Advertentie

Bewustzijn van jezelf!


x

Bewustzijn van jezelf !

maart 2012 © Yatri Kramp

x

Yatri Kramp.

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we al weer in de derde maand van 2012. Het is een  mystiek jaar dat al eeuwen bekend is en nu voor veel beroering zorgt. Volgens alle oude natuurvolkeren zoals de Inca’s, Maya’s, Egyptenaren, Kelten, Hopi, Aboriginals, Maori enz. is dit jaar het begin van een mondiale transformatie van bewustzijn. Beroemde zieners en channels hebben deze tijd én de datum van 21 december 2012 accuraat beschreven in hun profetieën en teksten. Verlichte wetenschappers en filosofen hebben gewezen op de connectie van deze tijd met vele astrologische gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen. Ook in de oude geschriften zoals onder andere de Indische Veda’s, de Bijbel en de Koran vinden we verwijzingen naar een nieuw gouden tijdperk. 

In deze tijd iets schrijven over spiritualiteit betekent ook dat je niet voorbij kunt gaan aan de verhalen rond 2012. Het is nog steeds zo dat als er iets in de media verschijnt over dit onderwerp het dan meestal over rampen en het einde van de wereld gaat. Spirituele sites melden echter heel iets anders. 2012 is het jaar waarin de jaartelling van de Maya’s afloopt. Dat is een redelijk ingewikkeld maar ook interessant verhaal, waarover op internet alles te vinden is. Essentie is echter dat we met onze wereld naar het einde van de derde dimensie gaan, op weg naar de vijfde dimensie. Daarmee maken we een bewustzijnssprong en ruilen de dualiteit in tegen de eenheid met het universele bewustzijn.

Tevens vindt er een ontwikkeling plaats van rationeel naar intuïtief handelen. We zullen het er allemaal over eens zijn dat er dingen in de wereld gebeuren die verdriet en groot lijden veroorzaken. Iedereen kent de crisissen, oorlog en milieurampen waar kranten en televisie ons dagelijks mee confronteren.

Het is een culminatie van een wereld naar eigen vernietiging toe, het resultaat van ons collectieve wereldwijde bewustzijn, wat je niet anders dan als primitief of onbeschaafd kunt omschrijven. De mens stapelt crisis op crisis en is niet in staat de escalatie werkelijk te stoppen. En dat komt omdat de mens bezweert, repareert en corrigeert met de gereedschappen, middelen en methoden uit het verleden: macht, geld, oorlog en onderdrukking.

Is dit waar de mens voor wilt staan? Is dit wie en wat de mens werkelijk is? Is dit het hoogste idee dat de mens over zichzelf kan hebben? Welk deel van zichzelf wenst de mens te ervaren in het licht van deze beproevingen? Immers alles gebeurt slechts om, vanuit de relatie die de mens met zijn omgeving heeft, te ervaren wie en wat de mens is. Heeft de mensheid deze zeer indringende ervaring nodig om uiteindelijk in te zien dat er een andere weg is, die totaal andere gereedschappen hanteert?

In het hart van ieder mens is er slechts de wens naar vrede, vreugde en liefde. En als collectief is dat niet anders, omdat in zijn diepste wezen de mens in denken en motivatie identiek is aan zijn naaste. Gelukkig biedt de spiritualiteit de gereedschappen die nodig zijn om dit doel te bereiken. Daartoe zullen we macht, geld, oorlog en onderdrukking moeten afzweren en vervangen door liefde, gelijkheid en respect voor iedereen. We zullen de dualiteit moeten verlaten en dat kan door ons bewustzijn te verhogen naar de vijfde dimensie. Een trend die steeds duidelijker zichtbaar wordt.

Een golf van bewustzijnswording gaat door onze maatschappij, wat tot uiting komt in het massaal niet meer accepteren van allerlei uitwassen. Ook is er een groeiende aandacht voor spiritualiteit. Het is steeds meer een collectieve wens om de ware zin van dit leven beter te begrijpen en te ervaren. Wij bevinden ons eigenlijk al geruime tijd in de overgangsfase van 2012. Hier zijn de meeste van ons echter nog nauwelijks van bewust. We leven wat bewuster en worden langzaam wakker. Er wordt zelfs gezegd dat we al in de vijfde dimensie zouden leven. We ervaren dit echter nog niet omdat we nog heel veel bekijken vanuit onze oude en bekende patronen van de derde dimensie. Dit alles is de ontwikkeling die ons op weg brengt naar 21 december 2012, naar een verruiming van ons bewustzijn, naar een verlichte samenleving.

Hoe meer je van je multidimensionale besturingssysteem download, hoe meer je je bewust wordt van je holografische aard in deze driedimensionale realiteit. Je herinnert je wie je werkelijk bent, dat je zelf je bewustzijn in het driedimensionale spel projecteert.

Het is een logische en noodzakelijke ontwikkeling die onze ondergang voorkomt en ons brengt naar een levenswijze die werkt voor iedereen en waarbij iedereen op deze wereld gelijke kansen heeft. Vanuit ons innerlijke weten zijn we ons ervan bewust dat we deze weg gaan door te leven vanuit het Nu, want daarin krijgt je bewustzijn de beoogde verruiming. En de manier om er te komen is door er te Zijn.

Veel mensen beleven steeds minder plezier aan de ‘normale’ routine en verwachtingen in het dagelijks leven in de realiteit zoals we die om ons heen ervaren. Deze keuze van attentie wordt door jezelf gecreëerd zodat je in staat bent volledig te ontwaken. Je ziel weet dat je ego zich soms te zelfvoldaan kan voelen wanneer je gedachten teveel op de derde dimensie gericht blijven. Je ziel schudt letterlijk je mentale kooi door elkaar om je te dwingen de oude gedachtepatronen los te laten en de nieuwe te omarmen.

Je gedachtepatronen liggen opgeslagen in je pijnappelklier, je persoonlijke inter-dimensionale poort. De hogere frequenties van liefdevolle gedachten vervangen de lagere frequenties van angstige gedachten. Hoe meer je van je multidimensionale besturingssysteem download, hoe meer je je bewust wordt van je holografische aard in deze driedimensionale realiteit.
Je herinnert je wie je werkelijk bent, dat je zelf je bewustzijn in het driedimensionale spel projecteert. Deze herinneringen verruimen je bewustzijn voorbij persoonlijk bewustzijn, naar collectief en zelfs kosmisch bewustzijn. Je voelt dat deze staten van bewustzijn zich niet ‘boven’ je bevinden, maar ‘binnen’ in je.

De illusies van boven en beneden veranderen in de waarheid van binnen en buiten. Je nieuwe besturingssysteem herinnert je eraan dat je je primaire bewustzijn op de polariteit van het hologram richt wanneer je je attentie naar buiten richt. Door je attentie daarentegen naar binnen te projecteren, parallel aan boven, wordt je bewustzijn naar je kern getrokken. Daarom kun je uitloggen uit het driedimensionale hologram door je attentie naar binnen te richten zodat je niet langer hoeft vast te houden aan de projectie van je fysieke lichaam die het driedimensionale spel speelt.

Vervolgens kun je kiezen om je attentie te richten op je multidimensionale zelf die je driedimensionale ervaringen creëert. Op deze manier wordt je bewustzijn in je multidimensionale zelf geplaatst van je driedimensionale realiteit, je werkelijke zelf in plaats van je ego zelf. Omdat je in feite multidimensionaal bent kun je gemakkelijk deelnemen aan het driedimensionale spel terwijl je tegelijkertijd werkt aan de planetaire Ascentie. Omdat je één bent met al het leven kan er geen belangenverstrengeling plaatsvinden.

Sommige multidimensionale zelven willen de ‘slechte’ polariteit ervaren, andere willen de ‘goede’ kant ervaren. De verandering van ‘beneden’ naar ‘buiten’ en ‘boven’ naar ‘binnen’ is een paradigmaverschuiving die moeilijk te bevatten is, omdat ons communicatiesysteem, taal, gebaseerd is op dualistisch denken. Alle concepten zijn gebaseerd op ‘ik’. Alles is gebaseerd op het individuele bewustzijn, waarbij zelfs met ‘wij’ een groep individuen wordt bedoeld die een bepaalde activiteit onderneemt.

Dit is onderdeel van het plan op Aarde om te kijken of individualiteit kan bestaan binnen eenheid.

Diep in de hersenen opgeborgen, de menselijke kosmische antenne, de pijnappelklier.

Je kunt stellen dat je geboren werd met een geopende pijnappelpoort, maar dat het leven in de derde dimensie deze alleen maar heeft gesloten. Vele mensen hebben deze persoonlijke poort weer geopend door hun resonantie te verhogen door middel van meditatie, spirituele oefeningen en een gezond leven.

Verder worden nu door de verhoogde frequentie van de Aarde vele kinderen geboren die hun volledig geopende pijnappelpoort open kunnen houden. Deze geopende poort stelt de frequentie van de hersengolven vast.

Als je de keuze had om door de kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou je dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen het onderwijs zijn genoeg ontwaakt om zich met deze kinderen te kunnen verbinden.

Ook ouders worstelen nog vaak met deze uitdaging. Dit probleem zal echter spoedig verholpen zijn als ook meer en meer ‘volwassenen’ ontwaken en ontwaakte kinderen volwassen worden. Deze ontwaakte ouders bezoeken liever de hogere dimensies en hun galactische families dan dat ze naar het werk gaan, in het verkeer zitten, rekeningen betalen en het huis schoonmaken.

Hierdoor wordt vanzelf een geheel nieuwe realiteit gecreëerd. Jij verandert de realiteit, wat je nu doet. De zorg voor je pijnappelpoort lijkt erg op de zorg voor je fysieke lichaam, door te kiezen voor goede voeding, beweging, meditatie, voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de zon.

Je pijnappelklier is je interdimensionale poort naar je multidimensionale zelf en het heeft een gezond lichaam nodig om de veranderingen in je leven te integreren wanneer je deze poort opent.Een volledig geopende pijnappelklier creëert een staat van diepe meditatie gedurende het waakbewustzijn. Dit is waarom je je vreemd of gedesoriënteerd kunt voelen terwijl je je aanpast aan het gewone leven met een hoger bewustzijn.De grootste uitdaging is om geaard te blijven in je fysieke realiteit terwijl je een ‘normaal leven’ leidt met de verhoogde staat van bewustzijn. Dit bewustzijn kan elke dag wonderen creëren omdat je energie vormt met je intentie en onvoorwaardelijke liefde.

Door dus de pijnappelklier te activeren verruim je letterlijk je bewustzijn. Oude tradities zoals yoga en tantra beschouwen de pijnappelklier als een kosmische atenne waarmee wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. De wetenschap heeft aangewezen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke ofwel transcedentale, paranormale en hallucinatoire ervaringen omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn. Deze homonen verbinden zich met serotoninereceptoren in de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van electrische activiteit die je innerlijke ervaringen geeft zoals hallucinaties of dromen.

In Licht en Liefde, Yatri

 * * *

Yatri Kramp is schrijver en gecertificeerd ‘Medulla Pineal Activation Facilitator’, die deze activaties aanbiedt. In zijn eerste boek ‘De Ongekende Realiteit’ met als ondertitel ‘Pelgrimstocht naar de zetel van de ziel’, vertelt hij over de verschillende paden die hij gelopen heeft zoals het Pad van de Pijnappelklier. Deze klier wordt ook wel ‘De zetel van de ziel’ genoemd. Deze activatie is eenmalig en vindt plaats in een sessie van ongeveer een uur. Voor verdere info www.indiansummer.nu

18 gedachten over “Bewustzijn van jezelf!

 1. ik was bezig in een supermarkt mijn boodschappen in mijn rugzak te stoppen. Naast mij stond een meisje die haar boodschappen te veel dat ze niet in haar tas kon krijgen. Erin en dan weer eruit. Erin andere volgorde eruit. Het wilde maar niet lukken. Ik sprak haar aan. Dat ken ik ook als het niet lukken wil. Ja elke keer als boodschappen doet heb ik dat ik wordt er kriegelig van. In de tussen tijd had ze zonder ervan bewust te zijn, alle boodschappen in haar tas. Zie je wel zei ik als even de rust neemt zit het er zo in. Ze lachte en groette haar. Ik dacht bij mezelf even afleiden van het probleem en een beetje iemand op weghelpen, geeft resultaat. Ik had door het gehannes ook haar spullen in de tas kunnen doen. Maar koos expres daar niet voor. Je behoort iemand toch het gevoel te geven dat ie het uit zichzelf ook kan. Inspiratie? Dat laat ik aan u over.

 2. Martijn we hebben geen certificaat of diploma nodig. Dat geven ’theoretici’ bestaansrecht in onze samenleving. Onze ‘diploma’s zijn de cadeautjes die die wij krijgen door te Leven in de praktijk.
  Wat ik zeg ben ik zelf!

 3. Yatri(Yes Tree)
  Gebruik u altijd een polshorloge bij een meditatie? Is dat om uw hartritme te meten of om ‘meditatietijd’ voor uzelf uit te trekken? Denk een beetje aan uzelf en raakt niet overwerkt. Een rode neus. Net terug van wintersport? Gezondheid gaat boven alles.
  Kom ‘ns ook onder de ‘gewone’ mensen, dan ‘vast’ te zitten in een bepaalde ‘ascentiesysteem’. Levenservaring, daar gaat het toch om?
  Verloochen nooit mijn ‘eigen’ roots, want daarin liggen juist mijn ‘eigen’ schatten. Het is zoeken in mijzelf door mijzelf. Iets wat van buitenaf tot mij komt en in mij geen Liefde, Vrede en Vreugde geeft kan nooit mijn ‘Waarheid’ zijn.
  Ik wil u niet afvallen en of u van uw gekozen Pad afbrengen. Want kiezen doet u zelf. Maar laat ons ook praktijkvoorbeelden uit uw ‘echte’ leven. Als mensen dat juist ‘herkennen’ wordt ascentie juist voor iedereen bereik- en zichtbaar en u zelf ‘verlicht’.
  Ik een betweter? Neen heb ik ja kan ik krijgen. En als ik wie dan ook een beetje op weg kan helpen dan doe ik dat graag. Ook ik ben een zoekende Leerling en (misschien) meester tegelijker tijd. Maar dat oordeel laat ik graag aan anderen over. Titels of diploma’s zeggen mij niets, want ik was nooit zo ‘goed’ op school. En alleen maar ‘volgeling’ te zijn is voor mij altijd foute boel. Iedereen behoort toch zijn/haar eigen pad te volgen.
  En vooral mij niet klakkeloos geloven…. En tegen mijzelf zeg ik: creativiteit is ‘systeemloos en onuitputtelijk’. Succes met uw gekozen Weg.

  1. @Lezer,
   Interessante postings tref ik steeds weer van je aan.
   Ik bevindt me de laatste tijd weer veel onder de ‘gewone’ mensen. De mensen die hier op WTK nog wel eens verfoeid worden als ‘slapende’ mensen. Ik merk dat mensen die zich ‘ontwaakt’ noemen vaak in een valstrik van dualiteitsbesef komen, ondanks dat ze dit zelf heftig zullen ontkennen. Juist het dualiteitsbesef is het oorzaak van alle ‘lijden’ volgens de gnostische geschriften van de Ashtavakra Samhita. Zolang gestreeft wordt naar een begrip, naar een voorstelling van ‘waarheid’, blijft de illussie in stand. We hoeven niet te streven en te strijden om waarheid te ervaren. We worden niet groter of meer door ons iets ‘meer waarheid’ toe te eigenen. Het vertoeven onder ‘gewone’ mensen maakt het leven interessant en beseffen dat ‘gewoon’ niet bestaat. Bovendien wie is de bepaler die stelt wie slaapt en ontwaakt is? Elke poging dit te benoemen in de buitenwereld strand….Wakker zijn is een persoonlijk ervaring, geen rationele vingerwijzing op een dualiteitsschaal. Het is heerlijk ‘buiten te spelen’ ipv vanachter mijn internet aansluiting mezelf te herhalen en te claimen de waarheid te kennen. Er is zoveel te genieten in deze 3D wereld, niet ondanks maar dankzij de wetenschap dat de buitenwereld de ilussie is die ik zelf projecteer. Denk ik dat het einde der tijden er aan komen? Dan tref ik de hel in mezelf, denk ik dat 2012 de verlossing gaat brengen, tja dan komt die verlossing, de sleutel zit in ons eigen projectiescherm, prima als dat het werk van de pijnappelklier is, maar net zo onbelangrijk eigenlijk.

  2. @ Burke…Ik zou graag willen weten hoe je ‘slapende’ en ‘ontwaakte’ en ‘gewone’ definieert.
   Ik zie de ‘waarheid’ ook als een voorbereiding op wat nog gaat komen.
   Mijn hele leven is, als ik terug kijk, de weg van ontwaking. Als ik zie hoe ik mijn hele leven tot nu toe leefde, welke keuzes ik nam, wat ik heb (of beter niet heb) aan materiële dingen, hoe ik in het leven sta, hoe ik met anderen omga, hoe betrokken ik ben en hoeveel liefde ik geef en uitstraal en ontvang..enfin hoe bewust ik ben, dan weet ik dat ik altijd ‘buiten aan het spelen’ was…sterker nog, ik zou niet anders kunnen…dat voelt zo goed en geeft je een enorme ontspannenheid….dus ik weet wat je met Lezer samen wilt zeggen…en hier op wtk zijn er zat die ook zo ‘buitenspelers’ zijn 😉

  3. @Monica,

   Het is niet mogelijk slapende en ontwakende mensen te definiëren. Als ik praat over ontwakende mensen bedoel ik daar mensen mee die niet regelmatig bezig zijn met bewustwording, maar een goede definitie over bezig zijn met bewustwording is niet te geven. Dus is in feite geen definitie.

   Het is denk ik meer dat ontwakenden denken gebonden te zijn aan een denkbeeld. Slapenden, wellicht mensen met een eenpuntige gerichtheid op het denken, terwijl de waarheid meer een ervaring is. Ik roep ook maar wat, maar alles wat ik daar toe poog , is niet universeel omdat het denken dit wil, en denken is een instrument en niet ‘het’.

   Er wordt vaak gezegd dat ascentie betekent dat er niets gedaan hoeft te worden. Die vindt ik wel een goed uitgangspunt. Al het andere houdt ons vast in dualiteit, immers we zijn niet ons lichaam met de 3d Projector maar een spiritueel wezen met een menselijke ervaring die nimmer kan verliezen nog winnen.

  4. Ik bedoelde natuurlijk dat ontwakende mensen regelmatig bezig zijn met bewustwording…t is maar een woordje, maar niet onbelangrijk…

  5. Ja want wat komt er altijd na wakker en ontwakend zijn?!

   ‘Het leven…’, puur te genieten wat er te doen valt!

  6. Ik ben ontwaakt! Of droom ik dat nu? Alles gaat immers gewoon door, ik zie sommige dingen wat anders dan eerst maar toch… Blijft een lastig onderwerp.

   Er zijn slapers, wakers en dromers. Ergens passen ze me alle drie. Van sommige dingen heb ik geen weet (slaper), van sommige dingen weet ik veel en vertel het verder (waker) en het leukste is om te dromen want daarin mag alles gedroomd worden (die dromen hou ik hier en daar dan ook lekker voor mezelf, haha).

   Uiteindelijk is alles een droom volgens mij. Ontwaken doe je pas echt als je sterft misschien.

  7. @Martijn,

   De meeste dromen zijn bedrog. Wie zong dat ook alweer?
   Had onze vriend Borsato het toen al bij het rechte eind? 🙂

   Zonder gekheid, de realiteit om ons heen is illusionair, maar onze beleving hiervan niet…Als we van ons leven nu een lucide droom kunnen maken, volgens mij zijn we dan pas echt wakker!

 4. Normaal gesproken plaats ik geen linkjes naar Youtube audio/videoclips maar deze is wel toepasselijk over het “ontwaken” van de mensheid waarin de clip volgens mij meesterlijk uitbeeld wat er momenteel gaande is oftewel, het ontwaken…

  http://www.youtube.com/watch?v=wWuBGRKiyU0

  Hoe je het interpreteert, hangt natuurlijk af van je eigen inzicht. De drijvende kracht achter Enigma, is Michael Cretu en heeft deze “Social Song” ontwikkeld door en voor zijn fans in een uniek project en als ik heel eerlijk ben, is hij diegene geweest die met zijn muziek, door sommigen verfoeit of zelfs verguist, 20 jaar geleden mijn persoonlijk ontwaken in gang heeft gezet door beide kanten van het spirituele spectrum in zijn muziek én beeld naar voren te brengen.

  1. Erg mooi Simba.

   Ik heb zelf ook zoiets. Ik ben geen Whitney Houston fan,
   maar die tekst uit dit nummer. die ik vanochtend pas voor het eerst ‘bewust’ hoorde raakte me erg diep van binnen. Een beetje sentimenteel maar de tranen sprongen in mijn ogen.Misschien ook een inspiratie voor uw allen?

   http://www.youtube.com/watch?v=Pbp6W4N1N9sv

  2. @Simba,

   Tja, Enigma. Goede en sfeervolle muziek. Maar of al de muziek van enigma het ontwaken bevorderd….

   Ik krijg persoonlijk een nogal zwart gevoel bij de clip van ‘gravity of love’ een ronduit lage trilling komt binnen bij het zien van de clip van dit liedje…

   http://www.youtube.com/watch?v=aSTV99Uy8hk&ob=av2e

   Trouwens wist je dat we de hijgende vrouw in sadenness (http://www.youtube.com/watch?v=4F9DxYhqmKw&ob=av2e) ook kennen uit diverse eighties songs, waar mijn jongenshart destijds sneller ging kloppen…

   http://www.youtube.com/watch?v=qw-h2VvUE4Q

  3. @Burke, zoals gezegd, Enigma is verguist (door met name de katholieke kerk) door zijn eerste album met de Gregoriaanse zang en House beat, zeg maar, Trance Music maar mijn spirituele beleving is dat je gecentreerd dient te zijn oftewel “In the Middle” Enigma raakt dat ook precies en in mijn opzicht kunnen we ook alleen maar in dit leven bijleren door beide kanten te (leren) kennen en/of onderkennen.

   Ik denk dat met zijn free song, zoals in de clip, The Social Song, het voor de meesten wel duidelijk is wat zijn ware boodschap is. Inmiddels weten we ook ná 20 jaar wel zeker wát de ware intentie van Rome is, getuige de laatste berichtgeving, en in zijn door Rome verketterde 1e album destijds gaf hij toch heel duidelijk de verleidingen weer waar de zogenaamde priesters, paters, fraters, monnikken e.d. aan bloot werden gesteld omdat het uiteindelijk ook maar mensen van vlees en bloed zijn met al haar goede én slechte kanten, verleidingen enz.

   Ironisch toch…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.