Advertentie

Rente, wereldwijde luchtvervuiling en miljarden zieken


RTV Noord kinderen fijnstof

x

De werkelijke waarheid van het verhaal is,
dat een financieel element in de grote centra,
de overheid in bezit heeft genomen,
sinds de tijden van president Andrew Jackson.
(7e VS-president 1829-1837)

Franklin D. Roosevelt
(VS-president 1933 -1945)
(in een brief aan Kolonel House, van 21 november 1933)

x

x

Rente, wereldwijde luchtvervuiling en de miljarden zieken

2014 © Richard/Dick (website) – deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Het huidige fiat geldsysteem is een van onze allergrootste problemen op aarde, omdat het vele andere grote problemen veroorzaakt. Margrit Kennedy heeft uitgerekend dat elk product dat wij kopen 40 tot 45% te duur is door de rente en de rente-op-rente die in de prijzen van alle producten verwerkt zitten. Dit is ook de reden dat nu de 85 rijkste mensen op aarde (bankiers, beleggers en multinationals) de helft van de rijkdom van de wereld bezitten! Dit kan er volgens mij theoretisch gezien alleen maar toe leiden dat uiteindelijk 1 persoon de hele wereld zal bezitten. En wellicht is dat al zo…

geld komt uit het niets ad broereIn grote lijnen komt het neer op het volgende. 97% van het geld in omloop is geld geleend van een bank en dit geld bestaat uitsluitend als nummers in een computer. Kijk naar o.a. het prachtige boek van Ad Broere hieromtrent ‘Geld komt uit het Niets’..) Het is rentedragend en zal weer afgelost moeten worden aan de bank. De overige 3% zijn de briefjes en munten in onze portemonnee. Als alle leningen afgelost zijn dan is er geen geld meer in omloop, nee erger nog dan bestaat er zelfs geen geld genoeg meer om de rente te betalen. Het geld om de rente te betalen moet dus uit nieuwe leningen komen.

Het geld dat je van de bank leent wordt door de bank uit het niets gecreëerd. Jouw handtekening zorgt ervoor dat dat mogelijk is. Als de hoofdsom is afgelost verdwijnt dat geld ook weer in het niets. Maar de rente die jij moet betalen zul jijzelf uit het niets moeten creëren want het is niet door de bank gecreëerd..! Omdat dat natuurlijk onmogelijk is kan dat geld alleen maar uit het geleende geld van andere leners komen. Een aantal van deze leners kunnen daarom niet meer aflossen en raken hun huis of bedrijf etc. waarvoor ze geld geleend hebben aan de bank kwijt.Het systeem is dus gedoemd in elkaar te storten.. En armoede voor velen te veroorzaken.

Als het Amerikaanse vollk het toestaat, dat private banken de controle krijgen, over de uitgifte van hun geld, dan zullen de bedrijven en banken, die rondom deze private banken zullen groeien, eerst door inflatie en later door deflatie, de bevolking van hun eigendommen beroven, tot de dag komt,
dat hun kinderen dakloos wakker worden, en het continent van hun voorvaderen is veroverd.

Thomas Jefferson (1743-1826),
3e VS-president

Kijk om je heen naar het aantal huisuitzettingen en bedrijven die momenteel failliet gaan. De bank wint dus altijd. Ze hebben met het geld dat uit niets is gecreëerd echt geld en bezittingen verkregen. Daarnaast is de rente die ze berekenen ook nog eens velen malen te hoog omdat die gebaseerd is op het lenen van geld van spaarders.

Iedereen die dit piramide geld spel gaat begrijpen zal het dan ook met mij eens zijn dat alle politici ten dienste staan van de bankiers. Als ze ten dienste zouden staan van de burger zou deze enorme misstand hoog op hun agenda staan om direct aan te pakken. Dit systeem waarin rente uit nieuwe lenigen moet worden betaald kan alleen werken in een steeds maar groeiende economie. Helaas wonen we op een begrensde aarde. De aarde groeit niet mee. Daar zien we nu de gevolgen van.

En om toch de rente te kunnen blijven betalen, zullen we -koste wat het kost- zelfs exponentieel moeten blijven groeien, met als gevolg dat we de bodemschatten van de aarde in een steeds sneller tempo moeten omzetten in producten die op korte of langere termijn de schoorsteen uit gestookt zullen worden, als uitstoot uit de uitlaat van je auto komen of zoals plastics vaak direct in de oceaan gedumpt worden…

De hemel verduisterd..
Om die reden kun je in Zuid Oost Azië nu de sterrenhemel niet meer zien vanwege uitstoot van verkeer en industrie. Ook in het westen zijn er nu vele steden waar je de sterrenhemel niet meer kunt zien. In China worden momenteel 2 kolencentrales per week bijgebouwd. De grootste kolenhaven ter wereld in Australië vernietigt het Groot Barrière Rif om aan de vraag uit China te kunnen voldoen.
En doordat bijna alles wat wij kopen uit China afkomstig is begrijp je dat wij onze vervuiling uitbesteedt hebben. Als wij alle producten die we in huis hebben in Europa of Amerika zouden produceren zouden wij ook stikken in de uitstoot. Het allergrootste deel van deze vervuiling in Zuid Oost Azië wordt dus door ons in het Westen veroorzaakt. Kijk naar deze video die uit het recente artikel (12 juni) komt van de Engelse krant Independent. (kijk helemaal onder en klik op de illustratie van het gedeeltelijke (Independent-)artikel voor link naar het hele artikel)

x

X

Een paar van de vele, vele berichten die ons bereiken over fijnstof, gevolgen en onderschatting ervan. Doordat jaarlijks de hoeveelheden blijven stijgen.
Een paar van de vele, vele berichten die ons bereiken over fijnstof, gevolgen en onderschatting ervan. Doordat jaarlijks de hoeveelheden blijven stijgen.

Door deze vervuiling beginnen nu miljarden mensen in heel Zuid Oost Azië de chronische ziekten te ontwikkelen die we ook in het Westen hebben. In Thailand is het voedingspatroon niet veranderd, maar toch krijgen mensen nu ook in hoog tempo massaal kanker, hart en vaatziekten, longziekten, hoge bloeddruk, auto-immuunziekten, huidziekten noem maar op alles wat wij in het Westen hebben. In Vietnam leven mensen in steden 24 uur per dag 7 dagen per week met mondkapjes op. In grote steden in China is het nog erger, daar wordt de zon op billboards geprojecteerd omdat die vaak niet meer zichtbaar is door het fijnstof in de buitenlucht.

Ultra-fijnstof
Ultra-fijnstof (in het Engels ‘nano-particles’) is tot 1000 x  fijner dan fijnstof. Ultra-fijnstof is een product, let op een product, van de katalysatoren van verkeer en industrie. De katalysator zet zwarte stinkende rook om in onzichtbaar en reukloos CO2, Stikstof dioxide, ultra-fijnstof en nog veel meer. Dit is direct te vergelijken met het gevaarlijke dodelijke reukloze koolmonoxide. Doordat er dankzij de lobbyisten van de vervullingsindustrie in Brussel en Washington nog steeds geen wettelijke regelgeving is voor ultra-fijnstof, stoot de nieuwste generatie auto’s 1000x meer ultra-fijnstof uit. Dit hebben ze gedaan om de wettelijk vastgestelde CO2 normen te kunnen halen. Daardoor kunnen de politici dan weer zeggen de vervuiling neemt af! Terwijl de echte gevaarlijke toegenomen vervuiling door hen verzwegen wordt.

Deze uitstoot van verkeer en industrie zorgt ervoor dat de bloedvaten vernauwen en dat het bloed stroperig wordt. Dit is een beschermingsmechanisme van het lichaam om te voorkomen dat deze gifstoffen in de cellen komen. Hierdoor wordt ook de zuurstof toevoer naar de cellen vertraagd. Alternatieve kanker onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat zuurstof tekort in de cellen kanker veroorzaakt.

De WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, meldt dat 7 miljoen mensen per jaar overlijden door uitstoot van verkeer en industrie en dit aantal moet door hen iedere keer weer hoger worden bijgesteld. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je dat gerust met 10 of 100x kunt vermenigvuldigen…!

De grijze buis is een mensenhaar, uitvergroot tot het niveau dat het (roze!) fijnstofkorreltje zichtbaar is. Hier spreken we dus over.
De grijze buis is een mensenhaar, uitvergroot tot het niveau dat het (roze!) fijnstofkorreltje zichtbaar is. Hier spreken we dus over.

Fijnstof bindt zich ook aan pollen en stuifmeel. De stapeling van uitlaatgassen en pesticiden zorgen ervoor dat de cellen waar de reukhaartjes in staan beschadigd raken waardoor het reukorgaan niet meer werkt. Dit gebeurt bij mij en dit gebeurt bij de bijen en de hommels. Daardoor kunnen deze insecten de weg naar de bloemen en naar huis niet meer vinden. In China is het al zover dat kinderen in hun schoolvakanties in boomgaarden werken om met kwastjes het bevruchting- proces uit te voeren omdat er geen bijen meer zijn.

In Nederland hebben we – mede door deze uitstoot – nu zo’n 5 miljoen chronisch zieken. Leg de geografische kaartjes van de luchtvervuiling naast de geografische kaartjes met chronisch zieken en bekijk het resultaat..! Door te blijven stemmen op partijen en politici die dit geldsysteem niet willen hervormen zal dit aantal chronisch zieken blijven groeien. Alle politici hebben hun positie -direct of indirect- te ‘danken’ aan de bankiers. Je komt n.l. niet in aanmerking voor een positie op de politieke ladder als je niet voor de bankiers werkt! Dat is simpelweg hoe het systeem in elkaar zit.

Alle oplossingen voor alle problemen bestaan al..!
De meeste liggen weggestopt in de laden van de multinationals. Dankzij het wereldwijde patentsysteem kunnen de oplossingen die de enorme winsten van multinationals in de weg staan, worden opgekocht door deze bedrijven en de bankiers. Alle goede ideeën en uitvindingen komen namelijk vroeg of laat in deze patentfuik terecht.

U weet niet van deze oplossingen omdat de media dit voor u verborgen hebben gehouden omdat ook de media eigendom zijn van de bankiers. Deze laden moeten worden geopend en de oplossingen hoeven alleen maar uitgevoerd te worden. Maar voor een goed alternatief voor een nationaal geldsysysteem kijk je op www.onsgeld.nu

Ik geef een voorbeeld van dit patentverhaal: Al in de 50-er jaren is er een Thorium-reactor gebouwd. Thorium is nucleaire energie die volledig veilig en vele malen efficiënter is, dan de huidige nucleaire centrales en waarvoor de grondstof in overvloed wereldwijd aanwezig is. De test centrale heeft 5 jaar gedraaid en is daarna ontmanteld omdat er geen atoombommen mee gemaakt konden worden!! Het paste niet in het plan van de bankiers en politici. (HIER een Engelstalig artikel over de Thorium-reactor)

Stop met aandacht te geven aan politiek.
Het hele verhaal van links vs rechts is een grote afleidingsmanoeuvre. We worden bezig gehouden met politiek theater dat niet leidt tot oplossingen en stemmen is absoluut zinloos. Maak iedereen duidelijk dat alle politici naar huis gestuurd moeten worden. Iedereen persoonlijk zal moeten gaan voor de oplossingen, want het heeft geen zin om te wachten tot er iemand opstaat die de problemen voor u gaat oplossen. Als er zo’n leider opstaat en macht gegeven wordt door het publiek wordt hij n.l. ook weer omgekocht door de bankiers. We hebben slimme technici, uitvinders en probleem-oplossers nodig. We moeten gaan voor goede plannen, niet voor politici. Plannen die goed zijn voor de gehele mensheid.

Besef het volgende: Doordat je je auto vol tankt help je mee om de olieoorlogen in stand te houden. Je helpt mee om miljarden mensen chronisch ziek te maken of te houden. je helpt mee om het milieu te vernietigen. Je helpt mee aan de bijensterfte, omdat ook dat het gevolg is van een stapeling van uitlaatgassen en pesticiden. Dus daarmee brengen we de wereldwijde voedselproductie in gevaar. Big Pharma vaart hier wel bij, want chronisch zieken zijn hun natte droom.. Die zullen namelijk de rest van hun leven medicijnen blijven gebruiken..!

michael taylor government MonsantoMaar toch zit ook Big Pharma met de handen in het haar. Je kunt n.l. vergiftiging niet bestrijden met nog meer chemicaliën, dat lukt alleen met natuurlijke middelen..! Bedrijven als Monsanto spelen hier ook sluw op in want ook de natuur kan niet meer normaal functioneren onder deze enorme vervuiling. De boeren in Nederland zijn nu aangewezen op kassen omdat in de vervuilde buitenlucht vaak geen goede resultaten meer te behalen zijn.

Autofabrikanten kunnen voor een paar euro een interieur-filtertje maken dat giftige gassen en fijnstof van de auto die voor je rijdt uit de autocabine kan houden. Maar ze zijn nog steeds niet in staat om een katalysator of filter te maken die die rotzooi bij de uitlaat tegenhoudt! In plaats daarvan hebben we nu al jaren een discussie met voor- en tegenstanders van het Global-warming-scenario.

Toen keihard bleek dat de aarde niet méér opwarmde, werd het verhaal dat veranderd van ‘Climat Warming’ in ‘Climate change’. Het gevolg van deze oeverloze discussie is dat de auto-, olie- en energiebedrijven nog steeds geen afdoende filters voor deze uitstoot hebben ontwikkeld en ongestoord door kunnen gaan met deze vervuiling, die er intussen voor zorgt dat de hele planeet onleefbaar wordt.

Het geld, het geld..
Geld is simpelweg een overeenkomst tussen twee partijen voor de overdracht van een product dat tot stand gekomen is door er tijd en energie in te steken. Geld zou dus moeten worden uitgedrukt in een kilowattuur of een arbeidsuur. Geld hoeft op zich dus geen waarde te hebben, maar geld moet het vertrouwen hebben dat het zijn waarde zal behouden. Daarom is een protocol gebaseerd op ‘Bitcoin’ en bijvoorbeeld één kilowattuur volgens mij de beste optie.

bitcoinsDe Bitcoin is tot nu toe niet manipuleerbaar gebleken. Wel is het onderwerp van waardeverandering door speculatie. Door het aan een kilowattuur te koppelen zal de waarde altijd gelijk blijven. Omdat dit geld op zich geen waarde heeft hoeft er dus ook geen rente over berekend te worden. Hooguit een kleine vergoeding voor een transparante instantie waarvan we met zijn allen vinden dat die de geldcreatie voor ons moeten verzorgen.

Goud
Goud is het geld van de rijken. Er is niet genoeg van in de wereld om de wereldwijde geldbehoefte te dekken. Ook is het proces om het te winnen zeer vervuilend en vaak mensonterend. Als goud kon vertellen wat het allemaal had meegemaakt, zouden onze haren werkelijk te berge rijzen. Dus ook goud is niet aan te bevelen als geld.

De media gaan je dit verhaal niet vertellen omdat zij ook vaak eigendom van bankiers/financiers zijn. Als we die 40 á 45% van het geld in onze zak kunnen houden door geldhervorming, dan hoeven we wereldwijd nog maar half zo hard te werken, daarmee kan ook de werelwijde vervuiling halveren. En hebben we tijd en geld om echte oplossingen te realiseren.

 

Google Earth met puur het aardoppervlak.
Google Earth met puur het aardoppervlak.
Google Earth met duidelijk zichtbaar de stofwolken in de geïndustrialiseerde gebieden in Azië en Europa.
Google Earth met duidelijk zichtbaar de stikstof-stofwolken (NO2) in de geïndustrialiseerde gebieden in Azië en Europa.

Door het geldsysteem te hervormen zullen we ook de problemen van de arbeidsmigratie kunnen oplossen omdat iedereen in de hele wereld eenzelfde beloning zal gaan krijgen voor zijn of haar tijd en energie. En door de energie-industrie te hervormen hoeven we geen oorlogen meer te voeren om de bodemschatten van de aarde.

Als ik de Google-layers van Stikstof (NO2) bekijk van december 2013, dan zie ik dat de gehele bewoonde wereld nu bedekt is met deze gassen. En waar NO2 is is ook ultra-fijnstof. Ook zeeën en oceanen hangen vol met NO2 en alleen de Noord- en Zuidpoolgebieden en onherbergzame gebieden zijn nog schoon. Ultrafijnstof is nu verantwoordelijk voor wel zo’n 90% van alle kanker in de wereld.

Op korte termijn hebben we dus betere filters nodig aan de uitlaten van verkeer en industrie; filters die het giftige deel van de uitstoot tegenhouden. Ik ben ervan overtuigd dat deze ook al bestaan. Ga dit verhaal neerleggen bij de media, politiek, industrie, medici en patiëntenorganisaties. De grote oplossing zal moeten komen door te leren denken in termen van ‘beter voor iedereen’ in plaats van het ‘(nog) meer voor mijzelf’-denken..!.

x

* * *

 

Independent Airpolution schizo autism

157 gedachten over “Rente, wereldwijde luchtvervuiling en miljarden zieken

 1. Helemaal mee eens! Dat is waarom ik ook dagelijks zoveel mogelijk harmonie promoot. Samen kunnen we dit oplossen. Elkaar bevechten of betweteren schieten we niets mee op. Onderlinge competities zijn zinloos.
  We kunnen daar overheen stappen en samenwerken. Met zijn allen werken aan een betere toekomst voor elkaar en voor onze nageslacht.

  Er is hier op WTK een schat aan informatie in de artikelen en in de reacties. Ik zal daar nog vaak op terugkijken.
  Veel liefs en wie weet tot ziens!

  1. @Sun

   Het grote probleem is al jaren dat de meesten -met name in de alternatieve media- als dolle honden tegen de verkeerde boom aan het blaffen zijn. En de reden daarvan is dat er zoveel desinformatie verspreid wordt waardoor zelfs de honden door de bomen het bos niet meer zien.

   Maar als je de plaatjes van luchtvervuiling naast de kaartjes van zieken in de wereld legt dan is er geen sprake meer van onduidelijkheid.

 2. Guido FFFFFFAAAAAAANNNNNTTTTTTTTAAAAAAAASSSSSSSTTTTTTTIIISSSSSSCCCCCCHHHHHH

  Je bent een held. Al 20 jaar lang verspreid ik deze boodschap. Maar zelfs door mijn zwager die heeft gezien wat er met mij is gebeurd in de loop der jaren wordt ik tot op de dag van vandaag naar de psychiater verwezen.

  Luchtvervuiling is het taboe van onze tijd. En als je de impact van dit verhaal gaat zien zal je ook begrijpen dat het talloze complot theorien direct naar de prullenbak verwijst.

  Kijk naar je verhaal van de zonnebrillen voor kinderen. De combinatie ultrafijnstof UV licht en ogen. Zo prik ik al vele vele jaren direct door vele vele nieuws items heen.

  Weet je nog dat de mussen verdwenen uit de steden. Mussen eten n.l. insecten. De insecten gingen toen dood door ultrafijnstof waardoor de mussen niets meer te eten hadden.

  Dat soort berichten daar prik ik al jaren direct doorheen.

  1. Wat denk je dat je hier net gedaan hebt..? 😉
   Bovenaan heb ik ‘m d’r ook bijgezet Richard. Dank.

  1. Aandringen op regulering van ultrafijn particles. Die zou er in 2013 komen. De olie lobby he, daarom is er geen regulering.

   Vertel bovenstaand verhaal aan iedereen die je kent. druk zetten op regulering.

   Als dit verhaal algemeen bekend wordt dan kruipen waarschijnlijk alle debunkers van de olie industrie uit hun holen om mijn verhaal te ontkrachten.

  2. Die massale steun heeft Richard wel nodig, want als eenling (klokkenluider) ben je je leven niet zeker. Echter als iedereen het verhaal kent en snelle invoer van fijnstoffilters eist, kan de overheid niet anders dan buigen voor de menigte.

   Wat je zegt, het komt allemaal samen: de bijensterfte, de allergieën… het is teveel om te behappen als je nooit die bui hebt zien hangen. Maar ieder die op z’n minst een beetje milieubewust is, zal dit goed onderbouwde verhaal onderschrijven. Ik vecht nog steeds tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen op stoepen en plantsoenen door de gemeente, maar dat is peanuts als je kijkt naar de wereldwijde vervuiling door brandstofmotoren.

   Het gaat mij vooral ook over het “waarom”? Hoe komt een mens zo ziek tussen de oren, dat je in ruil voor geld/macht in staat bent de volledige planeet onleefbaar te maken?

  1. LET OP: De linken fallen omdat de dubbele punt in de link ontbreken.

  2. Bedankt jongens, ik was weer veel te gretig om het effe snel te plaatsen!

   Ik heb het geplaatst omdat het een strak helder eenduidig verhaal is met niet alleen het probleem maar ook de oplossing.
   Er is een lange weg te gaan maar voor wie het snapt kan er een andere route zijn. Voor wie dit en veel meer andere zaken hier al jaren op deze kwaliteitssite geplaatst, nog niet snapt hoe de hazen lopen, is er geen uitweg.
   Klinkt dramatisch maar al het geouwehoer op het journaal van de staatspropaganda kanalen waaronder de NOS, levert helemaal niets op.
   Gisterenavond nog die twee clowns Flutte en Samstom die met een brug op de achtergrond iedereen willen doen geloven dat er een ‘brug’ geslagen is naar de toekomst en contact met alle partijen is natuurlijk volgens de methode van de omkering precies het tegenovergestelde van wat is beoogd.
   Gekakel zonder enige relevantie en dat zijn mensen die hoge opleidingen hebben genoten?! Je hebt maar een paar nog functionerende hersencellen nodig om te kunnen zien dat dit helemaal nergens toe zal leiden. Ja, naar volledige chaos om van daaruit weer een ‘nieuw’ systeem te kunnen doorvoeren waar Pol Pot en A. Hitler het nog benauwd van zouden krijgen. Geen enkele visie, geen enkel ethische grondslag en WEER gaan er meer dan 55.000 mensen uit de zorg richting minimale uitkering. Maar…..het gaat weer goed met de economie!!!!! Zeggen ze!
   Als ze het maar vaak genoeg herhalen, gaat de stupide massa er wel in geloven, denken ze.
   RICHARD 11, heeft de oplossingen nog eens duidelijk op een rijtje gezet!
   Het wordt tijd voor de mensen die het WEL snappen eens wat te gaan doen. Hoewel ik en velen met mij zien dat het verdomde moeilijk is om mensen nog uberhaubt voor iest te interesseren, laat staan in actie te komen. Maar het zal moeten al was het maar voor je zielerust en zelfrespect en niet in de laatste plaats, onze kinderen!

  3. Goed verhaal mensen!

   het eerste wat iedereen persoonlijk kan doen is zich inschrijven
   en een rekening openen bij b.v.b.de gelre is een kleine moeite
   en is gratis!!!! word binnenkort omgezet in een landelijke munt,
   heb ik al gedaan. https://gelre.org/ghn/do/doPublicCreateMember?groupId=12

   ben bezig met een goed aqaponics systeem te maken die je stap voor
   stap kan uitbreiden je eigen groente en vis kweken.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaponics

   ben ook aan het kijken naar het beste systeem om alcohol te maken
   voor brandstof (staat al een heleboel op het internet)
   http://www.motherearthnews.com/renewable-energy/make-your-own-fuel-zmaz10amzraw.aspx#axzz34nePJMFO

   You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete – BUCKY FULLER

   wie houd ons tegen om:

   directe democratie
   zelfbeschikkings-recht
   een eigen rentevrije munteenheid te maken,
   ofwel een nieuwe samenleving naast en in de oude te beginnen

   groet
   maup

  4. @Rob
   Weet je, Rob, de tips die Richard geeft zijn inderdaad een goed begin om verandering vanuit jezelf door te voeren. Maar niets móet!

   Wat ik bedoel te zeggen is dit: je wórdt geen vegetariër als je het niet al vanuit je hart bent. Je houdt je niet meer bezig met zelfredzaamheid of met de natuur, als daar niet je hart ligt. Als het je niks kan schelen, dan wordt veranderen inderdaad moeten. Als je er toch al mee bezig bent, zul je in de punten van Richard al heel veel herkennen, zoniet al toegepast hebben.

 3. EEn heel mooi en goed artikel, veel van de genoemde feiten, kan ik/wij persoonlijk onderschrijven, het achtervolgt je als het ware,
  hier waar ik woon, vroeger rurale en daar door redelijk schoon, nu een ontwikkelings, met andere woorden vervuilings gebied geworden, en de viezigheid die uit de stratosfeer naar beneden komt vallen, rechtsstreeks uit de Chineze industrie gebieden, bewezen na labaratorium onderzoek, minder vogels kan natuurlijk het vangen met enorme netten op hun vliegroutes zijn, hier geen zwaluwen meer, alles minder ook insecten, misschien op weg naar de silent spring, door onze Eigen hebzucht gecreéerd.

  1. ha die bijzondere Hans…… Je had een vraag! Voor mij: Ik ben zelf de beslis nemer van mijn eigen werkelijkheid als gevolg van mijn gedachten………… ik leer mijn gedachten te kiezen… door stil te zijn
   Hartsknuffels, Ewald in verbondenheid in de kosmisch komische werkelijkheid.

 4. Balans herstellen: Naar mijn waarneming zitten we samen op de wereld in een systeem dat er alles aan doet om vooral meer te produceren. Die opvatting is heel zo sterk en wordt door de idee gevoed dat mensen het dan allemaal beter krijgen: meer productie is meer welvaart. Toch is er een tegenkant (zie boven). Er zijn mensen die dit zien en voor Genoeg pleiten. Dat valt niet mee natuurlijk, maar ‘herstel’ moet wel een begin krijgen en door steeds meer mensen omarmd gaan worden. Een betere economie vraagt andere gedachten zoals volgende filmpje bijvoorbeeld aantoont: http://www.extendlimits.nl/index.php/nieuws/artikel/de_daadwerkelijke_economie_van_rijkdom

  1. Op het Engelse nieuws, de haven van Portsmouth, wordt enorm vergroot om meer containers te kunnen ontvangen, dus zij denken dat dit door blijft gaan, nou ik niet!
   De Jappaners slachten toch weer 30 Minkiwales af, voor wetenschappelijk brood beleg, moet ook stoppen, zijn onze walvissen, en onze tuimelaars, ze vervuilen onze zeeën met hun atoom afval.
   Zo maar een greep uit onze réaliteit!
   Waarom niet terug naar qualiteit, inplaats van goedkope rommel, we weten het nu toch bouw huizen voor de toekomst, laten we de qualiteit terug brengen in ons leven, dat komt uiteindelijk ook ons denken ten goede, dit denken werkt door in alle aspecten van het leven, het moet onze kinderen worden geleerd, dat weinig maar goed, beter is als veel rommel, of ben ik hier te illusionair aan het denken, ja ik zou het zo graag willen zien veranderen, naar een betere, mooiere en eerlijker wereld, waar elk volk in zijn territorium woond en daar probeerd het allemaal beter te doen, en beter toekomst voor zijn kinderen, maar nu ik dit schrijf en na lees, moet ik om mij zelf schamperig lachen, hoe dom kun je zijn!

  2. @ jenne
   “ja ik zou het zo graag willen zien veranderen,”
   Schrijf je maar wat doe je er dan aan ? of ga je gewoon zitten wachten totdat de verandering zich aan je openbaart? Als ik dat zinnetje lees ( wat jij schreef )lijkt het erop dat je wacht totdat de verandering van een ander komt , waar sta jij dan in dat verhaal?
   En nee hoor wat jij wil zien veranderen is niet teveel gevraagt maar broodnodig. Misschien alleen die verdeeltheid van de volkeren ieder op zijn eigen plekje, dat zou wat mij betreft wel gewoon alle volkeren op de hele wereld mogen zijn .

  3. MARCEL, wat ben jij dan zinvol bezig, moestuintje kippetjes etc. onderwijl verdwijnd je huis bijna onder de Groningse zeeklei, Chemische fabriek Naarden heeft een kleine 40 jaar diepte lozing toegepast, dat wil zeggen hun rotsooi naar 1000 meter diepte afgeperst, maar alle water op deze planeet staat in verbinding, en dit is dan één voorbeeld, er zijn er heel veel van dit soort criminaliteiten tegen de mensheid het leven, de lucht is zwaar vervuild, door de neerslag is de grond vervuilt, en niet te vergeten de geest van de meeste mensen is vervuild, nou waar te beginnen, noem me gee zuurpruim of zeurderig want dat ben ik niet, maar ik ga niet mezelf iets zitten wijs maken, leef je leven, en misschien overleef je het, want er komt een grote schoonmaak aan.

  4. Mijn huis is net geheel afgekeurt , ik heb een negatief woonadvies vanwege dat de constructie van mijn huis niet meer een geheel vormt.
   Effectief betekend dat dat ik bij de pakken kan gaan neerzitten , of mijn aandacht eerst eens op die zaken kan richten waar ik een verandering teweeg kan brengen , ik kies voor dat laatste. Anders zou ik het spoorboekje erbij moeten gaan pakken.Stort mijn huis dan alsnog in elkaar kan ik in ieder geval mijn tuin behouden. En lig ik eronder is het probleem ook opgelost, daar maak ik me helemaal niet druk om.

  5. En jenne di8e grote schoonmaak waar jij het over hebt komt er alleen als wij die ter hand nemen!

  6. MARCEL, als dat nou toch eens waar zou zijn, maar ik bedoelde de komende Gotterdämmerung, er gaat iets gebeuren, er worden te veel mensen naar de slachtbanken geleidt, daar staat een prijs op.

  7. De ene mens woont op een vuilnisbelt, de andere nabij een vulkaan, de volgende is slachtoffer van oorlogs geweld, de volgende is overspoelt door aan Tsunami en de laatste is getroffeb door Noodweer, zoals een tornado, zwaar onweer, regen, droogte en of geen geld meer in het laatje. Ach wat er overblijft is ook niet gelukkig en die vallen onder volksverhuzing nr.1. Ieder zijn meug. Het is nooit goed waar je woont, de ander zeikt je toch altijd af waar je denkt dat je gelukkig bent.
   Marcel is Marcel als een rode stip in het groen groen groen Grninge koek land.

  8. Hé Hé PAUL 5’5, ja is flink afgezeken, dit is verleden tijd, nou je kunt beter arm zijn in de Zon, als stinkend rijk in de regen. Groninger koek staat alleen nog op het etiket, en over een vuilnisbelt gesproken, in Groningen wordt het vuil niet meer op gehaald en worden de inwoners verzocht het afval binnenshuis te bewaren, of er de scheuren in hun huizen mee te dichten.

 5. Franklin D. Roosevelt (VS-president 1933 -1945)
  (in een brief aan Kolonel House, van 21 november 1933

  Grappig mijn geboorte datum is 21 novemnber 1955 Is er een numeroloog hier die weet wat dit betekend? hahaha

  1. Je was eens een beschreven vel papier, een message dus, een brenger van berichten, in dit geval een slecht bericht, waar niets mee werd gedaan, en de consequentisch ondergaan wij daar nog elke dag van.

 6. Hoeveel van hen die hier reageren , hebben bv. niet gestemt om via die weg het systeem aan te pakken? Of blijft het bij praten alleen ? Wie is begonnen met groente te kweken op zijn eigen plekje ( dat kan zelfs op een balkonnetje)? Wie laat zijn auto staan als het maar even kan en gaat fietsen…. Ik bedoel dit niet als afzeiken , maar het zijn kleine dingen die op den duur een groot effect sorteren. En zeg nou zelf tegen die horden lobbyisten kunnen wij niet op, dan worden we nog niet gehoord.
  Imo kun je dus het beste maar de wereld om je heen verbeteren en die manieren uitdragen aan je kringetje . Dan ben je op een positieve manier een negatief systeem aan het opruimen .
  Bewustwording is een , met als gevolg dat je zelfs door je naasten vaak uitgekotst wordt , want het kan toch niet waar zijn? Voor velen is de info van richard te groot om te behappen, het zet hun volledige wereldbeeld op zijn kop. Maar naast het verspreiden van die boodschap kunnen we niet langer wachten met handelen, daar is de tijd niet voor. Dus consuminder, ontdoe je van nutteloze apparaten en ga weer in harmonie met de natuur je leven opbouwen ( zover en zoveel je kunt).stimuleer lokale economieen koop als het kan direkt van de tuinder of beter nog ruil het. Help elkaar om de harmonie te herstellen , niet vechten tegen , want negatief geladen, maar bouwen aan positief geladen .
  Wat je uitstraalt trek je aan !

  1. Volledig mee eens. Het verhaal van Richard is het totaalbeeld en kan zo overdonderend zijn dat mensen direct in de ontkenning schieten, want inderdaad, waar begin je. Vanuit je eigen leefomgeving beginnen is een prima en positief begin wat eenvoudig op te volgen is. Mijn tuin is op het moment een groene oase waar meesjes, mussen en merels fourageren. In ruil voor een paar aardbeien ruimen ze voor mij de slakken op 🙂 Veel (biologisch) groen, geen eigenhandig toegevoegd gif en dan zie je je omgeving veranderen. Alles weren kan niet, want niet-ademen is geen optie en je tuin afsluiten voor de rest van de wereld kan ook niet.

  2. Goed verhaal imo Marcel. Het is aan ons allemaal om stappen te nemen. De grootsheid van dit verhaal betekent het grotere plaatje OOK zien. (idd én-én)
   Vechten vóór is ook vechten hoor! Vechten voor je bewegingsvrijheid (martial law), vechten voor je onafhankelijkheid (zonder iemand´s bezit te zijn), vechten voor je ruimte, schone lucht en schoon water.
   En dan in de zin van ´geweldloze´ acties.. Vechten met je woorden, je zinnen, je verhalen uiteindelijk. Delen met de mensen waar je van houdt en die je ´uitspattingen´ zomaar ´ineens´ kunnen plaatsen en erover ook bij zichzelf te rade gaan.
   De ontgoocheling zien van een wereldwijde onderdrukking, een netwerk van manipulatie, misstanden, oorlog en inperking. Vechten tegen moedeloosheid, vechten tegen alléén maar tranen.

  3. @ allaya
   Inderdaad .
   Maar wie staat er bv. bij stil dat bij de laaste verkiezingen voor europa meer dan de helft van de mensen niet heeft gestemt ? Dat zou dan toch moeten betekenen dat de huidige politicie onwettig opereren! immers de helft 50% plus een beetje meer vond hen niet de moeite waard! Maar je hoord daar niemand over . Of het feit dat wij de banken moesten redden met ons geld ( echt geld) hen die het geld maken …. redden omdat ze geld tekort hebben?? een kind kan begrijpen dat daar iets niet klopt, maar het is voor vele te groot. Of het drogverhaal van de niet vervuilende elektrische autos, zelfs mijn zoontje van 9 kan je al vertellen dat dan de vervuiling alleen elders geschied.
   Het kost mij in toenemende mate moeite om niet vreselijk depressief te worden van al die zooi , mijn enige redding is humor en mijn tuin en viskwekerijtje, mijn kippetjes en veel in de natuur vertoefen. En vooral zo weinig mogelijk meedoen met waar je het niet mee eens bent en daar een alternatief voor vinden dat wel die door mij gekozen harmonie uitstraalt.

  4. @ guido
   Fighting for peace is like fucking for virginity. Ik prefereer daarom bouwen aan iets, dat klinkt positiever en heeft ook een positievere uitstraling imo . Maar ik snap jou wel hoor en wellicht is het verschil slechts het woord gebruik en effectief te verwaarlozen.( ook al ben ik af en toe taalpurist) Punt is dat we moeten handelen naar wat we weten, niet in afwachting blijven op een messias…..

  5. Ben het helemaal met je eens Marcel. Doe ook mijn best, maar het valt me af en toe ook zwaar om de moed erin te houden. Nu ook weer met die idiote hoeveelheid plastic oranje meuk bv. En de gemeente die weer vrolijk alles met roundup plat spuit…

  6. @marcel
   Ja, het woord depressief wilde ik niet noemen, maar dat overvalt me ook nog weleens als ik besef hoe onontkoombaar alles lijkt. Ik heb Partij voor de Dieren gestemd voor Europa, gewoon omdat het afgelopen moet zijn met het gesjouw met dieren over grenzen heen voor een paar rotte centen meer of minder. Met dieren rondsjouwen, experimenteren en ze zien als een “product” mag het van mij sowieso volledig afgelopen zijn! Nog even en we vreten elkaar op omdat het economisch rendabel is… Brrrr!!!

  7. De taalpurist zal zien dat ik ‘vechten voor’ in persoonlijke gevallen heb gebruikt. Er is -nogmaals- ook geweldloos vechten. Je innerlijke drive in/aanzetten. Het verdraaien door ‘fighting for peace’ te gebruiken, past imo niet helemaal in de taalpuriteit. (Wat weer niet wil zeggen dat ik je niet zou snappen..)

  8. @Marcel – Jij zegt ‘Dus consuminder, ontdoe je van nutteloze apparaten en ga weer in harmonie met de natuur je leven opbouwen (zover en zoveel je kunt). Stimuleer lokale economieen. Koop als het kan direkt van de tuinder of beter nog; ruil het.’

   Als ik dit soort ’tips’ lees of hoor kan ik niet anders dan denken; waar heb je het in vredesnaam over?

   Ik woon midden in Amsterdam (en zal hier waarschijnlijk ook wonen tot de dood ons scheidt) en heb helemaal geen ’tuinders’ om mij heen (of in de nabije omgeving) waarmee ik kan ruilen. De ‘lokale economie’ bestaat uit voornamelijk Albert Heijn, Dirk v/d Broek, Mac Donalds…ik bedoel, er zijn nauwelijks meer situaties die passen in jouw verhaal. Of kan ik een ‘belhuis’ of ‘Xenos’ beschouwen als ‘de lokale economie’? Er zitten zelfs lunchrooms waar ‘geen cash geld meer wordt geaccepteerd’?! Hier kun je alleen betalen met een pinpas…redenen: veiligheid en…tadaaa…’hygiëne’.
   Eindelijk lijkt officieel dat geld smerig is 🙂

   En wat bedoel je met ‘weer’ in harmonie leven met de natuur? Ik ben geboren, getogen en woon en werk midden in een grote stad. Moet ik nu soms een tent opzetten of hut bouwen in het Amsterdamse Bos…of naast het paleis te Soest? En daar dan ‘hunter gatherer’ worden? Rondom dat pannenkoekenhuis langs de snelweg?

   Ik schaam me bijna dit te moeten zeggen…and I don’t wanna rain on your parade, maar; het klinkt allemaal zo betekenisloos.

   In harmonie met de natuur leven kan toch ook niet meer? Dat stukje natuur dat jij voor ogen hebt is toch eigendom van iemand. En er staat waarschijnlijk een hek omheen. Of het wordt morgen gekapt.

   Wat bedoel jij dus als je zegt ‘ga weer in harmonie met de natuur je leven opbouwen’?

   En qua ‘consuminderen’ kan ik alleen maar zeggen; het is totale crisis, dat lijkt mij dus geen enkel probleem 🙂

  9. Beste MARCEL, je blijft maar die grote goedgelovige naïveling, dat je harmony nastreeft is goed, doe ik ook waar het kan, n,iet vechten tegen, nou positief geladen, ja ja heb je je wel eens ingedacht dat dit in bepaalde omstandigheden helemaal niet werkt, ze lachen je uit man, ze laten je achter als een wrak, die wereld die wij kenden in cafe De Druif is niet meer, er lopen meer psychopaten rond als dat er vast zitten, kijk hoe de moordenaar van Pim Fortuyn lekker vertroeteld wordt in Apeldoorn, elke dag worden er mensen vermoord in ons vaderlandje, hadden wij dit kunnen denken, nee toch, het is juist dat voortdurende opschikken wat wij doen, die deze wereld creéerd voor deze bandieten.

  10. @ eric s
   Het is jouw keuze dat je in amsterdam woont. Ik ben daar weggegaan heb er jaren gewoond en ben er grotendeels opgevoed. Had op een gegeven moment een huis met binnentuintje dat helemaal verwaarloost was . Daar ben ik begonnen met mijn eigen groenten te verbouwen op zeer beperkte schaal. midden in oud west. Ik maakte van oude fietswrakken , nieuwe stadsfietsjes en verkocht die voor een prikkie .schuimde de straten af naar grof vuil en haalde daar de mooiste spullen vandaan en bouwmaterialen. Deels verkocht of ruilde ik dioe deels gebruikte ik die zelf. Dus wat is het probleem mogelijkheden genoeg als je er maar voor open staat. Overigens is osdorp niet zo ver fietsen en wonen daar tuinders zat. Ga anders even richting holysloot en zoek kruiden langs de wandelpaden en sloten . Begin een volkstuin of bloempotten op je balkon. Waar een wil is ,is een weg.
   Door te roepen zoals jij doet geef je imo alleen maar aan dat je je best niet doet een weg te vinden.

  11. @ jenne
   Neen meelijden en je verliezen in klagen over hetgeen er verandert worden moet, dat helpt een mens vooruit. Al je aandacht op laten slokken door misstanden, geen enkel initiatief steunen dat op opbouwen is gericht, dat is je ware.Nou , jammer jenne maar dan moet je niet bij mij wezen, ik ben voor groei en dan wel op de menselijke maat en in harmonie met de natuur . Het kan ook niet anders want hoewel vele het vergeten , wij mensen maken daarvan deel uit! En zoeken we de harmonie niet dan verdwijnen we want de natuur zoekt die harmonie wel !

  12. Overigens wordt ik zo langzamerhand wel strondziek van al die lieden die positiviteit neersabelen , omdat het hen schijnbaar niet lukt om niet te verzanden in die negatieve spiraal van het ontkennen van de mogelijkheden tot verandering. Ik houd op met klagen en doe iets aan de wereld , en al is het nog zo klein op wereld schaal bezien , ik doe tenminste iets!!!Ik blijf niet klagend wachten op een messias die ons wel zal redden. of op doomsday. Maar als je je best doet wordt je afgeschotren als infantiele naive zweefteef , flikker toch allemaal op met je negatieve shitzooi , jullie houden die kutzooi in stand met je negatieve geleuter stelletje lapzwanzen. Luie uitgescheten provotypes waarvan het merendeel goed betaalde banen is aangegaan en het idialisme heeft vervangen voor een dikke tiet met geld. Ik ben met mijn beperktew middelen bezig een wereld te bouwen die op harmonie is gebaseert en laat me door geen ene klootviool dat recht ontnemen, zeik lekker verder en lijd wat je wilt , ik ben daar voorgoed klaar mee. Ja Marcel is even boos , boos over zoveel gezever en zo weinig daadkracht!

  13. @ eric s
   Bovendien als jij denkt dat amsterdam de wereld is of zelfs nederland zit je helemaal mis beste jongen . Niet alles is amsterdam en daarbuiten alleen provincie. Je bent niet de enige lezer hier dus als het jouw niet prikkelt van je luie reet te komen en op zoek tre gaan naar alternatieven , geld dat misschien wel voor een ander. Want het feit dat je zo negatief en onbegrijnpemd aankijkt tegen mijn comment vol ’tips’geeft slechts weer dat je het gemak van de supermarkt verkiest boven even verder kijken dan je neus lang is . Hier hebben de oude boeren een gezegde “de stad is de demon”en ik moet ze steeds meer gelijk geven , de stad vervreemd mensen van hun oorsprong , en maakt ze tot gemaksslaven. Snuif eens wat anders op dan benzine dampen , ga eens westfriesland in . verruim je blik op internet zoek naar mogelijkheden en verwerp ze niet direkt als je het niet begrijpt .

  14. @ coz
   Ja ik ga me er ook niet voor verontschuldigen , er zal wel weer in gegumt worden so be it . Maar ik ben wel heel erg klaar met dat negativisme , en afbranden van elk positief gebaar. Nee zeiken klagen en zeuren is goed maar handelen oje …… Krijg gelukkig veel positieve reakties op de boommiddelen .

  15. Marcel,
   Jij hebt indertijd een bewuste keuze gemaakt van stad naar platteland.
   Maar er leven ontelbaren in de stad.
   Velen zonder een tuin, laat staan een balkon.
   En velen kunnen die keuze niet maken…
   Los van of ze het willen.
   Er leven ontelbaren in een stad, die ook onderdeel zijn van een andere manier van leven.
   Ik vind Erick’s antwoord mooi en ook reeel.
   En dat doet niets aan jouw keuze af.

  16. Erick.S 10’8

   Wat je beschrijft is jouw waarheid, en die kan ik heel goed begrijpen, heb dit zelf jaren lang ook zo beleeft, deze prachtige Anton Wachter tijd, was voor mij op eens voorbij, het werd een soort claustrofobie gevoel, voelen ons opgesloten als in een getho.
   Wat MARCEL, beschrijft is zijn waarheid, tja en die ken ik ook, maar je kunt ook heel goed in de openbare bibliotheek zittende volkomen in harmonie zijn met je zelf en je leefomgeving, maar het is een rijpings proces, en van Mac Donalds kun je beter maar niet spreken, wij hadden wel betere adresjes.
   Toch een vriendelijke groet van een vriend van wat Amsterdam eens was, Mokum.

  17. AnnaII, ja voel dit ook zo, en uiteindelijk het maakt niet hoe en waar je je geluk vind, groet!

  18. @Marcel – zoals ik al zei schaamde ik me bijna om het zeggen…want je hebt op zich gelijk als je zegt dat ik niet 100% mijn best doe om een andere levenswijze na te jagen.

   Waar een wil is, is inderdaad een weg. Maar de wil is weg.

   Als ik kinderen zou hebben had ik mij vast meer gedreven gevoeld dit soort dromen te realiseren. Maar momenteel ben ik druk met mijn werk, dat ik erg leuk vind, en denkt er geen haar op mijn hoofd aan drastische veranderingen. En om nu naar Osdorp te gaan voor een ruilhandel met een tuinder vind ik echt totale nonsense…ik weet niet waarom, maar zo voel ik dat.

   Het stemt mij altijd hoopvol als ik mensen zoals jou hoor praten, maar meer zal er niet gebeuren. Zeg maar net als toen ik de ‘Matrix trilogy’ films had gezien ik alleen maar dacht: dus ‘vrijheid’ is leven in een soort open riool terwijl je elke dag grijze smurrie eet onderwijl je constant in gevecht bent met levensgevaarlijke robots e.d.. En ‘leven als een slaaf’ is lekker eten, filmpje kijken, beetje werken, internet, af en toe een reis maken etc. etc. Ignorance indeed is bliss!

   Je ziet…ik ben een pessimist van het zuiverste water :worried:

  19. MARCEL 10’11

   De natuur en harmony, nou nee dat geloof ik niet, het is eten of gegeten worden, wat jij harmony noemd, is een amalgaam van biotopen, die ongewenst te samen leven en vaak ten koste van elkaar leven, misschien bedoel je wij als mens in harmony te samen met onze leefomgeving leven, zonder grote inbreuk te plegen op het karakter van deze natuur, en zijn ritme.
   Om je zo op te winden is niet zinvol, je beschrijft prachtig jouw gevoelens aangaande jouw wensen voor onze wereld, groet

  20. Nou Erick,
   Dat valt me dus nu weer een beetje tegen haha.
   Je geeft Marcel dus wel gelijk.
   Vond je antwoord terecht, maar nu na deze ontboezeming, niet meer helemaal.
   Er wringt dus ook iets bij jou…

  21. Marcel , het zijn hier op WTK slechts een handjevol negativisten. Helaas overschreeuwen ze met hun depressieve gelul ieder topic. Maakt niet uit wat er gemeld wordt, Jut en Jul komen er weer met hun zure gezeik tussendoor. Ik moet zeggen dat ik er ook wel klaar mee ben want ieder topic wordt verlaagd naar het niveau van die enkele spammer die een podium zoekt om zijn of haar ellendige wereldbeeld te promoten.
   Steeds weer hetzelfde negatieve gezeik, ze lezen het artikel niet eens, maar reageren alleen op reakties, op de man dus.
   Nevermind, het is Guido’s site, als het te erg wordt zou hij moeten schoffelen.

  22. Anna 11
   Iedereen kan die keuze maken , niet iedereen wil het. Denk jij dat hier alles voor de wind gaat ? dat hier alles op een met goudstiksel versiert kussentje wordt aangeboden? Natuurlijk niet het is hard werken maar het kan. Toen ik uit de stad vertrok liet ik een heel leven en een grote carriere mogelijkheid achter , ik vertrok met mijn dochter naar een onzekere toekomst. Maar de keuze was helder ,ik wilde niet langer deel uitmaken van het probleem maar van de oplossing. Ik ageer ook alleen op die negativiteit en het neersabelen van elk spoortje van optimisme, het ontbreken van daadkracht en het gezeur om een oplossing van buiten. Be the change you want!
   Zodra je erkent dat de situatie waarin je verkeert tot stand is gekomen door je eigen keuzen en handelen, opent dat een deur om daar ook zelf verandering in te brengen. Slachtofferrolletjes spelen is zelfmedelijden en dat mag iedereen lekker zelf houden , doe ik niet in mee. Niet zeuren schouders eronder en verander wat je stoort bouw dat wat je wenst.

  23. @ eric s
   Je kiest dus bewust om de status qou te handhaven en weigert een stap richting oplossing te zetten . Dan moet je ook niet lopen zeiken dat het allemaal zo slecht is .Dan kruip je in de slachtoffer rol . Ik wordt daar fysiek misselijk van die figuren die niets willen veranderen en maar lopen klagen en mensen afzeiken die wel stappen nemen. Of je helpt op de voor jou mogelijke manieren mee een wereld te bouwen die wel deugt of je moet je bek houden.

  24. Anna 11
   Zie je waarop jij resoneert? ik prik door die apathische meuk heen en zie de onwil waar die zich provileert. Jij ziet er een te begrijpen standpunt in. Ik zie gestuntel in de marge met de intentie om een betere wereld op te bouwen, als een grote positieve daad, en verre weg te verkiezen boven slachtofferrol geneuzel.
   Wel klagen dat het jeukt maar een ander moet krabben. Meelopers geen moer waard imo.Kan niet zeggen, is jezelf beperken, want het is en blijft een keuze. Misschien moeten we weer vaker zeggen ,kan ik nog niet. Misschien moeten we’ proberen’ uit ons vocabulaire schrappen want te vrijblijvend . vervangen door ik ga er mijn best voor doen!
   Maar een deel van de mensen die hier reageren blijft hangen in praten over en klagen en vragen om de antwoorden. Allemaal mensen die dus niet de eigen verantwoordelijkheid aangaan. En tot daar antoe kan ik het nog laten gaan ….. Maar als die zelfde trieste figuren dan ook nog eens positieve bijdragen lopen af te kammen, hebben ze aan mij toch echt de verkeerde .Die figuren zijn wat mij betreft onderdeel van het probleem!!!

  25. MARCEL, 10’10, misschien moeten blijven in onze stad Amsterdam, door het vertrekken van veel echte Amsterdammers, die uiteindelijk de makkelijkste weg namen, vielen er overal gaten, en de armen van geld en geest bleven achter en hadden niet echt een antwoord op die horde nonrespect PVDA kiezers, en maar inschikken op alle fronten van hun waarden en samenleving, door een zeker bewust worden hun kerken verlaten, en tot individu geworden, maar door het verlies van die samengang een makkelijk prooi, en nog even dan zijn zij de minderheid in hun Eigen stad, en later ook land.
   Om je zelf voor te laten staan op een beslissing, die nog helemaal niet zich zelf bewezen heeft als de juiste te zijn, en dan alle tegenspraak niet wil dulden, vraag je je wel eens af, wie je eigenlijk wel bent, om jouw beslissing zo te laten preveleren, heb je nooit je twijfels.

  26. COZMIC, 10’22

   Is dit jouw positieve bijdrage, god wat ben jij rancuneus, tegenspraak wens je niet, jij wilt hier een soort dogma vestigen,
   mensen die anders denken, zich het zich anders rélativeren, worden om zeep geholpen, nou net wat ik aan MARCEL vraag, hebb jij nooit eens je twijfels, dat jouw denkwijze wel eens niet de enigste en ook niet de juiste zou kunnen zijn.
   En waarom GUIDO.J, vragen om te schoffelen, de WTK site is van een ieder die er op wil lezen en schrijven, het is geen privé blog!

  27. @ jenne
   Ja ik twijfel wel eens hoor , maar dat belet me nooit te handelen. En ook heb ik door voortschrijdend inzicht wel eens door dat een keuze de verkeerde was. Maar daar ga ik dan niet over lopen klagen , want ik heb die keuze gemaakt en kan dus ook een andere maken.
   Ik kijk dan hoe het beter kan met de kennis die me nu ten dienste staat en ga verder. En in de ban van de demon blijven om hen die niet durven kiezen te steunen in hun lijden , mee lijden zelfs nee hoor dank je wel. Mensen zoals eric .s die wel klagen maar geen reet doen om het tij te keren? Hun leven voorzien van de antwoorden doe ik al ,als ze die niet herkennen kan ik het ook niet helpen .

   @eric s.
   En jij schaamt je wel een beetje ??? Je zou je de ogen uit je kop moeten schamen wat mij betreft, mensen die eenzelfde houding voorstaan als jij houden het systeem in stand en moeten eens goed naar zichzelf kijken. En zeker niet afgeven op hen die trachten antwoorden te geven om de problemen op te lossen. Imo is het een vorm van parasitair gedrag wel janken dat het anders moet maar ondertussen lekker meedoen met waar je tegen bent , vanuit gemakzucht. En dan als de veranderingen door andere mensen zijn gerealiseert daar lekker op meedraaien , bah! De mensen die je eerst nog uitscheet vanwege dat ze jouw veilige gemakzuchtige leventje ter discussie stelde en met werkelijke antwoorden op de proppen kwamen. Ja je zou je de ogen uit je kop moeten schamen!

  28. Ja Coz, vooral reactie 10.26 en 10.27 heeft helemaal niets met het onderwerp hier te maken…dus idd Cozmic men reageert op elkaar….saai.

  29. Monika 10.31
   de pot verwijt de ketel…..
   Bovendien kan een dialoog tussen mensen wel degelijk verdieping met betrekking tot de topic hebben. Ook al lijkt er in eerste instantie voor de wat minder oplettende lezer geen relatie ( met topic) te zijn.

  30. MONIKA 10’31

   Het is een kunst om met elkaar te debateren, en om dan een ieder in zijn waarde te laten, schijnt ook heel moeilijk te zijn, om door die apathise meuk van AnnaII heen te prikken, ik weet niet, geen goed gevoel bij, het begint en eindicht bij onderling respect, en ook het meest verschillende, andere denken, geeft één menig en die is te respecteren, vind ik.

  31. PAUL, het nieuwe orakel van Delphi, het zijn Meringo’s van die zachte suiker zoete fluffie nothingtjes, en dan in 5D, ja da’s nieuw,
   ben je je clubpie weer aan het oprakelen, volgens mij is het vuur gedoofd, te veel tegen Wind.

  32. @ jenne
   Goed lezen is een kunst , en het is moringa.Geen zoete fluffy nothingetjes maar bossen vol.

  33. @ enne

   Zoals Marcel het ook al beoogt, je bent geen verfijnde smaakmaker en vervuilt nogal de wtk lucht hier voordat Guido er lucht van krijgt.
   We hadden je hoger in geschat, alleen enkel je valt weer door de pruimenmand heen. Alleen de kenners/snuivers kunnen het goed uitspreken

  34. Op dit moment zitten de bomen vol perzikken, en abrikozen, wat moet ik dan met tropische Meringa’s doen, rijpe Abrikozen, zijn goed tegen kanker, zitten vol Caroteen, onze bomen van het soort Kioto Abrikozen zijn een Wonder om te aanschouwen, en heerlijk van smaak,
   big bussinnes krijg 5 Eu de kilo die ik over heb.

  35. PAUL 5’1/2
   Gelukkig dat je weer terug bent, heb je echt gemist, alleen al jouw verfijnde steken onder water, ik kan je aan raden je met je zelf te bemoeien, daar kan je zeker je dagen mee vullen, want er valt nog wel het één en ander te leren aan wellevendheid en respect, en verstop je nu niet achter je vriendje malle pietje.

  36. Gelukkig maar jenne dat ouderdom je ook dom maakt. Moringa Oleifera is wat anders dan een Meringa. Je bent niet bepaald goed ingelezen gezien je slijtage op dikke boeken. We kunnen je niet echt abrikozen miracle tree noemen. Ook je drumsticks ontbreken weer…

  37. Over respect gesproken…. ik heb enkel respect voor mensen die het verdienen, waar ik ik graag een lichte buiging voor maak omdat ik ze bewonder. Ik respecteer ieder die ook respect voor mij heeft. Maar respecteer niet degene die onbegrip kennen of zelf respectloos losse canon fodders uitdelen. Door naar de ander de les te willen lezen verteld datxwederzijds respect ontbreekt, gelukkig heb ik dat altijd voor the Peetfather don jenne sltijd gehad….

  38. Moet je niet doen PAUL, het venijn de overhand laten nemen in je reactisch, zeker als je het uieindelijk zo niet meend, en er later weer spijt van zult hebben, vriendelijke groet Jenne.

  39. Jenne wanneer ga eens inzien wanneer ik iets echt meen en zonder venijn iets toe licht. Heb goed op gehad met je steeds tot je in herhalingen gaat vervallen die niet bij je passen. Onder water steekpartijtjes is jou mentaliteit van in een zwembadcsteeds aanwezig te zijn ik zelf kom niet verder dan een aanspoel masjien voor interne wasjes. Wees eens vrolijk tussen de teksten door zonder in een clubje te zitten die graag mensen onderuit haal. Dat is julle vastzittend melodrama wat steeds zich blijft herhalen als een miserabel toneelstuk. Ah jenne ik hou me in het dagelijks leven bezig met heel andere dingen dan met flauwe kul praat.

  40. @Anna11 10.21 – Wringt er niets bij jou dan? Ik ben de laatste die zal beweren dat alles in orde is. Maar…ik zal waarschijnlijk ook de laatste zijn die zijn eigen groente gaat verbouwen 🙂 Ik maak mijzelf belangeloos nuttig op geheel andere wijze(n).

   @Jenne 10.17 – Ik begrijp dat alles ‘mijn waarheid’ is, dat lijkt me duidelijk. Ook lijkt de waarheid van Marcel mij duidelijk. Ik spreek dan ook in ik-verband, om zo maar duidelijk te maken wat ‘ik’ ergens van vind of hoe ‘ik’ ergens over denk. Vervolgens heb ‘ik’ vragen…of een opmerking. Maar niets in de zin van ‘jouw waarheid is onzin en alleen de mijne telt’. Stel je voor?!
   Dat Marcel zich (altijd) door dit soort vragen en opmerkingen aangevallen voelt is misschien wel logisch, dat weet ik niet. Maar ik viel niet aan, ik legde uit dat zijn tips & truuks in mijn ogen betekenisloos waren, legde ook ietwat uit waarom ik dat vind, en vroeg om meer info/input. Dat dit vervolgens wordt ervaren als negatief kan ik ook niets aan doen. Ik probeer altijd zo duidelijk mogelijk neer te schrijven wat ik bedoel. En het is geenszins mijn intentie om negatief over te komen. I’m just curious 🙂

  41. @ eric s.
   You could have fooled me there! Zei je niet zelf “Je ziet…ik ben een pessimist van het zuiverste water “, moet ik daaruit begrijpen dat dat iets positiefs is??
   Maar het is mij duidelijk dat je niet begrijpt wat ik wilde uitdragen , nou kwamn het er wellicht wat hard uit maar daar leek je om te vragen.Even verduidelijken dan maar .
   Als je klaagt over dat je geen idee hebt wat je zou kunnen doen om de verandering die je wenst te creeren , lijkt het me verstandig eerst eens na te denken over toewerpingen van anderen i.p.v. die gelijk als nietszeggend weg te zetten.
   Wat ik zag in jouw comments is een aan gemakzucht verslaafde klager, die met termen als ik kan het niet , snap het niet, zegt me niets, enz. zichzelf totaal ontkracht. En gaf je nou blijk van een poging te hebben gewaagd tot het vinden van een weg maar ook dat laat je achterwege. Ik ervaar dat als erg slap , en apatisch.
   Ik heb het dan helemaal over jouw gedrag en niet over jouw persoon. Maar zie je hoe ver je van jezelf bent vervreemd in “de grote stad” Amsterdam is slechts een paar aan elkaar gegroeide dorpen imo maar oke noem het wat je wilt.Nouja zie maar wat je er allemaal mee doet maar tot dat je zelf gaat denken in oplossingen en eigen verantwoordelijkheid ben je imo deel van het probleem.

  42. MARCEL, zo als jij met andere mensen omgaat, god man waar haal je die autoriteit van daan om je zo hautain op te stellen, je overschat je weten en persoonlijkheid aan alle kanten, lees je laatste réactie maar eens terug, je villeerd zo als COZMIC dit zo fijntjes uitdrukt.
   Ik heb verder meer het idée dat jij deel uitmaakt van het probleem inplaats van Erick.

  43. @ jenne
   Laat ik het hier ophouden jenne, ik heb in jou een goede leermeester! TRreed ik je vriendelijk tegemoet sneer en snauw je mij af , doe ik keihart en schelden , wordt jij een en al begrip .Kortom u vraagt wij leveren.

  44. Wie mijn woorden aanhaalt dient wel de context begrepen te hebben( indien de hersencapaciteit aanwezig is/zou zijn)
   Wat ik bedoel met als Marcel aan het fileren is, dan is hij zeer subtiel plakjes sushi van iemand af aan het snijden tot er een grijnzend skelet overblijft dat uitroept : WTF happened?
   Met de kloofbijl kan hij echter ook zeer goed overweg, dat dan weer ook.
   Nog steeds 0-0 tussen Brazilie en Mexico 😉

  45. Erick 10.44
   Duidelijk haha.
   Ik vond je antwoord vermakelijk, en voelde daar een goede intentie bij.
   Dus heb meteen doorgeklikt naar jouw site, omdat je ‘blauw” in de reactie stond.
   Dacht (voelde) toen, deze man is echt wel oke.
   En bij latere reacties bleek het ook wel.
   We doen allemaal ons best.
   Iig bedankt voor je humoristische weergaven 😉

  46. Marcel 10.24
   We maken allemaal keuzes.
   Jij zegt:
   “Maar de keuze was helder ,ik wilde niet langer deel uitmaken van het probleem maar van de oplossing.”
   Maar denk dat wij hier allemaal mee bezig zijn, althans daar ga ik vanuit..
   Alleen ieder op zijn/haar manier.
   Heb respect voor jou en ieder ander die vanuit een bewuste keuze voor een betere wereld gaat.
   Wat een betere wereld is, jah…
   Er maar even van uitgaande dat dát geen punt van discussie is.
   Dus, ik doe op mijn manier ook mijn best.
   Alleen mijn manier is misschien niet een ander zijn manier.
   Maar de intentie is hetzelfde én dat is wat ik belangrijk vind.

 7. Ik ben al een poos geleden gaan bedenken aan een lijstje met oplossingen waarmee we van onderaf verandering kunnen afdwingen. maar ik moet zeggen het valt niet mee om dat uit te voeren.

  Hier komtie

  1. Ga betalen met ander geld dan dat van de bankiers.

  2. Help meisjes in derde wereldlanden studeren, dan denken ze eerst na voordat ze een hok vol kinderen willen.

  3. Start eigen coöperaties waarin de werknemers eigenaar zijn. (Het geld blijft in de community en de eigenaren / werknemers willen geen producten maken die hun eigen leven, dat van anderen en het milieu vernietigen)

  4. Ga je eigen gezonde voedsel verbouwen in je achtertuin, voortuin, gemeenteperk, op je platte dak ofwaar dan ook (permacultuur). Dan kunnen de voedselbanken sluiten.

  5. Kies je eigen burgemeester waarmee je een vuist kan maken tegen de overheid en ontsla hem indien nodig. (Democratie is dictatuur van de rijken, die kopen politici.)

  6. Wek je eigen energie op.

  7. Koop niets meer van multinationals, koop lokale geproduceerde schone en gezonde producten.

  8. Laat je auto staan. Met iedere liter benzine worden er meer mensen chronisch ziek door giftig ultrafijnstof en geef je meer reden voor oorlogen in het Midden Oosten.

  9. Geef de dingen die je niet meer nodig hebt gratis weg zonder er (behalve een blij gezicht) iets voor in ruil te willen. Het zal even duren voordat mensen in je omgeving je voorbeeld volgen, maar ze zullen het zeker gaan doen. Na een tijdje zullen dingen waarvoor je nu nog moet betalen, je aangeboden worden.

  10. Doe aan ruilhandel.

  11. Koop zo veel mogelijk 2e hands via de bekende websites.

  12. Recycle, recycle, recycle

  1. 11. Koop zoveel mogelijk 2e hands bij de lokale 2ehandswinkel 😀

  2. 13. Als je een eigen tuin hebt, sla dan een eigen bron (waterpomp) zodat je altijd je eigen water (mechanisch) kan oppompen, al is het maar om de tuin te besproeien. De vogels zijn er gek op (als een vogel het niet zou drinken is het niet goed) en komen graag drinken uit de volle emmer die ik er altijd aan heb hangen. Het zorgt er ook voor dat je water hebt als er stroomstoring zou zijn, want “de kraan” werkt niet zonder stroom.

  3. Prima lijst Richard!!! Ik doe mee!

   Misschien een toevoeging: koop (of neem) niets wat je niet nodig hebt en laat jouw oordeel van wat je nodig hebt niet beïnvloeden door media.

   Als we geen spullen meer kopen die we niet echt nodig hebben dan is de luchtvervuiling zo verleden tijd.

   De dialoog over (ultra)fijnstof is zeer zeker de moeite waard, maar welke agenda dient deze? Ik verwacht dat binnen twee jaar iedereen met een houtkachel een duur filtersysteem moet installeren…

   Op deze grond zijn volgens mij ook de old-timer auto´s aangepakt. Die moeten nu wel wegenbelasting betalen. Mede vanwege de hoge uitstoot van fijnstof… Maar zijn deze paar auto´s wel het probleem of werden deze auto´s het probleem van niet voldoende kunnen uitknijpen van een deel van de bevolking…

  4. Jeroen
   In plaats van een gewone houtkachel kun je ook denken aan tegelkachels of een rocketstove. Deze vormen leveren een enorme besparing in de uitstoot ten opzichte van een gewone houtkachel. Ook gebruik je veel minder brandstof en verwarm je vele malen beter .
   En wat betreft die auto’s ….. wat dacht je zelf ? ik hou het op uitknijpen! Of wordt de wegenbelasting ( houderschapsbelasting) aangewend om het ultrafijnstof tegen te gaan? dacht het niet!

  5. @marcel w

   Helemaal eens met je kachel-verhaal. Vraag: stel ik heb een gewone kachel en ga deze vervangen door een efficiëntere. Hoeveel energie kost het maken van een nieuwe kachel en hoeveel grondstoffen en menskracht wordt daarvoor gebruikt? Wat doen we met de oude kachel, oud ijzer en recyclen? Wat is de netto energie som van deze actie inclusief het fijnstof aandeel? Kan het uit?

   Een zelfde soort som kun je maken voor het vervangen van je on-zuinige auto voor een hybride uitvoering met accu´s en andere toeters en bellen. En kan een zonnepaneel meer energie leveren tijdens zijn levensduur dan de energie die het kost om dat paneel te maken? Hoeveel jaren moet een windmolen energie leveren om quitte te spelen met de energie die het kostte om het apparaat te ontwerpen, bouwen, testen, plaatsen en onderhouden?

  6. @ Jeroen
   Een rocketstove kun je (evenals een tegelkachel) heel goed zelf bouwen. Veel van de materialen zijn heel natuurlijk , zoals leem of chamotteklei en een oud olievat, wat vuurvaste stenen cement en klaar.
   http://www.youtube.com/results?search_query=rocketstove
   Maar nog beter zou zijn om alle energiealternatieven die nu als octrooien in de kluizen van big oil liggen vrij te geven.

  7. Zo MARCEL, wij gaan de wereld redden met het nood kacheltje uit de laatste oorlog, we zijn met zoveel mensen, met hun wensen, denk dat het toch Atoomkracht moet worden, om al die wensen in de toekomst te moeten voldoen.

  8. @ jenne
   Jij leest ook alleen maar dat, waarover je kan zeiken niet? Zaken uit hun verband rukken en neesrzetten op de meest negatieve manier die je maar kan verzinnen? Gelukkig maar dat je zo weinig creatief bent……anders had ikj nog boos op je moeten worden.

  9. @ Marcel W in 5D

   Gelukkig hebben WIJ Moringa en ZIJ niet! Dat is het verschil met in 5D zijn… (allemaal jaloerse koters) lekker peuh…..

  10. MARCEL, het kan je toch geen ernst zijn dat we de wereld kunnen verbeteren door terug te gaan naar de holen, er is veel fout op deze wereld dat is waar, maar we moeten verder en vooruit op een betere manier onze middelen/hulpbronnen inzetten, en gebruiken, laten wij het hier niet over créativiteit hebben, als je twee planken aan elkaar kunt spijkeren ben je nog geen architect, misschien is 3D inzetten in Gruningen ommelanden wel aan te bevelen.

  11. Persoonlijk Jenne vind ik dat je wel heel hard tegen Marcel reageerd. Waar bevindt je jijzelf? Je hebt wat je hartje begeert omdat je daarvoor op deze manier voor gekozen hebt. Je bent zelf hier één van de grootste pleiters van alternative energie en ruilhandel met je omgeving al er iets te verdelen valt (fruit groenten etc.) Je slaapt in de winter met een kruik in de bedstee en warmt je koude handen aan het haardvuur waarvoor je gekozen hebt. Mensen hebben hun eigen keuzes, er in blijven of veranderen naar de manier die zijzelf! verkiezen in hun eigen verantwoordelijkheid. We zijn hier om elkaar te helpen als men het wil of een toeschouwer blijven, dat is ook een keuze. Handvatten kan je aannemen of laten liggen, ieder zijn eigen keuze Jenne. Herlees dan nogmaals dan reactie nr. 17 Hartegroet Odette

  12. @ odette
   Dank je wel dat je het voor me opneemt .Maar beter nog vind ik wat je daar op laat volgen .Blijven we toeschouwers en vanaf de wal het schip aansturen, of gaan we werkelijk onze handen vuil maken om de gewenste veranderingen te doen ontstaan? Elke ,met de juiste intentie, gedane aktie om tot verandering te komen is meer dan welkom.

   @jenne
   Nog steeds zie je maar een deel van de door mij geopperde oplossing. En het is juist dat deel wat jij vergeet wat ik als meer belangrijk heb betiteld . Jammer en het geeft m.i. jouw drive weer .

  13. ODETTE, heb niks met MARCEL, altijd eindicht hij met een persoonlijke misplaatst venijn.
   Natuurlijk moeten we het anders doen, ik doe op mijn manier samen met andere mensen zoveel mogelijk goeds aan anderen, ik laat me daar niet op voor staan, omdat dit normaal zou moeten zijn.
   Ja en ik ga met mijn beetje geld zorgvuldig om, maar je moet toch niet steeds met je zelf bezig zijn, ben zeer critisch ook naar mij zelf toe, t’is fijn weer eens van je te horen, vriendelijke groet.

  14. @ jenne
   Wat moet ik nou toch met jou aan? Doe ik vriendelijk tegen je , merk je het aan als ongemeend en kaffer je me uit. Doe ik hard tegen je , doe je poeslief terug. Geef ik mijn mening ,iets dat jij overal en ongevraagt wel dient te mogen, spuw ik venijn. Bij deze een dikke kus op je knorrige ouwe provo hoofd en ik zal je verder helemaal links laten liggen. Dag ouwe zure brompot, het ga je goed.

  15. Of om het in gewoon Nederlands te zeggen: ‘ik snap ook geen reet van die goser’.. En dan heb ik het idd over Jenne. Geen lijn in te ontdekken, de hand bijtend die hem streelt, de hand aaiend die hem slaat.. Het is zoals het is. Ik tel tot 50 vóór ik reageer op Jenne tegenwoordig. Take it away Jenne..

  16. @ Marcel

   Weet je wat ik nou zo raar vinden, wij delen streken en steken uit, terwijl we liever een partijtje Jeux de Boulles gaan doen met onze geliefde ballen. Zou Jenne dat ook op Zondagmiddag kunnen gaan doen dan zou hij wel eens een beroemde Franse Zonnnesteek op kunnen lopen en/of een een gekaatste bal op zijn hoofd doet stekend zeer bij neer komen uit heldere hemel. Daarom dat menig Frans man een Pinopet draagt. (altijd al afgevraagd waarom)

   Enne Marcel ‘you still been the best here amoung them all!!!’

  17. @ paul
   Old love never dies paul dat weet ik toch , en tis wederzijds ook nog

 8. Allemaal déjà vu, in de 60 iger jaren bezig geweest een commune te stichten, maar dan, jasses leer je de mensen kennen, als het er op aankomt wil niemand iets inleveren, ieder één wil met de vrouw van zijn beste vriend naar bed, de schellen vallen dan van je ogen, daarom het is beter om er over te filosoferen, en goede plannen te maken, geeft een goede nachtrust, geeft een tevreden gevoel, en als je je kip lekker voelt, ach dan is het leven nog niet zo slecht en dan zijn er op onze planeet toch mooi ongstoorde schone plekken te vinden, en was het leven nog nooit zo volmaakt.

 9. Dit is een van de gedachten waar we het inderdaad van moeten hebben
  You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete – BUCKY FULLER Maar hoe bereiken we meer mensen om deze boodschap verder te brengen. De wereld heeft ernstig last van cognitieve dissonantie.
  Die filters moeten er komen!!!!!!

  Ik ben bang dat ik hier predik voor eigen parochie,
  Dit verhaal moet verder, zodat de roep om betere katalysatoren groter wordt. Guido Nujij?

  Ik heb de link naar mijn website wel eens geplaatst op Nujij. Maar het verdwijnt in notime in de vergetelheid. Of nujij gooit her er zelf af.

 10. Lieve schatten de website van Richard is uiteraard te vinden onder http:/schafderenteaf.wordpress.com/
  zonde, aangezien Richard duidelijk een punt heeft.

 11. @Marcel 10.10 & 10.12 & 10.14 – Zucht…wat is het toch moeilijk om mezelf begrijpelijk neer te zetten.

  Jij zegt in reactie op al mijn vragen en opmerkingen: ‘Door te roepen zoals jij doet geef je imo alleen maar aan dat je je best niet doet een weg te vinden.’?!? Maar…maar…daarom stel ik jou toch juist vragen of plaats ik een opmerking? Dat jij hier niet inhoudelijk op ingaat is toch niet mijn fout? Je zou moeten/kunnen denken ‘Ha! Een geinteresseerde, die zal ik alles eens even haarfijn uitleggen’. Maar nee, je vervalt gewoon in het reguliere gebleer waarvan het internet bol staat en waaraan je zo’n hekel hebt.

  Wellicht dat voor jou de antwoorden knip & klaar zijn, maar voor mij in het geheel niet…en dus dacht ik vragen te stellen aan een autoriteit op het gebied van ‘fuck de maatschappij!’, jij dus.

  Helaas lijk je inmiddels zo vervreemd en het contact kwijt met de werkelijkheid dat je al snel overgaat op schelden en tieren. Dat zul je mij nooit zien of horen doen.

  En ‘wachten op de Mesias’ of ‘doomsday’? Kom nou toch, denk je dat echt? Dit slaat geenszins op mij en hoe ik in het leven sta. Maar oke, dat weet jij natuurlijk niet, jij gaat alleen af op door jou bedachte generalisaties.

  En wie heeft jou een ‘infantiele naive zweefteef’ genoemd? Dat was ik zeker niet…zo ervaar ik jou ook niet. Ik denk meer dat je een voorbeeld bent (lees: was) voor velen en dat je dit positiever moet benadrukken. Schrijf een handleiding ‘Je eigen weg voor Dummies’ o.i.d.. Maar wees blij dat mensen vragen stellen en ervaar dit niet meteen als negatief.

  Ik citeer je even: ‘flikker toch allemaal op met je negatieve shitzooi, jullie houden die kutzooi in stand met je negatieve geleuter stelletje lapzwanzen. Luie uitgescheten provotypes’ om maar even iets te noemen. De frustratie zit hoog begrijp ik…vreemd, je leeft toch in ‘harmonie’?

  That said…
  Inmiddels zijn er weer nieuwe racties, omdat dit onderwerp niemand ongeroerd kan laten, en is mij meer duidelijk over hetgeen ik zou kunnen doen vanuit ‘de stad’ en ‘mijn leven’.

  En Amsterdam is waar ik woon, het is niet ‘mijn wereld’ mijn beste Marcel.

  Ik heb denk ik meer van de wereld gezien dan jij (jij bent waarschijnlijk veel te druk met jouw kleine beperkte harmonische wereldje) en ben nog niet uitgereisd. Ik reis namelijk graag en als het kan zo ver mogelijk. Ik wil namelijk graag alles zien waar Erick von Daniken het ooit over heeft gehad, tsja ieder zijn ding. Dat ik zeg in Amsterdam te wonen tot de dood ons scheidt is omdat ik Amsterdam een erg leuke stad vind ondanks alle misstanden en de verbeteringen die mogelijk zijn. Ik ben een echte Amsterdammer en vind het best prettig dat te kunnen zeggen. Sorry.

  Dat ik het gemak van een supermarkt verkies boven verder kijken dan mijn neus lang is baseer je op geheel niets en is geheel niet aan de hand. Het over 1 kam scheren gaat jou erg makkelijk af valt mij steeds op.

  Ik ben bijna vegetarier, eet heeeel af en toe nog een hapje vlees omdat ik wel eens ergens te gast ben en dan de gastheer/vrouw niet tegen het hoofd wil stoten. Ik eet voornamelijk surinaams/indonesisch e.d. dat ik haal bij de ‘lokale economie’ en dat bestaat uit ‘verse groenten’, ToFu en rijst enzo. Ik zal eens vragen waar zij hun groenten inkopen of ruilen.

  Ik draag schoenen tot je mijn tenen er doorheen ziet. En dit zijn dan geen Nikes of een ander stoer merk. Ook overige kledij draag ik op…en breng die daarna (zelfs) naar een kledinginzamelpunt omdat iemand anders er misschien nog iets aan heeft. En ja…ik scheid mijn afval zo goed als dit mogelijk is.

  Auto rijden is aan mij niet besteed, dus ik loop en fiets alles. Op een fiets van Hollandsche makelij!

  En over meer van dit soort kleine persoonlijke beslommeringen heb ik goed nagedacht.

  Ook ben ik fanatiek vrijwilliger op het gebied van webdesign en ontwikkeling en ben ik al sinds jaar en dag de webmaster van o.a. ‘Z! de amsterdamse daklozenkrant’ (die voor de deur bij alle ‘supermarkten’ worden verkocht) en van ‘Stichting WijS’, welke ouderen en jongeren met elkaar in contact brengt.

  Naar mijn idee doe ik op zich niets verkeerd en zelfs hier en daar goed.

  ‘Iets anders inademen dan benzinedampen’ is volgens het artikel waarop al deze reactie is ontstaan, onbegonnen werk. Ook gij Brutus, ademt in je harmonische omgeving fijnstof e.d. in. Dus blaas niet zo hoog van de toren a.u.b.. Alsof iedereen die in een grote stad woont en niet zelf groente verbouwd achterlijk is…gompie.

  Ook opper jij dat iemand die niet heeft ‘gestemd’ vervolgens ook niet mag ‘zeiken’ en dat snap ik nooit zo. Zijn we er nog steeds niet achter dat ‘democratie’ een farce is? Niet meer dan een vorm van entertainment. Ik zie het opdraven voor verkiezingen de laatste tijd meer als een soort meldingsplicht/volkstelling dan het uitbrengen van mijn stem. Ook heb ik nog noooooooooooooooit een drastische verandering gezien in mijn leven ‘na een verkiezingsuitslag’. Dus…om nu te gaan stemmen zodat ik ongegeneerd kan ‘zeiken’ gaat mij ietwat ver. Wellicht is dit voor jou genoeg motivatie, maar voor mij niet echt. De laatste paar verkiezingen heb ik mij gefocused op ‘De Piratenpartij’ en daar ook mijn stemmen op uitgebracht. Ik ben nu inderdaad een stuk gelukkiger, gezonder en positiever?! Verkiezingen helpen! Yeah right.

  Ik laat denkelijk in het vervolg gewoon mijn stem horen zonder mijn stem te hebben uitgebracht maar zal zeer zeker nooit ‘mijn bek houden’. En net zoals jij, Marcel, laat ik mij dat recht door geen enkele klootviool ontnemen.

  1. @ eric s
   Kijk daar zeg je al heel wat dingen die mij doen twijfelen aan je eerste comments. Je weet dus heel goed wat alternatieven kunnen zijn , gebruikt ze zelfs. Good for you , maar waarom dan als een randdebiel vragen naar de bekende weg , en alsjeblieft loop mijk niet achgterna en noem meij geen autoriteit op welk gebied dan ook.
   Waar jij het idee van mij hebt opgedaan over stemmen , is mij in het geheel niuet duidelijk ,maar het is een 180 graden draai van wat ik voorsta. Nouja je hebt je in ieder geval een stuk helderder neergezet als voorheen , en sorry dan voor eventuele verkeerde aannames van mijn kant , ook ik maak fouten en zag je voor minder aan dan je lijkt te zijn.

  2. En over antwoorden gesproken , wat me dan weer wel van je tegenvalt is dat je die zoekt buiten jezelf op een imo negatieve manier . Er zijn geen tuinders in je buurt , mijn ideeen zeggen je helemaal niets, je woont nu eenmaal in adam en dan valt het allemaal niet mee zelf het geld is nu officieel vies . Dus hoezo lokale economien steunen . Klinkt allemaal niet echt geinterresseert
   Lokale economieen afdoen als supermarkt ketens en junkfoodproviders, terwijl je zelf dus nu zegt veel in toko’ste kopen en verse groenten elders vandaan . Dan zet je mensen wel op het verkeerde been , dan ben je wel onlogisch bezig .Nouja zie ook maar je doet vast heel veel goed maar wist dat goed te verbergen . Sorry dat ik je dus schijnbaar verkeert heb ingeschat.( nog een reden mij niet te volgen)

  3. @Marcel – Voor mij zijn het niet echt alternatieven maar meer een soort logica. En helaas zijn sommige zaken zo logisch dat ik er soms grote moeite mee heb. Dat komt vast door ‘cognitieve dissonantie’

   Ik vind bijvoorbeeld het steunen van de ‘lokale economie’ niet toereikend, vandaar dat ik dit bagetaliseer. Of ik nu naar de AH ga of naar een surinaamse toko…waarschijnlijk halen zij hun waar bij dezelfde groothandel…of een afsplitsing daarvan.

   Mijn idee over de ‘lokale economie’ is dat ‘wij’ het niet moeten toestaan dat er ‘lunchrooms’ en ‘broodhuizen’ zijn waar geen cash geld wordt geaccepteerd. Daar is een briefje van 10 of 20 Euro waardeloos?! Als deze trend zich voortzet kan een daklozenkrantverkoper straks alleen een krantje kwijt als je bij hem kunt pinnen.

   Tsja…het steunen van de ‘lokale economie’. Bijvoorbeeld de ‘groenten’ die bij mijn vegetarische maaltijden zit…die kopen zij in bij een ‘groothandel’, bv. die op de Jan van Galenstraat in Amsterdam. Dus met ‘steunen van de lokale economie’ steun je in principe ook gewoon ‘de grote jongens’. En deze lokale economie haalt hun waar vast met een busje dat rijdt op fosiele brandstoffen. En omdat het ‘crisis’ is kun je tegenwoordig voor een habbekrats een maaltijd nuttigen waardoor de ‘lokale economie’ wel doordraait, maar voor de zelfstandige ondernemer een regelrechte strijd om overleven is.

   En…Haha…

   Zo kan ik uren doorgaan maar dan wordt ik weer negatief genoemd dus ik laat het hierbij.

   Hoe het ook zij, 1 conclusie kan worden getrokken; Steeds meer mensen doen hun best er een betere wereld van te maken 🙂

  4. @Marcel – van dat ‘stemmen’ was vast door iemand anders gezegd en heb ik tijdens het schrijven van mijn reactie vanuit mijn leesherinnering aan jou gekoppeld, excuus!

  5. Ik vind het enigszins droevig en anderzijds snap ik het wel (elkaar bevechten).
   De wereld staat op zijn kop, zodra dat besef er is, dan weet je het;
   voor niets gaat de zon op.
   Keihard werken voor het goede is de enige keuze.
   @Marcel, ik snap heel goed wat jij bedoelt, ik ervaar hetzelfde. Ik probeer me er los van te maken om verder te komen in hetgeen ik moet leren. Zij die alle goede bedoelingen altijd de grond instampen komen er ooit misschien wel achter. Tot die tijd blijven degene die het willen en het kunnen er zich tegen verzetten, tegen al dat neerhalen van goede bedoelingen.

   @Erik, bovenstaande is van toepassing op de eindeloze stroom van negativiteit.
   Ik waardeer een ieder die open staat voor de goede intenties van anderen en niet een ander hoeft neer te halen om zichzelf een beter gevoel te geven. Mogelijk omdat hetgeen de ander schrijft hem of haar een ongemakkelijk gevoel geeft. Niemand is beter, we zijn allen even goed. Als dat besef er niet is, dan is elke goedbedoelde mening een vorm van aanval op een onzekere persoonlijkheid. Nergens voor nodig.

  6. Je wordt genaaid waar je bij staat , op de wallen zou je dat een keurmerk kunnen noemen, in het dagelijks gebeuren is het minder plesant. Bij de Halal Turk om de hoek zag ik de aardappelen aangeleverd worden in zakken met het merk METRO, laat ik nou toevallig vaak in de Makro komen, dat is hun huismerk. Ik zal de halal maar effe niet verder onttronen, same shit everywhere.
   Wat je WEL kan doen is initiatief nemen, en DAT ontbreekt er bij velen aan, en wat dan nog zieker is; degenen die WEL initiatief nemen worden vaak afgebrand door de hekzitters, de zgn. burgemeesters van het gezond verstand.

  7. @Erick, we zijn allen schuldig aan negativiteit, zelf de niet-klager, de doe-ers klagen over de klagers 😉

  8. aanvulling op 16.5; om misinterpretatie te voorkomen, hoop ik. Wat hier vaak gebeurd…..
   Als iemand schrijft heel goed bezig te zijn bijvoorbeeld in het zelfvoorzienend bezig zijn, kan dat mogelijk voor een ander dat een knagend gevoel geven, of wat dan ook. Of denken dat die ene die zelfvoorzienend is zich beter voelt of wat dan ook. Allemaal subjectieve interpretaties. Dat is vaak goed zichtbaar in de tegengas die er dan gegeven wordt.
   Wat een ander doet is niet goed, nee wat ik doe dat is pas goed. pffffff
   Ja daar wordt ik droevig van… 🙂
   En ook al zo vaak aangehaald; we willen allen uiteindelijk hetzelfde.
   Is dat de grootste valkuil die er bij hoort? We willen zo graag verbetering dat we alle andere vormen van verbetering als bedreigend zien? Verblinding door de EGO? nou ja, zo kan ook ik wel uren doorgaan…. 🙂

  9. Beste Marcel,

   Ik bewonder je moed en doorzettingsvermogen voor de manier waarop je je leven inhoud geeft en dit met ons wilt delen. Ik zie je als een lichtend voorbeeld. Ik lees je bijdragen op dit forum altijd met veel belangstelling.

   vriendelijke groet

  10. @ jopiek
   Ik ben blij dat je wat kan met mijn bijdragen , maar een lichtend voorbeeld is wellicht wat te veel eer .Ik doe mijn ding deels vanuit noodzaak deels vanuit idealisme. Ook maak ik fouten hoor 🙂

  11. Marcel, je ben wel degelijk een lichtend voorbeeld! Inderdaad petje af. Weet je voor mensen die salto’s kunnen, denken misschien, het is toch makkelijk? Hetzelfde geldt voor wat jij doet Marcel, voor jou is het gesneden koek geworden waar je keihard voor werkt, maar ik vind het heel wat. Als een ieder zoals jou zou leven, dan zou de wereld een hele mooie plek zijn!

   Het is imo niet zo dat anderen denken dat het komt aanwaaien of er niets voor willen doen. We doen denk ik dan maar allen waar onze talenten liggen.
   Veel liefs!

  12. @ jopiek en sun
   Dank jullie wel voor jullie mooie woorden en waardering , het voelt als een steun in de rug .Had ik vroeger al de wens wat voor anderen te kunnen betekenen , zal ik nou oppassen niet op deze lauweren te gaan rusten , en met frisse moed verder gaan , dank jullie wel.

  1. Dus ‘alles op zijn tijd’ in goed Nederlands.
   Dank je wel Odette. Mooie woorden.

  1. Waarschijnlijk zijn door de crisis de stikstof dioxides in Nederland en wellicht in Europa iets gedaald. Daarentegen is het ultrafijnstof wereldwijd sinds 20 jaar continue toenemend. (Kijk naar China) Door de CO2 reductie maatregelen hebben de aanpassingen van de nieuwe generatie auto’s geleid tot 1000x meer fijnstof uitstoot. Met andere woorden dit is alleen maar desinformatie.

   Ultrafijnstof is overigens iets totssl anders dan fijnstof. Fijnstof wordt nog steeds door het lichaam tegengehouden. Ultrafijnstof dringt overal in het lichaam door.

   Ultrafijnstof op zich wordt ook nauwelijks of niet gemonitord. Als dit gaat gebeuren zullen we allemaal erg schrikken.

   Alles wordt in het geweer gesteld zodat het de economische groei religie maar niet in de weg komt te staan.

 12. Er is belangrijk nieuws. Hieruit blijkt dat ondanks het feit dat ze intussen precies alle gevaren kennen van UFP’s ze deze niet hebben gereguleerd!!!!!!!! Ik probeer zo ongeveer wat hieronder staat al 20 jaar onder de aandacht te brengen.

  http://www.eesi.org/articles/view/ultrafine-particles-from-vehicles-a-missing-piece-in-emissions-regulations

  Uit het artikel:

  Ultra-fine particle (UFP) pollution, measuring 1/1000th of the width of a human hair, is created through the burning of gasoline, particularly gasoline aromatics. Unlike smog or soot, these UFPs cannot be seen or smelled. They can travel for miles, and remain suspended in the atmosphere for days or weeks. They penetrate into buildings and vehicles, and enter into human’s lungs and bloodstream, carrying with them polycyclic aromatic compounds (PAHs). This toxic brew of UFPs and PAHs has been found to be a risk factor for cancer, cardio-vascular diseases, autism and other behavioral disorders. UFPs also contribute to the formation of black carbon and ground-level ozone, which contribute to climate change. Despite the robust evidence that ultra-fine particulates are toxic to those living closest to highways, refineries and busy streets, UFPS are not currently well-regulated or controlled.

  Voor de duidelijkheid. Ik werd 20 jaar geleden ziek van de benzine auto file die voor mijn deur stond. Er waren toen nog nauwelijks diesels. Ook werd ik ziek van de uitstoot van de industrie. In Almere waar ik later woonde werd ik ziek van de uitstoot van de Nuon centrale. ik ben daar toen naar toe gegaan en er werd mij verteld dat er alleen maar waterdamp uit die pijpen kwam. Toen Ad van Rooy meldde dat de verbranding zo heet was dat er ‘onmeetbaar’ kleine deeltjes in die waterdamp zaten gingen mijn ogen open. Blijkbaar hadden ze bij de Nuon de meetapparatuur niet die aantoonde dat er vervuiling was.

  Lees meer over de katalysator en de loodvrije benzine hier: http://www.whale.to/b/simons.html

  Oil companies convinced us that unleaded petrol is safer for our health and environment than leaded petrol. By their failure to disclose all the facts, we have been seriously conned!

  1. Richard II, zo U dacht alleen bij oude mensen, er bestaat ook MS, Parkingson, en andere killers van Hersenscellen, het is het totaal pekket van onze leefomstandigheden, die mensen ziek maakt.

  2. @Jenne

   Ik denk dat de nummer een met stip verantwoordelijke voor Parkinson, Autisme, Schizofrenie, MS en andere hersen en zenuw aandoeningen de giftige ultrafijne partikels van de loodvervangers van de loodvrije benzine is.

   Dit is al 10talle jaren bekend, maar ons wordt ter desinformatie allerlei andere oorzaken aangeboden. Het is altijd een mix van de vervuiling. Ik wordt het ergste ziek als er vele verschillende bronnen van vervuiling om mij heen zijn.

   Als de lucht hevig vervuild is ben ik plotseling allergisch voor kip en vis. Reageer ik vijf keer zo sterk op allerlei chemicaliën waar ik normaal geen last van zou hebben. Wordt ik ziek van CRT computer monitors.

   Ook krijg ik een heet oor van mobiele telefoons als de lucht vervuild is. Ik kan mij voorstellen dat als er magnetisch ultrafijn particles in de hersenen komen dat als je daar een mobiele telefoon bij houdt dat dat geen goed idee is.

   Dus waarschijnlijk is de gevoeligheid voor UMTS en WIFI ook het gevolg van ultrafijne particles.

  1. In de oceanen gebeurt exact hetzelfde als in de lucht. Alle rotzooi wordt opgebroken in bijna molucuul kleine deeltjes. De industrie heeft dit zo geraffineerd gedaan dat de mensheid dit nooit door had. Alleen gevoelige mensen zoals ik voelden het. Alle mensen zoals ik worden dan ook weggezet als psychisch gestoord.

   Misschien is het jullie opgevallen dat er een campagne is gevoerd waarin wordt gezegd dat nanoparticles geen bedreiging zijn van de gezondheid. Daarom willen de EU en de VS ook geen regulering voor ultrafine particles.

  2. Richard11, het zijn de onderkende psychisch gestoorde mensen, die door hun bijzondere wijze van denken, ons de mensheid de grote impulsen naar de toekomst hebben gegeven, en geven, verheug U hier in, draag het met trots als een cocagne, het teken van het land met de onbegrensde mogelijkheden in abondance.

 13. het blijft vechten en dat is geen positieve energie Zoek uit wie je bent google naar de soevereine mens die je bent en die bij je weggehouden word door hun sneaky systeem en de oppt wet welke rechten je als mens hebt en niet alleen maar plichten En wat dacht je van al t geld wat de elite opsrijkt en verkwist allemaal van de burger die werkt zelf produceren ze geen fuck alleen maar crisis oorlogen en onrust en wij betalen er ook nog voor Hoe gehersenspoeld zijn we ???????? claim je menszijn terug ipv in slavernij te zitten zo krijg je ook je vrijheid terug zowel innerlijk ( daar gebeurt alles ) als uiterlijk na je medemens. Het is ons reptiele brein die zij weten te bespelen en wij happen toe maar dan is t leed al geschiedt en we zitten er al tot onze nek in helaas Maar het is nooit te laat voor veranderingen GOOGLE EN GIJ ZULT VINDEN

  1. @menselijk wezen

   Je bent ook bij de kern van het probleem aangekomen. Niet het Vaticaan, niet de bankiers, niet de EU, niet Obama, niet de moslims, christenen of joden……. niets van dat al. De oorzaak is het individuele menselijke reptielen brein.
   Omdat we nu met 7 miljard mensen zijn en daardoor de natuurlijke bronnen uitgeput raken wordt het overleven van het individu steeds moeilijker. En bij dit overleven komt het reptielen brein van het individu in actie.
   Alle alternatieve website blaffen tegen de verkeerde boom. Iedereen vecht tegen de symptomen van het verhaal wat ik hierboven heb neergezet. Maar niemand durft de oorzaak te benoemen.

   Ik heb dit verhaal bij diverse alternatieve websites aangeboden. Niemand durft het te plaatsen. Daarom mijn dank aan Guido.

  2. Niets te maken met 7 miljard mensen…! lulkoek eerste orde.. Ingefluisterd door de hogere echalons.. Elkaar straks uitmoorden om ’tekort’..?
   Er kunnen met gemak 20 miljard mensen op deze Aarde.. Kijk hier op de site eens naar de ontmaskering van deze lulkoek. Ik wordt er een beetje moe van, en ook van dat ‘reptielenbrein’..
   De Aarde raakt niet uitgeput door de 7 miljard mensen, het gaat erom of je de gemaakte schaarste kunt loslaten, de angst om van het ’tekort’ te sterven..!! Think about it, what an incredible fear mongering system..

   There is enough for everybodies need,
   but not for everybodies greed.

   Ghandi

   Het gaat niet om de tekorten, het gaat om de ….. OVERCONSUMPTIE..
   http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/consumptiepatroon-leidt-tot-hoge-milieudruk/
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/consumptie-de-grootste-bedreiging-voor-onze-planeet/

  3. Jaaa!!!! De HAUX van de 7 miljard mensen die “we” niet kunnen voeden! De grootst mogelijke onzin die we zouden moeten gaan geloven!! Sukkels……

   Ik ben gestopt met vechten tegen welk systeem dan ook, omdat het mijn aandacht en energie afleidt van waar ik mee bezig zou moeten zijn. Go with the flow, maak je leven leuk en laat bekonkelaars lekker spelen in hun eindspel. Ik doe niet meer mee.

  4. An Appel a day, keeps de Dokter away, de mensen vreten sobi so veel te veel, als mensen zich vervelen eten ze het meest, en het aanbod natuurlijk, het meeste is troep, het ergste is dat ze het weten, maar ze gaan gewoon door, gemakzucht!

  5. Wat dacht je van EU voorschriften , komkommers die recht en minstens 34 cm lang moeten zijn , wat niet voldoet aan de norm wordt weggegooit. Of doordraaien om de prijzen kunstmatig hoog te houden? Produceren met een fout op tijdlimiet , na zoveel printjes houd de printer ermee op. Het opnieuw ontwerpen van auto,s zodat ze niet te lang meegaan .Al dat soort zaken zijn funest voor de mens en zijn planeet ,maar een zegen voor de economie.En dan raak je aan het probleem , de economie staat niet meer ten dienste van de mens maar andersom. Dan rest er maar 1 remedie imo terug naar de menselijke maat en terug naar een harmonische verstandhouding met de natuur, waar we immers deel van uitmaken . OOk al denkt de mens boven de natuur te staan.

  6. één middel grote meteoriet, en we zijn uit gepoept, de natuur op zich kan de vreselijkste rampen voor de mensheid betekenen, droogte, te veel water, denk aan de aardappel rot in Ierland, de 7 plagen uit de bijbel, het is allemaal heel fragiel, en met hoe meer we zijn, hoe groter de som van sterven kan zijn, wie heeft dat heerlijke Nederland gekend met net even 7 millioen mensen, nou ik, en kan je vertellen dat het een heel wat prettiger land was om in te wonen en leven!

 14. Ook al heb je geen tuin of balkon en woon je midden in de stad kun je toch nog iets gezonds telen in de vensterbank namelijk kiemen, tarwe- en gerstegras en zo je vitaminen en mineralen aanvullen.
  Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond en op die manier mijn gezin toch het nodige er bij kunnen geven.
  Waar een wil is, is een weg!

  1. ja klarinette, heel gezond met die vervuilde lucht, je kan in geen één grote stad gezond leven helaas!

 15. @Guido

  Uit mijn artikel blijkt dat 7 miljard mensen met de huidige westerse vervuilende technieken niet op deze aarde kunnen leven. Alles wat je om je heen ziet gebeuren zijn daarvan de symptomen.Herinner je de kindertekeningen nog met de gele zonnetjes?

  20 jaar geleden werd de kleur van de zon wit in Nederland en ik werd ziek en verhuisde naar NO Thailand waar de zon toen nog geel was. 6 jaar geleden werd ook de zon in NO Thailand wit en ik werd weer ziek. Van de Maori’s heb ik gehoord dat de zon in Nieuw Zeeland 3 jaar geleden wit is geworden. Kortom de hele atmosfeer van de aarde zit nu vol met fijnstof.

  In de zeeën gebeurt hetzelfde. Ik las gisteren dat ze 90% van de plastic eilanden niet meer kunnen terug vinden. Dit plastic breekt ook op in steeds kleinere deeltjes, verbindt zich aan natuurlijke deeltjes, wordt opgegeten door vissen of zakt naar de oceaan bodem. Alleen als wij deze vervuiling wegnemen kunnen er 7 miljard mensen op aarde wonen.
  Voor de industriële revolutie waren er eeuwenlang zo’n 1 miljard mensen op aarde. Dat lijkt mij een natuurlijke balans, mede omdat het eeuwenlang stabiel is geweest. Ik denk dat als de bodemschatten van deze aarde verbruikt zijn dat dan de natuur er gewoon weer voor zorgt dat we weer terug gaan naar die 1 miljard.

  De mens denkt dat hij slimmer is dan de natuur. Helaas de wal keert het schip. Mijns inziens is het simpel weg onmogelijk om in te schatten hoeveel mensen er op aarde kunnen samenwonen omdat dit afhangt van teveel onbekende factoren. Ook dit blijkt weer uit mijn artikel.
  Als we met de huidige vervuilende technieken met 7 miljard mensen op deze planeet willen samenwonen zal de westerse levensstandaard drastisch naar beneden moeten. De aarde heeft simpelweg de capaciteit niet om de vervuiling snel genoeg weg te werken. En dat is precies wat we om ons heen zien gebeuren.

  De elite heeft echter besloten dat hun levensstandaard niet naar beneden mag gaan. Zij hebben op de Georgia Guidestones beschreven hoe ze met behoud van hun super duper luxe de wereld in de toekomst zien ten koste van ons 7 miljard.

  1. Chemrails

   Doordat ik heb ontdekt dat de hele atmosfeer verzadigd is met ultrafijnstof van verkeer en industrie denk ik dat ik ook een groot deel van het chemtrail verhaal kan verklaren.

   Je hebt 2 soorten chemtrails.

   1. Verkeersvliegtuigen
   2. Militaire vliegtuigen

   De chemtrails van verkeers vliegtuigen ontstaan door de combinatie ultrafijnstof van verkeer en industrie, het ozon van de ozonlaag, de uitlaatgassen van het vliegtuig. Op dit mengsel veranderd on der invloed van UV licht in wat wij als chemtrails zien.

   De militaire vliegtuigen zijn dan inderdaad de moedwillig gesproeide chemicalien. Deze kun je herkennen aan de rare zig zag patronen op de bekende foto’s

   Als je van een berg op een stad neerkijkt zie je dezelfde chemtrails als van de verkersvliegtuigen maar dan is het van autoverkeer.

   Nu begrijp je misschien waarom dit allemaal zo stellig wordt ontkent, omdat dit verhaal aantoont dat de luchtvervuiling helemaal niet afneemt zoals onze overheid ons wil laten geloven.

   Volgens mij is het hele CFK verhaal waardoor de ozonlaag kapot gaat ook weer zo’n halve waarheid die ons op de mouw gespeld wordt. Chemtrails van verkeersvliegtuigen zijn volgens mij het zichtbare bewijs van de beschadiging van de ozonlaag.

   Ik weet uit ervaring hoe het klimaat aanvoelt in Australië met een beschadigde ozonlaag. Felle zon maar tegelijkertijd een ijskoude wind. Ik hoor van een vriend van mij uit Nederland dat hetzelfde nu gebeurt in Europa.
   @Guido
   Hoelang moet het nog duren voordat ook de alternatieve media gaat begrijpen dat alles wat er gebeurt in de wereld maar 1 oorzaak heeft. De huidige vervuilende onnatuurlijke technieken die wij de laatste honderd jaar als mensheid hebben omarmd als de industriële revolutie en wat wij als een enorme vooruitgang hebben ervaren.
   De oorzaak is als je het probleem in de kern bekijkt is niet de Elite, het zijn niet de religies, ook zijn het de bankiers niet, ook de politiek niet, ook Obama of Putin niet. Iedereen handelt als gevolg van de onderliggende oorzaak om er zo min mogelijk schade van te ondervinden. De oorzaak die ik in mijn artikel heb blootgelegd. Overal waar ik ziek wordt van luchtvervuiling is ook kinderkanker skyrocketing……….
   Oja. Ik hoorde dat er nu een astma epidemie is in Nederland. En de oorzaak is…………we douchen teveel. Als ik dat soort onzin hoor, dan denk ik: Your honour, I rest my case.

  2. De verenigde staten van noord America, hebben het dichtste net van vliegtuig verkeer, de hoeveelheid lood/plong die daar uit de lucht komt vallen, geeft de zelfde uitkomsten als vroeger bij de bewoners van de gebieden in Wales/UK, waar de lood mijnen te vinden waren, gewone doodgewone loodvergiftiging, kanker, tandverlies, en andere presentjes, en in alle andere landen is het misschien iets minder maar ik heb het al meer geschreven, mensen die onder de aan en afvlieg routes wonen, hebben beduidend meer kans op diverse kankers.

 16. Erg boeiend artikel. Ben het hartsgrondig met Richard eens. Als oudje wonend in de stad zit zelf telen er niet meer in, bovendien ontbreekt mij er de ruimte voor. Daarom koos ik voor de bio winkel waar hoofdzakelijk plaatselijk geteelde groenten en fruit verkocht worden. Drink gefilterd water. Maak enkel gebruik van de benenwagen en het openbaar vervoer. Kies voor groene stroom etc. etc. Maar al onze basisvoorzieningen zijn op perverse manier aan vervuilende processen verbonden omdat alleen industrialisering voor het grote geld zorgt. Zelfs de basis in onze voedselvoorziening, de boer, ziet enkel nog heil in geïndustrialiseerde landbouw want die levert het broodnodige geld op om al zijn machinerie te betalen. Terug naar paard en kar, naar “La Belle Verte” zeg maar, vergt een dermate radicale ommekeer, op àlle gebied, die niet voor de huidige 3D planeet lijkt weggelegd…….. Want zeg nu zelf : bracht de zondvloed zoveel duizenden jaren geleden dé oplossing?

 17. @Jenne.

  Iedereen is het hier vergeten maar meer dan 10 jaar geleden schreeuwden de artsen rondom Schiphol al dat de astma en kinderkanker daar explosief was toegenomen. Deze artsen zijn allemaal stil geworden……..en Schiphol is steeds groter gegroeid.

 18. waarom word er zo weinig in de media tv en scholen over gesproken,waarom laten mensen hun auto en motoren zolang stationaer draaien .waar zijn onze voor lichters . over enkelen jaren lopen we met mondkapjes zoals Japan en China

 19. Guidoj, dat geld alles regeert,en mensen die al veel geld hebben nooit genoeg hebben en daarom ten koste van alles hun imperium willen uitbreiden(op een paar goede na)is al lang bekend.
  Er wordt hier gesproken over fijnstof,wat inderdaad schadelijk is,maar zou dit daadwerkelijk door het verkeer komen?
  Het verkeer draagt er volgens mij wel aan bij,maar als men nagaat wat een fabriek uitstoot(waar we er veel van hebben)denk ik dat het met het verkeer wel mee zal vallen,oke in grote steden waar het verkeer erg druk is,is de uitstoot enorm dit komt doordat er veel uitstoot is geconcentreerd op een relatief klein gebied waar het niet snel weggaat en dus tussen de bebouwing blijft hangen.
  Waar het volgens mij echt omgaat zijn de bedrijven zoals Shell,BP,Bayer,noem ze allemaal maar op en vergeet hierbij niet om terug te kijken in de geschiedenis (Bayer,Hoechst,Agfa,Casella,Basf,Huls,en Kulle)waren de bedrijven in de tweedewereldoorlog waaruit het bekende IG farben bestond,en die verantwoordelijk waren voor het gifgas Zyclon B,waar de duitsers zoveel mensen mee hebben omgebracht,hierbij moet ik ook vermelden dat IG Farben het geesteskindje van JAWEL De Rothchilds was,na de oorlog bij de Neurenberg processen zijn van deze bedrijven 23 leidinggevenden vervolgt en maar 12 werden veroordeeld De Rothchilds bleven natuurlijk buiten schot,heden bestaan alleen nog Agfa,Basf en Bayer Hoechst is gefuseerd met het franse Rhone-Poulenc(tegenwoordig Aventis)en kijk nu eens rond en zie overal de auto,s met Aventis erop rijden,de eigenaren c.q aandeelhouders hebben de ergste misdaden op hun geweten maar zijn nu zo rijk dat de meeste regeringen als schoot hondjes doen wat deze lieden willen,dus ik maak me hier drukker over dan over fijnstof,want naar mijn bescheiden mening zijn deze lieden nu bezig door middel van o.a zogenaamde valse vlag operaties heerschappij te verkrijgen over alle energie bronnen ter wereld(voornamelijk olie),wat naar ik stellig geloof dat wanneer ze dat lukt zij alle zeggenschap hebben over iedereen waar ook ter wereld,wat betekend dat zij alles met iedereen kunnen doen wat zij willen.
  Op internet kun je nagaan wat deze lieden al allemaal in bezit hebben,en als je dat weet en ziet dat de meeste rijkdommen al in hun bezit zijn,dan is het niet zo verwonderlijk dat ze de rest ook nog willwn hebben,en dit met de val van de dollar en de euro in het verschiet is dat voor hen geen probleem omdat ze toch al alles zullen bezitten waardoor wij burgers gewoon moeten doen wat zij willen.
  Men kan voorgaande zien als fictie,complottheorie of men kan mij voor gek houden,maar denk er aub overna en concludeer dan pas.
  PS natuurlijk willen zij de wereld bevolking reduceren,want dat is makkelijker onder controle te houden(denk hierbij aan de feema kampen in Amerika)en denk dan ook na over de Ebola uitbraak in vier landen tegelijk in Afrika (dat zijn toch maar arme drommels die geen Financiele bijdrage leveren).

 20. Ik heb de cijfers niet paarat, maar is de invloed van vulkanen sowieso niet veel kleiner dan van verkeer – zeker in Nederland? Ik dacht dat vulkanen bovendien vooral grotere deeltjes uitstoten – en juist de allerkleinste deeltjes zijn ’t meest schadelijk voor je gezondheid.Jesse

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.