Advertentie

Fauci bekend: ‘Corona-regels nergens op gebaseerd’..!!!


ONTHULLING

Dr. Anthony Fauci bekent:
‘Regels voor COVID-19 ‘verzonnen”..!!

Zoals:

‘veilige afstand van 1,5 meter’ én
‘het mondkapje voor kinderen’..!!

Dr. Anthony Fauci bekend:

‘Corona-regels nergens op gebaseerd’..!!!
*

Een kraterdiep-shokkende getuigenis van de 83-jarige Dr. Anthony Fauci, die in een senaatsverhoor, ‘leuk’ eventjes onthult dat hij de ‘six foot social distancing rule’ en andere maatregelen om Amerikanen te ‘beschermen’ tegen COVID gewoon heeft verzonnen. Niet zo vreemd dat al 4 jaar lang, medisch-wetenschappelijke onderzoekers GEEN SPOOR VAN BEWIJS kunnen vinden voor deze door Fauci bedachte maatregelen..!! Het zijn de Republikeinen die nu het volledige transcript publiceerden, van hun verhoor van Tony Fauci in januari. Slechts enkele dagen voor zijn langverwachte publieke getuigenis op maandag 3 juni.

Tony Fauci is verworden van de ‘meest gerespecteerde medicus in de VS’ tot één van de meest frauduleuze, onbetrouwbare medische overheidssjoemelaars..! Republikeinse senatoren zijn van plan om deze Tony Fauci verder aan de tand te voelen over zijn beslissingen en handelwijze tijdens de COVID-periode, zoals de COVID-restricties die op zijn commando werden ingesteld. Maatregelen waarvan hij eerder al toegaf, dat ze niet veel deden om ‘de verspreiding van het virus af te remmen’… Zoals de gruwelijk marteling (en dat wás het) van kinderen, door hen verplicht een mondkapje te laten dragen, behoeft geen verdere uitleg.

Noch de leerachterstand en de sociale tegenslagen van kinderen, die heel goed zijn gedocumenteerd. Een onderzoek van het overheidsorgaan, waar ironisch genoeg Dr. Fauci zélf de scepter zwaaide, het National Institute of Health (NIH), noemde de invloed van het gebruik van mondkapjes op de geletterdheid en het leren van leerlingen ‘zeer negatief’. Daarbij -zo bleek uit een andere NIH-onderzoek- waren de gevolgen van de sociale distantie: ‘depressie, gegeneraliseerde angst, acute stress en opdringerige gedachten’..!

Dr. Pinocchio Fauci…
In zijn toespraak voor raadslieden namens de House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic eerder dit jaar, vertelde Fauci aan Republikeinen dat de 1,5 meter-maatregel voor sociale afstand ‘zomaar was verschene’ en dat hij zich niet kon herinneren hoe die tot stand was gekomen.

Weet je, ik kan het me niet herinneren. Het kwam als het ware ineens tevooschijn..” (‘It sort of just appeared’), zei hij volgens de transcripties van de commissie, toen hij werd ondervraagd over hoe de regel tot stand was gekomen.

Daar voegde hij aan toe dat hij ‘niet op de hoogte was van onderzoeken’ die de sociale afstand ondersteunden en gaf toe dat dergelijke onderzoeken ‘erg moeilijk’ zouden zijn om uit te voeren. Fauci herinnerde zich niet alleen het volledig ontbreken van enig bewijs ter ondersteuning van sociale distantiëring, maar vertelde de raadsman van de commissie ook, dat hij zich niet kon herinneren iets gelezen te hebben ter ondersteuning van de stelling dat het maskeren van kinderen COVID zou voorkomen.

“Herinnert u zich dat u onderzoeken of gegevens hebt gelezen die het maskeren van kinderen ondersteunen?” werd hem gevraagd. Waarop Fauci antwoordde: “Misschien wel, maar ik kan me niet herinneren dat ik dat specifiek heb gedaan.”

Pandemie-patriarch Fauci getuigde ook dat hij achteraf geen studies had gevolgd over de gruwelijke gevolgen van het gedwongen dragen van maskers voor kinderen, waarvan er veel zijn. En zijn antwoord was een -naar zijn gevoel- ironische COVID-achtige woordspeling, op de vraag of het maskeren van kinderen een goede manier is om overdracht te voorkomen.“Ik denk nog steeds dat dat niet zeker is..”

Indicaties voor WUHAN-lablek..!
Verder vertelde de voormalige directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) aan de raad dat hij gelooft dat de Wuhan-laboratoriumlek-theorie, dus de idee dat COVID begon bij het Wuhan Instituut voor Virologie (WIV), een reële ‘mogelijkheid’ is. “Ik denk dat mensen er samenzweringsaspecten van hebben gemaakt, maar dat het een laboratoriumlek zou kunnen zijn. Dus ik denk dat dat op zichzelf geen samenzweringstheorie is, maar sommige mensen maken er dingen van die een beetje gek zijn..”

Zijn bekentenis dat COVID begonnen kan zijn bij het WIV komt vier jaar nadat hij de publicatie steunde van een artikel, dat probeerde koud water te gooien op deze lab-lek theorie genaamd het ‘Proximale Oorsprong’ artikel. De Senaats-coronaviruscommissie heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de oorsprong van het virus, dat zoveel levens overhoop gooide en resulteerde in de dood van 6 miljoen mensen wereldwijd.

Onlangs onthulde deze commissie, dat Fauci’s voormalige top assistent, Dr. David Morens, routinematig zijn werk deed op zijn persoonlijke e-mail account en bestanden verwijderde om de overheidswetten voor transparantie onder de Freedom of Information Act (FOIA) te omzeilen.
De fundamentele minachting van deze ‘ASSISTENT’ voor FOIA-verzoeken was zo flagrant, dat hij in de vrijgegeven e-mails aan collega’s opschepte, hoe hij geleerd had om officiële correspondentie te laten ‘verdwijnen’ en dat hij dan ook zaken/info verwijderde die hij niet ‘in de New York Times wilde zien’.

E-mails van Morens die door de commissie aan het licht werden gebracht onthulden verder, dat hij opschepte over het feit dat hij een ‘geheim achterpoortje’ had naar Fauci waar hij clandestien kon communiceren met de voormalige directeur van NIAID. Deze stevige onthulling schokte Brad Wenstrup, R-Ohio, de voorzitter van de commissie, zó diep, dat hij vervolgens eiste, dat nu ook Tony Fauci zijn persoonlijke e-mail- en telefoongegevens aan de onderzoeksinstantie diende te overdragen.

Andere bizarre feiten rondom deze Fauci..
Ook schokkend is Fauci’s bekentenis aan de commissie in januari dat hij ‘nooit’ keek naar de subsidie-verzoeken waarvoor hij autoriseerde, waarvan sommige onderzoeken, miljoenen dollars belastinggeld van de Amerikaanse burger kostten. Hij vertelde de commissie hierover:

“Weet je, technisch gezien teken ik -eindverantwoordelijk- voor elk verzoek, maar ik zie de inhoudelijke subsidie-verzoeken niet. Ik kijk nooit welke subsidies er zijn” Verder zei hij ‘er niet zeker van te zijn’ dat buitenlandse laboratoria die Amerikaans subsidiegeld ontvangen, zoals het Chinese ‘Wuhan Institure for Virology’ (WIV) volgens dezelfde normen werken als Amerikaanse laboratoria. Het WIV ‘bestudeert’ en muteert (GoF) coronavirussen met Amerikaans belastinggeld, vooral op het moment dat de pandemie begon..

Fauci zei ook dat het subsidiegeld dat hij toekende, als onderdeel van het NIAID subsidieproces, niet door nationale veiligheidsbeoordelingen ging…! Bovendien zei de voormalige NIH-directeur, dat hij zich niet bewust was van belangenverstrengeling onder zijn personeel, waaronder die van de genoemde senior-adviseur Dr. Morens. Deze getuigde echter op 22 mei jl. voor deze commissie, dat hij zijn ‘beste vriend’ EcoHealthAlliance-voorzitter Dr. Peter Daszak hielp met het werk van zijn non-profit.

Morens zei dat hij hielp bij het redigeren van persberichten voor EcoHealth en werkte aan het herstellen van subsidiefinanciering voor de non-profit organisatie, nadat de financiering was beëindigd in de nasleep van de COVID-uitbraak in 2020. NIH, dat Morens in loondienst heeft, financierde Daszak’s EcoHealth voor miljoenen dollars. Toch zei Fauci dat hij niet wist dat Morens in een belangenverstrengeling verstrikt was. tussen diens vriend en zijn werkgever. De commissie zal tijdens de hoorzitting op 3 juni zeker proberen opheldering te krijgen over het ‘geheime achterkanaal’ van communicatie tussen Fauci en Morens.

NIH-wetenschappers: in alle stilte US$ 710 miljoen aan pharma-royalty’s!!
Al tijdens de pandemie waren veel Amerikaanse burgers al met een kritisch gevoel behept, dat de ‘grote overheid’, met name onder leiding van Tony Fauce, wel erg close was met de grote farmaceutische bedrijven, de ‘BigPharmaCowboys’..  En nu is inmiddels duidelijk hoe close ze wel waren. Nieuwe gegevens van het overheidsorgaan, waaraan Fauci leiding gaf, het National Institutes of Health, onthullen dat deze OVERHEIDS-organisatie en zijn wetenschappers maar liefst US$ 710 miljoen aan royalty’s hebben geïnd tijdens de pandemie, van eind 2021 tot 2023..!

Dit zijn betalingen door privébedrijven, zoals farmaceutische bedrijven, om licenties te nemen op medische innovaties van wetenschappers van de overheid. Uit nieuwe gegevens, afkomstig van dit NiH/National Institutes of Health blijkt dat bijna al dat geld – zo’n US$ 690 miljoen – ging naar het National Institute of Allergy and Infectious Diseases is gegaan; het subagentschap onder leiding van Dr. Anthony Fauci, en 260 van zijn wetenschappers.

Informatie over dit enorme particuliere royaltycomplex wordt angstvallig geheim en vast gehouden door de National Institutes of Health (NIH). De organisatie ‘OpenTheBooks.com’ spande een rechtszaak aan, om de betaalde royalty’s van september 2009 tot oktober 2021, ’n slordige US$ 325 miljoen over 56.000 transacties, aan het licht te brengen. Er moest nog een tweede rechtszaak worden aanspannen, waarbij de ‘Judicial Watch’-organisatie als extra raadsman, om nieuwe uitgave-overzichten publiek beschikbaar te krijgen.

De royalty-betalingen rezen vooral de pan uit tijdens de pandemie: In die jaren stroomde er meer dan het dubbele aan geld van de privésector naar overheidsinstantie NIH, meer dan alle 12 voorafgaande jaren bij elkaar. Al deze jaren leveren overigens het lieve sommetje op van US$ 1,036 miljard.

Het is daarbij vooralsnog onduidelijk, of de royalty’s voor het COVID-vaccin van Pfizer en Moderna, waarvan de laatste een schikking trof met NIH door $400 miljoen te betalen, ook in deze nieuwe cijfers zijn opgenomen. NIH zegt dat dit niet het geval is..

Dr. Tony Fauci en collega’s vol in het licht van de camera’s..
Het Amerikaanse volk krijgt nog een laatste kans om openheid te krijgen van Fauci, wanneer hij maandag 3 juni getuigt voor het genoemde ‘House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic’. En geloof ons, er is genoeg te verantwoorden..! Jarenlang heeft deze ‘gerespecteerde foofd-medicijnman’ vragen over mogelijke belangenverstrengeling tussen COVID-beleidsmakers, die onophoudelijk vaccins promoten, en ontvangers van privé royalty’s van tafel geveegd. Er zou géén sprake van zijn.. GROVE LEUGENS DUS..

Camera’s van over de hele wereld zullen op Tony Fauci gericht zijn en zal hij zich moeten verantwoorden voor informatie die hij eerder dit jaar verstrekte in een beëdigde verklaring voor deze senaatscommissie. Het is een werkelijk laatste kans om schoon schip te maken of om de publieke perceptie van hem en de NIH als geheimzinnig en egoïstisch verder te versterken.

Afgezien van deze kleine groep wetenschappers die discussies over de oorsprong van het virus blijven verdoezelen, heeft NIH FOIA-verzoeken consequent behandeld als een soort virusaanval op henzélf. Geen wonder dus dat er nu eisers zijn in zes lopende FOIA zaken..! Kenmerkend is dat NIH nog steeds stukken van de gegevens redigeert die ons zouden moeten helpen om therapeutica gemakkelijker in verband te brengen met hun door de overheid betaalde uitvinders.

Ze weigeren bijvoorbeeld om het bedrag aan royalty’s te tonen dat aan elke individuele wetenschapper is betaald. Het geld kan dus nog steeds niet helemaal (of helemaal niet!) gevolgd worden. In de tussentijd heeft genoemd senator Rand Paul (Republikein Kentucky) de zg. ‘Royalty Transparency Act’ gesponsord, die unaniem door de commissie is gekomen en onmiddellijk een stemming verdient.

Fauci kan in de tussentijd ook genoeg doen.
Zoals aangeven kan hij aan zijn PR werken en wetsvoorstellen zoals die van Rand Paul openlijk steunen. Met uiteraard het gevolg dat hij -bij het openbaren van heftige feiten- als hypocriete leugenaar wordt ontmaskerd.. En hij zou de NIH en de CDC’s (Centers for Disease Control and Prevention) kunnen oproepen om de royalty’s vrijwillig te ‘ontmaskeren’. Dan is te zien of hun beslissingen ook rondom deze enorme geldbedragen, het algemeen welzijn hebben bevorderd of hun eigen welzijn… Fauci zou ook verbeteringen aan de FOIA wet kunnen steunen, die echte consequenties creëren voor diegenen die de wet opzettelijk overtreden.

Op zijn minst moet hij zich verontschuldigen voor de volslagen minachting voor de FOIA en de transparantieoorlog die zijn collega’s voerden en voeren en die nu publiekelijk is onthuld door de openheid van hun privécommunicatie. Tot de meest basale taken van de overheid tegenover het publiek behoren het voorzien in het algemeen welzijn en het rapporteren van inkomsten en uitgaven. Dr. Fauci heeft 5 termijnen als topambtenaar in Amerikaanse overheidsdienst een topsalaris verdiend, maar nu is er hopelijk geen sprake van ‘aanvullende inkomsten’ uit bonussen, die indirect door de BigPharma-cowboys zijn betaald.

Wordt vervolgd, maar één ding is kristalhelder.. Dr. Tony Fauci heeft nog veel, héél veel geheimen onder de pet, die in het belang van waarheidsvinding en evaluatie van de wereldwijde ‘PLAN’-demie, aan het licht dienen te komen..!!

* * *

Dit boek van Robert Kennedy jr. is vertaald
en te verkrijgen in onze bookshop.
Klik op de cover-illustratie voor een directe link
naar de bookshop, met alle info!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.