Advertentie

Martijn van Staveren in.. Zutphen!


buitenaards contact

 

Wij zijn er trots op, een nieuwe lezingserie van Martijn van Staveren in Zutphen, aan te kunnen kondigen. We starten daar met de eerste 4-delige lezingenserie met de essentiële basisinformatie van Martijn’s buitenaardse ervaringen en afgeleide boodschappen. Voor al die mensen die de lezingen elders in het land hebben gemist, omdat het gewoon té ver weg was. Of.. Omdat ze nog eens op ‘herhaling’ willen. Maar vooral voor hen dus, die graag wilden maar nog niet konden..!

martijn small2Martijn zal je diep-informerende informatie aanreiken, die je stevig op je fundament zal doen schudden, maar je tegelijkertijd ook in je essentie bekrachtigt. Lezingen die jouw wereld waarschijnlijk volledig in ander perspectief zullen zetten..! Want het verhaal van Martijn van Staveren raakt én activeert je diepste essentie. Je zult daardoor bewuster worden van én vanuit die essentie..!

De grote schijnwereld..
De grote schijnwereld die ons van jongs af is voorgespiegeld, is ook de wereld die onze ouders en hún ouders ook werd voorgehouden als ‘echt’. Maar zoals velen inmiddels weten, is de ‘werkelijke werkelijkheid’ er een die veel meer diepgang kent, en waar sprake is van dimensies en frequenties..

Velen hebben de film ‘De Matrix’ gezien en alleen al het in deze film getoonde perspectief van alternatieve realiteiten, is indringend.. Voor velen die bekend zijn met ‘andere werkelijkheden’, geeft deze film echter een goed beeld van de realiteit zoals die voor ons verborgen wordt gehouden.  Martijn van Staveren onderzoekt al meer dan 30 jaar het UFO-fenomeen is ervaringskundige op het gebied van buitenaardse contacten en – ontvoeringen.

De cover van het boek van Stefan Denaerde, alias zakenman
De cover van het boek van Stefan Denaerde, alias zakenman

Verschillende inter-dimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en tegelijkertijd over de zeggenschap over Planeet Aarde in onze parallelle wereld en je zult van Martijn horen, hoe dit onderwerp verweven is met de huidige Aardse wereldwijde gebeurtenissen, zoals we al van veel andere ervaringsdeskundigen hebben kunnen horen en lezen. Het kan natuurlijk niet anders, dan dat deze werelden elkaar beïnvloeden en door elkaar lopen..! En volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden verborgen.

Martijn is ook een getalenteerd Remote Viewer en hij volgt gedurende zijn Aardse leven de achterliggende buitenaardse agenda’s, door daar regelmatig een kijkje in te nemen…! Deze programma’s manipuleren de mensheid op een ernstige wijze en houden ons bewust af van evolutie. En evolutie overigens, die de mensheid volgens Martijn, in een ander stadium van de evolutie reeds heeft volbracht(!)

Martijn raakte als kind betrokken bij een grootschalig programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen buitenaardse beschavingen. Tijdens deze interventies werd en wordt Martijn echter bijgestaan door zeer geavanceerde beschermende en zorgzame buitenaardse groeperingen, welke er simpelweg voor hebben gezorgd, dat hij fysiek en spiritueel is blijven bestaan. Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan mensen en ook mensachtigen ongeveer zoals wij zelf.

buitenaardseTijdens zijn vele ontmoetingen met diverse rassen, kwam Martijn in contact met zijn werkelijke eigen vermogen. Een vermogen dat hij in zijn dagelijkse leven, verder door-ontwikkelt. Of beter gezegd wellicht: ‘terug’-ontwikkelde. En hou je vast: dit vermogen bezit dus ieder mens! Het is de capaciteit om o.a. door de materie heen te kunnen kijken en te leven.

Martijn weet dat er achter het UFO-fenomeen, zeer vaak, hele andere, schokkende en onthullende activiteiten schuilgaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom vanuit zijn eigen ervaringen over dit onthullende verhaal. Een verhaal wat hem letterlijk belet werd om dit naar buiten en in de openbaarheid te brengen!!

De bezetters van onze ‘minds’ zijn operationeel in alle lagen van tijdlijnen en hierdoor voorzien zij telkens alle stappen van de mens op Aarde. Echter, de mens beschikt over een (vergeten) vermogen dat deze lus-van-gevangenschap kan doorbreken. En het is juist dít vermogen dat de ‘zelfzuchtige buitenaardsen’ bij ons inactief willen houden.

Zijn grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn ons collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden ingeluid. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de basis van ons Aardse bestaan, met daarin centraal onze connecties met het Universum. We nodigen je van harte uit voor deze bijzondere lezingenserie! Kijk hieronder voor het volledige inhoudelijke programma..!!

* * *

Fort Bronsbergen, een unieke locatie..!

Fort Bronsbergen, waar we deze serie hebben gepland, is een uiterst sfeervolle locatie, aan de rand van Zutphen. De goede bereikbaarheid en prima parkeervoorzieningen zijn een onderdeel van deze mooie, natuurlijk gelegen accommodatie, waar je -bijvoorbeeld na afloop- nog even heerlijk kunt wandelen.
En omdat de lezingen rond het middaguur starten, hebben we tevens gezorgd dat je gebruik kunt maken van een ontbijt/brunchbuffet, dat al vanaf 10:00 uur klaar zal staan. Kijk onder deze aankondiging voor de specifieke details. (adres voor de TomTom:
Bronsbergen 25, 7207 AD Zutphen)


x
* * *

x

Geef je op voor deze nieuwe lezingenserie op deze data:

Zondag 17 januari;
zondag 24 januari;
zondag 31 januari
en
zondag 14 februari.

Van 12:00 – 15:00 uur..!

In verband met dit aanvangstijdstip, hebben wij met Fort Bronsbergen
-zoals gezegd- vanaf 10:00 uur, een speciaal ontbijtbuffet samengesteld.

Hierdoor kun je, als je dat wilt, even rustig ‘landen’,
vóór de aanvang van de lezing op het middagtijdstip.

X
* * *

buitenaards contact

x
‘Buitenaards Contact is werkelijkheid…

x

Het ufo fenomeen is werkelijkheid en de
X

buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid’

x

In deze eerste serie lezingen vertelt Martijn hoe hij vanuit een parallelle wereld, vanuit een andere tijd naar de Aarde is gekomen en geboren wordt in zijn aardse lichaam. Hij draagt dan de herinneringen in zich van de gebeurtenissen welke zich hebben voltrokken van de aardse voorgeschiedenis. Herinneringen die hem helpen de essentie van zijn (en jouw!) terugkomst op Aarde te delen en de essentie ervan te gaan leven..! Martijn vertelt over zijn jeugd en zijn vele ontvoeringen, die tegen wil en dank plaatsvonden.. Hij vertelt over liefdevolle wezens, die er ook waren en hem hielpen te doorstáán wat hij kennelijk moést doorstaan..! Een relaas dat werkelijk je leven fundamenteel zal veranderen.

buitenaardsKijk hieronder naar de specifieke onderwerpen per lezing. Let wel, deze serie heeft afzonderlijke lezingen die wekelijks gepland zijn. (Behalve de laatste lezing, die 2 weken ná de voorlaatste plaats vindt)

Ben je bereid diep in de essentie van onze interstellaire realiteiten te duiken, te doorvoelen waar jouw resonantie zich roert in het persoonlijke verhaal van Martijn, in de heimwee die je wellicht voelt in de herkenning van de buitenaardse informatie..? Doordat Martijn intensief aan deze materie heeft gewerkt, alleen en ook met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, heeft hij ontdekt dat deze hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse Fenomeen.

De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, hogere dimensies en buitenaardse hulp.

Martijn neemt je mee naar je oorspronkelijke inbeelding en manifestatiekracht, indien jij dat durft en er ook aan toe bent! Door het beleven van deze lezing en feitelijk de werkelijke werkelijkheid worden onze eigen bouwstenen (DNA) in beroering gebracht en zal de frequentie in onze magnetische velden krachtig worden verhoogd. Dit komt doordat onze oeroude kennis, die we meedragen in onze galactische DNA-strengen, wakker worden geprikkeld en ons oeroude multi-brein in actie komt.

ET plaatje aarde ufo

x

Lezing #1:
x

Inleiding en synchroniciteit
X

– zondag 17 januari van 12:00 – 15:00 uur –
x

Martijn stelt zich uitgebreid voor en neemt ons stap voor stap mee naar de bijzondere ervaringen, die hij van kinds af, tot vandaag meemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen: buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multi-dimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn? We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen, hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen ónze planeet Aarde bewoond is met leven. In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband houden met de motivatie waarom bezoekers besluiten bij deze lezing aanwezig te zijn..!

x

Het was de Zwitser Billy Maier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zetten, met zijn foto's en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend)
Het was de Zwitser Billy Maier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zetten, met zijn foto’s en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend)

x

Lezing #2:
X

Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse mechanisme
x

– zondag 24 januari van 12:00 – 15:00 uur –
X

Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals: de vergeten Aardse voorhistorie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen. Gedurende diverse jaren heeft Martijn gesprekken gevoerd met wezens/mensen uit andere zonnestelsels en hij zal de boodschappen van hen met iedereen delen. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk verzocht te doen, juist nú te doen, in déze tijd.

Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag, waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. Daarbij is het veelgehoorde antwoord, dat wij eerst nog veel te leren hebben, ondergeschikt aan de werkelijke redenen..! Het antwoord ligt preciés in tegenovergestelde richting en heeft betrekking op de enerzijds onze grootsheid, die we zélf bijna zijn vergeten. En anderzijds heeft het te maken met de ongelooflijk heftige manier waarop wij in deze Aarde-matrix zijn ‘vastgezet’..! Een intrigerend verhaal..!

x

Lezing #3:XXXXXXX
X

Planeet Aarde in quarantaine geplaatst
x
– zondag 31 januari van 12:00 – 15:00 uur –

X

Door de zeer indringende contacten die Martijn heeft ondervonden en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over bekend is of minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de indringende controle-mechanismen op onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden biomechanische wapensystemen. Een stevig verhaal, maar om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken..!

prison-planetVolgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles zullen gaan bepalen. Een multi-dimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de mensheid, aangestuurd door de ingebrachte ET-DNA-coderingen. Het controlesysteem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

Martijn heeft deze systemen bezocht en ze kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed deze systemen kunnen hebben en al hebben op onze hyper-neurologische systemen. Dit zijn onze nog niet ontdekte neurologische stelsels die worden (beter gezegd ‘werden’) aangestuurd door ons multibrein. Wat doen deze systemen en waarom worden wij hieraan blootgesteld? Je krijgt uitvoerige informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Het hele scala mindcontrol en bio-implants komen aan bod.

Welke systemen worden gebruikt door onze eigen (geheime) militaire kringen en welke door andere belanghebbenden? Martijn gaat diep in op de schokkende informatie hoe onze (regerings)leiders onder directe invloed staan van deze zeer geheime systemen.

x

Lezing #4:
x

  Buitenaardse leugens ontmaskerd

x
– zondag 14 februari van 12:00 – 15:00 uur –
X

DNA-is-multidimensionaal-De vergeten buitenaardse neurologische invasie. Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de verwoestende onderdrukking en oorlogsvoering over de Mensheid haar vermogen. Wij, de mens, hebben een buitengewoon scheppend vermogen om via portalen op planeet Aarde inter-dimensionaal te reizen naar het verleden, in het heden en zelfs naar de toekomst. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig, dat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

De focus in de diverse geheime ET-invasieprogramma’s kwam daarbij in eerste instantie te liggen, in het onbruikbaar maken voor de mens van deze collectieve connectiepoorten op Aarde (sterrenpoorten) en daarnaast het uitschakelen of decimeren van de menselijke krachten, die oorspronkelijk zijn geprogrammeerd via onze multibrein DNA-strengen.

De sterrenpoorten werden onderbroken van de atmosferische kristallijnen grids rondom de Aardse atmosfeer en de mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. Dit herprogrammeren vond plaats door de kristallijnen grids te hacken en wederom aan te sluiten op ons Aardse bewustzijn. Deze programma’s zijn onder andere onze zogenaamde ‘dagelijkse werkelijkheid’ en ‘slaafsheid’. Dit vond ongeveer een half miljoen jaar geleden plaats.

Wil je je opgeven voor de lezingen,
vul dan onderstaande opgave-formulier in en verstuur het.
x
* * *

x
Fort Bronsbergen, zo kun je deelnemen aan het ontbijtbuffet..

X

Gezien het tijdstip van aanvang van de lezingen, is het mogelijk deel te nemen aan het speciaal verzorgde ontbijtbuffet. Voor mensen die bijvoorbeeld nog een stukje moeten reizen, uit het land komen, die kunnen vanaf 10:00 uur al hieraan deelnemen. Voordat om 12:00 uur de lezing begint. De prijs voor dat buffet is € 15,-
De afhandeling van de ontbijtbuffetboekingen wordt verzorgd door Fort Bronsbergen. Mail hen met de mededeling dat je wilt meedoen, je naam en het aantal personen. (te reserveren via fort@bronsbergen.nl )

Fort Bronsbergen 1

Bronsbergen 25, 7207 AD Zutphen  –  fort@bronsbergen.nl  –  0575-538438  –  fax 0575-538449

* * *

x
Zo geef je je op voor de lezingen:

Vul het onderstaande opgave-formulier volledig in en verstuur het.

Maak tegelijkertijd het bedrag over van de lezingen die je wilt volgen:

De organisatiebijdrage is € 25,- per lezing, maar wanneer je boekt

voor de serie van 4 lezingen, krijg je een korting van € 20,-
Je betaalt dan € 80,-


Vermeldt bij je overboeking s.v.p. duidelijk:
X
– LA voor alle lezingen

– L1, L2, L3 en/of L4 voor één of meerdere losse lezingen.

* *

Zo maak je je betaling in orde..

Maak het bedrag van je keuze van de lezingen die je wilt volgen over op

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174 

de Bic code is:   INGBNL2A

Je krijgt van ons een bevestiging van boeking en reservering..!


Advertentie