Advertentie

De realistische magie van elektrocultuur..


“Elektromagnetisme staat vandaag de dag heel negatief in het nieuws.

We moeten leren het elektromagnetisme ten voordele van onze wereld te gebruiken
en niet als verstorende kracht!”

x

Dit artikel gaat over het levenswerk van Yannick van Doorne. Een landbouwkundig ingenieur die voor een wereldwijde revolutie kan zorgen. Want hoe moet je het anders noemen als planten ineens een 30 tot 100% hogere opbrengst gaan geven, zonder kunstmesten of andere  kunstmatige ingrepen..? De technieken die Yannick van Doorne heeft bestudeerd en toepast, zijn al oud, daarvan is hij overtuigd. Maar de kennis van deze technieken dient weer nieuw leven ingeblazen te worden. En daar is hijzelf in ieder geval heel druk mee bezig.

yannick-van-doorne2-

Aanstaande donderdag geeft deze sympathieke man een mooie presentatie in Nederland en wij vinden het daarom tijd zijn werk eens goed in het zonnetje te zetten. Veel mensen die hier op de site komen zijn immers positief ingestelde personen, die de veranderingen die we allemaal in de wereld willen zien, het liefst toepassen in hun eigen omgeving.
‘Van onderaf’, zoals dat tegenwoordig zo treffend wordt genoemd. Lees en kijk daarom naar het verhaal van Yannick van Doorne en de wereld van de Elektrocultuur..

x

* * *

x

De realistische magie van elektrocultuur..

of het levenswerk van Dr. Ir. Yannick van Doorne

x
2013 ©WantToKnow.nl/.be

x

Hoe het zover kwam? Yannick van Doorne groeide op, op een kleine koeienboerderij, waar zijn ouders zichzelf onafhankelijk wilden maken van ander voedsel, dan van eigen bronnen afkomstig was. Het was in de jaren 1970/80 ergens in België. Ook in die dagen was het al bijna onmogelijk om te leven van de opbrengsten van een kleine boerderij, dus deden zijn ouders er allerlei zaakjes bij, die het inkomen dienden aan te vullen. Daar kreeg de kleine Yannick alles over het leven met de economische aspecten van het maatschappelijk overleven, met de paplepel ingegoten.

bij eenkomst
Het werk van Yannick van Doorne omvat ook beproefde methodes om bijenpopulaties opnieuw te bekrachtigen met elektrocultuur. (klik voor lead)

De boerderij stond vlak náást een beschermd natuurgebied en bos, en daar wandelde Yannick bijna dagelijks. Door de jaren heen leerde hij op deze boerderij hoe verschillende agrarische technieken toegepast konden worden. Maar voor hem waren deze technieken naar zijn inzicht pas écht goed, wanneer deze in overeenstemming en harmonie waren met de natuur.
Het respect voor de natuur diende voor hem hand in hand te gaan met goede resultaten op de lange termijn. Op deze natuurlijke wijze kwam hij in aanraking met biologische landbouw en leerde hij over nieuwe, alternatieve landbouwtechnieken.

Hij ging naar de landbouwhogeschool en studeerde in 1999 af op een scriptie over de invloed van geluid, in het bijzonder van verschillende geluidsfrequenties op de groei van planten. Vooral daarbij in acht nemend, de resultaten die bereikt kunnen worden om daarbij plantengroei en plantengezondheid te bevorderen. Het is inmiddels een algemeen bekend wetenschappelijk feit dat de verschillende technieken, die geluid gebruiken als ‘groeiprikkel’, de oogsten met 30% tot wel 100% kunnen vergroten.

Yannick van Doorne:
“Ik heb de landbouwtechnische elektrocultuur herontdekt. Het is feitelijk een heel oude techniek en ik vind er hedendaagse invullingen voor. Daardoor zijn er vandaag de dag veel verschillende type elektro-culturele technieken..”

Deze resultaten zijn in diverse wetenschappelijk studies en door diverse wetenschappers bewezen. Het onderzoek dat Yannick van Doorne deed op dit gebied, bracht hem al snel op het onderzoek waarbij elektromagnetische golven werden gebruikt op plantenontwikkeling. Hij kreeg een boeke in handen, dat een grote invloed had op zijn verder denken en doen in deze richting. Dit boeken heet ‘Secrets of The Soil’ (‘Geheimen van de bodem’) van Peter Tompkins en Christopher Bird.

De elektromagneet, verpakt in bijenwas, die onder de grond van akkers wordt begraven. De Gauss-meter toont de kracht van het veld dat de zender verspreid.
De elektromagneet, verpakt in bijenwas, die onder de grond van akkers wordt begraven. De Volt-meter toont de kracht van de bijenwas…! 95,9 Milivolt!

Yannick van Doorne ontmoette toen een boer in het Noorden van Frankrijk, die nog originele, vergeelde, oude documenten had over ‘electroculture’.  Ze werden vrienden en dat bleek de volgende stap op weg naar de ontwikkeling van deze technieken. Sinds 2001 is heeft hij zijn eigen bedrijf als agricultureel adviseur en onafhankelijk onderzoeker. Hierbij probeert hij nieuwe technieken te ontwikkelen als alternatief voor kunstmatige groeimiddelen. Yannick woont op dit moment in Frankrijk en spreekt vloeiend Engels, Frans en Vlaams-Nederlands.

De studie
Yannick van Doorne is inmiddels afgestudeerd landbouwkundig ingenieur en mag zich ‘PhD’ noemen en ‘MSc Agriculture & Biotechnology. Zijn afstudeerscriptie had de titel: ‘The Applications of Sound Waves in Agriculture for Pest Control and Plant Growth and Development’, wat je zo goed en kwaad in het Nederlands vertaald als: ‘De toepassing van geluidsgolven in de landbouw als pestcontrole en plantengroei en –ontwikkeling.

Hij is volledig gespecialiseerd in de effecten van van geluid en natuurlijke- of kunstmatige elektromagnetische golven op water, plantengroei en –ontwikkeling. Hij is inmiddels op weg om zijn pad te plaveien richting de VS en Canada,waar hij ook al diverse spreekbeurten gaf.

Hij werd in 2009 co-auteur van het Franstalige boek: ‘Elektrocultuur en Vrije Energie voor de landbouw’. Hij werkte ook mee aan de productie van de documentaire ‘Resonantie: de invloed van elektromagnetische golven op mensen’, en dat was in 2010. Op dit moment werkt hij aan een nieuw boek in het Engels over elektrocultuur en vernieuwende technieken voor toepassingen in de landbouw.

 

 

Doelen:
Yannick’s levensdoelen zijn te vatten in de volgende punten:

 • Hij wil helpen de kwaliteit, de gezondheid, de hoeveelheid en de voedingswaarde van gewassen te verbeteren. Daarbij gebruik makend van nieuwe, natuurlijk methodes en nieuwe technieken
  x
 • Hij adviseert bedrijven, organisaties en samenlevingsvormen over het gebruik van nieuwe technieken, waarbij magnetisme, nieuwe apparaten en natuurlijke elektromagnetische velden worden aangewend voor de bestrijding van schimmel en rot in de landbouw. Voor de verbetering van landbouwgrond, de bemesting en plantengroei.
  x
 • Hij toont aan dat je gewasgroei en gewasgezondheid kunt bevorderen én de kwaliteit van gewassen, door simpele maar doeltreffende methodes toe te passen die oogsten aanmerkelijk verbeteren.
  x
 • Hij laat met praktische voorbeelden zien, hoe je technologie kunt aanwenden om mét de natuur te werken, i.p.v. ertégen. Met als doel kwalitatief betere gewassen, die op een meer harmonieuze groeien, waarbij niets in het gedrang komt. .

yannick sunflowerMaar wat is nu ‘Electrocultuur’..?
Elektrocultuur of magneet-ocultuurtechnieken gebruiken het aardmagnetische veld en de atmosferische elektro-lading, om plantengroei te bevorderen, om oogsten kwalitatief te verbeteren, het leven te beschermen en plantrot te voorkomen. Hierdoor is het mogelijk, om (met simpele middelen!) oogstopbrengsten te vergroten met zeker 30% en om het vitaminegehalte van gewassen te verhogen én het droge gewicht, met zeker 20%. En dit bij bijna alle soorten gewassen in vergelijking met traditionele, niet biologische landbouw.

De eerste historische, wetenschappelijke documenten over elektrocultuur dateren van 1745 en zijn van Abbot Nollet. Het eerste internationale congres over elektrocultuur vond plaats in 1912 in Reims (Fr.).  Onderzoek in Groot Brittannië  werd ook bijzonder actief uitgevoerd op dit gebied; er werd in 1918 tot 1936 zelfs sprake van een ‘Electroculture Committee’. Er hebben in de jaren 1745 tot 1910  ruim 500 wetenschappers gewerkt op dit gebied..!

En elektrocultuur wordt volledig uitgevoerd zonder kunstmesten of natuurlijke meststoffen. En er komen ook geen pesticiden aan te pas. De energieën die worden aangewend zijn van een ander karakter, namelijk gebaseerd op aardmagnetische-, paramagnetische, tellurische of kosmische krachtvelden. Deze worden aangewend om de mensen van dienst te zijn, door zuiverder (drink)water te genereren, energetisch hogere plantkwaliteiten te verkrijgen, ongedierte- en ziektebestrijding te verzekeren en oogsten te vergroten.

Eén van de experimenten
We spreken van een experiment in Crosmières, in de zomer van 2010. De akker waarop de elektromagnetische proef wordt gedaan bestaat voornamelijk uit zand, erg arm qua samenstelling. In april van 2010 installeerde boer samen met Yannick van Doorne het elektrocultuur-apparaatje, een magneetspoel verpakt in bijenwas. Deze wordt ca. 1 meter onder de grond ingegraven, op minimaal 2 hoeken van de akker. Dit waren de resultaten:

wortel weegschaalWortelen
2009 gaf een oogst op deze akker van tussen de 1500 kg op zo’n 2000 m2. De grootste wortelen die hij oogstte, hadden een maat van een vinger, en wogen tussen allemaal rond de 50 gram. In 2010 kwam er een 4x grotere oogst van dezelfde wortelsoort van de akker. Dus tussen de 6.000 en 8.000 kilo.. Zijn grootste wortelen wogen rond de 500 gram..! Maar er zaten ook enkele exemplaren tussen van rond 1 kg..!  Het merendeel van de wortelen was 5x groter dan het jaar ervoor. Het suikergehalte van de wortelen EN de smaak waren ook merkbaar verbeterd..

Rabarber
De oogst van rabarber was ongeveer 3x groter dan in 2009 en dat in een uiterst ongeschikte grondsoort voor rabarber om te floreren, zandgrond.

Knolraap
De grootste knolrapen in 2009 waren zo groot als tennisballen; één jaar later komt dezelfde soort knolraap op een oogst, let wel volledig zonder bemesting e.d., op 3 tot 5 x zo hoog.

 Test at biodynamic farm in 2009. The cabbages from the magnetoculture treated field were in between 6 and 9 kgs, the ones from untreated fields between 2 and 5 kg. The total yield of the treated field was more then threefold the one of the other fields. Photo from 10 june 2009
Foto’s van een test in 2009 met groene kool op een biodynamische boerderij. De kolen van het veld dat onder invloed stond van het elektro-magnetisme  (foto’s boven) hadden bij de oogst een gewicht van tussen 6 en 9 kg. De kolen van het testveld daarentegen wogen tussen de 2 en 5 kg. De oogst op het elektrocultuur-veld was in totaal 3x  zo hoog als die van het testveld..! (foto’s van 10.6.2009)

Kool
Kolen die geoogst werden in 2009, hadden een gewicht van rond de 500 gram tot 1 kg.  Met de oogst van 2010 werden kolen geoogst tussen de 1 en 3 kilo..!!

Knoflook
Over Frankrijk trok in 2010 een heftige storm, die o.a. voor knoflookvelden resulteerde in verwoesting. Maar deze boer had juist zijn knoflookplanten gezaaid toen de storm overkwam; veel schade aan de planten, maar deze bleken zich krachtig te herstellen, een volledig onverwacht resultaat. Een uiterst fraai gezicht moet dat geweest zijn.

De zomer van 2010 was bijzonder droog in deze regio in Frankrijk, maar hun oogst groeide tegen alle verwachtingen perfect, dus ook in de droge zandgrond, en bij gebrek aan voldoende water. En dan toch deze record-opbrengsten.

Biodiversiteit
De boer sprak erover dat het hem was opgevallen dat er veel nieuwe insecten te zien waren geweest, insecten waarvan hij sommigen nog nooit in deze regio had gezien..!  Ook vlinders verschenen in talloze variëteiten, veel vlinders met felle kleuren ook.  En ook de diversiteit van vogels was opvallend.

Veel andere experimenten werden en worden gedaan en de resultaten zijn fenomenaal. En dan te bedenken dat deze 300% hogere oogst niet de enige winst is.. Wat denk je van de besparing op kunstmest, pesticiden en indirecte besparing aan de vervuiling van grond en oppervlaktewater met deze stoffen..! 

In zijn demonstraties op beurzen en lezingen, laat Yannick van Doorne altijd experimenten zien, die mensen zélf op hun boerderij en/of in hun eigen omgeving kunnen toepassen. (Zelfs de invloed van genoemde krachten op weersinvloeden en klimaatregulering zijn hierbij waargenomen.)
Demonstraties, toepassingen van theoretische modellen en een presentatie van foto’s en video’s,  zijn onderdeel van zijn zeer praktijkgerichte presentaties.

 

Uiterst interessante websites, die je nog verder in vervoering zullen brengen:

Muziek en plantengroei: kijk hier Musicforyourplants.com

Elektrocultuur en magnetocultuur: HIER

yannick van doorne 2

* * *

15 gedachten over “De realistische magie van elektrocultuur..

 1. Dit is prachitg nieuws. Nu slim zijn om het buiten de steeds sterker wordende controles van bovenaf te houden.

  2 jaar terug was er ook nieuws over een nieuwe techniek om zaden te herstellen, de oertijd-code.
  http://www.bovendien.com/wetenschap/wetenschap/oertijd-code
  en ook van http://www.argusoog.org/de-oer-tijd-code-een-ecologisch-alternatief-voor-genetische-manipulatie/

  Op deze site staat ook een gebruiksaanwijzing hoe zelf zo’n apparaat te bouwen, http://data.argusoog.org/download/Documentatie/oertijdcode.doc

  Ben benieuwd of iemand hier meer over weet of ervaring mee heeft

 2. Ai ai ai caramba/Wauw wauw, wat een natuurlijke handeling van deze medemens. Tevens niet alleen praten en schrijven, maar vooral HANDELEN/DOEN (zonder VOC of WIC mentaliteit) en dat geeft mij als burger weer heel veel moed.

  En goed nieuws en ook nog eens on topic betreft frequenties kan men niet genoeg herhalen voor mijn GEVOEL.

  WaterKLANKbeelden

  http://www.waterklankbeelden.nl/

  Of bekijk ZELF deze oude beelden en kennis:

  Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 1 of 3)

  http://youtu.be/05Io6lop3mk

  Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 2 of 3)

  http://youtu.be/ahJYUVDY5ek

  Cymatics – Bringing Matter To Life With Sound (Part 3 of 3)

  http://youtu.be/I4jUMWFKPTY

  Namasté voor IEDEREEN en Guido dank voor je mooie bijdrage,

  Pieter de Boer

 3. Denk eens even na over de inhoud van dit artikel. Schrale dus arme grond en weinig water en toch een rijke oogst en dat allemaal door een paar elektromagneten onder de hoek van een akker. Waar zou een bol knoflook, een kool, een wortel uit bestaan? Inderdaad uit de omgezette voedingsstoffen die de bodem biedt en niet uit magnetisme. Dit is volslagen gezwam in de ruimte. Maar ja, wel een mooie basis voor een complottheorie op termijn.

  1. Kokopelli, zou je niet eerst eens iets uitproberen voordat je meteen de boel de grond intrapt?

   God weet hoeveel prachtige methodes op welk gebied dan ook, door dit soort instelling nooit waarheid zijn geworden!

  2. Lekker negativiteit, zeg maar de ‘andere kant’ van de magneet, is essentieel om het verhaal te laten werken.. Zeg maar het kokopelli-krachtveld. Kokopelli staat niet open voor mogelijke andere invloeden, dan grond en voedingsstoffen. Is wetenschapper pur sang, stelt zichzelf kennelijk buiten de wereld op -een theoretische onmogeijkheid- om datgene wat hij voor zich ziet, te meten en daar slimme dingen over te zeggen.
   Als er dan een landbouwingenieur komt, die volledig gefundeerd het verhaal uit de doeken doet, zoals deze Yannick dat doet, dan trekt Kokopelli cs. zich weer snel terug in hun observatietorens. Inderdaad: http://www.youtube.com/watch?v=y0AcHR_0PzU

  3. Weet je, hier in de Europoort liggen 100.000enden tonnen aan bergen ijzererts en steenkool. Zodra die brokken gelost zijn, begint er al binnen een maand algengroei zichtbaar te worden. Als het maar lang genoeg ligt zie je er van alles en nog wat op groeien. Natuurlijk waaien die zaadjes met de wind mee en ook de nodig stof en andere zaken waar planten zich mee voeden waaien met dezelfde wind op de ijzererts. Dat zijn beslist geen grote hoeveelheden, maar planten hebben nu eenmaal weinig nodig.

   Dus als er hier in het artikel over schrale grond of zandgrond wordt gesproken, dan zit daar al veel en veel meer aan voedingsstoffen in dan in ijzererts. Iedereen die wat beter heeft opgelet (Kokopelli, ben je er nog?), weet dat de gehele natuur (en ook de mens) uit energie bestaat en dus is het helemaal niet zo vreemd dat als je met een JUISTE frequentie elektromagnetisme aan alles wat in de natuur groeit toevoegt, datgene het opeens een stuk beter kan gaan doen.

   Gebruik je de verkeerde frequentie zoals die van GSM masten en dergelijke afkomt, dan doet alles het een stuk slechter (behalve je mobieltje natuurlijk). Maar goed, er zijn ook nog steeds burgers die verkondigen dat al die GSM en WIFI straling helemaal geen kwaad kan, want dergelijke oogkleppers hebben in de krant gelezen dat dat een complottheorie is. En met dergelijke burgers zijn de providers heel blij, want als de consument zelf de leugens van de industrie en politiek gaat verspreiden, beter kan je het niet hebben als grofgeldverdiener (de providers) en grove verlakkers (de politiek)!?

 4. Zijn voordracht afgelopen donderdagavond was bijzonder. Yannick is een gepassioneerd mens, die graag meewerkt aan een gezonde natuur.
  Een aantal van zijn bevindingen zijn meer van toepassing op de professionele landbouw, maar hij gaf ook een aantal tips voor de kleine moestuin bezitter. (400 vierk.meter)
  Of en hoe het werkt kunnen we dit jaar proefondervindelijk in onze moestuin gaan uitproberen. (We hebben de tuin nu het 4de jaar, dus hebben al enige ervaring(op ecologische basis)

  1. Beste Peter, is het mogelijk om iets meer te vertellen als je net als ik een kleine moestuin/volkstuintje hebt? wat heb je bv moeten kopen om het eea te realiseren.
   bedankt

   ed

  2. Hallo Eddy,

   sorry dat ik nu pas reageer, maar ik volg wel regelmatig deze site, maar niet altijd de reacties. Ik was wat aan het opzoeken en kwam nu jouw vraag tegen.
   Als je meer wilt weten vind ik het OK als je van Guido mijn mail adres krijgt, zodat we mogelijk directer kunnen communiceren.
   Mijn vrouw en ik maken oa gebruik van kleine energie torens op aanraden van Yannick van Doorne.
   Graag tot mails!

 5. Prachtige ontwikkeling! Muziek heeft een zeer krachtige werking op het menselijk lichaam in positive zin. Dit is alom bekend.In Oostenrijk zijn tests gedaan met Mozart muziek in een waterzuivering installatie. Door toepassing van speciale luidsprekers werk een opvallend positief resultaat behaald. In de wintermaanden presteerden de microben beter door Mozartmuziek over hun heen te spelen. Ze werkten efficienter en daardoor ging het stroomverbruik duidelijk naar beneden. Ook het verbruik van chemische middelen ging naar beneden.
  http://www.mundus-gmbh.de/klaeranlagen.html
  O, de wereld is zo mooi, laten we het er nog mooier en schoner maken!

 6. In het oude India was het gebruikelijk dat priesters Vedische (heilige) mantra’s zongen op de rijst-, tarwe- en groentevelden en boomgaarden voor een betere en gezonde oogst.

 7. OOk de japanner Masaro Emoto Kende met proeven de kracht van geluid, taal, muziek op water bvb…
  Zéér boeiende materie.
  Bewijst eens te meer dat de NATUUT wonderlijk is!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.