Advertentie

Hou op met die complottheorieën..!?!


Als je het woord ‘complottheorie’ gebruikt, heb je jezelf dan ‘boven’ deze classificatie geplaatst? Met andere woorden, ben je als persoon daarbij dan in staat een/DEZE classificatie/kwalificatie te maken, waarbij je mensen een etiketje op het hoofd plakt en ze vervolgens aldus kunt behandelen?  Of hen zelfs kunt demoniseren en minkukelen.. Wegzetten als groep, zoals je joden, negers, vrouwen en nog zo wat groepen classificeert en weg zet..? De domheid (=gebrek aan intelligentie!!) die het gebruik van het woord ‘complotdenker’ of ‘complotdenken’ verraadt, is in onze ogen stuitend..

Domheid in de zin van een beperkt vermogen van inhoudelijke kennis, overeenkomsten te duiden, in een vermeende groep, die een etiketje opgeplakt dient te krijgen. Met andere woorden: er vindt een ONGENUANCEERDE en vooral DISCRIMINERENDE classificatie plaats.! Een classificatie/kwalificatie die BEDACHT wordt, om vervolgens -zonder enig wetenschappelijk gefundeerde basis- mensen weg te zetten en stigmatiseren. Het woord ‘complotdenker’ is daarbij een kapstok, waar vele jassen aan kunnen hangen.. Maar ook petten, shawls, paraplu’s, tassen enzovoorts. Een containerbegrip, dat ABSOLUUT

Voor mensen die een beetje statistiek hebben gedaan, marktonderzoek of een andere wetenschappelijke methode om te kwalificeren/classificeren, is het ESSENTIEEL, dat een ‘groep’ die je als zodanig wilt onderscheiden van de massa, OVEREENKOMSTIGE DUIDELIJKE SOCIAAL-DEMOGRAFISCHE kenmerken heeft, die dus een basis aanreiken, waarop een fenomeen kan worden ingedeeld. Dus gewoon een naam geven/etiket plakken, is natuurlijk geen  kwalificatie die je meent te mogen geven aan ’n vermeende groep. Is dat kenmerken, of zijn die kenmerken er niet, dan is er gewoon sprake van een domme ONGEFUNDEERDE kwalificatie, die geen hout snijdt. Omdat die geen enkel sociaal-demografisch of ander overeenkomstig meetbaar kenmerk is gebaseerd..

Doe je dat wél, dan ben je volgens de statistiek bezig je bezondigen aan het gebruiken van nonsens-correlaties..! Een mooi voorbeeld van een dergelijke nonsens-correlatie. Er wordt een vermeend verband ‘waar-genomen’ tussen het aantal nieuwgeborenen in een BEPAALD GEBIED en IN EEN BEPAALDE PERIODE en het aantal ooievaars dat aldaar zich vertoonde. Het blijkt, dat naarmate er meer baby’s waren geboren, er ook meer ooievaars waren waargenomen..

En wat blijkt nu bij de hele complot-theorieën kwalificatie..? Dat er GEEN ENKEL OVEREENKOMSTIG VERBAND TE VINDEN IS, tussen de mensen die als ‘complotdenkers’ worden ge-etiketteert. Tja en dan is de tekst, die je hiernaast op de afbeelding leest, natuurlijk niet zo’n gekke gevolgtrekking.. Er zijn inmiddels wetenschappers, die een stevig salaris verdienen, met een -geloof het of niet- universitaire leerstoel in ‘complotdenken’..!!

Wij plaatsten HIER op de site het artikel ‘Het complot van de complottheoriën’, waarbij we de bal heel simpel terugkaatsen naar al die feitelijk domme (=onwetende) mensen, die complotdenkers wegzetten als ‘gekkies’ of als mensen die zich laten meeslepen door onbetrouwbare bronnen. Mensen die -naar hun idee- in ieder geval ‘de verkeerde conclusies’ trekken. Het bij voorbaat afwijzen van dátgene wat in de buurt van een complot komt, zorgt waarschijnlijk voor diepere polarisering en radicalisering in onze maatschappij.

Dat is ook de mening van wetenschappelijk onderzoeker, dr, Jaron Harambam (1983), socioloog aan het Instituut voor Mediastudies aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Hij is GEPROMOVEERD op het begrip ‘complotten’..?? Lees HIER ons artikel over zijn onderzoek. Al met al een serieus verhaal, wat dan ook terecht is, want het gaat over het ONGENUANCEERD WEGZETTEN VAN MENSEN..
x
Dit verhaal willen we graag even ook relativeren, met het onderstaande artikel, geschreven door Sanne Burger. We raden het je aan, omdat daarmee voor ons gevoel, ruimte ontstaat tussen het uiterst KRAMPACHTIGE KWALIFICEREN VAN COMPLOTDENKEN/DENKERS en de ontspanning van met gezond verstand met elkaar in dialoog kunnen (blijven) gaan..!

* * *

x

x

Hou op met die complottheorieën..!?!

 Laten we het vooral bij de feiten houden!

2021 © Sanne Burger – oorspronkelijke artikel HIER (website HIER)
2021 © deze versie WantToKnow.nl/be
x
Skeptische toehoorder:
‘Kom niet bij me aan met die complottheorieën, zeg. Die verhalen over satanische rituelen, reptielachtigen die baby’s eten, ondergrondse tunnels, MK Ultra, Agenda 2030, valse vlag aanvallen, ingehuurde demonstranten, pedofielennetwerken, chemtrails, Pizzagate, onzichtbare machthebbers, corrupte bankiers, Qanon, nanodeeltjes in vaccinaties, sterilisatieprogramma’s, demonen, liegende leiders en de Cabal die de wereldbevolking met 90% omlaag wil brengen. Daar ben ik echt te nuchter voor. Laten we het in godsnaam bij de feiten houden, goed?’
x
Ik: ‘Hè hè, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Graag! Geen theorieën, geen aannames en geen verdachtmakingen. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Weet je wat? Laten we het niet alleen bij de feiten houden, maar laten we het bij vragen over de feiten houden. Zo kunnen we alles open laten en hoeven we het nergens over oneens te zijn. Oké? Zal ik beginnen?’
x
‘Eh… oké.’
‘Fijn. En voor alle duidelijkheid, ik hoef niet meteen antwoorden. Laat alleen de vragen goed tot je doordringen. Dat is genoeg.’
x
Vraag 1: HET CAPITOOL
Hoe is het mogelijk dat één van de meest beveiligde gebouwen in de wereld, het Capitool, op 6 januari jl., tijdens één van de belangrijkste politieke bijeenkomsten in deze tijd, ‘succesvol’ overvallen kon worden door een klein groepje demonstranten?
x
Vraag 2: BELEID
Waarom moeten over de hele wereld kleine bedrijven en horeca dicht, maar blijven grote bedrijven als de Ikea, de Walmart en de MacDonalds open? Waarom mogen vliegvelden, casino’s en bordelen wel open, maar theaters en festivals niet?
x
Vraag 3: BILJONAIRS
Hoe kan het dat het vermogen van de rijksten der aarde, waaronder Bill Gates, het afgelopen jaar tenminste is verdubbeld? Bill Gates zei zelf: ‘Mijn investering in de vaccinatie-industrie was de beste ooit, beter dan in Microsoft. Voor iedere dollar die ik erin gestopt heb, kreeg ik er 20 terug.’ En wie is momenteel de rijkste man ter wereld? Juist, Elon Musk.
x
Vraag 4: CENSUUR
Hoe is het mogelijk dat Twitter, Facebook en LinkedIn meer macht hebben dan de president van de Verenigde Staten en ze in staat zijn om zijn accounts te blokkeren? De vrijheid van meningsuiting wordt hier grof geschonden, en niet alleen die van Trump, maar ook die van artsen, journalisten en onderzoekers die kritische vragen stellen over het huidige beleid. Waarom leidt dit niet tot wereldwijd protest? De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een vrij land, toch? Alleen in een dictatuur mag je je mening niet uiten!
x
Vraag 5: DE MEDIA
Hoe kan het dat in de grote kranten van Nederland, Denemarken en Engeland de gehoornde man die het Capitool binnendrong unaniem de ‘Qanon-sjamaan’ genoemd wordt? Hebben die kranten allemaal dezelfde eindredactie, ofzo? En zo ja, wie zijn dat dan?
x
Vraag 6: EVENT 201
Hoe toevallig is het dat in oktober 2019, een paar maanden voor de officiële corona-uitbraak, de Bill en Melinda Gates Foundation, in samenwerking met het John Hopkins instituut en het WEF (World Economic Forum), een bijeenkomst organiseerden in New York, waar het scenario van een pandemie stap voor stap doorgesproken werd? Er werd daarbij een wereldwijde uitbraak van het corona-virus nagebootst. Was dit toeval, of een openlijke demonstratie van een vooropgezet plan?
x
Vraag 7: FAUCI
Waarom kondigde Fauci, omstreden viroloog en leider van het corona-gebeuren, in een toespraak van twee jaar geleden genoegzaam aan dat er binnen een paar jaar zéker een pandemie zou komen? Hoe wist hij dat?
x
Vraag 8: PATENTEN
Hoe kan het dat het covid-19 vaccin, alsmede het vermeende virus, al jaren geleden zijn gepatenteerd door de WHO, terwijl het covid-19 virus toen nog niet eens bestond? Het is niet mogelijk om iets uit de natuur te patenteren. Dat kan alleen maar als het gemodificeerd is, dus door mensen tot iets anders gemaakt. Zo modificeert Monsanto – nu eigendom van Bayer – producten uit de natuur op een zodanige manier dat de zaden ervan onvruchtbaar worden.
Boeren die die producten verbouwen, moeten om die reden jaarlijks zaden kopen van Monsanto. Maar dat terzijde. Betekent dit patent op covid-19 dat het gemodificeerd, dus man-made is?
x
Vraag 9: HAAST
Waarom zegt de wetenschap dat het normaliter vijf tot tien jaar duurt om een vaccin te ontwikkelen en kan het nu ineens in zes maanden? Hadden ze het toen mis, of hebben ze het nu mis? En als ze het nu mis hebben, welke risico’s brengt dat dan met zich mee en voor wie?
x
Vraag 10: WHO
Waarom heeft Trump vorig jaar de regeringssteun van de VS aan de WHO stopgezet en zijn wantrouwen uitgesproken wat betreft hun ondoorzichtige praktijken?
x
Vraag 11: LADY GAGA
Waarom werd Lady Gaga de gastvrouw van de WHO-show die nog geen maand na de terugtrekking van Trump werd gelanceerd? Was dat om geld op te halen voor het bestrijden van de pandemie, of was er een andere reden?
x
Vraag 12: VRIENDJESPOLITIEK
Waarom heeft Hugo de Jonge vorig jaar al bij AstraZeneca, het bedrijf waar zijn broer werkt, voor miljoenen euro’s belastinggeld vaccins besteld, terwijl die toen naar zeggen nog niet eens gemaakt waren en het op dat moment nog absoluut niet zeker was of ze ooit gemaakt zouden worden?
x
Vraag 13: WHISKY
Waarom zit Ab Osterhaus weer avond aan avond als deskundige op TV zijn verhaal te vertellen, terwijl deze man in 2009 een fles dure whisky opentrok toen de eerste besmetting met de Mexicaanse griep in Nederland bekend werd? Hij vierde daarmee met zijn team de bezegelde vaccinatiedeal. Is iedereen vergeten dat de door hem voorspelde levensgevaarlijke uitbraak uitbleef en dus 20 miljoen vaccins weggegooid konden worden? Deze kostten de belastingbetaler 144 miljoen euro. Zijn we dat na 11 jaar gewoon vergeten?

Vraag 14: ABRAMOVIC
Wie is Marina Abramovic, behalve de mentrix van Lady Gaga en een excentrieke, morbide kunstenares die het fenomeen ‘Spirit cooking’ heeft uitgevonden? Daarbij wordt eten opgediend in de vorm van een lijk. Dit vindt plaats op feestjes met beroemdheden uit Hollywood en vooraanstaande figuren uit verschillende regeringen. En waarom staat Abramovic op de cover van een boek van Femke Halsema?
x
Eerder al was het acteur Elijah Wood die het pedofiele netwerk belichtte. (Klik voor link)

Vraag 15: OUT OF SHADOWS

Hoe kan het dat na het verschijnen van ‘Out of shadows’, een documentaire over het kindermisbruik in Hollywood, gemaakt door een stuntman, een insider in de branche, geen enkele acteur naar voren kwam om zijn of haar mening te geven? Waarom verdedigden ze hun branche niet? Waarom kwam dit niet in de media? Waarom werd er niet over gepraat? Was dit niet belangrijk? Wilden ze niet hun naam zuiveren?
x
Waarom werden Elijah Woods, Mel Gibson en vele anderen die naar buiten kwamen met schokkende informatie over satanisme en adrenochrome-gebruik binnen Hollywood, doodgezwegen? Waar zijn Johnny Depp, Kate Winslet, Bono en Robert de Niro ineens gebleven? Waarom doet Oprah hier geen uitzending over? Is deze stilte niet alarmerend? Hebben ze soms iets te verbergen?
x
Klik voor lead-artikel (Helemaal onderaan dat artikel!)

Vraag 16: GEBROKEN GLAS

Waarom wil de Nederlandse regering geen onderzoek doen naar de kinderhandel in Nederland, zelfs niet na het verschijnen van ‘Gebroken glas’ van Sanne Terlingen (Argos, Human, VPRO), waarvoor overweldigend veel bewijs werd verzameld? Is het omdat Grapperhaus voorheen voor Joris Demmink werkte? Is het omdat ze bang zijn voor wat er aan het licht komt als ze echt onderzoek gaan doen?
x
Vraag 17: DE HAMPSTEAD CASE
Waarom werd de Hampstead case in Engeland in de doofpot gestopt, na de hartverscheurende, authentieke getuigenissen van twee van de slachtoffertjes, die in detail uit de doeken deden wat er precies gebeurde, wie er meededen en waar de misdaden plaatsvonden? Waarom werd er geen onderzoek gedaan en werd de vader meteen vrijgesproken? En waar zijn de kinderen nu?
x
Vraag 18: DR. PHIL
Waarom werd de Dr. Phil show zowel in de VS als in Nederland uit de lucht gehaald, daags nadat hij een slachtoffer van satanisch misbruik uit hoge kringen aan het woord liet? (red.: Het ging om deze uitzending, die door Bitchute.com weer online is gelaten/gezet)

x
Vraag 19: OPRAH EN JOHN OF GOD
Hoe kan het dat Oprah Winfrey en John of God, de door haar beroemd gemaakte genezer uit Brazilië, die begin 2019 gearresteerd werd omdat hij achter omvangrijke seksslaven- en kinderhandel zat, dikke vriendjes waren? Hoe is het mogelijk dat Oprah Winfrey hier niets vanaf wist? Waarom heeft ze hier nooit over gesproken? Was ze medeplichtig?
x
Vraag 20: MONDKAPJES
Alleen niet-werkende mondkapjes zijn toegestaan, zegt de overheid. Dat staat ook op de verpakking: beschermt niet tegen virussen. Mondkapjes zijn meer een gedragsexperiment, zegt de overheid. Mondkapjes werken dus niet. Waarom moeten we ze dan toch dragen, en waarom volgen zoveel mensen slaafs die onwetenschappelijke aanbeveling op?
x
En ja, Klaas Dijkhoff is een uiterst controversiële figuur, als het aankomt om persoonlijke ethiek en moraal..! Klik op de illustratie en lees over zijn leugens rondom de werking van vaccinaties en vaccins..!!

Vraag 21: AANSPRAKELIJKHEID

De vaccin-industrie is niet aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. Dat wil zeggen: als jij of je kind ziek wordt of doodgaat ten gevolge van een vaccinatie, kun je Pfizer, AstraZeneca of welke producent dan ook, niet aanklagen. Een rechter kan hoogstens de staat aansprakelijk stellen, waardoor een eventuele schadvergoeding in feite door de belastingbetaler zelf betaald wordt. Hoe kan dat en welke gevolgen heeft dat, als een producent niet aansprakelijk is voor de werking van zijn product, behalve dat hij daar heel rijk mee kan worden?
x
Vraag 22: VACCINATIES
De effectiviteit van vaccins, niet alleen die van covid-19, maar van alle vaccins, is nooit wetenschappelijk bewezen. Waarom wordt er dan toch zo enorm veel druk uitgeoefend op het huidige vaccinatie-programma en wordt er gedaan alsof dat onze enige redding is?
x
Vraag 23: PASTEUR
De theorie van de besmettelijke ziektekiem – le grain – is nooit bewezen. Louis Pasteur introduceerde het, maar gaf op zijn sterfbed toe dat Béchamp gelijk had. Béchamp zei dat ziekte afhing van de gezondheidstoestand van het lichaam – le terrain. De foute theorie van Pasteur is later overgenomen door de Rothschilds en tot verdienmodel gemaakt. Waarom wordt deze theorie tot op de dag van vandaag als waarheid verkondigd?
x
Vraag 24: BAN ON BILL
The Bill en Melinda Gates Foundation hebben vaccinatieprogramma’s uitgevoerd in zowel India als Afrika, die vreselijk misgegaan zijn. Honderden meisjes zijn onvruchtbaar geworden door het HPV vaccin, duizenden kinderen zijn verlamd geraakt door het poliovaccin, en veel mensen zijn gestorven. Bill Gates kwam een tijd lang India niet meer in, na de ravage die hij daar had aangericht. Waarom heeft niemand het hierover?
x
Vraag 25: WIKILEAKS
Wikileaks is spotless wat betreft de zuiverheid van hun vrijgegeven documenten. Er zijn nog nooit onjuistheden aangetoond, ook niet in de documenten die bewezen dat Hillary Clinton in 2016 betrokken was bij pogingen de verkiezingen in de VS te beïnvloeden, door te doen alsof Rusland betrokken was bij het Trump-team. Ook niet in de documenten die de betrokkenheid van zowel de Clintons als de Obama’s bij Pizzagate bewezen.
Waarom is Julian Assange dan toch gearresteerd? Omdat hij in Zweden twee vrouwen aangerand zou hebben? Die aanklacht is begin dit jaar ingetrokken. Waarom zit hij dan nog steeds gevangen? Niemand weet het. Trouwens, waarom leest niemand deze documenten? Ze staan gewoon online! En waarom is Julian Assange nog steeds niet vrij?
x
Vraag 26: MK-ULTRA

‘Hé wacht, je zei net dat je niet over complottheorieen zou beginnen.’

‘Dat was om je gerust te stellen en dat doe ik ook niet. MK-Ultra is een feit. Luister en huiver. Waarom zijn zo weinig mensen op de hoogte van MK-Ultra, het vervolg op Operation Paperclip, het nazi-programma van WWII? Er zijn meer dan genoeg getuigenissen. Mind control en cognitieve dissonantie maken onderdeel uit van het MK-Ultra-progrmma en dringen veel dieper door in de samenleving – en in jouw hoofd – dan je zou denken.

x
Vraag 27: CENSUUR
Waarom worden politici, artsen, specialisten, journalisten, klokkenluiders en zelfs presidenten gecensureerd en verbannen van social media? Sinds wanneer mogen we niet meer zelf kiezen naar wie we willen luisteren en wat we interessant vinden? Waarom laten mensen zich dit welgevallen? Zijn we zo gewend
aan het gepamperd worden dat we zelfs bereid zijn ons zelfbeschikkingsrecht uit handen te geven?
x
Vraag 28: VERKIEZINGSMANIPULATIE
Waarom censureert Facebook de verkiezingsposts van Trump, ten voordele van Biden? Waarom wist Twitter posts van Trump, en nu zelfs zijn hele account? Waarom wordt Parler in zijn geheel verwijderd, waardoor Trump nergens meer publiek kan gaan? Ja, omdat ze willen dat Biden wint natuurlijk, maar is dit niet beinvloeding van de verkiezingen? Is dat niet strafbaar? Was dat niet juist waar ze Rusland en Trump vier jaar geleden van beschuldigden? Waarom doen ze het nu dan zelf? En wie heeft er zo’n enorm belang bij dat Biden wint en niet Trump?
x
Vraag 29: VERKIEZINGSFRAUDE
Er lijkt overweldigend veel bewijs te zijn van verkiezingsfraude in de VS. Hoe kan het dan dat de verdeeldheid daarover zo groot is? Hoe kan het dat leden van de senaat, advocaten en het volk zo tegenover elkaar staan? Wat is waar en waarom wordt het ons zo moeilijk gemaakt om de waarheid te kennen?
x
Vraag 30: ORANGE MAN
Waarom wordt het gezicht van Trump oranje gemaakt in de media? Is dat om het beeld ‘Orange man bad’ zo diep mogelijk in het onbewuste van de mensen te planten? Lijkt me goed gelukt, denk je ook niet? Maar vals is het wel.
x
Vraag 31: ETYMOLOGIE
Zijn mensen op de hoogte van de oorsprong van het woord ‘complottheorie’? Weet men dat dit begrip in de sixties al gelanceerd werd door de CIA, om alles wat niet in hun straatje paste belachelijk te kunnen maken? Merk je niet hoe het woord ‘complottheorie’, ‘complotdenken’ en ‘complotdenker’ een eind maakt aan ieder gesprek? Dit is een knap staaltje van mind control, net als ‘Orange man bad’ en iets wat vrij gemakkelijk te herkennen is – vooral bij anderen.
x
Vraag 32: DWANG
Waarom gaan de meeste mensen akkoord met de verplichting om iedere maand 100 euro of meer af te dragen aan een zorgverzekering die je vrijwel altijd meer kost dan het je oplevert, omdat het eigen risico door de meeste mensen nooit gehaald wordt? Waarom worden alternatieve geneeswijzen steeds minder vergoed? Zijn we ongemerkt slaaf geworden van een systeem dat niet onze gezondheid, maar de eigen winst voor ogen heeft?
x
Vraag 33: MEDISCHE MAFIA
Hoe komt het dat de medische wetenschap miljarden verdient, maar de mensheid steeds zieker en zwakker wordt? Chemo werkt niet, de griepprik werkt niet en het gebruik van allopathische medicijnen is doodsoorzaak nummer 1 in de VS. Het lijkt wel alsof ze er belang bij hebben dat we ziek, zwak en misselijk zijn en blijven. Aan een gezond en gelukkig mens valt immers niets te verdienen. Zou dit waar zijn? Zit de wereld echt zo grimmig in elkaar?
x
Vraag 34: HYDROXYCHLOROQUINE
Waarom werd vorig jaar ineens het medicijn hydroxychroloquine verboden, terwijl het tot dan toe overal verkrijgbaar was? Waarom werden artsen aangevallen en uit hun ambt ontzet als ze het toch aanbevalen en waarom werd het verbod zes maanden later door Fauci zelf toch weer ingetrokken en gaven ze toe dat het wel degelijk hielp, in combinatie met zink, vitamine C en azitromycine? Wie of wat zat hierachter?
x
Vraag 35: DE CIJFERS
Waarom hebben het de WHO en het RIVM het sterftecijfer rondom covid-19 in de loop van het jaar stilletjes aangepast en bleek dit veel lager te zijn dan aanvankelijk beweerd? Waarom werd er geen onderscheid gemaakt tussen sterven MET corona en sterven AAN corona? Is het aanvaardbaar dat dit soort gezondheidsorganisaties zulke blatante vergissingen maken? Of was het expres?
x
Vraag 36: PANIEK ZAAIEN
Waarom wordt een ziekte met zo’n onzorgvuldig vastgesteld sterftecijfer, dat niet hoger ligt dan dat van wat we de jaarlijkse griepgolf noemen (0,12% wordt nu gezegd, geloof ik), aangegrepen tot het uitroepen van een pandemie en het nemen van groteske maatregelen? Twee jaar geleden was het sterftecijfer zelfs hoger. Waarom dan nu deze paniek?
x
Vraag 37: DE SPOEDWET
Waarom is in Nederland een spoedwet aangenomen, voor het eerst sinds vlak voor WWII, dus 80 jaar later? Wat is de achterliggende reden? Waarom is het nodig om een nieuwe minister, die niet eens door het volk is gekozen, maar pas aan het begin van de pandemie Minister van Volksgezondheid werd, alle macht te geven?
x
Vraag 38: DE PCR-‘TEST’
Het is overduidelijk wetenschappelijk bewezen dat de PCR-test die nog steeds wereldwijd gebruikt wordt om vast te stellen of iemand covid-19 heeft, geen correcte resultaten geeft, maar alleen vaststelt dat je een infectie hebt of hebt gehad. De PCR-test, die geen test is maar een vermenigvuldigings-techniek, is in Tanzania door President John Magufuli toegepast op een papaya en een geit. De uitslag was positief: de papaya en de geit hadden volgens de test covid-19.
x
Een arts in Nederland deed hetzelfde met een kiwi, die ook positief testte. Vindt niemand dit grappig, of op zijn minst verhelderend? Hoe kan het dat deze test dan toch wereldwijd de basis vormt van alle getallen die dagelijks in het nieuws komen en gebruikt wordt om de maatregelen te rechtvaardigen en mensen in angst te houden?
x
Vraag 39: GESJOEMEL
Valt het niemand op dat de cijfers van het aantal sterfgevallen bijgesteld zijn naar het aantal IC-opnames en vervolgens naar het aantal besmettingen? Is het duidelijk dat het aantal besmettingen alleen maar oploopt omdat er meer tests gedaan worden, die ook nog eens niet werkt? Wat zit hierachter? Wil de regering het volk voortdurend in angst houden, zodat ze akkoord gaan met het vaccin?
x
Vraag 40: ONWETENSCHAPPELIJK
Waarom worden onomwonden wetenschappelijk bewezen feiten van tafel geveegd? Bijvoorbeeld het feit dat de PCR-test niet werkt, of dat het bestaan van een covid-19 virus nooit bewezen is, maar ook het feit dat er een onmiskenbare correlatie is tussen het alarmerend stijgende aantal autistische kinderen, kinderen met ADHD, de zogeheten wiegedood en het steeds groeiende aantal vaccinaties dat een kind op steeds jongere leeftijd krijgt?
x

Vraag 41: PLOTKIN

Waarom reageert niemand op de nekhaarrijzende getuigenis in de rechtbank van vaccinatie-specialist Stanley Plotkin, die onder ede verklaarde dat er giftige stoffen zoals aluminium, kwik en andere chemicaliën in vaccins zitten, alsmede foetaal materiaal, dat wil zeggen: cellen van geaborteerde babies?
x
Vraag 42: RNA MANIPULATIE
Waarom zet niemand vraagtekens bij het feit dat de vaccins tegen covid-19 compleet nieuw zijn, mRNA bevatten (messenger-RNA), alsmede andere bestanddelen, die permanente veranderingen kunnen aanbrengen in het menselijk genoom? Is het bekend dat dit nog nooit op mensen is getest en niemand weet wat de lange termijneffecten zijn?
x
Vraag 43: BILL GATES
Waarom houdt iedereen halsstarrig vast aan het idee dat miljardair Bill Gates een filantroop is, terwijl hij openlijk spreekt over het terugbrengen van de wereldbevolking door middel van vaccinatieprogramma’s? Bovendien is er sprake van dat hij net toestemming gekregen heeft om de zon te verduisteren, als poging om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ziet niemand dat deze man voor God wil spelen? Oh sorry, dat was geen feit, inderdaad. Dat was een aanname. Mijn excuses.
x
Vraag 44: ELON MUSK
Waarom is Elon Musk zo populair, terwijl hij met zijn satellieten de wereld tot een groot 5G-netwerk wil maken, waarvan de uitwerking op de gezondheid nog niet bekend is? Komt hij daarmee niet heel erg tegemoet aan het idee van een technocratische controlestaat, waar bijvoorbeeld Bill Gates zich ook hard voor maakt? Is niemand bang dat onze relatief vrije wereld net zo gaat worden als China, of weet niemand dat China al zo’n controlestaat is?
x
Vraag 45: CYBORGS
Is het bekend dat Elon Musk vooraan loopt wat betreft technologische ontwikkelingen waarbij AI gekoppeld wordt aan het menselijk brein? Het is hem al gelukt een chip in het brein van een varken te implanteren zonder het beest te doden. In een interview met Joe Rogan begin dit jaar zei hij dat hij eind dit jaar verwachtte hetzelfde te kunnen doen met het brein van een mens. Wie wil vrijwilliger zijn?
Is dit de echte Matrix en kunnen we binnenkort een hele taal, een krijgskunst of wat we maar willen, downloaden via een chip in ons hoofd? Of is dit juist het moment waarop we ingeplugd worden in The Machine en niet langer zelf meester zijn over onze werkelijkheid, omdat ons bewustzijn gekaapt wordt as we speak?
x
Vraag 46: HOOP
Waarom worden mensen boos van de suggestie dat het virus misschien helemaal niet zo gevaarlijk is? Waarom reageren ze zo verontwaardigd als mensen suggereren dat de maatregelen wellicht niet nodig zijn, omdat er niet zo heel veel is om bang voor te zijn? Is dat niet juist heel goed nieuws? Is dat niet juist iets om op te duiken en erachter te komen of het waar is, zeker als een arts, een specialist of een dierbare dat zegt? Waarom worden mensen niet blij van de mogelijkheid dat de extreme maatregelen helemaal niet nodig zijn? Zou er een andere reden zijn om de maatregelen te handhaven?
x
Vraag 47: SOROS
Waarom heeft Soros, de beruchte Hongaars-Amerikaanse miljardair die met zijn bemoeienissen, schenkingen en investeringen dicht bij de topfiguren van het wereldomspannend heersende beleid staat, het bedrijf ‘Van Dijk Boeken’ opgekocht? Van Dijk ja, bij wie jij de boeken koopt voor je middelbare school-kind. Zou Soros daarmee inspraak hebben gekregen op de selectie en inhoud van de schoolboeken die jouw kind gebruikt op de middelbare school?
x
Vraag 48: DE ROTHSCHILDS
Weten mensen dat de Rothschilds, één van de rijkste families ter wereld, eigenaar zijn van alle grote universiteiten wereldwijd, en dus een dikke vinger in de pap hebben als het gaat over wat de studenten daar leren en wat ze later als hoogleraar of deskundige naar buiten mogen brengen? Denk je dat de geheime ontgroeningen op Harvard echt zo onschuldig zijn?
x
John D. Rockefeller, oliemagnaat en alleenheerser.. Onderdrukker van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE om de –op OLIE gebaseerde– farmaceutische industrie te stimuleren..!

Vraag 49: OLIE EN BIG PHARMA
Weten mensen dat de Rothschilds en de Rockefellers rijk geworden zijn door de olie-industrie, maar ook Big Pharma en de media in bezit hebben? En zien mensen de samenhang tussen de woekerwinsten van zowel Big Oil als Big Pharma, waarbij de restproducten uit de olie-industrie verwerkt worden in de ‘medicijnen’ van de medische industrie? Het feit dat de meeste allopathische medicijnen bestanddelen uit aardolie bevatten, heeft niet als reden dat dat goed is voor je gezondheid.

Ja, olijfolie wel, kokosolie ook, maar niet aardolie. Nee, dit maakt onderdeel uit van het verdienmodel van de Rothschilds. Feit is bovendien dat de Rockefeller-familie ook nog zeggenschap heeft over de media. Zou dat een geniale strategie kunnen zijn om de wereldbevolking te manipuleren, zonder dat ze het door hebben?

Vraag 50: DE BIS
Heb je gehoord van de zwaarbewaakte geheime bank, de BIS-bank, die in Bazel staat? Wist je dat die bank en zijn werknemers, net als het Vaticaan, soevereiniteit genieten en absolute macht hebben over de rest van de banken in de wereld? Wist je dat de beslissingen die die bank neemt alle wetten en regels van regeringen overstijgen? Als je dit weet, snap je dan dat de werkelijke macht in de wereld bij heel andere partijen ligt dan wat men ons laat denken?
x
Vraag 51: WE ARE THE 99%
Eén van de meest groteske feiten in de wereld is dat 99% van alle rijkdom in handen is van 13 families, waaronder de Rothschilds en de Rockefellers. Even een vraag bedenken… Is dat niet bizar? Zouden we daar niet enorm verontwaardigd over moeten zijn?
x
Vraag 52: COVID-ZWENDEL
Tijdens de Corona-crisis ging het aantal sterfgevallen bij andere ziektes plotseling sterk omlaag. Er vielen bijvoorbeeld maar 400 doden door de jaarlijkse griep, terwijl het dat er normaal veel meer zijn. Maar ook hart- en vaatziekten, kanker en andere doodsoorzaken waren niet eerder zo laag. Zou het kunnen zijn dat er onterecht sterfgevallen aan corona zijn toegeschreven, terwijl het eigenlijk andere doodsoorzaken betrof? De cijfers wijzen wel in die richting.
x
Vraag 53: OMKOPERIJ
Kloppen de berichten dat ziekenhuizen in de VS US$ 13.000 per coronageval ontvingen en US$ 39.000 als die coronapatiënt ook nog aan de beademingsmachine –de ‘ventilator’– aangesloten werd? Was hier in Nederland ook sprake van? Er zijn meerdere huisartsen in Nederland naar voren gekomen die zeiden dat ze extra geld van de overheid kregen, voor iedere coronapatiënt die ze inbrachten. Zouden die artsen dat verzinnen? Waarom zouden ze dat doen? Wat zouden ze daarmee winnen? Zou het kunnen dat ze, omdat ze als arts een eed gezworen hebben om de gezondheid van de patiënt altijd voor te laten gaan, uit gewetenswroeging naar voren traden? Ik denk het.
x
Het alziend oog: op dollarbiljetten en in de film ‘In de ban van de Ring’

Vraag 54: DE WETENSCHAP

Waarom beroept iedere voorstander van de maatregelen zich op het vage begrip ‘de wetenschap’, terwijl juist binnen de onafhankelijke wetenschap de mondkapjes, het afstand houden, de angst en de vaccinatiepraatjes ontkracht worden? Dezelfde vraag komt op in verband met chemo-therapie en vele andere procedures die als wetenschappelijk verantwoord naar voren worden gebracht. Zou het kunnen dat mensen misleid worden, onder het mom van ‘de wetenschap’?
x
Vraag 55: SYMBOLEN
Heb je de demonische kledinglijn gezien van Celine Dion? Heb je de openingsceremonie gezien van de Olympische Spelen in 2012? Heb je de rituele opening gezien van de Gotthard tunnel in Zwitserland in 2017, met eenzelfde gehoornde figuur als de hoofdpersoon in de Capitool-bestorming? Vallen de panda-ogen, het bedekken van het linkeroog en de vele satanische handgebaren van talrijke beroemdheden, politici en religieuze leiders over de hele wereld je niet op? Wat zou dat allemaal betekenen, denk je?
x
Vraag 56: DE GEORGIA GUIDESTONES
Ken je de Georgia Guidestones, de zes mysterieuze granieten zuilen die in Elbert County in Georgia staan? Een anonieme opdrachtgever, voor wie geld blijkbaar geen rol speelde, heeft ze in 1980 laten maken. Wie of wat denk je dat erachter zit? De zuilen vormen een klok, een kalender en een kompas. Daarnaast is er in acht talen een tekst in gekerfd, met tien richtlijnen voor de mensheid die ‘het tijdperk van de rede’ (the age of reason) inluiden. De eerste en tegelijkertijd de meest onheilspellende luidt: ‘Houdt de wereldbevolking onder de 500.000.000.’ Goed idee? Ja? Maar hoe dan? Zijn dit de tien geboden van de Nieuwe
Wereldorde? En zo niet, wie heeft dit dan bedacht?

Vraag 57: DE TRUMP-KAART
Wie is Trump? Hoe is het mogelijk dat er zo’n enorme verdeeldheid is rondom zijn persoon? Is TDS iets echts? Is Trump een narcistische psychopaat of een geniale strijder, op het niveau van Sun Tzu (Art of war)? Is hij 5D en krijgt hij hulp uit de toekomst, of is hij gewoon een ordinaire zakenman? Bewijst de muur op de Mexicaanse grens zijn hekel aan immigranten, of juist dat hij als enige president van de VS het stoppen van de kinderhandel aanpakt? Waarom hebben de gevestigde orde en de media zo’n aversie tegen hem?

Het lijkt wel of ze bang voor hem zijn! Is het waar dat de Cabal hem een keer geholpen heeft bij één van zijn faillisementen? En waarom lijkt hij de vaccins tegen Covid-19 aan te bevelen, terwijl hij nooit een mondkapje draagt? Is hij een troefkaart (Trump card) van de Cabal of juist van degenen die de mensheid van de Cabal aan het bevrijden zijn?

Vraag 58: HET KLIMAAT
Zijn de weersveranderingen die momenteel gaande zijn echt levensbedreigend voor mens en dier, of valt het allemaal wel mee, zoals bijvoorbeeld professor Salomon Kroonenberg beweert, alsmede de experts die in de documentaires van Marijn Poels aan het woord komen? Is Greta Thunberg een actrice, net als haar ouders, een UI (Useful Idiot) of een dapper meisje dat volkomen gelijk heeft als ze roept: ‘How dare you?’ Als CO2 echt zo gevaarlijk is, waarom wordt het dan gebruikt in de groentekassen? Stijgt het CO2 gehalte door toedoen van ons mensen, of zijn dat Cabal leugens?

Leveren de wereldwijde Groene Stroom initiatieven nog iets anders op dan winst voor overheden en multinationals? Is het waar dat een windmolen meer energie kost om te bouwen, dan wat het ooit zal opleveren? Als een Tesla op stroom rijdt die uit een batterij komt die opgeladen wordt door kolenenergie, in hoeverre zijn we dan goed bezig? Waarom zeiden ze voorheen ‘global warming’ en is nu de gevleugelde term ‘climate change’? Kunnen ze het woord ‘global warming’ niet langer verantwoorden?

Ik: ‘Nou, ik denk dat ik klaar ben. Nu jij!’

Toehoorder: ‘Eh… ik denk dat ik even moet gaan liggen.’

‘Nou, ik denk dat ik klaar ben. Nu jij!’
‘Eh… ik denk dat ik even moet gaan liggen…’
x
Sanne Burger
januari 2021X

* * *

9 gedachten over “Hou op met die complottheorieën..!?!

  1. @Guido Ik mis vaak het belangrijkste en grootste complot. Q Overal willen ze het wel over hebben. Waarom dan niet een gesprek over de vorm van onze Aarde??? UQ
   Soms is het belangrijk om te onderzoeken wat ze NIET noemen.

 1. Dit wat ik nu schrijf is vrij lang maar kan misschien antwoorden geven op bepaalde vragen en ik denk dat Arend Zeevat dit ook wel interessant kan vinden als hij al niet op de hoogte was van wat ik beschrijf.Afgelopen week keek ik op ik meen History channel naar de aflevering van Hunting Hitler the final chapter en daar kwamen een paar zaken aan het licht.
  George Sergius de Mohrenschildt was bevriend met de vermeende moordenaar van JFK en was nazi,toen hij uiteindelijk zelfmoord pleegde toen het hem waarschijnlijk te heet werd onder de voeten ivm de moord op JFK liet hij wel onopgehelderde vragen achter natuurlijk.(Hij was bevriend met LEE HARVEY OSWALD).
  https://en.wikipedia.org/wiki/George_de_Mohrenschildt
  In deze aflevering van Hunting Hitler komt ook naar voren dat een kern geleerde die ook nazi was infiltreerde in de VS en daar spioneerde en zelfs de FBI om de tuin wist te leiden.
  Wanneer dingen achter elkaar worden gezet ziet men toch dat de oorlog nooit gestopt is omdat hij door veel nazi’s op economisch vlak en handlangers natuurlijk op geniepige wijze is voort gezet tot op de dag van vandaag.Veel nazi’s vluchtten met behulp van oa het rode kruis en bisschoppen (bv Hudal) naar Latijns Amerikaanse landen en vandaaruit zijn zij verder gegaan.
  Zo hadden ze zelfs concentratie/gevangenkampen zoals Trinidad bv waar ze mogelijk zelfs wapens en gifgas hebben gemaakt wat ook in deze aflevering aan bod komt vaak ook speelden waterkrachtcentrales een belangrijke rol als dekmantel voor andere praktijken.
  De Nazi’s hadden ook plannen om Manhattan (New York) aan te vallen maar dat plan zou verdwenen zijn toen de koude oorlog begon tussen de VS en Russen en dat kwam mooi uit want zo werd de aandacht daarop gevestigd en niet op de nazi’s die daar gebruik van maakten door de boel op te hitsen.(ook dit is te zien in deze aflevering van hunting Hitler).
  Trekken we de boel door dan kom ik uit bij de EU in Brussel wat ook met behulp van nazi figuren tot stand is gekomen zoals Walter Hallstein die tevens ook de eerste president van de EC was in ik meen 1957 (geïnteresseerden kunnen het boek De naziachtergronden van de EU in Brussel lezen en mogelijk is dat boek ook via internet nog te downloaden).
  We gaan verder met de banden tussen bv Juncker destijds en M.Rutte die waren vrij close en Rutte doet alles voor de EU en dan met name voor de kopstukken.(dat moet toch te denken geven?) Klaver en Jetten zijn ook nogal EU gezind Klaver met bv de Green deal van Timmermans en Jetten die zou mogelijk het liefst de EU alles laten regelen.De vraag is doen zij dat bewust of zijn ze gewoon onwetend.Wat ook opvalt is hoeveel politici in Nederland banden hadden of nog steeds hebben met grote bedrijven zo heeft Rutte volgens Wikipedia op de afdeling personeelszaken bij Unilever gewerkt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte en nu is hij demissionair premier en doet nog steeds alles voor dergelijke grote bedrijven denk maar aan de belastingvoordelen voor deze lieden en natuurlijk het willen afschaffen van de dividendbelasting voor de aandeelhouders. Na van de week vraag ik mij ook af of de gerechtelijke macht niet in zijn web gevangen zit want het is toch vreemd dat s’morgens een rechter uitspraak doet over de avondklok en s’middags al dezelfde dag nog wordt de avondklok verlengd door een andere rechter die kennelijk zo goed is dat zij niets te doen had en direct beschikbaar was.Wat nog meer aanleiding geeft aan deze rechter te twijfelen is haar uitspraak dat het louter en alleen om belangen zou gaan van de staat en viruswaarheid en dat klopt in mijn zienswijze niet want het ging erom of de uitspraak van de eerste rechter uitgevoerd moest worden of niet ongeacht welke belangen er ook een rol kunnen spelen.Anders had de tweede rechtszaak moeten gaan over de vraag welke belangen het belangrijkst zouden moeten zijn.Daarbij komt ook nog dat de effectiviteit van de avondklok niet bewezen kan worden omdat gelijktijdig de één bezoekersregeling is ingevoerd en volgens aannames zou dat tussen de 8 en 13 of 14% liggen waarbij het net zo goed 1% aan de avondklok en de rest aan de éénbezoekersregeling toegeschreven kan worden.(iets van gelijke strekking is ook meermaals in het debat in de eerste kamer benoemd) dit om aan te geven dat ik dit niet verzin maar alleen op een rijtje zet.
  Dan komen we bij Grapperhaus https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
  Toen deze man op zijn huwelijk in de fout ging werd ook snel de wet aangepast zodat hij kon blijven functioneren als minister van justitie en veiligheid wat anders nooit had gekund omdat hij toen volgens de toen geldende en door hemzelf bedachte maatregelen een strafblad had moeten krijgen.Na dat alles kreeg hij het gisteren en eergisteren wederom voor elkaar om een door hem bedachte wet ter vervanging van de WBBBG wat op losse schroeven is komen te staan zowel door de tweede en eerste kamer goedgekeurd te krijgen ondanks dat hij eerder had geprobeerd de eerste kamer buiten spel te zetten.Wel is het zo dat hij nu iedereen 24 uur in huis kan opsluiten al naar gelang het voor hem uitkomt.Leest u vooral in mijn verwijzing zijn kennis over concurrentie en vraag u dan af of hij voor de grote bedrijven is of het MKB.
  Over schadelijke gevolgen van 5G wenst men niet te horen terwijl de uitrol van 5G in opdracht van de EU in Nederland uitgerold moet worden zonder dat gemeenten daar inspraak over hebben.Ambtenaren hebben dat gezegd op TV om maar aan te geven dat ik dat niet verzin.
  Mona Keijzer heeft ook op TV gevraagd of ambtenaren die wel onderzoek wilden doen dat aub niet wilden doen wat natuurlijk vreemd is wanneer er niets te verbergen is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mona_Keijzer
  Volgens Hunting Hitler The final chapter zou er ook een lijst zijn waar grote bedrijven op staan die mogelijk de naoorlogse nazi’s van geld hebben voorzien waaronder ook IG Farben die in de oorlog Zyclon B hebben gemaakt de lijst zou 120 bedrijven bevatten.
  Alles wat ik hier beschreven heb is gewoon openbaar op TV te zien geweest of op internet terug te vinden waarbij ik alleen maar hier en daar mijn mening heb geuit.

  1. ikzie.
   Hoi ikzie, het Coronabeleid begint nu al op koehandel te lijken “U krijgt iets meer vrijheid maar dan moet de avondklok wel blijven” ondanks dat er geen bewijs is dat de avondklok werkt.Waarop is deze verlenging dan gebaseerd en waarom ligt vooral op het aanhouden van die avondklok de nadruk?
   Als ze dan toch ruilhandel gaan doen ken ik nog wel iets.Supermarkten die nu goudenzaken doen omdat ze door sluiting van kleine gespecialiseerde winkels daartoe de gelegenheid hebben terwijl zij niet alleen maar voedsel verkopen maar ook zoals bv de supermarkt in mijn buurt fiets benodigdheden,lampen en andere niet essentiële producten verkopen kunnen dan ook wel hun bijdrage leveren door hun deuren te sluiten wanneer de kleinere gespecialiseerde winkels weer open mogen.Ze hebben volgens henzelf goede zaken gedaan en dus een buffer.Als zij hun bijdrage zouden doen dan gaan mensen automatisch naar de kleinere winkels wat goed is om hen door deze crisis te helpen.Het zou niet eens een jaar hoeven te zijn maar bv een half jaar wat dan nog in schril contrast staat met wat het MKB nu overkomt.
   Ook kan het mogelijk helpen het virus te bestrijden omdat nu veel mensen bijeen komen bij deze grote supermarkten wat toch ook het gevaar op besmetting vergroot?
   Bij kleinere MKB bedrijven is die toeloop veel geringer en dus veiliger vooral ook wanneer men de regels in acht neemt.Banken die rond 2008 met miljarden belastinggeld overeind gehouden moesten worden kunnen nu ook hun bijdrage leveren en niet alleen door leningen maar door directe financiële bijdragen te geven zoals de belastingbetalers dat eerder ook ongevraagd hebben gedaan en dan hebben die aandeelhouders maar minder.
   Ook de staat en dan met name de belastingdienst kan gewoon zeggen over de crisis periode wordt geen belasting geïnd bij het MKB want dat leidt tot failliet gaan en daarmee ook later geen belastinginkomsten meer wat toch ook niet goed is.(Ze strooien nu toch met miljarden dus waarom dan niet ook voor het MKB?).Dat nu al het opzwellen van lympheklieren te zien is na vaccinatie kan het gevolg van vaccineren zijn maar er is eerder ook voorspeld dat het aantal kankergevallen in de nabije toekomst zou gaan stijgen wat volgens bepaalde stichtingen dan zou liggen aan weer meer gaan roken.
   Tel daarbij op de magnetron die onze atmosfeer zo onderhand aan het worden is door niet in de laatste plaats 5G waar zeer geheimzinnig over gedaan wordt en alle onafhankelijke onderzoeken die afgewezen worden waar ik het eerder ook al over heb gehad.Dat is mijn mening.

 2. Er wordt soms door sommige lieden gezegd dat het wel erg makkelijk is om via de computer vanaf een stoel commentaar te geven op overheden en misschien hebben zij gelijk maar wat is dan het verschil met die overheden? Doen die niet hetzelfde door alles door de strot te duwen en te digitaliseren zonder dat bekend gemaakt wordt wie voor welke maatregel verantwoordelijk is met opgaaf van redenen? Zowat de helft van Nederland is digibeet en overheden gaan gewoon met een blad voor de kop gewoon door met digitaliseren wetende dat het zo is en wordt daarmee een groot deel van de bevolking uitgesloten wat neerkomt op discriminatie? Vaak wanneer iemand niet met de computer kan omgaan en dat aan overheden aangeeft wordt standaard al als antwoord gegeven van heeft u geen kennissen of familie die u dan kunnen helpen? Is dat geen schenden van de privacy want hij of zij die dan helpt heeft ook inzicht in prive gegevens waar zij niets mee te maken hebben.Waar zijn de privacy waakhonden of zijn zij poedels geworden? Wie loopt er graag met z,n/haar hele hebben en houden over straat of geeft inzage aan onbevoegden? niemand toch?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.