Advertentie

Het virus en wij…


Earth in distress


X
Rudolf Steiner:

‘Een virus is een uitscheidingsproduct
van een vergiftigde cel’

X
X

Het virus en wij…

2020 © Dr. Lillian Richell / deze versie WantToKnow.nl-be

x

Een virus, wat is dat voor ding? Niet zo lang geleden stuitte ik op de hieronder geplaatste video van dr. Thomas Cowan, waarin hij 5G in verband bracht met de huidige pandemie. Hij begon met een uitspraak van Rudolf Steiner: ”Een virus is een uitscheidingsproduct van een vergiftigde cel”. Dat bleef bij me hangen; want dit betekent, dat we zelf de oorsprong zijn van virussen. Oeps! .. Of dat wat betekent! Maar het is ook interessant! Want dat geeft een mooie mogelijkheid om er iets aan te doen! Dit werd het begin van een zoektocht. Met in mijn rugzak de kennis over virussen, maar verder vrij van wetenschappelijke, vaak dogmatische regels én de innerlijke blik open. Mag ik je meenemen op deze ‘reis’..? Maar eerst de 10-minuten video.

Wat is er bekend? Een virus is een sliertje genetisch materiaal (DNA of RNA) met een mantel eromheen (eiwit en ev. vet). Waar komt het vandaan? Van een ander, een mens of een dier. Maar hoe ontstaat een virus? Waar zit het begin? …… De wetenschap valt stil. Ze zitten in mensen, in dieren, in planten, in micro-organismen, noem maar op. Virologen zeggen wél, dat ze er altijd al zijn geweest. Hmmm, het gezichtsveld van de wetenschap heeft het dus niet in beeld. Dan maar eens vanuit een ander gezichtspunt kijken. Kijken met ogen die naar binnen kunnen kijken. Lees dit verhaal als een onderzoek, een hypothese, gemaakt uit een combinatie van kennis en innerlijk zicht.

Is het ‘junk-DNA’, waarmee wetenschappers de ‘ongebruikte’ delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.

Een beetje biochemie en een lichaam van licht..!
In de kern van onze cellen wonen de chromosomen, gerangschikt in 23 paren van 2 (dus 46 in totaal). De biochemie, toont ons 2 lange ketens zien,  opgebouwd uit kralen (nucleotiden), die spiraalsgewijs om elkaar heen gedraaid zijn (de dubbele helix): het DNA. Genen zijn groepjes van kralen. Elke kraal is opgebouwd uit 4 basiseenheden (adenine, cytosine, guanine en thymine) die in verschillende reeksen achter elkaar liggen. Het DNA vertegenwoordigt ons genetisch materiaal. En als de cel zich wil vermenigvuldigen, dan moet dat genetisch materiaal gekopieerd worden.

Op het energieniveau, liggen de 2 DNA-strengen niet aan elkaar geklit, maar dansen ze om elkaar heen, wetend dat ze bij elkaar horen. Het ziet er een beetje uit als een discotheek, het is een vrolijk getwinkel van lichtjes. Maar de dansers bewegen in ordelijke patronen, zoals je dat in een ouderwetse danszaal ziet. In een ideale toestand vormen die dansende helixen lichtpatronen van een schoonheid die je artistiek kunt noemen. En wat is er nodig om in mooie figuren te dansen? Natuurlijk de bekende ingrediënten als bouw- en regelstoffen, zuurstof en zuurgraad. Maar ook.. licht!

Het lichaam waarin wij wonen is niet alleen een massa materie, maar ook een wolk van licht. Met dit lichtlichaam verbinden we ons rechtstreeks met de oceaan van licht om ons heen. Als we ons lichtlichaam lekker mee laten doen met de ademhaling, dan ademen we ook een flinke portie licht in. Dit is de biologisch-natuurkundige wereld van de fotonen. Ons lichtlichaam – in de vorm van bio-fotonen – werpt licht op de biochemische stoffen in de cel en activeert ze tot onze stof-wisseling.

Het licht staat daarbij aan het roer van alle bio-chemische processen. Licht is ook trilling, frequentie en de biofotonen of lichtfrequenties in onze cellen, creëren een lokaal elektromagnetisch veld. De aanwezigheid en kracht hiervan, schept precies dié veld-kwaliteit, die de cel nodig heeft, om alles te doen waarvoor het gecodeerd is.

Als het licht niet voldoende in de cel aanwezig is, kan er ook geen geschikt veld gecreëerd worden. Dan ontstaan er gemakkelijk foutjes in de productie of de verdubbeling van het DNA. Dit zorgt voor fragmentatie van het DNA, er raken stukjes los en deze kunnen gaan zwerven. Het zijn stukjes gecodeerde informatie, die het vermogen hebben, om eiwit te maken. En als deze genetische splinters dus niet snel worden opgeruimd, dan krijgen ze de tijd deze eiwitten aan te maken.

Hetzelfde kan gebeuren met de secundant of het broertje van het DNA: het RNA. En dan krijgen we iets dat wel erg lijkt op de beschrijving van een (slapend) virusdeeltje. We maken virussen dus eigenlijk zelf..! Misschien een vervelend idee, omdat de ‘heersende opvattingen’ liever de ziekteverwekkers van buiten zien komen. Een idee dat nog stamt uit vorige eeuwen, toen bacteriën nog vrij spel hadden.

Hun eldorado werd daarna flink ingeperkt door de hygiënemaatregelen. Het is ook een ongemakkelijk idee, omdat dit dan onze eigen schuld zou zijn, dus dan ook ‘dikke bult’.. Een erfenis van 2000 jaar christendom. We doen dit absoluut niet expres en ook niet bewust; het gebeurt omdat we niet weten dat dit zo werkt en omdat we niet beseffen welke beschadigingen we oplopen in de huidige tijd.

DNA stress
Sinds de opkomst van het industriële tijdperk hebben we een nieuw soort vervuiling in de wereld gebracht en over onszelf uitgestort. In de laatste 100 jaar is hier de wereldwijde distributie van elektriciteit aan toegevoegd. En in de laatste 70 jaar is er nog een schepje boven op gedaan door elektromagnetische radiogolven: de draadloze communicatie van informatie.

DNA stress

Al deze vormen van vervuiling zijn een belasting voor ons, en niet alleen lichamelijk..! Maar de verstorende invloed op onze cellen is wel bekend. Ons lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid vreemde materie verwerken. Dit zijn alle stoffen die de natuur niet uit zich zelf maakt: chemische producten die in lucht, water, kleding en spullen zitten. En ja, ook farmaceutische middelen moeten we hiertoe rekenen. Ons lichaam kan simpelweg, maar een beperkte hoeveelheid mineralen en metalen verwerken.

De minieme hoeveelheden in voedsel zijn welkom in onze enzymen, maar wat hierboven uitstijgt vergiftigt ons. De lozing van zware metalen in het milieu (water en bodem) door de industrie is een zware uitdaging voor onze algehele gezondheid. De luchtvaart en de verspreiding van metaalhoudende aerosolen (chemtrails) belagen ons vanuit de lucht. Ons lichaam moet zich verweren tegen een overmacht aan toxische stoffen.

In de natuurgeneeskunde zien we in de seizoensgriep, in de late winter en de vroege lente, een actie van het lichaam, de overtollige afvalstoffen te lozen. In de winter hebben we vooral binnenshuis geleefd (minder zuurstof), weinig lichaamsbeweging gehad (minder bloedsomloop stimulans) en winterkost en feestmalen gegeten (minder schoon verbrandende bouwstoffen). Dit bij elkaar heeft het lichaam opgezadeld met een extra hoeveelheid afval. Dit brengt in onze cellen in een lastig parket, met als gevolg meer DNA-stress. Meer DNA-stress meer virussen.

De overgang van de ene dimensie naar een andere dimensie, haalt alle evolutionair gegroeide en traditionele verhoudingen overhoop, ook binnen de mens.
Het brengt onbestemdheid in ons wereldbeeld, want onze waarden en normen worden niet meer bevestigd.

Vanuit de mentaal-emotionele kant hebben onverwerkte ervaringen een belastend effect op ons lichaam. Gebeurtenissen die we niet kunnen oplossen deponeren we in de schaduw van ons bewustzijn. We doven op die plekken feitelijk het licht en hiermee dooft ook wat licht in onze cellen. De verbinding van emotie en fysiek gaat via een resonantieprincipe. Emoties en weefsels hebben een soort gemeenschappelijke frequentie, bij veranderingen blijven ze elkaar trouw. Gaat het licht uit bij de een, dan gaat het licht ook uit bij de ander.

Wanneer we dingen niet op een rij kunnen krijgen, niet kunnen plaatsen in ons denkraam of als ze té onvoorstelbaar zijn, dan heeft dat effect op ons gevoelsleven. Het roept gevoelens op van ongemak, onzekerheid, angst, paniek, afhankelijk van de betekenis die het (onbewust) voor je heeft. Ook hiermee resoneert ons fysiek. Kortom onze cellen hebben het zwaar gekregen; ze moeten veel tegelijk opvangen: een scala aan vervuilingen. En hier komt in 2020 en de afgelopen jaren nog bij: een kosmische upgrade. Ga er maar aan staan!

Galactic transmissions

Een kosmische upgrade uit het hart van de Melkweg..
Vanaf 2012 is er een nieuwe wind gaan waaien over de aardbol. Een galactische wind. Onze zon is nog wel het centrum van ons planetenstelsel, maar het Melkweg-centrum, waar ons zonnestelsel omheen draait, is actief op Aarde geworden. Vader Zon blijkt zelf ook een kind..! Er is dus een nieuw ‘ouderschap’: een galactisch centrum. De Maya’s waren al bekend met het hart van de Melkweg en noemden dat centrum ‘Hunab Ku’: de Ene Schenker van Maat en Beweging (de Bron, God, Schepper).

De 13 manen rondom de Hunab Ku

Sinds 2012 zijn we opgenomen in een hele grote kosmische familie. We zijn verwelkomd door talrijke ooms en tantes, neven en nichten. Het is een overweldigende ontmoeting met energiefrequenties die totaal nieuw voor ons zijn, vooral voor de volwassenen en ouderen. En dat vraagt een grondige afstemming op alle niveaus van ons bestaan. Nu in 2020 worden de verbindingen met onze galactische familie in rap tempo geïntensiveerd en worden we nog intensiever ‘bestookt’ met nieuwe frequenties..

Oud en vertrouwd’ kan de prullenmand in. Verandering is ’the name of the Game’.. Oude structuren passen niet meer in de Nieuwe Tijd, nieuwe structuren staan nog in de kinderschoenen. Dat geeft veel wrijving en opschudding in al onze lichamen. De overgang van de ene dimensie naar een andere dimensie, haalt alle evolutionair gegroeide en traditionele verhoudingen overhoop, ook binnen de mens. Het brengt onbestemdheid in ons wereldbeeld, want onze waarden en normen worden niet meer bevestigd.

Het brengt verwarring en chaos in ons ‘gedachtelichaam’, want wat nu waar is, is morgen al weer achterhaald. Het brengt onrust en emotioneel gewipwap in ons ‘gevoelslichaam’, want onze regelsystemen schieten af en toe uit de bocht. Het ondergaan van dit alles, deze stress, trekt een zware wissel op ons fysieke lichaam. Onze regelsystemen draaien overuren, ons immuunsysteem draait op topcapaciteit, en ons elektromagnetische veld is instabiel geworden.

Galactic Influx

Akasha, de energetische bibliotheek..
Behalve de mentale en emotionele achtbaan wordt onze genetische matrix ook ‘onder handen genomen’ door de nieuwe frequenties. In de energetische dimensie van ieder mens, ligt een persoonlijk en collectief informatie-depot, een soort bibliotheek, opgeslagen over wie we zijn en waren en wat we zijn en worden. De persoon die we nu zijn, inclusief ons fysieke lichaam, hebben we samengesteld uit deze bibliotheek (die ook wel ‘Akasha Kroniek’ genoemd wordt). (HIER en HIER)

Hieruit put ons DNA de informatie om de unieke codering samen te stellen voor de persoonlijkheid die je dit leven binnen brengt. In deze bibliotheek ligt in de kast met het etiket “genetica” het patroon voor ons DNA. Dit patroon ziet er niet uit als een dubbele helix, de 2-strengige spiraal, maar een soort 3D figuur bestaande uit 12 strengen. Het is de Licht-versie van ons biochemische DNA. De nieuwe frequenties zijn bezig ons DNA te her-programmeren. Het is een upgrade van een 2 strengs-patroon naar een 12 strengs-patroon. Dat is nogal wat! Want dit upgrade-proces werkt door in al onze cellen, weefsels, organen en regelsystemen. En daar kunnen we allerlei onbestemde klachten en ook symptomen van ervaren.

Earth in distress

Dat deze upgrade niet altijd en overal even soepel verloopt is voorstelbaar. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat er tijdens dit proces meer slippertjes in onze DNA-stofwisseling worden gemaakt. Dat er nu meer kralen uit de ketting vallen dan voorheen. Uit de boot gevallen kralen zijn potentiële, slapende virussen die zich onder stress kunnen ‘ontwikkelen’ tot actieve virussen.

We mogen er best bij stilstaan dat er topdrukte heerst in onze cellen. Als we letterlijk de tijd nemen om stil te staan, dan doen we onze cellen, zo’n 40.000.000.000.000 (natte vingerschatting), een groot plezier.

De verschillende gezichten van Covid-19..
Spelbreker.. Er zijn vele aanwijzingen dat het Corona-virus niet een koekje van eigen deeg is, maar gefabriceerd. Maar het komt wel over ons heen op een moment dat we zelf met veel slapende virussen rondlopen. Dat is voor een aantal mensen echt te veel van het goede. We hebben al een overspannen immuunsysteem en dan is SARS-Covid-19 de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. In ieder geval voor mensen met een slechte en zwakke gezondheid.

Maar ook mensen die hersteld zijn, kunnen last hebben van restverschijnselen: extreme moeheid, soms opnieuw koorts, maar zullen zeker niet de oude meer zijn. Er wordt ook vanuit de medische wereld rekening gehouden met een blijvende longschade door littekenweefsel, dat wordt benoemd als Corona Obstructive Long Disease, waarbij de ademhaling in het geding is. Dit is iets anders.

Corona

Als we de licht/frequentie-invalshoek erbij betrekken, dan heeft deze groep mensen problemen met een verstoord energieveld. Tijdens het ziek zijn, raakt het lichtpatroon in het energieveld in de war en als het ziekteproces heftig verloopt, wordt het helemaal een zootje. Hun lichtwolk is dan, na het herstel, niet goed geland in hun veranderde lichaam. Dit probleem zal niet opgelost kunnen worden met farmaceutische middelen. Het vraagt om een behandeling door therapeuten die met energievelden kunnen werken..!

Lichtbrenger. ‘Corona’ betekent een o.a. krans van licht rond de zon, die we te zien krijgen tijdens een volledige zonsverduistering. Hebben we met onze milieuvervuiling, gezondheidsvervuiling, sociale wanorde en multinational-dictatuur niet zélf een verduistering in de wereld aangebracht? Dat lijkt me wel. Is de kosmische upgrade een mechanisme om ons weer te verbinden met de Bron en frequenties als Licht en Liefde? Voor mijn gevoel wel. Creëert deze wereldwijde virus-uitbraak een dwingende situatie om onze aandacht naar binnen te brengen … en ons eigen licht te her-ontdekken? Zou zo maar kunnen.

Transformator. In de Maya-astrologie kunnen we de kinwaardes van dit Nieuwe Tijd-virus uitrekenen en hier nog enkele symbolische aanwijzingen uit halen. Dat zal ik nu eens doen. In de Maya-astrologie, vertegenwoordigt elke kinwaarde, een zegel en een toon. Ik beschrijf deze als energiekwaliteiten. Corona verwijst daarin naar Magnetische (toon 1) Witte Wereldoverbrugger (kinwaarde = 66). Deze kwaliteit vertelt over een brugfunctie tussen verschillende werelden. Dat kunnen dimensies zijn, maar ook tegenstellingen. En ook de verbinding tussen verleden en toekomst.

Om de energie vrij zijn gang te laten gaan, zal er een beweging vooruit op gang komen. In het licht van nu, interpreteer ik dit als een loslaten van de oude situatie met zijn bizarre waarheden en doorgeschoten structuren. En de blik vooruit richten naar een nieuwe situatie; een wereld die we het liefst willen: mèt zijn allen vóór ons allen. Zonder tweedeling, zonder vijandige dualiteit. Het is de uitdaging om een werkelijke in-divi-dualiteit te worden, een goddelijke twee-eenheid.

Gate to a new World

Nu we in de overgang naar de 5e dimensie zitten, zijn we in een transformatie-fase beland. We lopen over een brug met een diepte onder ons en de brug is wankel. Dat vraagt veel vertrouwen, ook omdat de overkant nog niet zichtbaar is. Het vraagt om de controle los te laten en overgave aan de goede wil van ons hart, aan de liefde die de bron van het leven is. De kracht van deze energie is verstrekkend, want de 1e toon zet een heel pad in gang. Het zet de toon voor een ontwikkeling die de toekomst gaat inkleuren.

In Lak’Ech zoals Maya’s het uitdrukken: ‘Jij bent een ándere Ik’..!

Covid-19 verwijst naar 2 kinwaardes, afhankelijk van hoe je ’19’ optelt. Spectrale (toon 11) Blauwe Nacht (kinwaarde = 63) komt tevoorschijn als ik 19 als [1+9] kies. Deze kwaliteit vertelt over ons Unieke Zijn dat via dromen en intuïtie voor ons kenbaar wordt. Blauwe Nacht nodigt je met haar stilte uit om naar binnen te gaan met je aandacht en te ontdekken wie/wat je werkelijk bent.

Als we op ons innerlijk kompas gaan varen zal ons hart ons kunnen leiden. Dan hebben we geen autoriteiten van buiten nodig die ons vertellen wat goed is en wat niet, hoe we moeten leven en wat we moeten laten. De lockdown heeft ons, weliswaar gedwongen, een gelegenheid gegeven om ons terug te trekken en ons eigen/innerlijk huis weer te betreden. Dat zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn, maar de weg naar authenticiteit loopt wel via het thuiskomen in jezelf.

Ik ben de enige die mijn essentie in de wereld kan zetten. Als ik het niet doe, dan komt het niet in de wereld. Jij bent de enige die jouw essentie in de wereld kan zetten. Als jij het niet doet, dan komt het niet in de wereld. Er is zogezegd, geen 2e ik, en er is geen 2e jij. (Bijzonder in dat verband, de uitspraak ‘Lak’ech van de Maya’s (illustratie))

Maar we hebben het wel nodig om in ons Zelf een veilige haven te vinden. Dat is het beste antidotum tegen het onzekere bestaan in de wereld. Ook deze energie is heel krachtig, omdat het ‘zichzelf gidst’ (toon 11), dat wil zeggen dat het zichzelf een duw in de rug geeft.

Resonante (toon 7) Gele Mens (kinwaarde = 72) komt tevoorschijn als ik 19 als heel getal kies. Dan krijgen we een kwaliteit die vertelt over de scheppende kracht die we als mens bezitten. Met onze keuzes scheppen we onze werkelijkheid. Dit maakt ons verantwoordelijk voor wat we denken, voelen en doen. En dit vraagt om een groeiend bewustzijn, want veel keuzes komen voort uit het onbewuste deel van ons bewustzijn. In dit onbewuste deel zitten onze overtuigingen, familiepatronen, trauma’s en talenten. Deze energiekwaliteit wijst ons op het grote creatieve vermogen dat ons bewustzijn is en dat is niet alleen voorbehouden aan kunstenaars en innovateurs.

In the eye of the storm

Het is het geboorterecht van ons allemaal. Elke gedachte is een zaadje, dat kan ontkiemen tot een werkelijkheid. De wens is de vader van de gedachte. Toon 7 drijft dit scheppende vermogen naar een afstemming tussen hemel en Aarde. Zo boven, zo beneden. Het stuurt aan op een verbinding van het spirituele met het materiële en andersom. Deze kwaliteit maakt deel uit van het pad dat de Witte Wereldoverbrugger begon. Het is een pad dat begint bij overgave en loslaten en eindigt in zelfreflectie en onderscheidingsvermogen (Kosmische Witte Spiegel).

Sars-CoV-2 verwijst naar Galactische (toon 8) Blauwe Storm (kinwaarde = 99). Deze energiekwaliteit zet aan tot transformatie. Het is de drijvende kracht achter alle grote veranderingen, in jezelf en in de wereld. De Maya’s noemden deze energie ‘Donderwezen’ vanwege de letterlijke stormkracht. Het is dus geen zachtzinnige kracht. Het blaast alles weg dat niet (meer) past in het systeem, of dat nu je persoonlijke systeem is of een maatschappelijk systeem.

Maar, hoewel het zich bedient van onrust en drama, leidt de storm ons wel naar bevrijding. De uitdaging hier is, om je niet te laten meeslepen door de stofwolken die opstuiven, maar in het oog van de storm wakker te blijven en bewust te handelen (of even niet). Want de angst om iets te verliezen is levensgroot en besef DAT we iets zullen verliezen. Immers, alles wat niet meer past, gaat in de weg zitten. Deze kracht is een grote reiniger èn bevrijder, maar het gaat wel gepaard met ‘korte metten maken’. Wat er overblijft is een nieuwe versie van jezelf (of de wereld), stralend als een feniks uit de as.

De 8e toon brengt een dynamiek aan waarin ‘zo binnen, zo buiten’ tot stand komt. Boekjes gaan open over verborgen en dubbele agenda’s, er is geen emplooi voor maskerade en mooie praatjes. Dit is een dynamiek waarbij de billen bloot gaan. Dit is de kracht die leidt naar de overeenstemming tussen binnenwereld en buitenwereld, ‘What you see is what you get’. Deze kwaliteit ligt op het pad dat in gang wordt gezet door Magnetische (toon 1)  Gele Mens wat een bewuste aandacht voor de scheppende kracht van onze keuzes doet uitvergroten.

Op dit moment van schrijven, zitten we nog in de storm, lijkt me. En in een meebewegen met de storm geven we de transformatie ruimte om haar werk te doen. Onderweg naar een planeet die we niet uitbuiten, maar naar een Moeder die onze Liefde verdient. Onderweg naar een mensheid waarin we niet elkaar de wereld uit helpen, maar waarin we beseffen dat ieder van ons een andere jij is. Onderweg naar een bestaan waarin we niet (technologische) kunststukjes verafgoden, maar waarin we weer oprecht ontzag en verwondering voelen voor de grootsheid van het Leven.

Tenslotte, ‘last but not least’..
Wat we in deze storm zelf kunnen doen, is vooral ons bezinnen. Bezinnen op onszelf, wie we willen zijn, wat goed voelt om te doen. Waarbij we vooral op ons innerlijk kompas proberen te (er)varen. Het hart roept fluisterend wat het wil: zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten. Dus we zullen moeten proberen te luisteren met de oren naar binnen. Als we ons hart durven te volgen, komt het leven vanzelf..!

Laten we onze gezondheid op peil houden met de meest voor de hand liggende ‘maatregelen’. Gezonde voeding, dus verse producten, maar wel met wat supplementen om de vitaminen en mineralen aan te vullen, die niet meer in voldoende mate in onze voeding zitten. Onze overspannen organen en regelsystemen hebben nu meer bouwstoffen nodig, dan in rustiger tijden. Een extraatje voor de afweer is een zegen voor ons immuunsysteem. Ga voor de juiste supplementen te rade bij orthomoleculaire deskundigen op dit gebied.

Dagelijks een portie verse buitenlucht om ons zuurstofgehalte op peil te houden. Liefst in de natuur, en als je in de stad woont, zoek dan een park op. Dagelijks voldoende bewegen om de vloeistofstromen in beweging te houden. En niet te vergeten: liefde voor je zelf..! Het is belangrijk om ons weer mens te voelen, geen consument of producent, geen burger of onderdaan, geen werknemer of werkgever, geen dokter of patiënt. Geen enkele rol bestrijkt ons hele mens-zijn. De boodschap is dat we ons Mens-Zijn weer terug moeten vinden..! Veel plezier bij die reis..

dr. Lillian Richell

May 2020

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.