Advertentie

De wereldwijde, economische herstructurering!


x

Een nieuwe, wereldwijde, economische herstructurering..!

Bron: ‘Conscious Media Network’

© vertaling Guido Jonkers -WantToKnow.nl/.be

xx

De website ‘Conscious Media Network’ werd benaderd om een statement uit te zenden over de nieuwe wereldwijde economische herstructurering die in 2012 zal opkomen. In dat kader sluit dit bericht zo goed als naadloos aan op de ontwikkelingen, zoals die door David Wilcock en Benjamin Fulford afgelopen December zijn gemeld.  Het zijn wereldleiders en financiers van maar liefst 130 naties, die nu dit bericht via een ‘middleman’ aan het wereldpubliek laten weten. Wij vinden het onze taak om jou op de hoogte te brengen van de inhoud.

Deze verklaring/statement wordt gedaan via een video-interview met een leek, op verzoek van het consortium dat al sinds 8 jaar achter de schermen aan het werk is om de niet-duurzame wijze waarop de wereldeconomie werkt, te verbeteren. De groep die deze verklaringen uitgeeft, in reactie op mogelijke verdenking van een samenzwering, dat ‘de normale verdachten niet de verdachten zijn’ en dat de ‘Wereldelite’ wel beseft dat het niet-verzekerde digitale geldsysteem, gefaald heeft, zoals ook zij zelf..

Deze aankondiging werd gedaan op 1 Januari om de introductie van een ‘nieuwe, wereldwijde economische structuur’ te ondersteunen, die in 2012 zal gaan dagen. Zij die bij dit plan betrokken zijn, noemen het de ‘grootste menselijke inspanning’ in de moderne geschiedenis. Het zal aan onszelf liggen, of we deze verklaring als een waardevolle statement kunnen beschouwen.. CMN dient in dit verhaal als een neutrale partij, die deze uitzending verzorgt en de claims die erin gedaan worden, omdat het economische consortium wenst te breken met de main-stream-media MSM) op dit moment.

Laat dit bericht doorklinken, omdat het de opmaat kan zijn naar een nieuw manier waarop commercie op deze planeet kan worden bedreven, een manier die ons allemaal zal beïnvloeden in de nabije toekomst. Het zal door vooral door ons eigen begrip van dit systeem en vooral de acceptatie ervan zijn, dat dit systeem zich kan en zal manifesteren.
Een deel van het plan is het afschaffen van schuld, op een uiterst overwogen en geplande manier. Dit plan betekent werkelijk de doorbraak naar een nieuw paradigma, en wordt in deze videoverklaring slechts even belicht. Er zullen meer berichten worden aangereikt dit jaar over de beoogde veranderingen.

James Martinez leest deze verklaring voor over een nieuwe, wereldwijde valuta, die wordt aangekondigd en die langzaam zal worden ingevoerd, in het bewustzijn, om een einde te maken aan de tirannie van het huidige banksysteem.
X

Lees deze verklaring:

Schulden, schulden, schulden… Totdat…?

Noch banken, noch de publieke overhead (noch mainstream wetenschappers in enig geval), hebben rekening gehouden met een realistisch vermogen van de economie om te betalen, in ieder geval, te betalen zonder dat de economie krimpt. Via hun media en denktanks, hebben zij het grote publiek ervan overtuigd, dat de beste manier om rijk te worden, door snel geld te lenen, onroerend goed te kopen, aandelen en obligaties aan te schaffen, waarvan de prijzen wel zouden gaan stijgen, opgeblazen door de bankkredieten; op deze wijze de progressieve waardering van ‘welvaart’, die de afgelopen eeuwen was bereikt, omkerend.

Om het cru te stellen, het resultaat hiervan waren ‘vuilnisbak-economieën’..! Het doel hiervan was om het onmogelijk te maken voor het grote publiek om nog te controleren wat daadwerkelijk plaatsvond, om de geplande macht in de handen te krijgen van de financiële elite. En dat alles onder het motto dat dit efficiënter zou zijn dan dat dit door de publieke sector gedaan zou worden.
Planning en taxatie door overheden werd door deze elite bestempeld als ‘de weg naar een lijfeigenen-systeem’. Alsof het systeem van de ‘vrije markten’, dat gecontroleerd werd door de bankiers, geen vrijbrief gaf om risicovol te gaan handelen, niet in het belang was van een ‘happy-few’, die oligarchisch optraden, en volstrekt NIET democratisch.

Overheden werd opgedragen om de schulden van banken te voldoen, de landen niet meer te verdedigen, zoals dat met militair bewind in het verleden werd gedaan, maar ervoor te zorgen dat de rijkste laag van de bevolking haar verliezen kon afwentelen op de belastingbetalers. Het volledig falen van leiders, om de wensen van hun electoraat ook maar enigszins in overweging te nemen, leidde ertoe dat de nationale schulden van landen, op een uiterst glibberige politiek en zelfs illegaal fundament terecht kwamen.

De zogenaamde ‘fiat’-schulden, aangereikt door overheden of door financiële buitenlandse bedrijven, ondanks de grote oppositie ertegen, waren net zo zwak als die bijvoorbeeld door de Habsburgse en andere despoten uit het verleden werden gebruikt. Door een gebrek aan een brede steun, kunnen zij sterven met het regime dat met hen in zee is gegaan. Nieuwe overheden kunnen democratisch handelen, om het bankaire- en financiële sector op te dragen de economie te steunen, maar natuurlijk niet andersom!

Credit: Michael Hudson
(voormalig Wall Street-econoom, onderscheiden professor, onderzoeker aan de University of Missouri, Kansas City (UMKC), tevens auteur van veel boeken op dit terrein. Bron:  HIER)

x
* * *

x

Alle dikke rapporten over het huidige, wereldwijde, economische bloedbad, kunnen ertoe leiden dat je tot de conclusie komt, dat de basisbeginselen van de wereldeconomie niet bekend zijn. Maar hoe kan het dan, dat deze wél bekend waren bij de oude leiders van de wereld, zoals Hammurabi, Egyptische farao’s en zelfs de Romeinse keizers uitstekend beheersten..?
De waarheid hierachter is feitelijk heel simpel: een economie gebaseerd op schuld, met al zijn ingebouwde onevenwichtigheden en armoede, is dé garantie voor verwoesting..! De oude despoten waren alles behalve humanitair, want zoals alle andere despoten weer voor hén, waren zij gedreven door eigenbelang. Maar zij waren wel in staat om te onderkennen dat in ieder geval een fair economisch systeem in het belang was van iedereen..

Een schuldenplafond? De ‘bezit-vloer’ van de ‘boven-buren’…? Heten ze daarom de ‘upper-class’..!?

Gegeven onze huidige, catastrofale economische omstandigheden, is het niet aan de ‘kleine mensen’ om ze te verwijten dat ze in wanhoop zijn en hun handen wringen. Het lijkt erop dat het triomferende gevoel van de deze ‘kleine mensen’ juist ligt in hun gevoel dat ze machteloos zijn en niet in staat om grote veranderingen te bewerkstelligen. Er zal hoogstens een gevoel van een ‘op-tijd-wakker-geworden-zijn’, om nog net toe te kijken, hoe wereldleiders onbegrijpelijk aan het staren zijn naar de ineenstorting van het huidige financiële systeem. Is het niet gewoon zo, dat er téveel wereldleiders en financieel-economische leiders en economen zijn, om toe te kunnen geven, dat zij gefaald hebben in het opmerken van de ineenstorting van het huidige financieel-economische systeem..?

Veelzeggende citaten!
Laten we in dit verband refereren aan het commentaar van Sir Mervyn King, Governor of the Bank of England, en het commentaar van Stephen Green, de voorzitter van de raad van bestuur van de HSBC, één van de grootste banken van de wereld: de ‘HongKong & Shanghai Banking Corporation’.  Én natuurlijk is daar et commentaar van president Barack Obama en last but not least, het commentaar van de Paus, jawel. Het zijn reacties vanuit het unieke subjectieve perspectief van ieder van hen, maar er is een gemeenschappelijke rode draad zichtbaar..!

Het commentaar van bankdirecteur Stephen Green is van bijzonder belang; hij merkt op dat de econoom Milton Friedman het volledig bij het verkeerde end had, toen hij in de jaren 1970/1980 uitriep dat het in een kapitalistische wereld gaat om ‘winst en niets anders is van belang’. Maar wat doet Mr. Green? Hem staat niets anders voor ogen, dan de vrije-markt-economie te ondersteunen.. Hij quote zelfs Sir Winston Churchill, van wie de volgende fameuze uitspraak is: “De markt is de slechts denkbare economische en sociale ontwikkeling, behalve alle andere systemen, die regelmatig zijn uitgeprobeerd”.  (Link: HIER)

De gedachte bestaat dus dat het vrije, kapitalistische systeem een bijzonder slecht systeem is, maar dat er geen enkel systeem is dat ook goed werkt. Socialisme, kapitalisme noch communisme zullen slagen.. Er is geen enkel systeem dat werkt en dus dienen wij allen de uitspraak van te onderschrijven..
Wat kunnen we dan doen..? Nog meer schuld creëren en nog sneller de afgrond inglijden..? Zijn wij allemaal, overheden, kleine individuen en instituten volledig krachteloos? De oplossing is feitelijk simpel: de creatie van een NIEUW financieel systeem, dat ondersteunt wordt door de meest krachtige economische instrumenten die de wereld ooit gekend heeft.. En dat is geen ‘isme’..!

Het is een commerciële opzet die doelt op de creatie van ‘rijkdom op schaal’ voor het grootst mogelijke aantal mensen, binnen een duurzame, door bezittingen ondersteunde en omhoog geduwde, wereldwijde economie. Het is een instituut dat tot doel heeft, om iedereen een welwillende houding te laten aannemen, ongeacht huidskleur, wereldbeeld en of diens plek op Aarde. Dit alles zónder het creëren van schuld en zonder het benadelen van de belangen van anderen, of zij nu ‘groot’ of ‘klein’ zijn. Hoewel dit systeem tot op de dag van vandaag bekend is bij slechts een handvol mensen op de hele wereld, bestaat het desalniettemin al, binnen een machtig en uiterst krachtig nieuw systeem, dat gecreëerd is en bestuur wordt door ‘kleine individuen’..  Het systeem wordt al gebruikt door ‘kleine individuen’, want zij zijn de meest krachtige macht op Aarde!

Mervyn King, de ‘Governor of the Bank of England’ verklaart dat ‘van al de verschillende manieren om het bankieren te re-organiseren, datgene wat we vandaag de dag onder ogen zien, de slechtste is’.  (Link )

Wil de ‘ware’ Obama opstaan..!

Obama
Dan hebben we de toespraak van de president van de VS, Barack Obama in Kansas:
“We hebben nu, net als dat het geval was in de periode van president Teddy Roosevelt, een tijd, dat een bepaalde club in Washington, die de afgelopen 2 decennia heeft geroepen, dat we op de economische uitdagingen moeten reageren met hetzelfde bekende deuntje. En dat deuntje luidt volgens hen: ‘De markt zal overal voor zorgen’. Als we ervoor zorgen dat we nóg meer belastingvoordelen geven en nóg meer deregulering toepassen, in het bijzonder voor de rijken, dán zal onze economie weer sterker worden. En natuurlijk zullen er, volgens hun zeggen, verliezers en winnaars zijn. Maar als de winnaars het heel goed krijgen, zullen zij ervoor zorgen dat banen en welvaart bij iederéén terecht komen. En, zo redeneren ze, als dat dan niet mocht gebeuren, als deze welvaart niet bij iedereen terecht komt, dan is dát de prijs van de vrijheid. Nou, dat is een simpele theorie.

We moeten toegeven, het een theorie die ons ruig individualisme aanspreekt. Én onze gezonde afkeer van teveel overheidsinvloed. Het zit in het DNA van de VS; het is een theorie die mooi op een bumpersticker past, maar er is één probleem: hij werkt niet! Hij heeft nooit gewerkt. Het werkte al niet, toen deze theorie werd uitgeprobeerd tijdens de Grote Depressie. Het was niet deze theorie die leidde naar de na-oorlogse economische bloei van de jaren 1950 en ’60. Het werkte ook niet, toen we deze theorie toepasten in het laatste decennium. Ik bedoel te zeggen, dat jullie moeten begrijpen dat we deze theorie nog niet uitgetest zouden hebben.
(Link: HIER)

De Paus roept op tot ‘ethisch handelen’..
Citaat van een artikel rondom uitspraken van de Paus rondom het invoeren van een ethisch financieel systeem.
“De economie heeft ethiek nodig om correct te functioneren. Niet zomaar ethiek, maar een ethiek waarbij de mensen central staan. Boven alles dient de intentie te staan om ‘goed te doen’, een intentie die onverbrekelijk verbonden dient te zijn met de capaciteiten om goederen te produceren. Financiële instellingen dienen hun oprechte, ethische fundamenten van hun handelen te herontdekken, waardoor hun activiteiten niet leiden tot het misbruik van de uiterst fijn-zinnige instrumenten, die kunnen helpen om de belangen van spaarders te verraden.”  (Link: HIER)

Download de hele PDF, ‘Global Econo Release’ HIER

98 gedachten over “De wereldwijde, economische herstructurering!

 1. bij dit artikel krijg ik een hele vieze smaak in de mond.
  het klinkt voor mij net als vlak voor de inval van de vijand in 1940 toen Colijn tegen het Nederlandse volk op de radio zei: gaat u maar rustig slapen de overheid waakt over u; en de volgende ochtend stonden de vijanden al bijna aan de Noordzee.
  ik ben veel eerder geneigd om mijn helaas te vroeg overleden oma te geloven:
  “hoe groter de geest hoe groter het beest”; proberen ze nu via dit slappe verhaal een NWO erdoor te krijgen?
  want dat kan ik er uit lezen.
  wel populistisch gebracht door alle schulden op te laten lossen en over te gaan naar een wereldmunt die alleen maar digitaal te gebruiken is.
  dus daar gaat je privé de deur uit.
  wat blijft er van je eigen integriteit en zelfwaarde over?
  weest welkom Orwell je had gelijk het is alleen wat later geworden, sorry.

  1. Snel je oordeel klaar, of ben je in ‘wake’-mode..? Misschien even je tanden poetsen, even wachten wat er komt..? Had je andere plannen..?

  2. Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het komende jaar.
   Nu wil ik samen met u een rekensommetje maken. Schrik niet het is niet moeilijk.
   Stel er is een economische eenheid van 20.000 mensen (een economische eenheid is een groep mensen die van elkaar afhankelijk zijn).
   De helft hiervan is rijk en bezit alles, dus 10.000 mensen bezitten alles.
   Stel dat alles € 100,- is.
   De andere helft loopt in zijn blootje rond en vindt dat het tijd wordt dat ook zij kleding en een hutje krijgen.
   De rijken zijn de beroerdste niet en lenen de armen elk € 100,- op 1 januari.
   Maar de afspraak is dat zij op 31 december van dat zelfde jaar zowel de € 100,- als de rente van € 5,- zullen betalen.
   Niemand die ook maar bezwaar maakt want die dan leeft die dan zorgt, toch?
   Er waren echter 1% van de armen die goed hadden gekeken naar de rijken en ook wat slimmer waren dan de rest bedachten een plannetje.
   Als ik mijn € 100,- opdeel in tien delen en die ook uitleen krijg ik ook meer geld op het eind van de looptijd.
   Zij bedachten dat zij op 2 januari hun geld uitleenden en als rente op die € 10,- slechts € 1,- zouden vragen.
   Die honderd mensen (want dat is 1% van 10.000) hadden afgesproken dat zij op kerstavond die € 11,- van de mensen zouden ontvangen.
   Zo gezegd zo gedaan.
   Nou zult u zeggen : wat is daar verkeerd aan?
   Nou het volgende: uitgeleend was 10.000 x € 100,-= € 1.000.000,- .
   Er komen dan een aantal vragen tevoorschijn:
   1.waar moet die extra rente van €5,- van betaald worden zonder dat er iemand tekort komt?
   2.Waar moet die extra extra van € 1,- van betaald worden zonder dat er iemand de dupe wordt van deze handeling?
   U voelt het al aankomen dat kan gewoon niet als je alles uitrekent is het zo dat er 510 mensen zijn aan de arme kant die niets kunnen betalen en aan de rijke kant zijn er evenveel mensen die niets meer ontvangen.
   Resultaat is dat er dus 1020 mensen de dupe zijn van deze actie alleen al het eerste jaar.
   Als we dat jaar na jaar doorrekenen komen we tot de conclusie dat er een zeer beperkt aantal mensen zijn die zeer rijk zijn geworden van deze transacties en de rest is er alleen maar slechter van geworden.
   De werkelijk is dat er schijnbaar in de echte wereld zoiets zich niet voordoet.
   Let wel schijnbaar want dit gebeurt wel degelijk alleen op veel grotere schaal zodat het ons als individuen niet meer opvalt.
   Een paar honderd jaar geleden was het de christenen net als nu de Mohammedanen verboden om rente te vragen en alleen maar geld te vragen voor de diensten die daadwerkelijk werden uitgevoerd.
   Stel dat iedereen erachter zou komen hoe het spel gespeeld wordt dan is het toch direct te beïnvloeden door ons als klant van een willekeurige bank.
   Wie zijn er de dupe van dit soort praktijken?

  1. Nee, zo gaat dat niet hier ‘Passant’…!! Als ik zo vrij mag zijn.. Daar is dit bericht té belangrijk voor, naar mijn idee. Doe dan gewoon een stuk tekst bij David Wilcock copiëren wat hier op slaat en plak dat in je reactie; niet zomaar roepen svp: ‘Zie de updates die David geschreven heeft’… Val jij door de mand, of lees ik zo oppervlakkig..? Mag ik toch wel zo aan je vragen…?

  2. Sorry GuidoJ,

   vragen mag altijd,

   Vaak worden gekopieede teksten verwijderd(op andere sites), maar hier het stukje:

   UPDATE SUNDAY, JANUARY 1, 2012 — ALMOST THERE

   We are putting the finishing touches on Part III. This is a VERY significant and comprehensive article for reasons I am not at liberty to disclose, but should be apparent within a reasonable amount of time. So yes… I am fine and have been working straight through the holidays, though at a more relaxed speed than during other times of the year.

   The moderators informed me we are getting inundated with comments from people linking to a story on Conscious Media Network about someone claiming to represent an alliance of 130 countries that will be launching a new financial system.
   THIS IS A HOAX. I am now in direct contact with the top people organizing the 122-nation alliance we have been speaking of, as a consequence of getting deeply involved in investigating and writing about the lawsuit — and they told me this story is not true.

   It is possible that we are just dealing with someone looking for publicity. It is also possible that this is intended to distract people from the real issue and do it in a way that can be discredited, so people do not believe the real story. Anyway, my goal is to have the new article up ASAP. Stay tuned

   -FURTHER UPDATE, SAME NIGHT—————————————————–

   The above comments have attracted attention, as we are still being inundated with people linking to this interview as if it were true. Since I am in direct contact with the organizers of the Monaco Accords — the 122-nation alliance — let me say this:

   The “old guard” were not even INVITED to these meetings — and if any of them showed up, they were turned away. Fulford documented all of this at the time. The number of nations that was chosen — namely 130 — is too close to the Monaco Accords figure to be accidental.That being said, Kerry Cassidy vouched for the legitimacy of the man giving the information. That would imply that whomever told him this is lying to him.

   It is also interesting, and may be significant, that less than 24 hours before this story broke on the Internet, one of the chief organizers of the “real” Monaco Accords was hit by a car and narrowly escaped with his life. He is very lucky to have had fairly minor injuries, and will be fine. Nonetheless he is in a lot of pain and is mostly staying in bed. To me, all of this is only further proof that the negative elite are on their last legs and are making desperate moves to stave off their inevitable defeat

   Groetjes

  3. Dank Passant, het staat er idd. Het is oppassen geblazen dus, al zie ik even niet de verschillen tussen de verklaring van dit artikel t.o.v. datgene dat Wilcock/Fulford doorgeven..! Wie het weet mag het zeggen!!

   En daar hoort dan, om volledig te zijn, weer het weerwoord van het CMN / Conscious Media Network bij: HIER

   En sluit me dan toch aan bij de laatste zin van het CMN: ‘Being an admitted optimist, I personally feel a sense of change in the air. I feel as though some invisible doors have been opened to the human race for new opportunity. If the message on Global Economic Restructuring is truthful, we may just be pleasantly surprised at what life on this planet might look like in the near future.’

  4. Volgens Steve Beckow is het geen hoax. Hij respecteert David zegt hij, maar is het niet met hem eens op sommige punten, waaronder deze. Hij citeert uit een interview met Aartsengel Michael over de betreffende video:

   “Steve: The James Martinez video has been called a hoax. For me it seemed like a quiet announcement of NESARA. Was it a hoax? A quiet announcement? Or something else? What was it?

   Archangel Michael: It was a starting flag. It was not a hoax. It was a … very quiet announcement that things are moving. And it was done in a way that it was meant and intended to reassure people that things were under way.

   That all the [??] that would need to be put in place cannot possibly be shared on a wide spectrum at this moment or it would cause complete chaos and collapse. It would cause more harm than good so it was done in this manner to give hope and encouragement and to say “It’s started.”
   http://the2012scenario.com/2012/01/the-james-martinez-video-was-not-a-hoax/

   Ja ja een engel. Interessant. Voorzichtig en onopvallend de witte jassen bellen, aan de praat houden en geen emotionele dingen zeggen, denken velen nu. Misschien is dat het verstandigst. Maar misschien is het ook wel interessant. Ik volg het gewoon nog even.

  5. precies Joris, ik dacht net aan de woorden ‘ons / mij laten Overvleugelen’ die ik gebruikt had in een posting voor Imke, net voordat ik jouw reactie las moest ik denken aan als het maar niet de Beroemde Umbrella van hollywood is, dat duvelse woord dat je in stervens veel Hollywood songs tegen komt en niet veel goeds komt brengen, het uitschakelen van je eigen wil in het voordeel van iets donkers dat jouw agenda wilsbeschikking dan kan uitschakelen overnemen overschaduwen…

   Afschuwelijk nummer trouwens dat willoos klakkeloos meegeblèèèèèeeerd wordt door de aller onnozelste op het hoogste dus laagste platste gewin uit zijnde hol lands patriciër paai talent uitschot… vies bekkend goor klinken de Uuhgrrrh Magyar klanken in her openscheurende h**r*n keeltje…

   het is niet het woord dat je gebruikt maar de bedoeling die er achter zit…
   wie is wie en wat is wat, en soms vaak genoeg is het niet op 1 persoon vast te binden in de tijd, sferen bewegen zich dwars door de elementen dusz ook dwars door de personen heen, het zwart wit schaak spelletje van jou tegen mij zal daarom nooit in Ons voordeel kunnen werken, alleen maar in het voordeel van de ontwerpers van het zwart wit checkerboard, en de NuJij dwerg achtige meeheulers, het goedkope effect ten dienste van iets hogers of iets lagers, dat bestaat wel, daar moet je mijns inziens altijd op blijven letten, daar zit waarheid onder de rollende dice (flint) stones (i luv Imke omdat ik dat super fijn vin om te zeggen nu Nou, daarom zeg ik ut, zonder na te denken, je kan ook schrijven en blèèèeeeeren zonder na te denken vanuit iets kleins,

   je hoeft niet altijd te spreken vanuit het laagste en zelfs niet altijd vanuit die donkere hollywood Umbrella, de satans godheid van hunnie, met de horens en beesten staart, dat staat voor Onmenselijkheid, wezens die niet menselijk zijn van aard, degrading monsters dusz niet het beste met Ons voor hebben, alleen die bevolkingsgroep die in de geschiedenis volkomen geïsoleerd is geraakt van de wereld denkt daar nog steeds belang bij te hebben, maar ook die bevolkingsgroep is niet 1 duidig, het is een mengsel, juist in die bloedlijnen zitten de gezichten die mij het diepst kunnen raken… ze kunnen wel degelijk ook hoog goud blond zijn, ze zijn niet altijd donker, het grote misverstand, kijk naar de neus lijn van Amy, het mooiste dat ik ooit gezien heb,

   http://forward.com/workspace/assets/images/articles/s-amy-082211.jpg

   omdat die lijn dwars door haar lichaam en geest snijdt, tenminste zo zie ik het, en of Amy nou wel of niet veel van de dertiende stam uit het russische gebergte heeft (daar zijn ze ook gemengd geraakt in verschillende ratio’s) of wat meer van de tweede stam dichter bij het huis van Jeshua van Dick z’n pracht Story gedicht Stanza, is niet eens zo belangrijk, de lelijkste neusjes worden niet bepaalt door de kromheid alleen, het is de geest die er achter zit, de schuinheid van Amy haar neus, haar lichaam haar geest daar zit voor mij iets zoooo overweldigends, schoonheid is een te klein woord, okay een tegenvoorbeeld van een lelijke neus, niet vanwege raciale dna kenmerken maar gewoon van lelijkheid van de persoon die er uitspringt, de ontwerper van de vliegveld radio actieve tolpoortjes voor mensen, meneer jerk off…

   let op het bokkenhoorns van het omgekeerde pentagram… hunnie kunnen KCanaänieBaalen zijn, dat ze hun eigen mensen vernietigen en opeten, maar dat mag je niet zeggen omdat dat waarheid in zich herbergt die het onverklaarbare van de goelag en wo2 verschrikkingen deels verklaarbaar maakt, dat is te schokkerend voor de gewone goeiige mensen, en daar wordt op gerekend, NuJIj draadjes over dit onderwerp worden op dit moment UITGEGUMD viel mij van de week weer op, als Ene Nexus het redelijk netjes probeert uit te leggen, een stukje geschiedenis dusz stammen strijd waar wij niets van mogen afweten,

   ik wil nog iets moois zeggen over Mart Smeets, iets wat ik nog nooit zo heb kunnen zien, maar dat voor een volgende keer…, mń koffie wordt koud..

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Michael_Chertoff,_official_DHS_photo_portrait,_2007.jpg/250px-Michael_Chertoff,_official_DHS_photo_portrait,_2007.jpg

   under my umbrella-rihanna(with lyrics)
   http://www.youtube.com/watch?v=2j7c3wzNOEQ

   Dit is wat wij Couveuse landers ook niet graag zien, de hardste helderste spiegel voor de meerderheid van angsthazen in ons pré adolescente demente peop dope vlek vies neus landje;

   http://www.nujij.nl/algemeen/zeilmeisje-laura-bijna-de-wereld-rond.15129236.lynkx

  6. The Beauty en het Beest, dat is geen sprookje helaas, keiharde realiteit en deze riddle raadsel spreuk kan nooit gekraakt worden door de goedkope karnaval Carnival dwergen, geen oog voor Schoonheid betekent geen oog voor Het Beest… het lelijkste van het lelijkste, die 2 gaan Vaak Samen, Hufter en Hofdameszzz… (afschuwelijke realiteit die ik toen en nu nog nauwelijks kan verwerken, en hoe lang geleden is die Dutch hufter film al weer geleden?!)

   Dusz daar waar het mooiste en het lelijkste niet mogen samen komen daar is geen Waarheid over onze Aardse Kosmische Realiteit.. dat heet Socialisme, de foute gelijkheid, het alles uitvlakkende om te verhullen wat er achter de fabiaanse wolven schermen schaapskooi schuil gaat..

   Calexico – Crystal Frontier
   http://www.youtube.com/watch?v=gLsQ_8PwwDs

  7. Hyper en Joris, wat moest WantToKnow zonder jullie genuanceerdheid..!! En dat meen ik. Dank en dank! Het wordt eens tijd om de dualiteit in onszelf tegen het licht te houden. De vraag is dan uiteindelijk naar mijn idee, of er wel zwart en wit is. Donker en licht, ja en nee.
   Wat voor de één ‘ja’ is, is voor de ander ‘nee’.. En als beiden dat roepen vanuit hun hart is dualiteit alléén op te lossen door een middenpositie in te nemen.

   Of zoals ik hier al vaker gezegd heb: Trialiteit te creëren, zoals Steve Rother en de Groep het zo mooi noemen. De triale positie is een positie van ‘0’. Het binaire denken is dus akkoord, ik bedoel niet ‘schadelijk’, zolang er ‘iemand’ naar het binaire denken KIJKT..!! Bijvoorbeeld jij als subjectief observator.. Hoezo kwantum-mechanica.. 🙄

 2. Guido, ik vond dat onzin filmpje ook erg zonde onder het astrologisch jaaroverzicht van Manuela Knaap.

  Jammer dat je die gemist hebt.

  Maar vrijheid van meningsuiting is een mooi iets, niet?

  1. Je vindt het onzin, maar had het niet willen missen…?? En idd: dat is een mooi ‘iets’.. Misschien iets meer duidelijkheid..?

 3. Die wereldmunt toch… Hoe zouden zij die het beste kunnen ‘verkopen’ nu er zoveel mensen wakker en kritisch zijn en zich op de nieuwe internetblog-wijze over van alles en nog wat informeren?

  – Een president laten zeggen dat het oude eigenlijk nooit deugde?
  – Een onaantastbaar EU-orgaan scheppen met 1 klauw in de geldkist van de lidstaten en de andere op de uitknop van hun publieke microfoons?
  – Via de blogs een aankondiging doen over iets ‘groots’ dat te komen staat?
  – De crisis nog hoger opstoken en iedere volkeling, inmiddels wanhopig op de knieeen, de ultieme oplossing aanbieden waarvan het fundament al gedroogd is door het werk van bovenstaande punten?

  Ik geloof dat de NWO scherp is en wij tot nu toe meestal slechts achteraf kunnen bepalen wat het echte verhaal ongeveer is.

  Toch, dit soort artikelen op website- en bloginfo brengen OOK goede vragen met zich mee; vragen die tot wakker-genoeg-zijn leiden die op het moment-supreme, het moment waarin de wolf zich van de (kleverige en rot-ruftende) schapenhuid ontdoet, zodat – gelijk roodkapje – de simpele man de buik van de NWO kan opensnijden met de slotzin: eind goed al goed… Totdat de volgende universele wending ons weer uit de komende gouden eeuw verjaagt… pfff… Never ending?

 4. wereldleiders en financiers van maar liefst 130 naties

  Dat zijn dus never wereldleiders. Gandhi was een wereldleider IMHO omdat hij er tussen stond toen de klappen vielen. Hij had geen “middleman” nodig om welke boodschap dan ook te brengen. Hij ging voor de vertegenwoordigers van de Kroon en de City staan en zei: Hier ben ik en ik ga niet weg tot je me doodmaakt of oprot.

  Hij stond in een lendendoek tegenover de toen en nu grootste heersende macht ter wereld. En hij was alleen. Niet dat hij geen aanhangers had of mensen die hem steunden. Maar er zat niets tussen de stok en zijn hoofd.

  Nu komen er “leiders” en FINANCIERS uit maar liefst 130 landen en die hebben een stroman nodig om hun boodschap te brengen. Terwijl alleen Costa Rica geen leger heeft en als we veronderstellen dat dat die leider er bij is, blijven er 129 complete legers over. Terwijl er, zo leert de geschiedenis niets meer nodig is dan een lendendoek en een hoofd zonder helm om de wereld te veranderen.

  Sorry Guido dat ik daar dan heeeeeellllll eeeeerrrrggggg sceptisch over ben.

  Een warme groet,

  Dzyan

  1. Nou vooruit maar dan.. Omdat je het zooo errug meent..
   Dank Dzyan!! 🙄

  2. zo doe je dat beste;

   http://www.fourwinds10.net/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1206725198

   het manifesto gepubliseert in 1840. En zeg niet dat de nazi’s hun vermogen hadden ingepikt. Wel eens gehoord van askjeNAZIm. rockefellor,brezinsky,kissinger etc. Het waren de goudsmeden uit de streek rondom frankfurt(ecb). de uitvinders van fiat currency. kijk eens onder de oprichting van de FED in 1913.De MEYER auf rotschild.

   Was eigenlijk geplaned in 1912. Echter vanwege teveel tegenstand , is er een uitnodiging verstuurd(jp morgan) in begin 1912 voor een soort cruise .
   Men vertrok op 14-04-1912 om volgas richting de states te cruisen dwars door een ijsveld. JP morgan had de boot gemist.

   Dit drama is inmiddels door de askjeNAZIm beursgenoteerde micky mouse media verfilmd. TITANIC. Nee geen conspiracy, gewoon datavervalsing of achterhouden.
   En nu het vervolg hierop; http://reddragonleo.com/

   gewoon nieuws moet je haaks lezen en dan de lijnen tussen de topics trekken.

 5. Wanneer de paus(- eeuwen lang machtsmisbruik en nog steeds boter op het hoofd-) zich er tegenaan bemoeit gaan er bij mij alarmbellen rinkelen. Hoe graag ik ook zou willen geloven in een herstructurering. Voor mijn gevoel wordt hier juist op aangestuurd en het als de gedroomde oplossing gepresenteerd. Als je niet oppast zitten we straks helemaal in de tang.

 6. Hallo allemaal in ons 2012.

  Mis ik wat?
  Doolt er een groep krachtige wakkere mensen rond die ‘het’ voor ons allemaal gaan oplossen:
  ” Hoewel dit systeem tot op de dag van vandaag bekend is bij slechts een handvol mensen op de hele wereld, bestaat het desalniettemin al, binnen een machtig en uiterst krachtig nieuw systeem, dat gecreëerd is en bestuur wordt door ‘kleine individuen’.. ” ?

  Ben ik één van hen die in het interview worden gevreesd als zijnde niet bereid om de voorstellen vanuit de elite ditmaal wel te vertrouwen? Zo’n NWO-kritiker…

  Laat ik voorop stellen dat ik moeiteloos aanneem dat er in de elite inzicht is ontstaan in de vergissing van hun piramide stelsel, in het geldsysteem dat een wereldwijd geloof is geworden dat de mens en de mensheid roekeloos en destructief doet zijn naar alles wat leeft, bedoeld en onbedoeld, bewust en onbewust.
  Eenlingen in de piramidetop zijn ook ontwaakt(er) en worden daarmee een bron van verandering ten goede.
  Of die eenlingen zich echter, over naties verspreid, verenigd hebben en ‘iets’ hebben ‘gecreëerd’ dat de mensheid zal gaan bevrijden, dat botst in mij om de volgende redenen.

  Zelf heb ik tientallen jaren gepuzzeld over deze waanzinnige wereld met haar waanzinnige systemen, zoekend naar een passende manier om daarmee om te gaan, en er gezond in te blijven functioneren, aldus gezondheid uitdragend. In 1996 viel uiteindelijk het kwartje, en dat is dan mijn individueel proces. Toen zag ik de weg die de mensheid (verkiest!) te gaan richting de nabije toekomst, en hoe die theoretisch te sturen is richting een menswaardige wereld. Mij persoonlijk gaf dat rust, eruit te zijn. Terwijl ik hier in de wereld ben. Mij geeft het rust om te weten dát er een uitweg uit de wereldwijde puinhoop is van en voor iedereen, niemand uitgezonderd …. tenzij iemand uitgezonderd verkiest te zijn of blijven. Dit laatste merk ik op omdat ik een spelregel besefte: Iedereen heeft een vrije keuze hierin!

  De mogelijkheden die ik in 1996 zag waren zo gigantisch krachtig en machtig dat ik mij er veel te klein voor voelde daarmee iets te doen. Maar niets doen zou de toestand niet veranderen…. wat dus ook mijn (toe)doen is! Een verschrikkelijke verantwoording om te voelen.
  Neen, ik kon mijn inzichten niet bij “een groep” neerleggen zoals het videootje beweert dat deze meer ontwaakte mensen wel doen. Gewoonweg omdat iedereen met z’n eigen drama eerst bezig is, naar vrije keuze, en er dus geen mensen opduiken die de andere gedachte omarmen die dit alles in de praktijk zou doen realiseren. Anders gezegd: Indien de wereld er anders uit zou moeten zien dan zag die dat al, hij ziet er precies zo uit nu omdat dit onze gezamenlijke keuze is.
  Kennelijk verkiezen we dit zo.

  Kan het daarom anders worden? Ja, dat wordt het al. Tal van mijn in 1996 reeds beschreven mogelijkheden verwezenlijken zich sindsdien. Langzaam maar zeker, en met enorme omwegen en verspilling van tijd en energie bezien vanuit het eindresultaat (maar met kennelijk geleverde ervaringen conform alle keuzen).
  Bijvoorbeeld schetste ik in 1996 dat iedereen vrijwillig veel geld verkoos uit te geven aan zaken als mobiele telefonie, gps, sociale media, transport, enz enz. Ik boetseerde van kneedrubber een klein mobieltje met een displaytje erin om mijn gesprekspartners, waaronder grote bedrijven en overheden, überhaupt een voorstelling te kunnen geven van mijn toekomstvisie. Een visie waarop geanticipeerd kan worden om tot iets goeds te komen, zoals ‘crowd power’ op elk gebied middels communicatie.

  Maar geanticipeerd wordt er niet in een op concurrentie gebaseerde samenleving, waar ieder om het eigen hachje gaat vechten ten koste van alles en iedereen. Nu hebben we dan vijf verschillende gammele draadloze telefoonsystemen met veel opgetelde stralingsvervyuiling ipv één kwalitatief goede met weinig straling.
  En zo met elk voorbeeld. Ieder verkiest zijn eigen zelfzuchtige(re) drama eerst (nog) af te maken. Tot dat niet meer kan.

  Ja, in het filmpje weet de verklaring gever dat het mondiale spel uit is. Maar dat weet iedereen die 1+1 optelt, en het lef heeft dat te doen. Maar weten zij het alternatief ook?
  Dat wacht ik af, gezien mijn eigen ervaringen ermee. Want ik herken nog niets in hun weinige uitlatingen erover. Behalve wat het niet-is, zoals aan medemensen opgelegde ‘nieuwe systemen’.

  In de nieuwe tijd zal de eigen vrije keuze aan ervaringen voorop staan. Geen systeem kan worden opgelegd. Slechts op basis van herkenning en enthousiasme kan een werkelijke verandering plaatshebben. Volstrekt vrijwillig verkozen door elk van ons.
  En ja, het wordt mooi waar we heen gaan, hoe dan ook.

  Tot nader, alle goeds, JohanP

 7. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Een deel van het plan is het afschaffen van schuld, op een uiterst overwogen en geplande manier, geld scheppen uit zeepbellen en luchtkastelen afschaffen
  Open boekhouding van banken, bedrijven en overheid, corruptie en criminaliteit indijken, stop aan schaduw(zwarte markt)accountment

  James Martinez leest deze verklaring voor over een nieuwe, wereldwijde valuta, die wordt aangekondigd en die langzaam zal worden ingevoerd,om een einde te maken aan de tirannie van het huidige banksysteem.
  invoering van de internationale handelmunt De Bancor, waaraan elk nationale munteenheid wordt gekoppeld in de eerste instanties naar vaste wisselkoersen en vast
  grondstofprijzen contra speculaties en hun woekerprijzen

  Lees deze verklaring:
  Overheden werd opgedragen om de schulden van banken te voldoen,ervoor te zorgen dat de rijkste laag van de bevolking haar verliezen kon afwentelen op de belastingbetalers. Het volledig falen van politieke leiders. Regeren van de schaduwregeringen achter de rug van de verkozen democratische regeringen.

  De gedachte bestaat,het vrije, kapitalistische systeem is bijzonder slecht systeem .Socialisme, kapitalisme noch communisme zullen slagen.. Er is geen enkel systeem dat werkt.
  Enkel de wetenschappelijke zoektocht naar een beter systeem zal soelaas bieden zolang dat de wetenschappelijke kennis haar plafond niet heeft bereikt zal een permanentie geven van bijschaven en omschakelen zelfs in samenwerking met Extraterrestrials.

  Goden en godinnen aanbidden binnen of buiten kerkgebouwen zullen de problemen niet oplossen. De volkse aanhang zonder goden en godinnen moet voor deze geen oorlog voeren. Het juiste gedragspatroon voor het beschavingspeil buiten de zoologie?!
  Juist :de huidige, wereldwijde, economische bloedbaden, tot de conclusie dat de basisbeginselen van de wereldeconomie niet bekend zijn, tegenwerking van
  WTO enz

  de creatie van een NIEUW financieel systeem, dat ondersteunt wordt door de meest krachtige economische instrumenten die de wereld ooit gekend heeft door toedoen van welke derden zonder de parlementaire inspraak wordt niet geduld, de grote meerderheid tegen minima minderheid, wat jaren verborgen bleef gehouden voor het publieke oog vraagt om wraak
  De manieren om het bankieren te re-organiseren, datgene wat we vandaag de dag onder ogen zien, de slechtste is’ Juist
  De domheid der domheden : de vrije markt der zelfregulering zou overal voor zorgen’ geen belastingbetalen nóg meer deregulering, enkel voor de rijken,en natuurlijk verliezers jan met de pet en winnaars de super rijken zijn. De prijs van de vrijheid voor het totale dualisme..

  Geen begrip voor wetenschappelijke vooruitgang, wie er tegen is heeft in ruimtevaartzaken met Extraterrestrials niets te verloren, zonder wetenschappelijke kennis en opleiding binnen eigen ruimtevaartuniversiteiten geraakt men nergens, analfabeten slecht geschoolden en verkeerd geschoolden, schoenmarkers blijft bij je eigen leest…

  1. Als de schulden verdwijnen, hoeveel geld blijft er dan nog over?

   Met andere woorden de honger zal zich sneller verspreiden dan dit economische systeem.

   Groet,

   Dzyan

  2. @ dzyan
   Ik denk dat je een paar vragen overslaat.
   Hoeveel geld is er eigenlijk werkelijk? dat lijkt mij een begin, hoe kan geld verdampen op de beurs? Wat is geld werkelijk? Waarvoor zou je geld willen gebruiken?
   Als je op deze vragen een antwoord geeft valt jouw conclusie dat als er geen schulden zijn dat de honger om zich heen grijpt geheel weg.
   Eigenlijk is het nogal simpel, geld is van het smeermiddel verworden tot een oppotmiddel van macht. Versterkt door het vele uit niets gecreeerde virtuele geld.
   Lees maar eens boekjes van stichting strohalm ( heeft nu een nieuwe naam stichting stroo) Het gelijk van genoeg, tracteaten geld enz. Heel verhelderend, zeker als je dat aanvult met de kennis over geld zoals die nu bekent wordt.

  3. Grappig Marcel.. Ik zit daar de laatste tijd ook aan te denken.. Als een bank in staat is om 20x meer geld te creëren door de 5% spaargeld die ze gestort krijgt, hoe kunnen er dan tekorten ontstaan..?

   Door idd téveel uit te geven natuurlijk, op de pof. Maar dat zou dan minimaal 20x de spaarquote moeten zijn.. Anders kan er per definitie geen tekort ontstaan. Of zijn de winsten (de 20-factor) van de banken feitelijk LUCHT..?

   Het geld moet, circulair gezien, toch gewoon in omloop blijven. Of loopt het, via rentebetalingen, piramidegewijs allemaal naar de ‘bron’ van de geldleningen.. Naar de eigenaren van de leningen dus; slaan die hun geld gewoon op? Halen ze het UIT ROULATIE..? Resultaat is dan hetzelfde als in je auto bij een ‘olielek’.. Vastloper..!

  4. @Guido en Marcel W in 5D
   De Zwitserse banken komen regelmatig in het nieuws omdat hun kluizen te klein geworden zijn om al het cash geld van hun klanten op te bergen. We mogen redelijkerwijs aannemen dat de situatie in de andere belastingparadijzen op aarde hetzelfde is. Maw. de rijken potten het grootste deel van hun centen op. Is dat opzettelijk om schaarste te creëren? Best mogelijk wanneer je de huidige wereldwijde financiële crisis bekijkt.

  5. @ Marcel Sorry voor de late reactie.

   Jouw vragen:
   Hoeveel geld is er eigenlijk werkelijk?
   Helemaal geen, niks. Er is geen geld er zijn alleen gehuurde certificaten van schuldbewijzen.

   hoe kan geld verdampen op de beurs?
   Er verdampt geen geld op de beurs. Er vinden herwaarderingen plaats die uitgedrukt worden in een geldeenheid.

   Wat is geld werkelijk?
   Mijn wens is dat geld een tijdelijk intermediair tussen twee personen waarbij de ene een dienst levert en de ander niet in staat is een passende wederdienst te bieden, op dat moment. (tijdelijk omdat het opvragen van de wederdienst binnen een bepaalde periode gebeuren moet. Ik stel voor 10 jaren.)

   Waarvoor zou je geld willen gebruiken?
   Zie boven.

   Ik begrijp echter niet waarom er dan geen honger pijn en ellende ontstaat als je van het ene op het andere moment de economische activiteit stopt. Sterker nog als jij morgen de bakker niet betaald, dan kun je met een lange klantrelatie en een goede babbel dat een paar keer doen wellicht, maar niet lang. En het is volkomen logisch dat als er te weinig geld in de economie zit er een schaarste ontstaat.

   Het is misschien eens goed om naar de geldhoeveelheid in de crisis van de twintiger jaren van de vorige eeuw te kijken. Want dat is precies de maneir waarop destijds die crisis gecreëerd is. Geldhoeveelheid is een sterk sturen en snel werkend middel.

   Dat bedoel ik met de honger is er eerder als de oplossing. En de elite leidt geen honger, dat doen jij en ik en onze kinderen. Dus geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.

   Dat oppotten is voorbij als je geld een maximum leeftijd geeft. Dus organisch maakt.

   Een warme groet,

   Dzyan
   Die ff een paar boekjes meer heeft gelezen dan alléén die van strohalm 😉

 8. De theorie van ‘de eerste in druk’ werkt echt. Mijn eerste indruk bij het beluisteren gisteren van de video was er een van : “Eindelijk! Het is begonnen!” Dat schreef ik ook in een commentaar op een ander item.
  Men kondigt de afschaffing van schuld aan : wie kan daar tegen zijn?
  Men kondigt de invoering van een globale handelsvaluta aan, waar de nationale valuta’s aan worden gekoppeld. Vaste wisselkoersen en dito grondstofprijzen om woeker en speculatie tegen te gaan : wie kan daar tegen zijn?
  Elke valuta gedekt door dezelfde waarde in edelmataal. Geen virtueel geld dus, ook al kunnen transacties digitaal uitgevoerd worden. Wie kan daar tegen zijn?
  De opstellers van de nota halen enkele voorbeelden aan van een wijziging in INZICHT, te verstaan als VERLICHTING.
  Zij zeggen letterlijk :”De normale verdachten zijn niet de verdachten”. Dwz. dat de schuldigen van de huidige crisis tot het inzicht gekomen zijn dat zij gefaald hebben, dat de boel niet werkt. Dat het anders moet, niet in het minst omdat zij zelf het slachtoffer van hun eigen misbaksels geworden zijn. Mooi meegenomen, overigens.
  We hoorden allen van de overstap ven de Annunaki naar het Licht. Waarom zouden mensen die overstap (transcendentie, zoals James Martinez zegt)niet kunnen/mogen maken zonder weggehoond te worden? Of die nu Benedictus, Obama, Beatrix, Herman heten, doet er toch niet toe? We mediteren massal voor het wakker worden van de mens, maar hoort dat wakker worden dan selectief te zijn? Wanneer Jan en Piet, Mies en Truus wakker schieten juichen wij. Maar héla, niet Benedictus, niet Barack enz… Die moeten in hun hokje blijven slapen. LICHT SCHIJNT NU EENMAAL NIET OP EEN SELECTIEVE MANIER. Iéder mens heeft het recht om wakker te worden en de kans te krijgen de U-bocht te maken om zijn fouten goed te maken.
  En dit is wat er nu aan het gebeuren is, mede dankzij de niet aflatende inspanningen en druk door de Aardse bondgenoten van de Galactische Federatie. Wilcock en Fulford schrijven er al lang genoeg over. De tijd is aangebroken en die tijd heet NU.

  1. quote: Men kondigt de afschaffing van schuld aan : wie kan daar tegen zijn?

   Ik, want als er geen schuld meer is, is er ook geen geld meer. Dat heeft waarschijnlijk wat meer voorbereiding nodig. Maar vooralsnog is dit een slinkse manier om de geldhoeveelheid krap te maken. Als geld olie voor de economie is, dan betekend krapte een vastloper. Daar hebben u en ik last van en niet de rijken.

   quote: Elke valuta gedekt door dezelfde waarde in edelmataal. Geen virtueel geld dus, ook al kunnen transacties digitaal uitgevoerd worden. Wie kan daar tegen zijn?

   Ik, want dit slaat gewoon nergens op. Als jij iets voor mij doet en ik kan op dat moment niets voor jou betekenen, dan kun je afspreken dat dat later wel weer een keer rechtgetrokken wordt. Maar als je aan ziet komen dat die “rekening” nooit door jou vereffend worden kan, dan kun je met geld gaan werken. De tegenwaarde is dus een dienst of product. Daar hoeft helemaal geen reserve in edelmetaal voor aangehouden te worden.

   Er is helemaal niets tegen geld dat gedekt wordt door simpelweg een onderlinge afspraak. Er is dus geen edelmetaal dekking nodig, dat is mist, de dingen vaag maken. Wel is het heel belangrijk dat er geen rente is. Want onze onderlinge afspraak kost geen geld. En rente is de huurprijs van geld dat geleend is bij een particuliere organisatie. Inkomstenbelasting is de rente die de staat betaald aan die particuliere organisatie om bruggen en scholen te kunnen bouwen en onderhouden.

   En over dat wakker worden ben ik ook al heel sceptisch. Natuurlijk lijkt het er op dat er in mijn directe omgeving steeds meer mensen begrijpen wat er gebeurd. Maar duik eens een avond de kroeg in. En zeg eens: Wij hebben helemaal geen geld, wij huren geld bij een particuliere organisatie.

   Niet jezelf voorstellen dat je in de kroeg staat. Maar ook echt doen. Hopelijk krijg je een beetje meer begrip als ik, toen ik dat gisteren nog deed 😉

   Een warme groet,

   Dzyan

  2. @Dzyan
   Geld met een dekking van edelmetaal wordt als overgangsmaatregel gezien. Op termijn moet geld helemaal verdwijnen en plaats maken voor dienst-wederdienst. Doch men gaat ervan uit dat de doorsnee mens daar nog niet klaar voor is (je kroegpubliek, weet je wel). Met de afschaffing van schuld als eerste maatregel, wil men de mensen financiële ademruimte geven en in miljoenen gevallen een huis of hun huis terug.
   En tja, dat wakker worden : maak je daar toch geen zorgen over. Iedereen kan kiezen om al dan niet in het huidige model verder te willen leven.
   Mijn reactie hierboven is vooral een antwoord op de reageerders die wanneer zij het woord paus, of Obama zien staan, de hele context uit het oog verliezen en als ware Don Quichotes die windmolens (in Holland geen gebrek eraan) te lijf gaan.
   De opstellers wijzen terecht op een veranderende mentaliteit bij diegenen die de macht hebben om veranderingen ofwel tegen te houden, ofwel toe te staan en er actief aan mee te werken. Misschien louter in de hoop op enige amnestieverlening, maar laat dat het resultaat niet in de weg staan. Men kiest veiligheidshalve voor de geleidelijke aanpak en daar kan – zoals met de meeste maatschappelijke veranderingen – best een generatie over gaan. Maar de aanzet is gegeven. Dàt is wat nu telt.

  3. @Anel sorry voor de late reactie. Maar ik heb het erg druk op di moment. Toch wil ik nog een paar puntjes helder hebben.

   Op dit moment is er geen geld. Wij huren certificaten van schuldverklaringen (IOU’s). Niet eens de schuldverklaringen zelf, maar slechts certificaten ervan. Deze zijn niet in ons bezit maar huren wij in bruikleen.

   Dus als we schulden gaan schrappen dan verdwijnen die certificaten die wij nu “geld” noemen. Want Geld = Schuld en de huur van die certificaten noemen we rente. Wat deze club voorstelt KAN dus eenvoudigweg niet. Immers als we de geldhoeveelheid krapper maken (en geloof me dat is nu precies wat de elite wil, want schaarse dingen zijn duur) dan stopt onze economische activiteit. Met als gevolg honger pijn ziekte en andere ellende.

   Daar komt ook geen dienst wederdienst systeem voor in de plaats. En dat hoeft ook niet. Want er is niets mis met het intermediair geld. Het zou alleen van ons moeten zijn en gratis. Dus een rente vrije staatsgulden naar voorbeeld van de Greenback, of in mindere mate de Zwitserse WIR.

   Het moeilijkste punt van die staatsgulden is dat deze organisch moet zijn en na 10 jaar moet sterven. Met andere woorden: na tien jaren waardeloos wordt. Dat is logistiek lastig. Maar voorkomt het oppotten van Geld en houdt tegelijkertijd de omloopsnelheid hoog.

   Tenslotte zal de mentaliteit van mensen niet veranderen zo lang de omgeving waarin zij verkeren niet verandert. Mensen kun je heel moeilijk veranderen. En spiritueel gezien wil je andere mensen helemaal niet veranderen. Maar pas de omstandigheden aan en de mens pat zich aan.

   Een warme groet,

   Dzyan

 9. Het zou kunnen zijn dat er iets ‘positiefs’ gebeurt, maar ik vrees van niet. Een ieder ziet de ‘crisis’ vanuit zijn eigen perspectief. Als politici en banksters zich zouden bekommeren om het lot van de ‘gemiddelde belastingbetaler’ zou de crisis in korte tijd opgelost kunnen zijn. Maar helaas! Die personen denken in eigen belang (’t zijn net mensen)

  Stel je voor dat je in de schoenen stond van ’s werelds grootbankiers en ’s werelds grootindustriëlen, dan zijn de belangen enorm en zij zullen er alles aan doen hun belangen te consolideren en uit te breiden. Ook in de top is het ‘elkaar de loef afsteken’ (’t zijn net mensen). Vandaar dat het ogenschijnlijker is dat er veel meer schulden worden gemaakt dan er nu zijn, zodanig dat ieder mens een slaaf is van de bovengenoemden.
  Onze Haagse en Brusselse politici zullen draaien wat ze draaien kunnen om daarna met een fooi te worden afgescheept (Kok / Bos / …) Het ultieme genot voor een mens zonder geweten is het met een vingerknip kunnen heersen over een ander mens of over een bevolkingsgroep. Denk aan psychopaten in enge of ruime zin.

  1. @Nexus
   Ben een kijkje gaan nemen op zijn website, maar vond niets in die aard.
   Zijn laatste post van 5 jan. is een correctie ivm. zijn artikel : “2012, het jaar van de vuurdraak…”. Er werd hem gemaild dat het niet het jaar van de vuurdraak is, maar dat van de waterdraak, wat staat voor rust en visionaire intelligentie.
   Kan je een link naar die update plaatsen?

  2. @ Anel
   Ik verbaasde mij dat de link naar het interview met dr. franz hörmann was verdwenen op de site waar jij heen verwees cmn….bij deze.
   Hier kan je in alle rust met engelse subtitle de tekst volgen van wat deze man vertelt. Het klinkt voor mij niet ‘gezond’ wat hij zegt….en er zijn geen schulden die verdwijnen…hier is iets anders aan de hand
   http://www.youtube.com/watch?v=a4p4pA8ivZo&feature=player_embedded#!

   en verder is er een website NESARA waar je interviews met Fulford, Martinez en Hörmann kunt vinden
   http://nesara.jimdo.com/startseite/globale-%C3%B6konomische-restrukturierung/

   Ben benieuwd wat je ervan vindt.

  3. Begripsvorming over wat “schulden” zijn vind je terug in de bedrijfeconomische wetenschappen. We noemen het daar met een hele mooie term “financiel hefboomwerking” (meer geld maken met geld van anderen) Ik noem het de “hebzucht van de mensen” om met gebruik van geld van anderen (dus door het maken van schulden) ONZE bezittingen substantieel proberen te vergroten. Ik zeg BEWUST onze,of we nu een hypothecaire schuld hebben of een persoonlijke lening of “rood” staan bij de bank. Altijd is een schuld gebaseert op “HEB-zucht”. Dus, het willen HEBBEN van iets dat we niet zelf kunnen betalen! Dus, zolang de mens wordt geteisterd door zijn “HEB-zucht” zal welk systeem je ook kiest, leiden tot een onevenwichtige verdeling van onze aardse bezittingen! Er is voor iedereen meer dan genoeg op deze Aarde! Waarom bedenken we allemaal nieuwe, kromme systemen, terwijl we maar niet DURVEN toe te geven dat ONZE HEB-ZUCHT (althans in mijn visie) de wortel is van alle kwaad??????Voor mij is er maar 1 remedie: De mensheid zou dienen te ONTHECHTEN van haar Aarde bezittingen en BEREID moeten zijn om alles met elkaar eerlijk te DELEN!

  4. @ Dick…beste wensen 🙂
   Wat is als de ‘heb-zucht’ gewild is? Als ‘men’ alles eraan doet om mensen ‘heb-zuchtig’ te krijgen? Is dat eigenlijk niet het kapitalistische systeem zelf wat met alle uitgekiende middelen erop doelt ons hebzuchtig te houden….
   Over schulden gesproken (die niet iedereen heeft) deze meneer Hörmann spreekt over de plannen van deze groep om iedereen een digitaal basisinkomen te geven. Maar uiteindelijk gaat om de, niet nader gedefinieerde, talenten en ontwikkelingsniveaus van ieder mens. Dus in het begin heeft iedereen een soort schuld…dat klinkt raar en nog meer trouwens.
   Ik ben het helemaal met je eens, dat deze wereld genoeg heeft voor iedereen. Als we eindelijk bevrijd zijn van alle systemen….dan kunnen we pas vrij uit eigen wil en kracht ons eigen ‘systeem’ ontdekken.
   Misschien zouden we kunnen beginnen om geen enkele nieuwe form die van ‘boven’ komt te omhelzen maar ONS eigen HEB-genoeg ontplooien, van ‘beneden’ moet het komen….van vrije mensen.
   Deze ‘wereldwijde economische herstructurering’ heeft voor mij niets met vrijheid te maken.

  5. @monika.
   Dankjewel voor de links.
   Brrrrr! Totalitairder (bestaat dat woord wel?) dan wat die Hörmann vooropstelt kan je bijna niet bedenken. Zijn ‘systeem’ is nog luchtlediger en meer onderdrukkend dan de huidige toestand. En je bankdirecteur als je financiële goeroe. Pffff!
   Ik moet die vent niet, en zijn theorieën nog minder. Is een spreekbuis van de oude WO, zoveel is duidelijk.
   Terwijl ik aan het luisteren was, snapte ik het ineens. Hörmann benadrukt dat virtueel geld géén geld is, terwijl hij het systeem wel promoot. In een antwoord op Guido en Marcel W 5D schreef ik dat de banken in belastingparadijzen geen blijf meer weten met het baar geld van hun stinkend rijke klanten. Nu, waarom hebben die rijkerds geen vertrouwen in de ellenlange getallenreeksen op hun pc en bankuittreksels? Omdat zij doorhebben dat geld pas bestààt wanneer het zichtbaar en tastbaar is. Wanneer je het reëeel in je handen houdt of in de safe hebt zitten, dan pas héb je geld. Eigenlijk zouden wij allemaal, wanneer er geld op onze bankrekening komt, alles onmiddellijk af moeten halen. Zouden wij een pak sterker staan.
   @MAY-lou-A
   Bedankt voor die andere link naar Fulford. Hij zegt inderdaad dat het een manoeuvre van de oude WO is.
   Toch wel jammer dat Fulford regelmatig op fouten wordt betrapt. Eerst de vuur- ipv. waterdraak. Een beetje verder waar hij prins Harry als opvolger van the Queen aanduidt, maakt hij de fout de naam Battelberg om te zetten in Windsor. Terwijl Battenberg Mountbatten werd en Windsor een alias is voor von Skasen Coburgh und Gotha. Ik denk dat hij te snel wil gaan en zichzelf wat voorbijloopt, vandaar die slordigheden.
   Hoewel, wanneer je geloofwaardig wil zijn en blijven, hoor je je gegevens eerst grondig te checken.
   We zijn er dus nog niet, toch zijn we al flink opgeschoten.

  6. @ Monika, ook nog een gezond en inspirerend 2012 toegewenst. Ik bedoel met mijn bijdrages hier aan te geven, dat we snel de neiging hebben om de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen (banken, overheid etc), waardoor we geneigd zijn om onvoldoende naar ons zelf te kijken. Ik heb de moed opgegeven om nog energie te steken in verandering van bestaande systemen. Ik draai het volledig om! Ik heb ervoor gekozen om te beginnen met mijzelf! Dus, de weg te gaan van ONTHECHTING (uit de heb-zucht). Dat is geen gemakkelijke weg, merk ik. Maar gaandeweg brengt het heel veel! Ik zie ook meer en meer dat we in een hele mooie tijd leven, waarin heel veel mensen ervoor KIEZEN om deze Smalle Weg te gaan. En ik vind het heel mooi om dat te delen met andere mensen, zoals hier op WTK. Zodat je elkaar kunt versterken! Want veel LICHT verdrijft vanzelf het DONKER!~Daarom geloof ik erin dat de wereld slechts kan veranderen door vanmuit de basis, dus iedereen individueel te beginnen! Ik heb hier op WTK wel eens geschreven het verhaal in Genesis over Lot en zijn familie. Zij worden door een Engel midden in de Nacht(dat is dus in de duisternis) opgedragen Sodom en Gomorra (staat voor de heb-zucht) te verlaten en al hun bezittingen achter te laten en absoluut niet meer om te kijken! Uiteindelijk gaat de familie, maar als ze in de heuvels buiten Sodom en Gomorra lopen kan de vrouw van Lot het niet laten om om te kijken. En ze verandert vervolgens in een Zoutpilaar! Ik ben net in de Nag Hammadi geschriften aan het lezen en in de Bhagavad Gita. Als ik die geschriften lees voel ik dat Jezus en Krishna belangrijke Wegbereiders zijn geweest voor ons op het Pad naar Onthechting!

  7. Heb-zucht moet je in mijn visie heelm breed zien. Het kan gaan over materiele bezittingen! Dat is voor mij nooit een thema (karma?) geweest in mijn leven. Alles kwam altijd naar mij toe. Ik heb er nooit echt naar hoeven verlangen en dat nooit als tekort ervaren. Maar er valt ook onder wat Hyper de “gehechtheid aan eeuwig gedroomde zaligheden” bedoelt en Hyper kennende bedoelt hij daar niet iets materieels mee. En dat is wel een thema (karma?)dat ook mijn leven voor een belangrijk deel heeft bepaald! Ik heb mogen ervaren de laatste jaren dat dit vaak energetische zaken betreft, die vaak in het diepste verborgene van mijn ziel zich afspelen. Om daar bij te komen vergt dat je volledig tot inkeer komt!

  8. @ Dick dan wordt het toch eens tijd om uit je ziel te gaan leven ipv van uit je EGO, want die laatste re-incarneert nl niet die is maar eenmalig, een weg werp artikel voor tijdelijke (on)-gemakken. Heb-zucht is een onderdeel ook van het wens-denken wat eigenlijk maar beeldspraak is van niet te vormen illusies. Karma is het zelfde als wat je voor je vakantie tripje hier op aarde heb uitgezocht, dat en dat Hotel, restaurant, strand, musea, binnen en of buitenland, man/vrouw reis partner, luie en of een trill van een vakantie. Helaas zonder annulerings verzekering!

  9. Dank je, Paul, voor je wijze raadgevingen. Je hebt helemaal gelijk dat het tijd is om naar mijn ziel te luisteren. Dat bedoel ik ook met tot “inkeer” komen. Het is echter mijns inziens ons/mijn ego (vanuit ons/mijn geconditioneerde brein) die ons/mij daarvan probeert af te houden. Door te luisteren naar wat mijn ziel me te zeggen heeft, ben ik in staat om veel van de “oude pijn” te helen! Ik heb dat zelf al heel veel aan de lijve mogen ervaren!

  10. @ Dick
   Hoe de mens hier op aarde in elkaar steekt wordt door verschillende factoren gevormd. De ziel is een deel….er zijn ook dingen als menselijke en sociale interacties die meespelen. Veel mensen zijn ook niet gelukkig door elementaire tekortkomingen die dus al na je geboorte in deze materiële wereld hebben plaatsgevonden…op zoek naar het geluk zeg maar….dat is wat velen doen. Ik heb 20 jaar geleden een boek gelezen van Jean Liedloff, een antropologe en wetenschapster. The continuum concept.
   Er zijn behoeftes (verwachtingen) die een mens heeft als die op aarde komt m.b.t. de zintuigen en zijn ontwikkeling. Kijk maar naar de apen hoe zij met hun baby’s omgaan. De mens heeft emotionele en sociale gebreken omdat hij niet dat kreeg wat echt belangrijk is voor een ‘gelukkig’ leven. Liedloff leefde in Venezuela bij een indianenstam en verbaasde zich hoe met elkaar was omgegaan in vergelijk met de westelijke wereld. Dit is heel boeiend om te lezen. Geen angst maar vertrouwen zijn de motivaties en vooral de vrije wil.
   Ik schrijf dit omdat de mens zodanig ‘geconditioneerd’ is, dat hij ‘vastloopt’ op het mens-zijn op zich….ver weg van de natuurlijke bedoeling.

  11. jah klopt Monika..
   ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk allerlei vormen van ‘aanraking’ toe staan, inclusief fysieke aanraking, omdat er het 1 en ander mis is gegaan, niet dat ik het niet wil, ik wil het heel graag, meer dan graag, maar er zit ‘iets’ in de weg..
   verder geen omgeving die het genezingsproces kan begrijpen, activeren, accepteren etcetera..

   mijn ‘droom’ is naast mijn eigen heel wording genezing, dat van anderen die er minstens zo erg aan toe zijn als ik, de verkapte zware gevalletjes van emotionele en ook lichamelijke mishandeling, daar voel ik mij het meest thuis, alleen de zogenaamde ‘hulpverlening’ in verNederland deugt meestal niet, blijft over waarschijnlijk sommige vormen van straat prostitutie, maar deugt meestal ook niet, blijft dan over een braak liggend gebied waar nog een heleboel moet gebeuren,

   iedereen is verschillend, niet iedereen heeft de intelligentie waar ik over kan beschikken, heeft voordelen maar ook flinke nadelen, ik kan goed mijn problemen maskeren, heel verraderlijk, vaak genoeg ben ik jaloers op ‘stommerikjes’, dan is alles beter zichtbaar, die worden wel geholpen, ik niet, is niet eerlijk..

   in Nexus termen ben ik vanaf mijn vroege jeugd mijn eigen 24/7 Psy Operation..
   ik weet niet eens beter, of anders, it is all I know

   Quote:

   ” Beschrijving
   The Continuum Concept introduces the idea that in order to achieve optimal physical, mental and emotional development, human beings – especially babies – require the kind of instinctive nurturing as practiced by our ancient relatives. It is a true ‘back to basics’ approach to parenting. Author Jean Liedloff spent two and-a-half years in the jungle deep in the heart of South America living with indigenous tribes and was astounded at how differently children are raised outside the Western world. She came to the realisation that essential child-rearing techniques such as touch, trust and community have been undermined in modern times, and in this book suggests practical ways to regain our natural well-being, for our children and ourselves. ”

   http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/the-continuum-concept/1001004001254293/index.html

   http://books.google.nl/books?id=W4GviNYO9hAC&printsec=frontcover&dq=Jean+Liedloff+The+Continuum+Concept&hl=nl&sa=X&ei=TT8HT4zrCo_R8QOnysTJAQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Jean%20Liedloff%20The%20Continuum%20Concept&f=false

  12. @ Hyper….thanks voor de aanvulling op het Liedloff boek. En ook dat je zo eerlijk over jezelf verteld. Ik weet niet wat precies gebeurd is in je jeugd maar er zijn niet echt veel mensen meer in onze ‘armoedige’ beschaving die ‘compleet’ zijn.
   Maar ja ook nu nog, ofwel het bewustzijn zich toch heeft veranderd mbt opvoeding en de mens….het blijft een onbevredigende zaak….mensen voelen niet de noodzaak om er helemaal voor te gaan. Ik heb soms echt moeite om al dat goedbedoelde van vaders en moeders serieus te nemen….ze snappen gewoon niet wat ECHT belangrijk is. Je kan met je kindje in een grot wonen zonder al dat perfectie-gedoe als je maar het echte mens-zijn leeft….
   Vraag maar aan moeders of ze hun baby de hele tijd willen dragen en borstvoeding geven wanneer het kind wil en niet de moeder!! Zich zelf zo terug nemen dat er ruimte ontstaat voor de baby…en dan bedoel ik niet een box en een leuke mobile boven je hoofd….maar het leven met alles erbij…wind, regen,geuren, kleuren, huidcontact, beweging…. Eigenlijk zou ieder mens maar in eerste instantie ouders dit boek lezen en niet al die andere onzin van het consultatiebureau….
   Je ziet dat ik de samenleving zo niet compleet vind en daardoor zijn we ook steeds meer verwijderd om ons instinct te gebruiken, vertrouwen ons zelf niet meer….veiligheid contra vrijheid….ach ja
   http://www.youtube.com/watch?v=1lyu1KKwC74&feature=related

 10. Nog even ter aanvulling over de financiele hefboomwerking. Ik koop voor 1500 euro aandelen. Ik stop er aan eigen geld 500 euro in. Ik leen de andere 1000 euro tegen 4% rente per jaar bij de bank (kost me 40 euro). Vervolgens levert mij die aandelen netto 6% rendement op (= 90 euro). Dan heb ik per saldo verdiend 50 euro. Dat betekent een rendement op mijn eigen inleg van 10% (50 euro op 500 euro). Dat is dus ook wat veel banken hebben gedaan en ook veel overheden! En ook heel veel pensioenfondsen! Bij de laatste werkt het wat ingewikkelder, omdat ze u een levenslang pensioen hebben beloofd, rekening houdend met toekomstige rendementen op de belegging van de door u betaalde premie, die ze gezien de huidige ontwikkeling bij lange na niet kunnen waarmaken! We willen een levenslang pensioen van liefst 80% van ons laatstgenoten salaris, maar hebben geen zin om daarvoor het volle pond te betalen. En als dan het geld er niet is om de pensioenen uit te betalen, klagen we moord en brand!Dus, ook hier is weer sprake van HEB-zucht! We denken recht op iets te hebben dat er niet is!

  1. Over onze pensioenen gesproken! Misschien wel de belangrijkste taak van De Nederlandse Bank (sinds de invoering van de euro)is het bewaken van het “goudgerande” pensioensysteem in Nederland! Aangezien meneer Jan Kees de Jager, namens de overheid, haarscherp aanvoelt dat door de vergrijzing in Nederland de economie steeds meer gaat draaien op de bestedingen door de oudere medemens, voelt hij als geen ander dat de overheid dus meer grip moet krijgen op De Nederlandse Bank. Dus, stelt hij een zekere Klaas Knot aan als president! Lijkt me een hele aardige man, maar niet de persoonlijkheid om voldoende tegenwicht te bieden tegen de soms tegengestelde belangen van onze overheid! Wat is nu het geval? De pensioenfondsen dreigen in financiele problemen ter komen en zijn daardoor genoodzaakt om hun premies te verhogen en daarnaast hun uitkeringen te verlagen. wat gebeurt er vervolgens? De gepensioneerden schieten in hun ANGST en geven geen geld meer uit! Meneer Kees de Jager ziet zijn overheidsTEKORT verder oplopen (door het missen van belastinginkomsten), waardoor dus de SCHULDEN groeien met als gevolg dat Nederland ook meer moet LENEN tegen hogere rentepeercentages (door een lagere rating van ktredietbeoordelaars! Dus, meneer Jan Kees de Jager roept meneer Klaas Knot bij zich en vraagt aan Klaas: Bedenk een list om ervoor te zorgen dat de financiele nood bij de pensioenfondsen lager wordt! En wat zegt meneer Klaas Knot vanmorgen in de media. De Nederlandse bank gaat de rentetarieven waarmee de pensioenfondsen mogen rekenen om hun verplichtingen te bepalen verhogen! Hij gaat op de stoel van onze lieve Heer zitten en verwacht opeens dat de toekomstige reele rente (dat is de rente minus inflatie)hoger wordt, waardoor de verplichtingen van de pensioenfondsen lager worden en daarmee de zogenaamde dekkingsgraad hoger! Voila, minister Jan Kees de Jager krijgt zijn zin! De druk op de pensioenfondsen wordt minder groot om de pensioen uitkeringen te verlagen, waardoor hij hoopt dat de gepensioneerden weer meer geld uitgeven!

   Ik wil met dit verhaal alleen maar aangeven dat onze OVERHEID (dus, ONZE volksvertegenwoordigers) ook geen echte uitweg meer zien om uit de SCHULDEN te komen, dan nog steeds de GROEI van Bestedingen te stimuleren, dus in te spelen op de HEB-zucht van de mens! Praat me daarom niet meer over een ONAFHANKELIJKE DNB. Die bestaat al lang niet meer en is met de komst van meneer Klaas Knot definitief om zeep geholpen!

  2. Tenslotte, we leven nu in een tijd dat de financiele hefboom zich tegen ons gaat keren. Want door tegenvallende rendementen op onze bezittingen (of bij de overheid een tegenvallende economische groei) verdampt heel snel ons eigen vermogen(c.q. loopt het betalingstekort snel op), waardoor we niet meer in staat zijn om onze schulden af te lossen en de verschuldigde rente te betalen!

 11. Op één of andere manier zit de boodschap in dit artikel mij niet lekker , luisterend naar die Oostenrijkse knakker word ik helemaal niet blij . Fullford stelt ook duidelijk dat dit niets te maken heeft met ‘zijn’ groep . Al een paar maanden terug had ik gemeld dat TPTB het geldsysteem niet voor niets laten klappen , hetzelfde als een boer zijn kip niet slacht om het ei eruit te halen . Dit hele verhaal meurt naar een volgende stap in vrijheidsverlies en heeft geen ene ruk te maken met de Zeitgeist ideeën . Doet me meer denken aan Animalfarm eerlijk gezegd .
  Iedereen die het boek Animal Farm van George Orwell kent of gelezen heeft, herkent het aloude probleem dat macht corrumpeert. Het verhaal gaat over de boerderij Manor Farm. De baas, Mr. Jones is niet goed voor zijn dieren. De dieren worden opgejut door een van de varkens om in opstand te komen. Mr. Jones wordt verjaagd en de boerderij wordt omgedoopt tot Animal farm. De varkens zijn de slimste dieren, dus zij nemen de leiding. Ze bedenken een richtlijn dat ze het animalisme noemen. Ze stellen zeven geboden op waar alle dieren zich aan moeten houden, dit komt neer op één zin: “Four legs good, two legs bad”. Twee varkens zijn het nooit met elkaar eens. Dat zijn Snowball en Napoleon. Als Snowball komt met een plan om een windmolen te bouwen, laat Napoleon hem verjagen door zijn honden. Napoleon neemt de leiding alleen over en hij overtuigd alle dieren ervan dat het zo beter is. Stukje bij beetje verandert hij dingen ten gunste van zichzelf en de andere varkens, maar ten koste van alle andere dieren. Hij slaagt er elke keer weer in om de dieren ervan te overtuigen dat hij het beste met ze voor heeft en dat het zonder hem veel slechter zou gaan. Uiteindelijk gaat Napoleon met de grootste vijand samenwerken: de mens. De andere dieren snappen nu wel dat er iets niet goed zit. Ze zien het verschil niet meer tussen de mensen en de varkens. Een soortgelijke verschuiving van machten werd zichtbaar bij de Vrijmetselaars en de Oude Wereld Orde. De Vrijmetselaars zijn nu volledig ‘overgenomen’ door aanhangers van deze Oude Wereld Orde. Hun macht heeft zich in loop der tijd vermenigvuldigd, maar hun intenties zijn alles behalve weldadig of wereldverbeterend.

  1. @ Cozmic…wat een goede keuze animalfarm van Orwell…spijker op zijn kop 🙂

  2. Het beestachtige blauwe beestje achter de schermen heeft meer dan 1 kop en dusz meer dan 1 gezicht, het blijft poppenkast met 1 poppenspeler die speelt voor tien, als ze maar een vermeende voorganger hebben dan vinden ze alles wel goed en best die new adagio agio sigaren agers van da vergrijzende club van de elite rivella umbrella lite lichtdraagstersz (ik hoop dat het niet zo isz maar kop um maar us hard in om de naderende ellende van de verkapte new adagio orde voor te zijn,

   iedereen is gelijk, alles is 1, je mag niet nadenken want das niet into zen, alles is okay, super socialisme er is geen man en geen vrouw en geen goed en geen kwaad en we zijn allemaal zo blij blij blij zonder x maar met intra musculaire inter stellaire mushrooms van de kerstman en een 80 graden onder nul oud en nieuw goed heiligman voor je eigen sfeertje, op argus leek het er onderling nog hartelijker toe te gaan, schurftig gedoe als veeg teken voor een verder onder nul diepvries jaar…

   ik was persoonlijk ook bepaald niet positief onder de indruk van die con media netwerk medewerking met die vage stroman van het goede geld nieuwsz

   Quote:

   “Much to my amazement I found that the group that supports this Sananda Maitreya Jesus promotes this organization called NESARA.”

   “This Sananda Maitreya plans to rescue the world from the nasty evil Illuminati. Stranger yet is that his folks seem to be not only against the Illuminati but against taking a digital data chip such as Digital Angel.”

   “Sananda arrives to save the day from the evil New World Order. Now I thought to myself, ‘Okay, wasn’t he supposed to be the head of the New World Order?’ Apparently Satan has the whole game of good cop, bad cop all set up to make his fake Messiah the hero of the day!”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/newworldorderscam/newworldorderscam16.htm

   Rubberen Robbie – Het Slurvenlied
   http://www.youtube.com/watch?v=p0j4Tk3NFck

 12. @Monika bis
  Wij hebben wel degelijk allemaal schulden. Wij torsen met z’n allen de enorme staatsschuld en elk kind dat geboren wordt, heeft al een schuld van ongeveer honderdduizend euro.
  Nesara of een aangepaste versie ervan heeft de bedoeling om iedereen te bevrijden van schulden die hij niet zelf heeft gemaakt maar die hem door de overheid opgedrongen zijn. Dat geldt ook voor de landen die door hun collaborerende regeringen in de problemen zijn gebracht. In de diverse channelings van de voorbije weken, lees je dat men er nog niet uit is wat eerst moet worden gedaan. De gestolen fondsen aan hun rechtmatige eigenaars teruggeven is een van de prioriteiten. En iedereen van een behoorlijk basisinkomen voorzien eveneens. Toch wordt er gelijk bij verteld dat aan basisvoozieningen, zoals voeding, huisvesting enz. geen gebrek zou zijn vermits op gelijkwaardige basis verdeeld. De schaalgrootte waarop alles zal gebeuren, gaat ons bevattingsvermogen te boven. Zij spreken ook van ‘een processie aan veranderingen’ of zich steeds sneller opvolgende veranderingen, die ons buiten adem laten.
  Afwachten dus en vertrouwen. Vooral vertrouwen in de meest gunstige afloop voor iedereen.

  1. Hoi Anel,

   Inderdaad heeft iedereen een schuld, als je het kind tenminste inschrijft. Maar je kunt voor het bezit van een slaaf ook een kredietfaciliteit scheppen bij de Wereldbank. Die zit meen ik op dit moment tegen de 200.000€ aan.

   Dus zolang de NETTO schuld van een slaaf onder dat bedrag blijft, is iedereen blij. Behalve de slaaf natuurlijk, maar die weet het niet LOL.

   Groet,

   Dzyan

  2. Nogmaals, geld wordt pas écht wanneer het stoffelijk gemaakt wordt. Ttz. wanneer je de cijfertjes op het computerscherm omzet in cash. De getallen op de computer verdwijnen en je hebt dan zgn. niks meer. Maar je hebt tenminste je geld in eigen beheer want jij en niemand anders is er de baas over.
   De superrijken wisten dit allang en stockeren hun cash op belastingparadijzen, waar ze de banken ‘in de problemen brengen’ omdat hun kluizen te klein aan het worden zijn voor de massale aanvoer.
   Doen zoals de rijken an afhalen dat geld.

  3. Hoi Anel,

   Echt, ik meen dat je je vergist. Nog geen 5% van al het geld is cash. Dat is nu juist de reden dat de rijken er huizen, land en fabrieken voor kopen. Je kunt het geld niet stoffelijk maken, er is eenvoudigweg niet genoeg.

   quotte: Maar je hebt tenminste je geld in eigen beheer want jij en niemand anders is er de baas over.

   Dat is dus niet waar! Gewoon een nieuw briefje in omloop brengen en wat je hebt is waardeloos binnen een termijn. Het is niet jouw geld!!! Ook niet al heb je het cash. Het enige dat je er mee kunt doen is iets kopen dat een ander waardevol vindt. Want als de inflatie tot 100.000% oer dag opgeschroefd wordt is alles wat je in handen hebt binnen één dag waardeloos geworden. En dat is in de geschiedenis vaker gedaan.

   Het zijn certificaten van schuldbekentenissen die gehuurd worden van een particuliere organisatie. Die huur heet inkomstenbelasting.

   Groet,

   Dzyan

  4. @ Dzyan, je slaat de spijker op zijn kop, bij superinflatie is het geld bijna niets meer waard. Dus, ook de schulden verdampen/smelten als sneeuw voor de zon! Waar maken we ons eigenlijk druk over? Laat het geld maar drukken!!!

  5. @Dzyan
   Met huizen en fabrieken koop je geen eten.
   ‘Oud’ geld kan je altijd inruilen tegen het ‘nieuwe’. En devaluaties treffen iedereen.
   Er is meer dan geld genoeg, doch niét in omloop. Dat is het perverse van de hele crisis. De geldschaarste werd kunstmatig gecreëerd. Het vele geld zit veilig en wel in de bankkluizen. Het is een publiek geheim dat met name de Zwitserse banken serieuze stockeringsproblemen hebben voor het geld van vooral Arabische en Russische oligarchen. Die weten al te best dat je briefjes nodig hebt om, zeg maar brood te kopen. Huizen die niet verkocht geraken, worden waardeloos. Bedrijfstakken die slabakken en teloorgaande industriëen, brengen ook niet veel meer op. En zo kunnen we een hele waslijst afgaan. Investeringen dienden in de eerste plaats om hun onrechtmatig verdiende geld wit te wassen.

  6. @ Cozmic, dank je, ik was vanmorgen met mijn slaapdronken kop weer heel snel Wakker. Je hebt trouwens dat “drukken” van geld wel erg letterlijk opgevat. Brengt me op een geweldig idee als ik door superinflatie er geen droog brood meer voor kan kopen!;

  7. @ Cozmic, geweldig, ik lijst deze collage in en hang hem bij mij op toilet. En ik zal iedere keer als ik naar toilet ga bidden/ mijn aandacht erop richten dat de superinflatie komt en ons geldsysteem in elkaar stort! Dank je!

  8. @ Dick ,
   Ja op zich wel een luxegevoel om zo’n briefje met een bruine streep erop weg te kunnen smijten hè ? Jammer dat het hoofd van von Amsberg er niet op staat :).
   Hopen/bidden /wensen dat die superinflatie er komt doe ik niet , wel wens ik dat geld eens overbodig wordt . De noodzaak van geld komt in wezen voort uit gebrek aan vertrouwen in de medemens , de angst om meer te geven dan te ontvangen etc. Als een ieder een gelijkwaardige input aan een duurzame maatschappij zou geven is er geen geld nodig , een ieder levert zijn/haar bijdrage naar kunnen , zonder dwang , en uit ambitie om bij te dragen aan het geheel . Voorlopig is dat nog een utopie en daar spinnen bepaalde personen garen bij .
   Dat filmpje dat Paul postte zegt al genoeg , als ik zie hoe er moedwillig slecht vakwerk geleverd wordt in alle branches word ik daar afentoe pisnijdig over . Slecht werk afleveren is in mijn opinie disrespect voor je medemens en een totaal gebrek aan zelfrespekt . Maakt niet uit in welke branche , timmerman , automonteur of arts .
   Zelf ben ik nogal een sifi fan en in een serie als Star Trek zit veel idealisme verwerkt ( de nieuwere versies dan ) . De schrijver van die serie is een hoog ingewijde in de esoterische kennis , en wie ogen en oren heeft zal zijn boodschap begrijpen .
   Kijk voor de grap eens op de onderstaande link , en als het je interesserd kan je de links volgen op de site , ben je wel effe van de straat mee 😉
   http://real-illuminati.blogspot.com/p/meritocratie_05.html

 13. En toch bleef ik mijn gevoel (hart) volgen en geloven dat de video van Martinez géén false flagoperatie is en het wordt in onderstaande boodschap bevestigd. Ik liet mij even afleiden door die gekke Oostenrijkse prof Hörmann wiens uiteenzettingen – heel geniepig – naast de video van Martinez werd geplaatst, zgn. om meer helderheid te brengen.
  Nou, Martinez (CMN) en Hörmann hebben niets, maar dan niets met elkaar gemeen. Het gaat in de video van CMN inderdaad om een zachte manier van aankondigen dat HET begonnen is. Ik zei het eerder al, er werd voor de weg van de geleidelijkheid gekozen, juist om niet nog meer chaos en angst teweeg te brengen.
  Lees de link hieronder.
  http://www.galacticchannelings.com/AAMichael02-01-12.html

  1. @ Anel….en toch zegt mij mijn gevoel dat ik geen schuld heb 🙂
   De link doet het helaas niet maar ik wens meneer Martinez all the best…

  2. Dat channelen he, volgens mij luisteren ze gewoon naar hun hogere Zelf zonder het te weten. Komen steeds dezelfde dingen voorbij die je vanuit je hogere zelf ook hebt. Volgens mij is het dan ook een illusie dat het van buiten de persoon komt. Alleen een lijntje met het hogere zelf. Het hogere zelf gaat voorbij denken en piekeren, gedachten komen zomaar binnen, niet van jou zeg maar. Wie ben jij?

  3. Repelsteeltje zegt ze. Daar zat ik een paar dagen geleden ineens mee in mijn hoofd. Toen dacht ik nog, er is nog een hoop te herontdekken in sprookjes en mythen 😉

   http://www.youtube.com/watch?v=DfvgvDkdG2M

   Wie zijn we? Uiteindelijk zijn we niets. Alles gebeurt in ons. Are you rid off Denis the Menis? Hahaha! Alleen pure schoonheid blijft over als we onszelf leren kennen.
   We are all too beautiful. Daarom kunnen we het ook niet begrijpen, alleen ervaren…

  4. @Martijn
   We zijn wel allen één, doch ook onderscheiden. We hebben elk onze persoonlijkheid en eigen uiterlijk. En onze multidimensionale ikken ergens…
   Er zijn een aantal channelers die ik zeer vertrouw. Elk van ons heeft z’n specifieke vragen of problemen en een boodschap van een hoger wezen kan vaak als een soort ehbo dienst doen. Zeer vaak ontdek ik dat mijn bewustzijn (hoger zelf) zaken oppikt waar ik dan loop over te denken, om deze enkele dagen later door AA Michael ‘bevestigd’ te zien worden. Dit is natuurlijk relatief, de datum van de channeling vertelt mij dat ik de boodschap op hetzelfde moment ‘wist’. Daarom geef ik de channeler een grote betrouwbaarheidsgraad. Met SaLuSa beleef ik vaak hetzelfde. Ik weet reeds wat enkele dagen later op de website staat. Ik beschouw het als een teken dat ik op het goede spoor zit en dat is erg geruststellend.
   Je zou kunnen zeggen : “Waarom channel je dan niet zelf ?” Misschien ben ik te bescheiden, maar ik ben van oordeel dat er een zeker talent of aanleg voor nodig is. Je kan heel erg van muziek houden, doch daarom nog niet in staat zijn om zelf een of ander instrument goed te bespelen. Moet je dan maar naar je hoger zelf trekken om zélf die muziek te maken? Nee toch?
   Zo zie ik het channelen. Het is een specifiek talent en ik ben zeer blij dat dit talent ten behoeve van anderen ingezet wordt.

 14. Het is allemaal verrekte prachtig gemaakt, waar je bij staat wordt je zwaar genaaid, zo goed zelfs dat je er zo met open ogen en vooral heel schaapachtig erin weg tuint.
  Erge is dan zelfs ook nog maar roepen dat je wakker bent maar toch zo gedwongen mee doet door er gewoon in te willen stinken en de hoofdpijn in je bolletje wilt ontwijken door er liever niet aan te willen denken.

  Pyramids of Waste (Full Length – English Subtitles) The Lightbulb Conspiracy

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y1xt4nEvipg

  Klein uurtje geniet plezier… de rest is aan U.

 15. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Door wie is de kredietcrisis in 2008 begonnen, door de vastgoedbubbels in de VSA.
  De huidige (staten)schuldencrisis binnen de Eurozone, hoeveel uitstaande staatschulden heeft de VSA…..
  Binnen de Eurozone, planetair bekeken en vergeleken vertrouwen de banken elkaar nietmeer. Dat is een duidelijkste duidelijkheid.
  Er staat voor dit jaar heel wat te verwachten op planetair monetair gebied.
  Zowel bij insiders als oudsiders, lopen de meningen wijlen ver uit elkaar.
  De werking van EuroCentraleBank zal grondig veranderen, dat staat buiten kijf.
  Een totale reoganisatie en interpretatie over interne en externe activiteiten
  van de banken staan hoog op het agenda. Men zal zich in een overstapfase bevinden.
  Een toverstok uit een VSA Wald Disney bestaat niet voor deze regeling van vandaag op morgen.
  Het in kaart brengen hoeveel slechte bedrijfskredieten, dubieuze hypotheken op woonhuizen, winkels en kantoren lopende zijn bij de Eurozone banken, spelen een voorname rol.Zijn negatieve elementen voor de solvabiliteit binnen bankensector.
  De normaalste zaak dat de banken kredietwaardigheid van particuleren en bedrijven grondiger na trekken. Wie kan hier zomaar een bedrijfje starten, het scholingsniveau… De toxische bankproducten worden bij wet verboden.
  Duidelijk onderscheid tussen spaarbank, investeringsbank en verzekeringsbank werken elk met hun financiële middelen, totaal gescheiden boekhouding, binnen één bank mogelijk vb BNP,Axa alle diensten mogen aangeboden worden….
  Vele Eurozonebanken hebben twijfelachtige staatsleningen op hun balansen staan.
  Kwijtschelden van schulden leiden onverbiddelijk naar een bankfailliet. De risico’s
  zijn bekend, wie heeft deze staatschulden gemaakt……
  Het zullen vele nachtelijke vergaderingen en conferenties volgen….
  Welke Extraterrestrial rassen willen hier werken in zo’n Aardse ordeloze financiel economisch industriel geheel?

 16. Op de site van David Wilcock staat ook dat dit een HOAX is!?

  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1022-lawsuit-end-tyranny-ii

  ‘The moderators informed me we are getting inundated with comments from people linking to a story on Conscious Media Network about someone claiming to represent an alliance of 130 countries that will be launching a new financial system.

  THIS IS A HOAX. I am now in direct contact with the top people organizing the 122-nation alliance we have been speaking of, as a consequence of getting deeply involved in investigating and writing about the lawsuit — and they told me this story is not true. ‘

 17. Wilcock en Fulford doen hun uiterste best om alle ‘kritische denkers’ (door sommigen wel complotdenkers genoemd…) nog een jaartje hun mond te laten houden door ze te laten denken dat het allemaal wel goed komt met de economie en onze slaafse positie. WAKE UP!!!

  Grote kans dat dit jaar alle ijzeren hekken definitief worden gesloten in de vorm van Brusselse en Amerikaanse wetgeving om de voltooing van ‘hun’ wereld af te ronden.

  Wandel gerust als een kip zonder kop achter deze heren en hun ‘white dragon’ societies aan, en stoot daarna loeihard je kop tegen het ijzeren hek dat voor je neus gesloten is. It’s all f#cking OWO propaganda…om mensen weer ‘hoop’ te geven en de illusie te geven dat ze ‘gewonnen’ hebben. Zodat alle ‘kritische’ denkers zelf weer niet in actie te hoeven komen tegen deze corrupte bende!

  Vergeet je kans op een betere wereld tenzij we met z’n allen bereid zijn tot een Laatste Revolutie die nodig is om de mens eindelijk van haar overheersers te ontdoen. Join forces en grijp de kans om de elite in één klap onschadelijk te maken en alle gestolen miljarden weer terug aan de bevolking te geven!

  http://www.rondetafelbeleid.nl

  1. Hi A.O.

   Ik ben benieuwd waarop je baseert dat David Wilcock de boel aan het vertragen is. Groetjes

 18. Benjamin Fulford heeft in zijn wekelijkse update toegegeven dat hij de berichtgeving over nakende financiële hertvormingen TEN ONRECHTE als psy ops heeft bestempeld, omdat deze groep van 130 landen niet tot de Monaco-groep van 117 landen behoort.
  Maakt dus dat 247 landen tegen de almacht van de FED en de Kroon in opstand zijn gekomen en hervormingen eisen!
  Op Fulford’s website http://benjaminfulford.typepad.com kunnen enkel betalende leden het volledige artikel lezen, maar we hebben onze trouwe Harmen Schouwerwou die voor een vertaling zorgde. Het volledige artikel kan je dus lezen op
  http://www.unitynet.nl/index.html
  Opnieuw erg verhelderend. Wereldwijde welvaart komt weer een grote stap dichterbij.

 19. Gewoon massaal stemmen op Vermin Supreme, dan zijn we van al die Amerikaanse ellende af wat Democraten/Republikeinen betreft, op naar een betere Wereld Vrede met Marcel’s in 3D “Grow Beard” 2012 aktie. Laten we Hopen dat deze middenlijner ons van beide kanten doet genieten met volle teugen, of is deze dan regelrecht rijp voor het ‘jawel’ gekken tehuis?!

  http://www.youtube.com/watch?v=DFXXAuDK1Ao&feature=player_embedded#

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.