Advertentie

Een menswaardige economie..!


Loessje menswerking markt

 

Is dit een menswaardige economie..? Waar de rijken rijker worden en de armen steeds armer..?? Dit is het bericht dat deze week werd gepubliceerd door Oxfam Novib:

Oxfam Novib voorspelt dat de allerrijkste 1% van de wereldbevolking in 2016 een vermogen zal hebben, dat groter is dan het vermogen van de rest van de wereldbevolking. Zeker wanneer de groeiende ongelijkheid niet wordt gestopt. Het zijn cijfers uit een onderzoeksrapport van de organisatie die het keihard aantonen. De waarschuwing komt kort voor het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos, dat woensdag 20 januari begint.

Volgens de organisatie is het vermogen van de rijkste 1% van de bevolking in 2014 gegroeid naar 48%, terwijl dat een jaar eerder nog 46% was. Als die groei doorzet denkt Oxfam dat het aandeel van de superrijken volgend jaar boven de 50% uitkomt.
Het gemiddelde vermogen van de rijkste 1% is US$ 2,7 miljard (ruim 2,3 miljard euro). Volgens Oxfam hebben de tachtig rijkste mensen samen meer vermogen dan de armste 3,5 miljard mensen.

wanttoknowdeffc_nlbe

Vanaf 21 februari a.s. organiseren Wanttoknow en Ad Broere maandelijks een boeiende workshop in de vorm van inspiratiemiddagen rond het thema ‘naar een menswaardige economie’. Er zijn in Nederland al meerdere initiatieven die in de richting gaan van een economie waarin geld een dienende rol heeft en waarin de mens centraal staat. Ze hebben echter nog stuk voor stuk weinig impact om een drijvende kracht te kunnen zijn in de zo noodzakelijke veranderingen. Hierin kunnen wij, samen met jou, verandering brengen, want de tijd dringt. Alle signalen wijzen op een snelle economische ineenstorting, waardoor het nodig is, heel praktisch en hands-on te gaan werken. Hierdoor zullen de initiatieven die al zijn geïnitieerd, meer impact krijgen en kunnen er ook nieuwe worden ontplooid..!

x

WORKSHOP = WERK AAN DE WINKEL…!!

x

LAATSTE WORKSHOP 8 MEI
x

KIJK ONDERAAN DIT BERICHT

x

Doe je mee..?
X

Een menswaardige economie..!

2016 WantToKnow.nl/be

x

Ad Broere
Ad Broere

We organiseren in eerste instantie 4 bijeenkomsten: 4 workshops in februari, maart, april en mei, waarbij de onderwerpen die worden behandeld, gerelateerd zijn aan het thema ‘naar een menswaardige economie’. De doelstelling van elke workshop is, dat mensen worden geïnformeerd en tegelijkertijd gestimuleerd om hun schouders onder een of meer projecten te zetten, óf minstens bereid zijn om hierin actief te participeren. Vanzelfsprekend bepaal je dit zelf. 

De onderwerpen die in de eerste vier bijeenkomsten aan de orde komen zijn: rentevrije hypotheken, lokaal geld, baanbrekende energie oplossingen en gezondheidszorg in eigen handen.

In een menswaardige economie worden keuzes gemaakt die goed zijn voor de samenleving in zijn geheel. In de huidige, door geld gedomineerde economie, staat bijna altijd het egocentrische belang van het individu centraal. Of, zoals de econoom Meynard Keynes het uitdrukte: ‘Het kapitalisme gaat uit van de merkwaardige veronderstelling, dat een economie die wordt bepaald door zelfzuchtige individuen, gedreven door eigenbelang een samenleving tot gevolg heeft, waarin de welvaart evenredig is verdeeld.’

De onderwerpen die in de eerste vier bijeenkomsten aan de orde komen zijn:

  • rentevrije hypotheken,
  • lokaal geld,
  • baanbrekende energie-oplossingen en
  • gezondheidszorg in eigen handen.
Een artikel uit de Volkskrant van 19 januari jl.
Een artikel uit de Volkskrant van 19 januari jl. (klik voor link naar hele artikel)

Ongelijkheid door egoïstisch hebzuchtig handelen.
Dat de welvaart in werkelijkheid zeer onevenredig is verdeeld blijkt uit het feit, dat de rijkste 10% van de bevolking meer dan 70% heeft van alles wat er te bezitten valt en dat meer dan de helft vrijwel geen vermogen heeft of zelfs een netto schuld. Bovendien heeft meer dan de helft van de Nederlandse gezinnen een te laag inkomen, gemeten naar de huidige levensstandaard.

De gevolgen hiervan voor de samenleving worden onvoldoende onderkend en gewoon feitelijk genegeerd door autoriteiten en politici. Nederland is een rijk land met een hoge levensstandaard, zo wordt er geredeneerd. Deze rijkdom is echter zeer ongelijk verdeeld en daardoor is een hoge levensstandaard voor veel Nederlanders onhaalbaar. Velen rest niets anders dan een uitzichtloos perspectief van voortdurende armoede..

Voldoen in basisbehoeften is toch een basis-uitgangspunt..?
Werkelijke welvaart zou zijn dat voeding, kleding, gezondheidszorg, wonen, energievoorziening, vervoer, recreatie, cultuur en onderwijs, van een hoge, duurzame en ecologische kwaliteit is, toegankelijk voor ALLE Nederlanders..?

In de huidige situatie lijkt die welvaart voorbehouden aan een minderheid. De meerderheid deelt hier onvoldoende in. Er is zelfs een groeiende groep voor wie door armoedeval het helemaal onmogelijk is geworden toegang nog te krijgen tot deze welvaart.

Verandering wordt daarom slechts mogelijk doordat we ons losmaken van de dominantie van het geld en van de instituten die dit in stand houden. We kunnen en mogen niet vertrouwen in een overheid die zelf is gegrepen door de macht van het geld. Het gaat om crowd empowerment, de bekrachtiging van ons zelf.

De Amerikaanse schrijfster Alice Walker maakte het statement, dat het gebrek aan geloof in eigen kunnen, de weg is naar machteloosheid. Het ingeprente beeld van ´Little shitty me´ weerhoudt ons ervan om op te staan in onze eigen kracht..!

Een fraaie schematische voorstelling van duurzaamheid als plaats van evenwicht tussen Ecologie (Aarde), Economie (geld) en Sociale factoren (mens)
Een fraaie schematische voorstelling van duurzaamheid als plaats van evenwicht tussen Ecologie (Aarde), Economie (geld) en Sociale factoren (mens)

Hieraan gaat in 2016 een einde komen!
We houden op ons af te zetten tegen een onmachtige overheid, tegen leugenachtige media en een tegen een elite die rijkdom heeft verworven door te parasiteren op onze werkkracht. We gaan zelf regelen waartoe de overheid niet in staat blijkt te zijn, we informeren elkaar over wat er werkelijk gebeurt in de wereld en we ontnemen de elite hun gereedschap om te parasiteren.

En we bekrachtigen elkaar vanuit interesse in de ander in plaats van elkaar af te breken en te kleineren, omdat we het beter menen te weten. Een oplossing voor de problemen ligt dichterbij dan het voor velen lijkt..! Dichterbij onszélf in ieder geval, dan bij ‘overheden’ die visieloos, als robotten leiding en sturing proberen te geven..!

Quinta Essentia
Om deze crowd empowerment in beweging te brengen, worden er vanaf februari maandelijks bijeenkomsten belegd in de mooie locatie Quinta Essentia – het vijfde element, dat voortkomt uit de alchemie van water, aarde, vuur en lucht- . Op elke bijeenkomst wordt een onderwerp besproken dat het inzicht vergroot in hoe we onze krachten actief kunnen maken en bundelen. Zo werken we stap voor stap aan een menswaardige samenleving, waarin de eerdergenoemde welvaart voor iedereen binnen bereik ligt. Stap voor stap, onderwerp voor onderwerp.

* * *

De eerste workshop: 21 februari..!
E N E R G I E..!

Dan vindt de eerste bijeenkomst plaats. Het onderwerp is dan energie. Rob Brekel houdt een inleiding. Hij maakt duidelijk dat het produceren van hoogwaardige, niet milieubelastende energie op kleine schaal mogelijk is en dat dit enorme besparingen kan gaan opleveren ten opzichte van de dure energie die het kartel levert.

Uitvinder Rob Brekel presenteerde zijn vindingen op het gebied van watergasturbines op huishoudniveau. (klik voor pdf-presentatie op foto)
Uitvinder Rob Brekel presenteerde zijn vindingen op het gebied van watergasturbines op huishoudniveau. (klik voor pdf-presentatie op foto)

Energie die niet meer via pijpleidingen en stroomkabels wordt getransporteerd. Klinkt het haast te mooi om waar te kunnen zijn..? Rob Brekel is graag bereid om na zijn inleiding met de zaal in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden of nadere toelichting te geven. Het belooft een interessante middag te worden, waarbij we willen afronden met tenminste drie bruikbare conclusies.

Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van ‘people empowerment’. Ken je de Tegenlicht-uitzending van de VPRO over Power to the People waarin getoond werd, dat op het Deense eiland Samso de sociale cohesie en de bereidheid om samen te ondernemen enorm werd bevorderd door het succesvol collectief energieproject van de eilanders? Ter inspiratie op het onderwerp vertonen we een deel van de documentaire power to the people.We hebben de documentairemaker uitgenodigd om een inleiding te verzorgen.

Rob Brekel gaat ons informeren over zijn uitvindingen op het gebied van  milieuvriendelijke techniek die tot kleinschalige ‘off the grid’ energieopwekking kan gaan leiden. Er is volop ruimte voor gesprek, informatie over initiatieven die people empowerment versterken en het maken van afspraken over te nemen initiatieven.

Crowdfunding
Rob Brekel vroeg tijdens zijn presentatie om steun voor de bouw van de prototypes van zijn watergasapparaten. Hij geeft dit vorm door het organiseren van een crowdfunding, waarop meteen die middag al toezeggingen werden gedaan. Wil je meedoen, kijk dan op de PDF die je kunt lezen door op de foto van Rob te klikken.Inmiddels is de stand van toegezegde bedragen € 500,-

Rob Brekel crowd funding

* * *

Op 20 maart is het onderwerp ‘Publieke geldschepping’

x

Klaas van Egmond
Klaas van Egmond

Op 20 maart staat publieke geldschepping centraal. Op 1 februari schreef minister Dijsselbloem een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van het burgerinitiatief Ons Geld: kamerbrief-met-kabinetsreactie-ons-geld (HIER pdf) Door deze brief is de basis gelegd voor een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel. Voor het eerst zal in de Tweede Kamer de inrichting van het geldsysteem worden bediscussieerd. Hierbij is geldschepping een belangrijk onderwerp.

Private, commerciële banken zoals de Rabobank en de ING scheppen 95% van het geld dat in omloop is, digitaal, uit het niets en door schuld. De uitwerking hiervan op economie en samenleving is na het uitbreken van de crisis op een pijnlijke manier gebleken. De initiatiefnemers en de sympathisanten achter het Burgerinitiatief Ons Geld willen een einde maken aan geldschepping door private, commerciële banken door het te verplaatsen naar een publiek instituut.

Een van de sympathisanten is Klaas van Egmond, hoogleraar en kroonlid van de SER. In het rondetafelgesprek op 14 oktober 2015, georganiseerd door de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, deed Van Egmond duidelijke uitspraken over zijn visie op het geldscheppingsvraagstuk. Klaas van Egmond gaat op 20 maart de inleiding verzorgen over het onderwerp geldschepping en zal hiermee ongetwijfeld voeding geven voor een levendige discussie over dit veelzijdige onderwerp. Er is ruimte voor gesprek over vraagstukken zoals ‘is het gewenst dat de geldschepping wordt gecentraliseerd’, ‘als de geldschepping centraal is, wie gaat (gaan) het dan distribueren?’,zijn rentevrije (hypotheek)leningen haalbaar als de geldschepping publiek wordt gemaakt?’, ‘zou de SNS Bank tot Staatsbank kunnen/moeten worden gemaakt?’

Een belangrijke vraag in dit debat zal zijn: Hoe (on)gewenst is het dat private, commerciële ondernemingen –banken- een sleutelpositie innemen bij het creëren van geld. Klaas van Egmond is ook betrokken bij het Sustainable Finance Lab. Wat draagt geldschepping op deze wijze bij aan een menswaardige economie? Na deze inleiding gaan de deelnemers aan de workshop met elkaar en met de inleider in gesprek.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET OP!! DE LOCATIE VAN DEZE LEZING IS

DE GROTE ZAAL VAN

DE STADSDOELEN (klik voor locatie)
Gasthuisstraat 32
2011 XP HAARLEM

ZELFDE AANVANGSTIJD: 13:30 uur

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* * *

Bristol_Pound.svg

bristol pound notes

op zaterdag 16 april op de agenda:
X

– lokaal geld

x
Op 16 april is het onderwerp ‘community currencies’. Hier op Wanttoknow.nl vind je informatie over community currencies zijn aan de hand van de in 2012 gelanceerde Bristol Pound. Rob Vellekoop, recent te zien in de documentaireserie ‘Armoede in Nederland’, auteur, sociaal activist en de man achter ‘De Lange Mars’. Rob houdt op deze bijeenkomst een inleiding, waarin hij het grote belang van community-currencies voor een menswaardige samenleving en een betere spreiding van de welvaart zal toelichten.

Bij het daarop volgende gesprek zijn specialisten aanwezig die door hun grote kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkeling van gemeenschapsgeld ongetwijfeld zullen bijdragen aan een succesvolle workshop.

Rob Vellekoop (in het blauwe jack) deed mee aan het NPO-programma 'Armoee in Nederland; Eigen schuld?' (klik voor lead op de foto)
Rob Vellekoop (in het blauwe jack) deed mee aan het NPO-programma ‘Armoede in Nederland; Eigen schuld?’ (klik voor lead op de foto)

x

* * *

x

Tot slot, op zondag 8 mei op de agenda:
x

Onze zeggenschap over de gezondheidszorg..
x

Robbert Geelen
Robbert Geelen

Deze laatste bijeenkomst stelt de vraag centraal: ‘Draagt een door onszelf  op te richten coöperatie in de gezondheidszorg bij aan people empowerment?’ ‘Kunnen wij de zorgpiramide omkeren en de zeggenschap over gezondheidszorg leggen waar deze hoort; bij ons en niet bij de farma industrie?’ Robbert Geelen is van mening dat dit mogelijk is. Hij werkt aan het gezondheidscoöperatief, dat in 2017 van start zal gaan. (klik hieronder op de illustratie voor een uitgebreid verslag van Irma Schiffers, van het gezondheids-zorgsysteem, zoals Robbert Geelen dat voor ogen heeft.)

gezondheidsverzekering robert geelen

* * *

Je bent van harte uitgenodigd en bijzonder welkom!

Het uitgangspunt bij de vier middagen is dat je goed wordt geïnformeerd over het onderwerp dat aan de orde is en vooral dat er een constructief overleg plaats vindt, gericht op actie. Van de deelnemers wordt gevraagd dat ze affiniteit hebben met het onderwerp en dat er sprake is van actieve deelname door het stellen van vragen, het geven van aanvullingen en de bereidheid om afspraken te maken. De tijd is rijp voor ‘hands-on’!

Ad Broere / HumaneEconomy.eu  & Guido Jonkers / WantToKnow.nl-be

* * *

De workshops worden -behalve die van 20 maart- gehouden in:

quinta essentia logo

Quinta Essentia,
Spieringweg 913,
2136 LK Zwaanshoek

van 13:30- 17:00 uur
(zaal open om 12:45)

(klik hier voor kaartje; Zwaanshoek ligt vlak bij Haarlem/Schiphol/Hoofddorp)

De organisatiebijdrage is € 15,- en we kunnen max. 75 deelnemers toelaten.
Als je wilt deelnemen aan de laatste meeting op 8 mei, dan hieronder de bon invullen svp en deze versturen.
Vul je volledige naam/adresgegevens in en verstuur ze.
Je ontvangt dan een bevestigingsbericht van ons.

Maak tegelijk de organisatiebijdrage over op rekening:

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174 


Vermeld svp even nog duidelijk
‘8  mei’

* * *

x