingen onderworpen aan het nieuwe beleid. Daar vergt het meer tijd, mede omdat toezeggingen van het ABP jarenlang lopen.

Ook andere fondsen volgen..!
Met de plannen voor vergroening staat het ABP niet alleen, want ook andere grote Nederlandse pensioenfondsen, zoals de tweede grootste, het PGGM, zoekt nadrukkelijk naar duurzame beleggingen, die dan wel solide genoeg zijn om de pensioenen te garanderen. Van de € 190 miljard die PGGM beheert, is op dit moment maar 4 à 5% belegd in ‘duurzame’ projecten. Ook PGGM focust op de CO2-voetafdruk van zijn beleggingsportefeuille; de komende vijftien jaar moet deze met zelfs de helft verminderd zijn.

Tot slot
Bij het ABP zijn tot dusver alleen investeringen in clusterbommen principieel taboe, en wordt verder een tiental bedrijven uitgesloten omdat ze weigeren te praten over verbetering van arbeidsvoorwaarden of duurzaamheid. PGGM heeft een ruimer uitsluitingsbeleid en investeert per definitie niet in de tabaksindustrie en ‘controversiële’ wapens, waardoor in de praktijk ook grote wapenfabrikanten als Boeing taboe zijn. In het nieuwe beleid van het ABP wordt de komende vijf jaar ook 1 miljard euro extra gestoken in onderwijsbeleggingen in vastgoed, zoals het studentenhotel dat dit jaar in Amsterdam werd gefinancierd, en in infrastructuur, zoals glasvezel- en warmtenetten.

* * *

16 gedachten over “ABP maakt giga-duurzame beweging..

 1. De claim dat het ABP doet door te beweren dat door hun invloed Shell is gestopt met boren in Alaska is grote onzin en wel om de volgende reden.
  Aandeelhouders (dus ook het ABP) investeren geld in bedrijven omdat ze meer rendement verwachten dan ze erin stoppen.
  Dit rendement wordt bereikt door winst te maken op het product dat bedrijven verhandelen (in het geval van Shell olie en gas) dat betekend dat het ABP met dubbele tong spreekt als ze beweren voor een duurzame toekomst te gaan terwijl ze in bedrijven als Shell blijven investeren en zo een verontreinigend bedrijf blijven sponsoren omdat simpelweg het geld dat het ABP investeert ook gebruikt kan worden om nadelige materialen voor het milieu te bekostigen.
  Daarbij komt dat Shell geen winstgevende olievelden zal laten liggen en het lijkt me logisch dat aandeelhouders daar geen bezwaar tegen hebben omdat dit hun rendement zal verhogen.
  Daarbij komt ook nog dat geld doorslaggevend is en of dat dan ten koste gaat van het milieu maakt ze niets uit zoals vaak genoeg in het verleden is bewezen.
  Bij dit alles komt ook nog dat de pensioenfondsen telkens lopen te zeuren dat resultaten tegenvallen en dat daarom de premies telkens verhoogd moeten worden terwijl de uitkeringen gelijk blijven of krimpen terwijl alle pensioenfondsen samen meer dan 1000 miljard in kas hebben.
  Pensioenfondsen.zorgverzekeraars en geprivatiseerde bedrijven zijn niets anders dan legale dieven die gaan voor de maximum winst voor hun zelf en aandeelhouders ten koste van alles met goedkeuring van overheden.

  1. Eerder heeft iemand op deze site een verwijzing gegeven naar de verontreiniging dat het maken van de zogenaamde groene windmolens met zich meebrengt en ook dat daardoor mensen overlijden of ziek worden.(ik dacht dat dit een verwijzing was van Paul Harmans alleen weet ik niet meer waar die verwijzing staat).
   Iedereen die deze verwijzing heeft gezien zal toch moeten erkennen dat windmolens niet zo groen zijn als voorgeschoteld wordt.

  2. He, geen probleem Arnold!, het gaat hier om het uitwisselen van ideeën en informatie, dus gebruik wat je gebruiken kan.

   Ik heb sowieso een gigantische hekel aan al dat copyright gezeur van schrijvers en fotografen, zij zouden blij moeten zijn dat iemand hun artikel of foto zo goed vindt dat ze het met anderen delen. Maar sinds er ook met dat soort zaken veel geld is gemoeid, heb je voor je het weet een boete van een paar duizend euro aan je broek. Geld is een zieke uitvinding en verziekt alles!

  3. Arnold, dan hoort dit er ook bij;
   Als alle windmolens die nu zijn gepland worden gebouwd, moet er jaarlijks ongeveer een miljard euro aan subsidie naartoe. Dat is zo’n 120 euro per huishouden per jaar extra. Eerder al werd bekend dat huishoudens extra moeten betalen bovenop hun energierekening. Zoals afgesproken in het energieakkoord zal die opslag oplopen tot 237 euro per jaar.
   http://www.groenerekenkamer.nl/wat-levert-een-windmolen-op/
   Lang leve de zonne-energie!
   Maar dat wisten we natuurlijk al 😉

  4. Paul dank voor je toestemming.
   Omdat naar mijn idee het ABP hun voornemen mooier doet lijken dan het in werkelijkheid is en omdat ik me deze verwijzing van jou nog kon herinneren leek het mij wel gepast om deze ook hier te plaatsen.
   Telkens worden de deelnemers aan pensioenfondsen geld uit de zak gehaald(hogere maandelijkse premies en minder uitbetalingen)terwijl de fondsen bulken van het geld.
   Telkens ook wordt de schuld bij de overheid gelegd omdat ze zogenaamd een dekkingsgraad moeten handteren wat natuurlijk onzin is als je zoveel geld voorradig hebt.
   Dan hebben ze het vaak over de vergrijzing wat pure onzin is omdat het meestal de werkenden zijn die meebetalen voor hun pensioen als dan grote bedrijven door automatiseren veel mensen op straat zetten ligt het dus niet aan de vergrijzing maar aan hebberigheid van een bepaalde groep die zoveel mogelijk wil profiteren ten koste van werkenden en hierbij komt ook nog dat ouderen vaak ingeruild worden voor jongeren die goedkopere arbeid leveren.
   Daarbij komt dat eerder iemand gemiddeld met 65 jaar met pensioen kon gaan en stel dat deze persoon 80 jaar oud wordt dan heeft hij pensioen voor de duur van 15 jaar ontvangen terwijl hij wel minimaal 40 jaar premie heeft betaald en hoelang duurt die zogenaamde vergrijzing eigenlijk want daar wordt al meer dan 20 jaar over gezeurd?
   Odette.
   Ook dat wat jij aandraagt lijkt mij wel een nuttige bijdrage en toont ook aan hoe we bedonderd worden door bedrijven/instanties met overheids goedkeuring.
   Hoe lang blijft men dit soort dingen nog accepteren?

 2. Laat ik dan ook maar eens een beleggingsduit in het duurzame zakje van het ABP doen, laten ze maar eens gaan kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van de koude kernfusie, het duurt niet lang of die vorm van energie breekt door in het wereldwijde besef, of mensen nu in coma verkeren of niet, ze zullen het uiteindelijk allemaal gaan beseffen en merken!!

  Er zijn inmiddels patenten op verstrekt en gisteren (15 okt 2015) werd bekend gemaakt dat twee Zweedse wetenschappers de theorie achter het fenomeen hebben ontdekt. Ze waren oa. tot hun onderzoek aangezet door het Lugano testverslag waarin onafhankelijke wetenschappers verslag doen van hun 30 dagen lange test van de E-Cat van Andrea Rossi en waarbij zij hebben bewezen dat het apparaat werkt. Wat de orthodoxe wetenschap ook aan stuiptrekkende tegenwerpingen weet te verzinnen: HET WERKT!

  De twee Zweedse wetenschappers zijn niet de minsten, lees daarvoor het volgende (korte) artikel eens, er wordt zelfs een mogelijk COP van 1000 vermoed!! Dus ABP, LENR (koude kernfusie) staat garant voor die (ook) door jullie begeerde schone, stralingsvrije en CO2 vrije toekomst, dus doe er je voordeel mee!

  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat16Oktober2015.htm

  O ja, voor hen die het nog steeds als onzin afdoen of als een volgens de natuurwetten onmogelijk fenomeen: het was een van de grootste luchtvaartbedrijven ter wereld die de twee bovengenoemde Zweedse wetenschappers hun theorie bekend liet maken op een workshop door dat bedrijf georganiseerd (vandaag op 16 okt 2015), het betreffende luchtvaartbedrijf is al enkele jaren zeer geïnteresseerd in de koude kernfusie en de naam van dat bedrijf is Airbus!
  http://workshop.wonderevents.fr/
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Airbus

  1. Paul/Odette.
   Wat mogelijk ook een probleem kan zijn is dat de mensen die aan het roer staan bij de pensioenfondsen niet capabel genoeg zijn (ook al zullen ze dit in alle toonaarden ontkennen).
   Wie geloofd dat door toedoen van het ABP een bedrijf als Shell een olieveld waar winst uit te halen is en dat er niet uit haalt mag toch wel even naar een dokter gaan lijkt mij.
   Als dan iemand in beeld laat zien dat ze met trots claimen dat het hun verdienste is dat Shell gestopt is met boren in Alaska om vervolgens net te doen of ze een vervuilend bedrijf niet langer willen sponsoren en overstappen op een ander zogenaamd groen/milieu vriendelijk project wat het dus niet blijkt te zijn dan is er geen goed onderzoek gedaan en weet men totaal niet waar men mee bezig is.

  2. Wat mij ook telkens weer opvalt is dat ze vanuit dure luxe gebouwen/kantoren waar kennelijk wel geld voor is terwijl de premie betalers dat waarschijnlijk bekostigd hebben en nu meer premie moeten betalen hun interviews geven.
   Dat geldt overigens ook voor banken die door onze steun overeind moesten worden gehouden terwijl de luxe bankfilialen als paddestoelen uit de grond verrezen waarvan sommige filialen na een paar jaar gebruikt te zijn al weer werden gesloten.
   Het is maar net hoe je geld beheert en kennelijk is het voor teveel profiteurs moeilijk om andermans geld goed te beheren.

 3. ABP RendeMent
  Zolang vele zielen zich mentaal laat ringeloren door de macht van de getallen onder de allesvernietigende doctrine van cijferfetisjisten is het rendement (betekenis rendement van de mind)in werkelijkheid Nul of negatief (BeNul versus OnBeNul). Geld functioneert voor de goedgelovige parochianen als een onmisbaar medium tussen bron en werkelijkheid en dient daarmee louter alleen ter controle, manipulatie van het energieveld van de ziel. Black Magic: het zijn niet de beleggingen de geldstromen maar de eigen inleg energiestromen die het rendement in werkelijkheid maken.

  Organized State of Mind
  Economie betekent eigenlijk “huishoudkunde gebaseerd op schaarste” in tegen stelling tot ons werkelijke potentieel dat van overvloed.
  We leven in een realiteit, wereld met een overvloed aan georganiseerde onwetendheid waar zij die het tegendeel bewijzen veelal als oplichters worden gezien.

  83rd Keshe Knowledge Seekers Workshop edited
  https://www.youtube.com/watch?v=2-LTABI8ZGQ

  3rd Ambassador Meeting, Rome 8PM CET October 16th
  https://www.youtube.com/watch?v=eqwxKwG93Hg

 4. Een zeer matige poging om iets aan imago-verbetering te doen!
  Laat het ABP eerst maar eens zorgen voor enig serieus rendement i.p.v. die dekkingsgraad alsmaar naar beneden te laten gaan.
  Voor mij – als ABP deelnemer sinds 1973 – is het een schimmig en ondoorzichtig zootje en wordt er regelmatig van mijn pensioengelden afgesnoept. Incapabel personeel op bijvoorbeeld de klantenservice en in de directie waar oud-politici even lekker een flink “salaris” mogen trekken (€ 750.000 zonder de extra’s) terwijl ze geen kaas gegeten hebben inzake het beheren van een pensioenkapitaal van € 350 miljard.

  1. Kijk, insiderinformation, hetzelfde speelt dus bij pensioenfondsen als bij banken (iets dat we al wisten natuurlijk, maar mooi dat het nog eens wordt bevestigd), graaien waar ze maar kunnen en politici bedanken met een mooi baantje (ga daar maar zitten, doe niets want je hebt er toch geen verstand van) omdat ze het graaien mogelijk hebben gemaakt. En politici weten dat al als ze aan hun politieke loopbaan beginnen, vandaar dat ze zo weinig positiefs voor de burger doen!

  2. Met de politici gaat het wel goed hoor.
   Vorig jaar meer dan 600 miljoen aan naheffing naar Brussel en dit jaar nog maar eens 446 miljoen Dijsselbloem zijn volgende baan is verzekerd.
   Alleen al afgelopen twee jaar voor de burgers van Nederland afgerond 1 miljard euro gedeeld door 18 miljoen inwoners(dit is inclusief kinderen)en u weet wat voor financiele last er weer op uw en mijn schouders gelegd is alleen al aan afdracht aan Brussel en daar komen nog kosten bij voor bv de opvang van vluchtelingen en dergelijke hoelang kunnen we dit volhouden?
   Waarom hoor ik ze daar niet over praten in de kamer maar wel over bezuinigen op bv sociale werkplaatsen voor minder valide mensen en ouderen en zorg en en….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.