Advertentie

Met Berry: Een blik op Corona, vaccinaties en kansen…


x

x

WantToKnow bevraagt medium Berry Vincenta
over het Corona-virus:

Een blik op Corona, vaccinaties en kansen..

2020 © Berry Vincenta/WantToKnow.nl/be

X

Berry Vincenta

In het kader van vragen aan de vrouw (M/V) op de heuvel, over wat ze ziet en wat ze doorkrijgt, zitten we regelmatig met Berry Vincenta in alle rust, om een vraag- en antwoordsessie te houden, met betrekking tot één onderwerp of een cluster van gerelateerde onderwerpen. Zo was het enkele weken geleden dat we het onderwerp ‘Coronacrisis’ aansneden. Het uitgewerkte transcript (met dank aan Gea!) kun je hieronder lezen. De doorgekregen info is in onze waardevol om het totaalbeeld van deze geo-politieke valse-vlag-operatie aan te vullen en te toetsen.

Dat de informatie bij mogen dragen aan je (totaal)beeld van deze crisis, die -zo blijkt keer op keer- óók een levensgrote kans in zich draagt, om onze intenties aan te scherpen, onze Aarde met een nieuw elan te benaderen, in het gebruik maken van haar gastvrijheid. Dat mensen onderling een nieuwe kans hebben dátgene te duiden, wat werkelijk waardevol voor hen is..! Dat het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten.

Dat het gaat om intermenselijkheid en een duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden. De Coronacrisis draagt de karakteristiek van een valse-vlag-operatie; ook dát aspect is duidelijk te lezen in de reading/channeling, die Berry Vincenta aanreikt. Doe er je voordeel mee. Heb je niets met channelen of iets dergelijks, lees dan tóch de info. Het is verstandig toch de brief te openen, die je niet op prijs stelt en waarvoor je de postbode wilt vervloeken.. Hij is slechts de boodschapper.

Vraag WantToKnow We willen vandaag, in het midden van de crisis – de coronacrisis – praten in dat kader, over kansen en bedreigingen voor de mensheid.  Zoals wij de vorige keer erover gesproken hebben, is het alsof er een neutraal veld is vol met kansen, een soort Kosmisch Veld waarin alles mogelijk is. Met name ook de positieve kansen voor de mens en de mensheid, zijn daarin volop aanwezig. En is het volledig aan de mens, zijn lot in handen te nemen en hoe hierop te reageren; hoe hij hierin zijn scheppingskracht manifesteert.  Kunt U in het algemeen iets zeggen over de kansen en bedreigingen in deze zin of is daarmee alles al gezegd?

BV “Alles wat zich nu aan nieuwe velden aan het openen is in het bewustzijn van het collectief, zijn bewustzijnsvelden die daar altijd zijn geweest, maar die niet herkend konden worden, omdat de mens op dat moment in een andere positie verkeerde. Er wordt een soort van collectieve energie gebundeld, waarmee mensen dienen te kijken en vooral ook zich innerlijk voelen verbinden, op een ander niveau in zichzelf, dan datgene dat ze kenden. Daarin ligt een heel grote vernieuwing. 

Datgene dat als kansen daar ligt, zal altijd een kans zijn, die in vrijheid wordt aangenomen. Maar er is iets anders aan de hand met de vrijheid binnen dit keuzepatroon. Het heilige erfrecht der mensen, die in dualiteit leven, heeft dus daarin altijd de vrijheid van keuzes gehad.  Maar in deze periode gaat juist de dualiteit over naar eenheidsbesef. Daar ligt dus een heel ander veld wat zich aan het openbaren is in het menselijk bewustzijn.

Daarin zal ook ervaren kunnen worden dat er niet meer zozeer een keuze is, maar dat er vooral ook stappen dienen te worden gemaakt vanuit een diep innerlijk besef…, weten dat datgene dat nu gecreëerd kan worden binnen deze nieuwe velden, dat dit juist de bouwstenen zijn voor deze nieuwe samenleving.

Bedreiging
Daarin is de collectiviteit een heel belangrijke sleutel. Wanneer mensen elkaar weer gaan zien, zoals ook nu in een soort van gedwongen positie weliswaar, maar elkaar tóch zien, op een andere manier, dan wordt daar ook innerlijk iets aangeraakt. Omdat daar innerlijk iets aangeraakt wordt, komt er een andere collectieve stroom op gang.
U spreekt daarin ook over bedreiging… en bedreiging, daarin ligt een heel ander veld besloten..

De bedreigingen die vooral ook vanuit kosmisch perspectief daarin zichtbaar zijn, is vooral ook de bedreiging  ten opzichte van de lichtwerkers op uw aarde. De lichtwerkers op uw aarde zijn als het ware targets (mikpunten, doelen) voor allerlei kosmische instromingen, die datgene wat de lichtwerkers  trachten te realiseren, trachten  teniet te doen.

Daarin ligt een heel groot aandachtspunt voor de mensen die juist vanuit dit lichtwerk heel stevig in hun eigen leven staan en willen blijven staan.  Dit medenemend in het bewustzijn, zal daarin een belangrijk punt van aandacht blijven: te voelen op welke wijze er een ondermijning plaats vindt in het dagelijks leven. Op welke wijze dan ook en steeds te realiseren dat de energie die daarmee gepaard gaat, juist datgene vertegenwoordigt van datgene wat  ik zo juist heb uitgelegd.

Daarin zal dan gehandeld dienen te worden. Afstand genomen te worden en vooral weer steeds innerlijk de realisatie te voelen dat het punt van aandacht – in het midden te blijven van de eigen essentie – op dat moment de grootste krachtbron is, maar ook de grootste weerbaarheid kent! De weerbaarheid zal steeds sterker kunnen worden op het moment waarop de bewuste Lichtwerkers hun eigen lichtveld heel duidelijk stabiel in het leven houden, niet alleen zetten, maar vooral ook houden!  Dat vraagt aandacht en dat vraagt tijd!  Is dit duidelijk?”

Vraag WantToKnow: Dat is heel duidelijk. We ervaren dat, we ons begeven in een veld van allerlei mensen die commentaar gaven op een bepaald stuk, waarbij we niet in de gaten hadden, jezelf volledig uit de energie te halen daar ook meteen een fysieke waarschuwing op kreeg. Zeg ik dat correct?

BV. “Dit is een van de onderdelen wat ik hiermee bedoel en het is zeker correct, maar het is maar een onderdeel van het dagelijks leven. Het gebeurt op heel veel verschillende momenten. Niet alleen maar in het dagbewustzijn, maar ook zelfs tijdens de nachtelijke uren. Daarom is het ook zo belangrijk om het veld sterk te maken en vooral te houden in het eigen individuele bewustzijn, maar juist ook in het collectieve werkveld.”

Vraag WantToKnow: Als we naar deze coronazaak kijken, dan is er op dit moment bij heel veel mensen behoefte, de afkomst van het virus uit te pluizen. Omdat daarmee de krachten die van deze epidemie – pandemie – gebruik maken, zichzelf bloot hebben gegeven, alsof een ridder in een strijdperk stapt. Iedereen kan zien wat voor wapens deze draagt en of er van een open of een gesloten vizier sprake is.

In dat opzicht hebben we twee vragen, ten aanzien van het virus. Er wordt gezegd door een Nobelprijswinnaar (dr Luc Montagnier), dat het virus door de mens gemaakt moet zijn en dat het waarschijnlijk per ongeluk is ontsnapt. Kunt u daar iets over zeggen?

BV “Datgene wat verkondigd wordt vanuit vele kanalen, is een verkondiging die niet altijd de waarheid raakt. Datgene wat Corona in zijn eigen oorspronkelijkheid is, is een andere energie, dan dat nu geopenbaard wordt in de wereld, juist in het menselijk fysieke. Datgene wat nu in zo’n grote vernietigende vorm zichtbaar is, is wel degelijk ontstaan door chemische toevoeging, om daardoor een soort handvat te krijgen over het collectieve mensdom. En dáárin ligt nog steeds de aandacht. Als dit begrepen wordt, kan er op een andere wijze mee worden omgegaan.

Vergeet u niet dat deze groep mensen, die slechts een handjevol mensen betreft..,  die daarin opnieuw de mensheid tot slavernij willen dwingen. Dat zal ze absoluut niet kunnen lukken. Dit lukt niet, omdat het bewustzijn van de  mensen vele malen is gegroeid en velen zich innerlijk ook iets anders herinneren over hun eigen kracht. Maar ook voelen, hoe zij niet meer geïntimideerd of gemanipuleerd willen worden. Dit vraagt echter nog heel veel meer van het collectief, want het collectief heeft nog niet altijd goed begrepen, op welke wijze er ondermijnd wordt in de groei.

Het is belangrijk om  u te realiseren dat hetgeen is veroorzaakt gedurende dit virus, dat deze energieën niet per ongeluk in de wereld zijn gezet. Dit heeft wel degelijk een rede gehad zoals ik net heb uitgelegd.  Deze rede zal steeds duidelijker zijn!

Het zal ook een vervolg gaan krijgen, waardoor velen de schellen van de ogen zullen vallen.  Daarin ligt een heel belangrijk punt voor groei, als dit beseft wordt in het collectief bewustzijn en velen zullen dit ook individueel werkelijk gaan omarmen en begrijpen, dan kan die stap worden gemaakt naar dat andere veld. Dan kan werkelijk afscheid worden genomen van al die dwang die steeds in menselijk bewustzijn heeft geheerst. Op welke wijze dan ook. De energie daarachter is een energie die nog een vervolg gaat krijgen zoals ik u net heb uitgelegd.”

Vraag WantToKnow: Duidelijk. Als we kijken naar de reacties op allerlei social media en elders, inzake deze pandemie en datgene dat u zojuist beschrijft, is het duidelijk dat er een heel grote keuze tevoorschijn komt en die al door heel veel mensen is gemaakt ..! Ze zijn niet in wraak, ze zijn niet in haat, ze zijn niet uit op revanche. Ze zijn bezig zichzelf te bekrachtigen, door dátgene wat ze zien. En waarvan zij zich bewust worden dit te delen met anderen.

Daarom is onze taak, als brengers van het nieuws dat we brengen, zo heel erg uitdagend. Doordat we continue die afweging moeten maken, om ons ook niet te laten verleiden tot boosheid. Of zoals dat in het Engels heet: ‘agitated’. (‘geprikkeldheid’)  Zaken die ons beïnvloeden; daarin ligt in ons perspectief toch ook een stuk groei voor iedereen op het gebied  van: bij zich zelf blijven. Zeg ik dat juist?

BV “Dit is een uitdrukking die niet helemaal de lading dekt.  Ik zal u uitleggen waarom. Wanneer een mens bij zichzelf blijft, is het vaak in eerste instantie ter bescherming van zichzelf; juist om los te komen van alle prikkels, vooral pijnprikkels etc.  Het gaat er in deze tijd juist om dat bij-het-Zelf-blijven, alleen maar kan ontstaan, als daar een bewustzijnsstap in is gemaakt.  Als mensen steeds dieper beseffen wat er gaande is, waardoor het bij zichzelf blijven, uiteindelijk ook de creatie wordt van de eigen waarheid.

De eigen waarheid – zoals ik al heel vaak heb uitgelegd – die uiteindelijk ook een in beweging is en die niet een statisch geheel hoeft te zijn, maar waarin er wel een eigen waarheid, als een soort van nieuwe basis wordt gecreëerd, waaruit wordt geput in het zelf. Daarin zegt u: ‘Bij het zelf blijven, is dat dan een positieve beweging?’. Ja, dat is zeker een positieve beweging, maar het zal het allebéi dienen te zijn.

U bedrijft werkelijk journalistiek van deze tijd; daarin is het belangrijk, dat hierin eigen voor- en/of afkeuren, ongekleurd blijven. Dat er een volkomen neutraliteit gaat ontstaan. Het is essentieel in deze tijd, om in die neutraliteit van het zelf, dátgene als nieuws neer te leggen, onder mensen hun ogen, aandacht en bewustzijn, waaruit dat wat aansluit bij de mens, gedestilleerd kan worden.

Er zou iets anders nog aan toegevoegd kunnen worden: een soort van veld waarin mensen, die daar dan op dat moment het leiderschap in kunnen nemen. Om met mensen gezamenlijk te becommentariëren, datgene wat er allemaal is neergelegd in de nieuwssite. Vanuit daar met elkaar, tot bepaalde overeenkomsten te kunnen komen, zodat het ook heilzaam en voelbaar is. Zodat dátgene wat mensen in hun eigen individuele bewustzijn overkomt, niet alleen maar vanuit negatieve energie wordt benaderd.

Maar vooral ook dátgene, wat een opbouwende energie in zich draagt. En wat de andere kant van de energie, daar dus uit gaat halen. Vanuit het collectief met elkaar daarover te spreken! Dit zou een idee kunnen zijn, waarin ook u aan bod kunt komen, maar vanuit een andere plek. .Is dit duidelijk?”

WantToKnow:Dat is duidelijk. Een soort ronde tafel, die continu groter zou kunnen worden, waar een ieder – zoals bij de Ridders van de Ronde Tafel – zijn woord kan doen en in gelijke mate aanwezig is.

“Dat klopt.”

Vraag WantToKnow: Er is een vraag over onze verwondering, over de samenwerking tussen China en de Verenigde Staten in het laboratorium in Wuhan, waar de epidemie is begonnen. De Chinezen en de Verenigde Staten blijken elkaar op het wereldtoneel tegen te staan, elkaar de schuld te willen geven, terwijl er op de achtergrond -écht voor iedereen zichtbaar- een samenwerking is, die al enige decennia aan de gang is en waarbij in het laboratorium samengewerkt wordt om virussen te manipuleren en te creëren.
Daarbij zit ook de zaak van de Wereldgezondheidsorganisatie, China en de Verenigde Staten, voor iedereen zichtbaar als front haar functie te vervullen of haar rol te spelen. Kunt u daar iets over zeggen over deze bevreemding van mij ten aanzien van deze schijnbare contradictie is tussen deze twee partijen.

BV. “Deze schijnbare contradictie is een energie die op dit moment op die manier uitgelegd kan worden, maar die aan de basis van zichzelf niet zo tegengesteld hoeft te zijn. Datgene wat ooit een gezamenlijk veld heeft  betekend, tussen deze twee grootmachten, zijn energievelden die niet verdwenen zijn in de tijd. Het is een verbinding die nog steeds gemaakt wordt. Alleen zijn er anderen aan het hoofd van dit soort grootmachten, die ook andere routes belopen en die ook daarin iets anders aan de wereld zeggen.

Maar dat wat er ligt, is iets wat er nog steeds is. Er is nog steeds die verbinding in die samenwerking en vaak  achter gesloten deuren. Dit heeft vooral ook te maken met het feit, dat deze twee grootmachten elkaar op een bepaalde wijze in krachten meten; ze zien  elkaar enerzijds als medestander en anderzijds blijft daar steeds een stukje contradictie als tegenstander. Daarin ligt vooral ook voor beide landen het verlangen om een bepaalde belangrijke, nog belangrijker rol te gaan spelen op deze Aarde.

De energie daarachter is een energie van machten, van machten die al eeuwen spelen, maar waar nu een heel ander veld achter ligt. Datgene wat zich nu laat zien, zal uiteindelijk toch weer ook heel duidelijk tonen, dat er samenwerking is tussen deze twee landen, maar dat er nu een andere verbinding wordt gemaakt. Datgene wat vertaald wordt in negatieve stroming, is vooral een vertaalsleutel op basis van verleden. Datgene wat er nu zichtbaar is, is niet helemaal voor de wereld zichtbaar, omdat heel veel zich nog achter gesloten deuren bevindt.

Dit is ook een bepaalde noodzakelijkheid, omdat de wereld niet zou begrijpen wat er nu werkelijk gaande is. Maar datgene wat daar innerlijk tussen deze twee landen in de verbindingsdraden speelt, is iets dat nog steeds in stand wordt gehouden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO (World Health Organization) zoals u deze noemt. Deze wereldorganisatie van Healthcare is op dit moment een organisatie, die als het ware soms in een soort van spagaat staat, tussen datgene wat deze organisatie wordt gevraagd om uit te drukken.

Er is heel veel schaduwwerking zichtbaar in de werkzaamheid van dit logge lichaam. Er is heel veel werkzaamheid vanuit deze schaduw ook weer op oude machtstrillingen. De spagaat, zoals ik dat nu maar zal noemen, is een soort willen voldoen aan alles wat er gevraagd wordt. Maar ook in alles wat er nu uitgedrukt wordt. Het is niet altijd de waarheid; het is soms zelfs heel erg naast de waarheid! Besef dat u steeds opnieuw weer wordt geprikkeld, om goed te doorzien welke trilling aan energie -juist in datgene wat vanuit het nieuws – naar u toe komt.  

Of dit innerlijk in het hart wordt geraakt, of dat er toch een ánder veld innerlijk wordt geprikkeld, dat laat weten dat er werk te doen is om te doorzien. Daarin ‘Liefdes’, een soort van drie-eenheid tussen deze wereldmachten en juist ook de WHO-gezondheidsraad. Deze energieën zijn energieën die op dit moment heel veel onrust laten zien. Enerzijds wil men de wereld in zijn macht krijgen, anderzijds wil men de wereld geruststellen uit angst dat de wereld zich tegen hun zal keren. En er hierdoor steeds meer aan negatieve energie zal ontstaan, die niet meer hanteerbaar zal zijn. Wat uiteindelijk weer terug zal keren bij henzelf, vanuit hun eigen negatieve adviezen. Er ligt dus nog heel veel wat onzichtbaar is. Aan u de taak om te doorzien.

Vraag WantToKnow: Heel duidelijk, dank U wel. We hebben tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen 2012 een heel bizar openingsritueel gezien, waarbij ziekenhuisbedden werden verreden en zaken werden getoond, die absoluut geen enkele verbinding hadden met sport. Is dat een manifestatie geweest om de energie in het collectieve veld te brengen van datgene wat zich nu afspeelt?

In de tweede plaats, de vraag: Wat is de rol van gezondheidsgoeroe Bill Gates in dit hele verhaal? Waarbij hij eigenlijk tussen de regels door ook direct laat zien dat hij op de hoogte is, van al datgene wat zich nu afspeelt. En wat terug grijpt op het gene u eerder zei, als zijnde het opzettelijke veroorzaken van deze pandemie en de onderliggende karakteristiek van het virus.

BV. “Het eerste deel wat u vraagt is dat deel over de Olympische Spelen wat zichtbaar werd gemaakt in het ritueel, is vooral ook datgene wat op een bepaalde manier zeker een aansluiting moest vinden in het collectieve onderbewustzijn. Mensen hebben dit uiteraard op een heel andere wijze ontvangen, omdat zij zich op dat moment niet realiseerden wat er werd getoond. Ik heb u de vorige keer duidelijk uitgelegd dat ook alles wat op dit moment gebeurt al geweten is, al geweten werd.

Het ligt allemaal in de blauwdruk, en alles wat in die blauwdruk zo duidelijk aanwezig is, laat zich steeds weer zien in het heden. Datgene wat nu in de vorm is gebracht, is al heel lang aangevoeld, door heel veel verschillende mensen op uw Aarde. Daarin ligt dus ook een heel belangrijk deel om te realiseren. Dat bewustzijn vele malen groter is, vele malen verder gaat en dat dit bewustzijn zoveel meer kan gaan begrijpen. Juist ook nu wij in een transitie duidelijk aanwezig zijn, van datgene wat nu speelt en dat er een soort van oude diepe herinnering wordt gewekt in dat wat al geweten werd. 

Zeker is het een soort van energetische manipulatie geweest in die periode van 2012. Tweeduizend twaalf  was daarin ook een bijzonder jaar. Het gaf ook een ander soort van innerlijke omslag uiteindelijk! Het tweede deel wat u mij vraagt, ben ik even kwijt.

IS Bill Gates, de dubieuze filantroop, de man met de dubbele agenda?

Vraag WantToKnow: Over Bill Gates en zijn rol als gezondheidgoeroe en welke optie en in welke mate is hij daarin een voortrekker van de rol van de schaduwkant en de manipulatieve krachten, want hij laat tussen de regels door – en zelfs direct – weten dat hij eigenlijk volledig op de hoogte is door allerlei voorspellingen te doen die op een heel kort termijn daarna uitkomen.

BV Datgene wat deze ziel als plek in de wereld momenteel inneemt, is  zeker een bepaalde hoofdrol te hebben in de groep waarover gesproken is, die de schaduwkanten heel duidelijk bezielen. En daardoor ook heel diep van binnen in jullie zelf -als lichtwerkers- steeds weer de realisatie laten voelen, dat er veel meer gaande is, dan waar nu op dit moment, ook iets tegenover wordt gesteld.

Datgene wat deze man laat zien, is vooral ook datgene wat al geweten werd. Er is al heel veel, zoals u ook zegt, voorspeld en deze voorspellingen kwamen niet vanuit deze kant van de sluier…! Deze voorspellingen kwamen uit een programmering, die was opgezet waarin een bepaald stappenplan werd gezet, dat heel duidelijk op een soort van manipulatieve kant werden gepresenteerd in het onderbewustzijn van mensen. Daarin werd dus al iets in neergelegd.

De mens die had kunnen weten, zijn mensen met dat hogere bewustzijn. Als ze de tijd hadden genomen voor al die informatie, waren ze tot andere conclusies gekomen. Maar dat is iets wat niet meer in deze tijd hoeft te spelen. Dat ligt achter u. Het gaat erom dat deze man al zeker een hele belangrijke leidersrol heeft in dit hele gebeuren en uiteindelijk zich zal presenteren als een soort van heiland, die de wereld zal komen redden met zijn vaccinatieprogramma. Daarin ligt het gevaar!

Er ligt een gevaar, maar tevens ook, een heel belangrijke keuze te maken! Mensen die steeds dieper beseffen dat deze energieën op dit moment zo in elkaar zitten, zullen zich nu al kunnen prepareren op het moment waarop de wereld haast wil verplichten tot vaccinatie. Daar zich collectief zich tegen te verzetten, zal uiteindelijk het schaduwveld doen breken!”

Vraag WantToKnow: Prachtig. Zo krijgen we een beeld van Bill Gates, als van Judas uit het Evangelie, die verraadt en tegelijkertijd zijn rol vervult als verrader. Is dat een vergelijking met de huidige situatie met Bill Gates, die u kunt bevestigen?

BV. “Het is zeker een vergelijk die kan ik ook bevestigen; maar er is daar nog iets meer over te zeggen. Datgene wat deze ziel als taak vervult in het leven van nu, heeft wel degelijk een zeer kosmische oorzaak. Het is een noodzakelijkheid om juist in het collectief, dat enorme grote schokbesef in het menselijk bewustzijn neer te leggen, om in alles wat er nu plaatsvindt, maar ook in alles wat er nog gaat komen, de mens zich werkelijk te kunnen laten gaan omkeren, tot dat punt van nieuwe velden, zoals ik al heb beschreven. Dan kan de mens zich werkelijk om gaan keren in overgave, aan die nieuwe samenleving, vanuit ook een gevoel niet meer gemanipuleerd te kunnen worden, maar volkomen vanuit  eigen kracht in het leven te staan. Omdat er keuzes zijn gemaakt, die over het eigen leven gaan.”

Vraag WantToKnow: Dat is duidelijk. Ik zou de laatste twee vragen willen bundelen. Wat wij continu zien in de afgelopen decennia, is de ondergraving, de fundamentele ondermijning van het zelfvertrouwen van de mens. Wanneer de mens zijn zelfvertrouwen, zou gaan gebruiken als fundament onder zijn bestaan, dan is hij tot hele grote daden in staat. Daden volbrengen, waarvan hij zich op dit moment helemaal niet bewust is dat hij ze kán volbrengen. De essentiële rol van dat zelfvertrouwen is niet voor niets ondermijnd en wij zien het continue, in allerlei facetten van het menselijk leven, ondergraaft worden.

Dat zelfvertrouwen zal dus -logischerwijze- een groei moeten doormaken, waarbij dit zelfvertrouwen van de mens, bekrachtigd zal gaan worden. In dat deel kom ik dan en daarin kom ik dan meteen in het tweede deel van mijn vraag. De leiders, de grote lichten zoals die op Aarde zijn in fysieke hoedanigheid, waar bevinden zij zich en wat is hun werk in relatie tot het bekrachtigen van het zelfvertrouwen van de mens.

BV “Deze hoge geëvolueerde lichtwezens, zoals u ze ook beschrijft, bevinden zich op alle punten op uw Aarde. Ze bevinden zich als het ware, als ik u dit als beeld beschrijf, in een soort van stervorming op uw aarde. Ze maken vanuit een enorme kracht met elkaar continue verbinding, maar zij verbinden zich ook, met al die bereidwillige lichtwerkers, om in dat bewustzijn steeds zaadjes te planten, waarin er een nieuwe realisatie kan ontstaan. Dat helpt ook om juist vanuit dat zelfvertrouwen je eigen innerlijke kleur neer te zetten.

Het gaat voor ieder mens op deze manier spelen! Op deze wijze worden ze diep geïnspireerd door deze hoog geëvolueerde lichtwezens. Deze Meesters van Licht zoals ik ze u zou noemen zijn op dit moment heel hard werkzaam, niet alleen op uw aarde binnen deze Stervorming, maar zijn juist ook in een gespiegelde vorm in de kosmos werkzaam. Er is dus een continue afstemming op deze nieuwe trillingsvelden, die worden geïmplementeerd  in het onderbewustzijn van juist de mens die weet en daarin ligt een enorme verandering. Als u goed kijkt naar de wereld dan ziet u bepaalde mensen ook letterlijk veranderen, energetisch gesproken. Er komt iets nieuw in hen vrij; dit alles onder aansturing en onder leiding van deze lichtmeesters. Ook zij worden weer geïnspireerd vanuit dat hoge Christusbewustzijn.

Mandala van de nieuwe Aarde

En juist in  die stervorming vanuit het midden van dat veld, is er een enorme uitstroom van energie, die als een Rivier van Licht uw aarde iedere keer weer bevrucht. Het is een energieveld dat steeds dieper op uw gevoel van overgave en ontspanning en vooral ook verbinding laat voelen in  dat wat ook van u allen is. Dat veld wat zich nu openbaart, wat ooit verlaten is geweest door u allen, zal zich nu weer aan kunnen schakelen met uw mens zijn van nu. Daar ligt op dit moment heel duidelijk de aandacht.

Ik wil u daar nog iets aan toevoegen. U zei deze vragen waren voor u de laatste en ik voeg nog iets toe over datgene wat ik u heb aangereikt over de Pleiaden. Datgene wat op dit moment dus in dat onderbewustzijn, maar ook in dat collectieve veld zo duidelijk speelt, is dat het energieveld vanuit de collectieve emotievelden wordt gelift, de trilling daarvan wordt op een bepaalde wijze verhoogd. Deze verhoogde trillingen maken ook dat mensen wat gemakkelijker met alle situaties om kunnen gaan. Zich niet meer verliezen in dat wat u helemaal naar de lagere frequenties trekt.

Hetgeen wat ik u vertelde over de Pleïaden, heeft ook vooral te maken met deze lichtwezens, die ook steeds in verbinding zijn op uw Aarde. Met eenieder die daar ook op dat moment ook gevoelig voor is en die aangezocht wordt de boodschap verder te brengen. De energie vanuit de Pleïaden heeft ook vooral te maken met  etherische velden en zij trillen letterlijk het etherisch veld van mensen aan. En dan vooral de mens die bewust weet, kan dit heel diep in zichzelf herkennen. Er wordt dan een innerlijke oproep geplaatst om stil te zijn, om te voelen waar de verbinding ligt en wat er op dat moment aan innerlijke boodschappen gebeurt in die energie van het hart.

De kracht daarachter vanuit die Pleïadische energievelden is een kracht, die ik u niet anders kan noemen dan een soort van lichtplasma-bol in het midden van de kosmos. Vandaar uit worden deze etherisch wezens gevoed. En vanuit dit lichtplasma wordt dit licht en de voeding daarvan, uiteindelijk in draden in de wereld en om de wereld geweven, waar ook de menselijke vorm vanuit het eigen etherisch veld bevrucht wordt, vanuit de nieuwe informatie. Daar ligt een belangrijk punt ter overweging en het is belangrijk voor u om daar goed over na te voelen.  Is dit duidelijk?

Dat is duidelijk.

“Is hier nog een vraag over?”

Vraag WantToKnow: Het Pleiadische bericht als over: kracht en strijdbaarheid. Is dat dan datgene dat daar uiteindelijk te voorschijn zal komen, uit die ontwikkeling die u zo juist beschreef?

“Het is een strijdbaarheid die een andere lading in zich draagt dan de strijdbaarheid die in de herinnering van het menselijke denken ligt. Het is een werkelijk gaan staan voor dat wat u bent. Een assertieve strijdbaarheid.”

Het is BIll Gates, de man van 50 US$-miljard, die plotseling de ‘good guy’ is geworden en uitspraken doet, dat met vaccins de wereldbevolking ‘BEPERKT” zal kunnen worden..! Gaat zorgen dat we overleven van de COVID-pandemie..

Vraag WantToKnow: We willen nog even teruggrijpen op één na de laatste vraag over de rol van Gates. U had het over de wereldwijde vaccinatie die dan plaats zou moeten gaan vinden. Is daar een doelstelling ingesloten voor die krachten om in een vaccin een chip aan te brengen. Is dat dan een fysieke chip of is dat een chip zoals die op dit moment wordt gemaakt met de energetische techniek van het blauwe licht? Kan ik dat zo zeggen?

BV “Er zal zeker een bepaalde toevoeging plaats gaan vinden, maar niet direct zoals u ook heel duidelijk beschrijft in de zichtbaarheid. Het zal in een soort van onzichtbare vorm zijn. In deze onzichtbare vorm is een trilling, die innerlijk zich in de mens gaat nestelen. Niet alleen gaat nestelen, maar zodanig, dat dit ook een soort controlepunt gaat worden, omdat het een bepaalde verbinding maakt met de oorsprong van dit veld.

Het is dus belangrijk wanneer ik u dit zeg, dan schets ik u daarin een metaforisch beeld…  zie dan voor u… dat er vanuit een bepaald punt iets de wereld wordt ingeschoten. Geschoten, zo noem ik dit maar… en die daarin allerlei lijnen legt… waarin non-verbaal wordt gecommuniceerd, maar ook wordt gemanipuleerd en ondermijnd… Is dit beeld duidelijk zichtbaar?”

Vraag WantToKnow: Kunnen we het zo terugvragen, dat het een energetisch veld vormt, waarin al die vaccinaties worden uitgevoerd, waarbij een soort collectief veld ontstaat, wat via een relatief simpele manier te besturen is?

BV “JA”. Zo zie ik dat voor me… Het is een soort bestuurbaarheid. Zo wordt het getoond. In de bestuurbaarheid van het menselijk bewustzijn, zie ik tegelijkertijd datgene wat u straks zei, dat het zal falen, omdat de energetische bewustwording -zeker door deze pandemie- alleen maar veel hoger zal gaan worden bij ieder mens.

WantToKnow: Nu, dat is een mooie afsluiting.

BV “Het gaat er vooral om dat er heel veel mensen de juiste keuze gaan maken.
Dáár ligt dan de verbreking van de schaduwkant!”

* * *

3 gedachten over “Met Berry: Een blik op Corona, vaccinaties en kansen…

 1. Vermoedelijk is dit niet de juiste plek om dit te schrijven, maar het mag gewist worden.

  Ik las zojuist in de krant dat het RIVM de telefoongegevens gaat gebruiken tegen het corona virus.
  D’r ligt een noodwet klaar die dat mogelijk maakt.
  Wat zou het mooi zijn als heel Nederland massaal die functie “where about” zou uitzetten.

 2. Een artikel uit een nieuwsbrief vaccinatieschade. be
  Het was o zo voorspelbaar dat een nieuw vaccin zou naar voor geschoven worden als dé oplossing voor de coronacrisis 115 in totaal, waarvan een 70 aanzien worden als ‘serieuze’ kandidaten. De theorie daarachter is even simplistisch als altijd: als we allemaal ingeënt zijn verdwijnt het virus vanzelf. Maar is dat ook zo? Geenszins!

  Om tijd te winnen wil Sanofi als basis voor zijn covid-vaccin een oud SARS-vaccin gebruiken, SARS 2.0 zeg maar, maar ook dat vaccin is indertijd (2002) niet op mensen getest om zijn veiligheid aan te tonen. Zelfs de verantwoordelijke voor Europa binnen de WGO voorspelt dat een vaccin nog ruim een jaar op zich zal laten wachten. De ontwikkeling van het vaccin is een wedloop tegen de tijd, en dat maakt dat men, om tijd te winnen, gaat vals spelen, een loopje neemt met de standaard veiligheidsmaatregelen.

  Hoe grondig zal het vaccin getest worden op proefdieren? Anthony Fauci van het National Institute of Health, besliste dat men zich kon permitteren deze stap over te slaan, ondanks de slechte ervaringen met coronavaccins in het verleden. Nu reeds slaan belangrijke kandidaten, zoals Moderna, dit elementair onderdeel van het onderzoek gewoon over. Begin maart begonnen ze al testpersonen te recruteren zonder zich moe te maken aan dierproeven. Volgens epidemiologen worden nu reeds 5 vaccins uitgetest op mensen zonder voorafgaande dierproeven. Hoe belangrijk testen op proefdieren ook zijn, ze garanderen nog niets. Bij vroegere experimenten met coronavirussen op muizen, bleken deze dieren immers veel minder vatbaar te zijn voor infecties met dit virus dan mensen. Ook Karen Maschke uit New York bevestigt, dat dierproeven soms een slechte voorspelling zijn van de efficiëntie van een vaccin bij mensen.

  Hoe lang zal het vaccin na toediening op proefpersonen geëvalueerd worden qua efficiëntie en veiligheid voor het algemeen zal worden toegepast?

  Er is allereerst een periode nodig van drie jaar voor de laattijdige, chronische gevolgen van vaccinatie duidelijk worden, zoals gebleken is uit de samenhang tussen MS en hepatitis B-vaccinatie. Het is alvast niet de bedoeling die periode te respecteren voor een coronavaccin op de markt gebracht wordt. Een essentiële voorwaarde voor de evaluatie van een vaccin is eveneens de vergelijking tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, en tussen gevaccineerden en de ontvangers van een écht placebo. Dit gebeurt nu zelfs niet voor de klassieke vaccins, laat staan dat men zich daar moe aan gaat maken bij de ontwikkeling van een “urgentie”vaccin.

  Ten tweede: “het” corona virus bestaat niet. Er zijn tal van genetische varianten, en die wijzigen elk jaar opnieuw. Elk vaccin dat nu ontwikkeld wordt zal gericht zijn tegen covid 19. De kans dat we in de toekomst opnieuw een epidemie krijgen met covid 19 is echter miniem. Wel dat er opnieuw een corona virus zal aangetroffen worden onder de griepvirussen, maar dat is niets nieuws, dat gebeurt elk jaar opnieuw! 7 à 15 % van alle griepvirussen zijn coronavirussen, elk jaar opnieuw. Maar geen covid 19. Misschien covid 20, of 21, of… Zal een nieuw ontwikkeld vaccin ook efficiënt zijn tegen de nieuwe, genetisch gewijzigde coronavirussen die we kunnen verwachten? Dat terwijl nu reeds ruim 500 verschillende genetische lijnen bekend zijn? Weinig waarschijnlijk! Kortom: welk vaccin men ook ontwikkelt, het zal te laat komen voor deze epidemie, en wellicht nutteloos zijn voor de volgende.

  Ten derde: wanneer moet men vaccineren? Het vaccin heeft geen zin wanneer een nieuwe epidemie niet hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door dit corona virus. Maar als dat wel zo is, dan komt de vaccinatie te laat, op het moment dat de epidemie reeds de wereld overspoelt. Toch nog vaccineren te midden van een epidemie is zinloos en gevaarlijk. Reeds besmette personen toch nog vaccineren leidt tot incubatie-vaccinaties, met alle nadelige gevolgen van dien, waaronder ernstiger nevenwerkingen dan bij niet-geïnfecteerden.

  Ten vierde: nu reeds waarschuwen virologen dat elke griepvaccinatie aanleiding geeft tot een verschuiving in het biologisch evenwicht. De bekende virussen waartegen gevaccineerd wordt moeten wijken maar worden stante pede vervangen door andere stammen die het gevormde biologisch vacuum opvullen. Het meeste kans maken dan nieuwe virussen waartegen niemand reeds immuniteit heeft kunnen ontwikkelen, met het risico op een nieuwe pandemie. Op die manier kan een vaccinatiecampagne het risico op een ernstige nieuwe epidemie groter maken dan het al is. Het risico is dus groot dat een covid-vaccinatiecampagne niet het einde betekent van de pandemie, maar het begin van een nieuwe golf.

  Ten vijfde riskeert men na corona-vaccinatie meer risico te lopen op complicaties van de infectie dan zonder vaccinatie. Toen men in 2003 op proefdieren experimenteerde met een SARS-vaccin werd immers vastgesteld dat ze na vaccinatie wel immuniteit ontwikkelden, maar na contact met het wildvirus veel zwaardere complicaties deden dan niet-gevaccineerde dieren, vooral wat betreft longaandoeningen. En laat dat nu net de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Er trad een overreactie op die de complicaties uitlokte(externe link), zoals ontstekingen over het hele lichaam, longproblemen, en overlijden. Geheel nieuw was die observatie niet, want 50 jaar vroeger had men reeds hetzelfde vastgesteld na een experimenteel RSV-vaccin waarbij twee kinderen stierven.

  Ten zesde: hoe gerust mogen we zijn in de veiligheid van het vaccin wanneer toekomstige producenten van het vaccin vrijgesteld worden van juridische aansprakelijkheid(externe link) voor hun product? Dit gebeurde in de USA reeds op 4 februari, toen er in het land nog slechts 11 bevestigde infecties met covid bekend waren. Het feit dat het vaccin tegen een vorig corona virus (SARS) nooit echt van de grond kwam is alvast niet echt geruststellend.

  Ten zevende: wetenschappers stellen dat een covid-19 infectie weinig immuniteit oplevert voor wie die infectie heeft doorgemaakt. Als dat klopt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen? So wie so is het geringe vermogen van het virus om immuniteit op te wekken een zware struikelsteen bij de ontwikkeling van een vaccin. Een struikelsteen die men probeert te omzeilen door aan het vaccin stoffen toe te voegen die de immuunreactie versterken (adjuvantia). Maar wat daarvan de desastreuze gevolgen zijn is intussen ook genoegzaam bekend (zie boekje “Vaccinaties en het immuunsysteem van dr. Gaublomme). Het gaat zelfs zo ver dat twee concurrenten, Sanofi en GSK, samenwerken op dit vlak. Sanofi wil het adjuvans van GSK gebruiken voor zijn coronavaccin.

  De gelijkenissen tussen het toenmalige SARSvirus en Covid-19 zijn overigens treffend. Beide zijn coronavirussen, beide ontstonden in China, in een dichtbevolkte en zwaar gepollueerde omgeving, beide teisteren hoofdzakelijk de longen, beide treffen vooral oudere personen… Niets nieuws onder de zon? In het decembernummer van ’t Prikje 2003 schreven we over het SARS-vaccin:

  “Er is echter één klein probleempje met SARSvaccins: ze kunnen de ziekte net zo goed erger maken als bestrijden! Coronavirussen, waartoe men het SARSvirus rekent, kunnen zich in de macrofagen (witte bloedcellen die de virussen, gemerkt door antistoffen, als het ware opeten) vermenigvuldigen. Daardoor wordt het virus dan verspreid in plaats van opgeruimd, en verergert de infectie zienderogen. Men noemt dit fenomeen “antilichaam gemedieerde stimulatie”.

  Als dit gold voor het SARSvaccin dan geldt het ook voor het Covid-19 vaccin. Of erger (zie De Boodschap van Bill Gates). Voorbarige plannen
  Hoe voorbarig de plannen van vaccinproducenten wel kunnen zijn illustreert de Pharmagigant Johnson & Johnson, grote baas van Janssen farmaceutica. In een interview(externe link) met Verywell Health in april dit jaar vertelt dr. Nettles van J&J dat de firma in januari 2020 begon met het produceren en testen van een covid-19 vaccin. Op 30 maart, twee maanden later, kondigt de woordvoerder aan dat de firma reeds begonnen is met de productie van haar vaccin, dat in september dit jaar de fase-1 proeven zullen starten, en dat tegen het eerste trimester van 2021 reeds een voorraad van het vaccin zal beschikbaar zijn voor gebruik!

  Tegen eind 2020 wil J&J reeds 600.000 dosissen van het vaccin klaar hebben liggen! Ontwikkeling, testen en productie, alles op amper een jaar tijd! Hallelujah! Nettles gaat verder: “Wat ik bedoel wanneer ik zeg dat we produceren ‘op risico van…’ is dat we niet wachten op de resultaten van de fase 1 klinische studies om aan te tonen dat het vaccin werkt voor we beginnen met de productie ervan op grote schaal”. Voor alle duidelijkheid: fase 1 is slechts het begin van het echte onderzoek, op een zeer beperkt aantal personen. Normaal kan een vaccin pas goedgekeurd worden wanneer in fase 2 en 3 dit aantal proefpersonen is uitgebreid tot vele duizenden, en wanneer in al die fases zowel de efficiëntie als de veiligheid van het vaccin over een langere periode zijn bewezen.
  Dit hele verloop neemt minimum vijf jaar in beslag, meestal langer. Niets daarvan bij het covid-19 vaccin! J&J maakt gewoon gebruik van een oud vaccin op basis van een adenovirus, stopt er een stuk genetisch materiaal van covid-19 in (AdVac technologie), en klaar is kees. Simpel, toch?
  Gezien er geen enkel bewijs is van hoe lang een covid-19 vaccin zal werken verwacht men dat het jaarlijks zal moeten herhaald worden, net als het griepvaccin. Zeker als men tegen dan met een “nieuw en beter” vaccin op de proppen komt.

  7 miljard vaccins per jaar: mooi vooruitzicht toch? Maar J&J bevindt zich in goed gezelschap om dit te realiseren. Volgens Nettles hebben ze een ‘partnership’ aangegaan met BARDA, de ‘Biomedical Advanced Research and Development Authority’ een onderdeel van de Amerikaanse overheid die het land moet beschermen tegen pandemieën, bioterrorisme of een aanval met kernwapens. Samen hebben ze reeds een miljard dollar geïnvesteerd in de productie van een covid-19 vaccin. Een investering van een orde van grootte dat ze zo goed als uitsluit dat het vaccin ooit in de prullenmand terecht komt. Bovendien is J&J ook nog betrokken bij de ontwikkeling van medicijnen tegen de aandoening. En sleutelen ze nog aan een paar andere versies voor een covid-19 vaccin. Succes verzekerd!
  Moderna, de chouchou van Bill Gates, gaat er nog harder tegenaan.

  Terwijl het genoom van het covid-19 virus pas op 7 januari ontrafeld werd door de Chinezen, had de firma minder dan een week later reeds een kandidaat molecule klaar voor een vaccin. Op 24 februari werden reeds een aantal stalen verstuurd naar Bethesda voor de start van de eerste klinische testen! Begin maart werden begonnen met de recrutering van de eerste 45 testpersonen. De planning was twee (!) dosissen van het vaccin toe te dienen met een maand tussentijd. De kandidaten ontvangen ieder 1.100$ voor hun gewaardeerde medewerking. Het document voor ‘geïnformeerde toestemming’ dat de kandidaten moeten ondertekenen, en dat de risico’s beschrijft dat ze eventueel kunnen lopen tijdens het experiment, werd door Moderna niet vrijgegeven.
  Eric Snijder, moleculair viroloog aan het Leiden University Medical Center vindt het “nuttig” om een vaccin reeds uit te testen op kwetsbare patiënten of zorgverleners nog voor de onderzoeksfase is afgerond. Plots blijken alle morele en deontologische grenzen onbestaande wegens de ‘hoogdringendheid’ van de ontwikkeling van het vaccin.

  Problemen bij invoering van een coronavaccin
  De simplistische redenering van ‘gevaccineerd = veilig en beschermd’ zal nog maar eens de basis zijn voor de overheid om het coronavaccin warm aan te bevelen, zo niet te verplichten. Echter, diezelfde overheid moet zich van twee dingen bewust zijn:
  Wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en genezen is, is immuun, wat de virologen ook beweren. Wanneer die het tegendeel beweren is er niets mis met de immuniteit, maar met hun test. Genezen patiënten toch nog vaccineren is onverantwoord om drie redenen:

  a) het nutteloos laten lopen van het risico op nevenwerkingen dat elk vaccin so wie so heeft;
  b) het risico op hyperimmunisatie wat tot bijkomende complicaties leidt. Dat beseft de overheid, en daar speelt ze nu reeds op in door twijfels te zaaien over de duur van de bescherming na doormaken van de ziekte;
  c) de kostprijs van deze nutteloze vaccinatie.

  Iemand die reeds / nog besmet is met het virus mag in geen geval worden ingeënt wegens de risico’s van een incubatievaccinatie.
  Bijgevolg mogen uitsluitend mensen worden ingeënt die vooraf twee testen hebben ondergaan: een bloedname om antistoffen tegen het virus op te sporen, en een test van de slijmvliezen om de aanwezigheid van het virus uit te sluiten. Enkel wie negatief test op beide testen komt logischerwijze in aanmerking voor vaccinatie. Maar je kan er donder op zeggen dat de overheid dit een overbodige luxe zal noemen. De wetenschappelijke logica verdwijnt als sneeuw voor de zon in het licht van de politieke logica, “gezien de hoogdringendheid”. Overigens: waar gaat de overheid het geld halen voor al die testen, nu ze haar hand reeds overspeeld heeft met alle kosten van de coronacrisis?

  De boodschap van Bill Gates
  Bill Gates, de peetvader van de hele vaccinatiepolitiek, heeft op 30 april een boodschap geplaatst op zijn blog waarin hij zijn ideeën over een toekomstig covid-vaccin wereldkundig maakt. U kan het originele document hier(externe link) bekijken.
  De inhoud van deze boodschap is zonder meer shockerend, en bevestigt de ergste vrees die velen reeds koesterden. We overlopen de inhoud ervan.
  Gates vertrekt van het uitgangspunt dat er geen werkzaam medicijn bestaat tegen covid-19, en er “dus” slechts één oplossing is: vaccinatie. Dit is op zich reeds een fout uitgangspunt: er bestaan wél werkzame medicijnen (zie elders in dit nummer). Gates’ standpunt is daarom dat we pas kunnen terugkeren naar een normale toestand nadat IEDEREEN OP DE HELE WERELD is ingeënt tegen het virus.

  Gates zelf geeft aan dat de ontwikkeling van een vaccin normaal gezien vijf jaar in beslag neemt. Ditmaal wil hij de klus echter geklaard zien in amper anderhalf jaar. Wat er in de tussentijd moet gebeuren is uit zijn boodschap niet duidelijk. De quarantaine volhouden??? Om de ontwikkeling van een vaccin te bespoedigen heeft Gates een aantal ideeën.Normaal begint het testen van een vaccin met dierproeven. Die worden door Bill Gates niet vernoemd omdat hij weet dat ze door een aantal bedrijven gewoon worden overgeslagen.

  De drie fases van testen op mensen qua efficiëntie en veiligheid worden gereduceerd tot twee, over een veel kortere tijd. Met andere woorden: er wordt geen tijd genomen om de veiligheid van het vaccin echt na te gaan. Het verlenen van een licentie van het vaccin wordt ook zeer drastisch ingekort. Met andere woorden: van zodra een vaccin beschikbaar is zal het meteen worden goedgekeurd en in gebruik genomen. Geen grondige analyse van de resultaten, geen rigoureuze criteria, geen debat.

  Sterker nog: de productie van het vaccin OP GROTE SCHAAL wordt reeds aangevat NOG VOOR DE TESTEN QUA VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE ZELFS MAAR BEGONNEN ZIJN (zie schema)! Kortom, het verlenen van een licentie op het einde van de rit is niet meer dan een formaliteit, want de productie is dan reeds lang bezig. En de producent gaat uiteraard zijn product niet in de prullenmand gooien na alle gedane investeringen. Geen wonder dat er voor de licentie in het schema van Gates zo weinig tijd is voorzien!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.