Advertentie

Vaccinaties doorgeprikt


Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Een staatje dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat.. Vaccinaties betekenen absoluut niet dat er minder kindersterfte is.. Integendeel.. Vaccinaties worden daarnaast in verband gebracht met autisme, door de toevoegingen in de vaccins. Wat blijkt: de VS is het land van de meeste baby- kindervaccinaties (36 stuks vóór het 5e levensjaar), terwijl het tevens het land is met de hoogste autismegraad ÉN het land met de hoogste kindersterfte… Waar zijn we mee bezig? Dat lijkt de urgente vraag die nu nog elke jonge ouder zélf dient te beantwoorden..!

x

Vaccinaties doorgeprikt

x

Met het boek ‘Vaccinaties doorgeprikt’ willen de 3 deskundige auteurs, Ciska Buis, Noor Prent en Tineke Schaper, afrekenen met de idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid wordt hardnekkig de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Dit is op zich al reden tot ernstige bezorgdheid..!

Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma.
Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma. Vaccins zijn leuk en spannend.. Dat laatste zeker..!

Uit het voorwoord van het boek, citeren we de auteurs:

“Naast de volgzame houding van veel jonge ouders zien wij ook toenemende onzekerheid ontstaan. Sommigen brengen dit bijvoorbeeld als volgt onder woorden: ‘Het voelt niet goed, ergens zegt mijn moedergevoel dat het vaccineren van mijn nog maar twee maanden oude baby te vroeg is, hij/zij is nog zo klein en kwetsbaar.’
Maar ook horen we de woorden waarmee ouders zichzelf geruststellen: ‘Er is vast veel onderzoek naar gedaan, anders werd het toch niet aangeboden en anders deden andere ouders het toch ook niet?

We horen de door angst en onwetendheid ingegeven stellingen: ‘Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mijn kind één van die ziekten krijgt, wat veroorzaak ik als ik niet laat vaccineren?’

Mensen gaan niet op zoek naar antwoorden op deze legitieme vraag en worden daartoe ook niet aangemoedigd, eerder ontmoedigd. En ook de meer ervaren ouders geven uiting aan hun onzekerheid: ‘Mijn oudste kind is zo vaak ziek, zou het door de vaccinaties komen?’

En we horen de verhalen van mensen die hun twijfel de vrije loop laten: ‘We zijn tijdens de zwangerschap zo voorzichtig als het om schadelijke stoffen gaat die de ongeboren vrucht zouden kunnen schaden, maar wat gebeurt er nog geen twee maanden na de geboorte?
Dan denken we dat zulke heftig giftige stoffen zoals die in een vaccin zitten ongevaarlijk zijn, zelfs als ze direct in het lijfje ingespoten worden, waarbij het de natuurlijke barrières passeert. Mijn gevoel zegt dat het niet klopt om zo te denken en te handelen.’

Achter deze uitspraken van ouders gaat een bron van intuïtieve kennis schuil waarvoor in de vaccinatie-ideologie geen ruimte is; het is een andere taal. Met behulp van dit boek willen we een aanzet geven om ouders zich weer bewust te laten worden van deze kostbare intuïtieve kennis die zij altijd in zich dragen. Ouders nemen na een vaccinatie vaak veranderingen bij hun kind waar en vermoeden dat deze terug te voeren zijn op negatieve effecten van de vaccins.

Voor elk kind geldt in ieder geval dat vaccineren een stressreactie teweegbrengt. In hoeverre een kind hierdoor uit balans raakt, ziek wordt, klachten ontwikkelt of deze weer goed te boven lijkt te komen, verschilt per kind. Het bespreken van klachten na een inenting bij huisarts, specialist of consultatiebureau leidt regelmatig tot een teleurstelling bij ouders.”

Een spraakmakend boek over vaccinaties! (klik voor lead naar uitgever)
Een spraakmakend boek over vaccinaties! (klik voor lead naar uitgever)

Het RIVM-Rijksvaccinatieprogramma en de halve waarheid..
Deelname aan dit collectief aangeboden vaccinatieprogramma, gecoördineerd door het RIVM, onder leiding van Roel Coutinho, is en blijft een individuele beslissing en uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen ouders wel goed te worden voorgelicht, hetgeen de overheid op laakbare wijze nalaat.

In het foldermateriaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) wordt de laatste jaren meer informatie gegeven over de ziekten waartegen wordt geënt, de vaccins hiertegen en eventuele bijwerkingen, maar het is nog altijd onvolledig. We worden als ouder of gezondheidswerker op het verkeerde been gezet over de gevaren van de ziekten waartegen wordt gevaccineerd. Niet alleen door vaccinatievoorlichters, maar ook door de berichtgeving in de media. We zien veel papegaaigedrag onder journalisten en een schrijnend tekort aan goede (en dus dure) onderzoeksjournalistiek.

Telkens wordt slechts de halve waarheid vermeld. Wat ontbreekt zijn berichten over de  daadwerkelijke risico’s om ziekten op te lopen in onze welvarende westerse wereld. Wel worden ouders bang gemaakt met vooroorlogse sterftecijfers of die uit ontwikkelingslanden. De verbeterde levensomstandigheden, hygiëne en medische mogelijkheden hebben de gevaren van ziekte drastisch verminderd al voordat men begon met vaccineren.

De auteurs hebben een jarenlange kennis opgebouwd over alles wat met vaccinaties te maken heeft en bieden met dit boek achtergrondinformatie en inzichten voor iedere ouder die zich over dit onderwerp wil informeren teneinde een verantwoorde en gezonde keuze te kunnen maken.

De waarheid over vaccinaties voor een gezond nageslacht
Volgens een overzicht van dat Rijksvaccinatieprogramma krijgt een kind vóór zijn 13e jaar maar liefst 15 tot 20 inentingen met vaccins tegen zo’n 10 tot 12 verschillende ziekten. Kort na de geboorte van een baby ontvangt het betreffende gezin al een oproepkaart tot vaccinatie. De meeste ouders laten na deze oproep het kind vaccineren.Veel ouders, zeker jonge ouders, zijn doodsbang dat hun kostbare kindje iets zal overkomen. Maar…

De verbeterde levensomstandigheden, hygiëne en medische mogelijkheden hebben de gevaren van ziekte drastisch verminderd al voordat men begon met vaccineren!

Volgens de auteurs wordt het kind van vaccineren over het algemeen niet gezonder… Ze pleiten voor een kritische houding ten opzichte van het Rijksvaccinatieprogramma. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere: reden voor vaccineren, een andere kijk op gezondheid en ziekte, veiligheid, effectiviteit en immuniteit van vaccins, bijwerkingen van vaccineren en alternatieve vaccinatieprogramma’s. Bevat een jaaroverzicht van de geschiedenis van vaccinaties in Nederland. Met noten, literatuuropgave en informatie over de auteurs.

Dit boek is geschikt voor mensen die kritisch willen nadenken over het al dan niet laten vaccineren van (hun) kinderen; er worden alternatieven aangedragen en het geheel wordt in historisch perspectief gezet.

Aanbeveling van Dr. Hans Moolenburgh, éminence grise van de Nederlandse gezondheidszorg.

De 86-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren!  Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
De 86-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Deze huisarts-in-ruste is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat we niet elke dag fluoride via het drinkwater naar binnen krijgen.

“Het boek ‘Vaccinaties doorgeprikt’ is onder de vele boeken die door tegenstanders van de wildgroei van vaccinaties zijn geschreven echt een topprestatie.

Niet alleen geeft het in onderkoelde taal een schat aan informatie over de wereldwijde massavaccinaties met hun huiveringwekkende aantasting van de immuniteit van een hele generatie kinderen, maar ook komen wereldbeschouwelijke aspecten – zoals de manier waarop je tegen de natuur kunt aankijken – en psychologische inzichten, zoals de ten dele bewust opgezweepte angst, aan de orde.

Opvallend is daarbij de mildheid van de auteurs ten aanzien van de in verwarring gebrachte ouders, die met veel begrip worden benaderd en aan wie nooit een advies wordt opgedrongen, maar aan wie slechts verzocht wordt zich zelf een overwogen oordeel te vormen. Ik heb persoonlijk gedurende tientallen jaren vele honderden kinderen met deels lastige chronische en deels zeer ernstige nawerkingen van de vaccinaties met succes mogen behandelen en kan volledig bevestigen dat wat de auteurs hier vertellen waar is.

Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat de massa-inentingen een hele generatie kinderen ernstig in hun weerstand ondermijnen en berusten op een tragische medische misvatting. De schrik slaat je om het hart als je leest dat de entingen, waarvan de kinderen nu al 28 porties krijgen, door de planmakers nog zullen worden vermeerderd. Ik vind dit boek een noodzaak voor alle ouders die van hun kinderen houden.”

H.C. Moolenburgh, Arts

Tot slot, last but not least, de auteurs

Cisca Buis (1971) heeft na het VWO (1989) de dagopleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum afgerond (1993) met als specialisatie klassieke homeopathie en fytotherapie. Sinds 1997 heeft zij haar eigen praktijk voor klassieke homeopathie, geregistreerd bij de NVKH. Bij de behandeling van klachten staat het ontwikkelingsproces van de cliënt voorop zodat het genezingsproces zo optimaal mogelijk verloopt.
Homeopathische middelen, supplementen, kruiden en aanvullende (leefstijl)adviezen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van dit proces. Vanaf 1999 is zij actief lid van de NVKP en spelen vaccinatievraagstukken een rol in haar praktijkvoering. Hierbij staat begrip voor de ouders centraal door ervaringsdeskundigheid die zij heeft als moeder van twee kinderen. Praktijkvoering vindt plaats onder de naam F.E.H. Buis Klassieke Homeopathie in Bergschenhoek en Heenvliet (Zuid-Holland).

Informatie: www.ciscabuis.nl of info@ciscabuis.nl

Noor Prent (1951) groeide op in een natuurminnend kunstenaarsmilieu. Tijdens de studie geneeskunde in Groningen maakte zij kennis met de antroposofische mensvisie en haar betekenis voor verruiming van de geneeskunst. Er volgde verdieping van kennis, ook in de pedagogie en ze was medeoprichter van een Vrije School in Emmen, ook voor de eigen kinderen(4). Gedurende 6 jaar was ze werkzaam als consultatiebureau-arts bij de thuiszorg.
Daarnaast startte ze een praktijk voor ouder-en-kindzorg vanuit de antroposofie. Er ontstond een landelijke samenwerking met collega’s en verpleegkundigen (IAOKZ). Na verhuizing naar Noord-Oost-Brabant richtte zij op vraag van ouders een zelfstandig consultatiebureau op in Maastricht onder naam Mira.
De intensieve betrokkenheid met het vraagstuk rond vaccineren ontstond vanuit haar werk, maar ook vanuit de confrontatie ermee als moeder. De voortgezette opleiding tot antroposofisch arts volgde zij van 2000 tot 2004. Ze is lid van de AJN, NVAA en NVKP.

Het webadres van de praktijk is www.miraouderenkindzorg.nl

Tineke Schaper (1951) startte haar loopbaan als gezinstherapeute in een medisch kleuterdagverblijf waar zij in contact kwam met de stagnatie in de ontwikkeling van jonge kinderen en de impact hiervan op ouders. Naast mentaal/emotionele problematiek was er vaak ook sprake van fysieke problemen. Dat bracht haar bij de opleiding voor klassieke homeopathie (1986-1990), een geneeswijze die als uitgangspunt heeft de achterliggende oorzaken van symptomen aan te pakken en op deze wijze een wezenlijk herstel te bewerkstelligen. En dat zowel voor het individuele kind als voor het gezinssysteem als geheel.
Vanaf 1990 behandelt zij kinderen en volwassenen in haar praktijk voor klassieke homeopathie aangesloten bij de NVKH. Zij verbindt inzichten uit de pedagogiek, de antroposofie en de klassieke homeopathie met elkaar. Naast vragen over gezondheid en opvoeding vormt het onderwerp vaccinaties een integraal onderdeel in de praktijkvoering. Zij is lid van de NVKP.

Informatie: www.tinekeschaper.nl of t.schaper@tiscali.nl

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.