Advertentie

Doorbreek de gewoonte ‘jezelf’ te zijn..!


Dr. Joe Dispenza is een fenomeen. Hij behoort tot die wetenschappers, die de wetenschap niet als Heilige Graal vereren, maar er een instrument in zien, de grenzen van ons ‘weten’ te verkennen en in kaart te brengen. Volgens de ‘wetenschappelijke methode’, die -hoe beperkt ook- uiteindelijk ons handen en voeten geeft, in een mysterieuze wereld, in een mysterieuze Kosmos, waarin energie, bewustzijn en materie elkaar in een fascinerende omhelzing bevinden.

Joe Dispenza is een veelzijdige vent. Internationaal spreker, die inmiddels in meer dan dertig landen op zes continenten werd uitgenodigd, om lezingen te houden. Een wetenschapper, bedrijfsconsultant en schrijver. Maar ook als leraar/docent wordt hij gedreven door de overtuiging dat elk van ons het potentieel
heeft voor grootsheid en onbeperkte vermogens. In zijn makkelijk te begrijpen, aanmoedigende en medelevende stijl heeft hij honderdduizenden mensen geleerd hoe ze hun brein opnieuw kunnen programmeren en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren om blijvende veranderingen teweeg te brengen.

Het boek van Joe Dispenza dat aantoont, wetenschappelijk, dat WIJ als ‘lichaamsbezieling’ ons lichaam fundamenteel (kunnen) sturen! (klik voor artikel)

Feitelijk brengt hij dit fenomeen onder de aandacht, terwijl het al bestaat zolang de mensheid bestaat. De grote makke is echter, dat de scheppingskracht van ieder mens, té vaak ondergesneeuwd ligt en raakt, door een gebrek aan zelfvertrouwen, wat resulteert in een gevoel van ‘wat doe ik er nou eigenlijk (nog) toe’..! En ja, als dát gevoel eenmaal heeft postgevat, raakt dit ook je eigen essentie natuurlijk. Dat je niets waar(d) bent, dat jouw potentie een mooi verhaal is, maar niet waar is en zelfs niet waar zou kúnnen zijn.. Zie je hoe we onszelf torpederen en daar niemand ánders voor hoeven de schuld te geven..!?

We hebben al enige malen aandacht besteed aan Dr. Dispenza, in de hoedanigheid van dat scheppende vermogen van ieder mens en het (weer) doen ontwaken ervan in ons systeem.. Wat te denken van het boek ‘Jij bent de placebo’..? Een boek dat het verhaal zó vertelt, dat je -ook als je er niet in gelooft- toch een creatieproces van heling en/of intensief herstel kunt bewerkstelligen.

Het boek ‘Jij bent de placebo’ van dr. Joe Dispenza, bevat talrijke gedocumenteerde casussen van mensen, met een hartaandoening, een depressie, reumatoïde artritis en zelfs de ziekte van Parkinson. En allen keerden ze deze ziektes door in een placebo te geloven…! Het boek staat HIER beschreven en we willen het hier opnieuw onder je aandacht brengen. Dus kijk het artikel; het sluit naadloos aan op zijn nieuwe boek ‘Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn’..

‘Wie je vandaag bent is het resultaat van je vroegere
en huidige denken, doen en voelen.’
x

– Dr. Joe Dispenza –

* * *

X

“Dit boek is een indrukwekkende mengeling van de allerlaatste wetenschap en toepassingen uit het gewone leven.
Hierdoor wordt het een perfecte formule, die kan worden toegepast in het dagelijks leven. Door de vooruitgang van wetenschappelijke kennis zien we, dat als er nieuwe ontdekkingen worden gedaan, waardoor onze kennis over een atoom verandert, ook datgene wat we over onszelf en ons brein weten, verandert!

Greg Braden, de man die wetenschap in combinatie met spiritualiteit, ook toegankelijk maakte voor een groot publiek. (klik voor Ned. ondertitelde video van hem)

Gebaseerd op een scala aan ervaringen en ondervindingen beschrijft dr. Joe Dispenza in 14 beknopte hoofdstukken hoe een subtiele verandering in de manier waarop we ons brein kunnen gebruiken, de kwantumsleutel is naar positieve veranderingen in ons lichaam, ons leven en onze relaties. In een handleiding die wetenschappelijk onderbouwd en praktisch is en die je altijd bij de hand wilt hebben voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, geeft dr. Joe op verantwoordelijke wijze een makkelijk te volgen stappenplan met technieken om iedereen de mogelijkheid te geven met zijn of haar eigen kwantumveld te experimenteren.

Om zodoende te ontdekken wat het beste voor hem of haar werkt. Van deze krachtige oefeningen, die ons bewust maken van de gedachten, die ervoor zorgen dat we vast blijven zitten in oude overtuigingen, tot aan de simpele oefeningen die ons helpen voorbij onze beperkende overtuigingen te groeien, is dit boek de perfecte handleiding naar een succesvol leven.

Je zou willen dat je dit in de eerste klas van de lagere school al had kunnen lezen. Als je altijd al hebt geweten, dat je meer bent dan wat
je in je eerste biologieklas hebt geleerd, maar als je je altijd al geïntimideerd hebt gevoeld bij technische, wetenschappelijke tekst, dan is dit het mooie, praktische boek waar je altijd al op gewacht hebt!”

– Gregg Braden –

(New York Times-bestsellerauteur
o.a. van ‘
Deep Truth’ en ‘The Divine Matrix’)

X

X

(Klik op deze coverafbeelding voor een link naar de uitgever, voor meer info en om het boek rechtstreeks aldaar te bestellen.)

X

‘Doorbreek de gewoonte ‘jezelf’ te zijn’..!!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Het zijn bijzonder gekke tijden, waarbij het erop lijkt dat we letterlijk verzuipen in een chaos van ontwikkelingen. Maar besef je wel, dat die ont-wikkeling ook IN JEZELF plaatsvindt? Je hebt toch niet de verwaande gedachte, dat alles zich BUITEN JOU afspeelt..? Als onlosmakelijk onderdeel van deze Aarde, BEN JE NATUUR, BEN JE EEN CLUSTER ATOMEN, die een BEWUSTZIJN HERBERGT, dat méé-evolueert.. Via ons DNA, dat zó ongelooflijk krachtig én veelzijdig is, dat nog maar weinigen de reikwijdte ervan kunnen overzien.. EN NEE, het bestaat niet voor 90% ‘JUNK’ (afval!). Wat een onzin..! Dit is wat dr. Dawson Church (Ph.D.), de auteur van het boek ‘The Genie in Your Genes’ (Het genie in jouw genen) hierover zegt:

We zitten midden in een nieuw tijdperk van ongeëvenaarde persoonlijke groei, waarin een productieve schakel is gelegd tussen de laatste ontdekkingen in neuro-wetenschappen en de veelal Oosterse meditatiepraktijken van ‘vroeger’. En dr. Joe Dispenza’s is één van die wetenschappers, die de harde wetenschap over het functioneren van ons brein en lichaam op een meesterlijke en duidelijke manier uitlegt en ons ook heel duidelijk maakt, dat we met een beetje inspanning, de deur kunnen openen naar dat meesterlijke potentieel, dat in ieder mens verscholen ligt.
Dat je met een heel praktisch
programma van fundamentele persoonlijke verandering, een gestructureerd meditatieprogramma kunt gebruiken om op een bewuste manier ons neurale netwerk op een nieuwe manier met elkaar te verbinden, waardoor we meer vreugde en creativiteit gaan ervaren. Dit leek voor enkele jaren niet alleen fictie, maar ook volstrekt niet-wetenschappelijk gebrabbel”

* * *

Wij plaatsen met toestemming van de Nederlandse uitgever, Succesboeken.nl,

de integrale introductie van dit nieuwe boek.

* * *

INTRODUCTIE
De grootste gewoonte die je ooit kunt doorbreken is de gewoonte jezelf te zijn..!

Wanneer ik erover nadenk hoeveel boeken er geschreven zijn over hoe je een leven moet creëren waar je altijd al naar verlangd hebt, realiseer ik me dat velen van ons nog steeds op zoek zijn naar manieren, die gebaseerd zijn op betrouwbaar wetenschappelijk bewijs – methoden die echt werken. De nieuwe onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan naar het brein en het lichaam, naar de geest en ons bewustzijn – plus de grote sprong die we gemaakt hebben in ons inzicht in kwantumfysica – suggereren zoveel meer mogelijkheden om capaciteiten, die we van nature bezitten, tot volle ontplooiing te laten komen.

Als een praktiserend chiropractor met een drukke kliniek voor complementaire geneeskunde en bovendien een onderwijzer op het gebied van neuro-wetenschappen, hersenfunctie, biologie en hersenchemie, heb ik het voorrecht gehad met deze onderzoeken voorop te lopen. Niet alleen door datgene te bestuderen wat hierboven beschreven staat, maar ook om de uitwerking te mogen bestuderen, die deze nieuwe wetenschap op de hersenen van gewone mensen zoals jij en ik heeft. Op dat moment werden de mogelijkheden van deze nieuwe wetenschap werkelijkheid.

Als gevolg hiervan, ben ik getuige geweest van de meest opmerkelijke veranderingen die in iemands gezondheid en kwaliteit van leven plaatsvonden, wanneer ze werkelijk anders gingen denken. Gedurende de laatste paar jaar heb ik de mogelijkheid gehad om veel mensen te interviewen en heb ik ze kunnen vragen hoe ze zichzelf hebben kunnen genezen van ernstige gezondheidsklachten en ongeneselijke ziekten. Door de hedendaagse medische wetenschap werden deze genezingen beschouwd als ‘spontane remissies’.

Na een uitgebreid onderzoek naar hun innerlijke weg die ze waren gegaan, werd me wel duidelijk dat er een grote dosis wilskracht aan te pas was gekomen … en dat hun fysieke veranderingen eigenlijk helemaal niet zo spontaan waren. Deze realisatie heeft mijn postdoctorale studies in hersenscans, neuroplasticiteit, epigenetica en psycho-neuro immuniteit enorm bevorderd.

Ik heb simpelweg aangenomen dat er iets met het brein en het lichaam gebeurde, zodat ik me daarop kon focussen en het proces kon repliceren. In mijn boek, dit boek, wil ik bepaalde dingen, die ik gaandeweg heb geleerd, met jou als lezer delen. Door te onderzoeken hoe de geest en materie met elkaar in verband staan, wil ik je laten zien hoe je deze principes niet alleen op je lichaam, maar op je hele leven kunt toepassen.

Ga voorbij ‘weten’ … naar ‘weten hoe’..!
Veel lezers die mijn eerste boek ‘Evolve Your Brain: The Science of Changing Your Mind’ hebben gelezen stelden dezelfde eerlijke en oprechte vraag (samen met aardig wat positieve feedback), zoals de persoon die schreef: “Ik vond je boek erg goed; ik heb het twee keer gelezen. Het bevatte veel wetenschappelijk bewijs en was erg grondig en inspirerend, maar kun je me vertellen hoe ik het moet doen? Hoe ontwikkel ik mijn brein?” In antwoord hierop begon ik workshops te geven over de praktische stappen die je kunt zetten, op het niveau van geest en lichaam; stappen die blijvende resultaten opleveren.

Als gevolg hiervan heb ik tijdens deze workshops gezien hoe mensen op onverklaarbare manier genazen, hoe ze zich bevrijdden van mentale en emotionele trauma’s, hoe ze onmogelijke problemen oplosten, hoe ze nieuwe mogelijkheden in hun leven creëerden, en welzijn en rijkdom begonnen te ervaren, om maar enkele dingen te noemen. Verderop in het boek ‘ontmoet’ je een paar van die mensen. Het is niet nodig om mijn eerste boek gelezen te hebben voordat je de materie van dit boek kunt begrijpen; het is mijn streven om dit nieuwe boek zo te schrijven dat het voor iedereen simpel en eenvoudig te begrijpen is.

Er zullen echter momenten komen dat ik je nieuwe dingen moet leren, die als voorloper dienen om bepaalde begrippen goed te kunnen begrijpen om ze zodoende in de praktijk te kunnen brengen. Het doel is hier om een realistisch werkmodel voor persoonlijke transformatie te creëren dat je zal helpen om te begrijpen hoe we kunnen veranderen. Mijn boek ‘Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn’, is het resultaat van één van mijn passies, namelijk het ontraadselen van mystiek, zodat iedereen kan begrijpen dat alles wat we nodig hebben, om betekenisvolle veranderingen in ons leven te creëren, al binnen handbereik ligt.

Dit is een tijd waar we niet alleen dingen willen ‘weten’, maar dat we ook willen ‘weten hoe’. Hoe kunnen we de wetenschappelijke modellen samen met de eeuwenoude wijsheid op een persoonlijke manier toepassen, zodat we een welvarend en succesvol leven kunnen creëren? Op het moment dat jij en ik een verband gaan zien tussen alle wetenschappelijke ontdekkingen over de aard van de realiteit en we onszelf bovendien toestemming kunnen geven om de principes op ons dagelijkse leven toe te passen, zullen we allemaal een mysticus én wetenschapper in ons eigen leven worden.

Ik nodig je uit om te experimenteren met datgene wat je in dit boek leert en om de resultaten daarna objectief te observeren. Wat ik hiermee bedoel is dat, wanneer je aan de slag gaat met het veranderen van je innerlijke wereld van gedachten en gevoelens, je zult merken dat je omgeving je feedback begint te geven om je te laten zien dat je geest wel degelijk invloed heeft op je buitenwereld. Waarvoor zou je het anders doen?

Wanneer jij intellectuele informatie krijgt en je aanvaardt dit als een bepaalde filosofie en als je je deze kennis daarna eigen maakt, door haar keer op keer in je dagelijkse leven toe te passen, totdat het een onderdeel van je is geworden, dan zul je op een gegeven moment van filosoof uitgroeien naar beginner en uiteindelijk een meester worden. Lees verder in het boek en je zult solide wetenschappelijk bewijs onder ogen krijgen, dat dit mogelijk is..! Ik wil je wel alvast vragen om een open mind te blijven houden, zodat we samen de begrippen stap voor stap op kunnen bouwen.

Deze informatie is bedoeld om er iets mee te kunnen doen – anders is het alleen interessante gespreksstof, toch? Wanneer je je geest kunt verruimen en een realiteit kunt toestaan, zoals die werkelijk is en wanneer je bovendien de aangeleerde overtuigingen waarmee je tot nu toe je realiteit gecreëerd hebt, kunt loslaten, dan zul je zien dat al je inspanningen vruchten af gaan werpen. Dat is mijn wens voor jou.

De informatie die je in dit boek vindt, is bedoeld om je te inspireren zodat je aan jezelf kunt bewijzen dat je een goddelijke schepper bent. We hoeven toch zeker niet op de wetenschap te wachten om ons toestemming te geven het onmogelijke te doen. Als we dat nodig hebben, maken we van de wetenschap een nieuwe religie. We moeten de moed hebben om ons leven onder de loep te nemen, dan datgene doen waarvan we eerst dachten dat dat buiten ons bereik lag en het dan iedere keer weer doen. Als we dat kunnen, zullen we steeds meer in onze persoonlijke kracht komen te staan.

Onze werkelijke persoonlijke kracht komt vrij als we onze overtuigingen onder de loep nemen.
Wellicht liggen onze wortels in de dogma’s van een bepaalde religie of zijn we gevormd door een cultuur, maatschappij, scholing, familie, de media of zelfs onze genen (door ervaringen van onze zintuigen tijdens ons huidige leven en de ontelbare generaties voor ons zijn deze genen actief geworden, oftewel aangezet). We kunnen deze oude ideeën echter afwegen tegen sommige van de nieuwe paradigma’s die ons beter van dienst kunnen zijn. De tijden veranderen. Nu mensen zich bewust beginnen te worden van een omvangrijkere realiteit, beginnen we deel uit te maken van een veel grotere stroom van veranderingen.

Ons huidige systeem en de manier waarop we onze realiteit beleven, beginnen af te breken en de tijd is aangebroken voor iets nieuws. Overal om ons heen zien we dat de huidige modellen van politiek, economie, religie, wetenschap, geneeskunde, onderwijs en de manier waarop we met het milieu omgaan, veranderd zijn  ten opzichte van 10 jaar geleden. Het verouderde model loslaten en een nieuw model omarmen klinkt makkelijk, maar veel van wat we hebben geleerd en ervaren, geïntegreerd in ons biologische ‘zelf’, alsof we een kledingstuk hebben aangetrokken. We weten echter ook dat wat vandaag als waarheid wordt ervaren, morgen achterhaald kan zijn.

Evenals we op een bepaald moment onze inzichten in de soliditeit van een atoom in twijfel zijn gaan trekken, zo is onze realiteit en de manier waarop we ermee omgaan ook niets anders dan een aaneenschakeling van ideeën en overtuigingen. We weten uit ervaring ook, dat wanneer we ons vertrouwde leventje waar we zo aan gewend waren, op moeten geven om een nieuw pad in te slaan, we ons zullen voelen als een zalm die tegen de stroom inzwemt: het vraagt enorme inspanning en eerlijk gezegd voelt het erg ongemakkelijk. Daar komt nog bij, dat we ook nog eens bespot, gekleineerd en gedwarsboomd worden door mensen uit onze omgeving die volhardend blijven vasthouden aan datgene wat ze denken te weten.

Welk onconventioneel persoon is bereid om zoveel tegenslagen te incasseren voor een begrip dat hij of zij zelf nog niet met het volle verstand kan omvatten, maar dat vanbinnen een eigen leven begint te leiden? Hoe vaak is het in het verleden niet voorgekomen dat mensen, die voor ketters en dwazen werden uitgemaakt en die belachelijk werden gemaakt omdat ze een onconventionele mening verkondigden, uiteindelijk als genieën, heiligen en meesters werden erkend? Durf jij de eerste te zijn?

Titel: Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn
Auteur: dr. Joe Dispenza
Uitgever: Succesboeken.nl
ISBN: 9789492665430 – Softcover – 368 pagina’s
Prijs: € 34,50

Klik op deze link naar de uitgever HIER

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.