Advertentie

Tony Fauci loog onder ede..!?


De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

De door Tony Fauci gecontroleerde ‘EcoHealth Alliance’ vroeg IN 2018 aan het sinistere overheidsorgaan DARPA, dat een onderdeel is van het Amerikaanse ministerie van Defensie, om financiering van zg. ‘Gain-of-function’-onderzoek van door vleermuizen overgedragen coronavirussen. Deze dienst/DARPA weigerde, maar wat gebeurde er? Een ánder overheidsorgaan, dat óók onder dr. Fauci’s NIH valt, namelijk de NIAID, verplaatste daarop het onderzoek naar… Wuhan, China en op verschillende plaatsen in de VS.

De FEITEN zijn afkomstig van informatie die openbaar werd, via het speurwerk van social medium ‘Project Veritas’, dat ook de hand wist te leggen op documenten die dit aantonen. Ohja, in dezelfde formulieren bevat het antwoord van DARPA, ook de BEVESTIGING, dat Ivermectine COVID geneest!!

Dat deze dr. Fauci door velen als het ware werd aanbeden als ‘gezondheidsexpert’ tekent alleen maar de eenvoud waarmee je het verkeerde pad op loopt. Feitelijk is deze directeur van de NIH in de VS, een uiterst gevaarlijke man. Een vriendje van Bill Gates en de voorzitter van de WHO, die weer -zo is algemeen bekend- als marionet van China werkt. Tja, nu nog Dr. Schwab erbij en we hebben een cast van een onrealistische thriller te pakken?

* * *

X

X

Militaire documenten over ‘gain-of-function’-onderzoek

weerspreken zijn getuigenis!

Tony Fauci loog onder ede..!?

2022 © WantToKnow.nl/be

x

Kijk dit is regelrechte overmoed en NATUURLIJK gebaseerd op kennis die je hebt. VOOR het aantreden van Donald Trump wist deze landverrader al dát er een ‘verrassings-uitbraak’ zou komen, tijdens de periode van het Trump-presidentschap..!!

Er zijn mensen in Nederland, die zweren bij Tony Fauci, de ‘rustige dokter achter presidenten, die het allemaal weet’.. De man heeft een sluwe uitstraling van ‘slimme dokter die begrijpt dat niet iedereen kan snappen wat hij snapt’… Maar deze arts deugt niet, dat is ons wel duidelijk, sinds we de man volgen, toen hij áchter Donald Trump verscheen.Hij is de hoogste gezondheidsautoriteit in de VS en directeur van het NIH. Deze National Institutes of Health zijn het belangrijkste werkorgaan van de VS-regering, verantwoordelijk voor biomedisch onderzoek en onderzoek op het gebied van de volksgezondheid.

Het NIH werd aan het eind van de jaren 1880 opgericht en maakt nu deel uit van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services. De 81-jarige Tony Fauci (1940) is sinds 1984 directeur van deze club. Maar deze man deugt niet, omdat hij net als bijna alle kopstukken in deze PLANdemie, een dubbele agenda heeft..! Een agenda die eruit bestaat, om de hele wereld gevaccineerd te krijgen.

Natuurlijk zit dáár meer onder, maar daarover is nog té weinig definitief duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de man zich in duizend bochten wringt, om zich tijdens de vele Senaatsverhoren, waar hij verantwoording moet afleggen, schoon te praten. Want hij heeft namelijk nogal wat op z’n kerfstok, zoals we ook in andere artikelen over Fauci (HIER) in mei 2021 (!!) reeds hebben gemeld.

Tony Fauci heeft namelijk op eigen houtje, een door president Obama verboden onderzoeksmethode, alsnog toegelaten. We spreken hier over de zg. ‘Gain of Function’-onderzoeken, die feitelijk neerkomen op het gegeven, dat men hele nare micro-organismen, dúsdanig manipuleert, dat ze genetisch-gemanipuleerd in staat zijn, ‘van nut te zijn voor de mens’..

Op deze methode is heel veel aan te merken, omdat in de eerste plaats wetenschappers maar ‘lekker raak kunnen rotzooien’ in het lab, zolang het doel maar ’tot nut van de mens is’.. Maar het is daarnaast uiterst gevaarlijk onderzoek, omdat het ontsnappen van virussen (per ongeluk of… moedwillig) enorme rampen kunnen veroorzaken. Zoals… zoals, ja zoals een wereldwijde pandemie, die start op bijvoorbeeld een dierenmarkt. Tony Fauci is diep betrokken bij de opzet van het Wuhan-laboratorium, waar de VS en China samenwerkten..!!

Wat Obama bewoog om dit GoF-onderzoek te verbieden, weten we vooralsnog niet, maar Fauci speelde lekker dr. Faust en ging door met het accorderen van de Gof-financiering.. Dat gebeurde via een schimmige constructie, die op zich al verdacht maakt, maar een afdeling de ‘EcoHealth Alliance’ heet, speelde daarin de sleutelrol. En Dr. Fauci stond dus boven dit verhaal en wist van het bestaan van deze ‘EcoHealthAlliance’.. Maar deze ‘alliantie’ (het woord zegt het al), is een verbond tussen de overheid en particulieren, waarbij de overheid financiert en de particulieren besturen..

Het vleermuizenonderzoek: naast een serieuze richting in het virale onderzoek, ook een prachtig camouflage-construct voor opzettelijk handelen..!?

Wat is deze EcoHealth Alliance?
Het is een in de VS gevestigde non-gouvernementele organisatie NGO) met als officiële missie ‘het beschermen van mensen, dieren en het milieu tegen opkomende besmettelijke ziekten’. Deze non-profit organisatie richt zich op onderzoek dat tot doel heeft pandemieën te voorkomen en natuurbehoud te bevorderen in hotspot-regio’s wereldwijd. Tja, hoor je de gladde, suikerzoete en ‘duurzame’ beschrijvingen?

Op de website van deze NGO staat te lezen, dat deze organisatie onderzoek gedaan heeft, naar het ontstaan van ziekten zoals SARS- het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), het Nipah-virus, het Middle East respiratory syndrome (MERS), Rift Valley fever, het Ebola-virus, en.. jazeker COVID-19.  En ja, EcoHealth Alliance adviseert ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de mondiale handel in wilde dieren en planten, en over de dreiging van ziekten en milieuschade die daarvan uitgaat.

Natuurlijk werden meteen ná de uitbraak van de COVID-19 pandemie de banden van dit EcoHealth-instituut met het Wuhan Institute of Virology in twijfel getrokken in verband met onderzoeken naar de oorsprong van COVID-19. Op grond van deze bezwaren trok het NIH in april 2020 de financiering van de organisatie in. Na dit besluit volgde aanzienlijke kritiek, waaronder een gezamenlijke brief ondertekend door 77 Nobelprijswinnaars en 31 wetenschappelijke genootschappen. De NIH heeft later in augustus 2020 de financiering aan de organisatie hersteld als een van de 11 instellingen die samenwerken in het Centers for Research in Emerging Infectious Diseases of CREID-initiatief.[8]

Tony Fauci is voor deze constructies in de Amerikaanse Senaat al vele malen aan de tand gevoeld, maar Fauci wist zich gladglibberig te verdedigen en overend te blijven.. Maar nu speelt het vervolg op deze verhoren, die -zoals je waarschijnlijk weet- ALLEMAAL ONDER EDE worden afgenomen. Terecht natuurlijk, want anders zat elke gladde politicus daar alles bij elkaar te liegen.De Amerikaanse senatoren zijn in dit soort verhoren net bloedhonden, en vooral de broederstrijd tussen Republikeinen en Democraten, draagt hier fundamenteel toe bij!

Het is vooral senator en arts, dr. Rand Paul (R-Kentucky) die al een half jaar verwikkeld is met Fauci, in een strijd over de vraag of het National Institutes of Health nu wel of niet het gevaarlijke GoF-onderzoek heeft gefinancierd aan het Wuhan Institute of Virology (WIV) en of dat onderzoek een rol kan hebben gespeeld bij de pandemie. Tegen de agressieve ondervraging van Senator Paul tijdens drie afzonderlijke hoorzittingen in, ontkende Dr. Fauci in mei 2021, de beschuldigingen aan zijn adres:

“De NIH heeft nooit onderzoek gefinancierd
en doet ook nu geen ‘GoF-onderzoek’ financiering,
in het Wuhan Institute of Virology” 

Het is een standpunt dat hij de afgelopen maanden bleef handhaven. Maar nu valt Mister Fauci door de mand, met de door Project Veritas verkregen documenten.


Nu is Tony Fauci de topregeringsambtenaar, die de gezondheidszorg onder zijn hoede heeft. Zeg maar de praktische invulling verzorgt, van de politieke agenda van presidenten en ministers. Hij financierde -zoals gezegd- dit GoF-onderzoek en was daarmee eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het onderzoek. Maar hij blijft de samenwerking op dit gebied (gain-of-function) met het Wuhan-instituut ontkennen Dus, je kunt wel geld toezeggen, op een door de president verboden project, maar dient INHOUDELIJK natuurlijk PRECIES wel verantwoording af te leggen, of het nou wel/niet verboden is.. Dus Tony Fauci wist overal van, qua inhoud en qua uitwerking..!! Anders heeft hij sowieso zijn functie niet vervuld, op dit zeer broze terrein..!

En dáár precies gaat het nu fout voor deze dokter Fauci..
FAUCI BLIJKT EEN AANTAL LEUGENS TE HEBBEN VERTELD..! In essentie komt nu, via ‘Project Veritas’ (HIER) het volgende verhaal boven water, waarbij de uiterst sluwe overheidsdienst DARPA betrokken is. DARPA staat voor ‘Defense Advanced Research Projects Agency’ en het is een onderzoeks- en ontwikkelingsbureau van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van opkomende technologieën voor gebruik door het leger.

Door samen te werken met de academische wereld, het bedrijfsleven en regeringspartners formuleert en voert DARPA onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit om de grenzen van de technologie en de wetenschap te verleggen, vaak buiten de onmiddellijke militaire behoeften van de V.S. Bijzonder natuurlijk dat juist een milieu- en duurzaamheidsclub als EcoHealthAlliance haar weg naar DARPA zoekt. Of is ze erop gewezen..?

  • In militaire documenten staat dat EcoHealth Alliance in maart 2018 DARPA benaderde op zoek naar financiering om gain of function-onderzoek te doen naar door vleermuizen overgedragen coronavirussen. Het voorstel, genaamd Project Defuse, werd door DARPA afgewezen vanwege veiligheidsbezwaren en het idee dat het in strijd was met het Obama-moratorium op dit GoF-onderzoek.
    x
  • Het hoofdrapport over het EcoHealth Alliance voorstel lekte een paar maanden geleden uit op het internet, maar het is tot nu toe ongeverifieerd gebleven. Project Veritas heeft een apart rapport verkregen voor de inspecteur -generaal van het Ministerie van Defensie, geschreven door U.S. Marine Majoor, Joseph Murphy, een voormalig DARPA Fellow.
    x
  • “Het voorstel vermeldt of beoordeelt niet de potentiële risico’s van Gain of Function (GoF) onderzoek,” een direct citaat uit de afwijzingsbrief van DARPA..
    X
  • Project Veritas vroeg DARPA om commentaar op de verborgen documenten en sprak met het hoofd communicatie, Jared Adams, zei het volgende, toen hem werd gevraagd naar de manier waarop de documenten waren begraven.: “Het klinkt mij niet normaal in de oren,”

Ere wie ere toekomt. Project Veritas
Het was James O’Keefe die in 2020 ‘Project Veritas’ als non-profit journalistieke onderneming oprichtte, om zijn undercover reportagewerk voort te zetten. Hij onderzoekt en publiceert, corruptie, oneerlijkheid, zelfverraad, verspilling, fraude en ander wangedrag in zowel publieke als private instellingen om te komen tot een meer ethische en transparante samenleving en om rechtszaken te voeren ter bescherming, verdediging en uitbreiding van door de wet beschermde mensen- en burgerrechten.

In het bijzonder de rechten van het Eerste Amendement, waaronder het bevorderen van de vrije uitwisseling van ideeën in een digitale wereld; het bestrijden en verslaan van censuur van welke ideologie dan ook; het bevorderen van waarheidsgetrouwe verslaggeving; en het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en van vereniging, waaronder het recht op anonimiteit.

De DARPA-documenten tonen aan dat Ivermectine wel degelijk werkt..!
Het hierboven genoemde, apart verkregen rapport, waarin de US Marine majoor zijn bevindingen in een brief heeft gezet, inzake het verzoek van de EcoHealthAlliance. Deze marine-officier, Joseph Murphy is ook voormalig DARPA-verbindingsofficier. De brief van de majoor bevat eigenlijk een waarschuwing, bevat in een onder woorden gebrachte bezorgdheid.


Major Murphy’s rapport gaat gedetailleerd in over het COVID-19 GoF-programma, het vertrouwelijke verklaren van belangrijke documenten en BELANGRIJKE GENEESMIDDELEN, zoals Ivermectine (HIER) and HCQ (Hydroxychloroquine).. Evenals aandacht voor de nieuwe mRNA-vaccins. Dr. Anthony Fauci heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar op dit verhaal.

READ THE DOCUMENTS

DRASTIC Summary of EcoHealth’s DEFUSE Grant Proposal

EcoHealth Alliance Executive Summary of DEFUSE

EcoHealth’s full DEFUSE grant proposal to DARPA

DARPA agency PREEMPT project grant solicitation announcement

US Marine Corps Major Joseph Murphy’s Analysis Report to Inspector General of DOD and internal Marine Corps email

Over dit boek:
‘THE REAL ANTHONY FAUCI’
van Robert F. Kennedy jr.
X

De door de farmaceutische industrie gefinancierde media heeft miljoenen Amerikanen ervan overtuigd dat Dr. Anthony Fauci een held is. Maar hij is allesbehalve een held..! Als directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) geeft Dr. Anthony Fauci jaarlijks US$ 6,1 miljard uit aan door de belastingbetaler verstrekt geld voor wetenschappelijk onderzoek, waardoor hij het onderwerp, de inhoud en de uitkomst van wetenschappelijk gezondheidsonderzoek over de hele wereld kan dicteren.

Fauci gebruikt de financiële macht waarover hij beschikt om buitengewone invloed uit te oefenen op ziekenhuizen, universiteiten, tijdschriften en duizenden invloedrijke artsen en wetenschappers – wier carrières en instellingen hij kan ruïneren, bevorderen of belonen. Gedurende meer dan een jaar van nauwgezet en nauwgezet onderzoek, heeft Robert F. Kennedy Jr. een schokkend verhaal opgegraven dat de media-spinsels over Dr. Fauci wegvaagt . . en dat iedere Amerikaan zal alarmeren – Democraat of Republikein – die geeft om democratie, onze grondwet, en de toekomst van de gezondheid van onze kinderen.

‘The Real Anthony Fauci’ onthult hoe ‘America’s Doctor’ zijn carrière begon tijdens de vroege AIDS crisis door samen te werken met farmaceutische bedrijven om veilige en effectieve therapeutische behandelingen voor AIDS te saboteren. Fauci organiseerde frauduleuze studies en zette vervolgens de regelgevers van de US Food and Drug Administration (FDA) onder druk om een dodelijke chemotherapiebehandeling goed te keuren, waarvan hij met reden wist dat die waardeloos was tegen AIDS. Fauci overtrad herhaaldelijk federale wetten om zijn Pharma-partners in staat te stellen verarmde en donkergekleurde kinderen te gebruiken als laboratorium ratten in dodelijke experimenten met giftige AIDS en kanker-chemotherapieën.

Begin 2000 schudde Fauci de hand van Bill Gates in de bibliotheek van Gates’ US$ 147 miljoen kostende herenhuis in Seattle, waarmee hij een partnerschap aanging, die erop gericht is/was een steeds winstgevender, wereldwijd vaccinbedrijf van US$ 60 miljard met een onbeperkt groeipotentieel te controleren. Door het hefboomeffect van financiering en zorgvuldig gecultiveerde persoonlijke relaties met staatshoofden en toonaangevende media- en sociale media-instellingen, oefent de Pharma-Fauci-Gates-alliantie heerschappij uit over het wereldwijde gezondheidsbeleid.

‘The Real Anthony Fauci’ laat in detail zien hoe Fauci, Gates, en hun cohorten hun controle over de media, wetenschappelijke tijdschriften, belangrijke overheids- en semi-overheidsinstellingen, wereldwijde inlichtingendiensten, en invloedrijke wetenschappers en artsen gebruiken om het publiek te overspoelen met angstwekkende propaganda over de virulentie en pathogenese van COVID-19, en om het debat te muilkorven en afwijkende meningen meedogenloos te censureren.

* * *

2 gedachten over “Tony Fauci loog onder ede..!?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.